Page 1

DONDERDAG 12 JULIE 2012

PRYS: 4.70

BL.

Camaras maak hart oop oor moordsaak 2

BL.

Nog geen finaliteit oor sluiting van skole

3

Slotbetoë in die Camara-moordsaak het Dinsdag begin. Die beskuldigdes het fotograwe se lense probeer ontwyk deur hul baadjies oor hul koppe te trek en deurentyd met geboë hoofde te sit. Van links is mnre. Ashley Manukula, Samora Manisi, Thanduxo Khohlakali en Alie Mpumlo. Foto: Hilderine Schröder

BL.

Madiba-beeld: steek aan die vreugdevure 4

Uitspraak wink HILDERINE SCHRÖDER MEER as vier jaar ná die moord op die bekende Rawsonvillese sake­ man mnr. Abel Camara op 29 De­ sember 2007, is die slotbetoë in dié verhoor uiteindelik hierdie week aangehoor.

Donderdag:

14 °C

P.

Reclaimed container leaves day care centre without kitchen

9

Bewolk met buie (30%).

Die streekhofaanklaer, mnr. André Theron, het Dinsdag (10 Julie) die ge­ loofwaardigheid van getuienis wat voor die hof gelê is, benadruk. Getuienis, het Theron gesê, dui daarop dat die beskuldigdes met ’n gemeenskaplike doel opgetree het ty­ dens die moord op Camara. “Almal het vuurwapens en lewen­ dige ammunisie gehad. Hulle het roe­ Vrydag:

12 °C

keloos skote afgevuur om onder ver­ skeie mense paniek te saai. Hulle het hulle versoen met die moontlike ge­ volge wat kan volg op hul dade. Theron het versoek dat mnre. Ash­ ley Manukula, Samora Manisi, Than­ duxo Khohlakali en Alie Mpumlo skuldig bevind word aan die aanklagte teen hulle. Die mans staan tereg op altesaam 12 aanklagte, waaronder moord, poging tot moord en roof met verswarende omstandighede. Die beskuldigdes het aanvanklik op 18 aanklagte tereggestaan, maar streeklanddros J.H. Breyl het ontslag op sommige hiervan toegestaan nadat die staat se saak in Februarie gesluit is. Theron het opnuut Manisi en

Bewolk met buie (30%).

Saterdag:

13 °C

Mphumlo se weergawes dat hul be­ kentenisse, wat vroeër deur die hof toegelaat is, nie hul eie weergawe van die moordaand se gebeure is nie, be­ twis. Indien hulle wél deur die polisie voorgesê is, het Theron gesê, sou Ma­ nisi se bekentenis veel meer inligting bevat het. Mphumlo se bekentenis het weer inligting bevat waartoe die poli­ sie nie beskikking sou hê indien hy deur hulle voorgesê is soos hy beweer nie. Theron het ’n prentjie van geweld geskets waar vier mans Camara se kroeg binnegestorm en die personeel en kliënte met vuurwapens aangehou en Camara twee keer in die bors ge­ skiet het. Nog ’n man, Llwellyn Peter­

Bewolk met buie (30%).

Sondag:

16 °C

sen, is tydens die mans se vlugtog bui­ te die kroeg in die been gewond, ter­ wyl daar ook op ’n polisiebeampte, Nolan Erasmus, geskiet is toe hy die voortvlugtiges agtervolg het. Die vier beskuldigdes se proku­ reurs het gister verkorte weergawes van hul betoë gelewer. Die verdediging het sterk geleun op die “ongeloofwaardigheid” en “on­ toelaatbaarheid” van foto­uitken­ nings, die lang tydperke wat verloop het voordat die beskuldigdes uitgeken is en getuies wat onseker was van wat hulle gesien het. Hulle het versoek dat die beskuldigdes onskuldig bevind moet word op die aanklagte teen hulle. Die saak gaan môre voort en uit­ spraak word binnekort verwag.

Gedeeltelik bewolk.


2

NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

Raad sê oor vullis

Die akteur Pedro Camara, bygestaan deur sy vrou, Petra (links), en skoonsuster, me. Sonette Camara, het Dinsdag die verhoor van die vier mans wat aangekla word van die moord van sy pa, mnr. Abel Camara, bygewoon. Slotbetoë in die saak het Maandag begin. Foto: Hilderine Schröder

Camara-gesin steeds optimisties HILDERINE SCHRÖDER “ONS voel ontmagtig. Uitgelewer aan swak polisiewerk. Wat opvallend is, is die skrille kontras tussen die bloeddor­ stigheid van die daad wat ek in my gees­ tesoog kan sien en die beskaafdheid van gebeure hier in die hof. Dit is eerie.” Só het die akteur Pedro Camara Dins­ dag (10 Julie) gesê ná die eerste dag van slotbetoë in die verhoor van die mans wat teregstaan op die moord van sy pa, mnr. Abel Camara. Pedro, bygestaan deur sy vrou, Petra, en skoonsuster me. Sonette Camara, het sy frustrasie uitgespreek met die aan­ hoor van foute en nalatigheid in die po­ lisie­ondersoek na die moord op sy pa

in 2007. “As jy alles in ag neem wat die laaste ruk hier in die hof gesê is, is die polisie­ ondersoek die Achilleshiel in die saak. Dit is deurspek met foute en nalatig­ heid.” Mnre. Ashley Manukula, Samora Manisi, Thanduxo Khohlakali en Alie Mpumlo staan tereg op dié moord net voor toemaaktyd op 29 Desember 2007 in Camara se kroeg op Rawsonville. Die familie se grootste frustrasie, sê Pedro, is om te hoor dat hul saak moont­ lik deur “die polisie se foute en nalatig­ heid” verswak kan word. Die saak, voeg hy by, sloer al vier en ’n half jaar. “As die basiese aspekte reg gedoen was, was dit nie nodig vir soveel staats­

getuies of getuienis met potensiële ge­ breke en tegniese skuiwergate nie.” Die verdediging het in hul betoë tel­ kens verwys na “ongeloofwaardigheid” en “ontoelaatbaarheid” van foto­uit­ kennings, die lang tydperke wat verloop het voordat die beskuldigdes uitgeken is en getuies wat onseker was van wat hulle gesien het. Baie van die staatsge­ tuies se getuienis is as onbetroubaar be­ stempel. Volgens Pedro glo die familie steeds dat reg sal geskied. “Ons is steeds rea­ listies optimisties.” Oor hoe dit met die familie gaan, sê Pedro “Ons is ’n familie met ruggraat. Ons het goeie gene gekry (met verwy­ sing na sy pa).”

KLAGTES van rommel in die dorp lig telkens sy kop op die Standard se brie­ weblaaie. Ná onlangse klagtes het die Breedevallei Munisipaliteit opnuut die versekering gegee dat die munisipali­ teit nie besig is om “die dorp te laat gaan nie” soos ’n briefskrywer (bl. 10) vra. Mnr. Johan Botha, munisipale ska­ kelbeampte, sê daar word met die hulp van die gemeenskap stelselmatig ge­ werk om die vele uitdagings die hoof te bied. Die munisipaliteit het in die vorige boekjaar (2011­2012) sowat R1,7 mil­ joen vir die opruim van onwettig gestor­ te vullis (algemene rommelstrooi sowel as massavullis) begroot. Klein (opkomende) kontrakteurs word gebruik om rommel op te ruim terwyl groter kontrakteurs met masji­ nerie (laaigraaf en vragmotors) onwet­ tig gestorte massavullis (insluitend bourommel) opruim. Dié onwettige praktyk neem in só ’n mate toe dat die raad sukkel om voor te bly, sê Botha. Hoewel die graad van onwettige vul­ lisstorting in woonbuurte wissel, is daar geen area waar dit nie voorkom nie. Ter­ wyl dit in minder gegoede buurte alge­ meen en deur die hele gebied voorkom, kom die onwettige stort van rommel in meer gegoede areas meestal op die bui­ tewyke voor. Uit ’n regsoogpunt is elkeen wat vul­ lis onwettig stort, ’n oortreder ­ hetsy iemand wat papiere in ’n woonbuurt of sentrale sakedeel neergooi, of ’n besig­ heid wat ’n bakkievrag vullis op die meent of oop stuk grond stort. Dorpe in die Breedevallei beskik oor die algemeen oor voldoende vullishou­ ers. Die sivielewerke­afdeling van die munisipaliteit ontleed ook op ’n deurlo­ pende basis waar tekorte is. Nieteen­ staande die feit dat daar op bykans elke straathoek in die ou dorp ’n vullisdrom

geplaas is, is hierdie dromme oor die algemeen nooit vol nie, terwyl die strate besaai lê met papiere, bottels, blikke en dies meer. Soms word vullis reg langs ’n leë drom op die grond neergegooi, sê Botha. Hoewel groot opruimingsak­ sies die volumes op ’n gegewe tydstip aanspreek, keer dit nie die onwettige stort van vullis nie. Deelnemers soos skole, besighede en staatsdepartemente is vanweë hul druk programme ook nie altyd geredelik beskikbaar nie. Die be­ markingswaarde van sulke aksies, van­ weë die ongereeldheid daarvan, gaan derhalwe verlore. Kleiner aksies in wyke is ’n haalbare alternatief. Gereelde skoonmaakaksies deur wykskomitees en die inwoners van wyke kan help om ’n gesindheidsveran­ dering teweeg te bring. Prysenswaardig ook is die individuele aksies soos besig­ hede wat voor hul persele skoonmaak en lede van die publiek wat vrywillig by die skoonmaak van strate, oop ruim­ tes en die omgewing betrokke is. ’n Mooi voorbeeld hiervan is die Swop­ shop­aksie in Zweletemba waar die jeug geleentheid kry om vullis op te tel en vir ’n klein vergoeding in te ruil. Daar moet in gedagte gehou word dat dit nie die raad is wat mors nie. Hierdeur wil hy nie sy verantwoordelikheid teen­ oor die gemeenskap ontduik nie, maar in die lig van praktiese en begrotings­ probleme met die opruim van vullis wat onwettig gestort word, word ’n beroep op die publiek gedoen om hom te help om ’n kultuur van sindelikheid te vestig. Die raad se bronne is beperk. Geld wat op opruiming spandeer word, kan elders aangewend word. Mannekrag wat onttrek word om hierdie vullis op te ruim, beteken dat dienslewering el­ ders skade ly. Wat die slaggate betref, is ekstra geld vir die herstel daarvan toe­ geken. Die huidige winterweer bemoei­ lik egter die werk.

Droogte en stokkiesveiling nuus van die dag DIE twee hooffoto’s op die voorblad van die Worcester Standard & Adverti­ ser van 20 Julie 1982 is dié van die Sub. A­klassie van die Laerskool Worcester­ Noord wat weer terug hok toe is ná die skoolvakansie en drie Hexvallei­boere wat wingerdstokkies bekyk wat die vo­ rige week op ’n veiling verkoop is. Die hoofberig handel oor die veiling van wingerdstokkies wat as die grootste veiling nóg op Worcester bestempel is. Kopers het van sover as Oudtshoorn ge­ kom, hoewel die Worcester­boere die grootste kopers was. Die hoogste prys wat betaal is, was R260 per duisend wat deur die Meiring­broers van De Doorns vir ’n bondel van 3 500 Almeria­stok­ kies betaal is. Die grootste individuele koper was die Union Wine & Spirit Cor­ poration Ltd van Oudtshoorn. Die droogte wat boere erg geknou

het, is onder die opskrif “Harde Werk Is Nodig Om Droogtespore Uit Te Wis” bespreek. Mnr. Johannes Rabie, voorsitter van die Overhex­boerevereniging, het by die jaarvergadering hom in sy jaarver­ slag as volg uitgelaat: “Die droogte het ons gedwing om meer tyd en aandag aan ons wingerde te bestee en baie van ons het tot die ontnugtering gekom dat wingerd die een en al ding is wat ons sal dra en nie in die steek sal laat as ons na hom kyk nie.” Kommer is ook uitgespreek oor die brakkolle wat na die droogte uitgeslaan het. In ’n kort berig word aangekondig dat mnr. E.G. (Ernst) van der Merwe, bekende boer van Grootvlakte by Raw­ sonville, na ’n kort siekbed in ’n Kaapse hospitaal oorlede is.

CCTV

Home & business systems

GPS SALES AND TRAINING CCTV

SATELLITE FIREARM PHONES TRAINING

59 Tulbagh Street, Worcester www.gpstraining.co.za * info@gpstraining.co.za Tel: 023 342 8112 * Fax: 086 642 6132 Psira Reg: 1904248 2912 RC 1BLU2HV5W

GPS

Hy was ondervoorsitter van die Badsberg Koöp Wynkelder Bpk. en lid van die AM Trust Advisory Board. ’n Kort beriggie lui dat bouplanne ter waarde van R69 620 gedurende Junie deur die ingenieursdepartement van die Worcester Munisipaliteit goedgekeur is. R63 700 was vir nuwe geboue en R5 920 vir aanbouings en veranderings aan bestaande geboue. Twee berigte wat met brande verband hou, was dié week op die voorblad. Een vertel van Hans Koopman wat ligte brandwonde opgedoen het toe sy houthut op die erf van mnr. F.J. du Toit vlam gevat het toe ’n olielamp per onge­ luk omgeval het. Die ander berig handel oor ’n vrou van De Doorns wat vrygespreek is op ’n aanklag van brandstigting nadat die huis waarin sy en haar ma gewoon het,

afgebrand het. Landdros W.P. van Bre­ da het in sy uitspraak gesê daar is niks wat iemand verbied om sy eie eiendom te vernietig nie, solank niemand anders benadeel word nie. ’n Kort berig lui dat ’n lening van R90 200 deur raadslede goedgekeur is tydens ’n vergadering wat net vier en ’n halwe minuut geduur het. Die geld was nodig vir die verbreding van Hoogstraat en die aanbring van straatligte en skakelaars. Dr. A.M. Rabie, Worcester se L.P.R., het by ’n jaarvergadering van die Over­ hex­boerevereniging ’n beroep op boe­ re en die publiek gedoen om hom te ondersteun in sy poging om geld in te samel vir die skoolopleiding van “jong seuns en dogters wat dit nodig het”. ’n Straatkollekte sou die Saterdag gehou word om geld daarvoor in te samel.

