Issuu on Google+

Marknadsinformation och Omvärldsanalys

6 oktober och 12 oktober

Två seminarier som leder till ökad insikt om den egna marknaden!   

Jag funderar på att genomföra en marknadsundersökning, vad ska jag tänka på? Hur håller jag reda på vad som händer utanför mitt företag på ett effektivt sätt? Vad finns det för sätt att skaffa marknads och omvärldsinformation på?

Frågorna borde enkelt kunna besvaras men verkligheten är betydligt mer komplex och svåröverskådlig. Dessa två seminarier ger de grundläggande insikter och handfasta kunskaper som är ovärderliga att ha när konjunkturens skiftar eller man funderar på, eller bestämt sig att gå in på en ny marknad. För att rusta dig i att nå längre i att utveckla ditt företags marknadsföring kommer vi att ge en systematisk bild av vad som leder till framgång. Nedan ett axplock av områdena som vi kommer in på. Del 1 Marknadsinformation  Marknaden utifrån intressentmodellen  Vad kan undersökas, och vad undersöks egentligen  Vem kan, eller ska göra en marknadsundersökning  Val av underökningsform, en fråga om resurser  Med resultatet i handen Del 2 omvärldsanalys  Vad är egentligen min omvärld?  Hur gör man avgränsningar när man ser på sin omvärld?  Konjunkturens påverkan.  Att läsa och förstå konjunkturbarometern, småföretagarbarometern etc.  Omvärldsanalys i praktiken. Seminarierna ingår i projektet Företagspartner Öst och genomförs av Magnus Edman från Marknadsretorik AB med mångårig erfarenhet av marknadsunderökningar och omvärldsanalys i små och medelstora företag. Han kommer att ge dig insikt och kunskaper som ditt företag har nytta av i den fortsatta verksamhetsutvecklingen. Plats: Datum: Övrigt: Anmälan: Kostnad:

ALMIs lokaler på Stora gatan 16, Västerås Del 1 den 6:e oktober och del 2 den 12:e oktober Kl. 15.00 – 19.00 Vi bjuder på kaffe och macka. Dokumentation ingår. Hemuppgift att fundera över. Snarast till Johanna, på johanna.folkesson@almi.se eller 021-10 78 13. 400 kr + moms, insätts på Bg 5923-1886

Projektet vänder sig till dig som vill utveckla ditt företag. Hur vill du att ditt företag ska se ut om 3-5 år? Vilka kunder har du idag, är de morgondagens intäktsgivare? Hur kan företaget bli effektivare och lönsammare? Frågorna är många och gemensamt finner vi svaren som leder till målinriktade aktiviteter för hur du ska komma vidare.

Varmt välkommen! Bo Persson ALMI Företagspartner Västmanland AB Företagspartner Öst – Samverkan över organisations- och länsgränser med syfte att stödja företag med utvecklingspotential eller behov av förnyelse. ALMI Företagspartner Västmanland AB __________________________________________________________________________________________________ Postadress Telefon Telefax Internet Organisationsnummer Stora Gatan 16 021-107810 021-107839 www.almi.se/vastmanland 556488-1356 722 12 Västerås


Marknadsinformation och omvärldsanalys