Issuu on Google+

131 JAAR

ALTYD DAAR!

DONDERDAG 7 JULIE 2011

PRYS R4.50

Standard

Vandag: Mooiweer. Die wind lig suidoos. Maks. temp. 20 °C. Vrydag: Mooiweer. Die wind lig suidoos. Maks. temp. 21 °C. Saterdag: Mooiweer. Die wind lig suidoos. Die wind lig noordoos. Maks. temp. 21 °C. Sondag: Mooiweer. Die wind lig noordoos. Maks. temp. 22 °C. Inligting: SA Weerdiens

Tientalle leerders groet ’n dapper vegter en sportman

3

Numsa­sta­ king hiér nie so geweldda­ dig soos res van land

5

Springbok Heinie Adams gaan kuier by EPSS ­leerders

7

Montana byna voor met skole­berg­ fiets­ reeks

14

Hoogstraat 116, Posbus 31, Worcester 6849 Tel (023) 347 0968 Faks (023) 347 3639 E-pos info@worcesterstandard.com www.breede.com Na-ure nuuslyn 082 570 0906


2

NUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Jongman sterf LÍOMEE VAN DER MERWE NOG ’n man (23) is binne drie dae oorlede ná hy met ’n breinvirus gedi­ agnoseer is. Dit volg ná ’n tienerseun voorverlede week aan ’n breinvirus gesterf het. Die Wes­Kaapse departement van gesond­ heid gee egter die versekering dat daar geen meningitis­uitbraak of enige rede tot kommer is nie. Tóg laat die skielike dood van die jongman die publiek met vrae. Mnr. Taswald Ryneveldt het verlede Woensdagoggend (29 Junie) van kop­ seer begin kla waarna hy ’n beroerte gehad het. Volgens sy tante, me. Ray Hen­ dricks, is hy kort hierna na die Worce­ ster­hospitaal gehaas waar hy met ’n tipe breinvirus asook met TB meningi­ tis gediagnoseer is. Tog kon hy nie be­ handel word nie. Volgens Hendricks was daar vog op sy brein en sou dit kom­ plikasies veroorsaak het, wat breinska­ de tot gevolg sou hê. Hendricks sê hy het voorheen van grieperigheid gekla, waarna die simp­ tome net vererger het. Volgens me. Jo­Anne Otto, kommu­ nikasiebeampte vir die Kaapse Wyn­ land departement van gesondheid, het TB meningitis te doen met TB (tuber­ kulose), ’n siekte wat baie algemeen in die Wes­Kaap is. TB meningitis kan versprei word deur iemand wat in kontak kom met ’n persoon wat ongediagnoseerde, onbe­ handelde TB het. Dit is van uiterste be­ lang dat iemand wat die simptome van TB het sonder huiwering hul naaste kli­ niek besoek. Die simptome is as volg: . nagsweet, . hoes wat langer duur as twee weke,

Taswald Ryneveldt (23) . koors, moegheid, gewigsverlies, . pyn op die bors, en ’n . gehyg, of moeilike asemhaling Hoe vroeër ’n diagnose gemaak word bepaal hoe vinnig ’n geïnfekteerde per­ soon behandeling kan ontvang en dus genees kan word. TB is ’n geneesbare siekte en mense wat op behandeling is, kan dit nie meer oordra nie. Dit is baie belangrik dat die gemeenskap mense wat met TB gediag­ noseer word ondersteun deur te verse­ ker dat hulle hul medikasie soos per in­ struksie neem, gereeld die kliniek be­ soek, ’n gesonde lewenstyl handhaaf en dus genees word. Otto sê die departement wil graag die publiek verseker dat Ryneveldt se dood geen verband hou met die rare vorm van meningitis nie. Ryneveldt se familie is steeds in skok ná sy skielike afsterwe. Vir hulle sal hy altyd die liefdevolle jongman wees wat “elke dag dieselfde” was. Ryneveldt het by Worcester Stoffeer­ ders gewerk tot voor sy heengaan. Hy was ook ’n kranige sportman wat verle­ de jaar nog vir Young Hamiltons rugby gespeel het. Hy word oorleef deur sy twee maande oue dogtertjie, sy drie broers, ’n suster en sy ouers.

Staking sleep voort HILDERINE SCHRÖDER MEER as ’n maand ná werkers van Rainbow Farms begin staak het vir beter lone, is die einde steeds nie in sig nie. Werkers staak reeds sedert 26 Mei. Rainbow en die betrokke unies, die Food and Allied Workers Union (Fawu) en die National Union of Food, Bevera­ ges, Spirit and Wine (NUFBSAW), kon nog nie tot ’n vergelyk kom met betrek­ king tot die loonverhoging nie. Rainbow se mees onlangse aanbod wat verlede week ter tafel gelê is, is ’n 6,5%­verhoging vir werkers in sy ver­ werkingsaanleg en 7% vir plaaswer­ kers. Die unies se laaste eis was egter 7,5 en 8% onderskeidelik. Volgens mnr. Stephen Heath, groeps­ menslikehulpbronne­ en kor­

poratiewesakedirekteur by Rainbow, het die unies vroeër vandeesweek aan­ gedui dat hulle bereid is om weer met Rainbow te vergader. Volgens Heath het die staking pro­ duksie onder druk geplaas, maar gaan hoenderverwerking steeds voort teen volle kapasiteit. Baie van die stakers, sê hy, het ook begin terugkeer werk toe. Intussen sê plaaslike stakers hulle was geensins betrokke by die voorval waartydens ’n bus van Rainbow verlede maand (15 Junie) aan die brand gesteek en ’n tweede se bande stukkend gesny is, soos in die Standard berig is op 23 Junie nie. Die polisie ondersoek steeds dié voorval. Vakbondverteenwoordigers wou die Standard nie verder oor die staking te woord staan nie.

Die Meiring­gesin laat hulle nie deur omstandighede onderkry nie. Van links is George, Kimberley, Monica en Kyle. Met geloof in hul Skepper pak hulle die stryd om Kimberley in ’n skool vir leerders met outisme te kry van dag tot dag. Foto: Laurentia Robertson

Jazzkonsert vir outistiese Kimmy

LAURENTIA ROBERTSON

VIR die Meiring­gesin van Worcester is die gewigtige stryd om ’n opvoeding vir hul jongste te verseker een wat nou al jare duur. Maar ten spyte van die vele deure wat in hul gesigte toeklap, is dit ’n stryd waarin die ouerpaar tot die laas­ te sal volhard. “Kimberley is nou al 10 jaar oud, maar het nog nie eens gr. 1 agter haar naam nie,” het haar pa, George, vertel. Mnr. George en mev. Monica Mei­ ring het met blydskap die nuus dat hul troosbaba uiteindelik op pad is ontvang. Dokters het die egpaar egter aangeraai om hul tweede swangerskap weens komplikasies te beëindig. Dit was eers toe Kimberley (die troosbaba) sowat drie jaar oud was, dat hulle tot die besef gekom het dat daar wel fout is. Kimberley het al die mylpale soos kruip en stap nes enige ander kind op die normale tyd bereik. Haar ouers was ook nie té bekommerd toe sy nog nie op die normale ouderdom begin praat het nie. Daar was menige gevalle in Ge­ orge se familie waar kinders laat begin praat het en dokters het selfs die paartjie gerusgestel met gevalle waar kinders eers op vier jaar begin praat het. Dit was die skielike tantrums, wan­ neer klein Kimmy vir minute aaneen vreeslik sou skreeu en haar vuiste, of selfs haar kop, teen die grond of muur sou kap en haarself uit frustrasie sou beseer, wat hulle genoodsaak het om raad in te win. Só was hulle in en uit by spreekka­ mers en die hospitaal tot Kimberley vyf jaar oud was. Terwyl Monica met haar in die hospitaal gelê het, moes George na hul seun, Kyle, kyk en steeds gaan

werk om die familie te onderhou. Die spanning het sy uitwerking op die gesin gehad. Soveel so dat Monica se hare begin uitval het. Toe Kimberley vyf jaar oud was, is sy uiteindelik met outisme (’n toestand wat die ontwikkeling van spraak belem­ mer as gevolg van erge gedragsproble­ me) gediagnoseer. Dit was maande voor George en Monica haar by ’n spesialis vir verdere toetse en ’n beter idee van wat met hul dogter fout is, kon kry. Voor Kimberley se diagnose was ou­ tisme nie eens in die egpaar se woorde­ skat nie. Hulle het nog nooit van die toestand gehoor nie. Uiteindelik is hulle gerusgestel dat dit nie iets is waaraan sy kan sterf nie. Benewens die emosionele inspan­ ning, het al die mediese onkoste ook die gesin geldelik gestriem. George moes meer as een keer voor die hof ver­ skyn omdat die gesin weens beperkte mediesefondsdekking nie by al hul skuldrekeninge kon uitkom nie. Tog sorg hy steeds goed vir sy gesin en werk hy hard om ’n dak bo hul koppe en brood op die tafel te hou, sê hy met vertroue. Maar as hy begin praat oor die be­ geerte om eendag vir Kimberley te hoor “Pappa” sê, wel die trane in sy oë op en kan hy net­net “Ek kan nie wag vir daai dag nie”, verby die knop in sy keel kry. Die gedragsprobleme wat Kimberley weens haar outisme getoon het, het haar ouers sélf met raad van spesialiste en inligting wat hulle bekom het, onder be­ heer gekry. Soveel so dat sy vir Monica met daaglikse take in die huis kan help. Maar spraak is iets wat deur ’n kundige en met intensiewe terapie aangepak sal moet word.

Kimberley het in die verlede ’n paar sessies by Special Needs Adapted Pro­ gramme (Snap) ondergaan en het goed daarop gereageer. Die program word deur ’n oudonderwyseres van die Vera Skool vir kinders met outisme in Ron­ debosch aangebied. Om die sessies ten volle te benut, moet Kimberley volgehoue terapie vir vier tot ses maande ontvang, sê haar ou­ ers. Maar die terapie beloop ’n aardige bedrag van byna R25 000 per maand. Sedert Julie verlede jaar het die fami­ lie drie jazzkonserte as fondsinsame­ lingspogings aangewend om die nodige geld vir die terapie te bekom. Die op­ brengs van die konserte was egter maar karig. In Oktober vanjaar sal die Meirings voluit gaan deur ’n konsert van die in­ ternasionaal bekende jazzkunstenaar Ernie Smith aan te bied. Hulle beoog om sowat 1 000 konsertgangers (die ka­ pasiteit van die Worcester Stadsaal waar die konsert gehou sal word) by die geleentheid te kry. “Ons sit nou als in,” sê George. Ten spyte van min ondersteuning by vorige geleenthede, sê hy dat hulle as ouers geen keuse het as om te volhard as hulle vir Kimberley ’n toekoms wil gee nie. Die hoop is dat as Kimberley eers eenvoudige spraak kan bemeester, sy makliker plek by ’n skool vir kinders met outisme­onderrig sal kry. Sy is al jare op die waglys om by die Vera Skool aan te sluit. “Elke jaar wat sy nie in die skool is nie, is ’n jaar wat sy uit haar lewe ver­ loor,” sê George. Meer besonderhede oor die komende Ernie Smith­konsert sal nader aan die datum in die Standard bekend gemaak word.


NUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Nie net het Cohen Abrahams se medeleerders hom gegroet nie, maar ook talle jongmense van die gemeenskap het die begrafnis bygewoon.

3

Die emosie was byna tasbaar oomblikke voor die kis in die VGK in Adderleystraat ingedra is. Foto’s: Líomee van der Merwe

Cokie was ’n ware ‘lewensvriend’ LÍOMEE VAN DER MERWE TIENTALLE leerders van Worce­ ster Gimnasium het Saterdag (2 Ju­ lie) die VGK in Adderleystraat vol­ gepak om van hul “lewensvriend” Cohan Abrahams (Cokie) afskeid te neem. Die 15­jarige Abrahams, ’n gr.

9­leerder van dié skool, is Vrydag (24 Junie) in die Tygerberg­hospitaal aan harsingontsteking (ensefalitis) oorlede is nadat hy verlede jaar in ’n busongeluk betrokke was. Hy was vir meer as twee maande bed­ lêend Volgens sy ouers het navorsers aan­ gedui dat hy die sewende mens ter wê­ reld is wat aan dié virus gesterf het.

