Page 1

DONDERDAG 28 JUNIE 2012

Groot trek:

Die boot die Alwyn Vintcent het Worcester gister (Woensdag) via die N1 aangedoen op pad na sy laaste rusplek op Villiersdorp waar dié pragskip gerestoureer sal word. Die boot, wat in 1994 vir die laaste keer op see gevaar het, het vroeër aan ’n Australiër, mnr. Gordon Bashford, behoort. Die Wes-Kaapse Veteraantrekker- en Enjinklub het die boot gekoop ná twee van sy lede toevallig op die boot was en gesien het dit is so te sê volledig. Vir sy laaste reis sal dié boot vier tot vyf dae lank op ’n sleepwa met 88 wiele en twee identiese trekvoertuie - een wat trek en een wat stoot - vervoer word. Foto: Matthew Sheldon

BL.

Dwelmmisbruik neem toe onder jongmense

PRYS: 4.70

2

BL.

Rotariërs vereer sanger en gemeenskapswerker 3

Meningitis-skok HILDERINE SCHRÖDER

P.

South Roots captures German hearts 12

BL.

Kombersskenking bring winterwarmte vir talle siggestremde kinders 21

Donderdag:

19 °C

Gedeeltelik bewolk.

’n LEERDER van HTS Drostdy is steeds in ’n ernstige toestand in die Tygerberg­hospitaal nadat bakte­ riële breinvliesontsteking by hom gediagnoseer is. Claudius Bernardo (17), tans in ma­ triek, is verlede Vrydag, ’n dag ná hy sy laaste eksamenvraestel geskryf het, met geweldige hoofpyn, lyfseer en koors in die Karl Bremer­hospitaal in Bellville opgeneem. Bloedtoetse en ’n lumbale punksie het bevestig dat hy bakteriële breinvliesontsteking (me­ ningokokkale meningitis) onder lede het en hy is kort daarna na die Tyger­ berg­hospitaal oorgeplaas waar hy se­ dertdien in afsondering lê. Volgens sy ma, me. Pat Bernardo van Bellville, het Claudius verlede Donderdag van erge hoofpyn gekla. Hy het hoofpynpille by ’n onder­ wyser gaan vra, maar het later die aand nog slegter begin voel en het ook gekla van naarheid. Teen Vrydag het hy só siek gevoel dat ’n kamermaat sy tas vir hom moes pak. “Toe hy egter uit die skoolbussie Vrydag:

20 °C

Gedeeltelik bewolk.

wat hulle huis toe bring, klim, het ek had het, is ook aangeraai om dadelik gesien daar is groot fout.” Claudius die nodige antibiotika te kry. se spiere was stokstyf Volgens die web­ en hy was wasbleek. Sy tuiste van die Ameri­ het hom onmiddellik kaanse Sentrum vir na hul huisdokter ge­ Siektebeheer en neem, waarna hy na die Voorkoming (CDC) hospitaal verwys is. is daar verskeie pato­ Volgens Bernardo is gene wat bakteriële Claudius steeds baie meningitis kan ver­ siek en het hy geweldig oorsaak. pyn, maar dit gaan Die bakterieë ver­ daagliks beter met hom sprei nie deur toeval­ en die antibiotika blyk lige kontak of deur goed te werk. dieselfde lug as ie­ Volgens mnr. Dawie Claudius Bernardo mand met meningitis de Lange, adjunkhoof in te asem nie, maar by Drostdy, het die skool weens die gewoonlik as daar noue, lang kontak aansteeklikheid van bakteriële brein­ met ’n sieke in die huishouding of dag­ vliesontsteking alle ouers per SMS sorgsentrum was, of regstreekse kon­ van Claudius se diagnose in kennis ge­ tak met ’n pasiënt se speeksel, byvoor­ stel. Leerders met wie hy kontak ge­ beeld deur ’n soen of ’n sigaret te deel. Volgens me. Jo­anne Otto, woordvoerder van die gesondheidsdeparte­ ment se Kaapse Wynlanddistrik, sluit die simptome van meningokokka­ le meningitis die volgende in: . ’n Baie hoë koors, braking en ’n fyn, rooi uitslag. . ’n Hoofpyn wat amper soos ’n migraine voorkom.

Saterdag:

21 °C

Mooiweer.

Sondag:

20 °C

’n Gebedsgroep vir Claudius (Brood) Bernardo is op Facebook gestig. Teen druktyd was daar reeds tientalle bood­ skappe. . Here Jesus, U weet Claudius voel na twee jaar in my registerklas soos ’n kind vir my. Ek het die pad tot hier saam met hom gestap, maar nou kom gee ek hom opnuut oor in U hande, want U alleen is in beheer. Ek plaas my volle vertroue in U genesende krag en lê vir Claudius by U voete neer. In Jesus se naam, Amen. . Bid vir julle. Sterkte. . Ek is geskok om te hoor van Claudi­ us! Ek bid vir genesing!! Stuur liefde vir Pat en ek dink aan julle in hierdie hartseer tyd!!! xx . Claudius se MRI is vandag gedoen en hulle kon niks fout vind nie . Yeah! Hy word hopelik vandag weer oorge­ plaas na Karl Bremer. Volgens die dokter is sy toestand besig om te ver­ beter agv die antibiotika. Hy is nog nie buite gevaar nie maar ons is baie positief dat hy sal herstel.

Gedeeltelik bewolk.


2

NUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Kalkklippe by beeld

Dwelmslawe al jonger

MATTHEW SHELDON

KINDERS begin op ’n ál jonger ouder­ dom met dwelms eksperimenteer en ál meer kinders raak aan gewoontevor­ mende middels verslaaf. Só sê mnr. Hendrik van Heerden, te­ rapeutiese hoof by die Toevlug­Sen­ trum vir Dwelm­ en Alkoholafhanklik­ heid op Worcester. Volgens Van Heerden is 70% van die pasiënte wat by Toevlug behandel word, jonger as 25 jaar oud en wek dié statis­ tiek beslis kommer. Die kollig het dié week opnuut op middelemisbruik geval met Dwelmbe­ wustheidsdag wat Dinsdag (26 Junie) regoor die wêreld gevier is. Op dié dag is daar opnuut gefokus op kommerwek­ kende statistiek ten opsigte van midde­ lemisbruik en wat gedoen kan word om dié misbruik aan te spreek. Toevlug het Dinsdag bewusma­ kingsprogramme op Villiersdorp en Worcester aangebied. Volgens Van Heerden is metamfeta­ mien (tik) steeds die middel met die hoogste vlakke van primêre afhanklik­ heid. Alkoholmisbruik, voeg hy by, is ook geweldig hoog, maar dié word dik­ wels saam met ander dwelmmiddels ge­ bruik. Dié inligting is gebaseer op die verslawing van pasiënte wat by Toevlug behandel word. ’n Ontleding deur die Suid­Afrikaan­ se Mediese Navorsingsraad toon dat 35% van die toelatings tot behande­ lingsprogramme in die Wes­Kaap met alkohol verband hou, 28% met tik, 18 % met dagga (met ’n kommerwekken­ de 61 % vir o.20’s), 13 % met heroïne en 15 % met ’n dagga­Mandrax­kombi­ nasie (wit pyp). Die Verenigde Nasies se kantoor vir dwelms en misdaad (UNODC) het sy­ fers uitgereik wat daarop dui dat 200

IS jy deel van hierdie opwindende Madibaprojek? Die Nelson Mandela­standbeeldpro­ jek nader nou sy hoogtepunt. Die ont­ hulling van die Madiba­beeld sal op 18 Julie by die Tuin van Herinnering op Kerkplein plaasvind. Die onthulling van die standbeeld vorm deel van die viering van Madiba se 94ste verjaardag. Die projek word aangebied in samewerking met die Worcester Besigheidsforum en die Standard. Twee leerders, Edward Lange van Worcester Gimnasium en Gayllyn April van Esselenpark Sekondêr, wat ook in die junior stadsraad dien, is ge­ kies om saam met die plaaslike kunste­ naar Lorna Reade,’n paar kalkklippe van Robbeneiland vir die Madiba­pro­ jek te kry. Die klippe wat die groep gaan haal het, sal by die basis van die Mandela­ standbeeld geplaas word. “Ek het die twee leerders van ons ju­ nior stadsraad Robbeneiland toe ge­ neem. Ons was suksesvol met al die ad­ ministratiewe werk en ons het die goed­ keuring ontvang om ’n paar kalkklippe te versamel,” sê Reade. Volgens haar was dit ’n wonderlike ervaring. Hulle is deur die Robbeneiland Mu­ seum se erfenisdirekteur, mnr. Richard Whiteing, op die eiland vergesel. Die groep het na beperkte areas op die eiland gegaan en het plekke gesien wat nog nie deur die gewone publiek besoek is nie. “Ons is toegelaat om die steengroef­ erfenisterrein, waar besoekers nie ge­ woonlik toegelaat word nie, te besoek

Edward Lange (links) en Gayllyn April is gereed om die kalkklippe Worcester toe te neem. Foto: Verskaf en kon aan alles op die werf raak en kon ook drie groot kalkklippe met ons saambring om by die standbeeld te plaas,” vertel Reade. Reade is van mening dat beide leer­ ders die eiland op ’n hoë noot verlaat het, veral met die kykie na die geskiede­ nis, wat hulle van die toergids ontvang het. Die kaptein van die veerboot na die eiland, Jan Moolman wat van Worce­ ster af kom, en Whiteing is ook uitge­ nooi om die onthullingseremonie by te

woon. Die klippe sal twee dae voor die ont­ hulling by die voetstuk van die stand­ beeld geplaas word. Volgens Reade is dit belangrik dat genoeg geld uit die private sektor inge­ samel word. Dit sal help om die ver­ bronsing van die standbeeld te finan­ sier. As jy deel van die Madibaprojek wil wees of ’n skenking wil maak, kontak die Worcester Besigheidsforum by 0 083 735 2038.

HILDERINE SCHRÖDER

miljoen mense dwelms soos kokaïne, dagga, hallusigene, opiate en ander op­ kikkers gebruik. Volgens me. Chrismé Oosthuizen van die Suid­Afrikaanse maatskaplike­ diensteorganisasie Badisa sê Suid­ Afrikaners, en ook Valleiers, behoort van die omvang van die groter worden­ de dwelmprobleem kennis te neem en op ’n groter skaal met die polisie en rehabilitasiesentrums saamwerk. Bui­ ten Toevlug, bestuur Badisa ook die Ra­ mot­sentrum in Parow. Volgens Van Heerden is dwelmver­ slawing aan die uitkring in die Vallei. Dít kan gesien word, sê hy, in die aantal kinders wat positief toets vir dwelms en die groter wordende getal ouers en onderwysers wat Toevlug nader om hulp vir kinders in die kloue van versla­ wing te kry. Die groeiende persentasie van dwelmverslawing onder kinders en jongmense, waar die voorkeurdwelm tik is, word veral aan groepsdruk toege­ skryf. Badisa se bevinding is dat dwelm­ en alkoholverslawing nie tot ’n gegewe ouderdom, ras of geslag beperk is nie, maar dat jonger mense wel ’n voorkeur vir tik, heroïne, dagga, Mandrax, kokaï­ ne en oor­die­toonbank­medikasie toon. Die toename in dwelmmisbruik word ook weerspieël in die toename in dwelmverwante arrestasies deur die plaaslike polisie. Die Standard het verlede week berig van ’n voorval waartydens die polisie tydens ’n klopjag by ’n huis in Demas­ straat, Riverview, op sowat 699 Man­ drax­tablette met ’n straatmarkwaarde van sowat R35 000 afgekom het. In nóg ’n voorval verlede Woensdag (21 Junie) het die polisie ook op 22 Ma­ drax­tablette afgekom wat in ’n voer­ tuig versteek was.

Tokkelossie-saak haal die voorblad in ‘62 OP die Worcester Standard & Adverti­ ser se voorblad van 50 jaar gelede (6 Julie 1962) is ’n foto van, nee, nie Glen­ da Kemp en Oupa nie, maar ene mlle. Kolecki van Wilkie’s Circus met ’n reu­ se­ Indiese luislang om die nek gedra­ peer! ’n Ander foto is dié van drie Worces­ ter­netbalspelers, Hettie Roux, Miemie de Wet en Drieka Swanepoel, wat vir die Sentraal­Bolandspan gekies is. ’n Vierde speler, Anna le Roux, was met vakansie toe die foto geneem is. Op die derde foto lê Boland­senter Gert Erlank oop op pad doellyn toe in ’n wedstryd tussen Noordoostelike Dis­ trikte en Boland. Die hoofberig onder die opskrif “Bo­ geyman Features In Murder Case ­ Man Wanted To Kill It With Petrol” lui ’n polisiesersant van De Doorns het in die periodieke hof getuig hoe hy vertel is

van ’n tokkelossie wat ’n kamer binne­ gekom, op die bed gaan sit en weer by die venster uit is toe petrol op hom uit­ gegooi is en die bed begin brand het. ’n “Bantoevrou” wat op die bed gelê het, is die volgende oggend dood. ’n Plaasarbeider (32) van Prosper Fair het vertel dat hy gehoor het ’n tokkelossie kan met petrol verbrand word. Hy het glo die tokkelossie gesien, hom gevolg en petrol op hom uitgegooi waar hy (die tokkelossie) op die bed gesit het. ’n Lamp het egter vlamgevat en die vrou en nog ’n man verbrand. ’n Ander berig (Astrante Dief Maak Koffie En Skoert Met Klomp Klere) vertel van ’n astrante dief wat by mnr. Koos Conradie se plaashuis in Nuy in­ gebreek het. Conradie, wat op Worces­ ter gewerk het, se vrou en kinders het in dié tyd by familie in die Breërivier gekuier. Toe Conradie ’n draai by die

huis gaan maak, was die huis in ’n war­ boel, die kaste oop en die badkamer be­ mors. ’n Dief het al Conradie se klere, be­ halwe sy manelbaadjie, gesteel. Die dief het boonop hout gekap by die stoof en vir hom koffie ook gemaak! Die ska­ de was sowat R150. Die kinders se spaarbussies met sowat R40 in is net so gelos. In ’n brokkie word berig van ao. J.F. Nefdt wat ná 19 jaar weer pa geword het. Sy oudste dogter was ’n Matie­stu­ dent en die nuwe baba het agt en ’n half pond geweeg! Op die voorblad word ook berig van Isabella Duminy van die Tegniese Kol­ lege wat die enigste Worcester­skolier is wat uit 55 lede van die Landsdiensbe­ weging van die Winterreënstreek ge­ kies is om die Nasionale Landsdiens­ kamp in Pretoria te gaan bywoon.

Vyftig jaar gelede het twee inbrake die voorblad gehaal ­ dié by Tambes (Pty) Ltd. op die hoek van Meiringstraat en Söhngelaan, waar kruideniers­ en hardeware gesteel is. Die tweede in­ braak was by die winkel van Sayed Ah­ med in Le Sueurstraat, waar klerasie en sigarette gesteel is. Sport het destyds ook maklik die voorblad gehaal. Die bekende joernalis Gielie de Kock (wat reeds oorlede is) het veel te sê gehad oor die Bolandspan wat saamgestel was vir die vorige Sater­ dag se Curriebekerwedstryd teen Noordoostelike Distrikte. Hy en ’n Ka­ penaar het gewonder waarom die keur­ ders nie ’n sterker span gekies het nie. De Kock se kommentaar was dat hy hul­ le ongevraag gaan help en sy eie span gaan saamstel! Die telling van die wed­ stryd onder bespreking is nêrens in die berig genoem nie!

Die Worcester Standard & Advertiser van 6 Julie 1962 se voorblad. Foto: Christine Smit


NUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Mnr. Johan Stofberg (links) is verlede Vrydag tydens ’n glansgeleentheid by die Protea Hotel Cumberland as die Rotaryklub se nuwe president vir die 2012-2013-termyn ingelyf. Die uittredende president, mnr. Anton Nel, het die ampsketting aan hom oorhandig.

3

Die bekende Suid-Afrikaanse liedjieskrywer David Kramer en die Valleier me. Erena van der Venter, wat haar beywer vir die opheffing van minderbevooregtes in die area, is met die Rotariërs se Paul Harris-toekenning vereer. Die toekenning, die diensorganisasie se hoogste eerbewys aan nie-Rotariërs, is deur die uittredende president, mnr. Anton Nel, aan hulle oorhandig. Foto’s: Hilderine Schröder

Rotariërs vereer Kramer, Erena HILDERINE SCHRÖDER ’n VALLEIER wat ’n reuse­impak in die lewens van minderbevoorregte Worcesteriete maak, asook een van Suid­Afrika se suksesvolste liedjie­ skrywers, is verlede Vrydagaand op ’n spoggeleentheid met die Rotariërs se hoogste toekenning vir nie­lede vereer. Me. Erena van de Venter en David Kramer, wat in 1951 op Worcester ge­

bore is en aan die eertydse Hoër Seun­ skool (nou Worcester Gimnasium) ge­ matrikuleer het, is vereer vir die diens wat hulle aan die gemeenskap lewer. Van de Venter is bekend daarvoor dat sy onverpoosd werk om die lewensom­ standighede van minderbevoorregte Valleiers te probeer verbeter. Sy is geloof vir die talle opheffings­ projekte wat sy in die area op die been gebring het om bende­ en dwelmver­ wante kwessies aan te spreek. Me. Lorna Reade, wat die toeken­

ning aan Van de Venter oorhandig het, het haar geloof vir haar deursettings­ vermoë en wye reeks projekte wat sy van stapel gestuur het om probleme ten opsigte van dwelms en bendes aan te spreek. “Erena is dikwels die enigste een wat tussenbeide kan tree wanneer bendes slaags raak,” het Reade gesê. Van de Venter boesem soveel ver­ troue onder bendelede en verslaafdes in, dat dit dikwels gebeur dat sy die enigste is na wie hulle bereid is om te

luister, het Reade bygevoeg. Op sy beurt is Kramer vereer vir sy bydrae tot die Suid­Afrikaanse kultuur deur sy ontwikkeling van veral tradisio­ nele Karoo­musiek. Volgens Kramer het sy liefde vir Ka­ roo­musiek op Worcester begin en is die woorde vir sy lied “Royal Hotel” in ’n groot mate deur van die vroeëre hotelle op Worcester geïnspireer. Kramer se vrou, Renaye, se oorlede pa, mnr. Louis Lange, was sowat 50 jaar lid van die Rotariërs op Worcester.

