Page 1

Laakboulevard 190 Amersfoort

TE KOOP Vraagprijs â‚Ź 169.000,- k.k.


Laakboulevard 190 te Amersfoort

Beschrijving Dit driekamerappartement ligt op de begane grond met een eigen terras/tuin. Het complex is gebouwd in 2007 en verkeert in uitstekende staat. Er is een ruime woonkamer met toegang naar het terras. Daarnaast is er een uitgebreide keuken en de badkamer is luxe. Eigen parkeerplaats op afgesloten terrein. Het is ideaal gelegen nabij het NS station en op loopafstand van winkelcentrum Vathorst, het cultureel centrum, de natuurboerderij en diverse scholen. Bovendien zijn de aansluitingen naar de A28 en A1 dichtbij. Kortom, een interessante locatie! Bijzonderheden  Vathorst is een groot stadsdeel met alle denkbare voorzieningen, zoals een NSstation en een groot winkelcentrum.  Niet ver van de A-1 richting Amsterdam en Apeldoorn en A-28 richting Utrecht en Zwolle.  Modern gebouw, uitstekend onderhouden en geïsoleerd, prima functionerende VvE.  Stadsverwarming  Woonkamer van circa 33 m²  De prijs is inclusief parkeerplaats  Aanvaarding in overleg

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort

Indeling Entree, ruime hal, luxe betegeld toilet met fontein. Twee ruime slaapkamers van ca. 8 m² en 15 m². In de bergkast vindt u de aansluitpunten voor de wasapparatuur. De badkamer is eveneens luxe afgewerkt. Er is een douchecabine en een praktisch en mooi wasmeubel. Ruime woonkamer met veel lichtinval door de hoge ramen. Vanuit de woonkamer loop je zo de tuin in, waar je heerlijk kunt genieten op het terras. Open keuken voorzien van een L-vormig aanrecht met moderne inbouwapparatuur, zoals keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, combi-oven en koel-/vriescombinatie.

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Bouwjaar De woning is in 2007 gebouwd. Installaties Verwarming door middel van stadsverwarming en warm water door middel van centrale voorziening. Isolatie De woning is volledig geĂŻsoleerd. Staat van onderhoud De staat van onderhoud zowel binnen als buiten is goed. Kadastrale gegevens Gemeente Hoogland, sectie O, nummer 1591, indexnummers 3 en 36. Inhoud woning 238 m3 Woonoppervlakte 80 m2 Vraagprijs â‚Ź 169.000,-- k.k. Aanvaarding Aanvaarding in overleg

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Uittreksel kadastrale kaart

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Vragenlijst Vragenlijst

1. Adres te verkopen perceel Laakboulevard 190, 3825 KG te Amersfoort 2. Andere overeenkomsten Zijn er nadat u het perceel in eigendom hebt gekregen nog andere, eventuele aanvullende notariĂŤle of onderhandse akten opgesteld van het pand? Nee Zijn er voor zover u bekend mondelinge of schriftelijke afspraken gemaakt over aangrenzende percelen? (Denk hierbij aan regelingen voor het gebruik van een poort, schuur, garage, tuin, overeenkomsten met meerdere buren, toezeggingen, erfafscheidingen)

Ja 3. Erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, overige rechten, verplichtingen Rusten er voor zover u weet rechten op het perceel, zoals erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of verplichtingen, kettingbedingen, voorkeursrechten, optierechten, rechten van wederinkoop, huurkoop, concurrentiebedingen etc.? Nee 4. Publiekrechtelijke beperkingen Is de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing? Nee Is er sprake van ruilverkaveling? Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Is er sprake van onteigening? Nee 5. Kadastrale grenzen Wijken de huidige terreinafscheidingen volgens u af van de kadastrale eigendomsgrenzen? (Denk hierbij ook aan strookjes grond van de gemeente die u in gebruik heeft, of grond van u die gebruikt wordt door de buren.)

Nee Is een gedeelte van uw pand, schuur, garage of schutting gebouwd op grond van de buren of andersom? Nee 6. Verhuur Is het huis of de grond geheel of gedeeltelijk verhuurd of bij anderen in gebruik? Nee 7. Procedures Zijn er over het pand procedures gaande bij de rechter, de huurcommissie of een andere instantie (bijvoorbeeld onteigening)? Nee 8. Monumenten, beschermd stads- of dorpsgezicht Is u bekend of er een aanvraag loopt voor of een besluit genomen is tot een aanwijzing van uw pand? a. als beschermd monument

c. gemeentelijk monument

b. tot beschermd stads- of dorpsgezicht

d. “beeldbepalend pand�

Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort 9. Onderhoudscontracten, garanties Zijn u onderhoudscontracten en/of garantieregelingen bekend van goederen die mee verkocht worden? Nee 10. Premies Valt uw woning onder een premie- of subsidieregeling? Nee 11. Terug te vorderen subsidies Zijn er in het verleden subsidies of premies verstrekt die bij verkoop van het pand voor een deel kunnen worden teruggevorderd? (Denk aan subsidies voor onderhoud, verbouwing, isolatie. Deze gelden vooral bij monumentenpanden)