Die vooblad van die Worcester Standard & Advertiser van 20 Julie 1982. Foto: Christine Smit


NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

Geen besluit nog oor skole HILDERINE SCHRÖDER

Kommer heers in die melkbedryf ná drie groot melkkopers aangekondig het dat hulle hul aankoopprys vir melk gaan verlaag. Foto ter illustrasie: Matthew Sheldon

Melkboere se toekoms donker HILDERINE SCHRÖDER KORT ná ’n aankondiging deur DairyBelle dat hy die prys waarteen hy melk by produsen­ te aankoop skielik met tussen 50 en 75c per liter verminder het, is die melkbedryf geruk deur aankondigings dat nóg groot melkkopers ook hul pryse gaan verlaag. Parmalat en Clover het bevestig dat hulle ook eersdaags hul aankoopprys gaan verlaag. Volgens mnr. Manie Roode, adjunkdirekteur van Clover, sê hy dat Clover met ingang 1 Augus­ tus sy prys met 20c gaan verminder. “Dít is na aanleiding van die melkvloei wat heelwat in sur­ plus is, asook die marktoestande wat onder groot druk verkeer.” Roode sê dat melkkopers gereeld hul prys moet evalueer en talle faktore in ag neem. Volgens mnr. Jacques Fourie, hoof­ uitvoeren­ de beampte van DairyBelle, volg die prysverla­ gings onder meer op ’n daling in verbruikersaan­ vraag na vars melk, terwyl daar tans ook ’n sur­ plus melk is. “Daar moet weer ’n balans gebring word met die pryse,” voeg hy by. “Melk se pryse het in die afgelope jaar (April 2011 tot April 2012) geweldig gestyg, ver bo die inflasiekoers. Daag­ likse (melk)produksie het opgegaan, maar die aanvraag het nie in dieselfde mate gestyg nie.” Die Melkprodusente­Organisasie (MPO) het sy skok en teleurstelling uitgespreek met die maatskappye se besluit om hul produsentepryse te verlaag. Die prysverlaging, sê mnr. Dèan Kleynhans, voorsitter van die MPO, is kontrasiklies en nie in lyn met heersende marktendense nie. “Ons melkprodusente kom nou net uit ’n baie slegte tyd waarin pryse vir bykans vier jaar op besonder lae vlakke was. Produsentepryse het eers vanaf November 2011 weer begin herstel. Daarbene­

wens is produsente vir ’n geruime tyd al vasge­ vang in ’n erge kosteknyptang weens die deurlo­ pende styging in die pryse van voer, brandstof en elektrisiteit.” Die gevolge van die prysverlaging, voeg Kleynhans by, sal verreikend wees. Dit kan mee­ bring, sê hy, dat produsente, wat weens onder meer die prysverlaging nie meer winsgewende boerderye kan bedryf nie, besluit om die bedryf te verlaat. Dít, waarsku Kleynhans, kan tot ’n ver­ hoging in werkloosheid lei, asook ’n bedreiging vir voedelsekuriteit inhou. Volgens Kleynhans het die melkbedryf die af­ gelope twee jaar reeds sowat 1 000 melkboere verloor. Hiérvan was sowat 350 in die Wes­Kaap, waarvan twee boere in die Worcester­area die melkbedryf verlaat het. “In die lig van die verhoogde vraag na suiwel wêreldwyd en die feit dat suiwel steeds die goed­ koopste bron van proteïene vir menslike gebruik is, hou melkproduksie tans nie tred met die vraag nie,” sê Kleynhans. ’n Uittrede van meer melk­ boere, voeg hy by, sal dié situasie vererger. Volgens Kleynhans het die vraag na melk met sowat 5% gestyg, maar produksie met slegs sowat 2,5%. Boonop het die verbruikersprys van melk ook skerp gestyg. Hy wys op syfers van die Nasionale Landbou Bemarkingsraad wat toon dat suiwel oor die laaste jaar die laagste inflasiekoers getoon het in verge­ lyking met elke ander meetbare voedselkategorie. Volgens Kleynhans het suiwel ook weens ’n sameloop van omstandighede nie die prysverho­ gings geniet wat ’n produk met dié hoë voedings­ waarde verdien nie. Suiwel se verhoging in klein­ handelpryse van Januarie 2011 tot Januarie 2012 was slegs 4,3%, teenoor brood en groente se 10,1%, vleis se 14,3% en vette en olies se 15,2%. Parmalat het nie op die Standard se navrae ge­ reageer nie.

DIT is nog nie ’n uitgemaakte saak dat die sewe skole in die Kaapse Wynland Onderwysdistrik wat kennisgewings ontvang het dat hulle moontlik gesluit gaan word, wél gaan toemaak nie. Onder die sewe tel die Wansbeck en Hoopsri­ vier NGK primêre skole in die Robertson­area. ’n Storm is die die provinsie ontketen ná ’n aankondiging deur die Wes­Kaapse minister van onderwys, mnr. Donald Grant, dat 27 skole moontlik gesluit gaan word. Geen finale besluit is egter al oor die sluiting van enige van die 27 skole geneem nie, sê me. Bronagh Casey, Grant se woordvoerder. ’n Finale besluit sal slegs geneem word ná die voorgeskrewe publieke deelnameprosedures afgehandel is en al­ leenlik ná voorleggings deur die betrokke skole se beheerliggaam en lede van die gemeenskap deeglik oorweeg is. Hierna, sê Casey, sal die minister alle voorleg­ gings wat deur die skole gemaak is, objektief oor­ weeg voor ’n finale besluit geneem sal word. Dié besluit sal na verwagting teen die einde van die derde kwartaal geneem word. Grant se aankondiging is met groot teenkanting begroet, onder meer van die ANC, die Suid­Afri­ kaanse Onderwysersunie (Sadou) en die Suid­ Afrikaanse Nasionale Koalisie van Nieregerings­ organisasies (Sangoco).

Jonavon Rustin, provinsiale sekretaris van Sadou, sê die unie is gekant teen die sluit van enige skole en dat die besluit om skole moontlik te sluit nie “goed deurdink” is nie. Die departement gee die versekering dat Grant hom deur die beste belang van die leer­ ders wat deur moontlike sluitings geraak word, sal laat lei. “Elke kind wat deur die sluiting van ’n skool geraak word, sal in ’n skool geplaas word wat beter opvoedingsgeleenthede kan bied,” sê Cas­ ey. Onder die redes wat vir die sluiting van die skole aangevoer word, tel kwynende leerderge­ talle, onvoldoende infrastruktuur, onderbenutte geboue en ’n negatiewe invloed wat multi­ graadonderwys op opvoedingskwaliteit het. Skole sal in Oktober van Grant se finale be­ sluit in kennis gestel word. Die betrokke skole sal dan amptelik op 31 Desember gesluit word, sê Casey. Volgens Casey sal die departement alles in sy vermoë doen om die oorplasing van leerders so maklik moontlik te maak en om ook, waar moontlik, hul onderwysers na dieselfde skole oor te plaas. Mnr. Clifton Frolick, direkteur by die Kaapse Wynland Onderwysdistrikkantoor, het alle na­ vrae na die provinsiale onderwysdepartement verwys.

3


4

NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

A man of passion bosch. Burrows, who has a very positive, WITH a passion for business and outgoing and business­minded ap­ communication, he feels that Worces­ proach to life, explained that there is ter is on the cusp of great things, but already a lot for Worcesterites to be makes it clear that self­empowerment proud of. “Within the last nine years is key to a successful and well­run we saw a casino being built, we have town. a fly­over and our very Mr. Cornel Burrows own mall.” (38), learning manager He added that Wor­ for Vector Logistics in cester is not a small Worcester, believes town one passes by any that job creation and longer and “people the establishment of should start recogni­ small and medium bu­ sing that and take pride sinesses is a require­ in themselves and their ment needed to steer town”. this town in the right di­ Burrows serves on rection. the management com­ “Through self­em­ mittee of the Worcester powerment there could Business Forum be numerous spin­offs Cornel Burrows (WBF) and is also res­ such as increased eco­ ponsible for the com­ nomic development and personal munications, marketing and events spending and a decrease in unemploy­ portfolio shared with Herman Bester, ment,” said Burrows. Arie Fourie and Christof Linde. Burrows was born in Cape Town Burrows and wife Jackie have two in 1973 and moved to Worcester after children, Donnae (17) and Anru (14) falling in love eight years ago. He ma­ Swanepoel, who both attend Montana triculated at Settlers High School in High School. Bellville in 1991. Thereafter he com­ “To serve the community it is of pleted his National Diploma in Hu­ the utmost importance to be able to man Resource (HR) Management in listen. To solve the real issues we face 1995 at the Cape Peninsula University in our town is not only to communica­ of Technology. He also obtained his te with one another, but to completely BTech in HR management in 1999, understand the message coming in,” and by 2009 he had obtained a certifi­ said Burrows. cate for both management develop­ He is a family­orientated man with ment and senior management deve­ a keen interest in the sporting and aca­ lopment at the University of Stellen­ demic interests of his two sons. MATTHEW SHELDON

Die toekomstige tuiste van die Madiba-standbeeld op Worcester is tussen die Voortrekker-Eeufees-gedenteken (1938) en die Uniefees-gedenkteken van 1960 in die Tuin van Herinnering op Kerkplein.

Die plaaslike kunstenaar Lorna Reade werk aan die Nelson Mandela-standbeeld.

Die Madiba-standbeeld is gereed vir die onthulling. Foto’s: Verskaf

Beeld só onthul MATTHEW SHELDON IS jy gereed vir die groot feesviering en onthulling vir Madi­ badag? Waar gaan jy daarde dag wees? Die Nelson Mandela­standbeeldprojek nader nou sy hoogte­ punt. Daar is presies sewe dae oor voordat Worcester sy eie Madiba­standbeeld, wat deur die hande van die plaaslik beken­ de kunstenaar Lorna Reade gemaak is, onthul. Die onthulling van die standbeeld vorm deel van die viering van Madiba se 94ste verjaardag. Die projek word aangebied in samewerking met die Worcester Besigheidsforum (WBF) en die Standard. Die Madiba­standbeeld gaan in die Tuin van Herinnering op Kerkplein geplaas word. Volgens die voorsitter van die WBF, mnr. Nik Wullschleger, is alles in plek en gereed vir eerskomende Woensdag. “Volgende week (Woensdag 18 Julie) sal leerders en onder­ wysers van verskeie skole, die munisipale brand­ en reddings­ diens en die polisie almal rondom etenstyd op Queensplein oorkant die HTS Drostdy bymekaar kom. Daarna sal ’n optog met Hoogstraat langs tot by Kerkplein plaasvind,” verduidelik Wullschleger. Lede van die publiek word aangemoedig om by die geleent­ heid aan te sluit. Wullschleger het ook gesê die voetstuk waarop die stand­ beeld van Madiba sal rus, is vroeër hierdie week voltooi. “Die Madiba­standbeeld is amper klaar en gereed om na Worcester terug te keer. Dit was ’n opwindende tyd vir almal wat deel van die Madibaprojek is en ons hoop dat alle Worces­ teriete betrokke sal raak. Dit is húlle standbeeld!” sê Wullschle­ ger. Die standbeeld word om 16:00 in die Tuin van Herinnering onthul en die parade sal verwelkom word deur verskeie hoog­ waardigheidsbekleërs en spesiale gaste. Die oggend word ’n ontbyt vir ouer persone (80’s+) van Worcester by The Barn gehou. Volgens Reade is sy op Somerset­Wes besig om die finale afrondingswerk aan die standbeeld te doen. “Die standbeeld sal volgende Dinsdag, die dag voor die onthulling, op Worce­ ster aankom,” sê sy.

Ná die onthuiling sal die brand­ en reddingsdiens ’n demon­ strasie op Kerkplein lewer en die plaaslike sokkerklub United Pirates wys hoe straatsokker gespeel word. Wullschleger hoop dat ongeveer 5 000 mense die onthulling sal bywoon.

08:00

Happy birthday, Nelson Mandela (join South Africa to sing “Happy birthday” to Madiba)

09:00­ 12:00

Do your 67 minutes and show you care for Worcester

13:30

14:00 14:45 15:00 15:05 15:10 15:15

Assemble on Queen’s Square in front of Drostdy Technical High School in preparati­ on for the parade Parade starts Parade ends at the Worcester Garden of Re­ memberance Welcoming Song item Poem for Madiba

15:30

Guest speakers (two) Mr Richard Whiteing – Curator, Robben Is­ land Museum

15:45

The Executive Mayor of the Breede Valley Municipality, Cllr Basil Kivedo

16:00

Unveiling of the statue by the Mayor, Reade, Whiteing, Ms Bibi Dawood (a friend of Mandela’s) and the WBF.

Kom gee 67 minute van jou tyd NELSON MANDELA, voormalige staatspresident van Suid­Afrika, se 94ste verjaardag word volgende Woensdag (18 Julie) wêreldwyd gevier. Op Worcester word die geleentheid gevier met die onthulling van ’n standbeeld van dié geliefde staatsman op Kerkplein. ’n Paar jaar gelede toe hy (Mandela) gevra is wat hy vir sy verjaardag wil hê, het hy geantwoord: “Net 67 minute van jou tyd om iemand anders te help.” Dit was die oorsprong van Mandela­ dag. Die dag is in 2009 deur die Verenig­

de Nasies erken as ’n Nelson Mandela internasionale dag met vieringe dwars­ oor die wêreld. Op Worcester word plaaslike sakeon­ dernemings aangemoedig om betrokke te raak by ’n liefdadigheidsprojek van hul keuse. Volgens mnr. Nik Wullschleger, voor­ sitter van die Worcester Besigheidsfo­ rum (WBF), is daar geen beter gevoel om iets terug te gee aan die gemeenskap nie as om iets goed te doen. “Ons doen ’n beroep op alle Worceste­

riete om 67 minute van hul tyd te gee om Madiba se dag te vier en ’n verskil in iemand se lewe te maak,” sê Wulls­ chleger. Die WBF het ook ’n lys van pro­ jekte en organisasies opgestel en elkeen gevra wat hul behoeftes is. Volgens Wullschleger bestaan daar baie behoeftes by ’n groot deel van die gemeenskap wat hulp sal verwelkom. Vir meer inligting en om betrokke te raak by ’n liefdadigheidsprojek, kontak die Worcester Besigheidsforum by 0 083 735 2038.


NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

5

Kinderfonds sê dankie MET die winter wat sy kloue net al dieper inslaan en die nood onder kinders in die Breedevallei wat by die dag toeneem, ondersoek die Standard Kin­ derfonds voortdurend maniere om sy Winterwarm­ teprojek uit te brei. Met dié projek word verseker dat kinders in die Vallei wat dit die nodigste het na ’n bietjie warmte en kos kan uitsien. Die fonds het egter die ondersteuning van die publiek nodig om aan sy doelstelling te beantwoord. “En danksy pragtige bydraes van die publiek, kon die fonds hierdie winter warm klere, beddegoed en nie­bederfbare kos van bykans R70 000 aan ons kinders voorsien,” het mnr. Eddie Nortier sr., voorsitter van die fonds, vandeesweek bekend gemaak. Hy het terselfdertyd ieder en elk vir hul bydraes bedank en die versekering gegee dat dit gaan na waar daar nood is. Alle bydraes word onder SA Kindersorg, ACVV Worcester en die Worcester Ekumenisese Gemeenskapsdiens (WEG) verdeel, wat vir die verspreiding sorg.

Vandeesweek kan die Kinderfonds ook met ge­ noeë bekend maak dat die onbekende barmhartige samaritaan wat onlangs ’n skenking van sowat R2 000 se ware aan die fonds gemaak het, naam gekry het. Dit was die personeel van GRW op Worcester wat hul harte en beursies so wyd oopgemaak het vir ons kinders in nood. Bydraes word steeds deur die fonds verwelkom en kan as volg afgelewer word: Standard­kantoor, Hoogstraat 116 (of bel Christine Smit by 0 023 348 5117/073 220 0895); Nortier Motors, Brownstraat 6 (of bel Eddie Nortier sr. by 023 347 2159) en Aïda Winelands, Kerkstraat 22 (of bel Pierre Martin by 023 347 5270). Kontant kan by FNB inbetaal word by: Rekening: Gemeen­ skapskas Wes­Kaap Worcester Standard; reke­ ningnommer: 62152031383; bankkode: 261150; tak: Cape Town City. Faks ’n afskrif van die deposi­ tostrokie na Christine Smit by 023 347 3639 of stuur dit per e­pos na Christine.Smit@worcester­ standard.com.

Van links mnr. Owen Anthony (opvoeder by Hexvallei Sekondêre Skool), Teslouw Joggems, Angelo Joggems, Jason Karelse, Enver Kato, Eben Deerling, rdl. Basil Kivedo, uitvoerende burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit, wat dit vir die ryers moontlik gemaak het om na Knysna te reis, en mnr. Henno Cornelius (opvoeder). Julie Appels en mnr. André Claassen (opvoeder) was afwesig tydens die neem van die foto. Foto: Verskaf

Valleiers laat kettings kraak LEERDERS en opvoeders van die Hexval­ lei Sekondêre Skool op De Doorns het op 8 Julie aan die moordende Knysna Cycle Tour oor 100 km deelgeneem. Eben Deerling het die beste gevaar met ’n tyd van 3:15:36. Die ander ryers se tye was: Jason Karelse 3:27:18; Enver Kato 3:27:18; Teslouw Joggems 3:39:26 en Angelo Jog­ gems 3:44:28. Sedert fietsry as sportkode in 2008 by Hex­ vallei Sekondêr ingestel is, het die leerders reeds die Pick n Pay Argus­ en die Burger­ fietstoer vier keer voltooi. Behalwe dié beken­ de wedrenne, neem leerders ook gereeld deel aan kleiner wedrenne wat deur die Pedal Po­ wer Association (PPA) gereël word.

Future plans MATTHEW SHELDON THE proposed Worcester Transport Precinct has caused much debate between different instituti­ ons within the Central Business District. A meeting was held yesterday (Wednesday) to discuss the blueprint and outline plans for the transport interchange system at the Cape Wine­ lands District Municipality (CWDM). Munici­ pal officials, representitives from the Worcester Business Forum, (WBF) informal traders and local businesses attended the meeting to share their thoughts about the proposed transport sy­ stem. According to proposed plans, the open space behind the former Fruit and Veg City is the site where the transport interchange system could potentially be established. “We are looking at two phases. The first being the actual establishment of a transport interchan­ ge system in the identified space in the CBD. The second phase is the upgrading of the side­ walks and general image between Durban and Tulbagh and Riebeeck and Somerset Street,” said Mr Nik Wullschleger WBF chairman. The aim of this process is to make the CBD more user­friendly for pedestrians, informal tra­ ders and people with disabilities. Some of the plans include fixing holes, paving the sidewalks, planting trees, creating bicycle lanes, and in so­ me instances, widening the sidewalks.

Die skool is deel van die PPA se ontwikke­ lingsprogram en gaan vanjaar vir die eerste keer aan die PPA Spring League deelneem. Verskeie ryers het in die verlede, op grond van hul vertonings in die Argus­fietstoer, pry­ se ontvang van Nedbank Sport Trust. Die doel van die stig van die Hexvallei Se­ kondêr­fietsryklub is om fietsry as sportsoort te bevorder, om die jeug in agtergeblewe ge­ meenskappe weg te hou van misdaad, alkohol­ en dwelmmisbruik, en om rolspelers, eerder as toeskouers, te word. Die klub bestaan op die oomblik uit 12 lede. Hoewel die belangstelling baie groter is, is dit weens die hoë koste verbonde aan fietsry nie altyd moontlik om al die ryers vir wedren­ ne in te skryf nie.

Die bestuurspan van die Standard Kinderfonds sit koppe bymekaar om projekte vir die toekoms te bespreek. Van links is me. Theresa Olivier (beskermvrou), mnr. Eddie Nortier sr. (voorsitter) en me. Christine Smit (sekretaresse). Tussen hulle is ’n tweede bydrae van mev. Maureen le Roux van Worcester - kos, handgebreide truitjies en knus komberse. Foto: Hilderine Schröder


6

NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

Hulp van oral vir dowe ma van 2 HILDERINE SCHRÖDER FINANSIËLE tye mag dalk taai wees, maar as dit kom by een van hul eie, skroom Valleiers nie om op ’n reuse­skaal te probeer help nie. Dít blyk opnuut uit Valleiers se reak­ sie op ’n versoek op Facebook om een van hul eie te help om ’n droom te be­ waarheid. Sedert die groep Fondsinsameling vir Leandre vir ’n kogelere (sic) inplan­ ting gestig is, stroom aanbiedinge van hulp in, word uitdagings gerig om by te dra en het honderde reeds belowe om te help waar hul kan, hoe ge­ ring die bydrae ook al. Me. Leandré van Wyk (34), ’n ma van twee en oud­ leerder van die De la Bat­ skool op Worcester, is steeds verstom op die reak­ sie wat die groep ontketen het. Ondanks die feit dat sy deesdae wei­ nig kan hoor, laat sy haar nie hierdeur kniehalter nie. Sy het al aan ’n string skoonheidskompetisies deelgeneem en al met die titel vir Mej. Dowe Boland 1994 (’n uitdunkompetisie vir die ver­ kiesing van Mej. Dowe Suid­Afrika) weggestap, was in 1995 die Muskadel­ feeskoningin op Montagu en Worcester se skoukoningin vir 1996. Sy werk as data­administrateur by die Suid­Afrikaanse Tuberulose Inisia­ tief (Satvi) by die Brewelskloof­hospi­ taal. “My primêre verantwoordelikheid is datavaslegging van inligting wat ver­ samel is vir navorsingstudies,” sê Van Wyk. “Ek kommunikeer met mense deur e­pos.”

Sy is al haar lewe lank doof, vertel Van Wyk. “Volgens my ouers is dit as gevolg van koorsstuipe. As babatjie het ek gereeld mangelontsteking gekry wat hoë koors tot gevolg gehad het.” Een van die struikelblokke wat sy by die werk moet oorbrug, is die feit dat daar in hierdie stadium geen tolk is wat haar kan bystaan tydens vergaderings nie. “Dít is baie ongemaklik omdat ek vir lang periodes moet konsentreer om sprekers se lippe te lees,” sê sy. Ook by die huis is daar talle uitda­ gings. “My man werk soms weg van die huis as gevolg van werskomstandig­ hede. Dit laat my dan vir dae alleen met

Volgens Van Wyk het sy van kleintyd af gehoorapparate gedra en het dié aan­ vanklik goed gewerk. “Ek kon basiese dinge daarmee hoor, maar soos die jare aanbeweeg het, het ek agtergekom die gehoorapparate werk nie meer nie en ek sukkel om dinge te hoor wat ek voor­ heen kon.” ’n Kogleêre inplanting, sê Van Wyk, sal die wêreld se verskil maak. “My lewe sal handomkeer verander. Ek sal die alledaagse dinge kan hoor wat vir ander mense so bekend en van­ selfsprekend is,” vertel sy. “Ek sal my gesin se stemme en gelag kan hoor. Ek sal aan gesprekke saam met familie en vriende kan deelneem sonder om altyd die stil, skaam per­ soon te wees.” Volgens Van Wyk is dit haar grootste droom om te kan hoor. “Ek dink elke dag van my lewe aan die veranderinge as ek die kogleêre inplanting kan kry. Ek glo nie enigiemand wat nie self deur die dinge gaan, sal besef watter ongelooflike voorreg dit is om te kan hoor nie. Ek sal met ’n glimlag kan wakker word en elke dag positief kan aanvat. My hart­ seer sal vir altyd verdwyn.” Die operasie, sê Van Wyk, sal in die Somerset­Wes­Mediclinic gedoen word. Haar mediese fonds sal R110 000 tot die medies onkoste bydra, wat bete­ ken sy moet die oorblywende R89 000 van iewers verhaal. Die operasie behels die inplanting van ’n tegniese toestel in die binne­oor wat die gehoorsenuwee sal stimuleer. Die kogleêre inplanting is ’n apparaat wat gehoor verskaf aan individue met

“Ek sal met ’n glimlag kan wakker word en elke dag positief kan aanvat. My hartseer sal vir altyd verdwyn.” my twee seuns,” sê Van Wyk. “Daar is soms frustrasie, want ek wil vir hulle die beste gee wat enige ma kan en verstaan nie altyd heeltemal wat hulle behoeftes is nie omdat ek hulle nie duidelik kan hoor nie. As hulle nie in dieselfde vertrek as ek is nie, kan ek hulle glad nie hoor nie, so ek weet nie as een van hulle huil of na my soek nie.” Dít veroorsaak dat sy baie min slaap kry, want sy probeer konstant ingestel bly op enige geluid van hulle af. “My gesin is my hele lewe en ek wil net vir hulle die beste gee wat ek moontlik kan.” Van Wyk se man, Ian, en seuns, Lian (3) en Dylan (14 maande), het nie ge­ hoorprobleme nie.

Leandré van Wyk, hier saam met haar man, Ian, is met die hulp van vriende besig om ’n grootskaalse poging aan te wend om geld in te samel sodat sy vir ’n kogleêre inplanting kan gaan. Foto: Verskaf ’n erge tot uitermatige gehoorverlies wat nie kan baat vind by konvensionele gehoorapparate nie. Die inplanting bestaan uit twee dele: ’n inplantbare elektrode­rangskikking wat in die binne­oor ingeplant word en ’n spraakprosesseerder wat agter die oor gedra word. Die mikrofoon vang spraakseine uit die omgewing op en herlei dit na ’n elektriese kode wat dan uiteindelik na die gehoorsenuwee in die binne­oor gelei word. Die resultaat is dat elektriese impulse langs die gehoor­ senuwee en ook na die spraak­ en taal­ sentra in die brein gevoer word. Mense wat graag ’n bydrae wil lewer kan dit as volg doen:

Naam: Universiteit Stellenbosch Bank: Standard Bank Tak: Stellenbosch Takkode: 050610 Rekeningnommer: 073006955 (tjek­ rekening) Verwysing: Kogelere (sic) Inplan­ tingseenheid: Projek Leandré van Wyk


NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

Agt skole deur in rieldansstryd AGT skole in die Kaapse Wynland­ streek het tydens die rieldanskom­ petisie wat op Jeugdag (16 Junie) in die Stadsaal gehou is, deurge­ dring na die volgende rondte. Op dié dag het die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit in vennootskap getree met Bridging Ages Wes­Kaap en die ATKV (Afrikaanse Taal­ en Kultuurvereniging) om die rieldans in die Breedevallei­area te bevorder. Die Worcester Hoop­ en Rekonsili­ asie proses, tesame met die Worcester Museum, was ook twee van die venno­ te in hierdie inisiatief. Uit hierdie vennootskap het ’n baie suksesvolle Breedevallei­kultuurdag voortgespruit waar verskeie skole asook plaaslike kunstenaars weer lewe geblaas het in en die nodige respek aan hul kultuur kon betoon. Met die aanloop tot Jeugdag het verskillende skole van die Breedeval­ lei­area ’n werkswinkel by Kleinpla­ sie bygewoon,wat deur die Witzen­ berg­rieldanskampioene gehou is. Dié kampioendansers het hul bes probeer dat die leerders saam met hul­ le die rieldanspassies onder die knie kry. Daarna is die skole in kleiner groepe opgedeel om op te tree by die Breedevallei­kultuur dag in die Stad­ saal. Agt uit 13 plaaslike skole het die volgende rondte gehaal. Uit die agt skole is sekere leerders gekies en hier­ die leerders maak tesame vyf groepe uit wat 8 September by die jaar se riel­ dansstreekuitdunne op Worcester sal meeding.

