Page 1

DONDERDAG 26 APRIL 2012

PRYS: 4.70

Kry Abe te veel? BL.

Local cellar excels at SA Top 100 2

BL.

Riverview-inwoners raadop oor riool

3

Gerugte van ’n 67%-salarisaanpassing vir die adviseur van die burgemeester, rdl. Basil Kivedo (regs), mnr. Abe Williams (heel regs), veroorsaak ongelukkigheid onder raadslede. Hooffoto: Matthew Sheldon BL.

Liefdadigheid voed honger mae 9

LAURENTIA ROBERTSON WAT regverdig ’n salarisaanpas­ sing van byna 70%?

BL.

Vliegkonferensie laat blindes die wolke inseil

16

Donderdag:

24 °C

Bewolk met buie en donderbuie (60%).

Dit is wat raadslede wil weet ná die kantoorhoof van die uitvoerende bur­ gemeester onlangs dit ontvang het. Mnr. Abe Williams is volgens ge­ rugte ’n salarisaanpassing van onge­ veer 67% gegee en sy salaris is aange­ pas vanaf R15 000 per maand na R25 000 per maand. Volgens rdl. Niel Mercuur is die aanpassing reeds van Maart in wer­ king en is die verhoging, sonder verde­ re verduideliking, deur die burge­ Vrydag:

24 °C

meester, rdl. Basil Kivedo, bevestig. Mercuur se beswaar, buiten die reg­ verdiging van die salarisaanpassing, is dat dit tot op hede nie aan die raad gerapporteer is nie. Hy sê hoewel die burgemeester gedelegeerde bevoegd­ hede het, die kwessie van billikheid en verantwoordbaarheid steeds ter sprake is. Kivedo het hom sterk teen die bewe­ rings uitgespreek en die verspreiding van die gerugte in die publiek as kwaadwillig beskryf. Hy het die duis­ ter intensies van die persone wat die gerugte versprei bevraagteken. Volgens hom is die 67% nie ’n ver­ hoging of aanpassing tot Williams se

Bewolk met buie en donderbuie (30%).

Saterdag:

25 °C

salaris nie, maar ’n regstelling tot die salarisbedingingspakket van die pos wat hy as adviseur beklee én dat dit markverwant is. Kivedo sê voorts dat die regstelling reeds in Junie 2011 in plek gestel moes word, maar weens beperkings op die begroting, is ooreengekom dat Willi­ ams die verlaagde bedrag sou ontvang tot geld beskikbaar is. Die salarisregstelling is in konsulta­ sie met die burgemeesterskomiteelid vir finansies, rdl. Thys Blom, die mu­ nisipale bestuurder, mnr. Gerrit Mat­ thyse, en die hoof­ finansiële ampte­ naar, mnr. David MacThomas, in wer­ king gestel, voer Kivedo aan.

Gedeeltelik bewolk.

Sondag:

25 °C

Hy sê ook dat Williams se aanstel­ ling polities van aard is. Slegs wanneer dit ’n administratiewe aanstelling is (soos in die geval van die munisipale bestuurder) hoef dit deur die Raad te gaan. Kivedo sê dat hy direk verant­ woordbaar is aan mnr. Anton Bredell, minister van plaaslike regering in die Wes­Kaap, en dat hý ook kennis dra van die saak. Hy voer aan dat die vorige burge­ meester drie keer die hoeveelheid per­ soneel in sy kantoor gehad het as hy. Hy sê ook dat Williams op meriete van sy werksetiek meer verdien as wat hy tans toegeken word.

Gedeeltelik bewolk.


2

NUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Local cellar excels at SA Top 100 THE three wine makers at Alvi’s Drift Private Cellar in the Worcester region exceled once again when three of their wines were included in the SA Top 100 Wine Challenge. Another bonus was that these wines, AD Chardonnay, CVC and Viognier, al­ so received Best Value awards ­ proving according to them “that drinking great wines does not mean having to break the bank”! The crown in this excellent perfor­ mance is the fact that this is the first

award of its kind ever for any cellar in the Worcester or Breedekloof wine re­ gions. Comments from the Alvi’s Drift Pri­ vate Cellar was that they “are over the moon with the results”. The winning wines were announced on April 20 at the Rodwell House in St. James, atten­ ded by some of South Africa’s top wine­ makers, owners and representatives of vineyards. The new edition of the book Top 100 SA Wines and Wine Lists 2012 was also launched at the same venue.

The Top 100 SA Wines applies rigorous judgement and methodology and uses worldclass judges. A total of 400 wines were entered for judging by renowned Masters of Wi­ ne and top judges. “The quality of the wines entered this year made the judges’ task exceptional­ ly difficult,” remarked Tim Atkin, MW judging chairman. The Best Value Awards was a newly introduced feature this year. According to a release by Top 100 SA Wines, these awards went to the top 100 winnning wines with “a typical retail price of less than R120 for red wines and R100 for white wi­ nes”. Alvi’s Drift Private Cel­ lar bottled its first wines in 2005. This year’s entry in this very prestigious competition was their se­ cond. According to wine­ maker Henk Swart, these excellent wines were the end result of his and fel­ low winemakers, Linley Schultz and Dr Alvi van der Merwe’s, winemaking skills. Swart described their AD Chardonnay as a whi­ te wine and the other two from their entry level ran­ ge. The three winning wi­ nes are from last year’s Alvi’s Drift Private Cellar’s three champion winemakers are (from left) Henk Swart, harvest and was bottled at Linley Schultz and Dr Alvi van der Merwe. Photo: Naomi Theron the beginning of the year.

Vrou kry 15 jr. HILDERINE SCHRÖDER DIE vrou wat twee jaar gelede haar sewejarige susterskind met ’n knop­ kierie doodgeslaan het, is voorverle­ de week 15 jaar tronkstraf opgelê. Nonkholiso Skotha (51) se vonnis­ oplegging in die Kaapse hooggeregshof volg op ’n pleitooreenkoms met die staat. Sy het tereggestaan op aanklagte van moord en poging tot moord nadat sy Ntumeko Mboxi en sy 11­jarige boe­ tie, Zama, met ’n knopkierie aangerand het omdat hulle nie gehoor gegee het aan haar opdrag om huistake te voltooi nie. Die twee seuns en hul 12­jarige broer, Mvuzo, was in Skotha se sorg sedert die dood van hul ma in 2005. Uit die klagstaat blyk dit dat Ntume­ ko en Zama op 29 Julie 2010 buite Sko­ tha se huis in Zweletemba gespeel het toe sy hulle aangesê het om op te hou speel en werk in die huis klaar te maak. Sy is na die bure en was glo woedend toe sy met haar terugkeer vind dat die kinders steeds buite speel. Sy het die kinders na binne geroep en gekonfronteer, waarop sy ’n knop­ kierie uitgehaal en Zama daarmee ge­ slaan het. Hierop het sy Ntumeko na haar ka­ mer geneem en hom herhaaldelik met die knopkierie geslaan. Die kind het nie weer by die kamer uitgekom nie. ’n Dag later het die seuntjie steeds

gehuil. Skotha het later die oggend haar dogter, me. Sinesihle Skotha, geroep omdat Ntumeko nie wou wakker word nie. ’n Nadoodse ondersoek het bepaal dat hy aan stomptrauma aan sy liggaam, asook kopbeserings, gesterf het. Skotha is kort ná die voorval in hegte­ nis geneem, maar het aan die polisie gesê Ntumeko het sy beserings opge­ doen ná hy van die dak afgeval het toe hy gespeel het. Sy het vir die duur van haar verhoor in die Worcesterse streekhof onskuldig op die aanklagte teen haar gepleit, maar het met haar verskyning in die hoogge­ regshof skuldig gepleit. In haar pleitooreenkoms het Skotha gesê sy het voorsien dat, as sy Ntumeko met ’n knopkierie sou slaan, sy hom ernstig kon beseer en selfs sy dood kon veroorsaak, maar dat sy desondanks voortgegaan het om dit te doen. Die saak het woede in die gemeen­ skap van Zweletemba ontketen. Inwo­ ners van hiér het Skotha se huis afge­ brand en herhaaldelik buite die hof be­ toog met haar verskynings in die streekhof. Hulle het onder meer gedreig dat hulle haar sal doodmaak indien sy borgtog ontvang. Skotha was vir die duur van haar verhoor in aanhouding. Skotha is 18 jaar tronkstraf opgelê waarvan drie jaar opgeskort is. Sy is ook twee jaar tronkstraf opgelê vir die aanranding op Zama. Dié vonnis word samelopend met dié vir Ntumeko se moord uitgedien.

Van mooi nooi tot ’n behuisingsherrie WORCESTER STANDARD & ADVERTISER - 50 JAAR GELEDE - 4 MEI 1962 ’n SWAAI en kettings maak ’n mooi foto, lui die onderskrif by die hooffoto van 50 jaar gelede se koerantvoorblad. Die fotograaf, Llew Strydom, het mej. Marie Lewis op die swaai afgeneem. ’n Ander foto op die voorblad is dié van Irmarie, dogter van mnr. Johann Naudé van Rooiwal, De Wet, wat amper ’n oog verloor het toe ’n petrolpomp op haar geval het. Die hoofberig was onder die opskrif “G.H. Camp an injustice, says M.P.C.­ 428 new houses will not solve problem”. Die berig lees voorts: “The Town Council of Worcester was committing an injustice towards the Non­Europe­ ans as well as towards Europeans by allowing the present conditions in the Good Hope Camp to continue, Dr An­ drew Rabie, M.P.C. for Worcester, said at a meeting of the Afrikaanse Sakeka­ mer at which the shocking conditions in this camp were discussed in Green­

wood Hall. “An unanimous resolution noting with appreciation that the Municipality intended building houses for Colou­ reds, and urging Council to put an end to the camp or its extension, was passed. 515 Houses/huts were erected on sites and let at 35c a week.” J.C. Roothman, wellknown farmer, thought Council had committed a terrible blunder when it had allowed the camp to develop. Onder die opskrif “Verspreiding van drank bespreek” meen 80% aanwesiges by ’n vergadering van die Sakekamer dat winkeliers en restaurante ook toege­ laat moet word om drank aan die pu­ bliek te verskaf. L.F. Stofberg het gesê die verskaffing van die wynboer se pro­ duk moet nie net vir ’n paar mense be­ skikbaar wees nie en dat ’n nuwe grond­ slag geskep moet word. Pierre Rabie, ’n boer, het saamgestem, maar gesê dat baie goeie inspeksie nodig sal wees, an­ ders is die saak daarmee heen. ’n Kort berig, “Begrafnis van Mnr Jonker”, lui: M.A. Jonker, bekende kle­ remaker van Worcester, was gister (3

Mei) onder groot belangstelling vanuit die NG Kerk Worcester­Vallei begra­ we. Hy was 46 en is in die Worcester­ hospitaal oorlede. Hy het skielik siek geword. Hy was ’n stigterslid van die Afrikaanse Sakekamer van Worcester. Onder die opskrif “Man in Motor Geboender ná Bakleiery” word berig van ’n bakleiery in Dommissestraat die vorige Saterdagaand waarin blankes betrokke was. ’n Inwoner van Sheard­ straat het by sy neef se huis in Dommis­ sestraat aangekom en ’n man sonder re­ de met die vuis bygedam. ’n Buurman, wat op die stoep gesit het om die verloop van die onderonsie te aanskou, het on­ welvoeglike taal gehoor en daar was ’n “deurmekaar bakleiery en daar is ge­ praat van skiet”. ’n Man is later in ’n motor geboender en daar is weggejaag. Die buurman het in die hof gesê hulle was nie dronk nie, “net warm genoeg vir só ’n petalje”! In ’n brokkie word aangekondig dat mnr. F. Gouws van Swartberg Verbrui­ kers op Caledon aangestel is as bestuur­ der van die Worcester Koöperasie.

Die voorblad van 4 Mei 1962.

