Page 5

Неофициален превод на български език

Благодарности Настоящият доклад беше изготвен от Пламен Данчев, специалист по образование и Роберта Мали Басет, старши специалист по образование (ръководител на екипа за изпълнение на задачата), като принос за това даде и Джамил Салми, глобален експерт по висше образование. Използваните като база доклади за международните и европейските тенденции в управлението, контрола на качеството и финансирането на висшето образование бяха изготвени от Самих Михаил, консултант. Редактирането беше осъществено от Лаура Е. Рамбли, консултант. Цялостна подкрепа на екипа оказваше представителството на Световната банка в София, оглавявано от Маркус Репник, Постоянен представител за страната. Албена Самсонова и Адела Делчева осигуриха безценна логистична подкрепа за мисиите. За качеството на доклада допринесоха и съществените коментари от Министерството на финансите, Националната агенция за оценяване и акредитация и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Докладът беше изготвен в тясно сътрудничество с българските власти. Господин Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН, Евелина Христова, съветник по висше образование, МОМН и Мария Фъртунова, директор за висшето образование, МОМН бяха непосредствените ни партньори и дадоха безценна помощ и бележки по материята. Те обаче, не носят отговорност за предложените препоръки. Сътрудничеството с другите звена на българското правителство също беше отлично и екипът е благодарен на държавните служители на всички нива, които заделиха време, за да се срещнат с екипа и предоставиха навременна и компетентна информация. Същото може да се каже и за посетените недържавни организации. Докладът много спечели от тази размяна на виждания и екипът изказва благодарност на всички колеги, посветили част от времето си и споделили вижданията си с нас.

4

Укрепване на висшето образование в България  
Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...