Mnr. Claude Schroeder lewer sy toespraak by die geleentheid. Volgens mnr. Claude Schroeder, uitvoerende direkteur van landelike en sosiale ontwikkeling by die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit, gaan hierdie leerders na die volgende rond­ te toe, maar het hulle nie eens uni­ forms vir die kompetisie nie. “Hierdie kinders benodig borge en ondersteu­ ning.” Uit hierdie uitdunne sal daar junior en senior groepe teen mekaar kompe­ teer van reg oor die Wes­Kaap. Groepe wat hier deurdring, sal kwa­

Breedevallei DBV byeen:

Die Witzenberg-rieldanskampioene het ’n perfekte vertoning uitgevoer tydens die Breedevallei-kultuur dag in die Worcester Stadsaal. Foto’s: Matthew Sheldon lifiseer vir die semi­finale op 20 Okto­ ber op Clanwilliam. Die hoof van Nieuwe Morgen Pri­ mêr skool, mev. Eldertha Willemse, het die volgende te sê gehad oor die

Die Breedevallei Dierebeskermingsvereniging se algemene jaarvergadering word op 26 Julie om 18:30 by Worcester Museum, Kleinplasie, gehou. Alle belangstellendes is welkom;.

impak wat die rieldans op die skool gehad het. “Met die begin van die ontwikke­ ling van die rieldans in die landelike gemeenskap het die spontanïeteit van­

selfsprekend oorgeneem. My obser­ vasie vir die spontane ontwikkeling was dat die leerders so maklik kon as­ sosieer met die ritmiese beweging en die musiek,” sê Willemse.

7


8

NUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

Breek bietjie weg HILDERINE SCHRÖDER ’n WEGBREEKNAWEEK word op 27 en 28 Julie ten bate van die Rozèl Pienaar­bystandsfonds by Kliplapa buite Worcester gehou. Die naweek sluit in selfsorgverblyf, ontbyt, 4x4­ritte, ’n ete en dans met Andries Vermeulen en Louis Becker as gaskunstenaars. Die naweek, met verblyf en alle aktiwiteite ingesluit, beloop R700. Vir diegene wat die aandverrigtin­ ge wil bywoon, sal kaartjies R300 per paartjie kos. Organiseerders beoog om 150 gaste by die ete en dans te hê. Die Rozèl Pienaar­fonds is in April 2006 in die lewe geroep om mense wat met kanker gediagnoseer is by te staan. Met die hulp van dié geldsinsame­ lingsgeleentheid sal die fonds geldeli­ ke verligting bring vir verskeie kankerpasiënte en ook hul naasbe­ staandes. “Dit wat ons vir die begunstigdes van die fonds gee, kan nie hul laste verlig nie. Dis net ’n klein druppeltjie in die emmer,” sê mnr. Pieter Pienaar, een van die bestuurders van die fonds.

Daar word ook nie aan dié mense voorgeskryf hoe hulle die geld moet spandeer nie, voeg hy by. “Hulle kan dit gebruik net waarvoor hulle dit no­ dig ag, of dit nou vir hul behandeling is, of om vir ’n naweek bietjie weg te breek.” Volgens Pienaar geniet die fonds groot steun en word elke vrywilliger se betrokkenheid daarby geweldig waardeer. Enigiemand is welkom om sy steun, in watter vorm ookal, aan die fonds te verleen. Die eienaars van Kliplapa, mnr. Ben en mev. Anne Ei­ gelaar, vertel Pienaar, stel byvoor­ beeld alle verblyf en kos vir die na­ week gratis aan die fonds beskikbaar. Belangstellendes word aangeraai om vroegtydig vir die wegbreekna­ week te bespreek. Bespreek by Pie­ naar  (0 072 450 4462), Kobus Pre­ torius (082 829 8968) of Johan van Niekerk (084 517 3887). Volgens Pienaar word mense uit die gemeenskap gevra om te help met die identifisering van begunstigdes, waarna daar na elkeen se omstandig­ hede gekyk word. Mense wat bydraes tot die bystandsfonds wil maak, kan dit by Absa­tjekrekening 4065082417 inbetaal.

Konst. (v) Prudence Fransman, hier met haar Belgiese herdershond, Ida, is die eerste vroulike lid in 30 jaar by die Worcester-polisie se honde-eenheid. Foto: Hilderine Schröder

Sy’s pure dinamiet HILDERINE SCHRÖDER DINAMIET kom in klein pakkies.

Maak seker jy kry kaartjies vir die Rozèl Pienaar-bystandsfonds se wegbreeknaweek by Kliplapa. Foto: Verskaf

Dít kom jy blitsig agter as jy met konst. (v) Prudence Fransman gesels. Agter die fyn bou en stralende glimlag skuil ’n ysere wilskrag en durf. Dit is danksy dié deursettingsver­ moë dat die Worcester­polisie se hon­ de­eenheid vir die eerste keer met ’n lid van die skoner geslag spog. Fransman het op 8 Januarie vanjaar haar opleiding as hondehanteerder by die Atteridgeville­opleidingsentrum voltooi. Aanvanklik, vertel sy, was sy die enigste vrou wat die taai kursus gevolg het, maar gelukkig, voeg sy by, het ’n tweede vrou later by die groep aangesluit. Sy moes by die manne aanpas ty­ dens die vyf maande lange opleiding, sê Fransman. “Hulle is mos maar vin­ niger en sterker.” Sy het haar egter nie hierdeur laat pootjie nie, nog minder deur die moeilikheidsgraad van die kursus. “Dis ’n baie taai kursus. Dis ’n mental game. As jou kop nie reg

is nie, as jy nie uithouvermoë het nie, sal jy dit nie maak nie.” Volgens Fransman het sy as klein dogtertjie al besluit sy wil ’n loopbaan in die polisiediens volg. Dít nadat ’n vroulike polisiebeampte baie jare ge­ lede ’n geweldige indruk op haar ge­ maak het. “Ek kan nie meer haar naam onthou nie. Net dat ek na haar gekyk het en besluit het dít is wat ek eendag gaan doen.” Sy geniet haar werk by die polisie geweldig baie, sê Fransman. En, voeg sy by, hoewel dit ’n beroep is wat deur mans gedomineer word, kan enige vrou dit doen. Sy het besluit om by die honde­een­ heid aan te sluit toe sy sien hoe sukses­ vol dié eenheid is, veral in die stryd teen dwelms en onwettige wapens. “Die honde­eenheid is die eerste plek waar ek gesien het hiér is eenheid. Almal word oor dieselfde kam ge­ skeer. Hier is kameraderie. Dít het ek al by die kursus gesien.” Haar grootste beweegrede was eg­ ter omdat sy, sedert sy in 2007 haar aanvanklike polisie­opleiding voltooi

het, daarvan gedroom het om ’n ver­ skil te maak. “Ek wil ’n beter toekoms vir mense gee. Ek kon sien die honde­eenheid maak ’n verskil en wou deel daarvan wees. En dan het ek natuurlik ook ’n passie vir honde.” Sy het reeds ’n geweldige nou band met haar patrolliehond, Ida, ’n Belgie­ se herdershond, wat by Atteridgeville aan haar toegeken is. Noudat sy haar groot droom be­ waarheid het, is sy egter nie van plan om op haar louere te rus nie. Sy is reeds besig om ’n identiteitskursus, wat op die uitkenning van vuurwapens en plofstof gemik is, te volg. Sy het reeds die teoretiese deel van die kursus voltooi. Die praktiese deel sal volg so­ dra Ida heeltemal op Worcester aange­ pas het. Gevra hoe dit voel om die enigste roos tussen die dorings by Worcester se honde­eenheid te wees, lag Frans­ man. Hulle mag dalk beskermend teenoor haar wees, maar buiten dít is sy volkome deel van die span. As’t ware een van die manne.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

9

Day care centre minus kitchen CHRISTINE SMIT TO prepare meals in a cramped spa­ ce, is not ideal in anyone’s book. To prepare meals for 21 multi­disabled children, as well as running a soup kitchen for more than 50 TB and HIV patients on a daily basis without a kit­ chen, is virtually impossible. This is the dilemma the Vukuhamba Day Care Centre at 3 Mazula Street in Zweletemba now faces since the contai­ ner in which a well equipped kitchen was installed, had been removed. According to Ms Eileen Mdyada, manager at Vukuhamba, a man* from De Doorns who often inspected their fire extinguishers suggested installing a container and converting it into a kit­

chen. Vukuhamba paid him R10 000 from a donation of R55 000 to obtain a con­ tainer which, with more money from the donation, he converted, complete with electricity and running water. A fence was also installed around the cen­ tre. It was not too long before most of the donation was spent, says Mdyada. Things went well for about a year ­ until the rightful owner of the container turned up to claim what was his rightful property since the “good Samaritan” failed to keep up the payments. Mr Hen­ nie Roux, owner of Roux Container Hi­ re Trust in Stellenbosch, from whom the container was hired, says the decisi­ on to reclaim the container was not ta­ ken lightly as negotiations with Mdya­ da was conducted in a most civil way.

The kitchen that was installed in the container.

Photo: Supplied

He understood their predicament and was keen on helping the centre, Roux explained. But after consulting with lawyers and councillors of the Breede Valley Municipality, as well as charges against the man (who in the meantime had dissappeared), it was decided to re­ claim. An offer to buy the container was turned down by Vukuhamba as they could not afford the monthly payments, Mdyada explained. For his firm to buy a container in Ca­ pe Town and have it transported to Stel­ lenbosch, amounts to about R25 000, Roux explained. With the school holidays at an end,

Mdyada and her staff are at their wits end. They have no choice, but to cook outside under the lean­to, Ms Eunice Mbobo, who is responsible for the soup kitchen said ­ or else many will go hun­ gry. This incident caused quite an outcry in the community. Mr. Nik Wullschle­ ger, chairman of the Worcester Busi­ ness Forum (WBF), alerted the Stan­ dard about the situation as he visited Vukuhambe as part of the planning for Mandela Day. “The WBF has a respon­ sibility to protect consumers from fraudsters, as this type of activity does a grave injustice to the customer, as well

as the reputation of local businesses,” he said. “We must expose ‘bad apples’ in our business community, they have no place in our future.” One way for consumers to check the legitimacy of a business would be to ask the WBF if they are members, or go to www.WorcesterBusiness.co.za (members section) to check, Wullschle­ ger added. Talks are underway to extend a hel­ ping hand to the centre. People who can help, can phone Mdyada on 0 023 345 1072 or 083 868 9997. * Name withheld as a police investi­ gation is still underway.

This lean-to will now serve as a kitchen after the container was reclaimed. Pictured here are Mmes Eunice Mbobo (cook, left) and Eileen Mdyada (manager). Photo: Christine Smit

Peace poster time again on several levels: local, district and internati­ onal. At international level, judges from vari­ ous communities will select a grand prize winner and 23 merit award winners. The international winners will be announ­ ced on February 1, 2013. The international grand prize winner will receive approximately R40 600 and a trip to a special award ceremony with the sponsoring Lions Club president and two family mem­ bers at Lions Day with the United Nations. Each merit award winner will receive a cash award of about R4 000, as well as a certificate of achievement. The contact person for this year’s contest is Faizel Karriem, who can be reached on 0 083 415 9601.

DEPARTMENT OF CORRECTIONAL BRANDVLEI MANAGEMENT AREA IMBIZO Invites all Prospective suppliers to register on our database to take part in bid/quotations of DCS. An Imbizo for all Local suppliers will be held at: Worcester in the Sport Indoor Centre, VAN HUYSTEEN AVENUE. Date: 19 July 2012 Time: 10:00 RSVP before: 18 July 2012 Our aim is: To promote good governance and apply “Batho Pele” principles. To purchase in a fair, equitable, transparent, comparative & cost-effective manner. To promote B-BBEE’s. To uplift the community and local surrounding areas. BATHO PELE Make use of the opportunity now and register. People First Contact persons: Mr A.E. Witbooi Phone 023 340 8048

Miss NG Ncedani 023 340 8050

2912 E 1BL7B1F5W

IT is once again time for learners and youth groups worldwide to submit their entries for the Lions International Peace Poster contest. This annual contest encourages the youth worldwide to express their vision of peace. The theme for the 2012 contest is “Imagine Peace”. Children who are 11 or 12 years old on November 15 are invited to submit their entries. For the past 25 years of the contest, peace has always been incorporated in the theme. A variety of mediums may be used, including charcoal, crayon, pencil or paint. Twenty­four international finalists will ini­ tially be selected of which each poster will be judged on originality, artistic merit and expression of the theme. Judging will be done


10

HOOFARTIKELBLAD

STANDARD 12 JULIE 2012

’n Groot BWR-fees kan duisende lok Mandela Selde indien ooit het Worcester so ’n vreugdevolle geleentheid om fees te vier met die gebeure wat vir Woensdag (18 Julie) op die dorp beplan word. Worcester gaan nie net Nelson Man­ dela, daardie geërde staatsman wat ook as Madiba volksbesit geword het, se 94ste verjaardag vier nie, maar sal meer as ooit tevore die ware gees van same­ horigheid, van één nasie, kan ervaar wanneer sy standbeeld op Kerkplein onthul word. Worcester sal daarna die tuiste van slegs een van die vyf Madiba­stand­ beelde wêreldwyd wees. Dit op sigself is ’n eer vir die gemeenskap. Dat hy reg in die middel van die dorp ’n staan­ plek het, sal hopelik almal wat daar ver­ bystap herinner aan hierdie groot man se nederige lewensuitkyk en ons self tel­ kemale laat onthou om iets van onsself aan ander te gee. Nie net 67 minute op ’n dag nie, maar om elke dag sonder vooroordeel of ver­ oordeling na kleur, ras of geloof te kyk. Want dit is die voorbeeld wat Madiba al die jare vir ons gestel het. En dit sal eendag sy grootste nalatenskap wees ­ om in nederigheid te dien. Worcesteriete word in hul massas ge­ nooi om Woensdag deel te word van ’n ware gees van verenigde nasietrots.