Nee 12. Aanschrijvingen Zijn u door de overheid of nutsbedrijven verbeteringen of herstellingen voorgeschreven of aangekondigd die nog niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd? Nee 13. Onbewoonbaarverklaring Is het pand onbewoonbaar verklaard of in het verleden ooit onbewoonbaar verklaard geweest? Nee 14. Verbouwingen Is er een verbouwing uitgevoerd of iets aan- of bijgebouwd waarvoor formeel toestemming nodig was van de gemeente (bijvoorbeeld bouwvergunning)? Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort 15. Installaties Is de elektrische installatie vernieuwd? Nee Hoe oud is de cv-ketel? Niet van toepassing, stadsverwarming. 16. Omzetbelasting Is er bij verkoop sprake van een omzetbelastingheffing? (Bijvoorbeeld omdat het een voormalig bedrijfsonroerendgoed is, of een woonhuis met praktijkgedeelte, of omdat u pas ingrijpend verbouwd hebt)

Nee 17. Gebruik Hoe gebruikt u het huis nu? (Bijvoorbeeld als woning, praktijk, winkel, opslag) Woning Is dat gebruik volgens u en/of de gemeente toegestaan? Ja 18. Gebreken, bezwaren Zijn u gebreken of bezwaren bekend van de technische installaties? (Denk daarbij aan de leidingen voor gas, water en elektriciteit, geiser, cv, mechanische ventilatie, apparatuur zoals deurbel, telefoon/intercom, keukenapparatuur, zonneschermen, thermostaat, kachels etc.)

Nee

Is er voor zover u bekend sprake van chlorideschade (betonrot)? (Betonrot komt vooral voor in kruipruimtes van woningen gebouwd tussen 1965 en 1981 die voorzien zijn van betonnen vloerelementen van het merk Kwaaitaal of Manta. Ook andere betonelementen bijv. balkons kunnen aangetast zijn)

Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Is het pand voor zover u bekend aangetast door houtworm, boktor, ander ongedierte, zwammen of andere schimmels? Nee Beschrijf de kwaliteit van de vloer op de begane grond: Goed Zijn u nog andere gebreken of bezwaren bekend die voor een koper van belang kunnen zijn bij het nemen van een koopbeslissing? Nee 19. Verontreinigingen Is voor zover u bekend, de bodem verontreinigd of is er reden om te vermoeden dat de bodem verontreinigd is? Nee Heeft de gemeente of de provincie u een onderzoeks- of saneringsbevel opgelegd? Nee Is er voor zover u bekend een olietank in de grond aanwezig? Nee Is voor zover u bekend de gevel ooit gereinigd? Nee Zijn er voor zover u bekend in het pand en/of in een bijgebouw (berging, garage etc.) eternietplaten, asbestcementplaten of ander asbesthoudend materiaal aangebracht? (Eternietplaten zijn harde platen, ongeveer een halve centimeter dik, grijskleurig indien ze ongeverfd zijn)

Nee

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Blijft er in het pand “zeil” achter, al of niet vastgelijmd, dat aangeschaft is tussen 1960 en 1982? Nee 20. Riolering Is uw huis aangesloten op het gemeenteriool? Ja 21. Septictank Is er voor zover u bekend een septictank in het perceel aanwezig? Nee 22. Huur, lease Zijn er bepaalde zaken in uw huis gehuurd of geleast (bijvoorbeeld de cv-ketel)? Nee 23. Gemeente- en waterschapsbelastingen Hoeveel betaalde u voor de laatste aanslagen: onroerend-zaakbelasting: belastingjaar:

€ 217,00 2013

waterschapslasten: belastingjaar:

€ 217,00 2013

Afvalstoffenheffing:

€ 222,72

Rioolrecht:

€ 83,00

belastingjaar:

2013

24. Energienota Welke voorschotbedragen betaalt u maandelijks aan de nutsbedrijven? Water € 12,Elektra € 8,53 Warmte € 108,-

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort 25. Achterstallige betalingen Hebt u alle gemeentelijke belastingen die u verschuldigd bent al betaald? Nee 26. Appartementsrecht of lidmaatschapsrecht Is er een vereniging van eigenaars? Ja Is er een coöperatieve flatexploitatievereniging (coöperatie)? Nee Als er sprake is van een vereniging van eigenaars of een coöperatie, wordt er wel eens een ledenvergadering gehouden? Ja Zo ja, hoe vaak? 1 keer per jaar Betaalt u maandelijks (of per andere periode) een bedrag aan de vereniging? Ja

Zo ja, hoeveel? € 98,12 per maand Zijn alle aan de vereniging verschuldigde bedragen betaald? Ja Wie is de administrateur of secretaris-penningmeester van de vereniging? VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. Mevr J.E. Martens Wordt er elk jaar een overzicht opgesteld van de uitgaven en inkomsten van de vereniging? Ja Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Zijn er afspraken gemaakt over toekomstig onderhoud of zijn er andere besluiten van de vereniging die voor koper van belang kunnen zijn? Ja, zie meerjarenbegroting Is de opstalverzekering gesloten voor het gehele gebouw? Ja 27. Buren Hoe is de gezinssamenstelling van uw buren? (Vanuit straatkant gezien) Rechts: alleenstaande vrouw Links: alleenstaande vrouw 28. Energielabel Heeft u een energielabel of heeft u dit aangevraagd? Nee, is gezien het bouwjaar niet vereist.