Tog is die herinneringe aan die “en­ gelkind”, soos sy ma, me. Danshia Abrahams, hom vroeër genoem het, blywend in sy vriende en kennisse se harte. Medeleerders het ’n groot deel van die kerk volgesit om afskeid te neem van “a friend of a lifetime”, soos daar in ’n gedig oor hom voorgelees is. Soos sy ouers dit ook gestel het, het sy vriende getuig van ’n onvergeetlike

vriend wat altyd sy medemens geres­ pekteer het. Sy registerklasonderwyser, me. Jana Wessels, sê sy sal hom altyd vir sy gawe persoonlikheid onthou. Die herinnerin­ ge van sy ware sportmangees is iets wat steeds sal voortleef op die sportveld, het sy bygevoeg. Ook sy vriende het genoem dat hy soveel respek teenoor die onderwysers

betoon het. Hulle sal hom altyd vir sy glimlag onthou. Een van sy vriende sê ook dat hy die beste danser van hul vriendekring was. Hoewel die vriendekring van Cokie hartseer afskeid neem, weet hulle dat hy nou sonder pyn in vrede voortleef. Soos een van sy vriende se laaste heil­ wense lui: “until we meet again, my dea­ rest friend.”


4

NUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Die Kaapse­ Wynland Onderwysdistrikkantoor het onlangs die skole in sy area vereer vir uitnemende prestasie in geletterdheid en gesyferdheid. Die gasspreker by die glansgeleent­ heid was mnr. Graeme Bloch (middel voor op al die foto’s), opvoedkundige spesialis by die Ontwikkelingsbank van Suider Afrika Foto’s: Hilderine Schröder

Onderwys-presteerders vereer HILDERINE SCHRÖDER DIE Kaapse Wynland­onderwysdis­ trik het onlangs sy toppresteerders in geletterdheid en gesyferdheid ver­ eer. Die toekennings word jaarliks aan die skole gemaak vir uitnemende pres­ tasie in geletterdheid en gesyferheid vir gr. 3 en 6.

Plaaslike skole het opnuut puik pres­ teer met die Laerskool Breërivier wat die toptoekenning, ’n 100%­slaagsyfer vir geletterdheid en gesyferdheid vir gr. 3 en 6, losgeslaan het. Tydens dié glansgeleentheid het mnr. Graeme Bloch, opvoedkundige spesia­ lis by die Ontwikkelingsbank van Sui­ der Afrika en gasspreker by die geleent­ heid, onder meer die belang van gehal­ te­onderwys beklemtoon.

“Daar is niks fout met ons jeug nie. Elke dag sien ons skitterende voorbeel­ de van intelligente kinders wat presteer, dikwels ten spyte van moeilike omstan­ dighede. Hulle (die jeug) kan slegs vlieg as ons hulle help om die sterre te sien,” het Bloch gesê. Oor die huidige onderwysstelsel het hy gesê: “Ons almal weet dit werk nie. Ons kry nie die vaardighede om ’n groot nasie te word nie.”

Die rede vir laasgenoemde, het hy bygevoeg, is omdat daar in die grondbe­ ginsels gefaal word. Die nasionale assesseringstoetse (wat leerders in gr. 3 en 6 aflê) is daar om seker te maak die grondbeginsels is in plek. “Ons moet klem lê op ons laer skole, op die vroeë kinderjare, want dít is waar die liefde om te leer gekweek word,” het Bloch gesê

Hy het bygevoeg assesseringstoetse is instrumenteel daarin om probleme in skole te identifiseer, vas te stel wat beter gedoen kan word en planne te identifi­ seer om die probleme aan te spreek. Bloch het die skole en hul onderwy­ sers wat vereer is gelukgewens met hul prestasie. Hy het ook die ouers van leerders in dié skole geloof vir die bydrae wat hulle tot hul kinders se opvoeding maak.

MIV-gevalle by landbou 23% LAURENTIA ROBERTSON IN die landboubedryf, die grootste bron van in­ komste in die Breederivieromgewing, is sowat 23% van die werkers met MIV geïnfekteer. Benewens die landboubedryf, is die land se myn­ en metaalbedrywe die meeste geaffekteer deur MIV/vigs. Maar vir enigeen wat in Suid­Afrika sake doen is tussen 10 en 40% van sy werkers met MIV geïnfekteer. Die uitvoerende hoof van @heart, me. Lynette Rademeyer­Bosman, het dié syfer by ’n geleent­ heid van die Kaapse Wynland Distriksmunisipali­ teit gebruik om die impak van die virus op die land se arbeidsmag uit te beeld. Die doel van die geleentheid was om sakelui bewus te maak van die impak wat MIV/vigs op hul ondernemings het en hoe hulle betrokke kan raak in die voorkoming en hantering daarvan. @heart is ’n nie­winsgewende organisasie wat MIV/vigs­berading en toetsing in die Kaapse­ Wynland bied. In haar toespraak het Rademeyer­Bosman gesê dat MIV nie net ’n styging in koste en ’n krimping van die mark veroorsaak nie, maar afbreuk doen op die welstand van die gemeenskap, wat ’n nood­ saaklike deel van ’n gesonde ekonomie is. “Die MIV/vigs­epidemie sal elke werksplek met verlengde personeelsiekte, afwesigheid en dood affekteer – wat ’n impak op produksiekoste en die moraal in die werksplek sal hê,” sê sy. Sy voeg by dat die finansiële las van die siekte vir ondernemings met soveel as 40% deur die im­ plimentering van voorkomings­ en behandelings­

programme verminder kan word. Die programme moet volgens die behoeftes van die spesifieke or­ ganisasie saamgestel word wat ten beste deur of met die insette van leiers van die organisasies self gedoen is. Na haar mening is hulle in ’n beter posisie om die behoeftes van hul werkers te identifiseer omdat hulle aan die organisasies bekend is. Rademeyer­Bosman het benadruk dat die stryd teen MIV/vigs nie deur die regering en die burgerli­ ke gemeenskap gehandhaaf kan word nie. Die in­ sette van die korporatiewe sektor, wat oor aansien­ like kapasiteit, infrastruktuur en tegniese vaardig­ hede beskik, is noodsaaklik vir ’n effektiewe reaksie teen die MIV­krisis. Die toespraak is gevolg deur ’n vermaaklike, interaktiewe toneelstuk van die Africa Centre for HIV/Aids Management, ’n departement van die Universiteit Stellenbosch. Lucky the Hero beeld die effek uit wat MIV/vigs het op ’n tipiese ge­ meenskap waarin meeste werkers in ons samele­ wing woon.

Die span akteurs wat die toneelstuk op die plan­ ke sit is permanent aangestel deur die departement en is beskikbaar vir optredes by korporatiewe, re­ gerings­ of gemeenskapsinstansies. Volgens me. Jane Abrahams, die sentrum se projekbestuurder, is die doel van die toneelstuk om die boodskap van voorkoming só vir mense oor te dra dat hulle dit verstaan. Die toneelstuk word reeds die afgelope sewe jaar by verskeie instansies aangebied met sowat 25 vertonings ’n maand en ontlok steeds dieselfde reaksie, sê Abrahams. “Mense kan met die karakters identifiseer. “Dit is ook goed as ons vir onsself kan lag. Ons neem onsself partykeer te ernstig op.” Abrahams sê dat die groep gratis vir gemeen­ skapsorganisasies optree, maar omdat hulle hoof­ saaklik op borgskappe funksioneer, vra hulle ’n donasie van regerings­ en korporatiewe instansies. Die sentrum en @heart werk nou saam om die boodskap in die werksplek te versprei met laasge­ noemde wat berading en toetsing doen.

Uitvoerende burgemeester Basil Kivedo en mnr. Philip Dobson, voorsitter van De­ afblind South Africa, het die lintknip by die onlangse opening van sy nasionale kantoor behartig. Foto: Verskaf

Doofblin­ des kry kantoor

Die Africa Centre for HIV/Aids Management se gemeenskapsmobiliseringsafdeling bied ’n opvoedkundige toneelstuk aan wat handel oor MIV/vigs. Die skille op die oë van die mense van die plaas Hiersiefoutie word afgedop wanneer een van sy inwoners met MIV gediagnoseer word. Foto: Laurentia Robertson

VIR die sowat 4 000 Doofblindes in Suid­Afrika is die opening van die nasionale Deafblind South Africa­kantoor hier op Worcester ’n tree nader aan die verbetering van hul lewenstandaarde. Die nasionale kantoor is verlede Woensdag (29 Junie) op die perseel van die Nasionale Insti­ tuut vir Dowes geopen. Mnr. Philip Dobson, nasionale voorsitter vir Deafblind South Africa, het by die geleentheid gesê die kantoor is die sentrale punt van waar aksies in al nege provinsies gaan voorspruit. Die werk word egter op soolvlak by die takke binne elke provinsie gedoen. Die uitvoerende burgemeester van die Breed­ evallei Munisipaliteit, rdl. Basil Kivedo, het in sy toespraak gesê dat die kantoor ’n belangrike instrument in die bemagtiging van Doofblindes is. “Worcester was nog altyd ’n tuiste vir gehoor­ en gesiggestremde persone,” het Kivedo voorts gesê. “Dit is my wens dat Worcester nog vir baie jare vir die doofblinde ’n tuiste sal wees.” Volgens Dobson is een van die grootste uitda­ gings wat hulle ervaar die volkome rehabilitasie van mense met totale Doofblindheid. ’n Program om dit te bevorder word tans ont­ wikkel met die nuutgestigte kantoor aan die voorpunt van bewusmaking en die identifisering van behoeftiges. Die nasionale kantoor is ook verantwoordelik vir effektiewe kommunikasie tussen die verskeie takke, asook verwysings na die nodige hulp­ bronne aan persone met Doofblindheid.


NUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Seder in die landbou sterf HILDERINE SCHRÖDER EEN van die Vallei se groot seders in die land­ boubedryf het verlede Vrydag (1 Julie) geval met die dood van die bekende Rawsonvillese boer mnr. Steyn Viljoen. Viljoen is verlede Vrydagoggend (1 Julie) in die ouderdom van 66 jaar in sy slaap aan hartver­ saking oorlede. Viljoen is as die vierde geslag van dié familie op die plaas Moordkuil naby Villiersdorp gebore. Hy het onder meer met wyndruiwe, aartappels, koring en melk op dié plaas geboer, vertel sy seun mnr. Mechau Viljoen. In die tagtigs, voeg hy by, het sy pa jaarliks rekorddruiweoeste behaal. In 1991 het Viljoen Moordkuil verkoop en na ’n kleinhoewe buite Rawsonville verhuis waar hy met varke geboer het. Sy dood laat ’n groot leemte, sê sy seun. Hy beskryf sy pa as beroemd, maar uiters be­ skeie, iemand wat ’n oop hand gehad het vir sy medemens, selfs wanneer hy nie kon bekostig om dit te doen nie. “Hy het altyd gesê: ‘I know the taste of cham­ pagne, but I love the taste of Coca­Cola’,” vertel Viljoen jr. met ’n laggie. “My pa was ’n diep siel,” voeg hy by. “Ek hoop elke mens kan só

Wyle mnr. Steyn Viljoen. Foto: Verskaf oor sy pa voel.” Dat Viljoen sr. inderdaad ’n merkwaardige mens was, blyk duidelik uit die huldeblyke wat sedert sy dood na die familie instroom, sê sy seun. “Hy laat ons agter met baie sielskos en dinge met ewigheidswaarde. Ons wat agterbly kan maar net probeer om die helfte van sy voetspore vol te staan.” ’n Roudiens is gister (Woensdag) vanuit die NG Moederkerk op Worcester gehou. Hy laat naas Mechau ook sy vrou, Adelle, nog ’n seun, Theron, ’n dogter, Lizel, en vier kleinkin­ ders agter.

