Page 1


GODS LIEFSTE WENS  

‘Gods Liefste Wens’ werd uitgedrukt in Eden: 'Mens, waar ben je?’, op Sinaï: (Nu heb Ik u eindelijk) 'tot Mij gebracht!’, in Jezus' letterli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you