Page 1

m

mantelzorgcentrum hulplijn voor mantelzorgers

Kr M ai on ant an l: d te com t va igi n lz or mu ge taa gc n n? l en ica tr tie um @ .n l

MANTELZORGKRANT VOOR MANTELZORGERS IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND • Najaar 2013

Mantelzorgcentrum viert jubileum

“Wij zetten mantelzorgers in hun kracht” Het Mantelzorgcentrum, hulplijn voor mantelzorgers, bestaat vijf jaar. Directeur Truus Oud is al veel langer actief in de mantelzorgondersteuning; zij ontwikkelde eind jaren 90 de functie mantelzorgmakelaar, die uitgroeide tot een begrip in heel Nederland. Eerst met haar bedrijf TAPS en later met het Mantelzorgcentrum heeft Truus Oud heel wat pionierswerk verricht. De mantelzorgmakelaar, een functie die begin 2000 op verzoek van het Zorgkantoor Noord-Holland werd opgenomen in de mantelzorgondersteuning in Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland, is nog steeds haar trots. “Omdat het werkelijk helpt.” Het meest trots is zij op het team van het Mantelzorgcentrum: klein maar wendbaar, flexibel en deskundig. Ook het bestuur draagt een flinke steen bij aan de kwaliteit van de stichting

Zie de binnenzijde van deze krant voor de agenda met mantelzorgactiviteiten t/m december 2013!

zorg voor iemand ook wordt, mantelzorgers weten dat zij kunnen terugvallen op het Mantelzorgcentrum. Continuïteit en kwaliteit, dat is waar mantelzorgers aan hechten.”

Het mantelzorgteam, met v.l.n.r. Truus Oud, Marianne Weel, Karin Hes, Margitta Plantinga en Laetitia Schollink.

voorzieningen terecht kunt, helpen bij het invullen van formulieren en bemiddelen bij respijtzorg. Zij hebben de post-hbo-opleiding gevolgd die mede door Truus is ontwikkeld. “De mantelzorgmakelaar is een ondersteuningsvorm die mantelzorgers geruststelt. Hoe moeilijk de

Het Mantelzorgcentrum is de enige organisatie die zich alleen met mantelzorg bezighoudt én met louter professionals werkt. Het mantelzorgteam ontlast mantelzorgers door taken rondom ingewikkelde regelgeving over te nemen. Zij weten precies waar je voor welke

Bestel de mantelzorgpas Als een mantelzorger onverwachts ziek wordt of een ongeval krijgt, wie neemt de zorg die hij levert dan over? Om snel actie te kunnen ondernemen en de zorg voor die ander dóór te laten gaan, is de mantelzorgpas bedacht. De pas werd onlangs geïntroduceerd tijdens de Mantelzorgdag van

Aanmelden voor Dag van de Mantelzorg

Geriant in het AZ-stadion.

In de Kop van Noord-Holland wordt De Dag van de Mantelzorg op verschillende dagen en locaties gevierd. Kijk snel op pag. 3 en meld u aan voor een dag of dagdeel op de plek van uw keuze! Aanmelden kan bij Marianne Weel, 0223-747009 of via mweel@ mantelzorgcentrum.nl.

De mantelzorgpas wordt momenteel in heel Noord-Holland Noord verspreid. Het is een samenwerking van de Coöperatie VGZ, het Mantelzorgcentrum, Zorgbelang en Univé. De mantelzorger schrijft naam en telefoonnummer van degene Lees verder op pag. 2 -1-

Samenwerking Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning, een groot woord voor een klein ‘cluppie’, maar vanwege bovengenoemde factoren gerechtvaardigd. Het centrum doet ook aan onderzoek en ontwikkelt nieuwe ondersteuningsvormen. Vanuit deze expertise weet Truus hoe belangrijk het is om samen te werken met welzijnsorganisaties, huisartsen en de thuiszorg. “Je kunt een mantelzorger niet vanuit één organisatie steunen.” Mantelzorgers informeren is een van de belangrijkste taken van het centrum. Dat gebeurt via kanalen als de website (www.mantelzorgcentrum) en de Mantelzorgkrant, die in steeds meer gemeenten verschijnt. “In deze ingewikkelde tijden moet je mantelzorgers zo informeren dat ze de weg kunnen vinden. Alleen al door te vertellen dat iemand mantelzorger Lees verder op pag. 2