Tikvonds:

Die Worce­ ster­polisie het onlangs ’n reuse slag geslaan toe daar op versteekte tik ter waarde van sowat R31 500 beslag gelê is. Die tik, een pakkie van 70 g en ’n tweede van 2,6 g, is in ’n rugsak binne­ in ’n asblik naby die Schus­ woontelle op die hoek van Hoog­ en Trappesstraat ge­ vind. Dít volg na ’n wenk wat die polisie gekry het. Daar was ook sowat R1 500 kontant en ’n skaaltjie waarmee die tik geweeg word by die tik. Niemand is in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Foto: Hilderine Schröder

Numsa­staking duur voort

HILDERINE SCHRÖDER

TERWYL talle werkers in die metaal­ en inge­ nieursbedryf plek­plek amok maak, verloop die plaaslike staking vreedsaam. Sowat 40% van die werkerskorps by GRW Engi­ neering neem aan die staking deel, sê me. Nadia Lombard, menslikehulpbronbestuurder by GRW. Hoewel die staking ’n groot impak op werkver­ rigting het, voeg sy by, was daar tot hede nog geen voorvalle van geweld of vandalisme op plaaslike vlak aangemeld, soos elders die geval is nie. Die stakende werkers neem deel aan ’n landwye staking van die Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid­Afrika (Numsa) nadat geen ooreenkoms tussen die vakbond en werkgewers oor loonverho­ gings bereik kon word nie. Numsa eis ’n loonverhoging van 13%, terwyl werkgewers 7% aanbied. Volgens mnr. Ferdinand Apollos, vakbondver­ teenwoordiger van die werkers op Worcester, het werkers onderneem om nie terug te keer werk toe alvorens hul eise toegestaan word nie. Plaaslike werkers gaan egter hou by vasgestelde reëls vir stakers en sal nié oorgaan tot geweld nie, verseker hy. Buiten die loonverhoging, sê Apollos, wil wer­ kers ook hê die aantal dae wat vir gesinsverantwoor­ delikhede toegestaan word, moet van drie na vyf dae vermeerder word. Op plaaslike vlak wil werkers ook hê ’n perma­

5

nente werkersverteenwoordiger moet aangestel word, sê hy. Werkers versoek ook dat daar aan hulle vervoer verskaf word, voeg hy by. “Daar was al voorvalle waar werkers op pad van die werk na hul huise beroof is,” sê hy. Volgens Apollos het dié voorvalle almal in die vroeë oggendure gebeur wanneer die nagskofwer­ kers van diens af gaan. Volgens die Federasie van Staal­ en Ingenieurs­ bedrywe (Seifsa) wat die werkgewers verteenwoor­ dig, is dit onduidelik wanneer die staking tot ’n einde gaan kom. Die onderskeie partye, sê mnr. Gordon Angus, industriële bestuurder by Seifsa, het nog nie weer sedert verlede Saterdag (2 Julie) vergader nie. Daar is in dié stadium egter geen aanduiding dat die aanbod van ’n 7%­verhoging wat die werkge­ wers by dié geleentheid ter tafel gelê het gewysig sal word nie, sê Angus. In hierdie stadium, voeg hy by, is daar ook geen aanduiding dat die vakbond sy vereiste verhoging gaan wysig nie. Angus het sy kommer en teleurstelling uitge­ spreek oor wat hy bestempel as die kriminele en gewelddadige wending wat die staking in sommige areas begin aanneem het. Angus sê verder daar word op nasionale vlak gekyk na werkers se versoek vir vervoer. “Ons is bewus van klagtes en is bereid om te soek na ’n oplossing daarvoor,” sê hy.


6

GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Kies jou wenbabas DIE laaste twee finaliste is gekies en lesers het nou die geleentheid om vir die algehele wenner in die Standard se oulikste baba­kompetisie te stem. Lesers het vandeesweek vir Caydon Anthony (kategorie 0 tot 18 maande) en Suné Truter (kategorie 18 maande tot drie jaar) by wyse van SMS­stemme na die finale rondte laat deurdring. Dié skatlike tweetjies kom nou saam met die ander finaliste (op bl. 15 te sien) in aanmerking vir die wonderlike spogpryse van ons borge. Die wenbabas ontvang ’n R250­koopbewys en bederfpak­

kie van OK Foods in Stockenströmstraat; R150 koopbewys van Nikki’s Toys; fotosessie ter waarde van R600 van Abri Bothma Fotografie; vyf A5­vergrotings en drie A4­vergro­ tings met rame ter waarde van R750 van Superfoto; rugsak, bal, spaarbussie, waterbottel, pen en vuvuzela ter waarde van R200 van Absa Mountain Mill, en ’n R150­etebewys, pizza chef junior baadjie met bykomende hoed, R100 kontant vir wenner 0 tot 18 maande en R200 kontant vir wenner in die 18 maande tot drie jaar­kategorie van Panarottis. Stem vir jou gunsteling om as oulikste baba in die Vallei gekroon te word deur die woord “BABA”, gevolg deur die baba se naam en van, na 32468 te SMS. SMS’e kos R1 elk.

Steun neem toe vir Kinderfonds­pro­ jek Caydon Anthony

Suné Truter

Hier kom ’n regte inkopiefees! SKUIF solank reg vir ’n inkopie­erva­ ring met ’n reuse­verskil, want in Au­ gustus gaan die Mountain Mill­inko­ piesentrum omskep word in ’n vertoon­ kas vir die beste wat die Breederiviervallei te bied het. Ja, die Best of the Breede­fees, wat in samewerking met die Standard aan­ gebied word, word van 19 tot 21 Augus­ tus vir die eerste keer in dié winkelsen­ trum aangebied en sal volgens die be­ markingspan nie anders beskryf kan word nie as ‘n heerlike plaaskarnaval. Bekroonde kelders en olyfplase gaan hul beste wyne en olyfprodukte bring,

’n paar Mountain Millers gaan sorg dat besoekers aan die kase en brode van die wêreld kan smul, en die onontdekte “skatte” van die Groenstoor gaan daar wees vir almal om te geniet. In ware Worcester­styl sal die Insti­ tuut vir Blindes en die Instituut vir Do­ wes kom wys hoe handwerk en tuinkuns nou eintlik gedoen word en dié wat nog nie die bekende kwiltkunstenaar Mari Claasse se handewerk gesien het nie, kan dit tydens die Best of the Breede voor hul oë sien vorm aanneem. Asof dit nie genoeg is nie, sal die ta­ lentvolle jongmense van die Hugo Nau­

dé­kunssentrum hul talente ten toon stel deur nie net hul kunswerke uit te stal nie, maar ook dans, drama en sang op die planke te bring, terwyl Anchen Schreuder se studente, wat nooit teleur­ stel nie, ook ’n draai in die amfiteater sal kom maak. Die tuinsentrum gaan weer ingerig word vir kindervermaak uit die boonste rakke met ’n springkasteel, gesigverf en ’n ballonkunstenaar as die groot aan­ trekkingskragte. Hierdie vol spyskaart is maar ’n voorsmakie van dit wat wag. Teken so­ lank die datum in jou dagboek aan.

SOWAT 1 400 behoeftige kinders is by Kindersorg Suid­Afrika op Wor­ cester geregistreer, maar volgens maatskaplikke werkers hier is dit net die oortjies van die seekoei. Die Standard Kinderfonds se Winterwarmte­projek is ten doel om dié kinders hierdie winter van komberse, klere en kos wat deur die publiek geskenk word, te voorsien. Ondersteuning vir die projek groei by die dag, met meer onderne­ mings wat as aflaaipunte vir die duur van die projek sal dien. Barmhartige inwoners kan by die Standard­kantoor, Orbit Boland, Nortier Motors, Martin Klopper Fi­ nansiële Dienste, OK Foods en Pick n Pay (Porterstraat) en die Mountain Mill­inkopiesentrum se inligtings­ toonbank produkte aflewer. Die hoogtepunt van die projek vind Saterdag 16 Julie plaas wan­ neer ’n groep motorfietsryers van Kaapstad ’n vragmotor vol warm komberse aan die Lionsklub gaan

oorhandig. Valleiers kan ook be­ trokke raak by die aangeleentheid met ’n liefdadigheidsaamtrek wat die twee organisasies by die Moun­ tain Mill­inkopiesentrum hou. Die projek duur tot einde Julie waarna skenkings aan Kindersorg SA, die Worcester Ekumeniese Ge­ meenskapsdiens (WEG), Afrikaan­ se Christenvrouevereniging (ACVV) en Centre of Hope, op McGregor, oorhandig sal word. Bankbesonderhede Intussen kan Valleiers tot die Standard Kinderfonds bydra deur ’n inbetaling by FNB te doen. Dit kan as volg gedoen word: re­ kening: Gemeenskapskas Wes­ Kaap Worcester Standard. Reke­ ningnommer: 62152031383. Bank­ kode: 261150. Tak: Cape Town City. Faks ’n afskrif van die deposito­ strokie na 023 347 3639, of stuur dit per e­pos na Laurentia.Robert­ son@worcesterstandard.com.

. Die Villiersdorp­polisie ondersoek ’n saak van verkragting ná ’n vrou (28) van Westside, Goni­ wepark, glo Sondag (3 Julie) omstreeks 02:30 deur twee mans oorval is. Volgens ao. Sylvester de Long, woordvoerder van die Villiersdorp­po­ lisie, was die vrou glo alleen by haar vriend se huis toe die twee mans by die deur ingekom het. Volgens De Long het die een man die slagoffer aan haar keel gegryp en gedwing om haar klere uit te trek, waarop hy haar verkrag het. Beide verdagtes (38 en 30 onderskeidelik) is kort ná die voorval in hegtenis geneem. Hulle het Maan­ dag op aanklag van verkragting in die Caledon­ landdroshof verskyn. . Die Worcester­polisie ondersoek ’n saak van strafbare manslag nadat ’n tienerseun (18) Sater­ dag (2 Julie) omstreeks 22:30 langs die Ceres­ Worcester­pad doodgery is. Volgens ’n oogge­ tuie, sê kapt. Mzikayise Moloi, woordvoerder van die Worcester­polisie, het mnr. Willem Jones glo saam met nóg voetgangers langs die pad geloop, maar het hy skielik voor ’n aankomende voertuig ingespring. Niemand is al in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Paarl.

Special for this month: Get a High Performance Driving course on your purchase.

Audi Paarl

Jan van Riebeeck Drive, Paarl | Tel: 021 872 1451 | Fax: 021 872 3039

. Die Rawsonville­polisie soek na enige inlig­ ting wat lig kan werp op ’n voorval op 25 Junie waartydens ’n voetganger naby die Brandvlei­af­ draai tussen Worcester en Rawsonville omgery is. Mnr. Charlie Sass (46), van Pokkraal, is gehos­ pitaliseer ná die voorval. Niemand is al in ver­ band met die voorval in hegtenis geneem nie en enigiemand met inligting kan ao. G. Geldenhuys by 0 079 894 1718 bel.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

Sy musiek vir ewig stil CHRISTINE SMIT

bruarie aangesluit het dat groot dinge vir hulle aangebreek het. Hul musiek EEN van die groot geeste in die dans­ was só gewild, dat die orkes twee lang­ musiekgenre op Worcester, mnr. Da­ speelplate opgeneem het. Verskeie kas­ wid van Wyk, is verlede Donderdag sette het gevolg en later het die orkes (30 Junie) ná ’n kort siekbed oorlede. ook ’n CD die lig laat sien. Hy was 68 jaar oud. Van Wyk het sy musiekloopbaan tot kort voor sy dood voort­ Van Wyk het volgens gesit. Die orkes het een van sy seuns, mnr. Le­ meestal op plekke buite on van Wyk, by sy huis by Worcester gespeel en was Whitestraat 59 in Roode­ in groot aanvraag by trou­ wal aan natuurlike oorsake es, mondigwordingpar­ gesterf ná hy die afgelope tytjies en sportgeleenthe­ maand siek was. de. Hulle het selfs uitno­ Van Wyk was in lewe digings om te speel van een van Worcester se be­ so ver as Namibië gekry. kendste saksofoonspelers. Van Wyk sal onthou Hy is op Stellenbosch ge­ word as ’n liefdevolle va­ bore en het sy kinderjare der en ’n allemansvriend in Kylemore deurgebring Wyle mnr. Dawid wat graag mense laat lag waar sy musiekloopbaan van Wyk. het. Volgens Leon was sy sy beslag gekry het. Dit is vader bekend daarvoor ook hier waar hy sy eerste langarmor­ dat hy met enigeen kon kommunikeer, kes, die Kylemorians, op die been ge­ iemand wat oop was vir kritiek en ’n bring het. voorbeeld vir ander in die gemeenskap Hy het op die ouderdom van 30 na was. Worcester verhuis nadat hy en sy vrou, Hy het voor sy aftrede by Hextex, Gerty, getroud is. Hy het as saksofoon­ die Schus­garage en by Sasko Versprei­ blaser by die Comrades Christmas ders gewerk. Choir van Flippie Baxter aangesluit en Sy begrafnis is Saterdag (9 Julie) om later, ná hy deel van die Massa­Kers­ 10:00 by sy huis en om 11:00 uit die feeskoor van Wolseley geword het, het VGK Worcester­Oos. hy as leermeester jong kinders in koor­ Hy word ook oorleef deur drie ander sang opgelei. seuns Denovan, Novellen en Dellwyn, Dit was nadat Van Wyk hom by die twee dogters, Michelle en Valmarie, 16 Worcesterian Jazz Band van Cyril Fe­ kleinkinders en vier agterkleinkinders.

