Page 1

Kopen van een kavel

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

Het is de ultieme woondroom van heel veel mensen: je eigen droomhuis realiseren op een vrije kavel. Op de kavel mag en kan veel. Die vrijheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Een eigenaar van een vrije kavel is bijvoorbeeld altijd zelf verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de woning. Daardoor is het aankooptraject van een kavel net even iets anders dan het kopen van een bestaand huis. Dus stel; je bent geĂŻnteresseerd. Wat nu?

Ontwikkeling:

Met een vrije kavel geef je je woondromen de ruimte, er zijn wel een paar regels. Alle woningen die worden gebouwd moeten voldoen aan de technische en esthetische richtlijnen die zijn omschreven in het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Vraag je makelaar naar de specificaties.

13 m

volgt een optieperiode van drie weken om een

Wat kun je allemaal met een vrije kavel? En welke

indruk te krijgen van je financiĂŤle situatie en de

kavels zijn er beschikbaar? De makelaar kan je

bouwmogelijkheden.

Legend

a

Perceels Bebouw

Rooilijn

3-6 10

Rooilijn

Gootho

13

14

hoofdg

hoofdg

ogte /

Besluit je na de optieperiode de kavel te kopen dan moet je de koopovereenkomst binnen drie weken

In een gesprek met de hypotheekadviseur

ondertekenen bij de makelaar. Doe je dit niet, dan

bekijk je of het kopen van een vrije kavel en

vervalt de aanspraak op de kavel. Binnen een twee

een eigen huis bouwen financieel haalbaar is.

weken na ondertekening van de koopovereenkomst

Een woondroom moet voor jou immers geen

dien je een waarborgsom te betalen.

Doeltreffende en krachtige details op bijvoorbeeld hoeken, ramen en deuren.

kavel

paspo

orten

1m

3-6 10

12 m

01

02

36 m

03

5-8 m

6. Tekenen van de koopovereenkomst

2. Gesprek met hypotheekadviseur

grens

15 ingsopp16 Legenda ervl ak hoo 17 fdgebo12 ens uw Perceelsgr ebouw - voor hoofdgebouw 11 gsoppervlak Bebouwin ebouw - zij en achter10hoofdgebouw - voor Rooilijn nokhoo gte Bebouw ouw - zij en achter ingsopp Rooilijn09hoofdgeb ervlak 04 bijgebo Rooilijn e uw 3-6 bijgebo 05 Goothoogte / nokhoogt 10 uw 06 Dakvorm 07 ak bijgebouw en nok 08Bebouwingsoppervl richting Oprit Rooilijn bijgebouw Gedeeld g e oprit Dakvorm en nokrichtin Tuin Oprit Groene erfafsch Gedeelde oprit eiding Erfafsch eidi voor voo ng verplich Tuin t, zie kav rwaarde elpaspo n ding ort Groene erfafschei zie kavelpaspoort Erfafscheiding verplicht, voor voorwaarden

in een vrijblijvend gesprek informeren over het kopen en bebouwen van een vrije kavel.

www.randenbroekzuid.nl

2.5m

2.5m

3m

1. Gesprek met de makelaar

Verkoop: Woonvast Makelaars Stadring 139 Amersfoort 033 - 422 10 10 info@woonvast.nl

Geef je woondromen de ruimte

rf

voore

| legen da

broek Zuid spoorten Randen ten | legenda Kavelpa kavelpaspoor

In de kavelpaspoorten is een samenvatting van de regels per kavel opgenomen.

nachtmerrie worden.

Openhaa

rd?

7. Je bent eigenaar van een vrije kavel 3. Inschrijving op de kavel

Na de juridische levering ben je eigenaar van de

De koop van je kavel begint met het insturen van

kavel. Gefeliciteerd. Je kunt nu aan de slag om

het inschrijfformulier naar de makelaar.

jouw droomhuis te bouwen. Wat doe je? Laat je

13 14

je woonwensen vormgeven door een architect?

15 16

12

17

11

03

Of kies je voor een reeds ontworpen woning bij

een bouwbedrijf.

Bij meerdere inschrijvingen per kavel wordt een lotingprocedure gestart. Na de sluiting van de inschrijfperiode bepaalt de notaris aan de hand

8. Het ontwerp

van een loting de toewijzing van de kavels. Deze

architect in de arm te nemen, dan dient het

voorkeur. Indien op basis hiervan een aantal

ontwerp onder andere te worden getoetst aan

kavelummers niet worden toegewezen zullen

het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

06 07

08

elp kav

Referentie rood-bruine bak steen

en

ort

o asp

Besluit je om zelf een ontwerp te maken of een

loting wordt gebaseerd op basis van uw eerste

01

05

09

4. Loting voor de kavels

02

04

10

1 el 0

v | ka

zoveel mogelijk Woningen dienen te zijn. unieke ontwerpen

Duurzaam?

deze door de makelaars worden toegewezen waarbij er rekening gehouden wordt met uw

9. Aan de slag

overige voorkeuren.