Foto: Christine Smit


NUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Inwoners van die Riverview-woonstelle is bekommerd oor die gesondheid van hul kinders. Poele riool wat die naweek hiér uitgeloop het, het teen Dinsdag steeds tussen die woonstelle en aangrensende veld gelê. Kalk wat as teenvoeter gestrooi is, het volgens die inwoners weinig verskil gemaak Foto’s: Hilderine Schröder

Rou riool bly pla HILDERINE SCHRÖDER KINDERTJIES wat in rioolwater speel. Vlieë en kakkerlakke. En ’n ondraaglike stank. Vir inwoners van die Riverview­woonstelle is dié probleme weens riooldreine wat oorloop ’n geweldige, en knaende, kopseer. Dreine tussen die woonstelle het die afgelope naweek oorgeloop, sê inwoners wat Dinsdag (24 April) hul weg deur die stinkende rioolwater pro­ beer vind het. Dit is volgens inwoners nie die eer­ ste keer wat die dreine oorloop nie. Me. Elizabeth Fortuin, wat al bykans 40 jaar in die woonstelle woon, sê dit gebeur gereeld dat die dreine by die woonstelle oorloop. “Ons is al moedeloos,” sê sy. Volgens Fortuin is inwoners van die woonstelle baie bekommerd oor die gesondheidsgevaar wat die riool vir kinders inhou. “Die kinders speel in die water. Vanoggend het een blykbaar van die water gedrink.” Fortuin sien sélf na klein kindertjies om, maar, sê sy, sy laat hulle glad nie meer toe om buite te speel nie. Met weinig ander speelplek as die sementblad tussen die onderskeie woonstelle, sê Fortuin, ge­ beur dit dikwels dat kinders in die rioolwater speel. Mnr. Andrew Neethling, ook ’n inwoner van die woonstelle, beaam dit. Buiten die gesond­ heidsrisiko wat die riool inhou, sê hy, lok dit ook vlieë en kakkerlakke. “Ons woonstelle is vol vlieë. Dis regtig ’n groot probleem.” Met rioolwater wat reg voor die trappe na die boonste woonstelle verbyloop wanneer die dreine oorloop, vind baie inwoners dit moeilik om droogvoets by hul woonstelle uit te kom, voeg Neethling by. “Mens pak maar bakstene om op ’n manier by die trappe uit te kom.” Volgens Fortuin het werkers van die Breedeval­

lei Munisipaliteit die verstopte drein reggemaak, waarop hulle kalk tussen die woonstelle gestrooi het. Omdat die poele riool steeds daar gelê het, sê sy, het dit geen effek gehad nie. “Hulle (die werkers) moes eerder eers die riool skoongespuit het voor hulle die kalk gestrooi het.” By navraag sê mnr. Johan Botha, skakelbeamp­ te van die Breedevallei Munisipaliteit (BVM), dié probleem wat die afgelope weke kort­kort op Worcester opgeduik het, word onder meer veroor­ saak deur items wat in die rioolstelsels gegooi word en verstoppings veroorsaak. Volgens Botha is die diefstal en vandalisme van dreindeksels, wat moet verhoed dat items in die drein gegooi word, moeilik om te bekamp en moet dit onmid­ dellik aan die munisipaliteit gerapporteer word as dekselsverwyder is. Ander probleme, sê Botha, kom voor wanneer ander papier as toiletpapier in toilette afgespoel word. Grondwaterinfiltrasie by ou pyplasse in nat toestande kan ook veroorsaak dat die stelsel oor­ laai word. “Die pype kan nie die ekstra water vin­ nig genoeg wegvoer nie, wat veroorsaak dat water by veral laerliggende mangatdeksels uitstoot,” sê Botha.Die kapasiteit van die dorp se rioolstelsel is wel voldoende. Opruiming ná ’n riooluitvloesel, sê Botha, sluit die strooi van kalk, of gruis waar vlak plasse water gevorm het, asook ander ontsmettingschemika­ lieë, in. Dieper poele word waar moontlik opge­ suig. Botha sê voorts die munisipaliteit reageer so spoedig moontlik op alle klagtes wat ontvang word. Waar gevalle van traagheid deur munisipale personeel om op klagtes te reageer voorkom, moet dit onmiddellik aan die munisipale bestuurder, mnr. Gerrit Matthyse, deurgegee word, voeg hy by. . Rioolverstoppings kan by die BVM se klag­ of tekantoor by 0 023 348 8000 ssc@bvm.gov.za gerapporteer word.

3


4

NUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Dié enkelma en haar seun sê dat die plaaslike polisie hulle viktimiseer deur klopjagte by hul huis uit te voer op soek na dwelms wat glo in hul besit is. Foto: Laurentia Robertson

Inligtingsaand:

In wat as ’n eerste vir die Fakulteit Natuurwetenskappe bestempel word, het dosente van die Universiteit van Stellenbosch (US) en opvoeders van Wes-Kaapse skole’n inligtingsaand bygewoon om tendense in die onderrig van wiskunde, biologie en fisiese wetenskap te bespreek. Hier, saam met me. Mariëtta van den Worm (regs), fakulteitsbestuurder, is mnr. Jannie Gerber van die Kaapse Wynland Onderwysdistrikkantoor op Worcester en me. Stephanie Edwards, wat bykomende wiskundeklasse op Hermanus aanbied. Foto: Verskaf

Gesin ‘veronreg’ LAURENTIA ROBERTSON ’n ENKELMA beweer dat sy en haar 18­jarige seun deur die plaaslike polisie geviktimiseer word. Dít ná die polisie glo twee keer by haar huis klopjagte uitgevoer het op soek na dwelms en ’n geweer. Volgens me. Dorothea Philips* (44) het die Worcester­polisie op 27 November 2010 om­ streeks 16:30 sonder ’n lasbrief by haar huis opge­ daag om dit te deursoek. Sy het hulle toegelaat om haar seun se kamer te deursoek, maar hulle het niks gekry nie. Verlede Vrydag (20 April) was die polisie glo weer vir dieselfde rede by die Philips­huis en weer sonder ’n lasbrief. Hierdie keer was dit omstreeks 21:45 toe hulle kom klop het. Die polisie het glo eers die kamer deursoek en ná hulle geen dwelms of wapens gekry het nie, is hulle na die agterplaas vir verdere ondersoek. Volgens Dorothea het sy aan die polisie verdui­ delik dat haar seun nie tik gebruik nie en dat die bewerings teen hulle gebaseer is op jaloesie en afgunstigheid. Sy sê dat die polisie besig is om

hulle te viktimiseer en hul identiteit weg te vat. Die seun, Brendon* sê dat hy teleurgesteld is in die polisie, want hulle mors hul tyd. “Hulle’t tog niks gekry nie,” het hy aan die Standard gesê. Hy vroetel onrustig en wip sy knie terwyl hy praat. “Vir sulke valse alarmpies kom hulle gou, maar as mense hulle regtig nodig het, vat hulle lank,” sê hy. Brendon soek tans werk. Hy sê hy sit maar by die huis met sy tjommies. Sy ma gee vir hom huistakies om in die dag te doen terwyl sy by die werk is. Volgens kol. Willis Smith, hoof van sigbare polisiëring, is dit nie nodig vir ’n lasbrief wanneer hulle op inligting soos dié wat hulle in hierdie geval ontvang het, reageer nie. In sulke gevalle kan daar van bewyse ontslae geraak word indien die polisie nie vinnig reageer nie. Smith sê voorts hy is tevrede met die manier waarop die polisie in dié geval opgetree het. Hy sê dat, indien die ma steeds ongelukkig is, sy ver­ dere stappe kan doen deur ’n amptelike klag in te dien. *Skuilname is gebruik.

Verval bekyk LAURENTIA ROBERTSON “DIE meerderheid misdaadoortreders is jeugdi­ ges.” Só sê kapt. Mzikayise Moloi, woordvoer­ der van die polisie op Worcester. Kinders so jonk as 16 jaar is betrokke by ernstige misdaad, voeg hy by. Die Standard het met ’n groep gr.11­leer­ ders van Worcester Senior Sekondêr (WSS) hieroor gepraat. Volgens hulle is tienerswangerskap, bendebe­ trokkenheid, groepsdruk, afbrekende verhou­ dings onder mekaar en depressie wat tot self­ moord lei realiteite waarmee hulle daagliks te doen kry – in hul eie lewens of dié van vriende. Charmaine Hendriks* skryf die verval in ge­ drag aan ’n gebrek aan visie en hoop vir die toekoms toe. Sy en Veronique Wilskut* sê baie tieners voel hulle word nie waardeer of raakge­ sien nie en soek erkenning op die verkeerde plek­ ke. Van wyle Keaunu Koopman (’n medeleerder wat verlede jaar deur vier bendelede doodgeskiet is) sê die groep die invloed van verkeerde vriende en groepsdruk het daartoe gelei dat hy onder bendes verval het. ’n Vriend van hom, Justin Petersen*, skryf dit egter toe aan boelies. Petersen en Michaela Johnson* was self slag­ offers van boelies en sê dat hul selfbeeld en self­ vertroue erg deur dié ervaring geskend is. Petersen, ’n selferkende depressieleier, sê dat daar ’n gebrek aan oop kommunikasie tussen hom en sy ouers is en dat dit vir hom voel asof hy alleen met die goed sit. Sy medeleerders stem saam dat die probleem ook by huisgesinne lê, hoewel Gershwin Philander* voel dit is nie net die ouers se verantwoordelikheid om te praat nie. Johnson beaam dit. “Alles lei na ’n keuse in die lewe,” sê sy. Haar ouers is geskei en sy bly tans by haar pa en sy nuwe vrou. Johnson het self die keuse gemaak om steeds kind te bly en respek te hê vir hulle. “Net so is dit ook ’n keuse om te wag vir die ring op jou vinger voor jy seks het,” sê sy. Me. Melany Kühn, woordvoerder van die de­ partement van maatskaplike dienste, sê die sosi­ al­maatskaplike probleme is gekonsentreer in Roodewal, Riverview (woonstelle), Avianpark (Drie Bruggies­uitbreiding) en Russellskema. Armoede en werkloosheid, alkohol­ en dwelmgebruik in die ouerhuise, enkelouerskap (waar die vaderfiguur afwesig is) en afwesigheid van gesonde vryetydsbesteding is geïdentifiseer as oorsake van die probleme onder die jeug. * Skuilname.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

5

Sevens rugby: The Western Cape Department of Correctional Services recently hosted a sevena-side rugby tournament at its Breede River Management Area. Altogether nine management areas took part. In the finals Pollsmoor played against Goodwood, with Pollsmoor walking away with the shield. In other final matches West Coast played against Overberg with Overberg winning the Bowl, Breede River Females A played against Pollsmoor Females, with Pollsmoor Females as the victors, and Breede River Males B was victorious against Brandvlei A. The Cup final was between West Coast and Drakenstein. The winner was West Coast, defending for the third time. With the victorious team (in the middle in the blue shirt) is Breede River Area Commissioner Mr Cecil Petersen. Photo: Supplied

International Firefighters’ Day will be celebrated on May 4. Worcesterites can look forward to a display at Mountain Mill Mall from May 3, while the main event, which includes live drills, will take place on May 5. Photo: Hilderine Schröder

World to honour firemen THEY are the ones who put their lives on the line to save that of others, who don’t think twice about running into a burning building or flood waters to save a life. They are fire­ fighters. To honour the dedication of firefighters who dedicate their lives to the protection of the lives and property of people they have never met, In­ ternational Firefighters’ Day (IFFD) will be ce­ lebrated worldwide on May 4. IFFD is a time where the world’s community can recognise and honour the sacrifices that fire­ fighters make to ensure that their communities and environment are as safe as possible. It is also a day in which current and past firefighters can be thanked for their contributions. On this date people are invited to remember those firefighters who died while serving their community, or dedicated their lives to protecting the safety of all. In partnership with the Western Cape Chief Fire Officers Committee and the Provincial Go­ vernment of the Western Cape’s Department for Local Government Directorate for Fire Brigade Services, Worcester will be the main venue for the commemoration of International Fire­ fighters’ Day. From May 3 there will be a static display in the centre court of the Mountain Mill Mall with the main event, consisting of live drills and equipment displays, occuring on Saturday, May 5, from 10:30.

LADIES BERETS 95

11

89

29

95

95 BEST BUYS!!

9

95

LADIES POLONECK JERSEYS

39

29

95

PRE BOYS CORDS

19 OPEN SUNDAYS PHONE TO ENQUIRE

95

PRE BOYS HOODIES

GIRLS PRINTED LEGGINGS

95

MENS V-NECK JERSEYS

79

LADIES ASSTD JACKETS

INSTORE

MENS KNITTED CAPS

MENS CHECKED SCARVES

24

LOADS MORE DEALS

95

LADIES ASSORTED LEGGINGS

19

95

95 INFANT BLANKETS

9

95


6

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Vrywilligers het onlangs hul Vrydag opgeoffer om ’n plaaslike crèche op te helder.

Foto’s: Verskaf

Crèche spog met vrolike kleure LAURENTIA ROBERTSON SOWAT 55 vrywilligers het onlangs met ’n bietjie kleur die lewens van kleuters by ’n plaaslike crèche opge­ helder. Die vrywilligers het bestaan uit per­ soneel van uniWines en andere wat uit Robertson, De Doorns en selfs die Kaap gekom het om die Tierwater­crèche se

buite­ en binnekant te verf. Daar is sowat 30 kindertjies wat wis­ sel tussen nul tot Graad 1 (wat ná skool soontoe gaan vir toesig) wat die crèche bywoon. “Ons wou al vir ’n geruime tyd iets doen vir die gemeenskap,” sê mev. Suri­ na Burger van uniWines, wat die dag gekoördineer het. “Hierdie crèche is deur die plaaswer­ kers tot stand gebring. Hulle is Fairtra­

de­geakkrediteer en het dus hul eie fondse gebruik om die crèche te begin. Ons het gesien dat hulle regtig probeer om die crèche op te vrolik, maar met beperkte fondse is dit maar moeilik.” Dit is waar uniWines besluit het om in te spring en te help. Die wynmakers het kragte met See­ Saw­Do, ’n organisasie wat dagsorg­ sentrums in Kayamandi (Stellenbosch) geverf het, saamgesnoer, wat die ont­

werp gedoen asook die dag georgani­ seer het. Die befondsing van die projek is grotendeels deur uniWines gedoen en met die hulp van borge (Amorim Cork SA, RX Group SA, Standard Bank-Worcester, Penny Pinchers – Worcester, Conradie Prokureurs, Waterboys, Fresh Ideas Interiors) is die oorblywende fondse en verf ook ingesamel. Die verfprojek is onder die Palesa­

naam, uniWines se Fairtrade­reeks, ge­ doen. “Hierdie was ons eerste Palesa­ge­ meenskapsprojek, maar dis nie die laas­ te nie. Ons wil werklik `n verskil in ons gemeenskap maak en daarom sal ons voortgaan met hierdie projek,” sê Bur­ ger. Tans is daar vyf dagsorgsentrums in die area wat uniWines wil verf sodra geld vir verdere projekte beskikbaar is.