Psalm 1:1-5 Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos ’n boom wat by waterstro­ me geplant is, wat op die regte tyd vrug­ te dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en die sondaars nie ’n plek hê in die vergadering van die regverdi­ ges nie.

ONS Vallei het die potensiaal om die grootste wynfees in die land te hou. Dink aan al die moontlikhede as die Breedekloof, Worcester en Robertson se wynbemarkingsorganisasies hande vat en saam een groot makietie aan­ bied. Daar kan selfs twee groot feeste in ’n jaar aangebied word. Die fees kan sowat 70 wynkelders in Breedekloof, Worcester, De Doorns, Robertson, McGregor, Bon­ nievale en Ashton insluit. Dit moet duur van ’n Donderdag tot die volgen­ de Sondag sodat aktiwiteite oor twee naweke kan plaasvind. Elke streek sal bereid moet wees om te gee en te neem. Aanstaande naweek word Soetes &

Soup in die Breedekloof aangebied, van 10 tot 12 Augustus word die Slow Weekend op Robertson gehou, Worcester bied van 14 tot 16 September die Best of Both aan, die Breedekloof Buitelug­­ en Wynfees word vir 12 tot 14 Oktober beplan, en net die naweek daarna is die Wine on the River buite Robertson. In Maart word Harvest of Joy op Worcester gehou en van 6 tot 9 Junie 2013 is dit weer tyd vir Wacky Wine. Vervang al die feeste met een of twee groot jaarlikse gebeurtenisse. Dit kan as die BWR (Breedekloof, Worce­ ster, Robertson)­streekfees bekend

staan sodat elke wyn­ streek sy identiteit be­ hou. Die fees moenie net in en om die kelders draai nie. Elke besigheid, or­ ganisasie en individu moet baat daarby. Elke besoeker aan die fees se toe­ gangskaartjie moet ’n paspoort tot tal­ le genietinge wees. Sakeonderne­ mings kan afslag bied en hul winkel­ vensters feestelik tooi. Die afslag kan alles denkbaar in­ sluit. Verder kan ’n skool­ en skouter­ rein beskikbaar gestel word vir kam­ peerplek, ’n braai of parkering. Feesgangers kan met minibusse

pendel tussen die plekke wat hulle wil besoek. Grootnaam­kunstenaars kan regdeur die streek optree. Die besoeker wat net vir ’n blitsbe­ soek wil kom, moet al die wyne en streekkosse by ’n sentrale plek soos Mountain Mill Mall kan proe. Bedags kan wynkelders wynproeë en wynlesings aanbied. Hier kan be­ soekers hul kennis oor wyn verbreed en selfs die geleentheid kry om hul eie wyn te maak. As die Wacky Wine 18 000 mense vir ’n naweek na Robertson kan lok, kan só ’n fees 30 000 besoekers na ons streek lok. Ons moet net groot dink en voorsien in elke moontlike behoefte wat die toeris kan hê.

Reach out: Anoutreach programme hosted by the Holiday Club aims to feed and clothe a number of children from the community both physically and spiritually with the word of God. The club began in 1998 with about 40 children and the outreach programme was spearheaded by Pastor Liz Kamminga of the Fairbairn Street Methodist Church in Worcester. This year the group has grown to appoximately 200 children. Pastor Liz passed away this year and the club decided to continue building on the foundation she had laid. The programme kicks off every year during the first week of the June school holidays. The children attending the event are mostly from Roodewal and Riverview communities from ages 3-18. The club relies solely on sponsors to feed and clothe these children. In the photo above are a few members of the club and some of the children who attended this year’s programme. Photo: Matthew Sheldon

Die Riverside junior gholfontwikke­ ling gee ’n klop op die skouer aan The Golden Valley Casino. “Dankie dat ons nou weer kan voortgaan met ons program.” ***

Johan Agenbag gee ’n klop op die skouer aan aan al die personeel van Mediclinic (intensiewe sorgeenheid) en Medi­Nite en bedank hulle vir hul spoedige optrede verlede Saterdag (7 Julie). “Julle diens is puik!”

Help the SPCA

This town cannot do without an SPCA! The animals cannot speak for themselves. Who will you phone for cruelty cases, stray animals or if your pet is lost if the society should cease to exist? The past is the past. Let us look forward to a new tomorrow for the sake of the animals. “What is man without the beasts? If all the beasts were gone, man would die from great loneliness of spirit, for whatever happens to the beasts also happens to man. All things are connec­ ted.” – Theodore Roszak

ANIMAL LOVERS write: The local Society for the Prevention of cruelty to Animals (SPCA) has al­ ways been there for you, now it is time for you to be there for the SPCA. As mentioned in the Standard over the past two weeks, the SPCA is in dire financial straits. Immediate support can be given in the following ways: 1. Monetary donations may be paid into the SPCA account: Breede Valley SPCA – FNB 200407 – cheque ac­ count 54330149913. 2. Donations towards the SPCA’s medical bill will be accepted at all three veterinary practices in Worce­ ster. 3. Food: Dry and canned dog and cat food, as well as blankets (old blan­ kets also welcome), can be dropped off at Multichoice (Radioland), 34 Fair­ bairn Street, or at the SPCA, Villiers­ dorp Road, Worcester. 4. If you are able to assist in any other way, for example handyman work or with fundraising, please con­ tact the society at 0 023 347 1049. Please leave your name, tel. no. and address (e­mail address if possible) when making a donation at any of the above points so that an acknowledge­ ment can be sent

Die wiel draai GESKOK van Worcester skryf: Ek is úiters geskok oor die voorval op Kerkplein waar die hoenders geslag is. Ek dank die Vader in die hemel dat ek dit nie gesien het nie, maar nou weet ek daarvan en dis vir my verskriklik. Waar gaan die wêreld heen? Waar gaan die land heen? Waar gaan Worcester heen?! Ek kan nie glo die mense is nie on­ middellik toegesluit nie. Het mense glad nie meer ’n gevoel vir diere in hierdie land nie? Daar word alewig geld ingesamel vir behoeftige mense, maar niemand

dink aan die diere wat weggegooi, mishandel en in afgryslikheid moet probeer oorleef nie. Ek gee niks meer vir niemand nie. As ek iets het, sal ek dit vir seker eerder Dierebesker­ mingsvereniging toe vat. Hulle sit in ’n verknorsing, maar daar word nie vir hulle voorsiening gemaak nie. Gelukkig draai die wiel en só sal elkeen verantwoording moet doen vir sy dade.

Wys raad die dorp T. DU PREEZ skryf: Hiermee sekondeer ek Bekommer­ de Inwoner se brief in die Standard van 21 Junie. Ek kan nie dink dat die munisipali­ teit alles nou net so laat gaan op Wor­ cester nie. Alle ingange na Worcester is vieslik vuil van gemors wat net een­ voudig neergegooi word. Hoe kan ’n raad grond uitsit vir be­ huising van watter aard ookal en nie voorsiening maak vir vullishouers en vullisverwydering op gereelde basis nie? Die mense móét mos iewers heen met hulle papiere ensovoorts en die maklikste is blykbaar om dit agter jou huis of langs die paaie te gooi! En dan vra ek, waarom leer die on­

derwysers nie die kinders dat ’n mens nie papiere neergooi nie? Party skool­ terreine lyk na ’n stortingsterrein en dan loop meneer en juffrou saam met die kinders daar rond asof hulle blind is! Is dít opvoeding? Leer hulle dan nie ook die kinders van aardverwar­ ming nie, of moet dit nog vir húlle ook geleer word? Greystraat veral vra aandag en so ook van die ander strate waar die slag­ gate net ál groter word. Kan iemand nie die burgemeester en sy amptenare op ’n besigtigingstoer deur Worcester neem sodat hulle kan sien waaroor ons bekommerd is nie? - Die brief is aan die Breedevallei Munisipaliteit voorgelê vir kommen­ taar. Lees die munisipaliteit se reaksie in die berig op bl. 2.

Myrtel ­ PC Partz, Elize ­ April Sho­ wers, Emma ­ Wimpy(Hoogstraat), Hendrik en Rachelle ­ M.T&B PROK, Carol ­ Shoprite, Ellen ­ Touwsrivier: ek waardeer jul baie. Nickey


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 12 JULIE 2012

11

Bekende tandarts sê totsiens CHRISTINE SMIT MIN Worcesteriete ken nie die pad deur die groen deure by Kerkstraat 68 na die tandartsstoel waar dr. An­ dré van Lill die afgelope klompie jare as staatstandarts gepraktiseer en waar hy aan die stuur van verskeie staatsklinieke gestaan het nie. Maar nou trek hy hierdie deure vir goed agter hom toe vir ’n welverdiende aftrede op Gouritzriviermond. Van Lill het die grade BSc en BCh D aan die Universiteit Stellenbosch (Maties) behaal en ook ’n nagraadse di­ ploma in tandheelkunde verwerf. In 1978 het hy as jong tandarts in diens van die voormalige departement van gesondheid begin praktiseer. As staatstandarts by verskeie munisi­ pale ­ en voormalige afdelingsraadskli­ nieke ­ waaronder skoolklinieke en kli­ nieke by gevangenisse, moes hy week­ liks groot afstande aflê. Tot so onlangs

as verlede jaar moes hy en sy assistente Laingsburg en Barrydale toe ry (en voorheen Sutherland) en ook klinieke in die Breederiviervallei­ en Witzen­ berg­area besoek waar tand­ en mond­ sorg nodig was. Onder die skoolklinie­ ke was dié van die Pionier­ en De la Batskool. In 1986 het die kliniek na Kerkstraat 68 verskuif. Maar nou het dit tyd geword vir nog ’n skuif. En totsiens te sê aan die mense wat oor die jare sy pad gekruis het ­ pasiënte, kollegas waaronder personeel van die Worcester­hospitaal, dagteater, klinieke, gesondheidsdepartement van die Kaapse Wynland Distrikkantoor, mondhigiëniste Lettie Killian en Sha­ mien Erasmus, verpleegpersoneel van die De la Bat­ en Pionierskool, Nasorg vir Dowes, die Instituut vir Blindes en sy eie personeel wat jare lank saam met hom by die Kerkstraat­kliniek was, Rita Coetzee en haar dogter Nadia en die vrou wat jare lank die kliniek en spreek­

kamer netjies gehou het, Marieta Mar­ cus. Maar, voeg hy by, alle eer gaan aan Elsa, sy vrou, vir haar ondersteuning die afgelope 34 jaar. “Ons sou graag persoonlik wou groet, maar ná soveel jare in een ge­ meenskap is dit net nie moontlik nie,” sê Van Lill. En nou lê die groot trek vir die Van Lills voor. Maar nie totale aftrede vir dié 60­jarige tandarts nie. Worcester se verlies is Gouritzriviermond se aan­ wins, want daar word verneem dat daar klaar reeds ’n spreekkamer ingerig is om, in sy eie woorde, by geleentheid uit te help waar daar nood is. En nood sal daar altyd wees!

Dr. André van Lill, bekende tandarts van Worcester wat pas afgetree het. Foto: Christine Smit

Breyton Paulse to host local charity fashion show CHRISTINE SMIT THE public is invited to spend an eve­ ning in the company of the former rug­ by Springbok Breyten Paulse whilst en­ joying a fashion show with a difference, as well as top entertaiment. Tickets are still available for the Cha­ rity Fashion Show on July 26 which will be held in the Worcester Town Hall. The ever popular Paulse has agreed

to act as ambassador to the show and will delight in meeting the public. He will also act as Master of Ceremonies. Schools are welcome to obtain tic­ kets (at R60 each) for their budding rug­ by players who can meet, chat to and have their pictures taken with Paulse. Paulse and fashions, however, will not be the only attraction on that eve­ ning. The organisers promise nothing less than top entertainment ­ like the

B Boys, a dance crew from Fusion Ra­ tanga. VIP tickets are also still available for the show, which starts at 19:00. Tickets are R120 per person and include finger foods. Balcony seats go for R60 each. These can be obtained from Bouplan in Church Street, or organiser Tania King on 0 023 347 6997/ 082 924 7871, or kingsr@telkom­ sa.net.

Schools and businesses are invited to buy in on the show, which differs from other fashion shows in that many of the outfits that will be seen on the catwalk are donated by well­known de­ signers such as Jenny Button, Fendi, Malcolm Kluk and others. These and other fashions will be up for auction afterwards. According to the organisers, the show enjoys the full support of the Exe­

cutive Mayor of the Breede Valley Mu­ nicipality, Cllr Basil Kivedo. The organisers’ long­term goal is to make this show an annual event in order to generate money for educational insti­ tutions, as well as to create a plaftorm to uplift the community. Don’t miss out on this golden oppor­ tunity to meet a true rugby hero, see the best fashions, and support a worthwhile cause.


12

KALENDERBLAD

STANDARD 12 JULIE 2012

Win tickets to Spier fair

Die New Revival Gospel Team.

Foto’s: Verskaf

Sanggroep groei HILDERINE SCHRÖDER ’n PLAASLIKE gospelgroep wat verlede jaar met twee lede begin het, is besig om van krag tot krag te gaan. Soveel so dat dit deesdae 12 lede het. Die New Revival Gospel Team is verlede jaar gebore uit ’n egpaar, Lidia en Neville Hendricks, se brandende begeerte om jongmense op geestelike vlak te bereik. “Ons was besig om gospel te sing toe die Here vir Neville ’n visie gegee het om betrokke te raak by die jeug,” sê Lidia. Kort hierna het die New Revival Gospel Team die lig gesien. Aanvanklik, vertel Lidia, het sy in die Russell­ skema­area rondgevra of enige jongmense belang­ stel om by die groep aan te sluit. Eers het slegs

’n skamele drie jongmense belanggestel. Met dié handjievol sangers het die groep regoor die dorp gospelvertonings begin aanbied en gou het belangstelling gegroei en het nog lede by die groep aangesluit tot dit op sy huidige ledetal te staan gekom het. Die groep fokus veral daarop om geestelike groei onder jongmense te bewerkstellig en só ook die euwels van drank en dwelms te bestry. “Deur ons musiek probeer ons God se werk in die gemeenskap voort te sit,” sê Linda. Die groep toer van plek tot plek en tree op ’n gereelde basis by geleenthede in die Vallei op, waaronder partytjies, sangaande en kerkgeleenthe­ de. Vir verdere navrae oor die groep of om daarby betrokke te raak, skakel 0 023 342 6273 of 079 444 4248.

