Page 69

Неофициален превод на български език

САЩ

Задачи по критическо мислене, 1992

Всички видове студенти

Щатите или ВУЗ решават дали да оценяват студентите и определят големината и характеристик ата на извадката.

Между 1992 и 2001, тестът е използван в 35 института с участието на 200-500 студента във всеки институт

Някои ВУЗ може да дават стимули на преминалите теста.

САЩ

Тестове в основна област, 1990 (базирани на тестовете по предмети GRE)

Студентите от горните курсове (колежи с 4годишно обучение)

Щатите или ВУЗ решават дали да оценяват студентите и определят големината и характеристик ата на извадката.

Повече от 500 колежа и университета използват теста годишно. През академичната 1999-2000 година над 1,000 департамента от 606 ВУЗ приложиха теста с участието на почти 70,000 студенти.

Тестът често се дава като курс завършек или през последния семестър на обучението като част от изискванията за завършване.

САЩ и Канада

Национално проучване на ангажиран

Първокурсниц ите и студентите от последния

Изготвя се извадка на случаен принцип от

От 2000 г. почти 1,000 различни североамериканс ки университети

представянето на студентите в общообразоват елните дисциплини в сравнение със студентите от дреуги курсове/ВУЗ. ВУЗ получават обратна информация за резултатите на техните студенти. ВУЗ могат да анализират и отчитат резултатите за свои вътрешни цели. Резултатите дават информация за „добавената стойност” от института. Резултатите показват представянето на студентите в критическото мислене, в сравнение със студенти от други курсове/ВУЗ. ВУЗ могат да инкорпорират оценяването в своя учебен плано от курсове и да направят изпита задължително изискване на завършване. ВУЗ могат да анализират и отчитат резултатите за свои вътрешни цели. Резултатите показват представянето на студентите в специфичната област на обучение в сравнение със студенти от други ВУЗ. ВУЗ получават обратна информация за резултатите на

68

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...