Jaarverslag 2020

Page 1

JAARVERSLAG 2020


INHOUDSTAFEL Voorwoord Even voorstellen

p. 3 p. 3

DEEL 1: WOONPUNT IN 2020 Huurderswerking Gebouwenbeheer Personeel & organisatie Klachtenbeheer Financiën

p. p. p. p. p.

5 12 15 17 19

Overzicht Opgeleverd In uitvoering In voorbereiding

p. p. p. p.

20 21 26 34

Colofon

p. 36

DEEL 2: PROJECTEN IN 2020


VOORWOORD

EVEN VOORSTELLEN

“Van een intens jaar gesproken. De coronapandemie dwong ons tot andere contacten met onze huurders, zodat zij veilig bij ons konden aankloppen. Zeker 1.000 van onze kwetsbare huurders belden we op om te horen of alles in orde was, of dat ze hulp nodig hadden. Ondanks alle coronarestricties was voor 272 gezinnen 2020 het jaar dat ze een nieuwe sociale woning kregen, of ze nu intern verhuisden of nieuw bij onze woonfamilie aansloten.

Woonpunt Mechelen is een sociale huisvestingsmaatschappij. Daarom is onze missie om aan een betaalbare prijs woningen te verhuren of te verkopen in Mechelen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare mensen. We willen onze huurders niet alleen onderdak maar ook een warm thuis bieden.

Stilgezeten met de bouwwerken hebben we in deze woelige maanden zeker niet. Er zijn 5 nieuwbouw- en renovatieprojecten, samen goed voor 174 wooneenheden, afgerond in 2020.

Om dit alles in goede banen te leiden, staan raadsleden aan het hoofd van Woonpunt Mechelen. In onze Raad van Bestuur zetelden in 2020: 1 voorzitter, 2 ondervoorzitters en 10 raadsleden.

Bovendien investeerden we in duurzaam sociaal wonen via het ASTER-project. Deze groepsaankoop van zonnepanelen moet het energieverbruik in sociale woningen drukken én goedkoper maken voor de huurder. Daarnaast begon Woonpunt Mechelen dit jaar de onderhandelingen om 325 seniorenwoningen over te nemen van Stad Mechelen, plus nog eens 219 woningen van De Vrije Woonst (in vereffening). Voor deze laatste willen we de gevolgen van een rechterlijke uitspraak voor de huurders beperken. Op deze manier breiden we in één klap ons patrimonium in 2020-2021 uit met 544 woongelegenheden. Ondertussen was 2020 ook de periode waarin we nieuwe stappen zetten in onze samenwerking met SVK Mechelen. Kortom, het was een jaar van nieuwe wegen vinden. Nieuwe wegen, nieuwe oplossingen en nieuwe projecten. Voor een betere dienstverlening. Voor meer én betere sociale woningen.” – Arthur Orlians, voorzitter Woonpunt

VOORZITTER: ONDERVOORZITTERS: RAADSLEDEN:

Arthur Orlians Alexander Vandersmissen Bert Delanoeije An Verbruggen Gabriella De Francesco Dirk Letens Steven Vercauteren Eddy Verhaeven Thijs Verbeurgt Elisabet Okmen Wim De Rooster Fabienne Blavier Zineb El Boussaadani

Het Directiecomité van Woonpunt Mechelen bestond eind 2020 uit: Arthur, Alexander, Bert, Fabienne, Gabriella en Steven. Het is de ambitie van Woonpunt om de renovatie van verouderde panden door te zetten, zodat alle huurders kunnen genieten van een betaalbaar huis in een leefbare omgeving. Dit realiseren we samen met onze partners op een maatschappelijk verantwoorde manier: met aandacht voor mens en milieu.

Volg ons op Facebook: @WoonpuntM Volg ons op LinkedIn: Woonpunt Mechelen


DEEL 1: WOONPUNT IN 2020 ORGANOGRAM RAAD VAN BESTUUR Directiecomité Directeur

HUURDERSWERKING

PERSONEEL &

GEBOUWENBEHEER

ORGANISATIE

Organisatiebrede projectwerking


Sociale huisvesting is méér dan panden bouwen of renoveren, al is dat een essentieel onderdeel van onze opdracht om kwetsbare mensen een goed dak boven hun hoofd te bieden. De begeleiding van mensen in vaak moeilijke situaties is zeker een niet te onderschatten taak. We vinden het belangrijk om samen met onze (kandidaat-)huurders oplossingen te zoeken. Een goede interne werking van de organisatie moet dit alles stroomlijnen. In 2020 waren de uitdagingen groter dan ooit tevoren, maar we sloegen ons er doorheen.