Kankeroorwinnaars en ondersteuners het verlede Saterdag Hoogstraat op Worcester ingevaar om blikkies te skud om geld in te samel vir Kansa en het ook solank voorbrand gemaak vir die Cansa Relay for Life in Oktober. Foto: Naomi Theron

Blikkies geskud ten bate van Kansa NAOMI THERON DIE afgelope Saterdag moes die publiek en som­ mige sakeondernemings twee keer kyk om seker te maak hulle sien reg, want Hoogstraat en ’n gedeelte van Riebeeckstraat was “oorgeneem” deur kankeroorwinnaars en spanlede wat alte kleurvol aan ’n optog deelgeneem het. Geklee in vrolike, kleurvolle kleredrag en met goeie spangees is daar blikkies geskud om geld in te samel vir die Kankervereniging van Suid­ Afrika (Kansa). Kerkplein was die bymekaarkomplek vir die geleentheid waar die uitvoerende burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit, mnr. Basil Kivedo, ’n inspirerende boodskap gelewer het

Troue:

Mnr. Aubrey en mev. Mastura Fortuin van die Nuwe Begin Skuiling is danksy die bestuurslede op Menseregtedag (21 Maart) getroud. Die paartjie woon die afgelope vier jaar reeds by Nuwe Begin. Die bruidsgroep is (van links) Carol Alberts, Pieter Hoffman, Pat Steenkamp, Mastura en haar bruidegom, Aubrey, Sylvia Speelman en Wilfred Fortuin (ook bestuurslid van die Nuwe Begin Skuiling.) Foto:Verskaf

wat mense weereens laat besef het dat niemand onaangeraak is wanneer dit by kanker kom nie. Die kankeroorwinnaars was almal in wit ge­ klee en selfs onder húlle was daar ’n wonderlike gees te bespeur. Die trekker­ en warit, wat al ’n instelling is, het ook vir hoogtepunte gesorg. Kansa bedank al die borge wat dié dag die gaze­ bo’s vir hulle opgerig het. . Die Cansa Relay for Life vind van Saterdag 13 tot Sondag 14 Oktober by Worcester Gimnasi­ um plaas. Meer inligting sal binnekort bekend gemaak word. Vir navrae, bel Obie Woolward (voorsitter van Cansa Relay For Life Worcester) by 0 071 419 0052 of 023 342 8102, of Christa Claassen by Kansa by 023 347 4996.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

7

Só sny Valleiers hul rieme dunner MATTHEW SHELDON EN HILDERINE SCHRÖDER MET lewenskoste wat ál hoër word, moet Valleiers hul rieme ál dunner sny om hul maandelikse begroting te laat klop. Die Standard het ’n paar inwoners gevra hoe hulle voel oor alledaagse items wat al duurder word en wat hulle doen om hul salarisse te rek.

“Ons gesin hou streng by ’n maandelikse begroting wat elke keer fyn beplanning verg,” sê mnr. Glen Harvie. “Ons beperk onnodige uitgawes - dink twee keer voordat ons ry en die kruideniers- en vrieskas bevat net die nodige. Verder koop ons nie meer kitskosse nie jammer vir hierdie besighede! Ek spring self in om die skottelgoed te was. Ek is ook nou vir die eerste keer besig om ‘n groot komposgat te maak om sodoende groente te verbou. Verder is ek maar die tuinier en skoffel die tuin en sny maar die gras.” Foto: Hilderine Schröder

“Wanneer ek winkel toe gaan, maak ek seker dat ek die goedkoopste produkte koop. Ek werk stadig met my geld, sodat dit tot die volgende maand hou,” sê mnr. Marthinus Jansen (34). Foto: Matthew Sheldon

Mnr. Dirk van Tonder (links) sê dit raak ál moeiliker om sy begroting te laat klop. “Ek eet maar die goedkoopste kos op die rak. En as daar specials is, koop ek sommer ’n paar, genoeg om ’n maand of wat te hou,” voeg hy by. Foto: Hilderine Schröder

“Ek kan dit nie meer bekostig om ordentlike kos te koop nie, want alles is te duur. Ek koop maar net al die basiese dinge wat ek benodig om daagliks te oorleef,” sê mnr. Manfred Samson (28). Foto: Matthew Sheldon

“Ek weet nie meer waar om my begroting te sny nie. Ek woon buite die dorp, so ek en my vrou ry met die taxi dorp toe om ons kos te koop. Om met ’n taxi te ry is ook baie duur deesdae. Nou met die hoër lewenskoste moet ons maar minder dorp toe ry om ’n paar sente te spaar,” sê mnr. Eben Scheepers (24) (regs). Foto: Matthew Sheldon

Die stygende pryse is verskriklik, sê me. Estelle van der Westhuizen. “Dis regtig baie erg. ’n Mens kan nie meer byhou nie. Alles raak net duurder. Ek hou maar kop bo water en glo en vertrou op die Here.” Foto: Hilderine Schröder


8

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Help ons kinders DIE Standard Kinderfonds se Winterwarmte­ projek geniet steeds goeie ondersteuning plaas­ lik met die eiendomsagentskap Aïda wat hul hartsdeure oopgemaak het om te gee.

die Kinderfonds geskenk en is nou ook ’n ampteli­ ke afsetpunt vir skenkings. Die Worcester Lionsklub is ook weer vanjaar betrokke en is besig om sakeondernemings vir hierdie lofwaardige fonds te werf. Aïda het vandeesweek swartsakke vol klere aan Die Kinderfonds het ook vanjaar alle skole in Worcester uitgenooi om kos, klere en komberse in te samel. Die Standard sal aan al dié skole erkenning gee wanneer skenkings aan die Kinder­ fonds gedoen word. Die voorsitter van die fonds, mnr. Eddie Nortier, doen ’n beroep op alle skole om betrokke te raak. Die tot­ standhouding van die Standard Kin­ derfonds en sy doelwitstelling is vol­ gens hom baie eenvoudig. “Ons doen ’n beroep op individue en sakeondernemings om as ’n ge­ meenskap betrokke te raak en deel te neem aan ’n deurlopende aksie om te sorg dat ons kinders nie honger het of koud hoef te slaap nie. “Hierdie is die mees basiese be­ hoeftes van ons gemeenskap se kin­ ders en almal op Worcester behoort om te gee.” In hierdie stadium is die aflewe­ ringspunte by Nortier Motors, Aïda, die Lionsklub, die Standard en deel­ nemende skole. Dit wat ingesamel word, sal dan deur die Kinderfonds se versprei­ dingsorganisasies by die mees be­ hoeftige gesinne en kinders uitkom. Hulle is die Worcester Ekumeniese Gemeente (WEG), Kindersorg Suid­ Afrika op Worcester en die ACVV. Enige ander organisasie wat ook graag in die verspreidingsketting op­ Mnr. Pierre Martin (links) bestuurder van Aïda op Worce- geneem wil word, kan die voorsitter ster), oorhandig klere vir die Winterwarmte-projek aan by 0 083 629 1736 bel. Met die winter om die draai is die mnr. Eddie Nortier, voorsitter van die Standard Kinderfonds. Foto: Laurentia Robertson behoeftes baie. Alle bietjies sal help.

Adriaan Nel – 7½ maande

Caleb Botha – 2 jaar

Honderde stem vir babas HIER is hulle! Adriaan Nel en Caleb Botha is die wenners in die Standard se onlangse Babakompetisie. Honderde stemme is ontvang waarvan die meeste in die onderskeie kategorieë vir dié twee oulikes was. Hulle wen elk Mountain Mill Mall­geskenk­ kaarte ter waarde van R500, Fowler’s Restaurant se twee R500 ete­geskenkbewyse, Dewald Kirsten Fotografie se fotosessies ter waarde van R1 250 elk en Butterfly World se geskenkbewys van R125 vir twee volwassenes en twee kinders.

Annique Beautique gee geskenkpakke ter waar­ de van R400 elk en Superfoto (ook in die Mall) 20 gratis jumbo­grootte foto’s per maand vir drie maande. Nicki’s Toys en Leggs Speelgoed borg geskenk­ bewyse ter waarde van R150 en R200 onderskei­ delik, terwyl ATKV Goudini Spa ’n middelweek­ wegbreek by hul Slanghoek­villas aanbied. As wenner van die kategorie 0 tot 18 maande ontvang Adriaan ook ’n kinderpartytjie vir 10 kin­ ders van Amy’s Party & Decor, met ’n tema van die klant se keuse ter waarde van R600.

Groot bederf vir moeders IS jou moeder die hart van jou tuiste? Roep die gedagte aan haar liefdevolle gebare warm herinne­ ringe op? Die Standard bied jou die geleentheid om hier­ die Moedersdag eer aan jou spesiale mamma te bring en bied terselfdertyd ook die geleentheid om haar te bederf. Jy kan die wêreld vertel hoe sy sonskyn in jou donker dae bring en jou trane wegvee, jou met liefde op die regte pad hou, of jou vreugde verdub­ bel met haar warm laggie. Om deel te neem, plaas ’n foto van jou moeder met jou spesiale Moedersdag­boodskap aan haar. Lesers sal dan die geleentheid kry om vir hul gun­

stelingmamma te stem. Inskrywings kan by Joyce by die Standard ge­ doen word. Inskrywings kos R65 en sluit 8 Mei om 12:00. Die gelukkige wenner wen ’n dag van bederf by Hennelie du Toit Health and Skin Care Spa Clinic. Die bederfsessie bestaan uit ’n hidrobad, Sitzbad en ­spuit asook een bederfbehandeling van jou keuse. Om vir jou gunstelingmoeder te stem, SMS die woord “MOEDER” gevolg deur die moeder se naam en van, na 34426. SMS’e kos R1,50. SMS­lyne sluit Dinsdag 15 Mei om 12:00.

Dra Vrydae jou ‘Ek is Worcester’-T-hemp DIE “Ek is Worcester – I am Worcester – Ndiyi Vostile” is ’n T­hempveldtog geloods deur die Worcester Besigheidsforum (WBF) met die doel om eenheid in Worcester te bewerkstellig. Volgens die WBF is Worcester vir te lank ver­ deel deur sosio­ekonomiese klas, ras, taal en kul­ tuur. “Hoewel ons trots is op ons diversiteit, is dit duidelik dat die Worcester­gemeenskap nog steeds verby mekaar leef,” sê die voorsitter, mnr. Nik Wullschleger. Die veldtog probeer om ten minste elke Vrydag ’n beeld te skep van eenheid en trots in Worcester, ons gemeenskap, ons families en in onsself. Versoening is ’n belangrike deel van hoe ons die toekoms saam gaan aanpak, en die Worcester

Besigheidsforum het dus saam met die Worcester Hoop­ en Versoeningsproses te werk gegaan om ’n tweede weergawe van die T­hemp te laat druk. Die hemde is nou te koop by De Jagers (in die middedorp en Mountain Mill Mall) en by Azure Events agter FNB (0 082 318 8032). Hulle word teen laer as kosprys verkoop vir R80 per T­hemp en R100 per gholfhemp. Al die geld wat ingesamel word, word gedeel tussen die Versoeningsproses en die WBF om die organisasies se werk in ons gemeenskap te ver­ sterk. Daar word tans ander “Ek is Worcester”­hemde beplan, soos Mandela Dag 18 Julie­ en Loslitdag 7 September­hemde.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

9

Fortuin tree af by Toevlug ná 29 jaar CHRISTINE SMIT

skap vir pasiënte uit te sit wat nodig was vir hul handwerk. Op die pasiënte se versoek het hy dikwels ná ure gewerk sodat hulle hul handwerk betyds kon voltooi. Fortuin het van tyd tot tyd ook uitge­ help by Toevlug se kiosk en biblioteek en het by geleentheid ook na die sport­ toerusting omgesien. Deel van sy taak was ook om ’n oog gehou waar pasiënte op die terrein doenig was. Ná 19 jaar is Fortuin na die administrasie­afdeling oor­ geplaas waar hy betrokke was by die maak van fotostate, die bind van boeke en stoorvoor­ rade. Hy het mettertyd ook be­ trokke geraak by pasiënte se uitstappies en dikwels mee­ gedoen by die reël van die sentrum se funksies. Fortuin is dankbaar teen­ oor Toevlug vir die rol wat hy kon speel om ’n verskil in an­ der se lewens te maak. Maar noudat hy ’n rustige blaas­ kansie tuis geniet, hou hy hom besig met sy geliefde troeteldiere en tuinmaak en het hy al lankal bekend ge­ word vir sy pragtige krismis­ Verskaf rose.

Ná 29 jaar in diens by die Toevlug­sen­ trum op Worcester het die 52­jarige mnr. Eugene Fortuin van Parkerstraat die tuig neergelê. Hy is destyds as algemene werker aangestel, maar is slegs ná ’n enkele maand as hulpinstrukteur in die ar­ beidsterapie­afdeling aangestel. Sy werk was hoofsaaklik om gereed­

Die plaaslike Curves-tak, in samewerking met die Worcester Rotariërs, het onlangs ’n reuse-hoeveelheid nie-bederfbare kos aan die Nuwe Hoop-sentrum vir Gehoorgestremdes se koshuis geskenk.Foto: Verskaf

Kos vir honger mae HILDERINE SCHRÖDER

’n geskikte ontvanger van die donasie uit te wys. “Dit was fantasties om op dié wyse met Curves saam te werk. Dit is ’n wonderlike inisiatief,” sê Reade. Die doel van die inisiatief, sê Lourens, was dan ook om mense te verenig om ander in nood by te staan. “Die kernboodskap van ons onderneming is dat vroue ster­ ker is wanneer hulle verenig en dít is die boodskap wat ons ook met die kosinsamelingsveldtog wou uitdra.” Volgens Lourens het selfs vroue wat nie lede van Curves is nie, ruim tot die veldtog bygedra. Op haar beurt se Reade die Worcester Rotariërs beoog om die hoeveelheid kos wat deur Curves ingesamel is, te ewenaar. “Die Nuwe Hoop­sentrum is ’n baie spesiale instansie en die kinders en personeel van beide die skool en koshuis lê ons baie na aan die hart,” sê Reade. Die Rotariërs beoog ook deurlopende projekte vir die res van die jaar. ’n Soortgelyke kosinsamelingspoging saam met Curves sal ook aanstaande jaar aangebied word.