Baie geld vir talentvolles HILDERINE SCHRÖDER GROOT pryse wag op die wenner van die Wes­ Kaap Mountain Mill­sangkompetisie. Nie net is ’n professionele CD­opname en ’n debuut op BOK Radio op die spel nie, maar die wenner kan ook R55 000 in die sak steek. Die Western Cape/Mountain Mill Mall Talent

Search is daarop gemik om onontginde talent te ontdek en dié te ontgin. Inskrywings is oop vir almal. Laat inskrywings sal op die dag van die oudisies oorweeg word. Vir meer inligting oor die kompetisie, besoek Mountain Mill­webwerf www.mountain­ mill.co.za, of bel Anchen Schreuder by 0 083 286 1591.

ONS KINDERPAKKET Skoolvakansies is familietyd ... so kom vat ‘n blaaskans in Stellenbosch vanaf nou tot 16 Julie 2012

Vir slegs R1695 per woonstel per aand. Die aanbod sluit ontbyt, aandete en ‘n gelukspakkie vir die kinders in.

PLANNING you special day? Then the Spier Wi­ ne Estate Bride & Occasions Fair taking place on July 28 and 29 is just the place to be! A visit to the exhibition ensures that those who are planning a special occasion such as a wedding, office event or birthday party, will find ideas to host a successful event. At this fabulous fair visitors will get the oppor­ tunity to see and experience a number of exhibits all under one roof. Service providers on show will cover just about all and any service or product which is available to showcase a successful event. A visit will also be saving you time, money, frustration and effort, as the organising side of a big event can become quite time consuming. Highly experienced and creative experts in their different fields, ranging from venues and even your honeymoon or special holiday, will be avai­ lable during the two­day event to answer questi­ ons, assist with queries, or be of general assistance to visitors.

VALLEI-KALENDER Elke Saterdag: Gelowiges word na ’n gebedses­ sie om 08:00 voor die Gedenktuin op Kerkplein genooi. Tydens dié sessies sal onder meer vir her­ lewing in die Vallei gebid word, asook teen mis­ daad, dwelm­ en drankmisbruik. Die sessies is aan geen denominasie gekoppel nie en alle be­ langstellendes is welkom. Vrydag 13 Julie: Mr Cat and the Jackal tree om 20:00 by die Ou Meulteater (Paarl) op. Kaartjies kos R70 stuk. Bespreek by 0 083 564 0056 of stuur e­pos na Vicky@oumeulteater.co.za. Saterdag 14 Julie: Die Jesse Jordan Band ver­ maak rockliefhebbers by die Ou Meulteater (Paarl) om 20:00. Kaartjies kos R80. Bespreek by 0 083 564 0056 of stuur e­pos na Vicky@ou­ meulteater.co.za. Vrydag 20 Julie en Saterdag 21 Julie: Corlea Botha tree om 20:00 by die Ou Meulteater (Paarl) op. Kaartjies kos R100. Bespreek by 0 083 564 0056 of stuur e­pos na Vicky@ou­ meulteater.co.za. Saterdag 21 Julie: Die Swartland Veteraneklub hou van 10:00 af ’n ploegdag by Abbotsdale, Malmesbury. Daar sal ’n markiestent met kon­ tantkroeg, verversings, stalletjies, springkasteel

Even those who are only in need of a special garment or unique piece of jewellery for an event such as a formal function, engagement or wed­ ding, will benefit from a visit to the Winelands Fair. Twenty lucky Standard readers stand a chance of winning an entry ticket to the value of R70 to the show. Tickets also include the three daily fashion shows at 10:30, 13:00 and 15:00. To enter, contact the organisers, The Promoti­ ons Co. on 0 021 981 4737 between 13:00 and 13:10 on Monday, July 16, and answer the follo­ wing easy question: What is the name of the bridal show that is showcased at Spier on July 28 and 29? The first 20 readers to phone in will each recei­ ve a ticket. The not so lucky will be able to pur­ chase tickets at the entrance to the show on any of the two show days. Show hours are Saturday, July 28: 09:00 ­ 17:00 and Sunday July 29: 09:00 ­ 16:30. en vele meer wees, asook demonstrasies met vete­ raantrekkers, voertuie uit die Tweede Wêreldoor­ log en ander veteraanvoertuie. Toegang is R30 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer in­ ligting, bel Linda Carstens by 0 084 887 7843. Dinsdag 24 Julie: Die Rawsonville Dienssen­ trum se jaarvergadering om 18:00 by die VGK­ saal, De Nova. Sop en toebroodjies sal ná afloop van die vergadering beskikbaar wees. Daar sal ook ’n uitstalling van die sentrum se werk wees. Vir navrae, bel die koördineerder, S. de Bruijn, by 0 071 682 9098. Saturday, July 28: Superstar Nianell will be per­ forming her show My Heart/My Hart for one night only at The Golden Valley Casino’s Winners Action Bar. The show starts at 21:00 and tickets, at R60 each, are available at the casino’s cash desk. Early booking is recommended. Woensdag 1 Augustus: Stilwaters ACVV Diens­ sentrum se jaarvergadering word om 15:00 by Durbanstraat 86 op Worcester gehou. Bevestig bywoning vóór 20 Julie by 0 023 342 0624. Donderdag 9 Augustus: Die Nuwe Hoop­Sen­ trum vir Gehoorgestremdes se Vrouedagviering in die Stadsaal. Vir kaartjies, bel mnr. E. Hum­ phreys of me. B. Hendricks by 0 023 348 2200 tgedurende skool­ure. . Om in die Valleikalender te adverteer, skakel 0 023 347 0968, of stuur ’n e­pos na info@wor­ cesterstandard.com.

Star show: Superstar Nianell will be performing her show My Heart/My Hart at The Golden Valley Casino on Saturday, July 28. Nianell’s repertoire showcases her broad vocal range and breadth of styles and she accompanies herself on piano and accoustic guitar.Photo: Supplied

bly 2 aande betaal vir slegs 1 Die Townhouse Hotel bied jou ‘n naweek in die Moederstad aan.

Vanaf R900 per kamer

Terme en voorwaardes geld.

vir die 1ste aand - die 2de aand is gratis! Slegs kamer - maksimum twee persone per kamer.

Bespreking is noodsaaklik: 021 887 4608 of hotel@oudewerfhotel.co.za 30 Kerkstraat, Stellenbosch

Geldig tot 31 Augustus 2012. Toepaslik op Vrydae, Saterdae en Sondae. Terme en voorwaardes geld. Bespreking is noodsaaklik: 021 465 7050 of hotel@townhouse.co.za 60 Corporationstraat, Kaapstad, Suid-Afrika

“gesins-wegbreek” Geniet spesiale gesinstyd by die Vineyard Hotel, die perfekte Kaapstad-bestemming Geldig tot 16 Julie 2012 en vanaf 29 September tot 7 Oktober 2012. Die gesins-ervaring sluit in: ontbyt, ‘n vyf-gang maaltyd, gratis aandete vir die kinders en ‘n gelukspakkie vir elke kind! Kinderoppasser kan teen ‘n bykomende koste gereël word. Terme en voorwaardes geld. Bespreking is noodsaaklik: 021 657 4500 of hotel@vineyard.co.za Nuweland, Kaapstad


14

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 12 JULIE 2012

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 12 JULIE 2012

COMPUTER Specials!! Pentium 4's from R1299.00. Refurbished with warranty!! Contact Dolf Uys 072 705 8577. GUESS who is sweet sixteen on 2012/07/16? Domenique. Happy birthday on your crown birthday. With lots of love, Mommy, Daddy and Robyn.

GERIEFLIKE huis op hoekerf, Belindastraat 1, Johnsonspark, Worcester. 3 slaapkamers plus 4de kamer met badkamer. 2 badkamers, 1 en suite, studeerkamer, privaat sitkamer, TV-kamer, eetkamer, kombuis, opwaskamer, dubbelmotorhuis. Braaigeriewe, kaggel, tuin, veilige omheining. Onmiddellik beskikbaar met huurkontrak. R5 200 per maand plus deposito vooruitbetaalbaar. Skakel ds. Burger 027 712 1341 of 078 335 0255.

GESOEK: 6 of 12 m container. Kontantkoper. Sel. 083 702 2826.

R650 Jack Russell-hondjies. Amanda 084 485 3373.

Pieterse, Willem Geb: 23/01/1961 Gest: 06/07/2012

Africa, Paulina Geb: 11/12/1920 Gest: 09/07/2012

Begrafnisdiens Saterdag 14/07/2012 om 09:30 te Ou Apostel Kerk, Parkerstraat.

Begrafnis vind plaas Saterdag om 11:00 te Wentzelstraat 61, Roodewal en om 12:00 te A.G.S. kerk, Arendsestraat. EL SHADDAI BEGRAFNISDIENSTE Tel: 023 342 4850 (k) Sel: 082 456 1318

AFRICA, PAULINA. We will always cherish you, my aunt. Rest in peace. From Sylvia Kriel and family. AFRICA, PAULINA. We will always love you Mamma. From Donovan, brothers and sisters.

Williams, Juliana D. Geb: 19/01/1936 Gest: 07/07/2012 Begrafnis Saterdag 14 Julie 2012 om 09:00 by huis, Weltevredestraat 13, Hexpark, en om 10:00 vanuit Betesda AME Kerk, Van Zyllaan.

FLUKS, BRIAN PATRICK. Born 1970/07/14. Died 2012/03/13. Your first birthday away. None will fill the void. R.I.P. Brother and uncle. Nicol, Esmé and children.

HAPPY 18th birthday, Egan. Love u stax. Mom and Curtley.

Valley Funerals 023 347 2233 Abé Jantjes: 083 334 9763 ASPLEIN, JUANITA. Ons dank die Here vir 'n besonderse vrou en ma. Mamma, ons rots, ons steunpilaar en ons inspirasie. Jou glimlag en sagmoedigheid sal ons altyd bybly. Vaarwel tot ons weer ontmoet. Jou man, Tommy, en Tanya. ASPLEIN, JUANITA. Dankie vir wat Mamma vir ons beteken het. Ons kon baie daaruit leer. Sal voortleef in dit. Rus in vrede. Nita, André en kinders. ASPLEIN, JUANITA. Dankie, Heer, vir mooi herinneringe. Jy is en was die beste. Ons steunpilaar en altyd daar. Met liefde. Van jou suster, Maureen, en kinders.

VERSKEIE wonings te huur. www.rentbay.co.za.

BEKOSTIGBARE website. 14-dae ontwerp en installasie. Skakel Ockie vir 'n kwotasie 076 343 7845.

VERBLYF dringend benodig deur 62-jarige staatspensioenaris, verkieslik op plaas in Worcester-omgewing. Kleinkind het doof geword na breinvliesontsteking en moet skoolgaan by De la Batskool en in koshuis tuisgaan. Pensioenaris was boukontrakteur en in besit van kode 8-lisensie. Van sober gewoontes en rook nie en kan nog hard werk. Bereid om plaas op te pas en ook te help met werkverrigtinge. Kontak asb. Cobus 071 355 5680.

MEUBELVERVOER N.J. (Otto). 20 jaar ondervinding. Persoonlike toesig. Enige trek. 082 708 9447/023 342 0286.

Tel: 023 347 0049 Jonathan: 083 728 4932

JOSEPH, ADAM. Op 2012/07/09 reeds 1 jaar weg van ons. Mis jou baie. Van jou vrou, 2 seuns en al die kleinkinders.

RAAI wie is 3 jaar oud op 2012/07/11?

HUIS te koop met aanbouing. 2-slaapkamer. Bedrag R250 000. Kontak Geraldine by 072 478 7668 of 082 076 4526 Albatrosstraat, Avianpark. PRIVAAT verkoop 3slaapkamerwoning geleë in rustige area, Hexpark. Kontak 082 312 8038.

ADMINDAME benodig. Rekenaarvaardig. Deeltyds, wat voltyds kan word, asook lyksbesorger. Skakel 023 347 4253 of 082 576 3945. PERSOONLIKE ASSISTENT. Goeie kommunikasievaardighede in beide tale (Afrikaans en Engels). Rekenaargeletterd. Pastel vereiste. Rig volledige CV aan e-pos: mbanb@telkomsa.net.

1210 CASH LOANS. Lenings tot R200 000. Swartlys welkom. Goedkeuring in 5 min. Skakel (021) 696 0676. R1 000 - R20 000 loans!! All welcome, blacklisted and garnishee. Ph. Angela at 073 232 8741 office: (021) 829 7233, fax: 086 504 4408.

Jack, Fezani Shadrick Geb.: 17/02/1949 Gest.: 30/06/2012

Matshoba, Lailai Angeline

Begrafnis vind plaas Saterdag 14 Julie 2012 om 09:00 te Stofland 28, De Doorns. Besigtiging vanaf 08:00.

Born: 27/09/1951 Died: 30/06/2012

Hernell Begrafnisdienste Shaun Petersen 023 347 2113 (alle ure)

Funeral takes place on Saturday, July 14, 2012. 09:00 at 112 Dukulu Street, Mandela Square, and 10:00 at Church of Christ, Matsila Street, Zwelethemba.

Hernell Funerals Shaun Petersen 023 347 2113 (all hours)

PIETERSE, WILLEM (PINE). Met hartseer neem ons afskeid van 'n dierbare skoonseun. Ons gun jou die rus tot ons weer mekaar sien. Mammie Petra, Gilmore en Adrie. PIETERSE, WILLEM (PINE). Ons neem afskeid met mooi herinneringe. Van 'n dierbare swaer. Rus in vrede. Sharlinn, Izaak, Metwin en ouma Riekert.

