Page 1

คาแหง รหัสนักศึก 5111311816


คานา บล็อกคือเว็บไซต์ที่เจ้าของ สามารถบันทึกข้อความความรู้ที่ศึกษามาต่างๆลงไว้ดูและศึกษาได้ ตลอดเวลา จะมีระบบบริหารจัดการแบบพื้นฐานให้ และสามารถทาได้ง่ายๆและไม่ซับซ้อน มากจนเกินไปในแบบพื้นฐานของเว็บไซต์นั้น รายงานเล่มนี้จัดทาโดยเป็นหลักฐาน ในการที่ได้ศึกษาโดยการทา wordpressได้ศึกษาผ่านวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์( arti 3319) โดย ผศ.ประชิดทิณบุตร


สาระบัญ หน้า 1.wordpress ขั้นตอนการสร้าง wordpress การสร้างธีมใน wordpress

4


ขั้นตอนการสร้าง wordpress web site สื่อการเรียนรู้Wordpressthai(http://wordpressthai.com/)

WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็นเวอร์ชั่น ปัจจุบัน(3-2555) ที่ทาขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และ ทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทางาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคาสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และ


ติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลาโปรแกรมระบบจาลองแม่ข่าย บริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่ จึงเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและ โปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือน หนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการ ระบบ นั่นเอง วิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้น 1.ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ USBWebserverเพื่อเปิดระบบบริการฐานข้อมูลก่อน 2.เมือ่ปรากฏหน้าต่างของระบบUSBWebserver 8.0 แล้ว ให้คลิกปุ่มคาสั่งต่างๆตามที่ ท่านต้องการใช้งานหรือจัดการระบบ ปุ่มฝั่งด้านซ้าย ความหมายการใช้งานคือ 1.ปุ่ม Root dir = ดูชื่อโฟลเดอร์ชื่อของแต่ละเว็บไซต์หรือชื่อโปรแกรมเว็บสาเร็จรูปที่ ใช้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ 2.ปุ่ม Localhost= แสดงตาแหน่งที่อยู่หรือชื่อ URL อันเป็นหน้าแรกของเครื่องแม่ข่าย บริการหลักที่เปิดบริการให้เข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางหรือพอร์ทหมายเลข 8080(Port:8080)โดยแสดงชื่อในเว็บบราวเซอร์คือ http://localhost:8080 หากต้องการเข้าถึงหน้าหน้าเสมือนจริงของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การบริการของเครื่อง แม่ข่ายที่อนุญาตให้แสดงออนไลน์ในระบบนี้ด้วย ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์(ชื่อเว็บไซต์)ที่ ปรากฏมีใน Root dirเช่น http://localhost:8080/wordpressthaedition จะเข้าไปหน้าเว็บ ที่แสดงผลและการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดเพรสบล็อก นั่นเอง 3.ปุ่ม PhpMyAdmin = เป็นปุ่มเข้าใช้งานสร้างชื่อฐานข้อมูล(Database)ไว้รองรับการ


ติดต่อเข้าใช้-จัดเก็บ-ค้นคืนให้แก่โปรแกรมการจัดการเนื้อหาต่างๆ ซึ่งในที่นี้คือ MySQL ปุ่มฝั่งด้านขวา ความหมายแสดงสถานะการเปิด-ปิดใช้งานโปรแกรมระบบบริการ หลักของเครื่องแม่ข่าย เช่น หากมีปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียวหลัง Apache และ Mysql หมายถึง ได้เปิดระบบบริการอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Apache และเปิดใช้งาน โปรแกรม Mysqlให้รองรับการใช้งานให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนปุ่ม Setting นั้น เป็นการตั้งค่า-เปลี่ยนหมายเลขช่องพอร์ทในการติดต่อ (Connection)เข้าใช้-เข้าถึง(Internet/Database Access Port)ฐานข้อมูลและหน้าเว็บไซต์ เข้าสู่ระบบ-หน้าศูนย์จัดการระบบโดยใช้ User Name และ Password “admin” หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บ บล็อก wordpressthaiedition.blogspot.com ร่วมแชร์ร่วมคิดและร่วมเขียนบล็อก ร่วมกัน หรือ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. โทร 0896670091 อีเมลติดต่อ prachid@prachid.com,prachid007@gmail.com,prachid@wordpressthai.com

การที่เราจะสร้างหน้า Wordpressthai ของเราได้ เพื่อใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดในงานที่ เราต้องการนาเสนอนั้น จาเป็นต้องทาการติดตั้งโปรแกรมเพื่อการใช้งานในส่วนของ


เราเอง จากหน้าเว็บไซต์ของhttp://wordpressthai.com/โดยใช้หน้าลิงค์นี้ http://wordpressthai.com/?page_id=52

