Page 1

Piet Mondriaanlaan 473 Amersfoort

TE KOOP Vraagprijs â‚Ź 149.500,- k.k.


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort

Beschrijving Tegenover het nieuwe Eemplein wordt druk gebouwd aan het project Fourty5High. Het appartement aan de Piet Mondriaanlaan 473 ligt op de 12e VERDIEPING van dit nieuwbouwproject. Je hebt hier alle voorzieningen bij de hand, het historische centrum is te voet of op de fiets makkelijk te bereiken, het Eemplein biedt een ruime keus aan winkels, ook voor je dagelijkse boodschappen. ’s Avonds lekker op stap? De bioscoop ligt aan de overkant. Liever naar het café of een hapje eten? Er is genoeg keus in Amersfoort! Wil jij straks op je balkon genieten van een fantastisch uitzicht over de Amersfoortse binnenstad? Maak dan snel een afspraak voor een verkoopgesprek bij ons op kantoor. Bijzonderheden Sanitair: Villeroy & Boch Opleveringsprognose 2014 Gemeenschappelijke fietsenberging Er is een videofooninstallatie aanwezig Volledig geïsoleerd Het appartement is voorzien van vloerverwarming (WKO) Woonoppervlak circa 48 m² (exclusief balkon 9,5 m² en loggia 5,5 m²) Servicekosten circa € 85,- per maand SWK garantie

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Indeling Entree van het gebouw met brievenbussen, bellen plateau en lift. Er zijn 2 liften in dit complex. Twaalfde verdieping: Via het afgesloten portiek heeft u toegang tot het appartement. Entree met meterkast en toegang tot de inpandige berging met wasmachine- en drogeraansluiting. Lichte woonkamer met deur naar de loggia en het balkon. Vanaf het balkon geniet je van een wijds uitzicht over de historische binnenstad. De keuken staat in open verbinding met de woonkamer. Er wordt een keukenblok geplaatst met een afzuigkap. Het slaapvertrek grenst aan de loggia, er is voldoende ruimte voor een garderobekast. De badkamer is voorzien van douchehoek, wastafel en toilet. Parkeren en openbaarvervoer: Parkeren is geen probleem, onder het appartementencomplex is een parkeerkelder met een eigen parkeerplaats. Vertrek je met de trein naar het werk, dan kan je te voet naar het trein- of busstation. Bouwjaar De woning wordt in 2013 gebouwd. Installaties Verwarming en warm water door middel van centrale voorziening. Isolatie De woning is volledig geĂŻsoleerd. Staat van onderhoud De staat van onderhoud zowel binnen als buiten is goed. Kadastrale gegevens Gemeente Amersfoort, sectie H, nummer 4206, indexnummers 140 en 284. Inhoud woning 140 m3 Woonoppervlakte 48 m2 Vraagprijs â‚Ź 149.500,-- k.k. Aanvaarding Aanvaarding in overleg

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Uittreksel kadastrale kaart

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Vragenlijst

1. Adres te verkopen perceel Piet Mondriaanlaan 473, 3812 GT te Amersfoort 2. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariĂŤle of onderhandse akten opgesteld van het pand? Nee Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen)

Nee 3. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten, verplichtingen Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? Nee 4. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee Is er sprake van ruilverkaveling? Nee Is er sprake van onteigening? Nee 5. Kadastrale grenzen Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom? Nee 6. Verhuur Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Nee 7. Procedures Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening)? Nee 8. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? a. als beschermd monument

c. gemeentelijk monument

b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht

d. “beeldbepalend pand�

Nee 9. Onderhoudscontracten, garanties Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden?

10. Premies Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling? Nee 11. Terug te vorderen subsidies Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij monumentenpanden)

Nee 12. Aanschrijvingen Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort 13. Onbewoonbaarverklaring Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? Nee 14. Verbouwingen Is er een verbouwing uitgevoerd of iets aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)? Nee 15. Installaties Is de elektrische installatie vernieuwd?

Hoe oud is de cv-ketel? Niet van toepassing 16. Omzetbelasting Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfs onroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)

Nee 17. Gebruik Hoe gebruikt u het huis nu? (Bijvoorbeeld als woning, praktijk, winkel, opslag) De woning is in aanbouw Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? Ja 18. Gebreken, bezwaren Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties? (Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en elektriciteit, geiser, cv, mechanische ventilatie, apparatuur zoals deurbel, telefoon/intercom, keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels etc.)

Nee Is er voor zover u bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn)

Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Is het pand voor zover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? Nee Beschrijf de kwaliteit van de vloer op de begane grond: Uitstekend Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing? Nee 19. Verontreinigingen Is voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is? Nee Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Nee Is er voor zover u bekend een olietank in de grond aanwezig? Nee Is voor zover u bekend de gevel ooit gereinigd? Nee Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage etc.) eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht? (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)

Nee Blijft er in het pand “zeil� achter, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982? Nee 20. Riolering Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool? Ja

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort 21. Septictank Is er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig? Nee 22. Huur, lease Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de cv-ketel)? Nee 23. Gemeente- en waterschapsbelastingen Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: onroerend-zaakbelasting: belastingjaar: waterschapslasten: belastingjaar: Afvalstoffenheffing / rioolrecht: belastingjaar: 24. Energienota Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven?

25. Achterstallige betalingen Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald?

26. Appartementsrecht of lidmaatschapsrecht Is er een vereniging van eigenaars? De VvE moet nog opgericht worden. Is er een coรถperatieve flatexploitatievereniging (coรถperatie)? Als er sprake is van een vereniging van eigenaars of een coรถperatie, wordt er wel eens een ledenvergadering gehouden? Zo ja, hoe vaak?