Heinie Adams (voor, middel) en sy vrou, Lynn (voor, links), is verlede Woensdag hier saam met die skoolhoof, mnr. John Adriaanse (voor, regs), en van die personeel en leerders na afloop van sy motiveringstoespraak by Esselenpark Sekondêre Skool afgeneem. Foto: Alver Uys

Springbok kuier by alma mater

ALVER UYS

EEN van Worcester se bekendste uit­ voerprodukte, die Springbok Heinie Adams, het verlede week sy alma ma­ ter, die Esselenpark Sekondêre Skool, besoek. Hy het nie net sy ervaringe van sy tyd by die skool met die leerders ge­ deel nie, maar hulle ook vertel van sy wedervaringe op rugbyvelde reg­ oor die wêreld en veral van sy verblyf in Frankryk waar hy deesdae sy rug­ byloopbaan voortsit. Adams, ’n baie veelsydige sport­ man wat ook groot potensiaal as krie­ ketspeler vir die skool, Boland en Worcester United getoon het, het hier

in Suid­Afrika naam gemaak as skrumskakel vir Boland, die Suid­ Westelike Distrikte en vir die Blou Bulle waar hy ook deel was van ’n span wat nie net die Super 14 gewen het nie, maar ook drie keer Curriebe­ ker­kampioen was. Dit het hom male sonder tal ook lande soos Australië en Nieu­Seeland laat sien terwyl hy ook deel was van die Springbokspan wat aan die einde van verlede jaar in die Noordelike Halfrond getoer het. Hy het die afgelope sewe maande vir die Franse klub Union Bordeaux Begles gespeel. Adams het gehelp om dié klub, wat eens heel gemid­ deld was, te promoveer om volgende seisoen in die strawwe Franse Top

’n Dag net vir die vrou CHRISTINE SMIT

DIE Nuwe Hoop Sentrum op Worcester se Vrouedagviering word vanjaar op Saterdag 20 Augustus gehou. Dié viering het reeds ’n jaarlikse in­ stelling geword en een van die hoogte­ punte op Worcester se sosiale kalender geword. Die doel is om erkenning te gee aan die groot bydrae wat die vrou in die al­ gemeen tot die gemeenskap maak. Die gemeenskap kan nie sonder hierdie by­ draes van die oumas, die moeders en pleegmoeders oorleef nie. Tydens die Vrouedagviering word individue ook vereer vir hul bepaalde bydraes. Dit word gedoen aan die hand van voorafbepaalde kriteria waarteen hul bydraes oorweeg sal word. Daar word veral ook gekyk na vroue wat, ten spyte van hul omstandighede,

rigting aan hul eie lewens gegee het en nou bepaalde leiding in gemeenskaps­ verband gee. Die viering word van 10:00 af in die Pionierskool se Danie Lückhoff­saal gehou en sal die vorm van ’n deftige formele geleentheid aanneem. Die ver­ rigtinge behoort volgens die organi­ seerders kort ná 13:00 ten einde te loop. ’n Kaartjie van R150 sluit ’n drie­ gangmaal, geskenkpakkies en optredes deur gaskunstenaars in. Voorts sal ’n gasspreker optree, daar sal gelukkige prystrekkings en uitstal­ lings wees deur modewinkels, haarsa­ lonne, kosmetiek­ en juweliershuise so­ wel as van safaritoere. Sakeondernemings word genooi om tafelbesprekings vir hul vroulike werk­ nemers te doen. Kaartjies is ná die skoolvakansie by die skool by 0 023 348 2200 beskik­ baar.

’n Droom word waar: Die droom van ’n eie skool­ saal vir die leerders van die Hoërskool Waveren op Tulbagh het uiteindelik waar geword toe daar vandeesweek met die bouery begin is. Die bouprojek, wat ’n saal en twee klaska­ mers insluit, beloop R3,6 miljoen. Die rolspelers is (agter) mnre. Philip Nieuwoudt (Aurecon­raadgewende ingenieur), Schalk Nel (hoofbouer), Daniel Manho (lid van die beheerlig­ gaam), André du Plessis (One Turn­bouer) en Johan Coetzee (One Turn­direkteur). Voor is mnre. Hendrik Jumath (voor­ sitter van beheerliggaam), Mike le Croix (hoofagent), me. Andelene Michaels (skoolhoof), mnre. David Fredericks (lid van die beheerliggaam), André Andreas (naasregs, sekreta­ ris van die beheerliggaam) en Fred Arendse (regs, hoof­ uit­ voerende beampte van One Turn). Foto: Peter Luitjies

14­kompetisie mee te ding. In dié kompetisie sal hy weer teen voorma­ lige Suid­Afrikaanse spanmaats en ander bekende spelers van regoor die wêreld meeding. Adams, vergesel van sy vrou Lynn, het leerders gemotiveer en dit bena­ druk dat hulle nooit hul drome prys­ gee nie, al is hul omstandighede hoe haglik. Hy het ook kort DVD­inset­ sels met die leerders gedeel om te wys dat hy as kind uit die agterstrate van Worcester dit gemaak het om op die beste velde ter wêreld uit te draf. Adams het ’n geraamde foto van hom in sy klubklere in Frankryk aan die skoolhoof, mnr. John Adriaanse, oorhandig..

7


8

HOOFARTIKELBLAD

STANDARD 7 JULIE 2011

7 JULIE 2011

Onderwys Dat die onderwys in Suid­Afrika in ’n be­ narde situasie is, is ’n jammerlike werklik­ heid en simptoom van politici wat verande­ ring bloot om verandering afdwing. Ondeurdagte leerplanne wat ’n skreien­ de afwesigheid aan navorsing toon word op leerders én onderwysers afgedwing, met die gevolg dat die hele doel van onder­ wys, naamlik om kinders in te lig en op te voed, sneuwel. Kinders wat in matriek sit en nie kan lees en skryf nie, is nie ongewoon nie. Onder­ wysstandaarde moet verlaag word om die matriekslaagsyfer op te stoot. En die feit dat mnr. Graeme Bloch, opvoedkundige spesialis by die Ontwikkelingsbank van Suider Afrika, onlangs op Worcester gesê het almal weet die huidige onderwysstel­ selwerk nie, moet die rooi ligte laat flikker. En dat hy ons powere onderwysstelsel daarvoor blameer dat Suid­Afrika nie die vaardighede kry om ’n groot nasie te word nie, moet as die skrif aan die muur gesien word. Politici, haal die skille van jul oë voor dit te laat is. Ons mag nie met ons kinders, hul potensiaal en ons toekoms dobbel nie. Ook nie met ons onderwyserskorps wat on­ der onmoontlike omstandighede ons kin­ ders vir die toekoms moet voorberei nie.

Lewer kommentaar op berigte, briewe en ander in­ houd in die koerant deur ’n SMS te stuur. Die Stan­ dard hoor graag jou mening.

Reëls is vir almal MNR. TIAAN GROENEWALD skryf: Ek het al ’n hele paar briewe in die Standard gesien oor Worcester se on­ ingeligte padgebruikers, maar wat my deesdae woedend maak is nie my me­ depadgebruikers nie, maar eerder die voetgangers van Worcester. Ek is oortuig ons sit met die mees ongepoetse, ongeërgde voetgangers suid van die ewenaar! Nou onlangs ry ek in Hoogstraat, maar elke paar meter moet ek in die middel van die pad stop sodat Jan Rap en sy maat eers rustig oor die straat kan loop. Nêrens is ’n voetoorgang of verkeerslig in sig nie. Waag jy dit om vir diesulkes toeter te blaas, kry jy ’n vuil kyk of ’n hand­ gebaar wat geen twyfel laat wat dié persoon van jou dink nie. Liewe hemel, verkeersreëls moet mos deur almal gevolg word. Of het ek die memo dat dit nie meer die geval is nie, gemis? Van wanneer af is dit aanvaarbaar om sommer net sonder om links of regs te kyk voor ’n aankomende voer­ tuig in te foeter en dan te verwag dat die persoon agter die stuur moet an­ kers gooi vir die vale? En moenie dink die skuldige party is haastig nie. O, nee! Daar word dood­ rustig oor die straat gedrentel asof al­ mal ál die tyd in die wêreld het. Gister weer was daar weer só ’n ge­ val. Ek sit en wag vir die verkeerslig om groen te word. Uit die hoek van my oog sien ek ’n vrou op die sypaad­ jie wat saam met haar klein seuntjie en ’n paar vriendinne staan. Die oomblik toe die lig groen word, besluit die hele spulletjie om tydsaam oor die pad te loop terwyl al wat ’n

Psalm 119:17­25

Ingehuldig:

Mnr. Anton Nel (links) is verlede Vrydagaand (24 Junie) ingehuldig as president van die Rotaryklub van Worcester vir 2011­2012. Hier ontvang hy die amps­ ketting van die uittredende president, mnr. Willem Burger (regs). Mee. Ria Nel (tweede van links) en Celeste Burger (tweede van regs) staan in die middel. Foto: Ken McIntyre

Doen goed aan u dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam. Maak my oë oop dat ek die kragtige werkinge van u wet ervaar. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewe­ se: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. Ek kwyn weg van verlange na u bepalings. U straf die hovaardiges, die vervloektes wat van u ge­ booie afwyk. Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie, want ek kom u verordening na. Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my, ek sal my hou aan wat U neergelê het. U verordeninge is my vreugde, hulle is my raad­ gewers. Ek verkeer in doodsgevaar, gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het.

Soveel om te doen, so min tyd HET jy ook ’n lys dinge wat jy nog altyd wou doen? Dan val daar altyd iets voor ­ onverwagse, ontydige (en soms onwelkome) kuier­ gaste, die weer is nie reg nie, die kat is besig om kleintjies te kry . . . en só raak die lys verskonings net al langer. Volgens alle aanduidings gaan dit hierdie naweek vroeë lenteweer wees. Warm, maar matig. Die ideale weer om ’n bietjie weg te breek. Ek wou nog altyd die gesin in die motor laai en nuwe paaie gaan ry. Op die N1

voertuig op hulle moet sit en wag! Dis mos belaglik! Hoe de joos gaan mense soos dié se kinders leer wat die verkeersreëls is as hulle nie eens die mees elementê­ re verkeersreëls gehoorsaam nie? As verkeersreëls so maklik oortree word, verbaas dit my geensins dat wet­ teloosheid seëvier en moord en dood­ slag aan die orde van die dag is nie. Ek weet verkeersreëls word steeds by skole by kinders ingeskerp, maar as hul ouers so ’n patetiese voorbeeld stel en al wat ’n reël is blatant veront­ agsaam, kan ek nie juis sien dat die skole se poging enige vrug kan afwerp nie.

Vertroue verloor MEV. NELLA VAN NIEKERK van Worcester skryf: Wat gaan aan met die mensdom? Wat het gebeur dat mens niemand meer kan vertrou nie ­ selfs ook dié met die eerbaarste van bedoelings? Ek praat nou van daardie lae spul wat mense van hul geld by OTM’e be­ roof. Of die sogenaamde kloners van bankkaarte. Daar kook ’n magtelose woede in my binneste oor mense wat dit hul roe­ ping maak om ander te beroof. Ons durf nie geld ons afgod maak nie, maar dit staan ook soos ’n paal bo water: sonder geld is jou hande afgekap. En as jy ’n paar rand in die bank het en iemand beroof jou daarvan, het ek en jy, wat elke sent met bloedsweet ver­ dien het en elkeen van hulle met sorg moet omdraai om te kan bestaan en iemand kom beroof jou daarvan, is die kanse nul dat jy dit weer sal kan ver­ vang of kan opmaak. Ek het geen vertroue meer in ons kitsbanke nie. Want of banke dit wil

klim om ’n bietjie sneeu te kyk buite De Doorns en dan regs afdraai, deur die Koo te ry en Montagu, Robertson om terug te kom. Rustig te ry, stil te hou om die Karoolug in te asem en te gesels met die vrou en kin­ ders. ’n Bietjie te hoor wat hul drome en aspirasies is. Indien die tyd dit toelaat, kan ons nog by die verkeer­ sirkel op Robertson regs draai en by Birds’ Paradise gaan kuier. Of in Voortrek­ kerstraat links draai om die donkies by Eseltjiesrus buite McGregor te besoek.

Dis die plek waar mishan­ delde, verwaarloosde en be­ jaarde donkies rus en vrede vind. Ek sien op hul webwerf dat daar sowat 30 donkies is – elk met sy eie naam. Dowwe Dolla het seker haar naam te danke aan die lang blonde hare in haar ore en maanhare. Die 25­jarige Bella is lief vir mense, maar

weet of nie, jy as geldtrekker staan uit­ gelewer by ’n OTM. Daar is niemand van die bank in die rondte om te help as iets skeefloop nie ­ jy is geheel en al weerloos ­ en die skelms lag terwyl hulle hulself aan jou geld help! Lyk my regtig ons moet maar ons geld in ’n boks onder die bed hou!