In sy toespraak het die uittredende Rotariërpresident, mnr. Anton Nel, na sy ampsjaar as ’n “opwindende busrit” verwys. “Dit was ’n jaar waarin ons uit ons gemaksone gedwing was, maar een waar ons ’n verskil in baie lewens ge­ maak het. “Ek oorhandig die bus nou aan die nuwe bestuurder,” het hy met verwy­ sing na die nuwe president vir die 2012­ 2013­termyn, mnr. Johan Stofberg, ge­ sê.


4

NUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Die ACVV Worcester was vandeesweek die ontvanger van dié groot skenking van nie-bederfbare kos en toiletware. Van links is mee. Marleen Lourens (maatskaplike werker), Theresa Olivier (beskermvrou van die Standard Kinderfonds), Edwina Arendse (student in maatskaplike werk, ACVV) en mnr. Eddie Nortier sr. (voorsitter van die Kinderfonds).

Die De la Bat-gemeente op Worcester het ’n groot aantal warm klere, komberse en kos vir die Standard Kinderfonds ingesamel. By die oorhandiging daarvan was (van links) mnre. Pierre Martin (prinsipaal van Aïda Winelands), Niël Laufs (onderhoof en ouderling van die De la Bat-gemeente), mee. Coléne Burger (hoofdiaken, De la Bat-gemeente), Theresa Olivier (beskermvrou van die Kinderfonds) en mnr. Eddie Nortier sr. (voorsitter van die fonds). Foto’s: Christine Smit

Kos vir kinders danksy bydraes DANKSY ’n Worcesteriet se deernis vir kin­ ders van die Breedevallei wat van ander af­ hanklik is vir kos, gaan daar vandeesweek in ’n groot behoefte voorsien word. ’n Tot nou toe onbekende vrou het verlede week sakke en sakke nie­bederfbare kos en toilet­ ware ter waarde van bykans R2 000 aan die Standard Kinderfonds geskenk. Dié skenking is net so in sy geheel aan die Afrikaanse Christelike Vrouevereni­ ging (ACVV) van Worcester oorhan­ dig, wat sal toesien dat baie honger magies gevul word. Die fonds wil baie graag hierdie barmhartige samaritaan ontmoet om haar op gepaste wyse te bedank en vra haar om die Standard se kantoor te kontak (besonderhede hier onder). ’n Skenking van komberse, winterklere en nie­ bederfbare kos is vandeesweek ook deur die De la Batgemeente aan die Kinderfonds geskenk. Saam met verlede week se Lions­skenking van warm komberse en klere (waaronder die 153 pare slaapsokkies wat mev. Marieta de Vries gebrei het), kon die fonds in ’n kort tydjie in ’n ruim mate aan sy doelstelling voldoen ­ om te sorg dat die Vallei se kinders wat nie na hulself kan omsien nie, nie honger ly of koud kry hierdie winter nie.

Benewens hierdie uiters welkome skenkings, het me. Stella Volschenk die Kinderfonds se kof­ fers met R200 kontant aangevul. Ten spyte van die skenkings, wat die Kinderfonds met groot dankbaarheid ontvang, word die behoefte van die kinders in die Vallei nie minder nie. Die bitter koue vererger die nood en daarom beroep die fonds hom op inwoners ­ groot en klein ­ om warm klere (nuut of tweede­ hands), komberse, nie­bederfbare kos of kontant aan die Kinderfonds te skenk. Skenkings word tussen die ACVV, Kindersorg en die Worcester Ekume­ niese Gemeenskapsentrum (Weg) verdeel vir verspreiding. Bydraes kan afgelewer word by die Standard­kan­ toor, Hoogstraat 116 (of bel Christine Smit by 0 023 348 5117/073 220 0895), Nortier Motors, Brownstraat 6 (Eddie Nortier sr, by 023 347 2159) en Aïda Winelands, Kerkstraat 22 (of bel Pierre Martin by 023 347 5270). Geldelike bydraes kan by FNB inbetaal word by: Rekening: Gemeenskapskas Wes­Kaap Worcester Standard; rekeningnommer: 62152031383; bankkode: 261150; tak: Cape Town City. Faks ’n afskrif van die depositostrokie na Christine Smit by 023 347 3639, of stuur dit per e­pos na Christine.Smit@worcesterstan­ dard.com.


NUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

5

Fourie bepleit meer geleenthede MATTHEW SHELDON WORCESTERIETE moet begin om in meer geleenthede vir al die mense te belê en moet berekende risiko’s en kanse neem om ’n welvarende dorp vol moontlikhede te skep. Só sê mnr. Arie Fourie (37), die Pro­ tea Hotel Cumberland se operasionele

Arie Fourie

bestuurder. Die enigste voorvereiste wat hy hiervoor het, is dat mense meer positief raak rondom die dorp en alles wat hier aangaan. Volgens Fourie wil hy, deur ’n verskil in almal se lewens te maak, eintlik ’n beter Worcester vir almal skep. Fourie is in 1975 op Worcester gebo­ re en het matriek aan Worcester Gimna­ sium voltooi.

“Ek wou toerisme ná skool bestu­ deer, maar ek het toe die geleentheid gekry om self in die bedryf, by Church Street Lodge as gastehuisbestuurder, te gaan werk,” sê Fourie. Daarna het hy vir twee jaar by Protea Hotel Cumberland as ’n besprekings­ kantoorbestuurder gewerk. Fourie het ook as ’n kleinhandelsver­ koopsbestuurder by ’n meubelwinkel­ op Worcester ge­ werk, en ook vir vyf jaar as ’n konferen­ sie­organiseerder by Goudini Spa.

Foto: Matthew Sheldon

Volgens Fourie is hy ’n ekstrovert met ’n groot vriendekring. Hy het sowat twee weke gelede weer by Protea Hotel Cumberland aangesluit. Fourie is verantwoordelik vir die be­ stuur van die Worcester Besigheidsfo­ rum (WBF) se kommunikasie­, bemar­ kings­ en gebeureportefeulje in die Breedevallei. Hy dien ook as ’n bykomende lid van die WBF se uitvoerende komitee. Fourie glo dat hy die stem vir die stemloses deur die WBF kan wees, en kan help om by te dra tot die verbetering van die dorp en die mense se lewens.

“Mense op Worcester is altyd geneig om te sê ons kan nie en ons sal nie, maar ons moet al die geleenthede en die kanse wat oor ons pad kom, neem. Ons moet begin om in onsself en ons dorp te glo, en dit sal ons help om groter dinge op Worcester te bereik,” sê Fou­ rie. Volgens Fourie is hy lief vir die buite­ lewe en gaan kamp gereeld in die Seder­ berge. “Ek sien groot planne vir dié dorp. Dinge is besig om in die regte rigting te beweeg, ons moet net op die regte dinge fokus en saamwerk,” sê Fourie.


6

NUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Nuwe tegniek by operasie HILDERINE SCHRÖDER

By die oorhandiging van die gehoorapparate was (van links) me. Gisela Weitz (verteenwoordiger van Lions Internasionaal), mnre. Tim Warren (voormalige Lions-president, Worcester), Phillip Cook (skoolhoof), Rocky Wright (Table View Lions-president) en me. Chanette Dreyer, oudioloog, De la Batskool. Foto: Christine Smit

Drome word waar CHRISTINE SMIT DIE skenking van ’n honderd gehoorapparate aan die De la Batskool op Worcester is be­ stempel as ’n droom wat waar geword het vir kleine oortjies. Die gehoorapparate, wat tus­ sen R20 000 en R30 000 stuk kos, is verlede Dinsdag (19 Ju­ nie) deur verteenwoordigers van Lions Internasionaal in Duits­ land tydens die skool se saalby­ eenkoms aan die skool oorhan­ dig. Me. Gisela Weitz, verteen­ woordiger en koördineerder van Lions Internasionaal in Duits­ land, het by die oorhandiging van die apparate aan die skoolhoof,

mnr. Phillip Cook, gesê daar is twee jaar gelede reeds met die projek, wat dit ten doel het om gehoorapparate aan verdiensteli­ ke organisasies te skenk, in Duitsland begin. Gehoorapparate is ingesamel waarna die De la Batskool as ont­ vanger gekies ná aanbevelings deur die Suid­Afrikaanse ambas­ sade in Duitsland. Die projek staan bekend as Help for Little Ears. Mnr. Reggie Farao, hoofsweep van die Breedevallei munisipale raad, het die Lions­organisasie verseker dat dié skenking ’n groot verskil in baie kinders se lewens sal maak. “Dit is ’n droom vir klein oor­ tjies wat waar geword het,” het

hy gesê. Farao, wat die Breedevallei Munisipaliteit by die oorhandi­ ging verteenwoordig het, het die Lions­organisasie bedank vir die skenking en terselfdertyd ook die De la Batskool vir wat hy vir die gemeenskap beteken en doen. Cook het die skenking van die gehoorapparate aan die leerders verduidelik as ’n gebaar van om­ gee aan die kant van die Lions­or­ ganisasie. “Hierdie mense gee om vir julle en wil hê dat dit goed met julle moet gaan.” Volgens me. Chanette Dreyer, oudioloog by die skool, sal daar in die nuwe kwartaal begin word om leerders te toets om vas te stel wie geskikte ontvangers vir die gehoorapparate sal wees.

’n MINIMAAL ingrypende chirurgiese tegniek om ’n beskadigde diskus tussen ’n pasiënt se rug­ werwels te verwyder, is onlangs vir die eerste keer by die Worcester Mediclinic uitgevoer. Dié tegniek, bekend as ’n endoskopiese dis­ kektomie, is deur die plaaslike ortopediese chi­ rurg dr. Riaan Jacobs uitgevoer. Tydens die operasie word ’n klein insnyding gemaak waardeur die beskadigde weefsel, die oorsaak van ongemak en pyn, deur middel van gespesialiseerde toerusting verwyder word. Tydens endoskopiese chirurgie plaas die chi­ rurg gespesialiseerde videokameras en instru­ mente deur ’n klein insnyding (minder as 2 cm) in die rug om die chirurgie uit te voer. Volgens Jacobs woon hy op ’n gereelde basis mediese konferensies by waar die nuutste chirur­ giese prosedures bespreek word. Dit is tydens een van dié oorsese konferensies waar hy die voordele van endoskopiese distektomie gesien het. Hy het sy opleiding om dié prosedure te doen in Salzburg, Oostenryk, gedoen. Volgens Jacobs word endoskopiese spinale

chirurgie wêreldwyd gedoen, maar is dit betrek­ lik nuut in Suid­Afrika. Die tegniek word jare reeds in verskillende geneeskundige dissiplines gebruik, soos ortope­ diese chirurgie, urologie, algemene chirurgie en ginekologie, en nou ook vir die behandeling van spinale versteurings. Die voordele van die tegniek, voeg hy by, is dat endoskopiese chirurgie minimaal ingrypend is, met kleiner operasiewonde, vinniger herstel­ tyd, klein littekens en minder trauma in die om­ ringende weefsel. “Pasiënte het minder pyn ná die operasie en daar is amper geen bloeding nie. Pasiënte kan dus amper dadelik, gewoonlik binne ’n dag, ont­ slaan word,” sê hy. Hoewel die tegniek veral voordelig is in die geval van rugoperasies, sê Jacobs, kan dit slegs in spesifieke gevalle toegepas word en kan dit nie in alle rugoperasies aangewend word nie. Jacobs, wat al langer as sewe jaar in ortopedie spesialiseer, is passievol oor sy werk. Van al die mediese velde is ortopedie by verre vir hom die lekkerste, sê hy. “Ortopedie is geweldig vervul­ lend, ek wil niks anders doen nie,” voeg hy by.

Dr. Riaan Jacobs, ’n plaaslike ortopeed, het onlangs van ’n nuwe tegniek, ’n endoskopiese diskektomie, gebruik gemaak tydens ’n pasiënt se rugoperasie. Dit is die eerste keer wat dié minimaal ingrypende tegniek by die Worcester Mediclinic gebruik is. Foto: Hilderine Schröder

A greener Worcester MATTHEW SHELDON

of Meirings Park, who is a retired municipal wor­ ker, can never sit still. He wakes up very early in the morning to start cleaning the streets in his area. He picks up twigs and other dirt lying in the road. Van der Berg also trims all the trees on the pavements and sweeps and rakes the leaves and weeds together. In his own way, he is contributing towards a neater and cleaner town. Mr Wilfred Pheiffer, foreman of arboriculture at the Breede Valley Municipality, said there are people in Worcester who have taken it upon themselves to make the town greener. “Together we can create a greener Worcester, and through this we can hopefully win the competition”.

WORCESTER is attempting to create a greener town after entering in this year’s National Arbor City Award Competition. The main objective of the competition is to encourage municipalities to undertake greening initiatives in their areas. A few members of the community have alrea­ dy been working on making Worcester a greener and more attractive­looking town. A resident at Riverview Flats, Mr Harry Hay­ man, is well­known in the community for his green fingers. For the past seven years he has been decorating the garden at the flats where he lives and has been rewarded with bunches of flowers blossoming every sea­ son. The garden is re­ gularly entered into the potplant garden competition and al­ ways gets awarded with a prize. Hayman is a full­ti­ me employee at the Esselen Park Secon­ dary School, where he works at the hostels, but makes time to wa­ ter the garden before and after work. His dedication and success with his gar­ den has inspired others in the neighbourhood to cre­ ate their own little gre­ Mr.Harry Hayman watering the garden at the Riverview flats, keeening initiatives. Another resident, ping his enviroment green and helping Worcester’s greening initiaPhoto: Supplied Mr Piet van der Berg tive.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Carina was ’n omgee-mens HILDERINE SCHRÖDER ALTYD positief, altyd vol grappies en altyd onselfsugtig. Só sal me. Carina van Tonder (55) se familie en vriende haar onthou. Van Tonder, ’n bekende plaaslike sa­ kevrou, is verlede Woensdag in ’n mo­ torongeluk oorlede. Sy was met ’n vrag teëls vanaf Kaapstad na Worcester on­ derweg toe die voorwiel van die bakkie vermoedelik naby die weegbrug buite Rawsonville gebars en sy beheer oor die voertuig verloor het. Van Tonder is per ambulans na die Worcester­hospitaal geneem waar sy aan haar beserings beswyk het. Volgens Van Tonder se skoonseun, mnr. Louis Möller, sal haar familie en

vriende veral haar geaardheid mis. “ Sy was ongelooflik optimisties en positief, sy het nooit gekla nie, maak nie saak wat die omstandighede was nie,” het hy vandeesweek aan die Standard gesê. “Sy het geweldig omgegee vir ander. Sy sou haar eie gevoelens en probleme opsy skuif om iemand anders te help. Sy was altyd onselfsugtig.” As eienaar van Simplicity Tiles was Van Tonder ’n bekende sakevrou op Worcester, maar buiten haar sakever­ nuf, word sy ook onthou vir haar passie vir musiek. “Sy was ’n groot musiekliefhebber en het graag klavier gespeel,” aldus Möller. Van Tonder was bykans 25 jaar lank lid van die eertydse plaaslike musiek­ groep Fagan’s Rock vir wie sy klawer­

Taxi-staanplek:

Op ’n nat en koue Dinsdagaand het ’n handjievol van belanghebbende persone by die Worce­ ster­biblioteek vergader om die taxi­ staanplek wat vir die oop ruimte agter die voormalige Fruit and Veg City (Porter­ straat) beplan word, te bespreek. Die pro­ jek is ’n eerste fase van die Worcester Transport Precinct Plan en het ten doel om openbare vervoer te verbeter, asook die fasilitering van geleenthede vir klein opkomende besighede. ’n Belangrike as­ pek in die proses is om seker te maak dat alle belanghebbende en geaffekteerde rolspelers deelneem en dat al hul proble­ me, bekommernisse en aanbevelings aangehoor word. Die projekbestuurder, me. Sarah Patterson van Jakupa Archi­ tects and Urban Designers, sê verteen­ woordigers van die taxi­verenigings, die Erfenisvereniging, die Besigheidsforum, grondeienaars, insluitende die kerke en inwoners in die gebied is gevra om kom­ mentaar te lewer. Om betrokke te raak, kontak Sarah by 0021 462 1824, of e­pos sarah@jakupa.co.za of Nik Wulls­ chleger van die Worcester Besigheidsfo­ rum by 023 347 0336, of e­pos chair@worcesterbusiness.co.za

bly 2 aande betaal vir slegs 1 Die Townhouse Hotel bied jou ‘n naweek in die Moederstad aan.

