__MAIN_TEXT__

Page 1

CASE: PALSGAARD

PALSGAARD SIKRER GLOBALT OVERBLIK MED FÆLLES IT-PLATFORM


Case: Palsgaard

VIDEN DELES PÅ TVÆRS

Palsgaard sikrer globalt overblik med Udrulning af Dynamics 365 og WorkPoint 365 samt en eksisterende AX 2012-løsning i 14 selskaber skal sikre strategisk overblik over forretningen globalt.

Om Palsgaard A/S Palsgaard A/S producerer specialprodukter til fødevareindustrien til det internationale marked. Palsgaard har produktionsfaciliteter i Danmark, Malaysia, Kina, Holland og Mexico og Brasilien, samt applikationscentre i Danmark, Singapore, Kina, Mexico, Iran og USA. Palsgaards historie begynder tilbage i 1917, da den danske entreprenør Einar Viggo Schou udvikler og patenterer verdens første emulgator. Læs mere om Palsgaard: www.palsgaard.com

Palsgaard er en international spiller

Hertil kører mindre kunderettede

inden for emulgatorer og stabilisatorer

projektet i CRM, mens eksempelvis

til fødevareindustrien. Med 14 selskaber

større udviklingsprojekter ligger i

i Europa, USA, Afrika og Asien har

WorkPoint 365. Når Palsgaard opretter

Palsgaard i samarbejde med Delegate

dokumenter i CRM-systemet bliver de

udrullet et globalt CRM-projekt.

arkiveret i WorkPoint 365, som holder

Hertil kommer, at den eksisterende

styr på dokumenterne og gør det let at

ERP-løsning, som integrerer med CRM,

trække informationer ud på tværs.

også bliver rullet ud til alle selskaber. Målet er at binde selskaberne sammen

”Det her handler i høj grad om, hvordan

til ét selskab via Dynamics 365 (CRM),

vi får delt viden på tværs. Når vi f.eks.

WorkPoint 365 (dokumenthåndtering)

tager ud til en kunde i Sydamerika,

og den eksisterende AX 2012-løsning.

så kan vores Key Account Manager på kunden nemt følge med i, hvad der er

”Palsgaard har været internationale

lavet af besøgsrapporter. Ud over at

længe, men vores selskaber har kørt

det gerne skal blive lettere at agere i

som ’stand-alone’ selskaber. Den nye

markedet, så er det også et strategisk

it-platform skal bruges til at binde

mål, at vi centralt har overblik over

vores selskaber sammen til ét selskab,

aktiviteterne på tværs af selskaber.

så vi kan få større strategisk overblik

Det betyder, at vi langt nemmere

på tværs af forretningen,” siger Claus

kan koordinere vores indsats og give

Christensen, Global IT Project Manager

kunderne en god oplevelse,” siger Claus

hos Palsgaard.

Christensen.

Palsgaards CRM-projekt har været

Dokumenthåndtering

langt mere omfattende, end det man

via Outlook plug-in

typisk forbinder med CRM-løsninger.

Når en potentiel kunde har lagt en

Blandt andet håndterer Palsgaard

ordre, bliver alle masterdata oprettet i

kundereklamationer, spørgsmål omkring

ERP-systemet AX. Når ordren derefter

produkter, ISO-certifikater, samples

sendes afsted, kan Palsgaard med

til kunder m.m. i CRM-systemet.

den nye integreret it-platform nemt


Case: Palsgaard

fremsøge alle relevante dokumenter

finde informationerne på den specifikke

i WorkPoint via et plugin i Outlook.

salgsordre. Det samme kan han i

Samtidig sikrer den nyt it-platform også

WorkPoint,” siger Claus Christensen.