Sprokie bekoor GLANSMAL van Breërivier skryf: Dit voel vir my of die lewe half gaan stilstaan het. Ek meen, met al die glansgebeurlikhede agter die rug, waarna kan mens nou uitsien? Ek praat van die koninklike troue in Monaco laasnaweek. Was dit nie mooi nie? En het ons eie Charlene nie die wêreld se voete onder hulle uitge­ slaan nie? Daai baie koninklikes, blou­bloed­stywe­nek­hoi­poloi, rol­ prentsterre (party glad voormalige girlfriends), presidente, kabinetmi­ nisters en bloot gewone mense wat so mooi getooi was, het gehelp om ons vaal en alledaagse lewe ver op die ag­ tergrond te skuif en ons deel van ’n sprokieswêreld te maak. Alles was so mooi, maar die mooi­ ste van almal was Charlene, ons eie prinses van sprokiesland. Stories dat prins Albert deur ’n paar vaderskapstoetse in die gesig gestaar word, kon skynbaar nie eens ’n skadu oor alles heen gooi nie. Of het dit? Want het die mooie Charlene by tye nie verskriklik broos en weerloos gelyk nie! Of was sy maar net verveeld met die lang seremonie waarvan sy seker maar min verstaan het! Maar nou is als verby en die saai ou lewe gaan voort. Tensy prins Char­ les en sy Camilla ’n tweeling kry!

jaag ganse. Adam is oor die 30 jaar oud en baie vriende­ lik, alhoewel hy hard gewerk het by sy vorige tuiste. ’n Besoek aan Robertson se wynkelders is ook op my to do­lys. Terwyl ek sit en skryf, sien ek die pad in my geestesoog. Begin by die Marais­gesin by Cloverfield, dan die Bru­ wers van Bon Courage Land­ goed, kuier onder die bome saam met die vier Retief­ne­ fies van Van Loveren terwyl jy die reeks Four Cousins­ wyne proe. Dan ’n bietjie met Fred

Dan wag ek maar ME. RETHA ERASMUS van Lan­ gerug, Worcester, skryf: So ’n tydjie terug staan ek in ’n su­ permark in die ry en wag om vir my goedjies te betaal. Skuins agter my staan twee vroue en gesels. ’n Mens kon nie help om die gesprek te hoor nie. Die een het strykdeur gekla oor die stadige verkeer wat deesdae in Rabie­ laan en Rouxweg ondervind word weens die padwerke in Rabielaan. Ek moet Rabielaan elke dag ge­ bruik omdat daar geen ander roete na my huis is nie. Ek stem saam. Dit is ongerieflik om vir lang tye te sit en wag voor jy vir ’n kort entjie kan voortkruie. Veral as ’n mens namiddag moeg gewerk is en net by die huis wil kom. Ek troos my egter daaraan dat dié

’n Klop op die skouer aan me. Helen Duvenhage van Protégé Makelaars wat so baie gedoen het vir die sukses­ volle uitbetaling van my Sanlam­eis

Rig u briewe aan: Die Redakteur, Standard Posbus 31, Worcester, 6849 e­pos­adres: info@worcesterstandard.com Alle briewe moet geteken wees en die skry­ wer se naam, telefoonnommer en adres be­ vat. Skuilname sal slegs gebruik kan word wanneer die briefskrywer voldoende regverdi­ ging daarvoor kan aanvoer. Die spertyd vir briewe is Vrydag 14:00, hoewel briewe steeds kan oorstaan.

Viljoen van Viljoensdrift gaan gesels oor die nuutste toekennings wat sy wyne ontvang het. Gou die gesin die onder­ grondse kelder gaan wys by De Wetshof en dan die pad vat na die Burgers van Riet­ vallei. Laas hul wyne geniet by ’n troue op Adelaide in die Oos­Kaap. Arabella is net straat­af en Zandvliet is om die draai. Ai, ’n mens kan darem drome droom. Op die ou end sal ek seker in my agterplaas hoender braai en die hitte verdryf met ’n koue witwyn.

ongerief van korte duur is. En dink net aan die lieflike stuk pad wat ons dan gaan hê. En bygesê, moenie vergeet dat die oorspronklike plan was om die betrok­ ke deel van Rabielaan, waar daar nou eenrigtingverkeer is, heeltemal vir verkeer te sluit nie. Dink net aan die ompaaie wat ons dán sou moes ry. Nee wat, dan eerder die bietjie wag.

ACVV sê dankie DIE ACVV Worcester, skryf: Die ACVV bedank die volgende mense en instansies wat hul algemene jaarvergadering verlede week geborg het: Drosdy Spar, Bloch Slagtery, CBM Theron, Vasthi Carstens, ATKV, Boland Skryfbehoeftes, Pick n Pay, Peppie van Tonder, Wilna Die­ ner, Anton Cole en Nashua.

wat so lank gesloer het. Sy het my ge­ reeld op hoogte gehou van die vorde­ ring van die eis. Dit is voorwaar uitste­ kende diens. – Mnr. P. Beukes. Hierdie koerant is uitgegee deur die eienaar, Boland Koerante (Pty) LTD (Reg. Nr. 1965/0001754/07), Mynhardtstraat 37, Strand, 7140 en gedruk deur Media24, Kaapstad. Geen berig of advertensie mag sonder verlof van die eienaar gereproduseer word nie ingevolge Artikel 12(7) van die Wet op Outeursreg van 1978. Die Standard onderskryf die gedragskode van die Ombudsman vir die media in Suid-Afrika.


GEMEENSKAPSNUUS

STANDARD 7 JULIE 2011

9

Totsiens:

Leerders van die Botha’s Halte Primêre Skool het op 24 Junie hul skoolhoof, mnr. Ismail Omardien, wat ná 35 jaar in die onderwys die tuig neergelê het, gegroet. Foto: Verskaf

Kos met kurwes: Die vrouegimnasium Curves het as deel van

Uitreikprojek: Raimondi’s­handelaars en Lion Matches het saam verlede Donderdag (30 Junie) sok­

sy wêreldwye projek, Food Drive, kos aan die Worcester House of Hope (WHOH) geskenk. Daar is verlede Woensdag (29 Junie) sowat 500 kg se kosvoorraad aan dié veiligheidshuis vir vroue en kinders oorhandig. Agter (van links) is mee. Anja Kotzé (regsadviseur van WHOH), Tersia Lourens (bestuurder van Curves) en Jenny Steyn (eie­ naar van Curves). Voor is mee. Sonja du Toit (bestuurder van WHOH) en Jennifer de Jager (assistentbestuurder van Curves).Foto: Líomee van der Merwe

kertruie asook ’n sokkerstel aan die Peacemakers Sokkerklub van Zweletemba geskenk. Die skenking is deel van die twee ondernemings se gemeenskapsuitreikprojekte. Voor (links) is mnr. Blackie Swart, bestuurder van Raimondi’s, en agter (regs) is mnr. Sven Mulder (verkoopsbestuurder) met (voor regs) mnr. Ferdie Sass (verkoopsman), albei van Lion Matches. Foto: Líomee van der Merwe

Dramafees:

Dramaleerders van die Worcester Senior Sekon­ dêre Skool het aan die Kunste­ kaap se jaarlikse dramafees vir hoër skole deelgeneem. In totaal het 52 skole regoor die Wes­Kaap aan dié minifees deelgeneem waar 16 skole gekies word vir die hooffees wat tussen 5 en 8 Augus­ tus plaasvind. Die opvoeders wat saam was, is is Natasha Africa en Craig Tobias. Foto: Verskaf

Gholf vir Cansa:

CANSA Boland Overberg het die afgelope naweek sy Sanlam Kankergholfdag by die Riverside Gholfklub gehou. Die klub het altesaam R4 550 vir die organisasie ingesamel. Van links is Michael Hattingh (Riverside se klubkaptein) saam met die wenners, David Williams (A­seksie, 39) Rodger Abrahams (B­seksie, 39) en Jo­ han Josef (C­ seksie ­32). Foto: Verskaf


10

KALENDERBLAD

STANDARD 7 JULIE 2011

V A L L E I - K A L E N D E R Donderdag 7 Julie: Die klassieke sprokie Rooikappie en die Wolf is om 10:00 in die Paarl op die planke by die Ou Meulteater. Kaartjies is R40 en kan by 0 083 564 0056 of vstem­ met@gmail.com bespreek word. Vrydag 8 Julie: Die bekende akteur en sanger Ivan Zimmerman tree om 20:00 by die Ou Meulteater in die Paarl op. Kaartjies is R80 en kan by of vstem­ 0 083 564 0056 met@gmail.com bespreek word. Saterdag 9 Julie: Pinnochio en die to­ werstaf is om 10:00 by die Ou Meultea­ ter in die Paarl te sien. Kaartjies is R40 en kan by 0 083 564 0056 of vstem­ met@gmail.com bespreek word. Maandag 11 Julie: Die SA Idol Elvis Blue tree by Damas in Brandwacht op. Kaartjies is R200 per persoon met ete ingesluit. Bespreek by 0 023 342 1477. Dinsdag 12 Julie: Kinkel en Konkel is om 10:00 by die Ou Meulteater in die Paarl te sien. Kaartjies is R40 en kan by 0 083 564 0056 of vstem­ met@gmail.com bespreek word. Saterdag 16 Julie: Die Pure Boland Plaasmark word van 09:00 tot 14:00 by die Overhex­kelder gehou. Saterdag 16 Julie: Internasionale jazz, soul en R&B­saksofoonspelers, An­ drew Young en sy orkes, tree in die Worcester Stadsaal op. Kaartjies (R70) kan by 0 079 913 6102 bespreek word en is by Stockenströmstraat 60 beskik­ baar. 16 en 17 Julie: Die Franschhoek Bastil­ lefees. Toegang van R100 per persoon laat toegang tot die kos­en­wynmar­ kiestent toe en sluit ’n proeglas en ’n komplimentêre boekie met proekoe­ pons in. Kaartjies kan deur www.web­ tickets.co.za bespreek word, maar ge­ talle is beperk, so bespreek vroegtydig.

Vrydag 22 Julie: Rory Rootenburg aangebied deur Seven Oaks en Wa­ boomsrivier Wynkelder. Kaartjies is R185 per persoon (sluit vertoning en sop in). Koop nou jou kaartjie en kry Elvis Blue (7 Oktober) se kaartjie teen spesiale prys. Navrae: Jacqui Pols by 0 083 639 0405 of Marleen van den Berg by sales@wabooms.co.za. Saturday, July 23: Opstal Live pre­ sents Bob & Sop, featuring the music of Bob (Dylan, Seger, Marley, Johnson) and many more! Tickets are R150 per person with meal. Phone Helga on 0 023 344 3001 or email wine@op­ stal.co.za. Vrydag 29 Julie: Die Orchard United­ sportklub hou ’n modeparade om 18:00 by die Hexpark Primêre Skool om geld vir sy netbal­ en krieketspanne in te sa­ mel. Kaartjies is R20 en kan by mev. Salie by 0 073 741 1093 bespreek word. Vrydag 29 Julie: Die Tulbagh­skou­ dans met DJ Gideon om 20:00 in die Tulbagh­stadsaal. Kaartjies is R125 en sluit ’n driegangmaal in. Bel Dina Wie­ se by 0 082 932 8097 vir meer inlig­ ting en besprekings. 5 ­ 7 August: The Robertson Slow festi­ val. For more information, visit www.robertsonslow.com or contact the Robertson Wine Valley on 0 023 626 3167. Saterdag 20 Augustus: Die Nuwe Hoop­sentrum se Vrouedagviering om 10:00 in die Danie Lückhoffsaal by die Pionierskool. Kaartjies kos R150 elk. Vir navrae, kontak die skool by 0 023 348 2200. - Stuur inligting oor ’n geleentheid wat jy in die Valleikalender wil adver­ teer na 0 023 347 3639 of stuur ’n e­pos na Laurentia.Robertson@worce­ sterstandard.com.

Debut album tells of youth’s struggles LAURENTIA ROBERTSON

Hlokomela (Be careful). The album tells of the struggles young people face in their HIS love for music, like many big names in the industry, daily lives and each of the 10 tracks carries a message for started in the church, says Zweletemba local Victor the youth on how to overcome these problems. Mphailane, aka Tholi. Tholi says that he draws inspiration from the things he sees happening around Here he was sur­ him. rounded by people Any event at any who had an apprecia­ time can lead to a new tion for music and melody and when the didn’t shy away from inspiration hits, all he expressing themselves can do is let it follow through sound – voice its prompting. and many different in­ Tholi’s advisor and struments. agent, Madida Stuur­ During his primary man of Monwatain­ school years, Tholi got ment Productions, involved in the school urged him to go to Jo­ choir and his love for hannesburg to record music blossomed until the album. He did so he picked up the accor­ at the Takk Studio. dion nine years ago Tholi’s favourite and became complete­ song on his debut al­ ly besotted. bum is the title track As a young man, “Hlokomela”. since his days at Vusi­ According to Stuur­ sizwe High School and man, Tholi has not yet well after he matricu­ booked any perform­ late his dream was to ances to promote his release his own album recent release and will and in 2009 the instead bring his music thought came to him to the people by busk­ that he may want to ing on the streets of pursue music as a pro­ Worcester and sur­ fession. rounds. Today this dream is Tholi can, however, realised with the re­ be booked for per­ lease of his first CD, a formances on traditional Sesotho of­ Victor Mphailane aka Tholi is all smiles to see his dream of 0 078 649 1564 or fering entitled releasing his own album come true.Photo: Laurentia Robert­ 074 800 4280. son

Modeparade:

Die Orchard United­sportklub hou Vrydag 29 Julie ’n modeparade om geld vir sy netbal­ en krieketspanne in te samel. Die spelers (beide junior en senior) sal aan die modeparade deelneem met ’n spesiale kategorie, Mamma Orchard, waaraan mammas van die spelers kan deelneem. Die vertoning vind om 18:00 by die Hexpark Primêre Skool plaas. Kaartjies is R20 en kan by mev. Carin Salie by 0 073 741 1093 bespreek word.