Vanaf R900 per kamer vir die 1ste aand - die 2de aand is gratis! Slegs kamer - maksimum twee persone per kamer. Geldig tot 31 Augustus 2012. Toepaslik op Vrydae, Saterdae en Sondae. Terme en voorwaardes geld. Bespreking is noodsaaklik: 021 465 7050 of hotel@townhouse.co.za 60 Corporationstraat, Kaapstad, Suid-Afrika

bord gespeel het. Sy word ook as baie kreatief en kunstig beskryf. ’n Roudiens is Maandag (25 Junie) vir Van Tonder gehou. Sy laat haar man, Johan, twee dog­ ters, mee. Ronel Smit en Janine Möller, skoonseuns Hercu Smit en Louis, ’n ou­ er broer, mnr. Kowie du Toit, en drie kleinkinders agter. Volgens me. Möller laat haar ma se dood ’n geweldige leemte. “Ons sal haar só baie mis, want sy was elke dag deel van ons alledaagse lewe; ons beste vriend, ma en liefdevolle ouma. Ons harte is stukkend, maar ons het die mooiste, mooiste herinneringe.” Die familie bedank Damas wat sy ge­ riewe vir die roudiens beskikbaar gestel het, asook alle ander vriende en familie vir hul bydraes en vertroosting.

Me. Carina van Tonder

7


8

STANDARD 28 JUNIE 2012

ADVERTENSIE


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

9

Geldtekort kortwiek die ACVV CHRISTINE SMIT AS gevolg daarvan dat die staat vir die tweede agtereenvolgende jaar nie sy subsidie aan die Afrikaanse Chris­ telike Vrouevereniging (ACVV) Worcester verhoog het nie, bevind dié vereniging hom, soos so vele an­ der wat na die welstand van minder­ bevoorregtes moet omsien, in ’n be­ narde situasie. Dié situasie waarin die plaaslike tak hom bevind, is verlede week tydens sy jaarvergadering bekend gemaak. Die taak om genoeg geld in te samel om sy diens optimaal en doeltreffend te kan lewer, rus nou op die skouers van die vereniging se bestuur. In die jaarverslag word gemeld dat die vereniging na 295 hoogs kwesbare gevalle moet omsien. Uit dié getal moes 20 kinders deur die loop van die jaar in alternatiewe sorg geplaas word, vyf ouer persone moes weens verwaarlo­ sing in tehuise opgeneem word en 10 verslaafdes is na rehalilitasiesentrums verwys. Aan dié 10 moes nasorgdiens gelewer word ná hulle ontslaan is. Uit

’n totaal van 108 kinders kon slegs vier suksesvol na hul ouerhuise terugge­ plaas word. Die ACVV soek gevolglik dringend na mense wat as pleegouers kan optree. Om sy werkslading optimaal te kan verrig, beskik die plaaslike ACVV oor twee maatskaplike werkers, ’n maat­ skaplike hulpwerker, ’n gemeenskaps­ ontwikkelingsbeampte, ’n kantoor­ hoof, boekhouer en ’n deeltydse stu­ dent in jeugwerk. Die ACVV is naarstiglik op soek na ’n borg wat dié student se salaris kan borg sodat haar dienste vir nog ’n jaar behou kan word. In die 2011­2012­boekjaar het die Nasionale Lotery R15 000 geskenk vir voedsel en die Gemeenskapskas R25 000. Afgesien van die tekorte wat ervaar word, moet die ACVV vanjaar ook nog “by die gemeenskap gaan be­ del” vir R18 000 wat begroot is vir pro­ jekkoste vir veldtogte en nasionale of spesiale dae, waaronder Kinderbesker­ mingsweek, Jeugdag Inter­generasie, Vrouedag en Kersbyeenkomste. Onder die plaaslike ACVV resorteer ook die Nonkululeko­dienssentrum, Xolani­crèche, Bollieland, Stilwaters­

By die ACVV se jaarvergadering verlede Dinsdag (19 Junie) was mnr. Jan van der Westhuizen (voorsitter), mee. Nanette van Rooyen (skrywer en gasspreker) en Rochelle Kivedo, vrou van rdl. Basil Kivedo, uitvoerende burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit. Foto: Verskaf dienssentrum en Nuwerus­tehuis vir ouer persone. Die ACVV maak deur die loop van die jaar staat op bydraes van kerke, sko­

le, sakeondernemings, diensorganisa­ sies, boereverenigings en individue om te help om hulp te verleen waar dit die nodigste is.

Donateurs wat bydraes wil maak, kan dit inbetaal by: ACVV Worcester, Ab­ sa, rekeningnommer 04401400076. Vra vir ’n Arrtikel 18A­kwitansie.


10

HOOFARTIKELBLAD

STANDARD 28 JUNIE 2012

Voet in die hoek beteken betaal of . . . Dwelms Die woorde dwelms en dwelmmisbruik lê deesdae ál gemakliker op die tong ­ in skrille kontras met enkele jare gele­ de toe dit nie eintlik in goeie geselskap geuiter is nie. Vandag is dit juis die woorde wat alte gemaklik in sogenaamde beter, ryk huishoudings inpas. Want hier is geld en hier is kinders meermale só verveeld dat dwelms die enigste tydverdryf ­ en die inding ­ is. Met Dwelmbewustheidsdag wat vol­ gende week wêreldwyd gehou word, plaas juis dít die klem op die omvang van dwelmmisbruik ­ ’n wêreldwye verskynsel. Mens wil jou verstout om te sê as volwassenes dwelms gebruik, is dit ’n wilsbesluit en moet hulle maar bereid wees om die gevolge te dra. Maar wat ontstel, is die feit dat kin­ ders op ’n al jonger ouderdom slagof­ fers word. En wat nog meer ontstel, is dat, ten spyte van die kennis wat die moderne wetenskap en navorsing bied, misbruik toeneem en selfs kinders van so jonk as 13 in ’n greep het. Die oplossing? Ons as ouers en ge­ meenskapsleiers mag nie ophou daar­ teen baklei nie. Dit is ’n geveg wat, fi­ guurlik gesproke, tot die dood toe geveg moet word.

Jesaja 26:4-9 Vertrou altyd op die Here,want die Here God is ’n veilige toevlug. Hy bring dié wat in hoë vestings woon, af grond toe, Hy gooi hulle hoë stadsmure om, Hy maak dit gelyk met die grond en laat lê dit in die stof. Hulle sal onder die voete vertrap word, onder die voete van onderdruk­ tes; die armes sal op hulle trap. Die pad van die regverdige is reguit, U maak sy pad gelyk. Ook wanneer U straf, Here, vertrou ons op U. Ons wil U naam eer en U aanroep. In die nag smag ek na U, in die môre vra ek na u wil. Wanneer U die aarde straf, leer sy inwoners wat geregtigheid is.

DIE gevreesde koevert het toe Dins­ dagoggend hier aangekom. Ek moet R200 opdok omdat ek 75km/h in die 60km/h­sone gery het. Vir ongereelde en nuwe lesers, eers ’n bietjie agtergrond. Ek en vroulief het Vrydag 1 Junie van die Vryburgers se Kop­ of Stertaand by Nuyvallei Res­ taurant teruggekeer. By die verkeersdepartement oor­ kant Kleinplasie ry ek toe omstreeks 22:30 heel ingedagte ’n bietjie vinnig en gee die spoedkamera werk. In Rond en Bont van 7 Junie wonder ek wat die foto gaan kos. Sedertdien het heelwat lesers navraag gedoen oor die stand van sake. Kommentaar het gewissel. Een sa­

keman meen ek is uiters (hy het ’n meer kras woord gebruik) stupid om daaroor te skryf. Volgens hom bly jy tjoepstil en gooi die koe­ vert weg, want die pos is nie geregistreer of per hand afgelewer nie. Daarom kan nie­ mand ontvangs daarvan bewys nie. Op die keersy van die kennisgewing staan nogal dat ek my eers tot die hof kan wend nadat ’n dagvaarding aan my beteken is. Sou ek skuld op die aan­ klag ontken, het ek 14 dae om skrifteli­ ke vertoë aan Le Seurstraat 17, Raw­ sonville, te rig. Verder het ek 30 dae van die datum

van die kennisgewing om die bedrag te veref­ fen, andersins gaan ’n dagvaarding uitgereik word. Dit laat ’n paar vrae ontstaan. Wat gebeur as ek in­ tussen vir twee maande familie in die ou Transvaal gaan besoek? Kom spoor die polisie my daar op, of word ek sum­ mier in hegtenis geneem as ek Worces­ ter binnery? Dan wonder ek ook waarom die ver­ toë ’n draai op Rawsonville moet maak. Is Worcester se munisipale ver­ keersowerhede te besig, of is die ge­ dagte dat die munisipale kantoor op

Rawsonville onderbenut word? Toevallig weet ek dat Le Seurstraat 17 op Rawsonville die munisipale kan­ toor is. Nêrens word dit op die kennis­ gewing aangedui nie. Op ’n ligter noot: een leser het gebel om te sê ek hoef nie te worrie nie, want die kamera het nie film in nie. Volgens hom is die film baie duur en word die kamera se flits slegs gebruik as af­ skrikmiddel vir spoedoortreders. Hieruit het ek weereens tot die besef gekom dat ’n mens nie alles kan glo wat jy hoor nie. Inteendeel, as iemand wat al ’n paar foto’s geneem het, is ek beïndruk met die gehalte. Wonder of ek ’n vergroting kan be­ stel vir die familie­album?

Pluimpie

en waarin brood gewoonlik verkoop word. Of mis ek dalk iets? Het hierdie sak­ kies dalk ons ou plastiekwinkelsakke as nasionale blom van Suid­Afrika onttroon? Moet sê, dit doen niks vir ons omge­ wing nie!

Duur Boktrui gewen: Een van die wenners van die Bok vir Sports-rugbykompetisie is ’n inwoner van Meiringspark, Worcester, met ’n passie en kennis van rugby. Mev. Susarah van der Merwe het ’n geraamde Springboktrui met die handtekeninge van die 2007-wenspan van die Wêreldbeker-rugbytoernooi gewen nadat sy die tweede plek in die kompetisie behaal het. Die Springboktrui is meer as R18 000 werd. Sy het haar prys op 10 Mei ontvang. Foto: Matthew Sheldon

’n Klop op die skouer aan AC Security, mnre. Africa en Williams vir hul hulp en bystand tydens die inbrake by ons kompleks. Baie dankie, dit word opreg waardeer. – J. Fouché. * * * ’n Klop op die skouer aan die Worce­ ster­polisie, veral die honde­eenheid, ao. Bothma, sers. Baadjies en almal betrokke, vir hul hulp en harde werk

tydens inbrake in ons kompleks. Baie dankie, dit word opreg waardeer. – E. Venter. * * * ’n Klop of die skouer aan die Breede­ vallei Munisipaliteit, veral rdl. Basil Kivedo, vir die aanskakeling van die krag in ons huis by Volstruisstraat 19 in Avianpark vir die gesin se gestrem­ de dogter. – Lena Dassie.

Help for little ears

Africa. Some are new with a market value of over R20 000. I found an article about your dis­ abled project in the Worcester Stan­ dard (June 7). If you are interested in a partnership with Lions Foundation Germany, I am more than happy to start the discussion. Basically we are interested in your guidance, identifying deserving insti­ tutions and donating hearing aids to the most needy hearing­impaired peo­ ple. The major condition for receiving our donations is a professional fitting and aftercare. Recent receivers of our donations are Wits University, Johan­ nesburg, De la Bat School in Worce­ ster and major hospitals. Lions Clubs International are ser­ ving and empowering those living with disabilities. Founded in 1917, we are today the world’s largest (non­pro­ fit) service organisation with over 45 000 clubs and over 1,35 million members worldwide. All members are volunteers serving their communities in their spare time, either earning their money in full­time manager positions outside the Lions’ organisation, or being senior citizens, and striving for high professional stan­ dards and ethics in their service activi­ ties.

DR CHRISTIAN BAYER, South Africa Co­ordinator for Help for Little Ears, Lions Foundation Ger­ many (HDL), in Germany, writes to Mr Claude Schroeder, executive di­ rector of rural and social develop­ ment services at the Cape Wine­ lands District Municipality: The Lions Foundation Germany has been collecting more than 5 000 hea­ ring aids with a value of approxinately R15 million over the last three years. A 1 754 hearing aids were handed over in Durban by myself to Bruno Dru­ chen, the National Director of Deaf­ SA, at the opening ceremony of the 16th World Congress of the World Fe­ deration of the Deaf. These hearing aids have been distri­ buted by DeafSA to approximately 40 deaf schools. The German Embassy in Pretoria published a short article on its website. Less than one year later, we are able to donate a further 1 000 hearing aids to hearing­impaired people in South

ME. ERIKA FREEZE van Raw­ sonville skryf: Ek wil graag ’n pluimpie gee aan die karwagte by die Mountain Mill Mall op Worcester. Hulle is deur die bank vriendelik en hulpvaardig. Hierdie manne is meestal almal van die Kongo en dus ver van hul huise af. Daar is egter één man wat ek wil uitsonder. Ek ken hom al vandat die Mall geopen het. Mike Baningela be­ groet my elke keer met ’n wye glimlag en ’n vriendelike ”How are you?” Hy kom haal my winkeltrollie by die ingang en stoot dit tot by my motor. Verlede week toe dit so gereën het, het hy my by die ingang kom haal en my sy sambreel gegee en my winkel­ trollie weer tot by die motor geneem. Mike werk gewoonlik in die omge­ wing by óf Pick n Pay óf by die par­ keerarea by Checkers.

Vra net BEKOMMERDE INWONER van Reüniepark skryf: Groot was my verbasing toe ek vroeër die week buite kom en die hele wêreld besaai lê met wit plastieksak­ kie ­ die soort wat jy in winkels kry

’n Klop op die skouer vir die twee da­ mes van Boesmanland Biltong in die Mall wat altyd vriendelik en behulp­ saam is. Dit is altyd ’n groot lekkerte om by julle te koop. * *S * Aan Patty: Alle seën op jou verjaardag 17 Junie. Mag jy ryklik geseën word. Liefde van Mammie en pa Jeck. * * * Veels geluk met ju 21ste verjaardag. Mag God jou ryklik seën op jou pad voorentoe. Van oumie en gesin.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

11

Sentrum waarlik een van hoop CHRISTINE SMIT GEBORE uit ’n diepe behoef­ te om ’n gemeenskap te dien, word ’n gemeenskapsprojek op Montagu suiwer in gebed en op geloof bedryf. Die Centre of Hope bring hoop vir die armstes van die armes, maar immer met die fokus op kin­ ders. Centre of Hope het die lig ge­ sien ná Compassion & Mercy Ministries in 2004 gestig is om geestelike en traumaterapie aan minderbevoorregte gemeen­ skappe in die Bonnievale­, Ash­ ton­, Robertson­ en Worcester­ gemeenskap te lewer. Weens toenemende werk­ loosheid, alkoholmisbruik en ar­ moede, is Centre of Hope as ’n spesiale honger­ en armoede­ verligtingsprogram en vaardig­ heidsontwikkelingsentrum uit Compassion & Mercy Minis­ tries gevorm. Centre of Hope, ’n geregi­ streerde nie­winsgewende wel­ synsorganisasie wat ook by die Wes­Kaapse Gemeenskaskas geregistreer is. Sy doel is om opvoedkundige en opleidings­ programme, voedingskemas, dagsorgsentrums en kleiner lief­ dadigheidsorganisasies te vestig om behoeftiges in die gemeen­ skap by te staan deur kos, klere en ander lewensmiddele te ver­ skaf aan liefdadigheidspro­ gramme, kleuterskole, voeding­ skemas, straatkinders, plaas­ werkers, families in nood en

ouer persone (bejaardes). Volgens me. Alida Cilliers, bemarker en fondinsamelaar, is daar tans sowat 700 voorskoolse kinders tussen drie en vyf jaar en laer skool­ en straatkinders by hul voedingskema ingesluit. Cilliers sê Centre of Hope on­ dersteun tans sowat 1 700 min­ derbevoorregte mense waarvan 80% kinders is en 99% uit agter­ geblewe gemeenskappe kom. Tans verskaf Centre of Hope ook kos aan 27 organisasies wat by die versorging van armes be­ trokke is. Benewens die omsien na die liggaamlike, bied Centre of Ho­ pe verskeie opheffings­, onder­ steunings­ en bemagtigingspro­ gramme vir die jeug en vroue,

geletterdheids­ en inligtingspro­ gramme vir skoolkinders, na­ skoolse programme (onderrig en bystand met skoolwerk) en verskeie kursusse vir kleiner welsynsorganisasies waaronder in bestuursopleiding en geldin­ sameling. Projekte soos die Santa Shoe­ box en Operation Shoebox sorg jaarliks dat duisende kinders skoene en Kersgeskenke kry. Benewens die feit dat Centre of Hope daagliks na die lig­ gaamlike behoeftes van duisen­ de mense omsien, word ook na die geestelike omgesien deur die aanbied van verskeie program­ me en dienste soos traumabera­ ding, jeugkampe, jeug­ en kin­ derdienste sowel as mentorskap­

Centre of Hope sorg daagliks dat hulpbehoewendes in die Worcester-, Robertson-, Ashton- en Montagu-area, soos dié groepie in Mandela Square, gevoed word.

programme. Entrepreneurskap is hoog op Centre of Hope se agenda. Tans word onder meer ’n crèche, skoonheidsalon, gimnasium, naaldwerksentrum, naskoolse biblioteekdiens en spyseniering bedryf, akkommodasie en kon­ ferensiefasiliteite word verskaf en rekenaarstudies en taalgelet­ terdheidsopleiding aangebied.