SACCO, JACQUES. Geb. 1965/06/09. Gest. 2012/07/08. Begrafnis vind plaas 2012/07/14 om 08:30 te Snellstraat 62, Scottsville, Kraaifontein en om 10:00 by Ou Apostel Kerk, Snellstraat, Scottsville, Kraaifontein.

Williams, Winston Geb: 04/12/1986 Gest: 06/07/2012 Begrafnis vind plaas Saterdag om 09:00 te Kolganstraat 126, Avianpark en om 10:00 te Ou Apostel Kerk, Albattrosstraat, Avianpark. EL SHADDAI BEGRAFNISDIENSTE Tel: 023 342 4850 (k) Sel: 082 456 1318

FIELIES, MARIA. 15 Julie 2012. Dit is alweer 'n jaar, Mamma, en dit voel soos gister wat ek totsiens moes sê. Elke dag sonder jou is so swaar, maar net jou liefde dra my elke dag deur. Ek mis jou, Mamma en sal jou altyd onthou. Wens net nog so baie vir net een soen van jou, maar mooi bly Mamma. Ek is baie, baie lief vir jou altyd. Mwah, lekker slaap, Dousie. Chenicque.

TO LET - Worcester Offices

RAAI wie is 50 op 2012/07/10? Veels geluk, kinders en Mercia. NKOSIYABO BENET, MAQOLO. 12 Months have passed. It feels like yesterday. Miss you. You will always be in our hearts. Your wife and the Maqolos family. PYLMAN, CHRISTINA. 1 Jaar verby, maar ons koester al die mooi tye saam. Lief jou altyd. Izak en gesin en Stuurmanfamilie.

BAIE geluk met jou verjaardag op 2012/07/09, Nowellen. Van Daddy (Noakes) en Willem segesin.

2

Porter Street (above Seeff) 156m2 R7 800 plus vat p.m. Newly fitted A grade ample parking

BRIDGING cash while waiting for pension/package payout (lumpsum only). Cash same day. Ph. (021) 949 0930.

MULLER, TERBLANCHE & BEYERS INGELYF

MULLER, TERBLANCHE & BEYERS INGELYF

Prokureurs Notarisse en Transportbesorgers

Prokureurs Notarisse en Transportbesorgers

Attorneys Notaries and Conveyancers

Attorneys Notaries and Conveyancers

BOEDELKENNISGEWING Boedelnr: 7117/2012 In die Boedel van wyle CHRISTINA FLORINA SCHEEPERS (Id.nr: 400417 0407 08 2), in lewe woonagtig te VAN ZYLLAAN 59, WORCESTER, en oorlede te WORCESTER op 29 AUGUSTUS 2011.

Skuldeisers en Skuldenaars in bogemelde boedel word hiermee versoek om hul eise in te dien by en hul skulde te betaal aan die ondergetekende binne ‘n tydperk van dertig (30) dae vanaf Vrydag 13 JULIE 2012. MULLER TERBLANCHE & BEYERS Kerkstraat 66/Posbus 7 WORCESTER 6850/6849 (Verw. A A Strydom)

Lee, Maria Geb: 17/03/1949 Gest: 07/07/2012

Geb.: 23/08/1938 Gest.: 07/07/2012

Begrafnis vind plaas Saterdag om 10:00 te Arendsestraat 17 en om 11:00 te Ou Apostel Kerk, Rhodestraat.

Begrafnis vind plaas Sondag 15 Julie 2012 om 09:00 te Goudiniweg, J.P.J. Stofberg, Orleans, en 10:00 vanuit die Restoration Ministries, Leipoldtlaan, Worcester

EL SHADDAI BEGRAFNISDIENSTE Tel: 023 342 4850 (k) Sel: 082 456 1318

Valentyn, Lya

Engelbrecht, Thomas

Hernell Begrafnisdienste Shaun Petersen 023 347 2113 (alle ure)

Geb: 21/11/1930 Gest: 05/07/2012

LAKAY, KERNEELS. Geb. 1949/08/30. Gest. 2012/07/02. Begrafnis vind plaas,Sondag 2012/07/15 om 11:00 Fairhills-saal, Rawsonville (ou stokery).

PIETERSE, WILLEM (PINE). God het deur Sy tuin geloop en die mooiste blom gepluk. Jy was die mooiste. Ons sal jou mis. Van jou vrou, Patricia, kinders, Naydean, Amber-Leigh, WilliamForbest en Shericia.

Begrafnis vind plaas Sondag om 10:00 te La Rochelle Boerdery en om 11:00 te V.G. Kerk, Overhex. EL SHADDAI BEGRAFNISDIENSTE Tel: 023 342 4850 (k) Sel: 082 456 1318

FIELIES, MARIA. Ma, 'n jaar het verbygegaan, maar dit voel soos gister. Vandag stort ons trane van hartseer, maar ons weet God pluk die mooiste blomme. Jy was die ligpunt van ons lewens, Ma. Ek mis Ma oneindig baie. Liefde, Jacqueline, Willa, Linda, Anrich, Riyaad en Joeke.

GELUK met jou mondigwording op 2012/07/13, Gilbert. Van Mamma en Malgas-familie. Geniet dit.

Skuldeisers en Skuldenaars in bogemelde boedel word hiermee versoek om hul eise in te dien by en hul skulde te betaal aan die ondergetekende binne ‘n tydperk van dertig (30) dae vanaf 13 JULIE 2012. MULLER TERBLANCHE & BEYERS Kerkstraat 66/Posbus 7 WORCESTER 6850/6849

ESTATE NOTICE Liquidation- and Distribution Accounts in Deceased Estate lying for inspection. In the estate of the late: SOLOMON JAMES Identity number: 450602 5443 08 8 Estate number: 13704/2011 Last address: 391 THEOHA AVENUE ZWELETEMBA, WORCESTETR Date of death: 17th MAY 2011 The First and Final Liquidationand Distribution Account in the estate will be open for inspection for a period of 21 days at the Office of the Master of the High Court, Cape Town and the Magistrate’s Office, WORCESTER as from 13th JULY 2012 DATED at WORCESTER on this 4th day of JULY 2012.

Phone Grant Walker 084 242 2894

TO LET - Worcester Shops Pick ‘n Pay Centre (Porter Street) Shop 6 - 66 m2 - R7 920 plus vat p.m.

www.olx.co.za

Shop 8 - 111 m2 Whereplus buyersvat meetp.m. sellers R11 655

www.olx.co.za

Phone Grant Walker 084 242 2894

Where buyers meet sellers

www.olx.co.za

MURRAY FOURIE & LE ROUX Adderleystraat 26 Posbus 25, Worcester, 6850 Tel: (023) 347 0851 (Reference A.K. Murray)

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK WORCESTER GEHOU TE WORCESTER

IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK WORCESTER GEHOU TE WORCESTER

Saaknr: 763/11

Saaknr: 475/12

BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT EKSEKUSIESKULDEISER en SAUL SE & C EKSEKUSIESKULDENAAR

BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT EKSEKUSIESKULDEISER en BAXTER TJ & W EKSEKUSIESKULDENAAR

KENNISGEWING VAN VERKOPING

KENNISGEWING VAN VERKOPING

KENNIS GESKIED HIERMEE IN TERME VAN DIE BEPALINGS VAN REËL 41 VAN DIE WET OP LANDDROSHOWE 32 VAN 1944 SOOS GEWYSIG, DAT DIE ONDERGENOEMDE GOEDERE OP 02 AUGUSTUS 2012 TE BALJUKANTOOR, DURBANSTRAAT 69, WORCESTER, OM 18:00 IN EKSEKUSIE VERKOOP SAL WORD DEUR DIE BALJU VAN DIE LANDDROSKANTOOR VIR DIE DISTRIK VAN WORCESTER.

KENNIS GESKIED HIERMEE IN TERME VAN DIE BEPALINGS VAN REËL 41 VAN DIE WET OP LANDDROSHOWE 32 VAN 1944 SOOS GEWYSIG, DAT DIE ONDERGENOEMDE GOEDERE OP 02 AUGUSTUS 2012 TE BALJUKANTOOR, DURBANSTRAAT 69, WORCESTER, OM 18:00 IN EKSEKUSIE VERKOOP SAL WORD DEUR DIE BALJU VAN DIE LANDDROSKANTOOR VIR DIE DISTRIK VAN WORCESTER.

GOEDERE: 1 X FORD RANGERBAKKIE MET KAPPIE

GOEDERE: FORD TELSTAR CW 30045

TERME: KONTANT BY VEILING

TERME: KONTANT BY VEILING

GEDATEER TE WORCESTER OP HIERDIE 04de DAG VAN JULIE 2012

GEDATEER TE WORCESTER OP HIERDIE 04de DAG VAN JULIE 2012

BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT

GELUK met jou mondigwording. Van Daddie, Mammie en Devlin.

BOEDELKENNISGEWING Boedelnr: 8646/2012 In die Boedel van Wyle ALBERTUS JACOBUS HENNING (Id.nr: 700616 5052 08 5), getroud binne gemeenskap van goedere met ESTIE HENNING (Id.nr: 701027 0024 08 8), in lewe woonagtig te FRERESTRAAT 12B, WORCESTER, en oorlede te WORCESTER op 12 JUNIE 2012.

High Street (above FNB) 1300 m2 R65 000 plus VAT p.m High Street (above FNB) 247 m R13 000 plus VAT p.m. Newly fitted A Grade.

VAN ROOY, JO-ANN. Baie geluk met jou mondigwording. Ons dank God die eer vir 21 jaar wat Hy jou aan ons toevertrou het. Ons hoop daar gaan nog vele jare wees. Van jou ouers, Wil-lem, Nanca, suster, Trisha, swaer, Stanley, broer John, Stanique, Jubelion en dogtertjie, Therslin.

15

AAN: S H KILIAN, BALJU

BREEDEVALLEI MUNISIPALITEIT AAN: S H KILIAN, BALJU


16

STANDARD 12 JULIE 2012

GEKLASSIFISEERD


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 12 JULIE 2012

GRADE B & D SECURITY OFFICERS REQUIRED REQUIREMENTS: • Psira registered • Fluent in both English & Afrikaans (read and write) • South African citizen • No criminal record For interviews, contact Marius Cronje on 083 232 7814.

Sinuku Security 2812 1BLPPCV

A fast growing security company urgently seeks to employ Grade B & D security officers.

VACANCY: ACCOUNT EXECUTIVE A leading global intergrated security solultions company has a vacancy for an Account Excutive, based in Worcester. The key role is the sale, of all appproved products and service the company offers. KEY REQUIREMENTS FOR THE ROLE • Grade 12 (added qualification in sales/marketing would be a distinct advantage). • Valid drivers license • Computer literacy - MS Office Suite • Knowledge of area and the surroundings • Excellent interpersonal communication and customer liaison skills. • Previous sales experience with the CIT environment would be advantageous. • Previous proven sales track record of at least 5 years. REMUNERATION • Basic Salary • Company • Medical Aid • Pension Fund • Commussion • Relevant tools of the trade Apply via means of a Curriculum Vitae submitted to Wendron Foulis at e-mail Werdron. Foulis@za.g4s.com or fax: 086 626 2440 Applications close on the 15th July 2012.

17


18

SPORT/SKOLE

STANDARD 12 JULIE 2012

Skenking:

Worcester Perseverance RVK het onlangs ’n welkome skenking ontvang van die Breedevallei Munisipaliteit.Op die foto ontvang David Bredenkamp (regs, klubvoorsitter) die tjek van rdl. Samuel Goedeman van die munisipaliteit. Foto:Verskaf

Atlete getoets: Speel vir Wes-Kaap:

Drie junior o.18-Bolandspelers het die Wes-Kaap vanaf 4 tot 8 Julie verteenwoordig tydens die SA Nasionale Junior Blackball-kampioenskappe op Tongaat in KwaZulu-Natal. Van links is Hendrik Horsemend (ligabestuurder), Dillon Saayman, Henrich Horsemend en Cameron Thops. Foto:Verskaf

OM HIER TE ADVERTEER SKAKEL 023 347 0968

Die Fit2Run-atletiekklub het verlede maand 21 atlete vir ’n reeks intensiewe toetse na die Vrystaatse Sportwetenskapinstituut in Bloemfontein geneem. Tien middelafstandatlete en 11 atlete wat in naellope en spronge spesialiseer is individueel getoets om vas te stel wat hul leemtes is sodat daaraan gewerk kan word. Die atlete was vergesel van Norman Ontong (middelafstandafrigter) en Rodney Booysen (spronge- en naellope-afrigter). Foto:Verskaf

BREEDE EIENDOMME

Ideale eiendom in Hooggelegen HIERDIE week se toonhuis, geleë in die gewilde Hooggelegen, is ’n beson­ derse ruim drieslaapkamerhuis met twee badkamers. Die ruim oopplan­ sit­eetkamer met netjiese teëlvloere sluit aan by die kom­ buis met sy moderne afwerkings en in­ geboude stoof. Die slaapkamers het meer as genoeg ingeboude kaste en het ook blindings voor die vensters. Vanuit die binnebraaivertrek wat lei

na die tuin is daar ’n pragtige uitsig op die berge. In die dubbelmotorhuis is ook voor­ siening gemaak vir ’n wasmasjienpunt en daar is ook ’n wasbak en ingeboude kaste. ’n Bonus is die drie lugversorgers en sprinkelbesproeiing in die tuin. Hierdie huis is beslis ’n besigtiging werd. Vir meer inligting, kontak Seeff Ei­ endomme by 0 023 344 3291.