HUURDERSWERKING

Otterbeek Bethaniënpolder

Galgenberg

Battel Heffen

Sociale dienst en wijkwerking

Binnenstad

In 2020 lag de focus van twee maatschappelijk werkers van de sociale dienst opnieuw op het in goede banen leiden van verhuisbewegingen, het opvolgen van de (nieuwe) huurders en het welzijn van de bewoners. Bijkomend zorgden ze als back-up mee voor het inschrijven van kandidaat-huurders. De derde maatschappelijk werker, die zich inzet voor wijkwerking, werkte rond drie thema’s: 1. Coördinatie wijkmeesters 2. Flatwachters en vrijwilligers 3. Participatie van huurders

Vuurkruisenplein Oud-Oefenplein Neerheide Overheide Schijfstraat

Fulltime medewerker voor 1089 gezinnen

4/5de medewerker voor 1431 gezinnen

1. Wijkmeesters Na 4 jaar kunnen we nog steeds zeggen dat dit project een succes is. De wijkmeesters zijn dé oren en ogen van Woonpunt in de wijken en complexen. Onregelmatigheden, beschadigingen en defecten worden veel sneller opgemerkt en van dichtbij opgevolgd.

Hombeek

2. Flatwachters Flatwachters zijn huurders die zich vrijwillig inzitten in hun woonomgeving. Het onderhouden van en inzetten op contacten met de flatwachters zorgt voor een meerwaarde in de werking van Woonpunt Mechelen. De flatwachters staan onze bewoners bij met hun vragen en problemen, verwijzen door en informeren Woonpunt over onregelmatigheden. In 2020 moesten we helaas afscheid nemen van een aantal flatwachters. We gingen op zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich kunnen en willen nemen. We merkten dat dit niet altijd evident is. We moeten blijven inzetten op het actief zoeken en stimuleren van goede flatwachters.

Leest Vennekant Kruisbaan Schonenberg

Nekkerspoel

Mahatma Gandhiwijk


3. Participatie van huurders 2020 werd grotendeels bepaald door corona. Het organiseren van bewonersvergaderingen en bijeenkomsten kon in 2020 helaas niet doorgaan. Veel huisbezoeken waren ook geen evidentie meer. We moesten op zoek naar andere manieren om de betrokkenheid met onze huurders niet te verliezen. Daarom schakelden we over op “coronawerking”: we vonden alternatieven om het contact met bewoners in dit moeilijke jaar te behouden.

• We zorgden voor extra infobrieven rond corona. • We bezorgden elk gezin een extra mondmasker. • De sociale dienst belde elke huurder van 65+ op en verwees waar nodig door naar externe hulpverlening.

• In een aantal wijken zorgde Muziek op wieltjes ervoor dat bewoners vanop hun terras konden genieten van een uurtje muziek.

Pleinmakers In 2017 startte het project Pleinmakers. Een initiatief van de Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen. Pleinmakers pakken concrete uitdagingen aan in hun wijk: ze stimuleren ontmoeting in de buurt, helpen kwetsbare bewoners met vragen en problemen, en helpen medebewoners bij het organiseren van buurtactiviteiten. Zo dragen ze bij aan fierheid op hun wijk. Stad Mechelen voorziet in de nodige begeleiding en coaching van de Pleinmakers. Daarnaast ontvangen de Pleinmakers een maandelijkse huursubsidie. In ruil voor hun engagement wonen de Pleinmakers aan een voordelig tarief in hun wijk. Woonpunt Mechelen levert de woningen en appartementen aan. In 2020 werd besloten om dit project de komende jaren uit te breiden. 2020 sloten we af met 8 enthousiaste Pleinmakers. Dit aantal verhogen we in 2021. We streven naar 15 Pleinmakers en breiden het project uit naar vier andere wijken: Otterbeek, Mahatma Gandhi, Bethaniëpolder en Vennekant.


Onze huurders 2020 Evolutie kandidatenlijsten

Gezinssamenstelling

2086 huurders - 5238 bewoners

4000

57%

geen kinderen

12%

1 kind

10%

2 kinderen

21%

3 kinderen en meer

3000

2000

1000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal aantal externe kandidaten

Leeftijd van de huurders

Totaal aantal interne kandidaten

5238 bewoners

Totaal aantal kandidaten Aantal kandidaten in 2020: 3.683

0 tot 20 jaar

35%

+ 81 jaar

5%

21 tot 50 jaar

30% 51 tot 80 jaar

30%

2016

2017

2018

2019

2020


Onze woningen Evolutie van het patrimonium per wijk (situatie op 31/12 van het betreffende jaar) 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Regio