Vrywilligers uit die gemeen­ skap bied in groot getalle hul dienste as aanbieders vir die pro­ gramme aan. Om in die enorme behoefte in die gemeenskap te voorsien, be­ teken dat Centre of Hope sy ver­ pligting slegs kan nakom met die ondersteuning van die publiek. Volgens Cilliers ontvang hulle geen subsidie nie en is hulle ge­

volglik dankbaar vir die onder­ steuning van organisasies, be­ sighede, voedselvervaardigers, boere en vervoerondernemings plaaslik sowel as nasionaal. Instansies of individue wat Centre of Hope wil ondersteun, kan die organisasie by 0 023 614 3938/072 573 0055 bel of e­pos stuur na centreofho­ pe01@gmail.com.

Met die hulp van Solidariteit Helpende Hand voorsien Centre of Hope skooltassies aan kinders. Me. Alida Cilliers, stigter, bemarker en fondswerwer by Centre of Hope, staan hier tussen die kleingoed. Foto’s: Verskaf

2199

6899 6 x 100’s

50 x 24g

7699 15 x 500g

75

45

25


12

KALENDERBLAD

STANDARD 28 JUNIE 2012

Groot kans vir sangers HILDERINE SCHRÖDER IS jy nootvas met ’n passie vir musiek? Dan is die Wes­Kaap Mountain Mill­sangkompetisie wat in Oktober by die Mountain Mill Mall aangebied word, nét die ding vir jou! Mountain Mill is die nuwe hoofborg van dié kompetisie, vroeër bekend as die KWV Talentkom­ petisie, wat vir 20 jaar suksesvol in die Paarl aange­ bied is. Die kompetisie het egter ’n plafon bereik en, danksy nuwe borge, só gegroei dat die hele Boland­ streek ook ingesluit is. Dit het die afgelope drie jaar van krag tot krag gegaan met die finale rondtes wat by die Barnyard Theatre gehou is. Meer as 1 000 inskrywings is vir verlede jaar se kompetisie ontvang. Met Mountain Mill se toetrede as hoofborg en die langtermynvisie vir dié kompetisie, is die naam daarvan na die Western Cape/Mountain Mill Mall Talent Search verander. Volgens mnr. Sam Orton, sentrumbestuurder van Mountain Mill, is hy baie opgewonde oor die kompetisie en sien hy veral uit na die finale rondte in Oktober vanjaar.

VALLEI-KALENDER Elke Saterdag: Alle gelowiges word genooi om om 08:00 voor die Gedenktuin op Kerkplein byeen te kom. Tydens dié gebedsessies sal daar onder meer vir herlewing in die Vallei gebid word, asook teen misdaad en dwelm­ en drankmisbruik. Die ses­ sies is aan geen denominasie gekoppel nie en alle belangstellendes is welkom. Thursday, 28 June: Worcester United Church’s monthly tearoom from 09:30 to 12:00. Vrydag 29 Junie: Koos Kombuis se vertoning GPS vir die lewe om 20:00 by die Ou Meulteater in die Paarl. Kaartjies R90 stuk. Bespreek by 0 083 564 0056 of stuur ’n e­pos na Vicky@ou­ meulteater.co.za. Friday, June 29: The Golden Valley Casino hosts a jazz and pop festival with Emo Adams, as well as Donovan Dyers’s exciting top SA live band Pu­ blic Opinion and the jazz music and The N2 Jazz Band. The show starts at 20:00. Tickets cost R120. Book at 0 083 915 8000 or www.computic­ ket.com. Saturday, June 30: Band slam festival at 20:00 at The Golden Valley Casino. Performers include

Die voormalige Idols­wenner Heinz Winckler is die aanbieder en kunstenaar tydens die senior finale rondte van die kompetisie, met Sorina (die Flooze) wat die gehoor sal vermaak tydens die juni­ or finale rondte. Buiten dié kunstenaars, wag daar ook heelwat ander verrassings op gaste wat die ge­ leentheid gaan bywoon. Deelnemers aan die kompetisie hoef nie ’n ge­ vestigde naam in die musiekbedryf te wees om vir die kompetisie in te skryf nie. Daar word juis ge­ soek na onontdekte talent. Inskrywings is oop vir almal, en laat inskrywings sal op die dag van oudisie oorweeg word. Deelne­ mers sal saam met ’n lewendige orkes tydens die galageleentheid optree. Die wenner van die kompetisie kan R55 000 in die sak steek en kry ’n professionele CD­opname, asook ’n debuut op BOK Radio. Volgens Orton is die kompetisie ’n geleentheid wat beslis nie gemis moet word nie en Valleiers word aangeraai om vroegtydig kaartjies na die fina­ le rondte te koop om teleurstelling te verhoed. Vir meer inligting oor die kompetisie, besoek Mountain Mill­webwerf www.mountainmill.co.za of bel Anchen Schreuder by 0 083 286 1591. the Graeme Watkins Project, 3rd World Spectator, Jesse Jordan and aKING. Tickets cost R120. Book at 0 083 915 8000 or www.computicket.com. Saterdag 30 Junie: Die karakters van die gewilde kinderreeks Tjiff en Tjaff, weeksdae op KykNET se Koowee­kinderkanaal, kuier om 10:00 by die Ou Meulteater in die Paarl. Kaartjies kos R45 stuk. Bespreek by 0 083 564 0056 of stuur ’n e­pos na Vicky@oumeulteater.co.za. Sondag 1 Julie: Dam Fine Plaasmark van 09:00­ 13:00 by Boshimela. Daar sal heelwat stalletjies met eetgoed, asook vars­ en ingelegde produkte wees. Vir meer inligting, kontak 0 023 344 3220 of stuur ’n e­pos naboshimela@breede.co.za. Woensdag 4 Julie: Poppie en Bongo om 10:00 by die Ou Meulteater in die Paarl. In hierdie mu­ siek­ en dansproduksie maak die gehoor kennis met boesemvriende Poppie, die koei, en Bongo, die hond. Hulle is op pad om hul pikkewynmaatjies, wat vasgevang is op ’n oliebesmette eiland, te hulp te snel. Onderweg gooi hulle gou ’n Kaapse draai en vermaak almal met hul pittige humor en lekker saamsing­liedjies. Kaartjies kos R45 stuk. Be­ spreek by 0 083 564 0056, of stuur ’n e­pos na Vicky@oumeulteater.co.za. . Om in die Valleikalender te adverteer, skakel 0 023 347 0968, of stuur ’n e­pos na info@worce­ sterstandard.com.

The South Roots group’s translator and tour guide, Britta Wagner, reads from an article about the group taken from a local German newspaper.

South Roots big hit in Germany MATTHEW SHELDON THE South Roots group from Roodewal in Worcester is “stealing the hearts” of the Ger­ mans through their performances.

we could. We were swamped with letters from learners here telling us ‘South Africa is cool’ and that ‘you are cool because you believe in God’,” said Nichollas. The South Roots group’s tour guide is Britta Wagner, who is originally from Germany and has helped them with translations and interviews throughout the tour thus far. “This is the story of Roodewal, Worcester and South Africa as a whole, and which will make a difference in Germany,” said Nichollas.

After only being there for just over a week thus far, the team has managed to make their mark in a German newspaper, and were already on the local radio station. According to Erena van de Venter, founder of Kibbutz El­Shammah, of which South Roots falls under its performing arts secti­ on, said that the team is really enjoying their experience. “The team landed in Germany last week, and have already travelled to small towns named Wermelskirchen and Wup­ pertal. The group is a joyous bunch and is stealing the hearts of the German peo­ ple,” said Van de Venter. According to her, the team has visited various schools and churches during the first week. Their performances are called “The Bride” and “Broken Shackles”, which they performed at schools and churches in the local towns. A member of South Roots, Gracia Ni­ chollas (19), wrote from German that they are attending several educational history tours and have learnt many new things du­ ring the past week. According to Nichollas, this experien­ ce has given all of them a new look and appreciation for what we have as South The South Roots group in the archives room of Africans. “Over the past week we performed at the Mission Centre VEM in Wuppertal, Germany. many schools and served them in any way Photos: Supplied


GEMEENSKAPSNUUS

Gehoorverlies vroeg bekyk Een kind is reeds met moontlike ge­ hoorverlies geïdentifiseer, terwyl by ’n ander kleuterskool ’n abnormaliteit in een van die kleuters se voete geïdentifi­ seer is. Die kind se ouers is ingelig en die kind is in die hospitaal opgeneem vir ’n herstellende operasie. Volgens mnr. Hennie Krog, pro­ grambestuurder en koördineerder by NID, is daar besluit om ook die voete te ondersoek omdat daar juis so min aandag aan dié liggaamsdeel geskenk word. Sy vooruitsig is ook dat statistiek wat deur die projek bekom word, vir navor­

sing oor die voorkoms van gehoorver­ lies (in al sy diverse vorms en volgens demografie) gebruik word, asook in die verwantskap tussen sindroom en doof­ heid. ’n Steekproef is reeds by een van die kleuterskole gedoen om vas te stel of daar ’n moontlike verwantskap tussen fetale­alkoholsindroom (FAS) en ge­ hoorverlies is. “Met die projek voorsien ons om in te skakel by die Worcester Toerisme Assosiasie om die bewusmakingsbood­ skap ook na plaaslike besighede uit te dra,” sê Krog.

Kansa lei mense op DIE Kankervereniging van Suid­ Afrika (Kansa) lei van die einde van dié maand af vrywilligers op om be­ wusmakingsveldtogte en onder­ steuningsdiente op Wolseley, Tul­ bagh en Ceres te lewer. Opleiding geskied op Wolseley en Tulbagh op Saterdag 30 Junie en op Saterdag 7 Julie en Saterdag 14 Julie op Tulbagh van 09:00 tot 15:00. Kansa se doel is om die leier te wees in die stryd teen kanker in Suid­Afrika en lewens te red deur middel van navorsing en opvoeding en om ondersteuning te bied aan al­ mal wat deur kanker geraak word. Vrywilligers is nie net aktief be­ trokke by gesondheidsprogramme

en dienslewering nie, maar doen ook baie ondervinding op deur met mentors saam te werk en leierseien­ skappe te ontwikkel. Kansa­perso­ neel verskaf deurlopend leiding en riglyne aan vrywilligers om voor­ treflike dienslewering te verseker. Baie Kansa­vrywilligers is men­ se wat self kanker oorwin het en nou ander bystaan om dié siekte te be­ veg. Mense wat deernisvol, entoesi­ asties en dienswillig is en wat ’n ver­ skil in ander se lewens wil maak, is meer as welkom om as vrywilli­ gers opgelei te word. Vir meer inligting, bel Weena Cupido by 0 023 342 7058, of stuur e­pos na wcupido@can­ sa.org.za gedurende kantoorure.

VEHICLIE TRACKMNG SYSTE

RIPTION FREE SUBSC + 6 MONTHS

MORE R O 4 Y U B WHEN YOU

L A T N E N I T N CO TYRES

IS AN ACCREDITED BEAM-E FITMENT CENTRE • TYRE PRICES ARE QUOTED PER UNIT • TYRE PRICES INCLUDE VAT AND FITTING BUT EXCLUDE BALANCING

Nuwe reëlings vir pasiënte-vervoer PASIËNTE wat van die He­ althNet­pasiëntvervoerdiens gebruik maak, sal binnekort eers ’n goedkeuringsvorm moet be­ kom voor hulle van dié diens ge­ bruik sal kan maak. Dié aankondiging is verlede week deur die Wes­Kaapse de­ partement van gesondheid in die Kaapse Wynland gemaak. Lui­ dens ’n persverklaring sal pasi­ ënte van 1 Julie af ’n goedkeu­ ringsvorm moet bekom om van HealthNet se diens gebruik te maak. Die HealthNet­bus bied ’n vervoerdiens aan pasiënte wat ’n afspraak het by ’n fasiliteit an­ ders as die een wat hulle nor­ maalweg gebruik. Pasiënte met ’n mediese noodgeval moet steeds 10177 skakel om ’n ambulans te ont­ bied. Weens die hoë getal pasiënte en die beperkte getal sitplekke wat beskikbaar is, word van alle pasiënte wat ’n HealthNet­bus­ diens gebruik verwag om ’n

goedkeuringsvorm te hê wat deur die verwysende gesond­ heidswerker uitgereik word. Aangesien daar in die verlede misbruik gemaak is van die He­ althNet­busstelsel, kon pasiënte wat afsprake gehad het by veraf­ geleë fasiliteite nie sitplek op die bus kry nie en is afsprake gevolglik gemis. Voortaan sal slegs pasiënte in besit van ’n nu­ we goedkeuringsvorm op die busse toegelaat word. Pasiënte wat die HealthNet­ busdiens benodig, sal seker moet maak dat die gesondheids­ werker wat hulle verwys hulle van die volgende voorsien: . Die ondertekende goed­ keuringsvorm. . Die afspraakdatum en die vertrektye van vervoer. . Die naam van die fasiliteit waar die afspraak is. Die departement sê hy is daartoe verbind om sy dienste te verbeter en toe te sien dat sy pasiënte die korrekte sorg by die korrekte fasiliteit ontvang.

Die Breedevallei Munisipaliteit stel die publiek in kennis dat die mu­ nisipale betaalpunt by Van Huyssteenlaan op 1 Julie sluit en kragverkope hier gestaak word. Krag sal wel steeds by ander punte in die area te koop wees. Die munisipale betaalpunt by Baringstraat sal ook van 1 Julie af op Saterdae gesluit wees.

R1850 R2050

BUDGET BEATER TYRE DEALS THESE TYRES DO NOT QUALIFY FOR THE CONTINENTAL - BEAM-E GIVEAWAY

XPRESS CREDIT WR 17 HR 15 PASSENGER TYRE DEALS 245/40 R 73* 195/60 SPORT CONTACT 3 VELOCITY AXE XPRESS CREDIT XPRESS CREDIT 155/80 TR 13 VR 17 VR 15 R 17* 225/45 ECO CONTACT 3 R 81* 205/60 SSR RUN FLAT VELOCITY AXE XPRESS CREDIT 175/65 HR 14 205/55 WR 16 R 23* LDV AND 4X4 DEALS ECO CONTACT 3 VELOCITY AXE XPRESS CREDIT XPRESS CREDIT 185/60 HR 14 QR 14 R 26* 195/80 ECO CONTACT R 36* 205/40 WR 17 VANCO 2

R R R R 225/45 WR 17 R 225/40 WR 18 R

649 R 26 650 R 26 779 R 31 675 R 27 899 R 36 995 R 40

XPRESS CREDIT

*

R0429 R0579 R0650 R0899 185/65 HR 14 R0799 R 32 215/80 SR 15 R1050 R 42 195/50 VR 15 R0699 R 28 245/75 SR 15 R1350 R 53 195/55 HR 15 R0825 R 33 245/70 TR 16 R1450 R 57 BUDGET BEATER 185/60 TR 15 R0899 R 36 BUDGET BEATER TYRE DEALS LDV & 4X4 TYRE DEALS 195/60 VR 15 R0899 R 36 155/80 TR 13 195/80 QR 14 R 699 R 28 R 15 R 359 205/55 VR 16 R0899 R 36 175/65 TR 14 215/80 SR 15 R 995 R 40 R 20 R 489 205/55 WR 16 R0950 R 38 185/60 HR 14 R 499 R 20 30X9.50 SR15 R1195 R 47 205/55 WR 16 R0950 R 38 185/65 HR 14 R 549 R 22 31X10.50 SR 15 R1495 R 59 205/55 VR 16 R1295 R 51 195/50 VR 15 R 549 R 22 245/70 SR 16 R1195 R 47 225/45 WR 17 R1495 R 59 195/65 VR 15 R 629 R 25 265/65 TR 17 R1595 R 63 COMBO DEALS 4 WHEELS & 4 TYRES XPRESS CREDIT

*

ECO CONTACT 3

XPRESS CREDIT

*

PREMIUM CONTACT 2

XPRESS CREDIT

*

*

WORLD CONTACT 4X4

XPRESS CREDIT

PREMIUM CONTACT 2

*

WORLD CONTACT 4X4

XPRESS CREDIT

XPRESS CREDIT

VELOCITY R-MAX

VELOCITY AXE

VELOCITY R-MAX

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

*

WORLD CONTACT 4X4

XPRESS CREDIT

*

PREMIUM CONTACT 2

XPRESS CREDIT

THESE TYRES DO NOT QUALIFY FOR THE CONTINENTAL - BEAM-E GIVEAWAY

*

PREMIUM CONTACT 2

XPRESS CREDIT

XPRESS CREDIT

BARUM BRILLANTIS 2

*

PREMIUM CONTACT 2

XPRESS CREDIT

*

PREMIUM CONTACT 2

XPRESS CREDIT

*

SPORT CONTACT 2

XPRESS CREDIT

*

VELOCITY AXE

*

*

*

*

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

XPRESS CREDIT

*

*

VELOCITY RAPTOR A/T

XPRESS CREDIT

*

VELOCITY RAPTOR A/T

XPRESS CREDIT

XPRESS CREDIT

VELOCITY AXE

*

VELOCITY RAPTOR A/T

XPRESS CREDIT

VELOCITY R-MAX

*

VELOCITY RAPTOR A/T

XPRESS CREDIT

VELOCITY AXE

XPRESS CREDIT

SPORT CONTACT 3

XPRESS CREDIT

VELOCITY RAPTOR

XPRESS CREDIT

VELOCITY R-MAX

XPRESS CREDIT

SSR RUN FLAT

*

*

VELOCITY RAPTOR A/T

• COMBO PRICES INCLUDE VAT AND FITTING BUT EXCLUDE BALANCING AND WHEEL ACCESSORY KIT • PROMOTIONAL WHEEL IMAGES MAY NOT ALWAYS REPRESENT PRECISE STUD CONFIGURATION

14” FLASH HYPER SILVER

ECO CONTACT 3

175/65 TR 14

R4500 R177

*

XPRESS CREDIT

* PER SET VAN 4 WHEELS & 4 TYRES

15” DRIFT HYPER SILVER

PREMIUM CONTACT 2

195/50 VR 15

R5095 R200

XPRESS CREDIT

*

* PER SET VAN 4 WHEELS & 4 TYRES

STRETCH YOUR BUDGET - APPLY ONLINE OR IN-STORE * XPRESS CREDIT PRICES ARE CALCULATED OVER A 36 MONTH REPAYMENT PERIOD. NCRCP 38/FSP 38911

* PRICES QUOTED ARE ON A PER MONTH, PER TYRE BASIS. DEPENDANT ON SUCCESSFUL APPLICATION. * XPRESS CREDIT ONLY AVAILABLE IN SOUTH AFRICA. * INTEREST RATES ARE SUBJECT TO FLUCTUATION.

