Page 1

ZIE

EL . ZZ IN W PU EN

kerst in. stijl

E D ZIJ TER H AC

luxemburg eettafel

robuuste eettafel in massief eiken met wit onderstel. zoals afgebeeld lengte 240

van 1779 voor

Noyon eetstoel

2 0 % KORTING tot

in stof. Zoals afgebeeld van 229 voor 179 vanaf

169.-

op accesso ires*

vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.

*

VERKRIJGBAAR BIJ

1479.-

MULTOMEUBEL maakt onderdeel uit van Woonrijk

Middelmoot 5 • Broek op Langedijk


sCHitterenDe Uitblin.kers formas armstoel

modERnE ARmstoEl In lEdER VooRZIEn VAn RuGlEunInGVERstEllInG VooR optImAAl comfoRt. dE AchtERZIJdE VAn dE RuG Is VooRZIEn VAn EEn hAndGREEp. van 399 voor

349.-

Calgara Hoekbank

sfEERVollE hoEKBAnK, uItGEVoERd In stof. VooRZIEn VAn EEn BIEs En KnoopJEs In dE RuG. ZoAls AfGEBEEld BREEdtE 282x246. van 2899 voor

2399.-

tot

kaarsen

VERKRIJGBAAR In dIVERsE mAtEn En KlEuREn. van 8.95

nU met 20% korting

% 0 2 g n i t r ko

* s e r i o ess oP aCC

HeemsteDe Dressoir

modERn dREssoIR In EIKEn mEt EEn spEElsE VERdElInG In lAdEn En dEuREn. ZoAls AfGEBEEld BREEdtE 220. van 1449 voor

1199.-

snel leverbaar in ZWart of Wit

HalDo 3+2-Zitsbank

modERn BAnKstEl mEt KuBIstIschE stIKsEls In dE RuG. dEZE BAnK Is tEVEns lEVERBAAR In AndERE KlEuREn En VERschIllEndE opstEllInGEn. ZoAls AfGEBEEld h81xB216/168xd94. van 1999 voor

1599.VRAAG In dE wInKEl nAAR dE ActIEVooRwAARdEn.

*


leCH sHablon

VERKRIJGBAAR In dIVERsE uItVoERInGEn van 8.95

nU met 20% korting

2 0 % korting tot

oP aCCesso ires*

tolCa brooDkast

EIGEntIJdsE KAst uItGEVoERd In EIKEn. h220xB160xd40. van 2399 voor

1999.leCH CHristmas tree

VERKRIJGBAAR In dIVERsE mAtEn. van 12.95

nU met 20% korting VRAAG In dE wInKEl nAAR dE ActIEVooRwAARdEn.

*


PUZZEL. EN WIN ZIJDE! ZIE ACHTER

jouw bank In. jouw stijl leverbaar IN leder EN stof

Kies uit 5 soorten armleuning

HOOFDSTEUN

KIES OPTIES

RELAXFUNCTIE VERSTELBARE ZITTING OPBERGRUIMTE BEDFUNCTIE

3-zitsbank vanaf 699.-

Kies JOUW RUGleuning

Kies JOUW ZITDIEPTE

rigas hoekbank

Stel je eigen bank samen. je kunt kiezen uit diverse armleuningen, poten en rugleuningen. veel modellen beschikbaar. Zoals afgebeeld inclUSIEF verstelbare rugleuning. vanaf Optie verstelbare armen, set van twee: 40,Optie ladefunctie: 80,Optie bed/relaxfunctie: 200,-

1735.-

fauteuil vanaf 399.-

Kies JOUW POOTKLEUR/ SOORT

Scan de QR-code of kijk op de website om de vele mogelijkheden van de Rigas Hoekbank eens rustig te bekijken


CHamonix HUisjes

wAxInElIchthoudER chAmonIx VERKRIJGBAAR In dIVERsE uItVoERInGEn En GRoottEs. van 14.95

sameZa Dressoir

VooRZIEn VAn dEuREn En lAdEn In hooGGlAns wIt En dE KoRpus Is uItGEVoERd In smoKEd EIKEn. BREEdtE 251. van 1679 voor

1399.-

xmas DeerHeaD CanDle

VERKRIJGBAAR In wIt En ZIlVER. van 8.95

2 0 % korting tot

nU met 20% korting

oP aCCesso ires*

nU met 20% korting

eetstoel bione

CHamonix reinDeer

modERnE EEtstoEl In stof. ZoAls AfGEBEEld VAn 299 VooR 249.- vanaf

VERKRIJGBAAR In dIVERsE mAtEn. van 24.95

nU met 20% korting

199.-

ventana bUffetkast

sfEERVollE BuffEtKAst In EIKEn mEt EEn VERRAssEnd EffEct In dE KlEuRstEllInG. dooRschuuRd ZwARt AAn dE BuItEnKAnt mEt GRIJZE BInnEnKAnt. h174xB220xd47. van 2399 voor

1999.sPinetta relaxfaUteUil

dEZE RElAxfAutEuIl BlInKt uIt In KwAlItEIt En comfoRt. dooR dE tIJdloZE VoRmGEVInG pAst dEZE IdEAlE fAutEuIl In ElKE IntERIEuRstIJl. dIVERsE mAtEn En uItVoERInGEn moGElIJK. in stof vanaf VRAAG In dE wInKEl nAAR dE ActIEVooRwAARdEn.