Wijk

App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal

REGIO CENTRUM

ARSENAAL

REGIO CENTRUM

BETHANIËN POLDER

0

126

126

0

126

126

0

125

125

0

125

125

0

125

125

0

125

REGIO CENTRUM

MECHELEN CENTRUM

333

31

364

338

31

369

338

30

368

338

29

367

338

28

366

338

REGIO CENTRUM

NEKKERSPOEL

38

7

45

47

6

53

47

6

53

45

6

51

45

8

53

371

164

535

385

163

548

385

161

546

383

160

543

383

161

0

42

42

0

42

42

0

42

SALDO NA MASTERPLAN

2020

App. Won. Totaal App. Won. Totaal

SHM*

Totaal

SHM.*

12

12

12

12

0

12

125

0

125

125

25

363

479

26

505

142

534

142

45

8

53

77

20

97

44

122

44

544

383

158

541

568

171

739

198

819

198

42

0

42

42

56

44

100

58

100

58

REGIO NOORD

GALGENBERG

0

42

42

0

42

42

REGIO NOORD

KATANGA

0

10

10

0

2

2

REGIO NOORD

KAUWENDAAL

REGIO NOORD

NEERHEIDE - OVERHEIDE - SCHIJFSTRAAT

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

0

103

103

0

REGIO NOORD

OTTERBEEK

131

145

276

131

145

276

131

145

276

68

145

213

68

145

213

68

REGIO NOORD

OUD OEFENPLEIN

157

135

292

197

135

332

205

249

454

205

249

454

205

249

454

REGIO NOORD

RUSTHOF SCHIJFSTRAAT

79

5

84

79

0

79

79

0

79

92

0

92

56

0

REGIO NOORD

SCHORSVELDEN

0

29

29

0

29

29

0

29

29

0

29

29

0

REGIO NOORD

VUURKRUISENPLEIN

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

510

366

876

550

353

903

558

465

125

0

465 1023 508

22

0

22

103

103

0

103

120

145

213

68

145

213

267

205

249

454

205

249

454

466

56

56

0

56

48

0

48

108

29

29

0

29

29

0

29

29

29

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

973

472

465

937

472

465

937

542

467 1009

22

80

22

1152

REGIO RAND

BATTEL - LANDWEG - ANKERSTRAAT

30

10

40

30

10

40

30

10

40

30

10

40

30

10

40

0

0

0

0

0

0

30

REGIO RAND

BATTEL - PENNEMEESTERSTRAAT

26

22

48

26

22

48

26

22

48

26

22

48

12

6

18

12

0

12

42

6

48

48

REGIO RAND

BERLAAR

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

REGIO RAND

HEFFEN

0

20

20

0

20

20

0

19

19

0

18

18

0

18

18

REGIO RAND

HOMBEEK - HOMBEKERKOUTER

0

4

4

0

4

4

0

3

3

0

1

1

REGIO RAND

HOMBEEK - KAPELSE WEG

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

6

REGIO RAND

HOMBEEK - KRIEKERIJVELD

0

77

77

0

77

77

0

76

76

0

71

71

0

71

71

0

70

70

0

71

71

119

REGIO RAND

LEEST - KERKENBLOKWEG

0

8

8

0

8

8

0

8

8

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

2

2

8

REGIO RAND

SINT KATELIJNE WAVER - TUINSTRAAT

0

0

0

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

0

6

6

6

56

148

204

56

154

210

56

151

207

56

141

197

42

124

166

12

106

118

42

109

151

22

80

0 0

18

18

0

18

18

19 3

0

239 * Sociaal Huis Mechelen


2014 Regio

Wijk

REGIO ZUID

G. SCHONENBERG

REGIO ZUID

KRUISBAAN

REGIO ZUID

2015

2016

2017

2018

2019

App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal App. Won. Totaal

SALDO NA MASTERPLAN

2020

App. Won. Totaal App. Won. Totaal

SHM*

Totaal

SHM.*

23

35

23

0

12

12

0

12

12

0

12

12

0

12

12

0

12

12

0

12

12

23

1

24

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

0

104

104

MECHELS VELD

28

30

58

28

30

58

28

29

57

28

27

55

28

27

55

28

27

55

28

27

55

76

REGIO ZUID

PLOEGSTRAAT - EGGESTRAAT - SCHONENBERG

24

8

32

24

8

32

24

8

32

24

8

32

24

8

32

24

8

32

24

8

32

42

REGIO ZUID

SPREEUWENHOEK

24

0

24

REGIO ZUID

TERVUURSESTEENWEG - ABEELSTRAAT

98

0

98

REGIO ZUID

TERVUURSESTEENWEG - DOORNENSTRAAT

REGIO ZUID

TERVUURSESTEENWEG - WIJK MAHATMA GANDHI

REGIO ZUID

VENNEKANT

Algemeen totaal

98

0

98

98

0

98

98

0

98

98

0

98

24

24

88

0

88

98

0

98

0

2

2

0

1

1

475

193

668

475

189

664

510

191

701

368

196

564

286

196

482

384

202

586

190

204

394

584

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

0

60

60

243

925

600

243

843

698

249

947

551

240

791

24

98 0

779

245 1024 789

240 1029 824

240 1064 682

1716

923 2639 1780

910 2690 1823 1017 2840 1629 1009 2638 1497

993 2490

1565

978 2543 1703

987 2690

47

1023

47

325

3233

325

* Sociaal Huis Mechelen


Juridische dossiers Nieuwe dossiers

128 2019: 92

56 verzoeningszittingen