WHILE STOCKS LAST

• TERMS AND CONDITIONS APPLY • THE CONTINENTAL - BEAM-E PROMOTION STARTS 21 JUNE 2012 TO 04 AUGUST 2012 • FLEET CARDS WELCOME • PRICES ARE FOR CASH OR CREDIT CARD UNLESS OTHERWISE STATED • AVAILABLE AT TIGER WHEEL & TYRE SOUTH AFRICA ONLY • ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED

BELLVILLE CANAL WALK CAPE TOWN CBD CLAREMONT EAST LONDON GEORGE JEFFREYS BAY KIMBERLEY MOSSEL BAY MTHATHA

021 948-0144 021 552-7448 021 425-4683 021 683-1874 043 726-1000 044 884-1111 042 293-5000 053 807-9400 044 695-3090 047 502-0500

N1 CITY 021 595-4044 PAARL 021 872-9920 PORT ELIZABETH 041 363-9160 NEW STORE: PARKLANDS CPT CONTACT DETAILS 021-554 2201 SOMERSET MALL 021 852-5200 STELLENBOSCH 021 887-6183 TOKAI 021 713-0579 WORCESTER 023 347-0217

Copyright © 2012

Danksy ’n inisiatief van die Nasiona­ le Instituut vir Dowes (NID) met die oog op die vroeë identifisering van moontlike gehoorverlies by kleuters, is 680 paar ore sowel as 635 paar oë en voete by 20 chrèches op en om Worce­ ster ondersoek. Kleuterskoolpersoneel word ook deur die projek opgelei in die diversiteit

van gehoorverlies. Hierdie opleiding is tweeledig omdat dit by die bevordering van inklusiewe onderwys inskakel en dit momentum aan die projek gee deur die onderwyser bewus te maak van moontlike simpto­ me van gehoorverlies. Daar is reeds 93 onderwysers op Worcester hierin opgelei. Die program, wat reeds vrugte af­ werp, word geldelik deur die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit onder­ steun en aangebied in samewerking met die department van maatskaplike dien­ ste en die Worcester­hospitaal.

Kragverkope:

TWT/1253/01/ADS24

HOE vroeër doofheid by ’n kind ge­ identifiseer word, hoe vroeër kan dinge in plek gestel word om te verse­ ker dat hy sy volle potensiaal in die lewe bereik.

13

STANDARD 28 JUNIE 2012


14

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Jongspan geniet Jeugdag by spa DIE Afrikaanse Taal en Kul­ tuurvereniging (ATKV) Bitter Heuning­tak van Rawsonville het op Jeugdag (16 Junie) ’n uiters suksesvolle speletjie­ en pretdag vir kinders van vier verskillende kinderhuise aan­ gebied.

Byna 50 kinders van Grace House op Worcester, Die Her­ berg Kinderhuis op Robertson, Steinthal­kinderhuis op Tul­ bagh and Beitun­Nur in Ottery, het by Goudini Spa byeengekom vir ’n dag van pret. Tydens dié geleentheid is daar volgens Erica Lombard van die

Bitter Heuning­tak, ook ’n “Wê­ reldbeker­sokkertoernooi” ge­ hou. Volgens Lombard het die tak die vier kinderhuise, wat nie net geografies na aan hulle geleë is nie, maar ook “na aan ons harte lê”, genooi om die dag saam met die ATKV te spandeer.

Jeugdag by Goudini Spa was ’n dag van pret vir dié kinders.

Sy sê die kinders het alles van sokker tot verf gedoen en het selfs die speletjie Simon Sê ge­ speel. “Hulle het ook ’n boek­ voorlesing deur mnr. Herman

Bailey en mev. Jean Williams geniet.” Volgens Lombard het die ge­ lag van kinderstemme hulle al­ mal geraak. “Die geleentheid

’n Groep kinders van verskillende kinderhuise het sokker by Goudini Spa gespeel tydens ’n dag van pret wat op Jeugdag deur die ATKV Bitter Heuning-tak aangebied was. Foto’s: Verskaf

TREAT YOURSELF TO SOMETHING SPECIAL

GET 99c PER MINUTE ON PER SECOND BILLING Samsung Galaxy Pocket Smartphone

Nokia Asha 201

R79

PM x24

on Straight Up 30 TopUp* YOU GET (PM x24)

30

minutes

30

SMSs/ MMSs

30

MB data

het ons só geraak dat ons besluit het om dit ’n jaarlikse instelling te probeer maak. Ons sal ons bes probeer om dit net groter en be­ ter te doen.”

R99

PM x24

on Straight Up 50*

minutes

50

SMSs/ MMSs

BlackBerry® Curve™ 9360 Smartphone

R199

PM x24

on Straight Up 50 TopUp*

YOU GET (PM x24)

50

STRAIGHT UP

YOU GET (PM x24)

50

MB data

FEATURES:

FEATURES:

QWERTY keypad with hi-res display, Email, chat and live status updates, Nokia store for apps, games and more.

Android 2.3 (Gingerbread), 11.9mm slim & compact, 832MHz processor for fast gaming.

50

minutes

50

SMSs/ MMSs

50

MB data

+ BlackBerry® Social&Email Plan FEATURES: Full QWERTY keyboard, 5MP camera, BlackBerry® 7 OS, 3G connectivity.

Also available in black.

JHB 36963

Available at Cell C Mountain Mill Mall 084 770 0074

RICA in-store. Offers valid from 22 June - 31 July 2012, while stocks last. Terms and Conditions apply. All prices are inclusive of VAT. All prices and usage rates advertised include VAT, unless otherwise stated. The Postpaid and TopUp offers are available as “SIM only” and “SIM + Handset” options (collectively referred to as “the Packages”). The “SIM only” option is offered on a month to month 6, 12, 18, or 24 month agreement. The “SIM + Handset” option is offered on a 6, 12, 18 or 24 month agreement. All Packages include the following in-bundle benefits: minutes, SMSs and data, for national usage only to be used any time and on any network. Google Maps, YouTube, Android Market, Gmail, Google Talk and Google Web Search come pre-loaded on your Android Smartphone. CLI is included in all TopUp and Postpaid contracts but Itemised Billing is available on request as well as BlackBerry® Social Plan @ R27 or BlackBerry® Social&E-mail Plan @ R37 or BlackBerry® Internet Service (BIS) @ R57 is also available on request if it’s not included in the deal. On device browsing is available on the BlackBerry® Internet browser. Downloads, streaming and using your BlackBerry® handset as a modem are billed according to normal data rates. These rates and other Terms and Conditions are available at www.cellc.co.za or any of our stores. All rights reserved. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Dial 147 or for full Terms and Conditions, visit www.cellc.co.za.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 28 JUNIE 2012

15

Jordaans se lied onder eerste tien HILDERINE SCHRÖDER DIT gons op Rawsonville en dít is alles behalwe die gezoem van die bye. Inwoners van dié andersins rustige dorpie se vingers werk deesdae oortyd soos daar gestem word vir Jordaan­skoonsusters wat onder die top 10 is in die Huisgenoot­Liedjieskryf­kompetisie. Anique Jordaan, boorling van Rawsonville, en oudleerder aan die Anchen Schreuder Academy of Music, is al ’n ou bekende in plaaslike musiek­ kringe. Anique het al verskeie sangkompetisietitels ve­ rower en sing sedert 2010 voltyds vir die groep Kaleidoskoop. Die groep se se tweede CD, Vars Uitgekerf, is vanjaar benoem in twee kategorieë, Kontemporêre Album van die Jaar en Nuweling Album van die Jaar, by die Huisgenoot Tempo­ toekennings. Hul deelname aan die liedjieskryfkompetisie volg ná Anique se skoonsuster, Shurene, met haar eersteling se geboorte ’n gedig, Moederhart, vir hom geskryf het. Dié is deur Anique getoonset en met sy doop vir sy ouers en familie gesing. Shurene se ma, me. Ria van Wyk, het die poten­ siaal in die lied raakgesien en hulle aangemoedig om dit vir die kompetisie in te skryf. “Moederhart”, Lied 5 in die landwye SMS­ kompetisie, wat vir die kompetisie deur Chereé gesing word, is uit byna 1 000 inskrywings gekies as een van die top 10. Ander inskrywings is: . “Bakbeen Anties” (Lied 1) deur Pietman Gel­ denhuys en gesing deur Bok van Blerk en Valiant Swart; . “Gevaarlik” (Lied 2) deur Chazelle von Lind en gesing deur Monique; . “Is Dit Goed Genoeg” (Lied 3) deur Julian Malan en gesing deur Moses Metro Man; . “Maybe Baby Vanaand” (lied 4) deur Vicky­ Anne Serfontein, en gesing deur Karlien van Jaars­ veld; . “Murphy’s Law” (Lied 6) deur Magda van

ONS KINDERPAKKET Skoolvakansies is familietyd ... so kom vat ‘n blaaskans in Stellenbosch vanaf nou tot 16 Julie 2012

Vir slegs R1695 per woonstel per aand. Die aanbod sluit ontbyt, aandete en ‘n gelukspakkie vir die kinders in. Terme en voorwaardes geld. Bespreking is noodsaaklik: 021 887 4608 of hotel@oudewerfhotel.co.za 30 Kerkstraat, Stellenbosch

“gesins-wegbreek” Geniet spesiale gesinstyd by die Vineyard Hotel, die perfekte Kaapstad-bestemming Geldig tot 16 Julie 2012 en vanaf 29 September tot 7 Oktober 2012. Die gesins-ervaring sluit in: ontbyt, ‘n vyf-gang maaltyd, gratis aandete vir die kinders en ‘n gelukspakkie vir elke kind! Kinderoppasser kan teen ‘n bykomende koste gereël word. Terme en voorwaardes geld. Bespreking is noodsaaklik: 021 657 4500 of hotel@vineyard.co.za Nuweland, Kaapstad

der Merwe en gesing deur Adam Tas; .“ My Vryheid” (Lied 7) deur Christiaan Krit­ zinger en gesing deur NRG. .“ Namibbekoring” (Lied 8) deur Magda van der Merwe en Babette Viljoen en gesing deur Coe­ nie de Villiers en Corlea; .“ Nie Te Laat Nie” (Lied 9) deur Barney Late­

gan en gesing deur Gerhard Steyn en Helenè Bes­ ter; en . “Sy Liefde” (lied 10) deur Gert Smit en gesing deur Retief Burger. Valleiers kan na “Moederhart”se musiekvideo gaan kyk op http://www.youtube.com/play­ list?list=PL78D7F3F4175F339F&fetue=edit_ok

Om te stem, SMS die woord LIED plus die nom­ mer (geen spasie) langs die inskrywing waarvoor jy stem, jou naam en van na 32113. Elke SMS kos R1. Die kompetisie sluit op 9 Julie en slegs 20 stemme per selfoonnommer word getel. Om op Facebook te stem, gaan na www.face­ book.com/huisgenoot en volg die aanwysings.


16

PROMOSIE

STANDARD 28 JUNIE 2012

Die trou-onthaal van jou drome DIE man van jou drome het uiteindelik die Groot Vraag gevra en waar jou onthaal gaan wees, laat jou gedagtes oortyd werk.

hoe belangrik die dag vir jou is, bied hulle gratis wit tafellinne, linneservette, breek­ goed, eetgerei, tafels en stoele, die dek van die tafels, personeel wat gaste kan bedien, asook ’n rooitapyt­ontvangs vir die bruids­ paar wat die venue huur. Daar is ook heelwat opsionele dienste wat teen ’n addisionele koste jou dag gerieflik en sorgvry kan laat verloop. Van ’n kinderop­ passer en veilige parkering vir gaste, tot ’n aantrekkamer vir die bruid, dansbaan en trou­ beplanner . . . byna niks is onmoontlik nie! Boonop kan die bruid en bruidegom hul nuwe lewe in die presidentsuite inlui – en ’n sjampanje­ontbyt die volgende oggend ge­ niet. Vier jul nuwe lewe met ’n romantiese aand in die luukse borrelbad, voor die kaggel of op die balkon. Vir dié wat meer as 100 gaste genooi het, is dié suite heeltemal gratis! Om die fasiliteite te besigtig en met die vriendelike Cumberland­span te gesels oor wat jou behoeftes en wense is, reël gerus ’n afspraak by 0 023 347 2641, stuur e­pos na reservations@cumberland.co.za, of be­ soek www.cumberland.co.za.

Troues by die Cumberland Maak gerus die Protea Hotel Cumberland die eerste venue wat jy besoek, want honder­ de foto’s wat hier geneem is, getuig van die swierigste trou­onthale wat Worcester die af­ gelope twee jaar gesien het. Met vyf privaat onthaallokale, waar enig­ iets van 12 tot 400 gaste jou groot dag saam met jou kan vier, sal enige bruid lag­lag al haar geliefdes kan nooi om saam met haar in dié onvergeetlike gebeurtenis te deel. Die weelderige lokale kan omskep word in ’n sprokieswêreld waar gaste op uitstekende kos en gasvrye diens trakteer kan word. Selfs die swembad­area en tuin is ideaal vir klein, intieme troues, of kan ingespan word vir die verwelkomingsdrankies. Spyseniering word gedoen soos die bruidspaar dit verkies. Daar is ’n verskeiden­ heid spyskaarte om voorgereg, hoofgereg en nagereg van te kies en spesiale dieetbehoef­ tes op versoek is so goed soos gereël. Omdat die span by die Cumberland weet


PROMOSIE

STANDARD 28 JUNIE 2012

Here every celebration is special WHY only wait for your wedding? At the Protea Hotel Cumberland each and every celebration can become an unforgettable occasion. What about that 21st birthday party? Or the 80th? Your 25th wedding anni­ versary or the party for your boss’ 30th year of working at the same company? Use your imagination and the possi­ bilities are endless . . .

Be assured of the Cumberland team’s dedication to your vision of a grand af­ fair. Just as with the sterling weddings they host, the staff will be able to supply you with the tailor­made function pack­ age you request (some features addi­ tional to the standard rates, of course) and excellent service on which they have built their reputation through the years.

For the comfort of your guests, there are 55 rooms with television, DVD player, various MNet and DStv chan­ nels, airconditioning, hair dryer, radio and tea and coffee facilities. A special suite for guests with disa­ bilities is also available. Feel free to make an appointment to view the venue and discuss your wide range of options with the team. Phone 0 023 347 2641.

Troues by die Cumberland

17


18

PADLANGS

STANDARD 28 JUNIE 2012

Nuwe Lexus indrukwekkend HANS HEESE HEEL toevallig bel ’n neef uit die Noord­Kaap om my mening te hoor oor ’n motor wat vervang moet word twee aande vóór die bekendstelling van die nuwe Lexus op Franschhoek. My advies aan neef Gert was dat hy, wat lang en ver paaie teen ongeoorloof­ de hoë snelhede aflê, maar na een van die Beierse renperde kan kyk wat ek oor die jare baie goed leer ken het. Dit was ’n ligte foutjie! Die roete waarop die Lexus sy staal aan die motorjoernaliste moes wys, was oor die lekker draaie van die Fransch­ hoekpas en die lang en snaakse draaie naby Bonnievale en dan die pad terug Franschhoek toe oor die N2. Op die oog af skep die nuwe Lexus GS­reeks die indruk van ’n haastige en sportiewe knaap; ’n nuwe gees en soort ervaring vir dié wat reeds vertroud is met hierdie motors. Die nuwe voor­ koms lyk inderdaad sportief en uitda­ gend en eintlik so half­en­half nie­Lex­ us; die tradisionele voorkoms het nou plek gemaak vir ’n amper uitdagende voorkoms wat eintlik heeltemal in pas is met die gevorderde suspensie en aan­ drywingstelsels. Die sierrooster is op die patroon van die klassieke spinspaan met groot lug­ inlate skuins onder om groot volumes lug vir die lugmengsels gereed te kry.