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Lijst van zaken blijft achter

ZAKEN

gaat mee

tuinaanleg / (sier-)bestrating / beplanting / erfafscheiding buitenverlichting tuinhuisje / buitenberging broeikas vlaggenmast voet droogmolen antenne brievenbus (voordeur)bel veiligheidssloten alarminstallatie rolluiken / zonwering buiten zonwering binnen gordijnrails gordijnen vitrages losse horren / rolhorren rolgordijnen vloerbedekking / linoleum Laminaat slaapkamers en woonkamer Tegelvloer hal parketvloer / kurkvloer warmwatervoorziening, te weten Stadsverwarming c.v. met toebehoren klokthermostaat (voorzet)open haard met toebehoren, te weten:

kachels isolatievoorzieningen (voorzetramen, radiatorfolie etc.) te weten:

keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting keuken (inbouw)apparatuur, te weten: Vaatwasser Combimagnetron Koel-/vriescombinatie

*) Doorhalen wat niet van toepassing is. Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl

kan worden/is *) overgenomen

niet van toepassing


Laakboulevard 190 te Amersfoort blijft achter

ZAKEN

gaat mee

inbouwverlichting / dimmers, te weten:

opbouwverlichting, te weten: Lampen woonkamer Lampen slaapkamers Lampen hal kasten spiegelwanden losse kasten, boeken-, legplanken wastafels met accessoires toiletaccessoires

badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen, douchescherm etc.) sauna met toebehoren, te weten:

veiligheidsschakelaar wasautomaat (huis)telefoontoestellen

zaken die geen eigendom van de verkoper zijn maar waarvan eventuele leasecontracten, huurkoopcontracten of huurcontracten zijn over te nemen (keukens, open haarden, c.v.-ketels, boilers, geisers):

bijzondere opmerkingen:

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl

kan worden/is *) overgenomen

niet van toepassing


Laakboulevard 190 te Amersfoort Plattegrond

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De maatvoering van de woning is vastgesteld met gebruikmaking van de NEN 2580 normering. Aan eventuele onjuistheden of onvolkomenheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl


Laakboulevard 190 te Amersfoort Maak kennis met Woonvast Makelaars Compleet woonadvies onder ĂŠĂŠn dak Woonvast Makelaars is een veelzijdig makelaarskantoor. Met een hoge mate van inzet en een doordachte dienstverlening met zo volledig mogelijke informatie bemiddelen wij voor u bij het verkopen of het kopen van een woning. Alles op het kwalitatief hoge niveau dat u van een NVM-makelaar mag verwachten. Het team van medewerkers is deskundig op vele (sub)terreinen van de woningmarkt. Iedere medewerker heeft zijn eigen specialisme: Bestaande Bouw, Nieuwbouw, Taxaties, Verkoop van Huurwoningen. Woonvast Makelaars staat voor kwaliteit (een uitgebreid team), betrouwbaarheid (NVM) en een scherpe prijsstelling (courtage). NVM makelaar De makelaars van Woonvast Makelaars zijn lid van de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen. Deze brancheorganisatie toetst de makelaars jaarlijks op hun deskundigheid. Voor u als opdrachtgever geeft dit houvast aan de kwaliteit, betrouwbaarheid, (door middel van de erecode van de NVM en het tuchtrecht) en de deskundigheid van de makelaars. Internet Kijk ook op WWW.WOONVAST.NL voor al het woningaanbod van ons kantoor. Zowel bestaande bouw, nieuwbouw als voormalige huurwoningen. Woning kopen Als u een huis zoekt kunnen wij u geheel of gedeeltelijk begeleiden in het hele zoek- en aankoopproces. Neemt u vrijblijvend contact op met een van onze makelaars om uw wensen eens door te spreken. Ook kunnen wij u vrijblijvend als zoeker op de hoogte houden van het woningaanbod van Woonvast Makelaars. Laat uw e-mailadres op onze site achter en u ontvangt automatisch een bericht met het nieuwste aanbod. Taxeren Als u een woning heeft gekocht en u sluit een hypotheek af, dan vraagt de geldverstrekker/uw bank om een taxatie. Wij kunnen voor u taxeren als wij geen belangen hebben gehad bij deze aan- of verkoop. Woning verkopen Bent u benieuwd wat de waarde van uw huidige koopwoning is, laat ons dan een keer een vrijblijvende waardebepaling voor u maken. Wij komen graag bij u thuis langs om de woning op te nemen en u te adviseren over de verkoopmogelijkheden. Met kennis van zaken en een maximale inzet begeleiden wij u graag bij de verkoop!

Stadsring 139I 3817 BA Amersfoort T (033) 422 1010 I www.woonvast.nl E info@woonvast.nl

Laakboulevard 190 def  

Laakboulevard 190 def

Laakboulevard 190 def  

Laakboulevard 190 def

Advertisement