MANTELZORGKRANT VOOR MANTELZORGERS IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND • Najaar 2013

Activiteitenagenda

Wilt u een cursus of bijeenkomst bezoeken? Meld u dan vooraf aan bij de genoemde organisatie. Ondersteuningsgroep Ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers oud-gemeenten Wieringen en Wieringermeer. Wanneer: 24/10, 14/11, 5/12 14.00-16.00 uur. Locatie: Lelypark 1, Wieringerwerf. Info: Servicepunt Wonen Plus Welzijn, 0227-600079, 0227-591570 of mantelzorg@wonenpluswelzijn.nl. Alzheimer Café Themabijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Wanneer: elke 2e woensdag van de maand 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Woonzorgcentrum De Bron, Kogerlaan 36a, Schagen. Info: N. Teeuwisse, 0224751902, nellieteeuwisse@ quicknet.nl of M. Verbeek, 0223-759425, verbeek. mwc@gmail.com. www.alzheimer-nederland.nl. Chatten met Omring Stel via internet vragen over zorg, welzijn en wonen aan consulenten Monique en Petra. Wanneer: elke werkdag 11.00-12.00 uur. Hoe: via de website www. omring.nl. Info: 0900-5206706, omringconsulent@omring.nl. Inloop ergotherapie Voorlichting voor mantelzorgers over hulpmiddelen, voorzieningen, therapie en trainingen. Wanneer: 25/10 9.00-12.00 uur. Locatie: Kerkgracht 2, Den Helder. Info: ergotherapeut Inge Hemkes, 06-22258661.

De visie van… Wethouder Turnhout (Den Helder) In haar werkkamer op het gemeentehuis van Den Helder prijkte jarenlang het Mantelzorgkoffertje. Wethouder Wiltrude Turnhoutvan den Bosch deelt de zorgen die mantelzorgers hebben rond alle veranderingen. Maar het nieuwe beleid heeft ook zijn positieve kanten: “Het mooie is dat wij veel dichter bij de burger staan en dus ook zien hoe mensen ondersteund moeten worden.” “In het kader van de decentralisatie en de bezuinigingen gaat er veel veranderen. Er wordt steeds meer gekeken naar wat mensen vanuit eigen kracht en met hun netwerk kunnen doen. Er komt dus meer op mantelzorgers neer. Als ik mantelzorgers spreek, dan begrijp ik dat ze al heel veel doen. Bij hen leeft veel zorg: er komt veel op hen af, hoe zullen ze daarbij worden ondersteund? Ik kan me dat goed voorstellen.” In de visie om meer uit te gaan van wat mensen zelf en voor elkaar kunnen doen, kan wethouder Turnhout zich helemaal vinden. “Zorg voor elkaar, dat is goed. Maar aan de andere kant zegt diezelfde regering: werk, werk, werk! Ik begon net als wethouder in Den Helder toen ik ook mantelzorger voor mijn vader werd. Ik heb dus zelf gemerkt hoe zwaar het kan zijn.” Toch heeft het veranderende beleid ook positieve gevolgen, vindt Turnhout. “Wij hebben de opdracht van de overheid gekregen om te zorgen voor goede algemene en individuele voorzieningen. Het gaat om echt maatwerk. Zeker met de keukentafelgesprekken is het voordeel: we komen nu bij de mensen thuis, waar de partner vaak -2-

probeerd via samenwerking het nodige te bereiken. De gemeente steunt op financiële wijze Stichting Alzheimer Nederland, het Mantelzorgcentrum, de familievertrouwenspersoon GGZ en het maatjesproject van de GGZ. De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg vindt de wethouder ook een groot goed. Wethouder Wiltrude Turnhout-Van den Bosch.

bij is. Als een mantelzorger zegt: oh, ik red het wel, dan kun je meer doorvragen.” Eerste stap voor Den Helder is om de mantelzorger in beeld te krijgen. In het kader van het project Versterking Zorgvrijwilligerswerk wordt samen met de provincie onderzocht om hoeveel mensen het gaat en waar behoefte aan is. “Voor ons als gemeente is het goed om te kijken wie de mantelzorgers precies zijn.” Daarbij wordt verschil gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers. “Mantelzorg is niet vrijwillig. Het is altijd belangrijk om dat te benadrukken.”