achterstallen of onbetaalde facturen/ eindafrekening, herstellingskost

87,5%

Afgesloten dossiers

andere problematie

49 2019: 79

12,5% Gunstig resultaat voor Woonpunt Mechelen

Oproepen in verzoening

56 2019: 72

87,5% Geen resultaat

12,5%

Dossiers aan advocaten doorgegeven

21 2019: 17 Totaal aantal vonnissen

18 2019: 15

In 2020 werden er in totaal 128 nieuwe dossiers aangemaakt, dat waren er 36 meer dan het jaar ervoor. 21 dossiers werden aan advocaten doorgegeven, 4 meer dan in 2019. Hiervan zijn bv. 4 dossiers aan advocaten overgemaakt voor aanstelling curator onbeheerde nalatenschappen. 2020 werd afgesloten met 69 hangende dossiers van huurgerelateerde problemen (achterstal, overlast, domiciliefraude,…). Daarnaast werden 49 dossiers afgesloten (bv. wegens betalen achterstallen, toelaten controles, einde collectieve schuldenregeling, …) in 2020.


Naar de vrederechter: 56 zittingen in 2020

Collectieve schuldenrekening

Huurders met achterstallen of andere problemen die tot de opzeg van de huurovereenkomst kunnen leiden, worden in verzoening opgeroepen. Dan treedt de vrederechter als bemiddelaar op tussen de huurder en Woonpunt Mechelen. In totaal vonden er 56 verzoeningszittingen plaats in 2020, dat zijn er 16 minder dan het jaar daarvoor. Bij de meerderheid (87,5%) was de oorzaak achterstallen of onbetaalde facturen/eindafrekening, herstellingskost. Bij de rest (12,5%) was de aanleiding “andere problematiek”. Deze zittingen eindigden voor 87,5% in een gunstig resultaat voor Woonpunt Mechelen. Voor de overige 12,5% was er geen resultaat, vanwege het niet verschijnen van de huurder of niet verzoening.

In 2020 werden er 3 huurders en 1 vertrokken huurder toegelaten tot een collectieve schuldenregeling. 2020 werd afgesloten met een totaal van 75 (vertrokken) huurders van Woonpunt Mechelen die toegelaten werden tot de collectieve schuldenregeling.

Totaal aantal vonnissen in 2020: 18 In 2020 hebben we in totaal 18 vonnissen bekomen, waarvan een aantal verstekvonnissen die naderhand herzien zijn en de huurder afbetalingsmogelijkheden kreeg, of enkel veroordeeld werd voor de kosten. Een aantal van de vonnissen van 2020 zijn uiteraard het resultaat van een procedure die reeds in 2019 of ervoor opgestart zijn. • Aantal vonnissen in 2020 voor ontbinding wegens achterstallen: 3 (2019: 2) • Aantal vonnissen waar huurder afbetalingsmogelijkheid krijgt van vrederechter en huurovereenkomst behouden blijft: 1 (2019: 0) • Aantal vonnissen in 2020 over “ander geschil” (overlast, domiciliefraude, niet onderhouden woning, huurschade na staat van goed bij uittrede….): 10 (2019: 8) • Vonnissen voor de kosten: 3 (2019: 5) • Vonnissen waarbij Woonpunt Mechelen veroordeeld wordt: 1 (2019: 0) Van de vonnissen waarbij de vrederechter de ontbinding van de huurovereenkomst uitsprak zijn er in 2020 slechts 4 effectief moeten uitgedreven worden. De overige huurders hebben het pand vrijwillig verlaten.

Er zijn 10 (kandidaat-)huurders onder voorlopig bewind geplaatst in 2020. Dit betekent dat een persoon niet meer zelf zijn eigen inkomen en uitgaven mag beheren tot de schulden afbetaald zijn.


GEBOUWENBEHEER Grootse renovatiewerken Dit jaar rondde Woonpunt renovatiewerken af in de Nijverheidstraat, de Veluwestraat, Mahatma Gandhi (Perceel 2 Fase 1 en Perceel 3 Fase 2) en De Streyp. In totaal leverden deze renovaties en vervangbouw 162 woongelegenheden op na een investering van ca. 27,2 miljoen euro. Dan hebben we het nog geeneens over de werken in uitvoering. Meer details hierover vind je bij het onderdeel Projecten.

VOOR

NA

Energierenovaties Op vlak van verhoogd wooncomfort en energiezuinig wonen, zijn er in 2020 verschillende werven in uitvoering. Zo wordt in de G. De Stassartstraat gewerkt aan de interne renovatie van 39 appartementen en worden er ook 727 individuele verwarmingsketels opgeknapt. In de Varkensstraat en de Lange Heergracht worden dan weer individuele ketels vervangen door een collectief stooksysteem dat ons toelaat om efficiënter het energieverbruik van huurders te meten en aan te rekenen. Bovendien worden op verschillende adressen dakrenovaties en -isolatie uitgevoerd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie: de zogenaamde ‘Energy Related Products’ (ERP) 2020 maatregelen. Die eisen dat bv. alle daken in Vlaanderen geïsoleerd moeten zijn, er enkel nog energiezuinige verwarmingssystemen geplaatst mogen worden en er geen enkel glas meer geplaatst wordt.