KLEINGOED en personeel by die Nuwe Hoop­sentrum vir Gehoorgestremdes se koshuis was onlangs in die wolke toe die plaaslike Curves­tak in samewerking met die Wor­ cester Rotaryklub altesaam 300 kg nie­bederfbare kos aan die skool se koshuis geskenk het. Dié donasie is danksy ’n maandlange kosinsamelingsveld­ tog wat Curves met die samewerking van sy lede gehou het. As deel van die veldtog het vroue wat gedurende Maart by Curves aangesluit het en ’n sak kos geskenk het, nie nodig gehad om ’n aansluitingsfooi te betaal nie, sê me. Tersia Lourens van Curves.Die veldtog vorm deel van ’n internasio­ nale veldtog wat jaarliks deur Curves geloods word. Dit is reeds die 14de veldtog van dié aard. Volgens me. Lorna Reade, voormalige president van die Rotariërs, is dié diensorganisasie deur Curves genader om

Mnr. Eugene Fortuin.

Foto:

Do you know them?:

A couple from Tel Aviv, Alan and Beverly Polatinsky, would very much like to contact three ladies from Worcester whom they met on a plane on April 19. The couple returned home from Johannesburg when they met the three Worcesterites who were on a pilgrimage to Israel. A lively discussion took place on the plane, but unfortunately Alan did not take their names or addresses. The Polatinskys would like to make contact with the ladies again and ask anyone knowing of them and/or their contact details to contact Peter Krafft at 0 083 264 2858 or peterk@pca.co.za.

Kansa-groep byeen:

Die Kansa­ondersteuningsgroep vergader volgende Woensdag (2 Mei) om 18:00 by Worcester Mediclinic. Die tema is “Die Emosionele Effek van Kanker”. Al­ le onlangs gediagnoseerde pasiente en hul families is welkom om die groep te besoek. Vir meer inligting of bevestiging van bywoning, bel Amelia Niemand by 0 072 455 1611.

SUPER LOW PRICES 4kg Chicken Thighs

75

.99 per bag

Pork Texan Steak

29

.99 p/kg

Stewing Beef (Bulk)

32

.99 p/kg

1.5kg French Polony

Prices valid at all Brito’s stores from Wednesday 25 April until Saturday 28 April 2012. While Stocks Last. E&OE

14

.99 each

Pork Braai Chops

Brito’s Meat Centres Customer Information: Tel: 021 950 1000. Address: Cilmor Street, Kaymor, Stikland, 7535. www.britos.co.za

29

.99 p/kg

500ml Rasco’s Braai Sauce Hot or Original

9.99 each


10

HOOFARTIKELBLAD

STANDARD 26 APRIL 2012

Om kleure te sien is ’n voorreg Weerloos Om ’n kind aan die dood af te staan, is geweldig traumaties. Die mens se geestelike samestelling is net eenvou­ dig nie ingestel om só ’n trauma te ver­ werk nie. Maar ’n kind wat aan die hand van ’n volwassene sterf, is ondenkbaar. Eni­ ge samelewing wat dit sy taak maak om na sy kinders om te sien, moet hand in eie boesem steek sodat soiets nie ge­ beur nie. Die voorval waarin ’n plaaslike vrou 15 jaar tronk toe gestuur is ná sy haar sewejarige susterskind met ’n knopkie­ rie geslaan en hy daarna gesterf het, is moeilik om te verwerk. (Lees berig el­ ders in hierdie uitgawe.) Dit is een van die basiese beginsels van ’n gemeenskap om na die weerloses in sy midde om te sien. En wie is meer weerloos as ons kinders en bejaardes? Jaar na jaar word spesiale veldtogte ge­ reël om dié twee groepe se weerloos­ heid te beklemtoon en gemeenskappe aan hul wetlike verpligtinge te herinner. Een swaeltjie maak nie die somer nie, maar een voorval van kindermishande­ ling is een te veel. As ’n gemeenskap wat omgee, moet ons verwoed oor me­ kaar se kinders – en ons bejaardes – waak. Want hulle is ons kosbaarste ba­ tes.

Psalm 112:1-9 Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die ge­ booie van die Here. Sy nageslag is ’n sterk krag, die ge­ slag van die opregte word geseën; daar is oorvloed en rykdom in sy huis. Wat hy doen is reg en blywend: hy laat sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes, hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dit is ’n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree. Die regverdige sal nooit wankel nie, hy sal altyd onthou word. Vir slegte ty­ ding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here. Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie: hy sal die neerlaag van sy vyande aanskou.

DINSDAGOGGEND oppad na Bon­ nievale verkyk ek my aan die pragtige bome en blomme langs die pad. Die pad tussen Robertson en Bon­ nievale is ’n kaleidoskoop van kleure met donkkerrooi en goudgeel kannas, afgewissel met palmbome en wit en pienk rose. In die agtergrond blink die lowergroen blare van die wingerd. Die plase is stil. Parstyd is verby. Een van die dae is dit herfs en dan word die wingerdblare roesbruin. Ek is effens laat vir my afspraak by ’n kelder op Bonnievale, maar die pragtige natuurskoon maak my rustig. En ek dank die Here vir die voorreg om te kan sien. My gedagtes dwaal te­ rug na die afgelope twee Saterdae.

Elders in hierdie uit­ gawe is ’n storie en fo­ to’s oor blindes en sigge­ stremdes wat in die wol­ ke was oor hul eerste rit in ’n vliegtuig. Hulle het voorverlede Saterdag (14 April) in passasiers­ vliegtuie oor Worcester gevlieg. Ek kan my net indink watse ervaring dit vir hulle moes gewees het. Die sen­ sasie van opstyg, wanneer dit voel asof jou lewensgordel regdeur tot by jou rugstring gaan druk. En dan is jy in die lug. Ten spyte van die klop van die enjin, is daar ’n ander soort stilte daar bo tussen die wolke.

Almal van hulle is in­ woners van die Instituut vir Blindes hier op Wor­ cester. Vlieg moes vir hulle ’n nuwe sensasie gewees het. Gewoonlik verken hulle die dorp se strate voetjie vir voetjie en versigtig oor die hobbels. Verlede Saterdag (21 April) het ’n rekordgetal blindes en swaksiendes deelgeneem aan die Worcester Lions­ klub se jaarlikse tydren vir blinde navi­ gators. Uit die 60 spanne was 50 blinde navigators en 10 swaksiendes. Elke span bestaan uit ’n bestuurder en ’n navigator. Die spanne spring met

tweeminute­tussenposes weg. Die instruksies vir die roete is in braille vir die blindes en grootskrif vir die swaksiendes. Die navigator gee vir die bestuurder die spoed sowel as pad­ aanwysings. Vanjaar se roete was deur De Wet, Overhex, verby Nuy Kelder tot by Rooiberg Kelder en dan oor Eilandia en Scherpenheuvel terug na die eind­ punt by die dienssentrum. My navigator, Johan Salie, ’n leer­ der by die Pionierskool, kom van Ash­ ton. Dit was sy eerste tydren. Hy het die braille roetekaart as aan­ denking gehou. Ek hoop die gogga het hom gebyt en dat hy volgende keer be­ ter sal vaar as die 36ste plek.

Tydren:

‘n Rekordgetal van 60 spanne het Saterdag (21 April) aan die Worcester Lionsklub se jaarlikse tydren vir blinde navigators deelgeneem. Die tydren is vir die 36ste keer gehou. Deelnemers het met tussenpouses van twee minute oorkant die Lionsklub Dienssentrum in Kluestraat weggespring en ’n roete van ongeveer 130 km deur De Wet, Overhex en Scherpenheuvel gery. Op die foto is (van links) die wenners in die kategorie vir swaksiendes, Helgard van Nieuwenhuizen (bestuurder), sy navigator, Sanna Anthont, Tim Warren (president van Worcester Lionsklub), Basil en Tracy Niemand, organiseerders van vanjaar se tydren, saam met die wenners in die kategorie vir blindes, Eckard Kriebel (bestuurder) en Dries Burger (navigator). Foto:Verskaf

Saddened PAT RICHARDSON from Worce­ ster writes: I was saddened to see the front page of last week’s Standard (April 12) ad­ vertising Male and Female Strip Tea­ se. Our poor children! What kind of message does this send out to them? What example are we setting them? If this kind of “sick” behaviour is promoted as being acceptable, please let us not be surprised when we read in other editions of this newspaper of rising levels of teenage pregnancy, ra­ pe, et cetera. Come on! Let’s resist evil influences and stand together for what is right.

Onaanvaarbaar HANNATJIE KRIEL van Worce­ ster skryf: Daar word baie oor die morele ver­ val van ons samelewing geskryf in die Standard, maar dit was vanoggend vir my ’n peil van hoe verrot ons samele­ wing is, en iets wat ek nie gedink het ek ooit in my leeftyd wou beleef nie, as Male Strip Tease en Female strip tease op die Standard se voorblad ge­ adverteer word. Êrens moet Worcester besluit waar sy waardes lê en of ons morele waardes het of nie. Die uitgewer/redakteur reageer as volg: Dit is so dat gemeenskappe deur algehele morele verval geteister word en die Standard is dit eens met die lesers dat die advertensie nooit in die koerant toegelaat moes gewees het nie. Ons vra dus ons lesers om versko­ ning dat die advertensiemateriaal aan­

vaar en toegelaat is om te verskyn. Dié soort advertensies behoort beslis nie in ’n gemeenskapskoerant nie.

Magteloos MNR. M.E. SPOGHTER, Mynas­ traat 49, Avianpark, skryf: Soos ek hierdie brief skryf, weet ek regtig nie meer watter kant toe nie. Ek sukkel nou al hoe lank om werk te kry, maar tevergeefs. Ek sit met ser­ tifikate, goeie getuigskrifte, enso­ voorts, maar dit help net niks. Ek het 15 jaar werksondervinding in verskil­ lende werke, maar nee, deesdae werk dit mos vir wie jy ken en waar, en soms moet jy nog betaal ook om werk te kry. Ek het ’n driejaarkontrak by die Breedevallei Munisipaliteit gehad, maar sukkel nou al ses jaar om daar in te kom as daar poste is. Zuma gee ook meer vir die buite­ land as vir sy eie Suid­Afrikaners. Maak julle oë oop, mense, want die DA doen dieselfde – kyk eers na sy eie familie en dan na die gemeenskap. Ek wil ook graag ’n besigheid koop. Ek het voorheen vir die plek gewerk. Dit doen goed, maar ek soek finansie­ ring. Mense, maak oop jul harte vir jul medemens. Ons moet mekaar bystaan.

. To Natasha Adler: hope u had a wonderful birthday on April 9. God bless. Luv always, from your grandpa­ rents, Nathan, Gatlin, Andre, Colin.

Verval in dorp skok BESORGDE INWONER van Wor­ cester skryf: Kan u my die geleentheid gee om ’n paar dinge te sê wat regtig saakmaak en wat ’n mens laat wonder? Ten eerste is dit ’n groot skok om te sien hoe die Nerina Hotel vernietig is. As skoolseun het ek elke dag op pad skool toe gesien hoe hierdie pragtige gebou in die vroeë sewentigerjare ver­ rys. ’n Plek waar mense lekker gaan uiteet en lekker gedans het. Ná my skoolloopbaan het ek self ook daar gaan ontspan en lekker gedans. Vanaf die einde van die 90’s tot die vroeë 2000’s het die hotel begin agter­ uitgaan en die kamers is uitgehuur aan huurders. Die een naam ná die ander het gevolg. Een middag, terwyl ek by die hotel verby gery het, het ek gesien hoe men­ se van die hotel se binnegoed na hul huise wegdra. Ek het na die polisie ge­ ry en gevra dat hulle die plek moet beskerm, anders gaan daar net mure wees wat oorbly. ’n Polisiebeampte het teruggeska­ kel en gesê dat die eienaar hulle mee­ gedeel het dat die mense die goed by

die hotel kan uithaal en verwyder. Hy kon verder niks doen nie en ’n mens moes magteloos toekyk hoe mense wat niks vir ’n ander se eien­ dom omgee nie, die hotel stukkie vir stukkie voor die polisie se oë wegdra. As mens net dink hoe die Minnie Hofmeyr­gebou gelyk het toe dit ook destyds gestroop is. Die plunderaars het nou ’n lekker plek vir hulle geskep om dwelms en alkohol te misbruik. Ek wonder of diegene nou gelukkig is met wat hulle gedoen het as hulle nou die verwoesting by die hotel gade­ slaan? Ek wil graag die munisipaliteit vra dat hulle die oorblyfsels van die hotel so gou as moontlik sloop, want dit is ’n seeroog om te aanskou. Dit dra ook nie ’n mooi boodskap na toeriste en kuiergaste uit nie. Ek wil ook graag weet wanneer die OVD reggemaak óf gesloop gaan word. Gaan dit net vir oues van dae reggemaak word met die nodige om­ heining en sekuriteit? Die proses is baie stadig. Niks word verander of opgeknap as die mense na nuwe huise in Avianpark trek nie. Die OVD is ’n misdaadmekka. As die mis­ dadigers daar weg is, sal die huise in Esselenpark en omliggende areas nie so besteel en afgebreek word nie. - Die brief is aan die Breedevallei Munisipaliteit voorgelê vir kommen­ taar. Geen terugvoer is teen druktyd ontvang nie.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