De onzekerheid van mantelzorgers over de toekomst kan wethouder Turnhout niet geheel wegnemen. “De regels veranderen soms met de week. Daar hebben wij als gemeente ook last van. Maar wij zijn ons heel erg bewust van het belang van mantelzorgers en zorgvrijwilligers en zijn echt bezig om te kijken hoe we ze kunnen ondersteunen.” Uiteindelijk moet er een beleidsplan liggen waarin dit beschreven wordt. “En ook hoe we ze een blijk van waardering kunnen geven. Met het mantelzorgcompliment was ik niet zo blij. Mensen moeten zo veel invullen om daarvoor in aanmerking te komen. Die fout willen wij niet maken.”

In de tussentijd wordt ge-

Vervolg mantelzorgpas die hem vervangt op de pas en stopt de pas in de portemonnee. Hulpverleners kunnen zo direct de vervanger van de mantelzorger waarschuwen als dat nodig is. In Brabant is de pas al een groot succes. En niet alleen omdat de zorg van een mantelzorger snel kan worden overgenomen. “De pas maakt de zorg bespreekbaar. Mantelzorgers zijn met anderen gaan praten over de zorg die zij leveren, waardoor er meer begrip komt voor de situatie waarin de mantel-

zorger zit. Daarnaast voelt de mantelzorger zich een stuk rustiger als hij de deur uitgaat”, vertelt Greta Kaag van VGZ. Mantelzorgers die geïnteresseerd zijn in de pas kunnen zich wenden tot het Mantelzorgcentrum, info@ mantelzorgcentrum.nl of tel. 072-5627618


MANTELZORGKRANT VOOR MANTELZORGERS IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND • Najaar 2013

Dag van de Mantelzorg 2013 Eenmaal per jaar worden mantelzorgers in het zonnetje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg: even een moment voor jezelf.

36a. Inloop vanaf 10.00 uur. Het middagprogramma begint om 12.30 uur met een lunch in Brekers aan de Helmweg 9 te Groote Keeten.

Het thema is dit jaar: ‘Yes We Care!’. Centraal staat het samenspel tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Onder regie van het Mantelzorgcentrum hebben de volgende organisaties de handen ineengeslagen: Evean, Humanitas, Omring, Woonzorggroep Samen, Zorggroep Tellus, Vrijwaard, De Wering, Wonen Plus Welzijn en de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder.

Vrijdag 8 november is de Dag van de Mantelzorg in Den Helder. Het ochtendprogramma start om 10.00 uur met een inloop in De Groene Vecht aan de Vechtstraat 250. ’s Middags is er een lunch in restaurant De 2 Getijden. De rest van het programma vindt plaats in De Golfstroom aan de Garst 3.

Mantelzorgers uit de regio

kunnen op diverse dagen en locaties terecht voor een gevarieerd programma. Er is muziek, koffie met wat lekkers, een lunch, een eenakter met liedjes en gedichten, de foto-expositie ‘Mantelzorger in beeld’, informatie over zorg en natuurlijk veel gezelligheid.

Zaterdag 9 november is Hollands Kroon aan de beurt met vanaf 10.00 uur een ochtendprogramma in het Posthuis te Middenmeer en ’s middags vanaf 13.30 zijn er activiteiten in De Trambaan aan de Koperwiek 30 in Nieuwe Niedorp. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen naar welke dag hun voorkeur uitgaat. Opgave voor 30 oktober per mail: mweel@mantelzorgcentrum. nl of via 0223-747009.