Indrukwekkend! Die reeks bestaan uit vier modelle wat wissel vanaf die V6 2,5­liter GS 250 EX­model tot die GS 450h F­Sport wat deur ’n 3,5 liter­enjin aangedryf word en “gehelp” word deur ’n elektrie­ se battery­motor wat ’n totale kraglewe­ ring van 252 kW beskikbaar maak. (Die 3,5 liter­enjin ontwikkel 213 kW teen 6 000 r/min. en stel 345 Nm beskik­ baar). Die elektriese aandrywing sorg ook vir ’n ekstra 275 Nm, wat die wringkrag aansienlik opstoot. Tussen hierdie twee modelle pas die GS 350 netjies in met ’n meer gevorderde 3,5 liter­enjin wat 233 kW teen 6 400 r/min. ontwikkel en 378 Nm teen 4 800 r/min. beskikbaar stel. Die gewone 2,5­ en 3,5­petrolenjins is gekoppel aan sesgang outomatiese ratkaste met die “h” (vir hibriede) mo­ delle wat palwisselstelsel­ratkaste met spesiale F­Sport dinamiese meganiese opgraderings benut. Dit stel die verskil­ lende modelle in staat om vanaf stil­ stand tot 100 km/h te versnel in 8,8 se­ kondes vir die 2,5 liter en 6,3 sekondes vir die 3,5 liter­modelle. Met die ekstra krag van die modelle met elektriese bat­ tery­aandrywing, is die versneltyd 6,1 sekondes. Op hierdie ratkaste kan die ratwisseling ook vanaf die stuurwiel met beheerspane beheer word om die sportiewe eienskappe van die motor verder te verhoog. Lexus het nie tydens die bekendstel­

ling die maksimum snelhede van die verskillende modelle bekend gemaak nie, maar wel die brandstofverbruik wat wissel van 8,0 liter per 100 km vir die gewone 2,5 liter, 9,4 vir die 3,5­model en dan vir die hibriede modelle met ’n verbruik so laag as 6,2 liter/100 km. Die algehele visuele indruk van die nuwe Lexus is indrukwekkend; die sportiewe voorkant word langs die kant gekomplementeer met 18­duimwiele en op die 350h met 19­duimskoeisel wat die boodskap van ernstig­haastig aan die bewonderaar oordra. Binne is al die luukses daar wat van die beste modelle uit Beiere verwag word; plus miskien hier en daar iets ek­ stra. Alle modele beskik oor outo hoof­ ligte met wassers en selfverstellingsak­ sie vir hoogte, dagry­ en misligte, reën­ sensors en veërs, sitplekverhitting­ en ventilasiestelsel vir die bestuurder en passasier met 10­posisie elektriese ver­ stellings en tweeposisie­lendesteun­ verstellings. Verder spog hy miskien met die grootste elektroniese inlig­ tingskerm op die mark, wat ook ’n nutti­ ge trukamera insluit. Vir die musiek­ en vermaaklikheids­ liefhebbers is die Lexus Premium­ klankstelsel met sy 12 luidsprekers met MP3/USB/iPod­integrasie natuurlik ’n aangename bonus; só ook die bloutand­ koppeling met stembeheer. Die topmodel 450 GSh en F­Sport­ modelle het nog méér aantreklike eien­

Die nuwe Lexus GS350 skappe wat vir alle soorte motoriste van belang is: Die Drive Mode Select­be­ heerstelsel, geplaas langs die rathef­ boom, stel die bestuurder in staat om tussen drie (en op die F­Sport, vier) ver­ skillende bestuursmodusse te kies. Daar is ECO­, NORMAL­ en SPORT­ modusse beskikbaar, terwyl die SPORT S+ slegs op die GS 450h F­Sport aange­ tref word; so ook die aanpasbare vering­ stelsel (Adaptive Variable Suspension, of AVS), wat die verrigtingseienskappe van die enjin, ratkas en veerstelsel ver­

ander. Dit is hierdie eienskappe wat die Lexus GS in die hoogste klas laat mee­ ding met die Europeërs. Die “intreemodel” GS 250 EX kos R494 400, die GS 350 EX R564 900, die GS 450h F­Sport sowat R753 700 en die vlagskip van die reeks, die GS 450h SE, R771 700.Ook het die koper die gemoedsrus van ’n vierjaar/100 000 km­waarborg en onderhoudsplanne; Distance Plan Plus en die F­Sport en SE­modelle met die Distance Plan Complete.


PADLANGS

STANDARD 28 JUNIE 2012

19

What to do in an accident TRAVELING does not always run smoothly and with many holidaymakers traveling to their destinations, the possibility of getting in an accident is lurking in the back of many a head. How you react immediately after an accident or fender bender can avert further injuries, cut costs and minimise stress. . Calm down. Don’t panic or lose your temper. . Check if anyone is hurt. Determine the extent of the damage by ensuring that all parties involved are okay, including yourself. . Call an emergency helpline. If someone has been hurt, call an ambulance. Don’t move anyone who is injured, unless they are in danger.

. Contact the police. And don’t leave the acci­ dent scene. . Exchange details such as names and surna­ mes, identity numbers, telephone numbers, licen­ se plate and registration numbers, addresses and insurance details. . Find witnesses, if any. If there are people who saw what happened, ask them to hang around until the police arrive. . Give a written statement. Report the accident as soon as possible. Before insurance companies process accident claims, they require a case num­ ber that you will only receive once you’ve given a detailed and accurate account – in writing – to the police of what happened. This is important. . If possible, take note of other details such

as who the traffic or police officers on duty are, name of the ambulance service and its rescue te­ ams’ details. If your car needs to be towed, get the driver’s contact information too. . Get hold of your insurance company. Once you’ve done all of the above, speak to a consultant and find out what your next step should be regar­ ding your claim. . Don’t beat yourself up about it. Feeling guilty about the accident will not change anything. If necessary, seek a counselor to help you deal with the trauma. . Numbers worth noting: – If you’re calling from a cellphone, dial 112; for the police, dial 10111; for ambulance services, dial 10177. - Information: www.women24.com

Hints to cut down on fuel consumption WITH fuel prices soaring and many families on the road during the holiday, trying to cut down on the cost of your vehicle’s fuel consumption might be on the forefront of many a traveler’s mind. AFS Group, one of South Africa’s leading fuel management specialists, suggests a few tricks of the trade to help cut down on fuel expenditure: . Drive with the windows closed to prevent air drag which can draw on fuel. . The best time to fill up is early in the mor­ ning. Fuel is stored under the ground, so the cooler the ground, the denser the fuel. As the ground gets warmer, the fuel expands. The denser the

fuel, the more you are actually getting for your money. . Avoid driving at high speeds in a low gear as it uses 45% more petrol than is actually needed. . Most people find that the top half of their tank lasts longer. This could be because more fuel in the tank means that it will contain less air so it won’t evaporate as easily. Therefore, you should fill up when your tank gets to half full. . Dirt and gravel roads can use up to 30% more of one’s petrol and should be avoided when ever possible. . Ensure that your tyres are properly inflated because as they loose air, the car requires more

fuel to move. . Try not to push the brake or accelerator too hard because it can waste petrol. . Simply slow down, driving at 100 km/h in­ stead of 120 km/h will reduce fuel consumption by about 15%. . Check your filler cap to make sure it is not damaged, loose or missing altogether. . Replace dirty air filters and spark plugs. By making some minor adjustments to your driving style, you will reduce your fuel consump­ tion, leaving a bit extra in the bank to spend on those little indulgences. - Information: www.women24.com

Om in ‘n soortgelyke blad te adverteer, kontak ons advertensie verteenwoordigers

023 347 0968


20

STANDARD 28 JUNIE 2012

ADVERTENSIE


GEMEENSKAPSNUUS

Snoesig vir die winter HILDERINE SCHRÖDER MEER as 30 kinders het verlede week op die vooraand van die skoolvakansie ’n snoesige geskenk gekry om die winterkoue te verjaag. Die sowat 31 kindergesigte van die Pionier­ skool se afdeling vir leerders met spesiale onder­ wysbehoeftes (Also) het verlede week gestraal toe elkeen ’n eie bont lappieskombers styf teen hul bors kon vasdruk. In die kamer waar dié oorhandiging plaasge­ vind het, kon talle kwalik help om trane weg te pink. Elke kombersie is uniek. Gebrei of gehekel, met die naam van die leerder aan wie dit behoort daarop vasgewerk. Een vir een word die komber­ sies oorhandig, en terwyl sommige van die leer­ ders die kosbare besitting styf teen hulle vas­ klem, kan ander nie wag om dit onmiddellik om hul skouers te gooi nie. Die kombersies is die handewerk van me. Hanlie Raadth, wie se dogter ook ’n leerder by Also was, en haar ma, me. Joyce Raadth. Elke kombers is met die hand gebrei of gehekel. Volgens Hanlie het hulle vroeër kerke regoor die dorp genader met die idee om kombersies te brei. Die reaksie was oorweldigend. Nie net was daar mense wat wol geskenk het nie, talle het ook skouer aan die gesit en self kombersies gebrei of gehekel. Mnr. Hannes Byleveldt, adjunkhoof by Also, het die skenking verwelkom. “Min mense weet hoe bitter koud hierdie koshuis kan raak,” het hy tydens die oorhandiging van die komberse gesê. “Hierdie kombersies sal julle nie net warm hou nie, maar julle gaan dit vir die res van jul lewe kan hou.” Volgens Raadth jr. beoog hulle om ook vir die Pionierskool se kleuterskool kombersies te brei.

Kinders by die Pionierskool se afdeling met spesiale onderwysbehoeftes (Also) se gesigte het verlede week gestraal toe me. Hanlie Raadth (regs) ’n unieke kombersie aan elk van hulle oorhandig het.

Sommige van die kinders, soos Louise Baadjies, kon nie wag om die kombers om hulle toe te vou nie. Foto’s: Hilderine Schröder

STANDARD 28 JUNIE 2012

21


22

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 28 JUNIE 2012

VAN WYK, DAWID. Davey, 30 Junie is jy 'n jaar weg van my. Die gemis is groot, maar ek weet jy is veilig by God. Rus in vrede, my man. Van jou vrou, Gerty.

Jantjies, Sipho

SIBOZO, NDODOMZI (TIMBA). Born 1949/06/05. Died 2012/06/13. Funeral at home 46 Sneli Avenue. Time 10:00. Eyabantu Funeral Services. Office 023 345 1201. A/H 072 228 7546.

MARAIS, PETRO. 29 Junie een jaar geskei van ons. Mis jou so baie. Altyd in ons harte. Verlangende Ma, Johan, Frans en Edwin.

VAN WYK, DAWID. Oupa, 'n jaar is verby. Dink met liefde en verlange aan u. Liefde, Danowen, Belinda en kinders.

Geb: 31/08/1963 Gest: 21/06/2012 Funeral takes place on Saturday, June 30, 2012 at 09:00, 25 Family Hostel, Krewu Street, and 10:30 at the Church of Christ, Civic Hall, Zolani, Ashton.

RYNEVELDT, TASWALD. Presies 'n jaar gelede het jy ons so skielik verlaat, maar ons weet dat jy veilig by Jesus is. Ons sal jou altyd onthou. Baie liefde, Mammie, Daddy, broers en susters en jou dogter, Avanique.

Hernell Funerals 023 347 2113 (all hours) Shaun Petersen 084 300 1000 LANGLEY, NATHANIëL. Sag heengegaan, ons mis jou klaar. Van skoonsuster Sarie, Cardo en gesin.

NEETHLING, JOHN (UNCLE BOBBY). Ons groet 'n oom en mentor. Die herinneringe sal bly voortleef. Verlos van die pyn. Rus in vrede. Van Terence, Elize en kinders. ISAACS, MICHAEL. Geb. 1962/06/20. Gest. 2012/06/20. 'n Pa. Graag wou ons totsiens sê, maar God wou dit anders hê. Sal jou onthou in ons harte. Rus in vrede, Daddy. Wat God gedoen het, is welgedaan. Jou 2 kinders, Mason en Michaela.

Esterhuizen, Chrisjan Geb.: 30/08/1962 Gest.: 24/06/2012

Barrows, Deidre Geb: 09/11/1970 Gest: 22/06/2012 Begrafnis vind plaas Sondag om 12:00 te Disastraat 157, Villiersdorp en om 13:00 te V.G. Kerk.

ISAACS, MICHAEL. Rus in vrede, ons gaan Daddy mis. Van Bradley, Brett-Lee en Essie.

Hernell Funerals

LANGLEY, NATHANIëL. Sag heengegaan. Dit was so skielik. Gaan jou baie mis. Van jou vrou, kinders Jaydine, Craig en Nathan.

LANGLEY, NATHANIëL. Sal ons dan nie vir jou mis nie, my broer. Wat die Here gedoen het, is welgedaan. Van jou broers en susters.

Tel: (023)347 2113 (alle ure) Shaun Petersen 084 300 1000

JULIUS, JOHN (PANNA). Pappa, die 25ste Junie is u twee jaar weg van ons. Mis u elke dag. Baie lief vir jou. Van vrou, kinders en kleinkinders.

EL SHADDAI BEGRAFNISDIENSTE Tel: 028 840 2151 (k) Sel: 073 113 9318

ISAACS, MICHAEL. 'n Geliefde. Dankie vir die 30 jaar wat ons mekaar geken en liefgehad het. Mickey, dankie vir die lewensmaat wat jy was vir my. Daar is mooi herinneringe wat ek altyd sal onthou. Rus in vrede, my skat. Jou beminde, Anneline.

ISAACS, MICHAEL. Wat God gedoen het, is welgedaan. Sal jou altyd onthou. Hendricks-familie.

Begrafnis vind plaas op Saterdag, 30 Junie 2012 om 09:00 te Woonstel AA4, Roodewal, en 10:00 vanuit die Ou Apostoliese Kerk, Rhodestraat, Worcester.

CLAASSEN, ANN. Op 26 Junie 2012 reeds een jaar weg. Mammie, die gemis is groot, maar bly veilig by Jesus se voete. Van kinders, kleinkinders, Kaffer en Donnie.

ESTERHUIZEN, CHRISJAN. Liefdevolle man, pa, oupa, broere, swaer en vriend, sag heengegaan, maar ons weet dat u veilig is by Jesus. Jou plek is leeg en jou stem is stil. Ons gun jou die rus. Van vrou, kinders, Brits-, Van der Westhuizen-, Mentoor-, Engelbrechtfamilie en Youngstar.

Langley, Nathaniel

Mentoor, Johanna

Geb: 27/08/1963 Gest: 19/06/2012

Geb: 03/08/1979 Gest: 21/06/2012

Besigtiging Saterdag 30/06/2012 om 09:00 te Ysselstraat 41A en begrafnisdiens om 10:00 te PPK, Rhodestraat, Roodewal.

Besigtiging en begrafnisdiens op Sondag 01/07/2012 te De Vlei, De Doorns.

Valley Funerals 023 347 2233 Abé Jantjes: 083 334 9763 LANGLEY, NATHANIëL. U plek is nou leeg, maar ons weet u is nou by u Hemelse Vader. Mis u alreeds. Van skoonsus, Andelize, Willem en kinders.

LEENDERTZ, KOOT. Op 23 Junie is dit jou 6de jaar weg van ons. Mis jou nog baie. Van vrou, kinders en kleinkinders.

Valley Funerals 023 347 2233 Abé Jantjes: 083 334 9763

LINDOOR, FRED. What a sweet 80th birthday this will be with Jesus and the angels there. We miss you, Daddy. Glen, Sandra, grandchildren, Freda and Brenda.

RYNEVELDT, TASWALD. Every step I take, every move I make, every single day, every night I pray, I've been missing you. From your loving sister, Marion.

RYNEVELDT, TASWELL. 30 Junie is jy 'n jaar weg van ons, ons mis jou elke dag, veral jou grappies. Ons sal jou altyd onthou, Tassie. Rus in vrede. Van bestuur en kollegas by Worcester Stoffeerders.

SWARTZ, SHALEEN. Mammie, u eerste verjaardag weg van ons. Graag sou ons geluk wou sê, maar Jesus wou dit anders hê. Van jou kinders Charlize, Chari, Chalin en die familie.

WILSON, SARAH MAGDALENA. Op 27 Junie is dit jou eerste jaar weg van ons. Mis jou nog baie. Van Essie, Oubaas en Canvill. Eerste jaar weg van ons. Verlange sal altyd daar wees. Van Oppel-gesin. Mammie Ousie, u liefde koester ons nog steeds in ons harte. Van Davids-gesin en February-gesin. WITBOOI, LEONARD. 2012/06/29 reeds een jaar weg van ons, maar ons is dankbaar vir soete herinneringe wat ons daagliks kan beleef. Van aunty Lilian, Edith en kinders. WITBOOI, LEONARD. Slegs een jaar van ons af weg, maar dit voel soos gister. Jou ster blink nog helder. Hadin, Muriël en Hanmary.

WITBOOI, LEONARD. Met verlangende oë kyk ons na 'n jaar wat jy van ons af weggeneem is. Liefde, Leticia, Jannie, Jeeton, Herry en Rodrick.

WITBOOI, LEONARD Where buyers meet sellers RAYMOND. Op 29 Junie jou eerste VAN WYK, jaar in die Hemelhuis. DAWID. Elke dag is jy in my hart Pappa, op 2012/06/30 is en gedagtes. Dankie vir jy presies 'n jaar geskei die mooi herinneringe. 4 van ons. Die gemis is Julie is jou 2de verjaarnog vars, maar ons bedag by Jesus. Mis jou rus ons met God se elke dag. Altyd in my werk. Rus in vrede. Dit hart, jou vrou Fransiena. kom van Leon, Roseline, Samantha en Leorencia.

www.olx.co.za

Where buyers meet sellers

www.olx.co.za


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 28 JUNIE 2012

MY seun, baie geluk met jou 30ste verjaardag. Liefste Mammie. GELUK Farrel. Geniet jou dag. Skippers familie.

DANIELS, FARREL. Baie geluk met jou 30ste verjaardag. Mag die jaar gevul wees met vreugde, seëninge en liefde. Love you, Charmalen. HAPPY birthday, Dedda. Lief vir jou, Charlen.

COMPUTER Specials!! Pentium 4's from R1299.00. Refurbished with warranty!! Contact Dolf Uys 072 705 8577.

MEUBELVERVOER N.J. (Otto). 20 jaar ondervinding. Persoonlike toesig. Enige trek. 082 708 9447/023 342 0286.

Kommersiële persele te huur

GESOEK: 6 of 12 m container. Kontantkoper. Sel. 083 702 2826. OP 1991/07/03 het God 'n bondeltjie liefde aan ons gegee. 21 jaar later is hy steeds 'n vreugde. Geluk, Anwill, met jou mondigwording op 2012/07/03. Gods rykste seën word jou toegewens. Enjoy!! Mammie, oom Greg, broers, suster, swaer en oupa.

