Page 90

Неофициален превод на български език

Приложение 7. Брой студенти и преподаватели в българските университети, държавни и частни, 2006-2007 и 2010-2011 учебна година ВУЗ в България студенти 2006/07 ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ Аграрен университет - Пловдив Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Висше строително училище "Любен Каравелов" - София Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Икономически университет - Варна Колеж по телекомуникации и пощи - София Лесотехнически университет - София Медицински университет - Плевен Медицински университет - Пловдив Медицински университет - София Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" София Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София Национална спортна академия "Васил Левски" - София Национална художествена академия - София Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Русенски университет "А. Кънчев" Софийски университет "Св. Климент Охридски" Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов Технически университет - Варна Технически университет - Габрово Технически университет - София Тракийски университет - Стара Загора

преподаватели

2010/11

2006/07

2010/11

студенти : преподаватели 2006/07

2010/11

2569

3574

217

233

12

15

784

905

142

143

6

6

15806

12269

588

807

27

15

957

1361

81

137

12

10

2053 10029 1120 2564 1279 2491 3330

2337 13008 827 2728 1537 3746 6274

202 264 69 254 386 668 1509

182 347 76 334 334 682 1350

10 38 16 10 3 4 2

13 37 11 8 5 5 5

2009

1912

391

552

5

3

2023

2583

228

282

9

9

479

543

196

200

2

3

801

810

173

238

5

3

3175 815

3214 958

231 138

250 132

14 6

13 7

12705 7763

17329 9267

825 524

976 819

15 15

18 11

22056 10275 6338 5268 14545 3586

23118 11539 6150 4090 12744 5712

1738 265 371 298 1158 575

1649 307 428 315 1058 609

13 39 17 18 13 6

14 38 14 13 12 9

89

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...