VRYDAG 8 JULIE – DONDERDAG 14 JULY BESPREEK NOU BY: 0861 CINEMA / 0861 246362 / www.numetro.co.za / mobi.numetro.co.za Pryse en tye mag verander sonder kennisgewing. Alle komplimentêre kaartjies is onderhewig van beperkings.

MOUNTAIN MILL WINKELSENTRUM STARTS WEDNESDAY, 13 JULY

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 10 2D V

m

Wed, Thu: 09:00, 11:30, 14:15, 17:00, 19:45

SOMETHING BORROWED Fri-Thu: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30

CARS 2 - 2D

L

m

EK JOKE NET

LV

KUNG FU PANDA 2 - 2D Fri-Mon: 10:15, 12:45, 15:15, 17:45 Tue: 10:15, 12:45

MR POPPER'S PENGUINS

PG

Fri-Thu: 10:15, 12:45, 15:15

BRIDESMAIDS

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON -2D

Fri-Thu: 17:45, 20:15

Fri-Thu: 10:00, 13:30, 17:00, 20:30

Fri-Thu: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00

10m

Fri-Mon: 20:15. Tue: 15:15, 17:45, 20:15

V E R T O O N T A N S WOZA WEDNESDAYS! R22.00 ‘n KAARTJIE

m

LV

ALLE TEATERS. ALLE VERTONINGS. ELKE WOENSDAG.


GEKLASSIFISEERD

STANDARD 7 JULIE 2011 RYNEVELD, TASWALD. We will treasure your memories and always love you. From Marion, Bernett, Marcus and Daniella. RYNEVELD, TASWALD. Ons sal jou baie mis, maar jy sal voortleef in ons harte. Van Annetjie en Lap. RYNEVELD, TASWALD. Die pyn is seer. Die gemis is groot. Tessie se plek is leeg en stil. In ons harte sal jou glimlag bly. Van Ava, Carolis-gesin, Angelique en Chriszano. RYNEVELD, TASWALD. Jy was 'n broer, kollega en steunpilaar en ek gaan jou baie mis. Van jou suster Marion.

BAILEY, LEN. Boeta Len skielik van ons weggeneem na ons Hemelse woning. Mooi herinneringe sal ons altyd bybly. Van Sunica, Kallie en kinders. Mamma, Mienie en Lalla. WITBOOI, LEONARD. God’s timing is perfect timing. Dearest Len, God came on June 29, just days before your birthday on Monday, July 4. Took you to celebrate your birthday in Heaven. We will miss you dearly, but you will live in our hearts forever. From Lakey and Jeftha family. WITBOOI, LEONARD. Rus sag, Len, ons mis jou, maar gun jou die rus. Dit is jou eerste verjaardag weg van ons. Jesus sal jou vertroos. Wees sterk, Fransina. Met liefde van Jannie, Leticia en Jeetan. Ps. 23 vers 1. WITBOOI, LEONARD. Die pyn is seer en die gemis is groot. Van Elize. WITBOOI, LEONARD. 'n Seun van karakter en soveel liefde deur al sy pyn. Dankie, Vader, dat hy ons lewens kon verryk. Rus veilig by Jesus. Van Rina, Danny en Michaela. WITBOOI, LEONARD. Len dearest, your first birthday in Heaven on Monday, the 4th of July 2011. Goodbye, Len, till we meet again. From aunty Lilian, Edith and children. WITBOOI, LEONARD. Rus sag in Jesus se arms. Dankie vir die seun wat jy was. Van Daddy, Mamma en broers (Booysen-familie). WITBOOI, LEONARD. Graag sou ons geluk wou sê, maar Jesus wou dit anders hê. Ons gaan jou baie mis. Wat God gedoen het, is welgedaan. Hadin, Muriel en Haymary. WITBOOI, LEONARD. Met groot hartseer neem ons afskeid van my seun, Leonard. Die mooi herinneringe sal altyd by my bly. Jy verjaar baie lekker in die Hemel. Van jou pa en al die kinders en kleinkinders. WITBOOI, LEONARD. Engel dit is jou eerste verjaardag by Jesus. Jy was my steunpilaar in alles. Altyd in my hart. Ek gaan jou mis. Jou vrou Fransiena. WITBOOI, LEONARD. Die verlange is alreeds groot. Gaan jou baie mis. Liefde, Rodney en Geraldine.

VAN WYK, DAWID. Jy is geneem na jou nuwe woning, 'n veilige plek by ons Koning. Met hartseer sê ek gaan in vrede. By Jesus, oom Davy, gaan jy voortleef. Van Zain en gesin.

11

VAN WYK, DAWID. Suddenly, softly and tenderly Jesus came to take you home where you belong with Him in Heaven. We will always cherish the sweet memories we spent together. From Leon, Roseline, Samantha and Leorencia. VAN WYK, DAWID. Pappa, dankie vir die pa wat jy was. Pa, ons mis jou baie en Pa sal altyd in my hart wees. Rus in vrede. Van Dellwyn, Esmei, Denwyn en Aldene. VAN WYK, DAWID. Silent be silent. God knows what is best. Your son, Danowen, wife, children and grandchildren. VAN WYK, DAWID. Softly and silently God has picked you away from us. Sadly missed by Novellen, Lilly and children. VAN WYK, DAWID. Dis hartseer om afskeid te neem. God het anders besluit. Van Gaith, Michelle, Alrick, Eurika en Gaylin. VAN WYK, DAWID. Sal altyd die mooi tussen ons onthou. My man, mis jou alreeds. Jou verlangende vrou, Gerty. VAN WYK, DAWID. Jy was 'n pa en oupa duisend en die gemis is groot. Rus in vrede. Van Valmarie en Viloshnee.

FIELIES, MARY. Mammie, jou plek is leeg. Ek gaan Mammie mis. Van Adri en gesin. FIELIES, MARY. Die mooiste blom is gepluk om die Hemelse ruiker te voltooi. Baie dankie, Mamma. Van Poppie, Reniece, Jo-Ann, Joheen en Jayden. FIELIES, MARY. Mamma, jou plek is leeg en jou voetspore is geplant. Ons sal voortgaan met jou legacy. Van Danny, Jo-Ann, Garth, Gareth en Zané. FIELIES, MARY (néé VAN WYK). Ek is kalm, rustig en ontspanne. Ek laat elke besonderheid van my lewe oor aan God se sorg en bewaring. Mamma, jou plek is leeg en die gemis is groot. Van Poppie, Danny, Rytjie, Adri, Sandra, skoonseun en skoondogter, 10 kleinkinders en 1 agterkleinkind. FIELIES, MARY. Mammie, jou plek is leeg, maar ek berus my daarin. Dankie vir die 26 jaar wat jy daar was vir my. Baie liefde, Sandra.

LINKS, GEODFREY. Rus in vrede. Van ouers, broers en susters.


12

GEKLASSIFISEERD

STANDARD 7 JULIE 2011

McNEIL, CEDRIC (CEDDY). Ons geliefde seun, broer, swaer en familielid het onverwags, maar sag tuis heengegaan op 1 Julie 2011. Ons sal hom elke dag mis in ons lewens, maar weet dat hy 'n vol en bevredigende lewe gelei het. Met baie liefde en vreugde. Cedric, Bettie, Cliff, Clint, Lochrica McNeil en Hannie Smith.

HOFFMAN, JOHN ISAAC. Met liefde en mooi herinneringe neem ons afskeid van 'n seun, broer en oom. Jou plek is leeg, maar in ons harte sal jy voortleef. Baie liefde Mamma, Denovan, Anneline, James, Janine, Suzan en kinders.

MEUBELVERVOER N.J. (Otto). 20 jaar ondervinding. Persoonlike toesig. Enige trek. 082 708 9447/023 342 0286.

LUCAS, ALCANO PATRICK. Geb. 1979/04/26. Gest. 2011/07/02. Ons berus ons by Jesus se besluit. Jy sal altyd in ons harte bly. Van Joey, Louise en Samantha Nkoko. LUCAS, ALCANO PATRICK. Die pyn is seer en die gemis groot. Jou plek is leeg en stil, maar in ons harte sal jy voortleef. Van MaryAnn, Annelize, Denver en Brandon. LUCAS, ELCANO. Die pyn is seer en die gemis is groot. Jou plek is leeg en stil, maar in ons harte sal jy voortleef. Van jou vrou, ma, kinders, broers en susters. LUCAS, ELCANO. Skielik van ons weggeneem na jou Hemelse woning. Mooi herinneringe sal ons altyd bybly. Van Timmy, Frandoline en kinders. LUCAS, ELCANO. Met hartseer en mooi herinneringe neem ons afskeid van jou. Ons gaan jou mis, maar troos ons daaraan dat jy veilig by Jesus is. Met liefde van Daddy, Mamma en Human-gesin.

GUESS who is 21? Melissa. THYS, ANNIE. Gest. 2010/07/06. Reeds 'n jaar van ons geskei. Dit was 'n voorreg om so 'n ma en ouma te kon hê. Mooi herinneringe vergoed vir die seer wat ons ervaar. Van September- en Wehr-familie.

GELUK met jou 21ste verjaardag. Liefde. Van Hugh-Moses.

BRIDGING cash while waiting for pension/package payout (lumpsum only). Same day payout. Ph. (021) 949 0930.

SOLOMONS, KATELIN. Een jaar oud. God rykste seën op jou pad vorentoe. KEFFERS, MARTHINUS. Op 3 Julie 2011 is dit jou eerste verjaardag weg van ons. Sal jou altyd mis. Van vrou en kinders.

RAAI wie is 40?

SARELSE, WILLEM. Vandag, 7 Julie, vier jy jou tweede verjaardag in die Hemel. Ek verlang en mis jou baie. Van Macie, kinders en kleinkinders. GUESS who is 40 on 07/07/2011? May God richly bless you? Lots of love, Mommy. Gino, Hanel, Meyer and February family.

DIAMOND, RAYMOND PETER. Geb. 1981/01/13. Gest. 2011/07/03. Skielik weggeneem van ons. Begrafnis vind plaas om 11:00 te Cranestraat 5 Avianpark. Betreurende familie. Ma, Pa, Romio, Juliet, Leilané, Hydrick en Henry. Macfield Funerals.

TITUS, ELVIN. Geb. 1986/07/21. Gest. 2010/07/08. Eerste jaar weg van ons. Verlange is daar. Mis jou. Van ma, pa, suster, broer, Raefick en Nella.

ABRAHAMS, COHAN JADE. Baie dankie vir die breë gemeenskap, familie en vriende, ds. Jeff Fransman, ds. J. Wilson en past. D. Stryers. Dankie vir Tygerberg-hospitaal, dokters en verpleegpersoneel vir bystand verleen. Dankie aan Rawsonville Primêr, Brandvlei Gevangenis en Worcester Gim vir bystand. Dankie aan Alpha en Omega vir jul puik diens gelewer. Liefde, Abrahams- en Wilson-familie.

VAN WYK, VILOSHNEE. Raai wie was 21 op 03/07/2011? Baie liefde van Mammie en familie.

PAGE, KIM VERONICA. 10 Julie geluk met jou mondigwording. Gods rykste seën, van ouers, Graeme, Janine, Angelique en Graeme Junior en familie. Seëninge op jou pad vorentoe. Baie, baie liefde.

AKKERHOUTBLOMBALIES. Afgeskuur en vernis R180 stuk. Sel 072 391 3860. AVENT isis manualborspomp met bottels R200. Groot Maranki'sspeelmat/doughnut R200. Skakel 082 567 1028. COMPUTER SPECIALS! Pentium 3s from R899. Pentium 4s from R1 599. All complete systems! All systems refurbished with warranty! Dolf Uys 072 705 8577. DSTV-DEKODEERDER met kaart en afstandbeheer R250. Skakel 023 347 0308/072 305 6908. ENKELBED met matras. Werkstafel met draaiskroef. Skakel 084 264 7784. GUNSAFE mate 24 cm x 31cm. R300. Skakel 082 575 7261. KAGGELHOUT R440/1000. Tel. 082 932 8097. KOMBUISKASSIES. 1x4-deur, 1x3-deur, 1x4deur met 1,8m dubbelopwasbak R1 500. Skakel 082 804 9229. MICROPHONES for sale. Shure SM58 microphone with lead and stand for R700 only. Samson microphone for R350 only. Phone Willie cell 073 121 1392. SAMOOSAS, pies, pizzas, sausage rolls (HALAAL). Mixed platters and curry mince rooties. 082 558 4141/ 023 347 3299.