Inloopkast?

e? Werkruimt

Zodra het ontwerp is goedgekeurd door de gemeente en de omgevingsvergunning binnen is,

5. Koopgesprek bij de makelaar

kan de bouw beginnen. Een bouwproces is een

In dit gesprek bespreek je de koopovereenkomst

leuk maar soms ook ingewikkeld traject, dus kies

en het vervolgproces met de makelaar. Daarna

voor een betrouwbare partner. Sfeerbeeld hoge erfafscheiding

Referentie antraciet/zwarte dakpannen

Disclamer: Alle plattegronden en afbeeldingen in deze folder geven een impressie weer en dienen als illustratie. Ondanks alle zorgvuldigheid die we hebben nagestreefd, kunnen aan deze tekeningen en afbeeldingen geen rechten worden ontleend. De plattegronden, alsmede de afmetingen zijn indicatief. Hier is dus geen leveringplicht aan verbonden. Deze folder maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.

? Moestuin

Grote woonkeuken?


Het beste van twee werelden in één bijzondere buurt:

W an de lro u

te

Randenbroek Zuid

17 vrije kavels, 17 verschillende woondromen en 17 unieke woningen.

Vivaldi

straat

Waar woon je het liefst? In de enerverende dynamiek van een stad? Of juist lekker buitenaf, omgeven door rust en

Hoe ziet jouw ideale woning eruit? Vrijstaand? Een combinatie van wonen en werken? Of je eigen moestuin naast je huis? Wil je niet ‘standaard’, maar écht een woning die bij je past? In Randenbroek Zuid komen 17 vrije kavels beschikbaar met een oppervlakte van circa 425 m² tot circa 750 m². De kavels bieden 17 particulieren de kans om hun eigen woondromen te realiseren.

at istra

eu ve l be ek

ld

Viva

ruimte? Maar waarom zou je eigenlijk kiezen? Randenbroek Zuid heeft álles in huis.

Vo sh

Aan de zuidkant van Amersfoort verrijst Randenbroek Zuid: een kindvriendelijke buurt met mooie eengezinswoningen, ruime twee-onder-eenkappers en vrije kavels met veel ruimte en privacy. Kenmerkend voor de buurt is het vele groen langs de oevers van de Heiligenbergerbeek, het landgoed Nieuwe

nb

Amersfoortse binnenstad slechts op een steenworp afstand.

er

De meeste voorzieningen bevinden zich binnen handbereik:

circa 2 m 750

eg

rw

horeca liggen nagenoeg om de hoek. Maak kennis met Randenbroek Zuid: centraal gelegen nabij

circa 2 m 580

17

ge

het winkelcentrum, openbaar vervoer, scholen, sportvelden en

16

15

circa 2 m 545

circa 2 m 520

circa 2 m 500

Smetan

12

astraat

at

stra

na meta

S

11

Welke kant moet hij op?

circa 445 m2

N

hele bouwproces zelf te organiseren. Van de bouwtekeningen met de architect tot aan

weg

Ring

circa 435 m2

eweg

amp

Kruisk

Hog

de oplevering. Een werkruimte aan huis? Een badkamer op de begane grond? Of een

9

l

weg Hoge

weg

Ring

La

oek

ng

es

tra

enbr

at

Rand

Stadsring

zen Muurhui

D

dubbele garage? Geen probleem.

circa 425 m2

gel tsin Wes

ZUI

ds ri

ng

8

Sta ingel

Zuids

Ble

ke

rss

circa 2 495 m

in

ge

Ut

re

ch

ts

ew

eg

l

rik Hend

7

circa 565 m2

6

circa 2 555 m

5

4

circa 2 565 m

circa 2 535 m

3

circa 2 505 m

2

1

circa circa 2 2 460 m 465 m

weg Arn

traat

hem se

dens

weg

Vermeerst

er berg

ligen Hei

Zwarteweg

raat

eg gw Rinn

Huis Een vrije kavel met een op maat ontworpen

Vian g

Je bepaalt zelf de indeling van je woning.

Vrije kavel + vrijstaande woning

van Bisschopswe

Vrije kavel Een vrije kavel biedt je de mogelijkheid het

10

Weverssinge

Stadsring

14

circa 455 m2

uitvalswegen, tussen bossen, landgoederen, kabbelende beken op de rand van de historische binnenstad van Amersfoort.

13

te

de gezellige pleinen, café’s en winkelstraten van de historische

Wa nd elr ou

ge ili He

Erven en het lommerijke park Randenbroek. Tegelijkertijd liggen

ek bro en nd Ra

referentiewoning geeft de vrijheid van een huis naar eigen smaak, maar dan zonder de zorgen van de ontwerpfase en het bouw­ traject. Je realiseert je droomwoning met de

Leus denw eg

aannemer, waarna je het huis helemaal op detailniveau specificeert naar jouw wensen. Berliozpad

zpad Berlio

Een extra dakraam? Een tweede badkamer?

Plan Vallei

l

Wan delro

heu

velb

eek

raat

Vos

Tsj

anastraat Smet

Zwarteweg

Ra

nd

erweg

eijst

ard M

Ever

Of toch een erker? Alles is bespreekbaar.

aik

Plan Vallei

Smetanastraat te

Debussystraat

g we erw errgg nb

ige

il He

Rave lplan tsoen

Vivaldist

Steeg

ute

Heuve

at Vivaldistra

ov ski str aat

Plan De

Plan De

Wand elrou

n

uislaa

Gasth

weg

g

we

se

m he

Arn

Grijze blokken zijn indicatief en betreffen huidige en mogelijk toekomstige bebouwing. Aan deze situering en bebouwing kunnen geen rechten worden ontleend.

erw

erg

enb

ilig

He

E30

eg

A28

Ra

nd

eg Hoe wil jewwonen? Jij mag ‘t zeggen.

Flyer randenbroek zuid vrije kavels  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you