SPORT/SKOLE

STANDARD 12 JULIE 2012

Doubles-vroue hard aan’t oefen

Gholf: Bonnievale (72): Enkel­Stableford: R. Bester 34, A. van Wyk 30, L. Wentzel 29. Ceres (72): Houespel: B. Mong 70, H. Williams71, T. Abrahams 71, B.van der Berg 71, J. Kayer 72, K. Prins 72. Robertson (72): Enkel­syferplus: J. Theron +2, D. van Deventer +2, H. Doms gelyk, C. van der Merwe ­1, M. Ellis ­1, J. Coetzee ­2. Theewaterskloof (72): Houespel: M. Muller 70, T. Grobbelaar 72, B. Klindt 72. Worcester (72): Enkel­Stableford: W. Wolstenhol­ me 39, A. Olivier 39, G. Lourens 38, P. Barendse 37, R. Neethling 37. Rugby: Premierliga: Ceres 46, Robertson 26; United Bulk Villagers 71, Black Leaves 3. Superliga­Oos: Hamlets 15, Bella Vista 9; Delici­ ous 35, Young Hamiltons 18; Montagu Villagers 41, Kleinmond 29. Atletiek: Worcester Atletiekklub: Jive Slave Run 10 km (27/05/2012): C. Lourens 0:54:36. Jive Slave Run 21,1 km: M. Middleton 2:10:12, M. Rossouw 3:24:48. New Balance Table Mountain 16 km (03/06/2012): S. Cardoso 1:32:27, C. Lourens 1:49:57, M. Middleton 1:50:55. Mamre 15 km (16/06/2012): C. Lourens 1:22:12. Spookhill 15 km (30/06/2012): V. Singleton 1:24:39, W. Middleton 1:32:43, B. van Tonder 1:43:10, E. van Tonder 1:59:54. Duiwe: Victoria­Wes 1, 08/07/2012: NBPU: 1. Allie Kotze 1 228,50; 2. Sonja Neethling 1 225,96; 3. Erik van Zyl 1 225,38; 4. P.W. Ros­ souw 1 223,22; 5. Saeed Jacobs 1 222,93. BHDK: 1. Allie Kotze 1 228,50; 2. Van Wyk en Van Zyl 1 211,99; 3. Van Wyk en Van Zyl 1 210,89. WHPS: 1. Sonja Neethling 1 225,96; 2. Erik van Zyl 1 225,38; 3. Saeed Jacobs 1 222,93. WPK: 1. P.W. Rossouw 1 223,22; 2. Wim & Alta Kruger 1 208,29; 3. Piet la Grange 1 202,70. LPKTR: 1. G.P. van Zyl 1 218,82; 2. G.P. van Zyl 1 218,21; 3. K. Scheffers 1 217,63. WHFC: 1. L.A. Prins 1 202,51; 2. L.A. Prins 1 169,33; 3. L.A. Prins 1 141,58. WRPC: 1. A.J. Marone 1 195,22; 2. A.J. Marone 1 194,00; 3. Soldaat en Seun 1 176,77. VPK: 1. T. dos Santos 1 189,93; 2. G. Subke 1 189,18; 3. S. de Kock 1 179,96. WNPK: 1. G.L. Hokke 1 178,32; 2. Steven en Al­ lan 1 167,38; 3. Steven en Allan 1 166,79. BVDK: 1. Doman 1 172,97; 2. Le Roux en Dogter 1 142,76; 3. Doman 1 138,30. WHRS: 1. Phillips en Seun 1 154,78; 2. Phillips en Seun 1 149,05; 3. S.C. Williams en Seun 1 141,26. CPS: 1. A. Abrahams 1 148,02; 2. S.R. Williams 1 132,02; 3. S.R. Williams 1 112,03. HDK: 2. C.B. Frick 1 096,95; 1. C.B. Frick 1 096,95; 3. C.B. Frick 1 073,60. CPK: 1. B. Isaacs 1 095,58; 2. Stevens Loft 1 093,93; 3. Stevens Loft 1 075,61. CHPS: 1. Neil Davids 1075.50; 2. A En G Williams 1071.56; 3. Abraham Onrust 1069.16 BHPS: 1. Roberto Van Wyk 1041.75; 2. Roberto Van Wyk 1033.69; 3. Randolf Seroot 1023.84

19

DIE plaaslike sokkerspan Double Foot Shooters se vrouespan is klip­ hard besig met sy voorbereiding vir die Absa­liga wat in September afskop. Die span is tans besig met ’n in­ tensiewe winterprogram om sy spelers vir dié taai liga te brei. Vol­ gens die span se afrigter, Asif Wit­ booi, slyp die span reeds sy tande om in dié liga te presteer. ’n Eerste plek, sê Witbooi, is ononderhan­ delbaar, maar die span sal hard Zinzan Makaton (links) en Ferlin Kok, leerders aan die De Kruine Sekondêre Skool op Touwsrivier, kan danksy hulp van die gemeenskap aan ’n sewesrugbytoernooi in Maleisië gaan deelneem. Die twee het verlede week uit Kaapstad na dié land vertrek. Foto: Verskaf

Na Maleisië! HILDERINE SCHRÖDER DIT het naels kou en ’n fondsinsame­ lingspoging van epiese proporsies ge­ kos, maar danksy die vrygewigheid van tientalle Valleiers, is twee leerders van die De Kruine Sekondêre Skool op Touwsrivier se droom bewaarheid. Ferlin Kok (18) en Zinzan Makaton (17) is twee van slegs 28 leerders uit die Wes­Kaap wat verlede week na Maleisië gevlieg het waar hulle aan ’n sewestoer­ nooi in Serembam gaan deelneem. Die Standard het in Mei vanjaar berig oor dié twee kranige rugbyspelers wat deur die Starter Akademie Sport­ en On­ derwysstigting in Kaapstad gekies is vir dié uitsoekrugbyspan. Die akademie spits hom, in samewer­ king met die Matie­rugbyakademie, op die ontwikkeling van talent in die lande­ like gebied toe. Die sewesgroep, wat voorverlede Dinsdag (3 Julie) via Singapoer na die Maleisiese hoofstad, Kuala Lumpur, vertrek het, sal vir sowat 15 dae in Malei­ sië wees waar hulle buiten wedstryde ook aan opvoedkundige aktiwiteite sal deelneem en regeringsowerhede sal ont­ moet. Ferlin en Zinzan moes altesaam sowat R30 000 insamel om op die toer te gaan.

Volgens mnr. Cornell Isaacs, hul af­ rigter by De Kruine en wat die twee se talent raakgesien en hulle na die akade­ mie geneem het, het die plaaslike ge­ meenskap vanuit die staanspoor bankvas agter die fondsinsamelingspoging ge­ staan. Dít ondanks die feit dat baie van dié mense dit ook nie breed het nie en deur hoë vlakke van werkloosheid in die gesig gestaar word. Nietemin het leerders, personeel en die beheerraad van die skool, asook lede van die gemeenskap, skouer aan die wiel gesit en op groot skaal braaikaartjies as deel van die fondinsamelingspoging verkoop. Danksy milde bydraes deur verskeie maatskappye, sake­ondernemings en in­ dividue, is genoeg geld ingesamel vir die twee seuns se reis. Sonder dié hulp, sê Isaacs, sou die skool nooit die mikpunt kon behaal nie. Dit is die twee se eerste besoek aan die buiteland. Volgens Isaacs hoop Ferlin en Zinzan om tydens hul oorsese wedstryde goeie ondervinding in die sewesrugbykode op te doen. Ferlin se ondervinding in Maleisië sal veral sy spanmaats by Touwpark Rugby­ klub en by sy skool motiveer. Die skool bedank almal wat ’n bydrae gemaak het om die seuns se reiskoste te dek.

moet werk om dié doelwit te be­ reik. Om die kroon op die span se suk­ ses dié seisoen te span, is sy doel­ wagter, Ebeneshia Malgas, inge­ sluit in die Wes­Kaap­span wat Augustus aan die nasionale toer­ nooi in Kimberley gaan deelneem. Witbooi voorspel ’n blink toe­ koms vir Malgas, asook die span se voorspeler Deonita Phillipus, en reken hulle kan beslis hul nasiona­ le kleure verwerf.


DONDERDAG 12 JULIE 2012

Persies druk vier teen besoekende Montagu-span

Freginald Africa van United Bulk Villagers lê die rieme neer na die doellyn vir sy eerste van drie drieë in Saterdag se Premierligawedstryd op Bolandpark teen Black Leaves van Gansbaai.Foto: JD Belelie

’n Drieëfees! ALVER UYS SATERDAG het die Premierliga­ voorlopers United Bulk Villagers behoorlik amok gemaak toe hy Black Leaves van Gansbaai op Bo­ landpark met 71­3 die loef afge­ steek het nadat hy teen rustyd reeds met 29­3 voorgeloop het. Black Leaves het aanvanklik met heelwat vuur afgeskop en sommer in die vyfde minuut voorgeloop toe sy losskakel, Elrich Dunston, met ’n net­ jiese strafskop slaag. Villagers, wat in die eerste helfte teen ’n sterk wind in gespeel het, het egter gou­gou beheer oorgeneem. Hy kry sy eerste van 11 drieë toe regtervleuel Elton Wehr in die hoek oorgaan vir ’n drie wat los­ skakel Emile Smith nie kon verdoel nie. Slot Yrin Belelie val hierna sterk aan en, toe hy voorgekeer word, was heelagter Girshen Wentzel by om af te rond. Smith was weer nie suksesvol met die moeilike doelskop nie.

Die telling rol vinnig aan na 17­3 toe skrumskakel Danwill Pienaar die besoekers aan die slaap vang en ’n maklike drie druk wat Smith verdoel nadat ’n strafskop reg voor die pale aan Villagers toegeken word en daar aangeneem was dat Smith sou pale toe skop. Die telling word 22­3 in die tuis­ span se guns toe sy flank Freginald Africa ’n onvervyfde drie gaan druk. Kort voor rustyd gaan Wehr onder die pale oor vir sy tweede drie nadat hy aan die verkeerde kant van die veld sy opwagting maak. Smith se sukses­ volle doelskoppoging maak dit rustyd 29­3. Ná rustyd, en met die wind in Villa­ gers se guns, was dit behoorlik eenrig­ tingverkeer en moes die besoekers ge­ reeld agter die pale gaan stelling in­ neem. Linkervleuel Tiaan Jonkers gaan druk die eerste drie ná ’n volle agterlynbeweging en met Smith se suksesvolle doelskop uit die hoek, rek die telling na 36­3. Kort hierna gaan plaasvervanger­ slot Morné Boshoff oor vir nog ’n drie

wat ook deur Smith verdoel word. Die telling word 50­3 toe Wentzel in die hoek oorgaan en Smith weer die kol tref met sy doelskoppoging. Africa kry hierna sy tweede drie en Smith slaag weer met die doelskop. Drie nommer tien word ook deur Afri­ ca gedruk om daarmee aan hom ’n welverdiende driekuns te besorg en met Smith wat in die tweede helfte met al sy pogings pale toe slaag, word die telling nou 64­3. Die mooiste drie van die dag word deur plaasvervanger­linkervleuel Kirwan Horsemend gedruk toe hy met verbysterende vaartversnelling en perfekte voorgevoel ’n binne­aangee van Smith vat en onder die pale oor­ gaan vir ’n drie wat Smith verdoel om die eindtelling 71­3 te maak. Villagers, wat met hierdie oorwin­ ning feitlik seker gemaak het dat hy vanjaar die Boland se ligakampioen is, het dit boonop drie in ’n ry gemaak toe sy tweede span in die hoofvoor­ wedstryd met 32­3 bo was en die der­ de span Black Leaves met 46­0 klop.

DIE rugbyklub Worcester Perceveran­ ce het die afgelope Saterdag sy oppo­ nent Montagu lelik die loef afgesteek toe hy dié span met 31­13 in die Esse­ lenpark­stadion afgeransel het. Persies het aanvanklik gesukkel om momentum te kry tydens die wedstryd wat in koue, winderige toestande ge­ speel is. Montagu kry eerste punte op die tel­ bord toe sy heelagter, Andrew Yberg, ná ’n volle agterlynbeweging agter die doellyn gaan kuier en die span se flank boonop met die doelskop die merk tref. Met die afskop hierna loods Persies die een aanval na die ander, maar Mon­ tagu se verdediging hou. Ná sowat 20 minute se harde spel word Persies se deursettingsvermoë beloon toe sy linkervleuel, Dewan Steenberg, ’n drie druk. Skrumskakel Alley Johnson voeg ’n verdere twee punte tot die totaal by met sy sukses­ volle doelskop. Hierna vlot Persies se spanwerk be­ ter en gaan kuier Hugh­Bert Human

Mustang kies raak:

agter die doellyn. Die doelskop was egter mis. Montagu weier egter om die hand­ doek in te gooi en dwing ’n strafskop af wat Jarmaine Klew suksesvol deur die pale jaag. Persies antwoord hierop met ’n ver­ woede aanval deur sy agterlyn en kort voor lank teken heelagter Jaco Daniels ’n onverfyde drie aan om die rustydtel­ ling op 17­10 te staan te bring. Ná rustyd draai Persies die krane be­ hoorlik oop en word beloon met ’n drie deur haker Grandville Willemse. Johnson tref ook die kol met die doel­ skop. ’n Doelgerigte aanval lei tot Persies se bonuspuntdrie deur skrumskakel Selvino Antonie. Kort voor die eindfluitjie kry Mon­ tagu ’n strafskop wat Yberg suksesvol deur die pale jaag om die eindtelling op 31­13 te staan te bring. Persies se B­ en C­span het ook suk­ ses behaal en Montagu met 48­0 en 36­0 onderskeidelik geklop.

Die Standard se wedrenwenker Mustang het die afgelope naweek goed gevaar met sy wenke vir die Vodacom Durban July. Hy het altesaam sewe van die 12 wenperde by die byeenkoms onder sy keuses gehad. Daarbenewens het sy keuses nie minder nie as vier trifectas gewen – in die derde, die vyfde, die tiende en die elfde wedren, asook twee quartette – in die derde en die tiende wedren. Mustang het nog ’n slag vir wedders geslaan deurdat hy die tweede Woekerpot met sy permutasie gekies het. Dié woekerpot het ’n stewige dividend van R3 836,40 opgelewer! Daar is geen wedrenne in die Kaap die komende naweek nie. Die volgende wedrenne, waarvoor Mustang oudergewoonte wenke sal voorsien, is op 21 en 28 Julie.

WS 12 July 2012  

WS 12 July 2012

Advertisement