VOOR

Ook tekende Woonpunt dit jaar samen met andere sociale huisvestingsmaatschappijen in op het ASTER-project. Dit project wil 20.000 zonnepanelen plaatsen op bestaande sociale woningen. Zo draagt Woonpunt Mechelen bij tot een duurzame sociale woninghuurmarkt voor de samenleving.

NA


Overheidsopdrachten Het gebruik van duurzame technieken en materialen wordt opgenomen in (raam)contracten. Zo kan Woonpunt Mechelen hiervoor betere voorwaarden bedingen en toch de kostprijs zo laag mogelijk houden. Dit komt de huurders vaak ten goede, omdat bepaalde werken en kosten wettelijk doorgerekend moeten worden in de huurlasten. In 2020 ging Woonpunt Mechelen met 14 bedrijven een raamcontract aan, goed voor in totaal € 903.795,38 exclusief btw aan overheidsopdrachten. Hierbij het overzicht van de in 2020 gegunde overheidsopdrachten: 2020-365

Aankoop materialen cv en sanitair

Schrauwen NV Blokhuisstraat 47N 2800 Mechelen

2020-366

Aanstellen van een syndicus - Garageboxen Nekkerspoelstraat

Buro Van Eyken bvba Brusselsesteenweg 180 1980 Zemst

2020-363

Raamcontract voor het snoeien en rooien van bomen en verwijderen van stronken

Houthakker.be - Jeroen Vertommen Leuvensebaan 186 2580 Putte

2019-356

Raamcontract voor reiniging en uitvoeren van herstellingen aan daken en goten

BOUWWERKEN DE RAEDT IVAN NV Textielstraat 5 9240 Zele

2020-358

Poetsen van algemene delen appartementsgebouwen Woonpunt Mechelen

Manus Mechelsesteenweg 128-136 2018 Antwerpen

2019-360

Poetsen van kantoor Woonpunt Mechelen en SVK Mechelen

Manus Mechelsesteenweg 128-136 2018 Antwerpen

2020-383

Groenonderhoud gebouwen Woonpunt Mechelen

MANUS VZW Mechelsesteenweg 128 2018 Antwerpen

2020-367

Offertevraag leveren en inrichten Storage Area Network

Accel Mechelsesteenweg 25 2650 Edegem

2020-370

Onderhoud RWA MAG Perceel 2 fase 1

Keller Luchttechniek Industriezone 8a - Oude Kassei 16 8791 Beveren (Leie)

2020-371

Onderhoud Noodaggregaat Perceel 2 fase 1

Bobindus Power Systems NV Rijksweg 77 2870 Puurs-Sint-Amands


2020-368

Raamcontract Karwei- en metselwerken

Staf Van Gastel & Zoon Netestraat 7 2840 Rumst

2020-377

Keuring van liften

B.T.I. VZW Derbystraat 345 9051 Sint-Denijs-Westrem

2020-380

Nazicht en controle van levenslijnen en harnassen

BTI-Consult Derbystraat 345 9051 Sint-Denijs-Westrem

2020-376

Ruimen van gemeenschappelijke septische putten

Roefs NV Boerinnenstraat 26 2030 Antwerpen

2020-379

Onderhoud en herstel van brandblussers, haspels, hydranten en noodverlichting

SOMATI FIE NV Industrielaan 19A 9320 Erembodegem

2020-385

Herstellen van muren en vloeren bij leegstaande panden voor verhuring

Industrio bvba Mechelsesteenweg 263 2860 Sint-Katelijne-Waver

2020-384

Beperkt omnium onderhoudscontract liften

Technilift De Fierlantstraat 112 1190 Vorst

Openbare verkopen Woonpunt Mechelen verkoopt een aantal woningen die niet opgenomen zijn in ons renovatieplan. In 2020 gingen daarom deze vier panden in openbare verkoop: Adres Verschuerenlaan 6

Instelprijs (= richtprijs) € 234.000,00 euro

Verkoopprijs € 234.000,00 euro

Verschuerenlaan 12

€ 222.000,00 euro

€ 232.000,00 euro

Prinsenlaan 11

€ 239.000,00 euro

€ 239.000,00 euro

Kerkenblokweg 15

€ 199.000,00 euro

€ 231.000,00 euro

Overnames in 2020 In 2020 begon Woonpunt Mechelen met de onderhandelingen om 325 seniorenwoningen over te nemen van Stad Mechelen, plus nog eens 219 woningen van De Vrije Woonst (in vereffening). Daarmee breiden we in één klap ons patrimonium in 2020-2021 uit met 544 woongelegenheden.