BAKKIES onder R30 000 gesoek. Skakel 084 511 0312. EK is 'n kontantkoper en dringend op soek na 'n Toyota/Mitsubishi L300 of Hyundai Motorhome in enige toestand. Kontak 082 771 2213. GESOEK 6 of 12 m container. Kontantkoper. 083 702 2826.

PICK, ROGER LESTER. Geb. 1955/09/11. Gest. 2011/06/22. Sal jou altyd mis. Van susters.

SPRITE Sport 1980woonwa te koop. Geringe aandag nodig. 6-slaapplek. R7 995. Skakel 084 056 0130.


GEKLASSIFISEERD LENINGS, lenings, Lenings!! R1 000 R100 000. Vir skuld, motorherstel, aanbouiing, studie en alledaagse ditjies en datjies. SwartlyskliĂŤnte welkom. Fiona 082 422 2271. LOANS. R1 000R50 000. Fast pay-outs, garnishee blacklisted welcome. Contact Sharon 083 819 3947.

KAMER te huur. Skakel 079 893 6132. MIDDEDORP. Enkel dame. Onmiddellik beskikbaar. Skakel 072 278 3487.

PAGLANDE. Gemeubileerde woonstel R3 000 per maand vanaf 1 Augustus. Water en ligte ingesluit. 023 342 3383. WOONSTEL te huur Meiringspark R2 300 per maand plus deposito. Water en ligte ingesluit. Skakel 074 213 5884.

SENTRAAL. Kantoor dadelik beskikbaar. Geskik vir administratiewe doeleindes. Krag en water ingesluit. R1 100 onderhandelbaar. Skakel (023) 342 3604. VERSKEIE wonings te huur. www.rentbay.co.za.

AVIANPARK 2-slaapkamer, en-suite met i.g.k., sitkamer met kaggel en toegeruste kombuis, gelamineerde vloere. Buitebraai en onderdakparkering. Pynlik netjies. R320 000 o.h.b. Skakel 082 685 3715.

STANDARD 7 JULIE 2011

Standard PAID surveys in SA! Work directly for us as a survey administrator. Highly profitably, Own hours. For a full info brochure SMS your name and postal address to 079 036 6501 or visit www.hbiz.co.za/survey/ 17072. WELL established cosmetic house needing a distributor in your area. Good benefits. Contact Rodney 083 777 7891 or email: Rodney@tabs.co.za WERKSGELEENTHEID vir verkoopsdame. Bring CV persoonlik na Durbanstraat Apteek. Tel. 023 347 2075.

LOOPBANE CAREERS

13


14

EIENDOMME

STANDARD 7 JULIE 2011

Great turnout for Spur MTB THE 2011 Spur School Mountain Bike League got underway with record turn­ outs at the first regional events in the Free State, Western Cape and Mpumalanga. In an action­packed start in the Western Cape leg, 130 learners took to the tracks at Contermanskloof for a fun day of mountain bike racing. According to Meurant Botha, of league administrator Amarider, the com­ petition was tough and, following a competi­ tive, but fun day of mountainbiking, the schools at the top of the combined high school log are Parel Vallei first (236 points) with Montana High School a close second with 226 points. Montana is leading the girls’ high school division with 69 points, followed by Steen­ berg High with 66 points in second and Parel

Vallei in third position with 47 points. Paul Roos Gimnasium is currently hol­ ding the top position with 193 points, follo­ wed by Parel Vallei with 189 and Montana in third place with 157 points. This is the third season of the Spur School Mountain Bike League and, according to Botha, this event can only go from strength to strength as it grows in popularity. “Our main aim is to create a fun racing environment where riders can compete as individuals while at the same time earn points for their schools. Amarider is also promoting the league to get kids on bikes as early as possible to gain the necessary skills that will make them accomplished adult mountain bikers who have an apprecia­ tion for the trails and gain a passion for the sport,” Botha said.

OM HIER TE ADVERTEER SKAKEL 023 347 0968

“We are thrilled with the great turn­out for the first events of the season and feel that the separate scoring systems for boys, girls and mixed teams will put all schools on equal footing for an exciting Spur School Mountain Bike League this year.” The Mpumalanga regionals saw a fierce inter­schools battle with Lydenburg High scoring 61 points and currently lying top of the log, followed by Uplands College with 50 points and Rob Ferreira in third with 42 points. For more information, league calendar and results, visit www.spur.co.za/mtb, or contact Amarider on 0 021 884 4547. Ri­ ders will be able to follow results on the Spur website and can also register on the Spur High School Mountain Bike League page on Facebook.

Pia Carstens of Montana High School in action. Photo: Supplied

BREEDE EIENDOMME

Veiligheid en luuksheid kenmerk dié pragwoning HIERDIE week se skouhuis, aangebied deur Lew Geffen Sotheby’s International Realty, is ’n kombinasie van veiligheid en luuks­ heid. Hierdie pragwoning op ’n erf van 972 m² in Worcester­Wes is nou te koop. Die eien­ dom is ten volle omhein en bied veilige, be­ heerde toegang. Die huis se ingangsportaal skakel met ’n helder, oopplan­leefgedeelte wat die ont­ werperskombuis, sit­ en eetgedeelte insluit en uitgaan na die stoep met ’n ingeboude braai. Verder is daar ook ’n TV­kamer met ’n kaggel vir koue wintersaande. Die huis het drie ruim slaapkamers en twee moderne badkamers. Die afwerking en vloerbedekking is deurgaans modern en

luuks. Aangrensend aan die dubbelmotor­ huis is dieselfde grootte werkskantoor wat na willekeur ingerig kan word volgens die nuwe eienaar se keuse.

Die woning is in die mark vir R1,2 mil­ joen. Vir navrae of besigtiging, bel Lew Geffen Sotheby’s by 0 023 347 2240 of be­ soek www.sothebys.co.za.


SPORT/SKOLE

Mustang’s racing selections for Saturday (9/7/2011) at Kenilworth: Race one: Maiden Juvenile Plate 1 200 m: Favourite

STANDARD 7 JULIE 2011

4. Emmajo (3)

Race two: Maiden Juvenile (F) 1 200 m: La Belle Helene (11)

Race seven: Pinnacle Stakes 2 400 m: 1. Sun City (4) 2. Hospitality (2) 3. Posh Boy (5) 4. Campo De Santana (6)

Race three: Maiden Juvenile Plate (F) 1 200 m: 1. Chrisaldon (4) 2. On A Wing (14) 3. Cosmic Flower (6) 4. Spring Orchid (18)

Race eight: Handicap (F&M) 1 800 m: 1. Varsity Belle (2) 2. Right And Ready (4) 3. Last Flight (3) 4. Meringue (1)

Race four: MDH Maiden Plate 1 200 m: 1. De La Rey (1) 2. Taipan (16) 3. Made Of Steel (12) 4. Harry Hall (2)

Race nine: Maiden Plate 1 600 m: 1. Hurrican Charley (1) 2. Royal Bloodline (3) 3. King Lizard (11) 4. Wing And A Prayer (5)

Race five: Handicap (MR 72) 1 200 m: 1. Santa Barbare (8) 2. Tibisi (5) 3. In Position (10) 4. National Bullet (6)

Place accumulator: 4,6,14,18x1,2,12,16x8x5,8,10x2,5x2,4x1,3.

Race six: Handicap (MR 96) 1 000 m 1. Lineage (10) 2. Lenton Grove (8) 3. Heralds Bay (5)

Pick 6 (races 4 to 9) (10c unit): 1,10,12(13),16(3)x5(2),7,8(14),10(16)x3,4,5,8,1 0(2)x2(1),5(4),6x1,2(4),6,8,11(14)x1,3(2),4(6/13 ),11.

. Atletiek: Worcester Atletiekklub se tydtoetse by die De la Batweg­ swembad se parkeerterrein is nou vervroeg na 17:30 op Donderdag­ aande as gevolg van die vroeë don­ kerte. . Rugby: Oudspelers en ­admini­ strateurs van Young Hamiltons word versoek om met Delvin (Doe­ pie) du Plessis, Thurston (Vissie) Joseph, John Triskey of Chris Vis­ agie in verbinding te tree. Dit hou verband met die stigtingsvergade­ ring van ’n Old Boyz­klub. Die plek waar die vergadering gehou gaan word, sal later deurgegee word. Vir verdere navrae, skakel gerus 0 076 207 0202. . Rugbykliniek: Spelers kan ná die vakansie sterker, fikser en vaar­ diger wees met die rugbykliniek wat op Worcester aangebied word. Die Stellenbosch Rugbyakademie se winterkliniek vir individuele spe­ lers en spanne (gr. R­7) vind weer plaas vanaf 13­15 Julie (09:00­ 13:00). Die doel van die kliniek is die vaslegging van spesifieke vaar­ dighede volgens die Development through Skills (DTS)­program, fiksheidstoetse (met uitslae), gees­

15

Jackpot: 5,7,8,10x3,4,5,8,10x2,4,5,6x1,2,4,6,14.

telike vaardighede (prakties toege­ pas op oefeninge) en Tag­rugby. Spelers of spanne oefen in verskil­ lende ouderdomsgroepe onder lei­ ding van gekwalifiseerde afrigters. Registreer teen Vrydag 8 Julie. Die kliniek kos R350, wat ook ’n hemp en vele meer insluit. Spanne kry 10% afslag en afrigters kan gratis bywoon. Spelers gaan hulself beter leer ken, nuwe vriende maak en geestelik groei. Vir meer inligting, bel 0 021 887 7432 of info@stel­ lenboschrugbyakademie.co.za. . Vergadering: Die Victorians Krieketklub hou vandag om 18:00 sy algemene jaarvergadering by die Minnie Hofmeyer­gebou in Grey­ straat. Alle huidige en toekomstige lede word na die vergadering ge­ nooi. ’n Nuwe bestuur sal ook aan­ gewys word. Vir enige navrae bel die huidige voorsitter, mnr. Rodger Adams, by 0 083 965 3282. . Rugby: Die Perseverance Rug­ byklub het Saterdag op Bolandpark daarin geslaag om vir Villiersdorp met 42­10 te klop. Die B­span het ook met 12­3 geseëvier. Eersko­ mende Saterdag speel Persies tuis teen Rangers van Robertson.

Bolandruiters: Leerders van die Hoërskool Montana wat die Bolandspan gehaal het in ruiterkuns is, voor (van links), Sharlé Kenny en Gideon Siecker. Agter is mnr. Brand du Plessis (adjunkhoof) en Carla Male. Foto: Charmaine Carstens

Mustang kies weer reg: Die Standard het nogmaals voor in die tou gestaaan wat betref wenke vir die grootste wedrenbyeenkoms in Suid­Afrika ­ die Durban July wat verlede Saterdag die 115de keer in Durban beslis is. Mustang het puik gevaar en altesaam sewe wenperde onder sy keuses gehad. In die July self het Mustang die eerste vier perde ­ die briljante driejarige merrievul Igugu, Pierre Jourdan, English Garden en The Apache ­ onder sy keuses gehad, ofskoon nie in die korrekte volgorde nie. Hy het in die proses die trifecta (dividend R377,80) asook die kwartet, wat ’n stewige wenbedrag van R3 676,30 opgelewer het, met sy keuses vir wedders losgeslaan. Mustang het daarbenewens die tweede woekerpot by die byeenkoms, wat ’n dividend van R2 604 betaal het, met sy permutasie gekies.

Gholf: Bonnievale (72): Enkel­Stableford: A. van Wyk 34, P. Dreyer 28, J. van Wyngaard 28. Montagu (72): Houespel: B. Joubert 72, D. Bruwer 73, P. Venter 73, W. van Eeden 75, R. Bruwer 76. Riverside (72): Enkel­Stableford: Sanlam­Kan­ kerdag: Afd. A: D. Williams, M. Hattingh 35, G. Fortuin 35. Afd. B: R. Abrahams 39, J. Noble 38, I. Malapi 37. Afd C. J. Joseph 32, D. Jacobs 30, A. Eksteen 30. Roberstson (72): Samespel­Stableford: N. Smit en J. Geldenhuys 45, R. de Jongh en J. Muller 42, K. Myburgh en G. Niewoudt 42, O. Rabie en M. Viljoen 41. Worcester (72): Enkel­Stableford: K. Cloete 38, A. Pretorius 33, J. le Roux 32, L. Naudé 32, H. Bosman 31. F. Esterhuyse kolhou op 9de. Duiwe: Beaufort­Wes Jaaroud, 02/07/2011 : NBPU: 1. Soldaat en Seun 1 163,87; 2. Wim & Alta Kruger 1 163,52; 3. P.F. Kleintjes 1 163,39; 4. Soldaat en Seun 1 161,81; 5. Hendricks Hokke 1 158,53. WRPC: 1. Soldaat en Seun 1 163,87; 2. Soldaat en Seun 1 161,81; 3. J.C. February 1 120,73. WPK: 1. Wim & Alta Kruger 1 163,52; 2. F.P. Grundlingh 1 156,54; 3. N. Nicol 1 147,35. WHFC: 1. P.F. Kleintjes 1 163,39; 2. Boullion Broers 1 155,45; 3. Boullion Broers 1 150,16. VPK: 1. Hendricks Hokke 1 158,53; 2. Aron For­ tuin 1 157,12; 3. A. Lingenfelder 1 153,86. WHPS: 1. G.F.J Kriel 1 154,56; 2. E. van Zyl 1 137.79; 3. D & J van Schalkwyk 1 137,35.