11

Children and the aged her passion MATTHEW SHELDON

studied Early Childhood Development and also received an accolade as overall student of the year. “I will give my all to put a smile on another During her free time she does some catering person’s face. It’s priceless,” says Anette Jack­ work, fashion shoots, and even has her own clo­ son (44), a proactive member of the Worcester thing range called Michanco. community. “With all these activities keeping me busy, I still make time for my children and share their Born in 1968 at her family home in Observato­ interests and hobbies,” said Jackson. ry, Anette has kept her feet on the ground ever “I have a passion for children and the elderly. since she was a little girl, but her clear vision to There is just so much to learn from the elderly become successful through making a difference and so much to offer the little ones.” and helping others has never changed. Anette insisted her passion to work with child­ Thirteen years ago Anette moved to Worcester ren has driven her to start her own school in Wor­ and has been living here ever since. cester called Seventh Heaven. With a permanent smile on her face and a zest Seventh Heaven, which is an early childhood for life, Anette never fails to brighten one’s day development school, is currently in operation for with her positive persona. 13 years since its inception. Through dedication and determination, Anette About 80 children from ages one to six attend has become a well­known radio presenter on Val­ the school. ley fm 88.8, touching people’s lives on a daily More recently, Anette has directed her attention basis. to the Mrs Cape Town (Community Building) Pa­ For two years Anette was involved in a disabili­ geant, and has recently been announced as one ty programme with the aim of making it more of the finalist. accessible for people with disabilities to find jobs. “I am super excited that I am a finalist in this Throughout her life many people have doubted amazing competition. It is not about your looks, her talent but about the and ability size of your to inspire heart and and motiva­ ambition to te. serve the This has, community,” however, said Anette. encouraged The fina­ her to main­ list have to tain a work successfully ethic which, complete through all tasks set out the hardship by the com­ and tears, petition body has gotten and judges to her through be crowned the ranks at Mrs Cape Tygerberg Town. Hospital Being a where she Worcesterite studied nur­ for more sing. than a deca­ She then de now, it is went on to quite fair to study mar­ say that keting and Anette has manage­ become a ment in Ca­ role model in pe Town, the Breede and took up Valley for singing at both the yo­ the Acade­ uth and el­ my of Mu­ derly. sic. The com­ After a petition fi­ few years nals will for Anette did a the first time three­year be held in course at the Anette Jackson (44) is a testament to all that, when you help Worcester at College of others, you in effect help youself as a person. She is currently The Golden Cape Town, a radio presenter for Valley fm 88.8 and a finalist in the Mrs Valley Casi­ where she Cape Town (Community Building) pageant. Photo: Supplied no on May 5.

Verkondiging van die Woord: Die Waterfall Outreach Ministries, onder leiding van past. Henry en me. Linda Jansen, het onlangs die evangelie by die Obiqua Korrektiewe Dienste op Tulbagh verkondig. Ongeveer 100 gevangenes het hul diens bygewoon. Die gevangenes het ook die voorreg gehad om die diens te deel saam met ouderling Fiona Adams, omproeper by ValleiFM, wat die boodskappe en versoeke van die gevangenes se familie uitsaai. Die grootste ligpunt was toe vier gevangenes, van hulle bendelede, hul harte aan die Here gegee het. Foto:Verskaf


12

KALENDERBLAD

STANDARD 26 APRIL 2012

Kaasfees ’n fees vir smulpape ONDERNEEM ’n sensoriese avontuur by dié ge­ wilde fynproewersfees en bederf jou sintuie met verruklike, en soms selfs verrassende, smake en geure. Die SA Kaasfees, ’n gunsteling op die kalenders van die land se smulpape, vind vanjaar op Sandring­ ham buite Stellenbosch van 27 tot 30 April plaas. Geniet die legendariese verskeidenheid heilsame

Smul aan ’n verskeidenheid heerlike kase by vanjaar se SA Kaasfees by Sandringham.

produkte, leer by talentvolle koskokkedore en kuier in feestelike luim saam met familie en vriende. Verlustig jou in die watertand­verskeidenheid produkte soos olywe, wyn, konfyt en tapenades, soet snoeperye en brood, en omskep jou gewone kaasbord in ’n feesmaal. Wees op die uitkyk vir ’n aantal boetiekkaasma­ kers wat vanjaar vir die eerste maal by die Kaasfees­ familie aansluit en hul produkte langs dié van meer gevestigde kaasmakerye sal aanbied: Langbaken Karookaas, Laerskool Buffeljagsrivier, Karoo Melkbokprodukte, Pépé Charlot, Kleinfontein, Desiree Kingwill­kaas en Mestervik. Selfs die jongspan gaan dit hier gate uit geniet: daardie lekker plaaservaring met verskillende melkdiere by die Santam Landbou­melkfabriek, die geleentheid om ’n eie stokbrood te maak, ’n veilige en bemande Wilde Vrugtesap­kinderhoekie met kykNET se groot, blou stoel­springkasteel, le­ wensgrootte DStv­karakters en meer – met ander woorde, hope gesonde, kindervriendelike ver­ maak. Geen kaartjies sal by die hekke te koop wees nie. Kaartjies is teen R110 per persoon vooraf be­ skikbaar by Computicket en Checkers­winkels. Senior burgers betaal R90 en kinders 13 jaar en jonger kry gratis toegang. Die hekke is daagliks tussen 10:00 en 18:00 en die laaste dag tot 17:00 oop. Kontak Agri­Expo by 0 021 975 4440, stuur ’n e­pos na cheese@agriexpo.co.za, of besoek www.cheesefestival.co.za vir meer inligting.

A unique work of art:A group exhibition of 51 original Chinese paper cuttings will be displayed on May 17 at the Hugo Naudé Art Gallery from 18:00 onwards and will last for four weeks. This will be the first exhibition of its kind being hosted at the gallery. Photo:Supplied

V A L L E I - K A L E N D E R

VRYDAG 27 APRIL – DONDERDAG 3 MEI BESPREEK NOU BY: 0861 CINEMA / 0861 246362 / www.numetro.co.za / mobi.numetro.co.za

Pryse en tye mag verander sonder kennisgewing. Alle komplimentêre kaartjies is onderhewig van beperkings.

MOUNTAIN MILL WINKELSENTRUM PRE-RELEASE SCREENING

MIRROR MIRROR

SEE IT FIRST!

BATTLESHIP

TBA

Tue, 1 May: 09:00, 11:30, 14:15, 17:00, 19:45

SEMI-SOET

MARVEL'S THE AVENGERS -2D

Fri-Thu: 20:15

Fri-Thu: 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Fri-Thu: 11:15, 14:15, 17:15, 20:15

AMERICAN PIE: REUNION Fri-Thu: 09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45

THE HUNGER GAMES 16

LNV

10m

Fri-Mon, Wed, Thu: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30 Tue: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00

THE LORAX - 2D Fri-Mon, Wed, Thu: 10:15, 12:45, 15:15, 17:45 Tue: 10:15, 12:45, 15:15

V E RT O O N TA N S

V

27 tot 30 April: Die Vintage Ideas­mark by Si­ mondium’s Country Lodge is van 09:30 tot 16:00 oop. Kaartjies is R30 vir volwasses, terwyl kin­ ders gratis toegang geniet. Genoeg parkering en sekuriteit word verskaf. Vir meer inligting, be­ soek www.festiveideas.co.za of skakel 0 021 874 1046. May 4 – 5: Marc Lottering presents his latest show, I Don’t work on Sundays, at the Ou Meul Theatre in Paarl. Tickets cost R120 and can be booked at 0 083 564 0056 or vicky@oumeulte­ ater.co.za.  Saterdag 5 Mei: Die Voortrekkers hou om 19:00 ’n cowboy en cowgirl­dans by die Danie Lükhoff­ saal, Tulbaghstraat, ten bate van die Voortrekker­ kommando. Kaartjies beloop R50 en kan by Jo­ mari by 0 079 874 7137, Magda by 071 826 2554, of Lisle by 082 563 7381 be­ spreek word. 17 – 20 Mei: Hartklop Christusfees met geesteli­ ke kunstenaars soos Simon Seekoei, Min Shaw,

Danie Botha, Louis Brittz, 13th Floor en Cor Uys van Oom Karoolus­ en Lente­faam. Vir navrae, bel Bertus Hayward by 0 083 632 7367. Saterdag 19 Mei: ’n Dans in Afrikaans word gehou ten bate van die Wynland Talent Search wat van Augustus af by Mountain Mill Mall aan­ gebied word. Die geleentheid begin om 19:00 by die Pietman Hugo­saal by Kleinplasie. Kaartjies is R60 en kan by Perfecto Droogskoonmakers, Russellstraat 68, gekoop word. Saterdag 2 Junie: Marion Holm om 11:00 in Holmakiesie by die Danie Lückoffsaal, Tul­ baghstraat. Kaartjies is R100 per persoon en sluit middagete in. Bespreek by 0 023 342 7939 of 082 895 8432. . Om in die Valleikalender te adverteer, skakel 0 023 347 0968, of stuur ’n e­pos na info@wor­ cesterstandard.com. Verskaf ’n kort beskrywing van die geleentheid , die datum, die venue en die koste sowel as kontakbesonderhede vir enige navrae.


GEMEENSKAPSNUUS

Presteerders: Francois du Toit en Elize-Mari Jacobs van die Hoërskool Goudini het gedurende die afgelope vakansie aan die SA atletiekbyeenkoms in Durban deelgeneem waar albei baie goed vertoon het. Francois het sesde geëindig in spiesgooi vir seuns o.13, terwyl Elize-Mari ook ’n sesde plek behaal het in gewigstoot vir meisies o.12. Foto:Verskaf

Boland-kleure:Bruce-John

Joseph, ’n leerder aan die Worcester Primêre Skool, het onlangs sy Bolandkleure in krieket ontvang. Foto: Verskaf

SA atleet:

Nathan de Lange van die Worcester Primêre Skool het onlangs aan die Suid-Afrikaanse atletiekkampioenskappe deelgeneem. Hy het ’n eerste plek in die 100 m vir seuns o.12 en ’n tweede plek in verspring vir seuns o.12 losgeslaan. Foto: Verskaf

Gholf teen kanker SLAAN volgende naweek ’n hou teen kanker. Op Saterdag 5 Mei sal Hexvallei Gholfklub sy jaarlikse Sanlam Kanker­Uitdaagreeks­klub­ kompetisie hou volgens die individuele Stable­ ford­formaat. Alle opbrengste gaan na Kansa vir die stryd teen kanker. “Ons sal deel wees van ’n nasionale kompetisie waartydens die gholfgemeenskap saamspan om die Kankervereniging van Suid­Afrika (Kansa) te help om die siekte wat alle gesinne in die land raak, die stryd aan te sê en lewens te red. Volgens Danie Wium, klubbestuurder, sal alle spelers ’n inskrywingsfooi betaal ten bate van Kansa. “Daarbenewens sal bydraes, borgskappe en geldinsamelingsaksies verwelkom word om te verseker dat ons op vorige jare se bydrae sal kan verbeter,” sê hy. Daar is lekker pryse vir die wenners, wat sal deurdring na die Boland­gholfunie se streekfi­ naal in Augustus. Die wenners van die streekfi­ naal kwalifiseer vir die Sanlam Kanker­Uitdaag­ reeks se finaal wat gedurende Oktober by Sun City naby Rustenburg sal plaasvind. Die Kansa­tema van hierdie jaar se kompetisie is “Mansgesondheid”. “Ons beoog om bewustheid te skep van die mees algemene kankers wat onder mans voor­ kom,” sê Wium. Die belangrikste van al hierdie soort kankers is die feit dat vroeë diagnosering baie goeie kanse vir herstel inhou, sê Wena Cupido, gemeenskaps­ mobiliseerder by Kansa Boland Overberg. Indien u daarin belangstel om ’n bydrae te le­ wer tot die Hexvallei Sanlam Kanker­Uitdaag­ reeks­klubkompetisie as speler, kontak of regi­ streer by die plaaslike gholf klub, of vir enige bydrae of donasie, kontak Cupido by 0 023 342 7058 of wcupido@cansa.org.za.

STANDARD 26 APRIL 2012

13


14

PADLANGS

STANDARD 26 APRIL 2012

Hasty Megane:

French automaker Renault has added some va-va-vroom to its Megane Collection 2012. The collection will feature three new engines and a number of exterior changes and have arrived on our shores.