In de gemeente Schagen wordt de dag gevierd op donderdag 7 november. Het ochtendprogramma vindt plaats in De Bron aan de Kogerlaan

Vervolg vijf jaar Mantelzorgcentrum is, ontsluit je al veel informatie en help je diegene makkelijker zoeken.” Die mantelzorger opsporen is tegelijkertijd de grootste uitdaging: “Het is een groep die niet vraagt en niet klaagt.” De mantelzorger sterker maken, daar draait het uiteindelijk om. De begeleide ontmoetingsgroepen waar mensen hun verhalen kunnen delen, cursussen als Focus op Eigen Kracht en het geven van voorlichting aan professionals dragen daaraan bij. “De zorg die mensen aan hun naaste geven, is niet vervangbaar. Als je geld wilt besparen, moet je zorgen dat deze mensen overeind blijven.” Professio-

Mantelzorggroep na CVA

nele ondersteuning is daarbij het sleutelwoord. “Vrijwilligers zijn een heel goeie aanvulling, maar kunnen deze beroeps nooit vervangen. Je kunt een mantelzorger niet het bos insturen met ‘een luisterend oor’. Wij zetten mantelzorgers in hun kracht.”

In samenwerking met de landelijke CVA-vereniging Samen Verder, Revalidatie- en Behandelcentrum Samen en Wonen Plus Welzijn wordt op 4 november en 2 december van 13.30 tot 15.00 uur de Mantelzorgcontactgroep na CVA georganiseerd.

Motor In 2012 nam het Mantelzorgcentrum het Steunpunt Mantelzorg in de Kop van NoordHolland over, met consulent Marianne Weel als belangrijke spil. “Door die overname kunnen wij nog meer de motor zijn om de mantelzorgondersteuning te professionaliseren. Want we staan nog maar aan het begin.”

Er is tijd voor informatie uitwisseling, gesprekken en ontspanning. Locatie is Zorgcentrum De Bron, Kogerlaan 36a, Schagen. Info en opgave: Pauline Jol, 0226 355519, Frida Boerdijk 0224-211179 of Susan Tijm, 0224-273140. cvagroep@wonenpluswelzijn. nl.

-3-

Inloopochtend mantelzorgconsulent Loop binnen voor vragen. Wanneer: elke dinsdag 10.00-12.30 uur. Locatie: Informatieloket Wonen, Welzijn en Zorg in De Balie, Markt 18, Schagen. Info: M. Weel, 0223-747009, mweel@mantelzorgcentrum.nl. Ontmoetingsgroepen mantelzorgers Nieuwe Niedorp Wanneer: 21/10, 2/12 13.30-15.00 uur. Locatie: de Trambaan, Koperwiek 30, Nieuwe Niedorp. Anna Paulowna Wanneer: 31/10, 12/12, 13.30-15.00 uur. Locatie: Wijksteunpunt Keijzershoff, Vreedenhoff 66, Anna Paulowna. Schagen Wanneer: 11/11, 16/12 13.30-15.00 uur. Locatie: De Blokhut, Loet 10, Schagen. Den Helder Wanneer: 19/11, 17/12 13.30-15.00 uur. Locatie: De Golfstroom, De Garst 3, Den Helder. Info: M. Weel, mweel@mantelzorgcentrum.nl, 0223747009. College on tour Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon gaat op locatie i.s.m. het Wmo-loket, mantelzorgers en het Mantelzorgcentrum. Wanneer: 26/11 13.30-14.30 uur. Locatie: De Trambaan, Koperwiek 30, Nieuwe Niedorp. Info: mweel@mantelzorgcentrum.nl. Meer activiteiten Een actueel overzicht van alle activiteiten voor mantelzorgers in de Kop van Noord-Holland vindt u op de website www.mantelzorgcentrum.nl.


MANTELZORGKRANT VOOR MANTELZORGERS IN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND • Najaar 2013

Fijn om op de hoogte te zijn!

Bij het Mantelzorgcentrum komen regelmatig vragen binnen van mantelzorgers. In deze rubriek laten we de belangrijkste terugkomen. Het is immers fijn om op de hoogte te zijn! Deze keer: de keukentafelgesprekken in Den Helder. Net als in andere gemeenten worden in Den Helder momenteel veel huisbezoeken afgelegd ten behoeve van herindicaties en nieuwe aanvragen voor voorzieningen. Dit vindt plaats in het kader van De Kanteling. De Kanteling staat voor een nieuwe manier van werken in de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet regelt dat mensen met een beperking hulp of ondersteuning krijgen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