BHDK: 1. A. Kotze (A­span) 1 147,49; 2. A. Kotze (A­span) 1 146,50; 3. G. le Roux 1 145,21. WHRS: 1. Phillips en Seun 1 136,38; 2. Phillips en Seun 1 122,39; 3. D. le Grange 1 118,27. LPKTR: 1. Protea Lodge 1 129,67; 2. E.J. van Dyk 1 128,31; 3. Protea Lodge 1 123,12. BVDK: 1. Doman en Hougaardt 1 116,36; 3. Do­ man en Hougaardt 1 116,302. Doman en Hou­ gaardt 1 116,30; CPK: 1. Snyman & Du Toit 1 099,46; 2. Snyman & Du Toit 1 099,15; 3. Snyman & Du Toit 1 079,33. CPS: 1. A. Abrahams 1 097,32; 2. N. Jacobs 1 094,64; 3. R.H. Williams 1 078,86. CHPS: 1. C. Davids 1 085,62; 2. S. Smith 1 078,19; 3. J. Pietersen 1 074,16. WNPK: 1. D en E Hokke 1 084,16; 2. D en E Hokke 1 084,04; 3. W.E. Vorsatz 1 065,77. HDK: 1. C.B. Frick 1 079,53; 2. L. du Toit 1 049,62; 3. C.B. Frick 1 041,07. BHPS: 1. C. Visagie 1 067,38; 2. C. Visagie 1 066,33; 3. R. November 1 032,43.

kinders 12 ­13 jr); Marvin Reid goud (kumite jr. mans +76 kg); Maxine Willemse goud (kumite jr. vroue ­48 kg); Nadja Nagel silwer (kata o.21), brons (kumite o.21 ­53 kg); Rainier Fourie brons (kumite, sr. mans +84 kg); Robin Fortuin brons (kata, vroue o.21), silwer (kumite o.21 +60 kg); Roy John Larkin goud (kata, kadet), goud (kumite, kadet ­57 kg); Shanika Truskey brons (kata, sr. vroue), goud (kumite, sr. vroue ­55 kg); Shukry Sedan goud (kumite, sr. mans ­60 kg); Tayliah Adams goud (kumite, kinders 12 ­13 jr. ­40 kg); Tharwah Hendericks brons (kata, jr. vroue), brons (kumite, jr. vroue +59 kg); Werner Peterson goud (kumite, jr. mans ­76 kg); Etienne Marais goud (ka­ ta, sr. mans). Volle kontak: Abdeyah Abrahams brons (kata); Ilyaas Abrahams goud (kata), brons (kumite); Vea­ lon Klein brons (kata); Keanan McKay brons (ka­ ta), brons (kumite); Justin Thomas brons (kata), brons (kumite); Melrishe Kampies silwer (kata); Lu­Neache Pietersen goud (kata), silwer (kumite); Jovian van Oordt brons (kata), goud (kumite).

Karate: Bolanduitslae vir die driehoekige toernooi op Oudtshoorn: Semi­kontak: Alphonso Afrika brons (kata, sr. mans); André Ackerman silwer (kumite, kadet ­57 kg); Aniqua Willemse goud (kumite, kadet); Chadley Hendricks brons (kata, kadet); Coral Ja­ cobs goud (kata, sr. vroue); Dario Lackay silwer (kumite, kinders 8­9 jr); Debbie de Jager silwer (kumite, sr. vroue ­50 kg); Devaux Smit silwer (ku­ mite, kinders 12­13 jr); Dewald Nel goud (kumite, kinders 12­13 jr); Ebraham Abrahams goud (kata,

Rugby: Premierliga: Saldanha 42, Robertson 13; Black Leaves 32, United Bulk Villagers 6; Darling 21, Ceres 12. Superliga­Oos: I Hawston 26, Young Hamiltons 17; II Hawston 13, Young Hamiltons 8; III Haws­ ton 7, Young Hamiltons 8; Montagu Villagers 12, Tulbagh 10. . Verskaf sportuitslae aan Líomee van der Merwe by tel. 023 347 0968 (x 111), of epos Líomee.van­ dermerwe@worcesterstandard.com


Sport DONDERDAG 7 JULIE 2011

Hammies tuis geklop ALVER UYS SATERDAG is een van vanjaar se voorlopers in die Superliga­Oos­ kompetisie, Young Hamiltons, hard terug aarde toe gebring toe Haws­ ton hom in die Esselenpark­stadion met 26­17 die loef afgesteek het na­ dat die vissermanne teen rustyd reeds met 19­5 voor was. Met dié nederlaag is die speelveld vir veral die voorlopers nou weer taamlik gelyk gemaak en behoort die kompetisie vorentoe baie interessant te verloop. Besoekers Hawston, met ’n sterk wind in hul guns, het van meet af aan die pap lekker dik aangemaak en aan­ vanklik met verwoede aanvalle die tuisspan behoorlik laat bontstaan. Dit was egter Young Hamiltons wat die telbord aan die rol gesit het toe regter­ vleuel Lusanda Mtshotshi ná ’n skit­ terende sololopie die bal na haker Si­ moné Sileko laat loop wat met brute krag oorgebars het. Binnesenter Hazzlitt Cloete se doelskop was egter net links verby. Hawston slaan egter dadelik terug toe buitesenter Warren Johnson prag­ tig breek en slotpaar Aalwyn Gelden­ huys en Eldrick Hoogbaard in tandem daarna tot op Hammies se doellyn vor­ der. Met die volgende losskrum gaan kaptein en agsteman Denver Aden­ dorff oor vir ’n drie wat deur heelagter Bradley Brown verdoel word. Kort hierna rek Hawston sy voor­ sprong toe skrumskakel Reginald Smith ’n bal onderskep en goed 60 m ver koers kry pale toe nadat Young Hamiltons aanvanklik met mening

aangeval het. Brown se doelskop word egter deur skeidsregter Jacobus Wil­ lemse nietig verklaar nadat hy te lank neem daarmee. Kort hierna kry Hawston byna weer punte toe Smith met nog ’n solopoging so amper­amper gaan druk. Hy word egter skitterend op die doellyn deur sy eweknie, Lourenzo Wilschutte, ge­ stuit. Nou behoorlik in beheer, val Haws­ ton met reëlmaat aan en word beloon toe flank Christo Vlotman oorgaan vir ‘n drie wat deur Brown verdoel word om die rustydtelling op 19­5 te staan te bring. Ná rustyd begin Young Hamiltons met meer aggressie speel en word be­ loon met ’n sewepunter toe flank Jo­ Warren Arendse oorgaan vir ’n drie wat deur Cloete verdoel word. Die tuisspan se voorspelers kom nou ook tot hul reg en met stut Vuyo Mfana en slot Donovan Fredericks en kaptein Shaun Olsen prominent, wen hulle ver ente veld. ’n Gebrek aan afronding, asook oorgretigheid, kelder ongeluk­ kig verskeie pogings om punte aan te teken. Dit was egter weer skrumskakel Smith wat die wind finaal uit Ham­ mies se seile haal toe hy weer ’n bal wat los spat opraap en meer as 70 m doellyn toe rieme neerlê vir die besoe­ kers se bonuspunt­drie. Met die suksesvolle doelskop deur Brown, loop Hawston nou gerieflik met 26­12 voor. Met die uurglas wat vinnig leegloop, gaan druk plaasver­ vangervleuel Mark April ’n drie wat Cloete ongelukkig nie kon verdoel om daardeur darem ’n bonuspunt uit die wedstryd vir die tuisspan te verseker

Losskakel Denzil Jooste van Young Hamiltons ontvang hier ’n bal uit ’n losgemaal in Saterdag (2 Julie) se Superliga­Oos kragmeting teen Hawston op Esselenpark. Foto: Alver Uys nie. In ’n opwindende tweedespanwed­ stryd, klop Hawston Young Hamil­ tons se naasbestes met 13­8, terwyl Hammies se derde span in die eerste wedstryd van die dag met 8­7 aan die wenkant was. Saterdag kom Young Hamiltons weer in die Esselenpark­stadion teen Standards van Bredasdorp te staan, terwyl Tulbagh besoek ontvang van

Delicious van Ceres. Hamlet speel gasheer vir sy kragmeting teen Mon­ tagu Villagers, terwyl Bella Vista na Hermanus reis vir sy wedstryd teen Atlantics. In die Premierliga speel United Bulk Villagers weg teen Darling, ter­ wyl Robertson Black Leaves op Gans­ baai die stryd moet gaan aansê. Ceres reis Saterdag na Malmesbury vir sy kragmeting teen agterosse Abbotsda­

le. In die Presidentsliga (Wynland­af­ deling) speel Montagu tuis teen Ashton United en Rawsonville United ontvang besoek van McGregor, terwyl Wolseley na Touwsrivier reis vir sy wedstryd teen Touwpark. Worcester Perseverance speel op Bolandpark teen voorlopers Rangers Robertson, terwyl Proteas van Hexvallei tuis teen Villiersdorp gaan kragte meet.

Karatekas kook behoorlik LÍOMEE VAN DER MERWE DIE Karate Boland­span is besig om ’n bloeityd­ perk te beleef. ’n Vuurwarm groep karatekas het voorverlede naweek aan die driehoekige byeenkoms op Oudtshoorn tussen SWD, Boland en Westelike Provinsie deelgeneem. Semi­kontak­ sowel as vollekontak­karatekas het medaljes verower en sodoende vir hulself ’n pad losgeslaan en geskop om later vanjaar aan die Karate Suid­Afrika Kampioen van Kampioe­ ne­toernooi op Rustenburg deel te neem. Volgens me. Eugenie Douglas, skakelbeampte van Karate Boland, het Coral Jacobs ’n goue me­ dalje vir kata verower tydens hierdie toernooi. Ja­ cobs is sedert 2009 Suid Afrika se katakampioen (senior vroue). Etienne Marais van die Paarl het weereens be­ wys dat hy sy titel as die senior mans­katakam­ pioen in Suid­Afrika waardig is – reeds die derde agtereenvolgende jaar – terwyl Shukry Sedan sy prestasie tydens die SA Kampioenskappe op 11 Junie geëwenaar het met sy eerste plek in die o.60 kg senior mans kumite. Marvin Reid (+76 kg) en Werner Peterson (­76 kg) het albei ’n oorwinning behaal oor ’n paar grootkanonne in die junior mansafdeling (kumi­ te). Roy John Larkin (kadetseuns) het dubbele goud

verwerf vir kata sowel as kumite. ’n Kordate vegtertjie om beslis in die toekoms dop te hou, is jong Tayliah Adams. “Op twaalfjari­ ge ouderdom het sy in Maart vanjaar ’n eerste plek behaal tydens die Karate Suid­Afrika (KSA)­proewe en toer volgende maand saam met die SA span na Australië waar sy gedurende die Statebondspele haar land sal verteenwoordig,” sê Douglas. Talle ander lede van Karate Boland is ook in die nasionale span opgeneem, insluitende Tayliah se afrigter, sensei Raynier Fourie, wat ’n bronsme­ dalje verower het tydens die toernooi. Maxine Willemse ken blykbaar nie die woord “verloor” nie en ryg steeds die een medalje ná die ander in – tydens die SA’s twee weke gelede, verlede maand by die Sone 6 Afrika­byeenkoms in Mosambiek, sowel as die Karate Suid­Afrika­ proewe in Maart vanjaar. Maxine is ’n briljante karateka en het verlede Saterdag weer bewys dat sy wel die beste kumite­karateka is, meen Doug­ las. Mario Boer, spanbestuurder vir die Boland­ span, is ook haar afrigter en sensei. Volgens Douglas het sensei Marius Conjana, afrigter van Karate Boland se vollekontak­span, kort voor die toernooi sy bekommernis uitge­ spreek dat volle kontak dikwels oor die hoof ge­ sien word. “Ná sy studente se prestasie verlede Saterdag is dit onmoontlik dat enigeen wat daar was, hulle ooit kan ignoreer,” sê hy na dese.


Worcester Standard 07-07-2011