 Situation

Palsgaard opererer internationalt, men har ikke haft en fælles itplatform. Målet var

her vidensdeling på tværs, så sælgere og andre medarbejdere, som bør

Dokumenthåndtering og projekter

derfor at binde 14 selskaber

informeres, hurtigt kan blive opdateret i

I og med Palsgaard er flyttet op i

sammen gennem en global

f.eks. CRM-systemet.

skyen har virksomheden med Office

udrulning af Dynamics 365 og

365 fået en portal, som giver nye

WorkPoint 365 (en standard-

”Når vi sender ordrer ud via

muligheder. Med WorkPoint 365 har

løsning til dokumenthåndte-

ERP-systemet, skal vi vedlægge

Palsgaard i første omgang haft fokus

ring på SharePoint) samt den

dokumentation i form af certifikater

på de dokumenter, som skal kunne

m.m. Her kan vi via Outlook hente

dele på tværs, dokumenthåndtering i

og arkivere dokumenter på kunder i

forhold til CRM-systemet, samt at få et

CRM-systemet gennem WorkPoint.

projektmodul op at køre i WorkPoint.

Dokumenterne hentes ind i en mail

Palsgaard har også et bibliotek, hvor

til kunden, alt efter hvor i et forløb,

der arkiveres patenter og tekniske

undervejs. WorkPoint 365 var

man er. Informationen i mailen er

artikler m.m. Her er tanken på sigt at

ikke en del af det oprindelige

arkiveret gennem WorkPoint på kunden,

benytte WorkPoint, fordi søgemotoren

design, men er kommet ind i

på sagen og med de tags, der er sat

her er langt mere avanceret. Samtidig

forbindelse med CRM-projek-

på. Det vil sige, når en sælger åbner

undgår Palsgaard helt at benytte

tet. Palsgaard har også skiftet

CRM-systemet, så kan han også her

mappestrukturer i SharePoint.

eksisterende ERP-løsning AX 2012. Proces

Projektet har været to år

mailsystemet ud til Office 365. Det har været en forudsætning for at køre Dynamics 365, men har samtidigt åbnet nye muligheder. Resultat

Der er ca. 200 brugere på CRMløsningen. Målet er at opnå et strategisk overblik over forretningen i forhold til de fremtidige budgetmål på tværs af den internationale

organisation. Palsgaard ser desuden et større potentiale i WorkPoint 365 på sigt, når det gælder dokumenthåndtering.


Case: Palsgaard

”WorkPoint giver flere muligheder

Fremtidige budgetmål

det ved vi relativt meget om, når vi

end det, vi havde tænkt ind i det

For Palsgaard er næste fase at øge

snakker budgetoverholdelse inden for

oprindelige design – også uden at

kvaliteten, antallet af brugere og på

et år, men vi har ikke nok viden om

vi skal købe flere licenser eller have

sigt de uudnyttede muligheder, som

opportunities, som ligger ud over et års

en tredjepart ind i projektet. Når

ligger, så it-platformen understøtter

horisont; har vores sælgere nok i deres

det gælder projekthåndtering, har vi

forretningen i fremtiden:

pipeline løbende, så de kan realisere

derfor en idé om, at projekter, som

”Vi er rigtig glade for den løsning, vi

budgettet? Det regner vi med at få nu,”

er opdelt under CRM og WorkPoint

har opnået i samarbejde med Delegate

siger Claus Christensen.

skal smeltes sammen på sigt. Med

og glæder os til at se værdien af den

udviklingsprojekter bliver det også

nye platform. Det, vi forventer på et

Løsning leveret af

nemmere at dele viden på tværs. Den

meget højt niveau, er viden om, om vi

WorkPoint partner Delegate

fulde værdi af WorkPoint tror jeg

har ’opportunities’ nok i vores pipeline

www.delegate.dk

derfor først, vi vil se, når vi begynder at

til, at vi kan realisere vores fremtidige

udnytte det i større stil, end vi i første

budgetmål. Vi har ingen erfaringstal,

omgang har lagt op til i CRM-projektet,”

som er gode nok. Vi kan se på årsbasis,

siger Claus Christensen.

hvordan vores budgetter passer – alt

”Den nye it-platform skal bruges til at binde vores selskaber sammen til ét selskab, så vi kan få større strategisk overblik på tværs af forretningen,” Claus Christensen Global IT Project Manager hos Palsgaard

Kontakt Vil du vide mere om WorkPoint, er du velkommen til at kontakte os eller en af vores partnere. Du finder partnerlisten på: www.workpoint365.dk

Profile for WorkPoint

WP Case Palsgaard  

WP Case Palsgaard  

Profile for workpoint