PROMOSIE

STANDARD 26 APRIL 2012

15

Worcester BMW vier 25 suksesjare JY het nie 25 redes nodig om ’n BMW te koop nie, net een. Jy het nie 25 re­ des om Worcester BMW as jou ver­ kose handelaar te kies nie, net een. Vir 25 jaar lank verskaf Worcester BMW die rede vir hul klante om as ge­ lukkige klante by hul deure uit te stap ­ ’n betroubare handelsnaam in luukse­ motors en uitmuntende, professionele diens wat die klant eerste stel. Die prestasies wat die plaaslike han­ delaar oor die jare behaal het en wat sy geskiedenis onderskraag, spreek boekdele hiervan. Dr. Walter Hasselkus, die besturende direkteur van BMW SA, het Worcester BMW in 1987 geopen met dié woorde: “I am sure that you are equally proud of this development in your town and I trust, like the excellent wine you pro­ duce, Worcester BMW will mature and be blended to the extent that it too beco­ mes synonymous with excellence.” Hooggeplaasdes van BMW Suid­ Afrika is met ’n privaat straler ingevlieg

Kaapstad toe vir hierdie geleentheid. in totaal verower. Dit sluit in die BMW Vyfhonderd uitgenooide gaste het President’s Club­toekenning, vier Dea­ die geleentheid bygewoon. Dit het ook ler of the Year­toekennings, verskeie gepaard gegaan met ’n modeparade kliëntetevredenheidstoekennings waartydens BMW se M Style­onspan­ (S­CSI – Customer Satisfaction Index), ningsdrag ver­ asook pres­ toon is. tasies in die “Al die personeel het Die gebou is verkoops­ saamgewerk in hierdie destyds opge­ sowel as na­ hoedanigheid en ons kon verkoopsaf­ knap teen ’n koste van almal triomfantelik deur delings. R250 000 en hierdie moeilike tyd werk en “Alhoe­ toegerus met wel ons de­ ’n nuwe era betree. ” die beste en finitief nie nuutste rekenaartegnologie en nuwe werk vir toekennings nie, bly dit tog korporatiewe ameubelment. baie aangenaam, bevredigend, asook ’n Mnr. André Theunissen was destyds goeie motivering as dit wél die slag ge­ as handelaarshoof aan die stuur van sa­ beur,” sê Gilham. ke. Worcester BMW se personeel wissel Vir die afgelope sewe jaar is dit egter tussen 20 en 30 in die verkoops­, admi­ Annete Gilham se verantwoordelikheid nistratiewe, onderdele­, werkswinkel­ om toe te sien dat alles by dié handelaar en F en I (Finance & Insurance­afde­ volgens die hoë standaarde wat die lings). Tans is daar 24 mense in diens, Worcester BMW­span vir hulself stel ’n groot toename sedert die amptelike vlot verloop. opening in 1987 toe daar slegs nege In dié tyd het die span 19 toekennings was.

“Tydens die onlangse resessie was dit ons hoofdoel om nie geforseer te word om personeel te verminder nie. En dit was presies wat ons gedoen het,” sê Gilham. Waar mense af­ of uitgetree het, is hulle nie vervang nie, maar onderlinge skuiwe tussen afdelings was aan die or­ de van die dag. “Al die personeel het saamgewerk in hierdie hoedanigheid en ons kon almal triomfantelik deur hierdie moeilike tyd werk en ’n nuwe era betree. “As handelaarshoof is dit vir my baie belangrik om hardwerkende, eerlike personeel te hê. Mense wat die groter prentjie sien en as een span saamwerk om ’n einddoelwit te bereik,” sê Gil­ ham. Daar word baie geleenthede geskep vir mense in die handelaarskap. BMW SA is ’n leier as dit by opvoeding en opleiding kom. Generiese, tegniese, finansiële en verkoopsopleiding word jaarliks aan­ gebied om personeel op die hoogte te

World’s biggest: Dynamite:

BMW Worcester certainly proves the old adage that dynamite comes in small packages. This dynamic dealership has been recognised as BMW Financial Services’ Rural Dealer of the Year no less than four years in succession (from 2008 to 2011), an accolade that is awarded on a number of different criteria. Dealer Principal Annette Gilham (third from left) and her team proved again and again that they can compete with anyone anywhere when it comes to providing their customers with leading edge financial solutions. We at BMW Financial Services salute BMW Worcester on their 25th birthday and look forward to another 25 years of working together. From left is Preston Rogers (General Manager BMW Brands Financing), Beverley Cryans (Regional Manager BMW Financial Services), Gilham and Leon de Nysschen (F&I Manager, Worcester).

Eerste:

Barendine Louw, verkoopsbestuurder, oorhandig Worcester BMW se eerste F30 320D aan mnr. Olivier van Kimberley.

hou met die nuutste en beste opleiding wat beskikbaar is. Hoewel Worcester BMW ’n baie lae personeelomset het, word personeel in­ tern altyd eerste oorweeg vir enige posi­ sie wat beskikbaar is. Dit is juis die waarde wat dié hande­ laar aan mense (personeel en kliënte) heg wat sy sukses verseker. Worcester BMW se area van verant­ woordelikheid is van die grootstes in die land. Dit sluit omliggende Bolandse dorpe in tot sover as Heidelberg en Wit­ sand, maar ook baie verder soos Calvi­ nia, Loeriesfontein, Sutherland, Nieu­ woudtville en Brandvlei. “Maar klante in die Kaapse Skierei­ land hou ook baie daarvan om sake met ons te doen en ontsien geen moeite om voertuie hier te koop en te laat diens nie. Van hulle al vir baie jare. “Hulle wil persoonlike diens kry en nie net ’n nommer wees nie,”verduidelik Gilham. Die wye BMW­reeks maak dit ook moontlik vir almal, oud en jonk, om deesdae ’n BMW te kan besit.

The BMW Golf Cup International (GCI) is the biggest amateur tournament series in the world. The event started out in England as the BMW Invitational Tournament in 1982. This was a six region tournament played amongst BMW dealerships with a tournament final at The Belfry, celebrating its 31st year in 2012, with 47 countries participating, approximately 1 000 tournaments worldwide and more than 100 000 participants. This year 20 dealerships nationally with approximately 2 200 participants will take part (four in the Western Cape). The winners last Friday at Worcester BMW GCI Challenge were: A Section: Cliff Canipe; B Section: Kobus Hanekom; Ladies: Bridget Zietkiewicz.


16

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 26 APRIL 2012

Graduates set to lead MATTHEW SHELDON

Meer as 50 blinde en swaksiende inwoners van die Instituut vir Blindes het onlangs in vliegtuie soos dié die wolkies gaan verken.

Van links is mnr. Freddie Botha (hoof van die Instituut vir Blindes),Shaun Baba (23-jarige swaksiende), Marcel Ruiters (20-jarige blinde) en Dirk Els, wat gehelp het om die geleentheid moontlik te maak. Foto’s: Laurentia Robertson

Blindes in die wolke LAURENTIA ROBERTSON WANNEER die goedhartigheid van ander jou nuwe hoogtes laat bereik, kan jy nie help om met dankbaarheid gevul te word nie. Dít was immers die geval vir 52 sig­ gestremdes van die Instituut vir Blindes verlede Saterdag by die Worcester­ vliegveld. Terwyl baie van hulle reeds in ’n Boeing gevlieg het, was dit vir sommige die eerste keer dat hulle op ’n vliegtuig van enige grootte was. Die Instituut vir Blindes is vroeër vanjaar deur verteenwoordigers van die International Aircraft Owners and Pi­ lots Association (I­AOPA), wat sy in­ ternasionale kongres verlede week by die Spier Landgoed op Stellenbosch ge­ hou het, genader om op ’n unieke wyse by die kongres betrokke te raak. Die idee was dat elk van die 120 afge­ vaardigdes ’n spesiale “geskenkpak­ kie” sou ontvang wat eie sou wees aan Suid­Afrika en ook eie aan die Instituut vir Blindes. Die instituut se orkes het tydens die opening van die kongres opgetree onder luide toejuiging. Daar is ook 120 omge­ wingsvriendelike rugsakkies spesiaal deur die instituut se swaksiendes ge­ maak vir die geskenke. Dit het bestaan uit 120 pragtige,

kleurvolle A4­leertjies (ontwerp met ’n spesiale skildery deur een van die inwo­ ners voorop), 120 handgeweefde me­ mo­houertjies wat deur die rottangafde­ ling geweef is, 120 penne met die insti­ tuut se logo, spesiaal geweefde “hoedjies” deur die siggestremdes vir die wynbottels se koppe en spesiaal ge­ vlegde rottangmandjies om die wyn­ bottels in te dra. Saterdag 14 April was dit weer hul beurt om bederf te word toe 53 van die instituut se siggestremde inwoners met ’n tasbare opgewektheid op uitnodiging die Worcester Vliegklub besoek het waar verteenwoordigers van I­AOPA vyf vliegtuie en loodse beskikbaar ge­ stel het en met deernis en geduld hierdie groepie die belewenis van ’n leeftyd laat ervaar het – om te kan vlieg! Die siggestremde passasiers kon ná die tyd nie ophou om hul dankbaarheid vir die geleentheid uit te spreek nie. Volgens mnr. Jasper Steenkamp was dit ’n ongelooflike ervaring en het die vlie­ enier die opstyg en landing perfek uit­ gevoer. Steenkamp sê hoewel hy reeds in ’n Boeing 707 gevlieg het, was dit fantas­ ties om bo die dorp waar hy daagliks loop te kan vlieg en, met die beskrywing van die vlieënier, vanuit die lug te be­ leef. Vir baie van die blindes was dit hul eerste keer op ’n vliegtuig.

“WE decided to uplift ourselves, make a difference in our community and be­ come something in life,” said Adrian Harmse (21), one of the graduates from the Chrysalis Academy. Nine local students from Roodewal and Hex Park in Worcester recently gra­ duated from a three­month residential life skills programme at the Chrysalis Academy in Tokai. These graduates decided to become proactive members within their respec­ tive communities rather than sitting at home with an unemployed status. The aim of the Chrysalis Academy, which is funded by the Department of Community and Safety in the Western Cape, is to unleash the leadership po­ tential in individuals. During their time at the academy the students were taught the basics of child and youth care, first aid, leadership skills, welding, fire fighting and being a security guard, to name only a few. According to Breede Valley Munici­ pality (BVM) Cllr George Stalmeester, the community where these youngsters come from is riddled with gangsterism and drug abuse. “Some of these graduates were on drugs and some of them were going through financial difficulties due to the high unemployment rate. “It was important for me to guide them through this process to achieve so­ mething in life, and not get trapped in

Nine local students from the Chrysalis Academy in Constantia graduated from a three month residential life skills programme to help them find jobs and plough back into their communities. At the back (from left) are Kirsten Pienaar, Adrian Harmse, Hilton Williams, Severiano van Reenen and Nathan Jonkers. In the front are Dillun Plaatjies, Veyonn Pienaar, Alchano Spruyt and Mario Esterhuizen. Photo: Matthew Sheldon the wrong things,” said Stalmeester. The graduates participated in various community service programmes in the area and were rewarded with certifica­ tes and badges on completion of the course. CEO of Chrysalis Academy Lucille Meyer said students come to the acade­ my for different reasons. “Some stu­ dents come to us due to certain challen­ ges they face in life, whereas others co­ me to us to equip themselves with a bit more skills to find jobs,” said Meyer. She added that after the students gra­ duate and leave the academy, they re­

main in contact via email and social net­ working sites for a full five years. “Our aim for the graduates is to conti­ nue to find interviews for possible jobs after they graduate, or try to find scho­ larships to further their studies at a col­ lege,” said Meyer. One of the academy graduates, Seve­ riano van Reenen (25), said he would like to become a fire fighter or a police­ man to help his community. All nine students are expected to re­ turn to the academy in future, for possi­ ble scholarships to study at Further Education and Training (FET) colleges.

Caretaker rewarded by school MATTHEW SHELDON

His former coach, Norman Ontong, said Muller was a one­of­a­kind athlete THE school loves him and children who could do anything he set his mind adore him, many look up to him, as to. “Muller will always be a down to Worcester Senior Secondary rewards earth person. He will always talk to the his 21 years of passion for running. youth and encourage them to do their Jakob Muller (62) is a talented cross­ best, whether it’s academics or sport.” country athlete who has participated in Ontong added that the highlight of several provincial athletics tourna­ Muller’s career was when he obtained ments over the years. Boland colours for the first time. These tournaments include the Two Muller has been working at the Wor­ Oceans, Voet van Afrika, and the Wine­ cester Senior Secondary School as ca­ lands Marathon, to name only a few. retaker for 29 years now, and joked that Muller still is an athlete at the Worce­ “I have already outlasted four princi­ ster Athletics Club. “I love participating The principal of the Worcester Se- pals thus far”. in the twenty­one kilometre Safari Half nior Secondary School, Mr Sarel According to Muller, he maintains a Marathon at Ceres and Swartberg, as Brown, hands over a pair of cross well­balanced lifestyle and has a strict it is very challenging,” says Muller. He trainers to Jakob Muller. Photo: fitness programme that keeps him in added that he ran the Comrades Mara­ Matthew Sheldon fine form. thon twice before, once in 1995 and Whilst he still runs at the age of 62, again in 1996. the school’s principal, Mr Sarel Brown, decided to reward During his teenage years Muller, who lives in Hex Park, him for his outstanding achievements and dedication as an was an avid rugby player and was known for his lightning athlete. “We as a school take pride in him. His is like a father pace on the field. But after years of playing this contact sport, to the children and an inspiration to all of us,” said Brown. he decided to hang up his boots and divert his attention to He insisted that Muller has a brilliant work ethic and performs running. all his duties flawlessly. Although Muller only started running at the age of 40, Muller made it clear that he does not plan on hanging it never stopped him from breaking personal records, recei­ up his running shoes any time soon, and will continue to ving Boland colours and always giving his all. run for as long as he can.


PROMOSIE

STANDARD 26 APRIL 2012

17

Kleingoed gesels oor hul mammas MATTHEW SHELDON MET Moedersdag om die draai, het kinders by die Wor­ cester Primêre Skool vertel hoe spesiaal hul mammas is.

“My ma gee vir my kos elke dag. Voordat ek gaan slaap, vertel my ma vir my stories,” sê Tiaan du Toit (6).