PERSONEEL & ORGANISATIE HR COVID-19 versnelde de omschakeling van occasioneel naar structureel thuiswerk Wat onze medewerkers betreft hadden de coronamaatregelen de grootste impact op de huurbegeleiding, het toekennen van woningen aan kandidaat-huurders en het onthaal op ons kantoor. Ook voor de rest van de organisatie betekende corona een flinke omwenteling. We moesten investeren in alle voorzorgsmaatregelen, vergaderen via Teams in plaats van in persoon werd de norm. Afstand houden werd de nieuwe leuze. Thuiswerk werd de regel in plaats van de uitzondering. Ons sociale intranet SAM was hierbij een geschenk uit de hemel (zie ‘IT’). HR leverde extra inspanningen om te zorgen dat de hele organisatie onder deze omstandigheden kon blijven draaien. Naast de bestaande wetgeving en procedures, waarbij Woonpunt Mechelen uiteraard al lang een preventieadviseur en vertrouwenspersonen heeft aangesteld, koos Woonpunt Mechelen ervoor om de balans, het persoonlijk en professioneel welzijn en de het maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal te houden.

Zowel voor de medewerkers van Woonpunt Mechelen als van het SVK, stond dit gedachtengoed voorop: voor het welzijn moesten we een nieuwe mentaliteit aannemen. Met thuiswerk kom je makkelijk in de verleiding om nog vlug ‘een paar kleine zaken’ af te werken. Voor je het weet, is de grens tussen werk en privé haast onzichtbaar. ‘Deconnectie’ kwam dan ook onder de loep, met het oog op het welzijn van al onze medewerkers. Vlot, efficiënt en productief werken, resulteert in het makkelijker loslaten na de werktijd. Dit ook al werk je van thuis. Zo blijft de balans van werk en privé goed gescheiden.

Samenwerking met SVK Mechelen De nauwe samenwerking tussen Woonpunt Mechelen en het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen waarover we in 2019 al spraken, breidden we in 2020 verder uit. Deze samenwerking komt voort uit het voornemen van de Vlaamse Regering om ten laatste op 1 januari 2023 slechts één woonmaatschappij per gemeente te hebben. De vergevorderde samenwerking tussen Woonpunt en het SVK kan ondertussen een voorbeeld zijn voor de rest van Vlaanderen. In 2020 zetten we vooral in op een doorgedreven samenwerking van boekhouding, personeel en IT. De bestaande processen binnen Woonpunt werden vertaald naar het SVK, waardoor het SVK beter in staat is haar maatschappelijk doel te realiseren. Het SVK staat zo sterker om op de private huurmarkt meer woningen te huren. Deze kan ze vervolgens onderverhuren aan kwetsbare huurders. De fysieke verhuis van het SVK, waarbij de medewerkers een plaats kregen binnen de maatschappelijke zetel van Woonpunt Mechelen, versnelde de samenwerking tussen beide verhuurders nog meer. Eind 2020 werd een medewerker van Woonpunt Mechelen tijdelijk coördinator voor het SVK en werd het pad geëffend om de technisch medewerker van SVK in te lijven binnen de technische ploeg van Woonpunt Mechelen. Een reorganisatie en optimalisatie van de bedrijfsstructuur van Woonpunt leidde bovendien tot een maximale efficiëntie. We trekken de werking van het SVK meer en meer in lijn met Woonpunt. Procedures werden opnieuw uitgeschreven, de verhoging van productiviteit en versmelting met het team van Woonpunt waren belangrijke pijlers en zullen tot de fusie in 2023 en erna steeds hoog in het vaandel gedragen worden. Hoewel Woonpunt en SVK nog steeds twee entiteiten zijn, werken, denken en functioneren we al wel als één geheel.


IT In 2020 draaide een belangrijk deel van IT om het in gebruik nemen van de ‘digitale werkplek’ (een sociaal intranet met dossierbeheer) die we de naam SAM gaven. Deze digitale werkplek bestelden we samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen eind 2019 bij de firma OpenSesameICT uit Nieuwegein (NL).

SAM bestaat uit 2 onderdelen: • Deel 1: een sociaal intranet met de focus op samenwerking tussen de medewerkers en het delen van informatie • Deel 2: dossierbeheer en document management Omdat de vraag naar een sociaal intranet groot was bij beide maatschappijen, werd beslist om de realisatie op te splitsen in 3 delen: 1. Maken van afdelingssites op het intranet, zodat de verschillende afdelingen informatie kunnen delen naar de rest van de organisatie. 2. Opzetten van de “Wie is wie” applicatie: dit toont de bedrijfsstructuur met de profielgegevens van onze medewerkers. Deze 2 onderdelen startten we op 1 maart 2020. 3. Werken met groepssite waarin groepen medewerkers kunnen samenwerken rond een bepaald thema. Aan dit onderdeel begonnen we op 12 oktober 2020. De realisatie van deel 2 “dossierbeheer en document management” is voorzien voor 2021. Daarbij is het de bedoeling om dossiers rond klanten (huurders), leveranciers en panden niet langer te beheren in het ERP-pakket van Ordiges, dat hiervoor niet zo geschikt is, maar in SAM. Zodra de nodige integraties op punt staan zal de ingebruikname worden voorbereid en uitgewerkt.