Kontak 082 333 9842

GUESS who turned 1? Yugan Hartman. From Mommy and Daddy. RAAI wie is 10 op 2012/07/03?

HAPPY 60th birthday, amazing woman of God. Stay blessed. Gina, Lizane, Tiesa and kids.

HUMAN, TAMZIN. Raai wie is 1 jaar? Van Mummy en Daddy. HUMAN, TAMZIN. Happy1st birthday. God's blessings. From Martin, Miriam, Amber and Samantha.

RAAI wie is 50 op 2012/07/03?

RAAI wie word 50 op 2012/06/30?

VERSKEIE wonings te huur. www.rentbay.co.za.

2-VERTREKWOONSTEL te huur met volledige badkamer. Privaat uitgang. Beskikbaar vanaf 1 Julie 2012. R1 800 per maand plus deposito en krag. Geen kansvatters. Skakel 023 347 6375. KAMERS te huur vanaf R950 p.m. Krag en water ingesluit. Skakel 084 511 0312 of 082 480 2568.

100% SUCCESS GUARANTEED. Complete forms and earn R800 per day! Just copy and paste info. Everyone accepted. Part time or full time. Own hours. With or without PC. Sms name and address for a full info brochure to 082 393 8351. ADMINISTRATIEWE Klerk. 'n Tweetalige persoon wat rekenaarvaardig is en diens so spoedig moontlik kan aanvaar. Verkorte CV na 086 610 2368, sluiting 3/07/2012. ASSISTANT MANAGER required for retail store Mountain Mill Mall. 3 Plus years retail experience. Hardworking, reliable, honest. Fax 2 page CV to 086 242 4404 by 3 July 2012.

LOANS. R1 000R50 000. Fast pay-outs, garnishee blacklisted welcome. Contact Sharon 083 819 3947. 1210 CASH LOANS. Lenings tot R200 000. Swartlys welkom. Goedkeuring in 5 min. Skakel (021) 762 9079. R1 000 - R20 000 loans!! All welcome, blacklisted and garnishee. Ph. Angela at 073 232 8741 office: (021) 829 7233, fax: 086 504 4408.

PLAAS JOU VERJAARSDAG GELUKWENSINGS & HUWELIKSHERDENKINGS IN ‘N SPESIALE BLOKKIE VAN

ISAAC DANIEL CUPIDO, I.D. Nr. 460526 5145 088, oorlede op 18 SEPTEMBER 2007, en wie binne Gemeenskap van goed getroud in lewe met FRANCIS CUPIDO I.D. Nr. 490327 0034 086 en woonagtig te DAWOODSTRAAT 16, NOBLEPARK, WORCESTER. Meesterverwysingsnommer: 2940/2012 Geliewe kennis te neem dat alle persone wat geld verskuldig is aan die gemelde boedel asook persone aan wie geld verskuldig is deur die boedel binne dertig (30) dae vanaf 29 Junie 2012 die gelde verskuldig moet inbetaal en eise moet indien by die ondergemelde adres. Adres van: MEYER & BOTHA PROKUREURS Russellstraat 102, WORCESTER, (Verw.: LRM/NA/GC0323)

MULLER, TERBLANCHE & BEYERS INGELYF Prokureurs Notarisse en Transportbesorgers Attorneys Notaries and Conveyancers

BOEDELKENNISGEWING

Where buyers meet sellers

www.olx.co.za

Boedelnr.: 8171/2012 In die Boedel van Wyle WILHELM HEINRICH NAUDE (I.D.Nr.: 310415 5074 08 8), in lewe woonagtig te DIE PLAAS OUDEWAGENDRIFT, WORCESTER, en oorlede te WORCESTER op 12 JUNIE 2012. Where buyers meet selle Skuldeisers en Skuldenaars in bogemelde boedel word hiermee vesoek om hulle eise in te dien by en hulle skulde te betaal aan die ondergetekende binne ‘n tydperk van dertig (30) dae vanaf Vrydag, 29 JUNIE 2012. MULLER TERBLANCHE & BEYERS Kerkstraat 66/Posbus 7 WORCESTER 6850 (Verw. A A Strydom)

J.J. BEYERS EN VENNOTE In die boedel van wyle DIRK GEORGE, (I.d. nr. 390319 5083 08 6), in lewe ‘n pensioenaris, woonagtig te YSSELSTRAAT 60, WORCESTER, oorlede op 5 AUGUSTUS 2011, getroud binne gemeenskap van goed m e t S PA C I E J A C O B A GEORGE (I.d. nr. 421015 0372 08 5) Boedelnommer: 12530/2011

5X6 cm (Kleur) Teen ‘n koste van R250 (btw ingesluit)

MAHONEY REGITZE. Happy belated sixteenth. God bless. Love, Aunty.

Br. Blom & Sust. Blom met u 34 jaar huweliks herdenkingsdag!!

KENNISGEWING AAN KREDITEURE EN DEBITEURE IN BESTORWE BOEDEL (ARTIKEL 29(1) BOEDEL WET 66 VAN 1965)

BOEDEL KENNISGEWING

BRIDGING cash while waiting for pension/package payout (lumpsum only). Cash same day. Ph. (021) 949 0930.

Voorbeeld

Baie geluk!!

BOEDEL KENNISGEWING

www.olx.co.z

HUMAN, YANTé. Happy 1st birthday. Gods blessings. From Martin, Miriam, Amber and Samantha.

Prys die Here!!

23

34 jaar

1 Julie 2012

VAN KINDERS: Francios , Mariah, Henry Generico en Sharilne en gesin. KLEINKINDERS: Byron, Bronville, Kelley, Bloméricia en Faniza

Verdere besonderhede skakel Joyce by 023 347 0968, e-mail: joyce.terblanche@worcesterstandard.com

of kom besoek my by die kantoor.

Die Eerste en Finale L i k w i d a s i e - e n Distribusierekening in bogenoemde boedel sal vir ‘n tydperk van een en twintig dae vanaf 29 JUNIE 2012 ter insae van belanghebbendes lê in die kantoor van die Meester van die Hooggeregshof, Kaapstad en die Landdros te Worcester. Gedateer te Worcester hierdie 15e dag van Junie 2012. JJ Beyers en Vennote Prokureur vir Eksekuteur Fairbairnstr. 26, Posbus 706, Worcester, 6849


24

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 28 JUNIE 2012

BREEDE VALLEY MUNICIPALITY INVITATION FOR THE SUBMISSION OF PROPOSALS AND BIDS: STREET REFUSE BINS The contract between the Municipality and the supplier of the black triangular concrete street refuse bins expires shortly. Suppliers (Interested & Affected Parties) of these street refuse bins are invited to submit their proposals and bids [two (2) envelope system] for the supply and maintenance of the street refuse bins for a period not exceeding five (5) years. The street refuse bins must comply with the following requirements: It must be proof against vandalism and weather (wind and rain) conditions. It may not be easily moved, a heavy concrete bin will be prefered. It must be finished in a way that requires a minimum of maintenance. It must blend in with the environment and not be unsightly in any way. It must contain space for two (2) street names and may contain space for advertisements. It must be positioned according to the absolute discretion of the Municipality on sidewalks and road medians. It may not in any way create an inherent danger for pedestrians and specifically visually impaired persons. No backlighting will be permitted. The refuse bins as well as the advertisements, if any, and streets name signs must be maintained and repaired by the supplier for the duration of the contract period should they be damaged for what so ever reason.

Kennisgewing itv. Art 34 Wet 24 van 1936 van voorgenome oordrag van besigheid. Handelaar: Nederduits Gereformeerde Kerk Worcester Noord Besigheid naam: TussenOnsFees Adres: Witelsweg 5 Worcester 6850

Notice ito. Sec 34 Act 24 of 1936 of intended transfer of business Trader: Dutch Reformed Church Worcester North Business name: TussenOnsFees Address: Witelsweg 5 Worcester 6850

It is foreseen that the proposed tender will realise a material income for the Municipality. It will be required from the successful bidder to enter into a service level agreement with the municipality. Enquiries regarding the proposals and bid may be directed to Head: Procurement, Mr K Moteetee, e-mail: kmoteetee@bvm.gov.za or at telephone number 023 348 2795 The financial bid (in it’s own envelope) must be INSERTED in the envelope containing the proposal. All proposals submitted MUST contain a valid Tax Clearance Certificate as well as a Broad Based Black Economic Empowerment verification certificate. Both envelopes must be properly sealed and clearly marked STREET REFUSE BINS on the front. Name and address must be disclosed on both the envelopes at the back. The closing date for the submission of the proposals and bids is not later than Friday, 13 July 2012, at 11:00 (strictly) and must be placed in the tender box, 23 Baring Street, Worcester. Late or any electronic, faxed or emailed proposal/bid will not be accepted. All proposals will be concidered/evaluated and those accepted will be evaluated in terms of the Preferential Procurement Policy Framework Act and Regulations, the Municipal Finance Management Act and Supply Chain Management Regulations, with regard to price and preference. Please also note that the successful bidder will be required to register as a service provider as required.

G. MATTHYSE MUNICIPAL MANAGER Breede Valley Municipality SC47/2012

INVITATION TO QUOTE FOR OPERATING A CAFETERIA BOLAND COLLEGE You are hereby invited to quote for operating a cafeteria for students, staff & visitors at Worcester Campus. All quotations must be submitted on the official forms available from 29 June 2012 at Worcester Campus Reception desk, Rainier Street, Victoria Park, WORCESTER. Incomplete, late or faxed quote or quotes via e-mail, telegraph, telephone and telex will not be accepted. You will be required to submit the following documents: • Boland College – Supplier Information form (included in the quotation document) • Company registration documents • Valid original tax clearance certificate – SARS • Valid B-BEE certificated – Endorsed by SANAS • Submission of Health and Safety Plan for approval by our Health and Safety Agent The College does not bind itself to accept the highest point scorer, lowest quote, part or any quote. DELIVER QUOTATIONS: Boland College Worcester Campus Rainier Street, WORCESTER CLOSING DATE FOR QUOTATIONS: 5 July 2012 at 12:00 ADDRESS: Worcester Campus – Rainier Street, WORCESTER Monday- Thursday 09:00 – 16:00 and Friday 09:00 – 13:00 COMPULSORY SITE VISIT: 3 July 2012 at 12:00 – Boland College Worcester Campus (Rainier Street , WORCESTER ENQUIRIES: Ms. A Koen – Tel: 023 348 6920 Email: anitak@bolandcollege.com

Meat City 2312 1BIL8XV

Riverview Primêr

BESTUURDER

Posbus 580, Worcester, 6849 Tel: 023 - 347 1817 Aansoeke vir die volgende

Beheerliggaambetrekking

JOU VALLEI - JOU NUUS

Skakel Joyce by

023 347 0968

Vir enige navrae oor Kennisgewings, Topposte, Veilings en Tenders

of email by joyce.terblanche@worcesterstandard.com

vanaf 16 Julie 2012 tot 31 Desember 2012 word ingewag. 1 x Graad 1 - betrekking Vereistes i) Opleiding CAPS ii) Meld buitemuurse bedrywighede wat onder andere sport insluit Pos ‘n CV, ‘n kort aansoekbrief en gesertifiseerde afdrukke van u ID-dokument, kwalifikasies en SARO (SACE)-sertifikaat of bewys van voorlopige registrasie aan die prinsipaal by bogenoemde posadres. Sluitingsdatum Vrydag, 6 Julie 2012

benodig vir winkel te Worcester (verkieslik woonagtig te Worcester of omliggende gebiede), wat ondervinding het in die volgende: -

Slaghuis Groente en Vrugte “Fresh Produce” Personeelbestuur

Die persoon moet ongeveer 5 jaar ondervinding hê in bogenoemde, sterk persoonlikheid, gemotiveerd, betroubaar en rekenaargeletterd. Moet bereid wees om saam met die maatskappy te groei. Slegs ernstige applikante moet reageer. Dui asseblief salarisverwagting aan asook 3 kontakbare verwysings in CV en faks na 021 988 2351.


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 28 JUNIE 2012

25

Ashton Canning 2712 1BK4AC5

Werktuigkundige Ashton Ashton Canning Company Landgoed bied hierdie loopbaangeleentheid aan ‘n toepaslik gekwalifiseerde persoon. Die ideale kandidaat sal beskik oor: • Kennis van die herstel en instandhouding van trekkers, vragmotors, voertuie, spuitpompe en ander implemente wat op ‘n vrugte –en wingerdplaas gebruik word • Nagenoeg 5 jaar toepaslike ondervinding • Energie, geesdrif en die vermoë om goed saam met ander te werk. Van die posbekleër sal verwag word om administratiewe funksies verbonde aan die pos, onder andere diensrekords, werkskaarte en bestellings, sowel as sekere boerderyaktiwiteite (soos ooreengekom met bestuur) te hanteer. In ruil vir u kundigheid, word ‘n mededingende vergoedingspakket en aangename werksomstandighede gebied. Rig u bondige CV sonder versuim aan Jeanne by e-pos: jeanne@ashtoncanning.co.za of faks 023-615 2277.

KWV is een van die voorste wyn- en brande­ wyn­­produsente in Suid-Afrika. Sy hoofkantoor is in die Paarl in die Wes-Kaap geleë. KWV is internasionaal bekend om handelsmerke soos Roodeberg, KWV Lifestyle, Laborie, Golden Kaan, Cathedral Cellar, Café Culture en die KWV 3, 5, 10, 15 en 20 jaar oue brandewyne.

VACANCY BULLETIN

KWV WORCESTER

EXCITING OPPORTUNITIES FOR PERSONS WHO WANT TO MAKE A DIFFERENCE

Stoomketel-Operateur

DEPARTMENT OF HEALTH

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Senior Passer en Draaier rapporteer en verantwoordelik­ wees vir: • die bedryf van die stoomketel binne regulasies • die nagaan van water, chemikalieë en steenkoolvlak • die netheid van die stoomketelhuis • die instandhouding t.o.v. bates en toerusting • die veroudering en algemene kelderwerk • die handhawing van KWV se geïntegreerde bestuurstelsel in die uitvoering van pligte. Vereistes: • Graad 12 of gelykwaardige kwalifikasie • ondervinding in ’n kelder-/distillasie-omgewing met kennis van kelderaktiwiteite • goeie kommunikasievaardighede • ’n spanspeler met goeie inter­persoon­like vaardighede • die vermoë om ’n verskeidenheid van take te verrig. Indien u belangstel en kwa­li­fi­­seer, rig asseblief vòòr 5 Julie 2012 u CV (met verwy­ s­ingsnommer KWV/SO) aan Dean van der Merwe, per faks: 021 807 3412/086 500 4455 of per e-pos: vdmerweda@ kwv.co.za Indien ons nie binne drie weke na die sluitingsdatum met u in verbin­ ding getree het nie, aanvaar asse­blief dat u aansoek onsuksesvol was. Ingevolge KWV se Diensbillik­ heidsplan, geniet kandidate uit voorheen benadeelde gemeenskappe tans voorkeur. www.kwv.co.za • www.kwv-wines.com 106943

Prince Hamlet Clinic, Witzenberg Sub-district (1 post); Gouda, Drakenstein Sub-district (1 post); De Doorns Clinic, Breede Valley Sub-district (1 post) (Cape Winelands Health District)

Administration Clerk: HIV/AIDS & TB (3 posts) Remuneration: R 101 007 per annum

Service benefits: 13th cheque, employer’s contribution to the pension fund, housing and medical aid allowance. Requirements: Minimum educational qualification: Senior Certificate (or equivalent). Experience: Appropriate administrative experience. Inherent requirement of the job: Driver’s licence (Code B/EB). Competencies (knowledge/skills): • Computer literacy (MS Office: Word, Excel and PowerPoint) • Ability to communicate effectively (verbal and written) in at least two of the three official languages of the Western Cape • Basic routine Health Information System for Data Captures (HISDC Project). Duties (key result areas/outputs): • Responsible for general administrative duties • Perform HAST (HIV/AIDS/STI/TB) clerical duties in the clinic facility • Collect and collate data (ETR.net, Tier.net, Sinjani) • Monthly and quarterly reporting • Book patient appointments • Liaise with Non-Governmental and Community Based Organisations • Manage, order and maintain stock levels and equipment. Enquiries: Ms H Liebenberg: 023 348-8119 Please submit your application for the attention of Ms J Salie to the Director: Cape Winelands District Office, Private Bag X3079, Worcester 6849.

www.ayandambanga.co.za

APL Cartons (Edms) Bpk is al vir jare by ’n wye verskeidenheid kliënte bekend vir hulle riffelprodukte van hoogstaande gehalte. Met ’n personeelkomponent van oor die 300, plaas ons ’n hoë premie op die welstand van ons mense. Met ’n sterk ingesteldheid op eerlikheid en integriteit, bied APL Cartons aan elkeen die geleentheid om hulle persoonlike en loopbaandoelwitte te verwesenlik.