“My ma is baie lief vir my. Sy help my met my skoolwerk en sy neem vir my na al my sportgeleenthede,” sê Wilhelm Visser (7).

“My ma is baie lief vir my en sy vertel vir my van Jesus. Sy het altyd ’n verrassing wanneer ons van die skool af kom,” sê Jané Bester (7).

“Sy help vir my elke dag met my skoolwerk. Sy gee vir my geld vir die snoepie,” sê Sherwin Rossouw (6).

“My mom looks after me and cares for me. She also gives me books to read,” says William Jones (7).

“I love my mom, because she makes me dinner, takes me on wonderful holidays and sometimes we go elephant riding,” says Annabelle Rossouw(6).

“I love my mom, because she drives me to school and helps me with my homework. She also takes me traveling to see different places,” says Laxmini Patel (6).

“My mom takes me to school and cooks nice food for me, especially my special Thai food,” says Frieda Tseng (7).

“My mom gives me money. She gives me food at night and makes me tea,” says Reuben Cupido (7). Photo’s: Matthew Sheldon

“My ma is altyd daar vir my wanneer ek hartseer is,” sê Lara de Wet (7).

“My ma maak vir my lekker kos en is baie lief vir my,” sê Cloe Marane (7).

“My mom finds my lost toys and makes me nice biscuits. She also blows me lots of kisses.” Saygn Smith (7).

Celebrate your Mother this Mothers day with a timeless gift.


18

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 26 APRIL 2012

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 26 APRIL 2012

NAMIBIESE biltong te koop vars van die fabrieke, word gemaak op bestelling. Pryse op navraag. Kontak lynnmoses@telkomsa. net of l.moses @mtcmobile.com.

TROMP, EVA. 25 April reeds een jaar weg van ons, sal vir ewig in ons harte bly. Verlangende familie. GEDULDT, HANSIE. Although you are gone we will always be together and your spirit will live on each one of us forever. When we look to the sky, we look for the brightest star as that will be uncle Hansie looking down on us from afar. Love, Cupido, Brynard, Timm, Fortuin families. GEDULDT, HANSIE. My broer, ons gun jou die rus, alhoewel dit so skielik was. Van jou suster Nellie en kinders. GEDULDT, HANSIE. Skielik van ons weggeneem. Rus sag, my broer, in Jesus se arms. Liefde, jou suster Maggie. GEDULDT, JOHANNES. Ons harte is gebroke. Ons neem afskeid van 'n dierbare broer. Ons gun jou die ewige rus. Dawid, Mary, kinders en kleinkinders. GEDULDT, JOHANNES. Aan 'n dierbare oom. Rus sag tot ons weer ontmoet. Liefde, Damian, Corné en kinders.

PLAATJIES, GRANVILLE (Ply). Pa, duisend dankies vir die rolmodel wat jy in ons lewe gespeel het. Dankie vir die mooi dinge wat jy ons geleer het. Ons saluut Pa, gaan jou baie mis. Jy was baie spesiaal. Sal jou altyd liefhê. Van Glenville, Garen, Xavier en Xalia. PLAATJIE, GRANVILLE (Ply). Swaer en oom, dankie dat jy deel kon wees van ons lewe. Gaan jou mis, veral daai lekker laggie van jou. Sal jou nooit vergeet. Liefde, Reggie, Shamie, Zahir en kinders.

GEDULD, JOHANES HANSIE. Beloved brother and uncle passed away peacefully on 2012/04/21. Gone, but not fotgotten. Deepest sympathy. Sister Maggie and son, Bazil Timm.

MINNIES, EMILY (Tietie). Geb. 1949/04/17. Gest. 2012/04/17. Begrafnis Saterdag 2012/04/28 om 10:00 by Shofar-gemeente te Boland Kollege. Bus vertrek na Nuwe Apostoliese Kerk, Roodewal, om 09:00. MINNIES, EMILY (Mammie). God het jou vir my gegee toe ek 'n mammie nodig gehad het. Jy was net my Mammie. Dankie dat jy my versorg en warm gehou het toe dit koud was. Ek sal jou altyd mis, my Mammie. Van Jay-Jay. MINNIES, EMILY (Tietie). Ons suster en tannie, ons sal jou altyd onthou. God het besluit om vir jou 'n verjaardag in die Hemel te gee en Hy het jou genooi. Rus in vrede. Jou glimlag sal ons altyd bybly. Van jou 2 susters, swaer, susters- en broerskinders.

BRÖNN, THELMA. Hiermee neem ons afskeid van 'n geliefde ouma en oumagrootjie. Sal altyd in ons harte wees. Rus in vrede. Van kleinkinders, agterkleinkinders en agter-agterkleinkinders.

ISAACS, ZURHAIDA PHILLIPS. Geb. 1960/10/06. Gest. 2012/04/22. Begrafnis Saterdag 2012/04/28 om 11:00 by huis, Shrikestraat 1, en 12:00 vanuit Christian Ministries, Fisantstraat 34. Rainbow Funerals 078 181 9335.

VOLKSWAGEN-MASJIEN 1600 Twinport. Baie goeie toestand. Vir meer inligting skakel 083 270 2797.

GESOEK: 6 of 12m container. Kontantkoper. Sel. 083 702 2826.

WILLIAMS, TOMI WILLEM. Born 1923/06/06. Died 2012/04/13. Funeral 2012/04/29, Sunday, at 17 Mpoza Avenue. Time 08:00 and 09:00 at Ethiopian Church. Lala Ngoxolo Oupa, Tata, Malume, Kutsho Abantwana, Abatshana, Naba Zukulwana.

PLAATJIES, GRANVILLE (Ply). Here, ek eer U vir 'n goeie man wat U aan my geleen het. 'n Man met min woorde, maar kon altyd op hom staatmaak. 'n Steunpilaar duisend, sal altyd in my hart voortleef. Gaan jou mis, maar gun jou die ewige rus, veilig in Jesus se arms. Sal altyd lief wees vir jou tot ons weer ontmoet. Van jou vrou, Faterah.

GELUK van Mammie en Daddy, geseënde dag met jou 21ste verjaardag.

GERIEFLIKE lae- onderhoud nuwe 2slaapkamerhuis te koop. Willem Nelstraat 7, Robertson. Koopprys R520 000. Skakel eienaar 023 616 2945. NETJIESE 2slaapkamerhuis met ingeboude kaste. Volledige badkamer met aparte toilet. Sitkamer, eetkamer en motorafdak. 084 560 7744.

VAN DER MERWE, CHARLOTTE. Liefste Charlotte, dis jou eerste verjaardag weg van ons. Ons gaan die familiesamekoms verskriklik mis. Jy het 'n groot leemte in ons gesin gelaat. Ons weet waar jy is, is jy beter af en ons weet wat die Here gedoen het, is goed. Ons is baie lief vir jou. Neville, Chanel en Rochelle.

ABRAHAMS, COHAN. 2012/04/24 jou eerste verjaardag weg van ons saam met jou Hemelse Vader. Die verlange en hartseer is nog groot, maar ons berus in God se wil. Van pa Ice, ma Kate en ooms.

ABRAHAMS, COHAN JADé. Born 1996/04/24. Died 2011/06/24. Today is your 16th birthday. The first one away from us. It is painful and empty to believe you are not here anymore. We know you are celebrating your birthday with Jesus and angels surrounding you. We were blessed to have had a son like you. Cohan, you were unique, one in a million. We shall always love and remember you. From Dad, Mom and Kaylin.

VAN DER MERWE, CHARLOTTE. Jou eerste verjaardag weg van ons. So graag sou ons as gesin geluk wou sê. Geniet jou spesiale dag saam met Jesus in die Hemelhuis. Hy wou jou daar hê, want jy is so spesiaal. Altyd lief vir jou, Mammie, Merle, Jacques en Petta (Lorette).

HAPPY 50th birthday, Mom. We love you. Chaunzae, Christal, Chad and Chloe.

GUESS who is 21 on 2012/04/29? Good luck and may you have an awesome day. Mommy loves you very much.

BMW 318 2005 R90 000. Uitstekende toestand. 157 000 km. Ekstras. Skakel 082 578 9744.

MEUBELVERVOER N.J. (Otto). 20 jaar ondervinding. Persoonlike toesig. Enige trek. 082 708 9447/023 342 0286. VERSKUIF van 6 meter skeepshouers (containers) en masjinerie. Kontak 084 511 0312. VIR allerlei vervoerwerk. Skakel 084 511 0312.

DRIE- slpk.- woonstel ten volle gemeubileerd, 2de verdieping. Water en krag ingesluit, toesluitmotorhuis.Geen troeteldiere. Dadelik beskikbaar. Moet verwysings hê. 3 500 p.m. Skakel 082 921 5703 of (023) 356 2537. KAMERS te huur. Krag en water ingesluit. Skakel 084 511 0312.

AS u belangstel in 'n 3slaapkamerhuis in 'n stil area met dubbel- motorhuis en lekker braai-area vir R4 800 per maand skakel Piet 083 2846 748 of 023 342 2296 k/u.

MINNIES, RODNEY. Met hartseer neem ek afskeid van jou, my eggenoot. Sag heengegaan na jou Hemelse Vader. Tot weer siens. Gaan jou baie mis. Jou vrou, Violet. MINNIES, RODNEY. Rest in peace, my dear. Till we meet again. Your brothers. MINNIES, RODNEY. Will always be remembered and loved. Till we meet again. Zap and Juliët.

PAULSEN, KOOS. 2012/04/27 is jy 'n jaar weg van ons. Ons mis jou, maar jy sal altyd in ons harte bly. Van vrou, Dollie, kinders en kleinkinders.

TOESIGHOUER gesoek vir skoolkoshuis en verblyf. Geen vergoeding. Skakel 082 652 6257/071 455 1842.

LOANS. R1 000R50 000. Fast pay-outs, garnishee blacklisted welcome. Contact Sharon 083 819 3947. 1210 CASH LOANS. Lenings tot R200 000. Swartlys welkom. Goedkeuring in 5 min. Skakel (021) 762 9079. LENINGS R1 000 - R100 000. 5 minute pre-approval. Same day pay-out. Fiona 082 422 2271.

HAPPY birthday, Ingé Klink. Enjoy your special day. You are 21 years old. Love, Ouma and Boelie. KETCH, FLORENCE. Graag wil ons as Ketchgesin almal bedank wat ons so goed bygestaan het met die heengaan van ons Moeder en eggenoot. Ons wil ook dankie sê aan die personeel van Worcester Dagkliniek, WorcesterHospitaal en Worcester Mediclinic. Gods rykste seëninge vir almal. Van Fabian, Leandré en Davian.

RAAI wie is 3 jaar? Geluk, Nadheerah. Van Steenberg-gesin.

R1 000 - R20 000 loans!! All welcome, blacklisted and garnishee. Ph. Angela at 073 232 8741 office: (021) 829 7233, fax: 086 504 4408.

BRIDGING cash while waiting for pension/package payout (lumpsum only). Cash same day. Ph. (021) 949 0930. RYNEVELD, JAFTHA. Ons wil almal bedank vir die ondersteuning van Pappa se begrafnis, blomme en handdruk. Baie dankie, van Ryneveld-familie.

VERSKEIE wonings te huur. www.rentbay.co.za. BAADJIES, BRENDON. Reeds 1 jaar weg van ons. Ons mis jou baie, maar ons gun jou die rus. Van oupa, ouma Harry, Eveline, Elisebeth, Johanna, Maria en al die kinders.

AU PAIR in Europe/USA. Take a great gap year. Free flights Visa & medical. Girl age 18-25. Work direct with placement agent. Email: manager@house-oorange.co.za. Web:www.house-oorange.co.za. Tel. (021) 553 3638. AU PAIR USA + Holl + Belgium (021) 462 7800 or www.biancasaupairs. co.za CODE 10 driver required. Valid PDP. Shift work (day/night). Minimum 5 years experience. Contact Mr. Kildaire 023 347 5329.

BAIE geluk met Boeta se 81ste verjaardag. Van Van Zylgesin.

GELUK, Lee-Anne Pullin, op jou 4de verjaardag, 26/04/2012. Van jou mammie en Pullin-familie.

HEALTH Care Assistant. Level: 1-4 Training. Enter the Health Care Profession @ hospitals, frail care, hospices. Glen Lilly - Training accredited - HWSETA Provider. Tel. (021) 913 9417/6 Awendrus Tehuis.

COMPUTER Specials!! Pentium 4's from R1299.00. Refurbished with warranty!! Contact Dolf Uys 072 705 8577.

19


20

STANDARD 26 APRIL 2012

GEKLASSIFISEERD


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 26 APRIL 2012

21


22

STANDARD 26 APRIL 2012

OM HIER TE ADVERTEER SKAKEL 023 347 0968

EIENDOMME

BREEDE EIENDOMME

Ouwêreldse sjarme wag op koper VANDEESWEEK se skouhuis, aangebied deur Grondbeurs Ei­ endomme, is ’n prag­ woning in die rustige Paglande. Dié karaktervolle dubbelverdiepinghuis bied hope ruimte en ge­ rief. Die woning het drie slaapkamers en twee badkamers, asook ’n kantoor, ruim kombuis en waskamer. Leefareas sluit ’n formele sitka­

mer, eetkamer en TV­ kamer in. Pragtige houtvloere en vensters dra by tot die gevoel van ouwêreldse sjarme. ’n Verdere bo­ nus is ’n ruim tuinwoon­ stel, ideaal vir ouma of ’n ekstra inkomste. ’n Lowergroen gevestigde tuin voltooi die prentjie. Vir besigtiging op af­ spraak, bel Jenny by 0 082 566 0000, Care­ ne (084 577 3858) of Helene (082 658 2397).