Communicatie Door de coronapandemie werd nog maar eens het belang van externe communicatie onderlijnd om de vinger aan de pols te houden bij onze huurders. Daar omstandigheden verliep dit voornamelijk geschreven

en digitaal. Daarom stuurden we in 2020 extra infobrieven om dichtbij vanop afstand onze huurders bij te staan. Bovendien benutten we ons sociale mediakanaal (Facebook) volop door in 2020 89 berichten te verspreiden. Een groot deel daarvan ging over de coronamaatregelen, hulpinitiatieven en mooie gebaren uit de omgeving. Natuurlijk waren er ook de klassieke berichten over onze projecten en werking. Ons aantal volgers op Facebook steeg dit jaar bovendien van 171 naar 338, bijna een verdubbeling.

WPM Facebookpagina evolutie aantal volgers 2020 360

270

180

90

0

jan

febr

maa

apr

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

We stuurden regelmatig doorheen het jaar persberichten de wereld in. Daarnaast werkten we achter de schermen aan de nieuwe website van Woonpunt én SVK Mechelen, voor de lancering begin 2021.


KLACHTENBEHEER In 2020 behandelde Woonpunt Mechelen 7 officiële klachten van huurders. In vergelijking met 2019 ontvingen we 1 klacht meer dan tijdens het voorgaande jaar. Deze klachten werden behandeld volgens het geldende klachtendecreet. We eindigden 2020 met 7 ontvankelijke klachten.

Klachtenbeeld 2020

52 meldingen/vragen/klachten 7 officiële klachten 20

betwistingen (bij 8 werd bedrag terugbetaald aan huurder)

10

meldingen via externe instanties: Huurdersbond, Vlaamse Ombudsdienst en Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling Toezicht

15 rechtstreeks meldingen

7 officiële klachten Bij 2 klachten over de huurprijs 2020 bleek – na controle en overleg – de huurprijs correct berekend te zijn. Bij een klacht over de huurlasten 2020 bleek dat sommige huurlasten in een nieuwbouwcomplex inderdaad overschat werden. We beslisten bepaalde huurlasten te drukken en in de loop van 2020 de overige huurlasten verder onder de loep te nemen. Na een anonieme huurdersenquête werd eind 2020 beslist om bepaalde delen van het complex tweewekelijks in plaats van wekelijks te poetsen. Voor een ander deel van het complex veranderde er niets, aangezien de huurders geen vragende partij waren om zelf te poetsen. Een andere officiële klacht ging over uitgevoerde herstellingen, waarover een huurder niet tevreden was. De huurder wordt regelmatig geconfronteerd met een verstopping. Bij controle door een externe firma blijkt het telkens om etensresten te gaan, waardoor deze interventie wel degelijk ten laste van de huurder is. Woonpunt Mechelen werd ook gecontacteerd door familie van een huurder in verband met een hoge verbruiksfactuur van gas. Een externe firma onderhoud kon geen technisch defect vaststellen. De verzoeker was niet tevreden met het ontvangen antwoord na onderzoek en diende ook klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst. Ter plaatse werd effectief vastgesteld dat het hoger verbruik te wijten was aan een veranderd stookgedrag van de huurder. Uit goodwill heeft Woonpunt Mechelen kosteloos de thermostaat veranderd door een ander exemplaar (eenvoudiger te bedienen) en ook correct ingesteld. Na brandschade in een woning, werd een huurder enkele dagen na het incident definitief herhuisvest naar een pand in dezelfde straat. De huurder wou echter terugkeren naar de oorspronkelijke huurwoning, maar had reeds een definitief huurcontract ondertekend. Om extra kosten voor zowel huurder als verhuurder te vermijden, werd er gekozen voor een duurzame herhuisvesting. De huurder heeft wel zaken uit de tuin (die zelf door de huurder werden voorzien) mogen recupereren, om te hergebruiken in de nieuwe huurwoning. Tenslotte werd Woonpunt Mechelen gecontacteerd door een huurder met de vraag om een factuur van brandweerinterventie terug te betalen. De brandweer werd door de huurder opgebeld aangezien geplande herstellingswerken, wegens externe factoren, niet snel konden worden uitgevoerd. Hoewel wij reeds bezig waren met het inplannen van de herstelling, handelde de huurder om ergere schade te voorkomen. Daarom werd beslist om deze factuur te vergoeden.


45 betwistingen, vragen en meldingen

kon steeds een gemotiveerd antwoord bezorgd worden.