Verkope Skakelbeampte

Die verantwoordelikhede van hierdie posisie behels onder meer die effektiewe skakeling met kliënte ten opsigte van die beplanning en bestuur van bestellings en aflewerings, interne skakeling met betrekking tot produksie-prosesse en die professionele hantering van kliënte navrae. Vereistes:  ‘n Senior Sertifikaat  Rekenaarvaardig met minstens twee jaar toepaslike werksondervinding  Bogemiddelde administratiewe vaardighede  ‘n Inherent akkurate ingesteldheid en ‘n selfgeldende en energieke persoonlikheid ononderhandelbaar  ‘n Relevante tersiêre kwalifikasie sal u aansoek versterk. Stuur asseblief u aansoek, tesame met verwysings en bewyse van kwalifikasies, asook ‘n aanduiding van u verwagte vergoedingspakket aan Antoinette Lambrechts per epos na alambrechts@apl.co.za of per faks na 023 348 5523. Sluitingsdatum: 13 Julie 2012. strategy recruitment marketing

INSTRUCTIONS TO APPLICANTS: Z83 forms (obtainable from any Government department or www.capegateway.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees and certified copies of ID, driver’s licence and qualification/s. A separate application form must be completed for each post. Applications without the aforementioned will not be considered. Applications must be forwarded to the address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications will be accepted. CV’s will not be returned. Excess personnel will receive preference. Applications, which are received after the closing date, will not be considered. Further communication will be limited to shortlisted candidates. If you have not received a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the Department. As directed by the Department of Public Service & Administration, applicants must note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous employment.

P OS I T I V E A B O U T P E O P L E W I T H D I SA BI L I T I E S

The Western Cape Government is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

Closing Date 20 July 2012 Human Communications 94860E


26

EIENDOMME

STANDARD 28 JUNIE 2012

OM HIER TE ADVERTEER SKAKEL 023 347 0968

BREEDE EIENDOMME Moderne onthaalhuis op te raap DIé week se toonhuis deur Hannah’s Homes is ideaal vir ’n koper wat op soek is na iets spesiaal. Die moderne, oopplan­onthaalhuis is ruim en sonnig. Met sy oopplan­kom­ buis, wat aansluit by die braaiarea en gesellige familiekamer, is hier ruimte vir gesellige kuiers saam met familie en vriende. Die eiendom het ook ’n be­ skutte buitebraaiarea. Twee van die drie slaapkamers het nuutgelamineerde houtvloere. Behalwe ’n netjiese, vol gesinsbadkamer, het die tweede slaapkamer sy eie en suite­bad­ kamer.

Die hoofslaapkamer is besonder ruim, stylvol en goed beplan met ’n mo­ derne oopplan­badkamer. Genoeg kas­ te, ’n lugversorger en buitedeur rond hierdie kamer perfek af. Die ruim buite­gastekamer met en suite­buitekamer kan maklik omskep word in ’n verhuurbare woonstel met sy eie toegang en parkeerarea. Die omgewing is stil, rustig en goed gevestig. Die vraprys (R1,1 miljoen) is bepaal met die oog op ’n vinnige ver­ koop. Vir inligting of afspraak vir be­ sigting, bel Hannetjie Bekker by 0 082 566 5565,


SPORT/SKOLE

STANDARD 28 JUNIE 2012

27

Doubles seëvier in Winterliga DOUBLE Foot Shooters het verlede week op ’n koue Esse­ lenpark­stadion Eleven Experi­ ence met 2­0 geklop in ’n Win­ terliga­sokkerwedstryd. Die wedstryd is teen ’n vinni­ ge tempo gespeel, met beide spanne wat die doelhok met reël­ maat aangeval het. Doubles kry sy neus eerste voor met ’n skit­ terdoel deur Cameron Swartzs nadat Fernando Manas en J.P Haas goed kombineer het. Elevens se George Modicaine het veral hierna goeie kanse ge­ skep, maar Dimitri Titus en Jow­ haine Verhoog het soos tiere ver­ dedig. Doubles verdubbel sy tel­ ling kort voor rustyd toe Marlon Phillips ’n skitter­breekslag van Lawrence Ofori afrond. In die tweede helfte trakteer beide spanne die groot skare op

pragsokker. Elevens het veral goeie kanse geskep, maar Shanton Maart, Doubles se doelwagter, was ab­ soluut briljant. Speler van die wedstryd Ofori van Ghana was elke keer gevaarlik wanneer hy balbesit gehad het, terwyl Swartzs se balvernuf beïndruk het. Volgens Jacques Arendse, ’n oud­Doubles­speler, het die span karakter getoon, aangesien hulle die druk goed hanteer het. Doubles se o.13’s het verlede week (Saterdag) op Esselenpark met 1­1 gelykop gespeel teen Elevens. Samuel Arendse het vir Doubles gedoel, terwyl Alridge Lamini vir Elevens gedoel het. Doubles se o.15’s het met 1­0 gewen met Gurscwill Davids wat gedoel het.

The Mountain Sweepers first team is gearing up for the Promotional League play-offs set to take place in Ceres over the weekend. Photo: Matthew Sheldon

Sweepers in play-offs MATTHEW SHELDON

Perde rus:Daar is geen geen wedrenbyeenkoms die komende naweek in die Kaap nie en die Standard se wedrenwenker, Mustang, geniet dus ’n blaaskans. Suid­Afrika se grootste wedrenbyeenkoms, die Vodacom Durban July, vind op 7 Julie plaas waarvoor Mustang oudergewooonte wenke sal gee.

. Vergadering: Die Victorians Krieketklub hou op 4 Julie on 18:00 sy algemene jaarvergadering by die Esselenpark­stadion se tennisklubhuis. Alle spelers, asook oudspelers, word na dié geleentheid genooi. Vir navrae, bel die klubvoorsitter, Rodger Adams, by 0 083 965 3282.

Gholf: Bonnievale (72): Houespel: R. van Zyl 72, D. van Eeden 73, L. Wentzel 74, R. van der Bank 74, H. van Wyngaard 74. Ceres (72): Enkel­Stableford: R. Engelbrecht 43, B. Mong 42, P. Versfeld 40, P. Botha 40, K. Prinsloo 40. Riverside (72): Samespel­Stableford: G. For­ tuin en M. Hattingh 44, S. Macdonald en C. Beukes 44. F. Hendricks en R. Phillips 44, N. Williams en P. Matthee 43, D. Williams en D. Fredericks 42, N. Jeftha en P. Januarie 40. Robertson (72): Progressiewe Stableford: E. Stipp 48, B. Bosch 41, L. Vercuiel 40, P. Wag­ enaar 40, E. du Plessis 40, J. Stipp 40, H. Doms 38, J. Geldenhuys 38. Worcester (72): Enkel­Stableford: S. van der Westhuizen 45, K. Cloete 43, J. de Villiers 42, M. Pelteret 42, G. Jooste 40, G. van Wyk 39. Rugby: Premierliga: Wesbank 45, Robertson 39; Uni­ ted Bulk Villagers 31, Wellington 14; Vreden­ burg 20; Ceres 12. Superliga­Oos: Hamlets 21, Young Hamiltons 16; Bella Vista 37, Montagu Villagers 26; De­ licious 31, Hawston 10. Duiwe: Leeu Gamka 2, 23/06/2012: NBPU: 1. Dirk van Dyk 1 166,13; 2. Gabrie le Roux 1 165,76; 3. J.G. Burmeister 1 165,29; 4. Allie Kotze 1 164,91; 5. Dirk van Dyk

1 164,37. BHDK: 1. Dirk van Dyk 1 166,13; 2. Gabrie le Roux 1 165,76; 3. J.G. Burmeister 1 165,29. WRPC: 1. A.J. Marone 1 158,50; 2. Soldaat en Seun 1 157,47; 3. A.J. Marone 1 157,46. VPK: 1. S. de Kock 1 157,74; 2. S. de Kock 1 157,66; 3. T. dos Santos 1 125,22. WPK: 1. Wim & Alta Kruger 1 157,57; 2. Wim & Alta Kruger 1 157,48; 3. Piet la Gran­ ge 1 154,46. WHPS: 1. Sonja Neethling 1 157,47; 2. Erik van Zyl 1 156,96; 3. Erik van Zyl 1 156,61. LPKTR: 1. Llowellyn Smith 1 150,57; 2. Llo­ wellyn Smith 1 140,02; 3. E.J. van Dyk 1 132.70. WNPK: 1. G.L. Hokke 1 150,12; 2. Frank & Sons 1 081,84; 3. G.L. Hokke 1 081,27. CHPS: 1. A. en G. Williams 1 142,69; 2. Abra­ ham Onrust 1 137,29; 3. Neil Davids 1 130,18. BVDK: 1. Doman 1 137,92; 2. Doman 1 137,92; 3. Doman 1 137.51. WHRS: 1. S.C. Williams en Seun 1 133,88; 2. Phillips en Seun 1 108,96; 3. S.C. Williams en Seun 1 103,51. WHFC: 1. P. Augustyn 1 131,59; 2. Johnny Lennert 1 096,13; 3. Rietbos Hokke 1 095,38. CPS: 1. N. & J. Lofts 1 130,33; 2. K Persens 1 098,70; 3. A. Abrahams 1 097,79. BHPS: 1. Cupido Visagie 1 130,28; 2. Roberto van Wyk 1 106,37; 3. Barend Muller 1 099,67. CPK: 1. Snyman & Du Toit 1 105,14; 2. Sny­ man & Du Toit 1 102,62; 3. Snyman & Du Toit 1 102,30. HDK: 1. Chris Frick 1 075,80; 2. C.B. Frick 1 075,80; 3. Chris Frick 1 055,95.,

MOUNTAIN Sweepers are preparing to crush their opponents in view of the upcoming Promotional League play­ offs set to kick off in Ceres. It is the first time that the club has made it through to the play­offs, creating a sense of optimism and excitement around the field and amongst the players. The players are currently practising up to 15 hours a week at the Zweletemba soc­ cer field to ensure that they are fully pre­ pared to book their spot in the SAB Lea­ gue.

According to the chairperson of the Breede Valley Local Football Associati­ on, Michael Ntulini, Mountain Sweepers are second on the Promotional League log standings. “Due to the league winners (United Pi­ rates) already having a team playing in the higher division, according to the SA­ FA uniform competition rules, the second best team must then proceed to the play­ offs.” United Pirates already has a team play­ ing in the SAB League and therefore can­ not go through to a higher league. The five teams who will compete for a place in the SAB League are Mountain

Sweepers from Worcester, African Jagu­ ars from Drakenstein, Newtons from Stel­ lenbosch, Zolani from Langeberg and Yo­ ung Ideas from Witzenberg. The operational manager for Mountain Sweepers, Tumisang Thibogang, said the team is going into the play­offs with high spirits. “It is very important that we have the determination, patience and eagerness for success on the field. Team work will also play a vital role in the outcome of our performances,” said the very enthusiastic Thibogang. The play­offs will be held in Ceres over the weekend.

Smart tools to help you plan for your child’s education There is no doubt about it, education is not what it used to be when we were at school. The greatest change in the last 20 years however, is the cost. And with education inflation running at much higher than general inflation, the cost of education is increasing faster than most people’s income. But with a little planning, some knowledge and a bit of time, you could afford to give your child the best education. At Old Mutual we know that the financial decisions you make today will make all the difference to your child’s future. To help you with this crucial planning process we’ve created the SmartMAX website that is filled with useful information, clever financial tools as well handy tools and advice for everything from birthdays to baby showers.

What you can find at www.oldmutual.co.za/smartmax The education guide Useful advice including the cost of education, choosing a school, baby milestones, nutrition, a parents’ guide and interesting articles on various topics. Cost of education calculator A comprehensive calculator that can tell you how much your child’s education is likely to cost and how you are doing with your existing savings. Budget tool An easy to use budgeting tool to help you calculate your monthly expenses and how much you could invest for education. Baby shower and birthday planners Handy tools help you create and send out beautiful invitations. The tools will offer suggestions for gifts and manage your invite list for you.

Visit www.oldmutual.co.za/smartmax to find out about investing for education with SmartMAX or for useful tools to help you start someone great. To find out more about SmartMAX Education Plan, speak to an Old Mutual financial adviser or your broker or call 0860 60 60 60.

Potspel:

Die Boland Blackball Pool Jeugdagvieringe was ’n groot sukses. Hier poseer die jeugdiges van die Kaapse Wynlandstreek met die sertifikate wat hulle ontvang het vir hul deelname aan ’n Blackball Pool-werkwinkel en kompetisie. Voor in die middel sit hul mentor, Hendrick Horsemend. Foto:Verskaf


www.aaapaint.co.za Porterstraat 43, Worcester

Tel: 023 347 3987 / 023 342 6581

Brandon Theunissen 071 1567 376

DONDERDAG 28 JUNIE 2012

Pieter Swart 079 878 5174

Danie Taljaard 079 693 1562

Handelaars van Plascon,Dulux, Neutron, Sabre,Prominent, & GOLD MEDAL Verwe

Hammies buig die knie ALVER UYS SATERDAG het Young Hamiltons sy rieme styfgeloop toe Hamlet hom in ’n Superliga­Oos­wedstryd in die Esselenpark­stadion met 20­16 die loef afgesteek het nadat die wen­ span teen rustyd reeds met 10­0 voorgeloop het. Hamlet, met ’n redelike sterk wind in sy guns, het van meet af aan die bal lekker lug gegee en met verwoede aanslae ’n stempel op die wedstryd probeer afdruk. Young Hamiltons was egter voor­ bedag hierop en antwoord met ’n paar aanvalle wat die opponent se verdedi­ ging tot die uiterste beproef het. Dit was veral die jong linkervleuel, Ri­ haad Pietersen, wat met sy doelgerigte hardlopery ’n moeilike kalant was om te stuit. Hamlet het die eerste punte aange­ teken toe heelagter Denovan Frieslaar pragtig by sy agterlyn aansluit en in

die hoekie oorgaan vir ’n drie wat los­ skakel Ansley Hardneck ongelukkig nie kon verdoel nie. Kort hierna kry Hardneck nog twee kanse om sy span se voorsprong te ver­ groot, maar kon egter nie met redelik maklike strafskoppogings slaag nie. Young Hamiltons se losskakel, Heinie Matthysen, kry ook geleentheid om sy span se rekening te open, maar kon ook nie met sy poging pale toe slaag nie. Young Hamiltons veg met mening terug met sy lostrio, agsteman Deon Jonkers en flanke Shaun Olsen en Ian Thomas, in tandem met haker Aljar­ reau Paulse, wat die besoekers vir ’n vale laat keer. Kort voor rustyd is dit egter Hamlet wat weer punte aanteken toe Hardneck ’n perfekte hoekskop los vir slot Winston Pietersen om die bal toe te val. Hardneck kon ongelukkig ook nie met dié doelskop slaag nie. Ná rustyd neem Young Hamiltons vroeg­vroeg beheer en soek met ver­ skeie aanslae die doellyn van die be­

Persies wen 19-10 WORCESTER Perseverance het Saterdag (23 Junie) daarin geslaag om Tulbagh Rugbyklub op Tulbagh met 19 punte teenoor 10 in ’n Presi­ dentsligawedstryd te klop. Persies, wat weereens bewys het ná sy nederlaag die vorige Saterdag teen Rangers Robertson dat hy die vermoë het om rugby te speel, het Saterdag vir Tulbagh ore aangesit met pragrugby soos sy ondersteu­ ners dit ken. Persies het van die begin af hul teenstanders aangevat, van agter en voor. Net ná die afskop kry Persies ’n strafskop. Alley Johnson, skrum­ skakel vir Persies, maak geen fout nie en plaas sy span op die telbord. Met die bal in die hand lyk Persies gevaarlik en Jaco Daniels, heelag­ ter, gaan deur vir ’n drie wat verdoel word deur Johnson. Die telling is toe 10­0. Tulbagh veg egter terug met ’n mooi agterlynbeweging en hul heel­ agter, Boetie Joemat, gaan oor vir

’n onverdoelde drie om die rustyd­ telling 10­5 in Persies se guns te maak. Ná rustyd benader Tulbagh die spel met meer mannemoed en word beloon met ’n drie deur hul vleuel Alister Andrews. Die doelskop was weereens mis en die telling was gelykop, 10 elk. Persies besef hy is in die moeilik­ heid en loods vervolgens die een aanval ná die ander, Tulbagh se ver­ dedeging hou, maar hulle word in die proses kwaai gestraf vir oortre­ dings. Persies buit dit uit met drie straf­ skoppe deur Johnson, wat gelukkig sy skopskoene aangehad het en met drie suksesvolle pogings die eind­ telling op19­10 in Persies se guns te staan gebring het. Die B­ en C­span van Persies val egter lelik vas en verloor 7­23 en 10­32 onderskeidelik. Alle wedstry­ de vir eerskomende Saterdag is af­ gelas tot verdere kennisgewing.

soekers op. Die span word met sy eers­ te punte beloon toe skrumskakel Ri­ cardo (Botter) Jones met ’n strafskop slaag. Die telling word tien punte elk toe Paulsen ná ’n skitterende breek­ slag onder die pale oorgaan en Jones met die maklike doelskop slaag. Kort hierna loop Hammies die eer­ ste keer voor toe Jones met ’n straf­ skop slaag. Die telling rek na 16­10 in Hammies se guns toe Jones met nog ’n strafskop slaag. Hamlet kom egter terug in die prentjie toe plaasvervan­ gerlosskakel Anthony Jansen oorgaan vir ’n drie wat hy nie kon verdoel nie. Met nog sowat agt minute speeltyd oor, druk plaasvervangervleuel Jaco­ bus Philander in die hoek. Jansen kon ook nie met dié doelskop slaag nie, maar Hamlet loop nou met 20­16 voor. Tot groot onsteltenis van die toe­ skouers blaas die skeidsregter egter die wedstryd hierna af. Hamlet se tweede span het met 21­ 16 geseëvier, terwyl Young Hamil­ tons se derde span met 15­0 bo was.

Hamlet se Adrian Robertson en Young Hamiltons se Shaun Olsen spook tevergeefs om balbesit in Saterdag se Superliga-Oos-wedstryd. Foto: Alver Uys

Worcester Standard Edition 28 June 2012  
Worcester Standard Edition 28 June 2012  

Worcester Standard Edition 28 June 2012

Advertisement