Wanneer bij de gemeente een aanvraag voor hulp binnenkomt, wordt in een ‘keukentafelgesprek’ met de cliënt eerst besproken wat deze persoon zelf kan regelen. Daarna wordt naar oplossingen in het eigen netwerk gezocht: kunnen familie, buren en vrienden helpen? Is dit niet afdoende, dan kunnen algemene voorzieningen worden ingezet. Dit zijn bijvoorbeeld maaltijdservice en vrijwilligersvervoer. Als dat niet kan, wordt gekeken naar individuele ondersteuning vanuit de WMO. Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis. Wennen

In de huidige situatie wordt niet meer uitgegaan van het recht op voorzieningen, maar zoveel mogelijk gekeken naar wat mensen zelf kunnen regelen. Dit vraagt van de gemeenten een nieuwe werkwijze, een kanteling in denken en doen.

Den Helder indiceert 99% van de gevallen zelf. De ambtenaren zijn tevreden over de nieuwe werkwijze, vertelt wethouder Wiltrude Turnhout. “Ze merken dat dit werkt.” Van het toe- of afwijzen van een aanvraag naar een uitgebreid gesprek aan de keukentafel is voor beide partijen wennen, maar, zo stelt de wethouder, het brengt de gemeente dichter bij de burgers. Het kan voor mensen lastig zijn om na het gesprek de oplossingen die bedacht zijn ook uit te voeren, erkent

Turnhout. “Als je niet gewend bent de buurvrouw om hulp te vragen is dat moeilijk. De wijkteams kunnen straks helpen om mensen aan elkaar te koppelen.” Als blijkt dat de gemeente nog nodig is, wordt nazorg gepleegd. “We kijken waar het goed loopt en waar nog iets moet worden ingezet.” Tegen de herindicaties van huishoudelijke hulp zijn veel bezwaarschriften ingediend in Den Helder. Turnhout: “Dat komt omdat we hier een ruimhartig beleid hadden. Voor mensen is dat best een hele klap. Als we naar de normtijden kijken, gaan een heleboel cliënten uren inleveren. Maar om te zorgen dat degenen die het echt nodig hebben, deze hulp krijgen, moeten we maatwerk leveren. Het kan ook dat mensen extra hulp krijgen.” Hoe dan ook zorgt De Kanteling voor een culturele verandering. “En die is er niet van de ene op de andere dag.” Ervaringen delen over het keukentafelgesprek? Mail communicatie@mantelzorgcentrum.nl. Voor vragen kunt u bellen met het mantelzorgcentrum.

Thema-avond mantelzorg en financiën De mantelzorgmakelaar geeft dit najaar uitleg over belastingvoordelen voor mantelzorgers, aftrekbare zorgkosten, de eigen bijdrage en tegemoetkomingen via de gemeente. De bijeenkomsten zijn op 16 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in De Trambaan aan de Koperwiek 30 te Nieuwe Niedorp en op 18 november van 10.00 tot 11.30 uur in De Golfstroom aan de Garst 3 te Den Helder. Aanmelden is verplicht en kan door te mailen of bellen met het Mantelzorgcentrum: mweel@mantelzorgcentrum. nl, tel. 0223-747009.

Volgende editie, tips en vragen Neem contact op met het Mantelzorgcentrum om:

• de volgende (gratis) editie • •

van de Mantelzorgkrant te ontvangen, of juist niet meer; uw adres te wijzigen; door te geven dat u de Mantelzorgkrant via e-mail wilt ontvangen.

Vermeld in het bericht altijd uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze Mantelzorgkrant is een uitgave van het Mantelzorgcentrum, hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord. Het Mantelzorgcentrum biedt:

• Een online overzicht van activiteiten voor mantelzorgers. • Consulent mantelzorg in de Kop van Noord-Holland. • Voorlichting en advies over mantelzorgondersteuning voor organisaties. • Mantelzorgmakelaars in diverse regio’s. • Cursussen voor mantelzorgers.

mantelzorgcentrum hulplijn voor mantelzorgers

Zie voor meer informatie: www.mantelzorgcentrum.nl.

Contact

De Strandwal 22a 1851 VM Heiloo www.mantelzorgcentrum.nl

tel. 072-5627618 fax 072-5627619 e-mail info@mantelzorgcentrum.nl

Mantelzorgkrant herfst 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you