SPORT/SKOLE

STANDARD 26 APRIL 2012

23

Young sports star HILDERINE SCHRÖDER IT is said that dynamite comes in small packages. This is certainly the case when it comes to Giano Jeftha (11), a learner at Worcester Primary School. Giano has recently returned from Du­ bai in the United Arab Emirates where he was part of the South African u.13 cricket team, which took part in a five nations tournament. This achievement landed Giano the title of the Standard and SuperSport Let’s Play Sport Star for March. According to Giano, he has only been playing cricket for the past two years. He soon proved, however, that he has a natural talent for the bat and ball and received his Boland colours the very ye­ ar he first started playing cricket. He re­ peated the achievement again this year. Giano was selected for the national team at a provincial tournament which took place in Worcester during Decem­ ber last year. The team competed against India, Pa­

Giano Jeftha. Photo: Hilderine Schröder kistan, Sri Lanka and England during the Five Nations Cup. The team played six matches of which it won four.

Adding to this achievement, Giano was elected Man of the Match twice. “It was a wonderful feeling and very big honour,” he said about his achievement. One of the highlights of the Dubai tour, says Giano, was a desert safari they went on. “In 4x4 vehicles, not camels,” he laughs. When out on the cricket field, Giano prefers batting or fielding. So far, he adds, his best score is 38, with 21 runs his best score during the Dubai tourna­ ment. With the cricket season fast dra­ wing to a close, Giano is looking forward to the hockey season ahead. But, he adds, he only plays hockey in order to keep fit. Apart from hard work and natural ta­ lent, much of his achievements are thanks to his dad, Gavin, who also coa­ ches him, and the support of his mom, Roslyn, says Giano. “My parents have backed me every step of the way since I started playing cricket.” So, would he like to play for the Prote­ as one day? “Very much!” Giano beams. “But Australia is actually my favourite team,” he adds with a broad smile.

Openingskoot: Die Suid-Afrikaanse Vroue-potspelkampioenskappe het Sondag op Kleinplasie afgeskop. Sowat 500 van die land se top-vrouepotspelspelers sal vir die volgende week teen mekaar kragte meet. Die openingsgeleentheid is onder meer deur hoëlui in Potspel SA, asook plaaslike politici bygewoon. Mnr. Basil Kivedo, uitvoerende burgemeester van die Breedevallei Munisipaliteit en gasspreker by die openingsgeleentheid, het een van die tafels geopen. Foto: Hilderine Schröder

Race one: Maiden Plate (F&M) 1 000 m: 1. Testing The Wind (2) Race two: Maiden Juvenile Plate 1 400 m: 1. Wind Power (15) 2. Parisian Bolt (5) 3. Stormy Ridge (11) 4. Tight Ship (13) Race three: All To Come Maiden Plate (F&M) 1 400 m: 1. Atlantic Beach (3) 2. Bezrins Babe (6) 3. Eden Rose (1) 4. Oh My (2) Race four: Computaform Sprint (Grade 1) R1 million 1 000 m (To be run at Turffontein Racecourse): 1. Val De Ra (8) 2. What A Winter (2) 3. J J The Jet Plane (1) 4. Shea Shea (3) 5. Deliver The Power (7) Race five: Maiden Plate 1 800 m: 1. Mystic Jet (14) 2. Bayont (3) 3. Domani (4) 4. Sparkling Wood (5) Race six: 1 700 m:

Glasby, J.P. Morton en G. Georghiou 98, P. Campher, H. Bosman, C. Fouché en R. Nortjé 97, A. Smith, P. du Toit, K. du Toit en H. Smith 97, J. Kirchner, E. Nortier jr., G. van Tonder en C. Mitchell 95, J.P. Augustyn, D. du Toit, H. Augustyn, F. Bester 95.

Gholf: Bonnievale (72): Enkel­syferplus: M. van Niekerk 35, L. Wentzel 31, D. van Eeden 31, N. de Witt 27. Ceres (72): Enkel­Stableford: B. Claasen 42, B. Da­ niels 42, H. Kleynhans 41, D. Goosen 41, A. Isaacs 40. Hexvallei (72): Samespel­Stableford: C. Viljoen en G. Jordaan 46, R. Wium en A. Bruyns 46, J. Beukes en E. Beukes 45, C. Esterhuizen en P. Esterhuizen 43. Montagu (72): Samespel­Stableford: J. Oosthuizen en E. Stemmet 50, W. Jeneke en W. Nobel 49, P.

Racing selections for April 28 at Ke­ nilworth:

Stemmet en H. Barnard 49, J. Spannenberg en J. Spannenberg 49, R. van Eeden en R. van Eeden jr. 48, W. Rossouw en D. Rossouw 48, J. Kriel en R. Kriel 48, J. Noble en R. Kiewiets 48, R. Loft en J. van Tonder 48, K. Conradie en P. Venter 47, H. Thiart en H. Gouws 47, W. Faul en E. Deyzel 47. Riverside (72): Houespel: D. Fredericks 68, A. Afri­ ca jr. 69, S. Ross jr. 70, I. Malapi 70. Robertson (72): Samespel­Stableford: J. Gelden­ huys en H. Doms 48, P. Nel en F. Esterhuyse 46, H. Eksteen en A. Hayman 45, D. Cloete en J. Gelden­ huys 45. Worcester (72): Vierbal­samespel: C. Jervis, G.

Rugby: Premierliga: Robertson 23, Wesbank (Malmesbury) 20; Ceres 30, Vredenburg 22. Superliga­Oos: Hamlet 35, Young Hamiltons 13; Montagu Villagers 22, Bella Vista 19; Hawston 21, Delicious 20. Atletiek: Worcester Atletiekklub: Spar Women’s Challenge 10 km (15/04/2012): Marinda Pheiffer 0:50:52, Sonja Neethling 1:38:53, Vondra Singleton 0:51:12, Marius Rossouw 1:59:22, Elizabeth Filander 1:11:41, Helen van Zyl 2:01:29, Jennith Wilmot 1:15:29, Maretha Dempers 2:07:38, Amanda Pieters 1:38:48.

Graduation

Plate

. Sportvereniging vergader: Die Boland Sportvereniging vir Liggaamlik Gestremdes vergader op 8 Mei om 18:30 by die Worce­ ster Tennisklub se klubhuis op Bo­ landpark. Klubverteenwoordigers van al die geaffilieerde klubs moet teenwoordig wees. Enige ge­ stremde persoon wat by die klub

1. 2. 3. 4.

Khyber Crossing (2) Silver Haven (4) Hill Fifty Four (1) Oratius (7)

Race seven: Handicap (MR 96) 1 000 m: 1. Cap Alright (1) 2. Gareth Grey (8) 3. Trust Fund (6) 4. Varushka (2) Race eight: Handicap (MR 72) 1 200 m: 1. Shanghai Kid (3) 2. Santa Barbara (5) 3. Act With Honour (7) 4. Raging Bull (13) Race nine: FM 82 Handicap (F&M) 1 200 m: 1. Reflective Image (6) 2. Skip West (3) 3. Kwitizina (1) 4. Rain Gal (4) Place Accumulator: 1,3,6x8x1,3,4,5,14x1x1,8x3,5,7,11, 12,13x6. Jackpot: 1,3,4,5,6,14x1,2,4,5,7x1,8x3,4,5,7,1 1,12,13. Pick 6 (10c unit): 1,2,3x1(11),3(2),4(18),5,10(6/15),14 x1,2,4,5,7x1,8x3,4,5,11,12,13(1/10) x6x1(5),3(4/8),6,11(14/17).

se aktiwiteite wil inskakel, is wel­ kom om die vergadering by te woon. Vir navrae, bel die vereniging se sekretaresse, me. Avril Farao, by 0 082 770 3071 of 023 342 3770 (w), stuur ’n faks na 023 347 1508, of e­pos boland­ sapd@gmail.net.


DONDERDAG 26 APRIL 2012

Villagers onoorwonne ALVER UYS DIE rugbyklub United Bulk Villa­ gers het Vrydagaand sy onoorwon­ ne status in vanjaar se topliga (Pre­ mierliga) van die Boland­rugbyunie behou toe hy Wellington op Boland­ park met 34­14 verslaan het nadat hy teen rustyd reeds met 21­9 voor­ geloop het. Wellington het aanvanklik met me­ ning begin en vroeg die voortou ge­ neem toe losskakel Bernard Kotze met ’n netjiese strafskop slaag ná ’n oor­ treding deur die tuisspan in ’n losge­ maal. United Bulk Villagers slaan egter byna onmiddellik terug en moes die besoekers vir etlike minute hul keer ken ná verskeie aanslae op hul doel­ lyn. Een so ’n beweging loop so amper op ’n drie uit, maar ongelukkig word haker Timmy Beukes kort voor die doellyn by die kantlyn uitgeboender. Villagers kry wel punte toe linker­ vleuel Tiaan Jonkers in die hoekie oor­ gaan ná ’n volle agterlynbeweging.

Losskakel Yaseed Johnson verdoel skitterend uit die hoek vir ’n 7­3 voor­ sprong. Kotze slaag egter met nog ’n straf­ skop om die gaping na 7­6 te laat krimp. Die telling word egter 14­6 in die tuisspan se guns toe slot Yrin Bele­ lie onder die pale afrond nadat skrum­ skakel Jovelian de Koker onderskep het en, toe hy voorgekeer word, met perfekte tydsberekening Belelie oor­ stuur vir ’n drie wat deur Johnson ver­ doel word. Hoewel Kotze met nog ’n strafskop vir die besoekers slaag, word die tel­ ling 21­9 met rustyd toe die einste De Koker die verdediging ná verskeie fa­ ses aan die slaap vang en onder die pale afrond. Johnson slaag met die maklike doelskop nadat hy kort tevore met drie strafskoppogings agtereen­ volgens net­net nie die kol kon tref nie. Kort ná rustyd vergroot die voor­ sprong toe Johnson met ’n blitsige skepskop slaag en kry die tuisspan mi­ nute later sy vierde (en bonuspunt­ drie) toe flank Hannes Hendricks ná

volgehoue druk ’n bal afstorm en oor­ gaan vir ’n drie wat Johnson ongeluk­ kig nie kon verdoel nie. Die telling rek na 34­9 toe plaasvervangervleuel Kirwan Horsemend gaan druk nadat hy en nog ’n plaasvervanger, Jandre Pieterse, in tandem die verdediging behoorlik aan die raai gehad het met hul vlugvoetigheid. Plaasvervanger­ heelagter Emile Smith se doelskop was ongelukkig regs verby. Kort voor die einde kry Wellington ’n troosdrie toe plaasvervangerslot Glyn Pieterse gaan druk nadat hulle met mening die doellyn aangeval het. Vir die tuisspan het veral sy senter­ paar, Godwin Damons en Jowayne van Wyk, op die aanval, maar veral die verdediging, geskitter en menige belowende aanval gefnuik, terwyl slotte Belelie en Morne Boshoff, stut Barend Stander en agsteman en kap­ tein Wayne Wildskut voorlangs uitge­ blink het. Vir Wellington was veral Pieterse, wat kaptein Kobus Basson vroeg in die eerste helfte ná ’n besering ver­ vang het, saam met flank Michael

Hier oorweeg senter Jowayne van Wyk van United Bulk Villagers agter die skrum sy opsies kort voor die doellyn van Wellington in Vrydagaand se Premierligawedstryd op Bolandpark. Villagers het hierdie wedstryd met 34-14 gewen en daarmee sy onoorwonne status in vanjaar se kompetisie behou. Foto: J.D. Belelie Dammert ysters, terwyl linkervleuel Johan Meyer agterlangs ’n handvol was om in toom te hou. Villagers se tweede span wen sy

wedstryd 9­3, terwyl die derde span met 13­15 deur Wellington C geklop is. Saterdag reis Villagers wanneer hy Black Leaves op Gansbaai gaan pak.

Doubles kraai koning op sokkerveld Die sokkerspan Double Foot Shooters het die afgelope naweek koning ge­ kraai toe hy Worcester Spurs met 3­1 geklop het in ’n Promosieligawed­ stryd in Zweletemba. Albei spanne het van meet af aan druk toegepas en goeie bewegings van

stapel gestuur. Doubles het eerste punte op die tel­ bord gekry danksy ’n skitterende doel deur Cameron Swartz ná Darion Sampson hom in besit gestel het. Die tuisspan slaan egter kort hierna terug met Siyabulela Ndzeku wat ná

kort, vinnige aangeë die agterkant van die doelhok vind. Goeie samespel Doubles se volgende doel deur Whaleed Pietersen volg vroeg in die tweede helfte ná goeie samespel tus­

sen Swartz en Jethro Fortuin. Ná ’n paar taktiese skuiwe deur Doubles se afrigter, M.J. Mars, kombi­ neer die middelveld beter enTesswill Nkoko teken kort voor die eindfluitjie met ’n uitstekende kopskoot Doubles se derde doel aan ná ’n hoekskop deur

Swartz. Vir Doubles het Theo Cole en Shan­ ton Maart uitgeblink, terwyl die 14­ja­ rig Reece ook uitmuntende spel gele­ wer het. Swartz en Zenefin Plaatjies is as spelers van die wedstryd aangewys.

Worcester Standard Edition 26-04-2012  

Worcester Standard Edition 26-04-2012

Worcester Standard Edition 26-04-2012  

Worcester Standard Edition 26-04-2012

Advertisement