Page 1


HET EVANGELIE IN HET OUDE TESTAMENT  

Het woord Evangelie in het Oude Testa-ment komt van het Hebreeuwse woord 'Basar' - vaak anders vertaald. Behalve één keer in Jeremia, is het...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you