ถ้าเรามี AntiVirusต้องปิดการตรวจค้น หรือถอนการติดตั้งออกก่อน เนื่องจาก โปรแกรมจะฟ้องถึงการปรากฏของโปรแกรม เมื่อทาการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ไฟล์ที่มา นั้นจะเป็นไฟล์นามสกุล ZIP ต้องทาการแตกไฟล์ออกมาจากต้นฉบับก่อนเมื่อแตก ไฟล์ออกมาแล้วกดเข้าไปในโฟลเดอร์ แล้วให้คลิกชื่อ ที่ว่า USBWebserverแล้วเลือก อันที่2 (Localhost) จากนั้นเข้าเข้าสู่หน้าต่อไป


จากนั้นก็คลิกตามรูปที่ชี้ได้เลย ให้ใส่ URL ด้านบน ต่อท้ายคาว่า http://localhost:8080/wordpressthaiedition/ ว่า wp-admin จะได้ URL ดังนี้ http://localhost:8080/wordpressthaiedition/wp-admin เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ใน การลงชื่อเข้าใช้งาน เมื่อถึงหน้าที่ให้ใส่รหัสเข้าใช้งานแล้ว ให้ใส่คาว่า admin ทั้ง user name และ password ก็จะสามารถเข้าใช้งานในส่วนนี้ได้


การสร้างธีมใน wordpress เราควรเข้าการตั้งค่าระบบก่อน เพื่อเข้าไปตั้งชื่อหัวบนให้เป็นชื่อเรื่องที่เราจะทาก่อน แล้วสามารถปรับแต่งรูปแบบของหน้าหลักเราได้โดยการเลือกที่ ให้ดูที่ด้านซ้ายชื่อว่า รูปลักษณ์หน้าเว็บ>ชุดรูปแบบกราฟิก โดยชุดธีมจะมีให้เลือกพอสมควรตาม ความชอบ ส่วนธีมที่เลือกมาใช้นั้นคือธีม Twenty Eleven version1.5 และส่วนหัว รูปภาพของธีมนี้จะอยู่ที่ขนาด 1000 x 288 pixels จากด้านซ้ายจะมีเมนูต่างๆอีกเยอะ


เราสามารถใส่ภาพพื้นหลังตามที่เราต้องการได้ ด้วยการอัพโหลดภาพได้เลยภาพจะ ออกมาในแบบที่ทานี้เพื่อสร้างธีมเป็นของบล็อกเรา

การสร้างธีมรูปภาพหน้าเว็บบล็อกนั้นทาได้โดยหาไฟล์รูปภาพที่เราชอบหรือจะสร้าง ขึ้นมากเองโดยใช้โปรแกรมที่เราถนัด และแต่ล่ะธีมขนาดไฟล์ภาพจะต่างกันต้องดู ขนาดให้ดี และปรับตั้งขนาดใก้ตรงกับที่เราเลือกใช้สามารถ Browse ได้จากไฟล์ที่เรา ทาการเซฟไว้ หรือสร้างไว้ในเครื่อง โดยควบคุมขนาดของไฟล์ภาพให้มีความใหญ่ไม่ เกิน 3Mb ก็จะสามารถทาการ Upload ขึ้นมาไว้ในหน้าของเราได้ และยังสามารถ ปรับแต่งตาแหน่งของภาพ และการซ้าหรือการจัดวางภาพในตาแหน่งที่เราต้องการได้


จากนั้นวิธีที่จะทาให้สมบูรณ์ขึ้นเราต้องหา code widgets หรือที่มีให้อยู่เลือกใช้ได้เลย

ดูชื่อที่ว่า สร้างเมนูข้าง:widgetsขึ้นเอง ให้เราคลิกแล้วลากมาด้านขวาได้เลยแล้วแต่เรา จะเรียงตามความชอบเหมาะสม แล้วใส่ code ที่เราหามาใส่ลงไปได้เลย


ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา หรือ ปฏิทิน และอื่นๆได้อีกมากมาย ดูได้จากภาพที่ได้ใส่ widgets แล้วในด้านล่างนี้ คือการใส่ปฏิทินลงไป ส่วน widgets นั้นจะมีข้างเดียวหรือ2ข้างก็ แล้วแต่ธีมที่เลือกมาทา ส่วนธีมที่ทาอยู่นี้ widgetsมีอยู่ด้านเดียวคือด้านขวา


ทุกอย่างที่เราต้องการจะปรับแต่งหรือหรือตั้งค่าต่างๆ ให้เข้าไปที่ศูนย์จัดการระบบ และจะทาเกี่ยวกับอะไรหรือปรับตรงไหนก็ดูที่ด้านซ้ายแล้วก็เข้าไปลองปรับดูได้เลย ส่วนเรื่องเนื้อหาทั้งหมดที่เราอยากจะใส่ลงไป เราเข้าไปที่เนื้อหาบล็อก แล้วก็สามารถ ใส่เนื้อหาได้แล้ว

รายงานการออกแบบชุดกราฟิกเว็บบล็อกเวิร์ดเพลส  

wordpressthai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you