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Betaalt u maandelijks (of per andere periode) een bedrag aan de vereniging? Ja Zo ja, hoeveel? â‚Ź 85,- per maand Zijn alle aan de vereniging verschuldigde bedragen betaald? Wie is de administrateur of secretaris-penningmeester van de vereniging? Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld van de uitgaven en inkomsten van de vereniging? Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig onderhoud of zijn er andere besluiten van de vereniging die voor koper van belang kunnen zijn? Is de opstalverzekering gesloten voor het gehele gebouw? 27. Buren Hoe is de gezinssamenstelling van uw buren? (Vanuit straatkant gezien) Rechts: Links: 28. Energielabel Heeft u een energielabel of heeft u dit aangevraagd?

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Lijst van zaken Blijft achter

Zaken

Gaat mee

Kan worden overgenomen

Tuinaanleg/bestrating/beplanting Buitenverlichting

NVT X

X

Tijd- of schemerschakelaar/ bewegingsmelder

X

Tuinhuis/buitenberging

X

Kasten/werkbank in tuinhuis/berging

X

(Broei)kas

X

Voet droogmolen

X

Overige tuin, te weten: Woning Vlaggenmast

X

Schotel/antenne

X

Brievenbus

X

(Voordeur)bel

X

Alarminstallatie

X

Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie

X

Rookmelders

X

Rolluiken/zonwering buiten

X

Zonwering binnen

X

Vliegenhorren

X

Raamdecoratie, te weten:

X

- Gordijnrails/gordijnen/vitrages

X

- Rolgordijnen

X

- Losse horren/rolhorren

X

Vloerdecoratie, te weten: - vloerbedekking

X

- parketvloer/laminaat

X

- plavuizen Warmwatervoorziening, te weten: WKO

X

Thermostaat

X

Mechanische ventilatie/luchtbehandeling

X

Airconditioning

X

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort (Voorzet) open haard met toebehoren

X

Allesbrander

X

Kachels

X

Isolatievoorzieningen

X

(voorzetramen/radiatorfolie etc.), te weten: Radiatorafwerking

X

Schilderijophangsysteem Keukenblok met bovenkasten

X X

Keuken (inbouw)apparatuur, te weten: -

Afzuigkap

X

Keukenaccessoires Verlichting, te weten: -

X

(Losse) kasten, legplanken, te weten: Vast bureau

X

Spiegelwanden Wastafels met accessoires

X

Toiletaccessoires

X

Badkameraccessoires -

Douche

X

-

Wasbak

X

-

Spiegel

X

Sauna met toebehoren

X

Veiligheidsschakelaar wasautomaat

X

Waterslot wasautomaat

X

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort

Overig Zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen, te weten: Overige zaken, te weten: -

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Plattegrond (niet op schaal)

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De maatvoering van de woning is vastgesteld met gebruikmaking van de NEN 2580 normering. Aan eventuele onjuistheden of onvolkomenheden kunnen geen rechten worden ontleend. Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Piet Mondriaanlaan 473 te Amersfoort Maak kennis met Woonvast Makelaars Compleet woonadvies onder ĂŠĂŠn dak Woonvast Makelaars is een veelzijdig makelaarskantoor. Met een hoge mate van inzet en een doordachte dienstverlening met zo volledig mogelijke informatie bemiddelen wij voor u bij het verkopen of het kopen van een woning. Alles op het kwalitatief hoge niveau dat u van een NVM-makelaar mag verwachten. Het team van medewerkers is deskundig op vele (sub)terreinen van de woningmarkt. Iedere medewerker heeft zijn eigen specialisme: Bestaande Bouw, Nieuwbouw, Taxaties, Verkoop van Huurwoningen. Woonvast Makelaars staat voor kwaliteit (een uitgebreid team), betrouwbaarheid (NVM) en een scherpe prijsstelling (courtage). NVM makelaar De makelaars van Woonvast Makelaars zijn lid van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen. Deze brancheorganisatie toetst de makelaars jaarlijks op hun deskundigheid. Voor u als opdrachtgever geeft dit houvast aan de kwaliteit, betrouwbaarheid, (door middel van de erecode van de NVM en het tuchtrecht) en de deskundigheid van de makelaars. Internet Kijk ook op WWW.WOONVAST.NL voor al het woningaanbod van ons kantoor. Zowel bestaande bouw, nieuwbouw als voormalige huurwoningen. Woning kopen Als u een huis zoekt kunnen wij u geheel of gedeeltelijk begeleiden in het hele zoek- en aankoopproces. Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze makelaars om uw wensen eens door te spreken. Ook kunnen wij u vrijblijvend als zoeker op de hoogte houden van het woningaanbod van Woonvast Makelaars. Laat uw e-mailadres op onze site achter en u ontvangt automatisch een bericht met het nieuwste aanbod. Taxeren Als u een woning heeft gekocht en u sluit een hypotheek af, dan vraagt de geldverstrekker/uw bank om een taxatie. Wij kunnen voor u taxeren als wij geen belangen hebben gehad bij deze aan- of verkoop. Woning verkopen Bent u benieuwd wat de waarde van uw huidige koopwoning is, laat ons dan een keer een vrijblijvende waardebepaling voor u maken. Wij komen graag bij u thuis langs om de woning op te nemen en u te adviseren over de verkoopmogelijkheden. Met kennis van zaken en een maximale inzet begeleiden wij u graag bij de verkoop!

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl

Piet Mondriaanlaan 473  

Piet Mondriaanlaan 473

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you