*

salino eettafel

899.-

mAssIEVE EEttAfEl uItGEVoERd In RoBuust GEolIEd notEnhout. lEVERBAAR In VERschIllEndE mAtEn. ZoAls AfGEBEEld l250xB100 1599,lEnGtE 160 vanaf

1299.-


Warme aanWin.sten

2 0 % korting tot

oP aCCesso ires*

ParenDa Hoekbank

RoYAlE hoEKBAnK mEt VERstElBARE RuG wAARmEE JE tEVEns dE ZItdIEptE Kunt AAnpAssEn En VEEl opstEllInGsmoGElIJKhEdEn. lEVERBAAR In dIVERsE stofKwAlItEItEn En KlEuR comBInAtIEs. ZoAls AfGEBEEld BREEdtE 339x299. ExclusIEf sIERKussEns. van 2149 voor

1799.-

kerst tiP deze kerst worden harde materialen gecombineerd met frisse kleuren, voor een natuurlijke en warme sfeer.

tWiggy PaPer tree

VERKRIJGBAAR In dIVERsE GRoottEs. van 69.95

WaxineliCHt HoUDers

nU met 20% korting

VERKRIJGBAAR In dIVERsE foRmAtEn. van 12.95

nU met 20% korting

tolCa tv-Dressoir

In GRIJs EIKEn. uItGEVoERd mEt 2 lAdEn. h45xB160xd40. van 979 voor

799.-

VRAAG In dE wInKEl nAAR dE ActIEVooRwAARdEn.

*

tolCa Dressoir

In GRIJs EIKEn. uItGEVoERd mEt 3 dEuREn. h80xB220xd45. van 1449 voor

1199.-


namira Hoekbank

RoYAlE hoEKBAnK In stof. lEVERBAAR In dIVERsE stofKwAlItEItEn En KlEuRcomBInAtIEs. ExclusIEVE dIERKussEns. ZoAls AfGEBEEld BREEdtE 339x245. van 2179 voor

1799.-

amaZin.g PriCe

Danmark tas

tAs In dEnIm of cAnVAs. 45x40. pER stuK van 49 voor

9.95 oP = oP

Hellas relaxfaUteUil

comfoRtABElE RElAxfAutEuIl, VooRZIEn VAn hAndmAtIGE VERstEllInG En EEn modERnE poot. van 499 voor

399.-

lavis faUteUil

uItGEVoERd In lEdER cAtAnIA mEt dRAAIpoot. van 579 voor

kavena faUteUil

479.-

modERnE fAutEuIl uItGEVoERd In stof mEt RVs slEdEpoot. van 379 voor

299.-

remaDa faUteUil

EIGEntIJdsE ooRfAutEuIl In stof lInEn AfGEwERKt mEt EEn mooIE contRAstBIEs. VAn 549 VooR 479. vanaf

abano faUteUil

jora Hoekbank

EIGEntIJdsE hoEKBAnK mEt EEn ZAcht ZItcomfoRt. dE ElEmEntEn ZIJn VRIJstAAnd tE plAAtsEn. In VERschIllEndE opstEllInGEn lEVERBAAR. ZoAls AfGEBEEld BREEdtE 230x200. van 1899 voor

1599.-

modERnE fAutEuIl uItGEVoERd In stof, ZIJKAnt VAn dE RuG Is uItGEVoERd In lEdER. mEt RondE RVs poot. tEVEns lEVERBAAR In VollEdIG lEdER van 779 voor

649.-

449.-


altijD in.ClUsief

PUZZel. en Win 1e Prijs: meUbelen t.W.v.

2e Prijs: meUbelen t.W.v.

3e Prijs: meUbelen t.W.v.

gratis interieUr aDvies CHEQU

E

. 500E C H E Q UU E QE H . C 0 05052 . QUE E H C .QUUE E C 5CH0HE0EQ0.21550. E CHEQU Q.U E C 2H5E00 . 15 CHEQU

. 150-

sCHerPste Prijs

serviCeafsPraak binnen 48 UUr

E

gegaranDeerDe levertijD Hiernaast Ziet U een ZWeeDse krUisWoorDPUZZel, vinD De oPlossing en Win! GA NAAR WWW.IN-HOUSE.NL/PUZZEL EN VUL UW OPLOSSING IN! INSTUREN KAN TOT 7 JANUARI 2013. PRIJSWINNAARS KRIJGEN PERSOONLIJK BERICHT.

laat je nog meer insPireren oP faCebook.Com/inHoUseWonen

gratis levering** VAnAf 500.- In nEdERlAnd. wAddEnEIlAndEn In oVERlEG.

**

VooR mEER InfoRmAtIE VERwIJZEn wIJ nAAR www. In-housE .nl

VERKRIJGBAAR BIJ

foldER 12, Ih-2012 PRIJs- En modElwIJZIGInGEn, ZEt- En dRuKfoutEn VooRBEhoudEn. GEldIG BInnEn 2 wEKEn nA VERsPREIdInG foldER 12-1212. Al onZE mEuBElEn KunnEn tEGEn EEn KlEInE VERGoEdInG dooR VAKmEnsEn woRdEn GEmontEERd. mIddElmoot 5 1721 cZ BRoEK oP lAnGEdIJK tEl: 0226-335050

Tegenover Karwei Bouwmarkt

mAAndAG: dInsdAG: woEnsdAG: dondERdAG: VRIJdAG: ZAtERdAG: ZondAG:

10.00 - 18.00 uuR 10.00 - 18.00 uuR 10.00 - 18.00 uuR 10.00 - 21.00 uuR 10.00 - 21.00 uuR 10.00 - 18.00 uuR GEslotEn

Woonrijk InHouse 12  

Woonrijk InHouse 12

Woonrijk InHouse 12  

Woonrijk InHouse 12

Advertisement