Page 34

Неофициален превод на български език

4.6.7. Председателят на Управителния съвет може да бъде (a) избран самостоятелно от членовете на съвета, или (б) назначен от правителството или президента измежду назначените членове. 4.6.8. Управителният съвет трябва да управлява делата на университета/института за висше образование като: ● Изработва широката административна и управленска политика на институцията; ● Дава обща насока и координация за изработване на академичните програми във връзка със стратегическия план на ВУЗ; ● Одобрява бюджета и контролира ефективното управление на средствата, имуществото, сградите и инвестициите; и ● Назначава ректора като главен изпълнителен ръководител на институцията. 4.6.9. Наличието на силен управителен съвет не изключва възможността университетът да има и силен академичен съвет, който да обсъжда академичните въпроси. Но реформите в управлението трябва да направят университетите отговорни пред външните заинтересовани страни като разширят външното представителство в управленските структури. Реформите в институционалното ръководство трябва да гарантират, че университетите ще бъдат управлявани от квалифицирани за това ръководители и съществуващият „самозадоволяващ се” модел на управление на университетите ще бъде премахнат.

33

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...

Укрепване на висшето образование в България  

Въпреки количествените постижения през последните две десетилетия, висшето образование в България продължава да е изправено пред предизвикат...