Om het globale klachtenbeeld nog nauwkeuriger te schetsen, geven we eveneens mee hoeveel betwistingen en vragen/meldingen we via externe instanties ontvingen in 2020. Door de procedure ‘betwistingen van facturen’, hoeft een melding niet altijd tot een officiële klacht te leiden:

Daarnaast ontving Woonpunt Mechelen nog een 15-tal meldingen rechtstreeks van de burger die niet als officiële klachten worden beschouwd. Hier kon onmiddellijk een oplossing geboden worden, of hierbij werd in eerste instantie doorverwezen naar de juiste collega’s.

• Aantal betwistingen facturen werken uitgevoerd door eigen personeel: • 11 betwistingen, waarvan 7 gecrediteerd • Aantal betwistingen facturen werken uitgevoerd door externen: • 9 betwistingen, waarvan 1 gecrediteerd Naast deze 20 betwistingen, ontvingen we ook de volgende meldingen en vragen via externe instanties. 1 huurder contacteerde de Huurdersbond omwille van diverse ‘gebreken’ in de nieuwbouwwoning. De meldingen dateren van 2017 en werden reeds op verschillende manieren besproken, zelfs tot een zitting op het vredegerecht. De huurder blijft volharden dat sommige zaken niet goed werden uitgevoerd. Om het dossier definitief te kunnen afsluiten en de huurders nogmaals te informeren werd een laatste bezoek ter plaatse georganiseerd. Hierbij kwamen enkele nieuwe puntjes aan het licht, maar werd ook meegedeeld dat de huurders misschien niet tevreden is over sommige puntjes, maar dat dit geen structurele problemen zijn. Er werd zowel door de Huurdersbond als door Woonpunt Mechelen aan de huurder gevraagde bepaalde zaken los te laten, aangezien deze geen gebreken zijn. Aan de overige defecten, geeft Woonpunt Mechelen uiteraard wel een gevolg. Dit werd ook afgetoetst met de Huurdersbond en iedereen kon zich op eerste zicht verzoenen met de uitkomst. Gelet op corona zou Woonpunt Mechelen de herstelling inplannen van zodra het kon. De huurder verklaarde zich hiermee mondeling akkoord. Medio januari 2021 liet de huurder alsnog weten niet akkoord te zijn met de voorgestelde werken en verdere stappen te ondernemen. In 2020 ontvingen we 4 vragen/meldingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Eén ervan was al een officiële klacht (zie ‘verbruiksfactuur van gas’). Uiteraard geven we altijd uitgebreid tekst en uitleg aan de medewerker van de Vlaamse Ombudsdienst en gaan we, indien nodig, ook het gesprek met de huurder verder aan. Via het Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling Toezicht ontvingen we 5 bijkomende klachten/verhalen van burgers die niet tevreden waren over een beslissing van Woonpunt Mechelen. Hierop

Dit brengt het totaal van meldingen, vragen en klachten in 2020 op 52.

Conclusie In dit vreemde coronajaar, hebben we verschillende klachten, meldingen, vragen ontvangen. Dat moeten we niet enkel negatief bekijken, omdat we dankzij de behandeling van klachten onze dienstverlening continu kunnen bijsturen. Pijnpunten worden sneller gedetecteerd en we trekken er lessen uit naar de toekomst toe. Meldingen worden nog steeds vrij snel opgepikt door de medewerkers van Woonpunt Mechelen, zodat een melding niet per se tot een klacht hoeft te leiden. Dit uiteraard tot ieders tevredenheid. In de gevallen dat dit wél tot een klacht leidt, wordt er steeds gekeken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Het voorbeeld van de huurlasten die te hoog werden ingeschat in een nieuwbouwcomplex is een mooi voorbeeld van hoe we de klacht effectief onderzoeken en samen met de huurder, of huurders van het complex in het algemeen, naar een oplossing kunnen zoeken. Ondanks corona hebben we dit niet op de lange baan geschoven en hebben we gezocht naar creatievere manieren om de huurders te betrekken. We proberen deze zaken dan ook door te trekken naar andere complexen en zulke onderwerpen individueel te bekijken. We nemen bovendien de tips van de Vlaamse Ombudsdienst ook ter harte en hebben in bepaalde dossiers sterk ingezet op bemiddeling en het samen zoeken naar oplossingen of het duidelijk, transparant en correct overbrengen van een bepaalde boodschap.


FINANCIËN

Financiële ratio’s

RESULTAAT 2020 + € 242.804,39 2019: + € 1.018.734,77

Woonpunt Mechelen sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Ditmaal van ongeveer 240.000 euro: Het eigen vermogen van Woonpunt Mechelen bedraagt op 31 december 2020 15 miljoen euro en de liquide middelen 5 miljoen euro. Gedetailleerde cijfers, hun evolutie en ons volledige financiële overzicht van 2020 vind je in de aparte Jaarrekening 2020.

RATIO

2016

2017

2018

2019

2020

Liquiditeit

0,48

0,75

0,60

0,91

0,86

Rentabiliteit bedrijfsresultaat

-5,7%

14,0%

16,6%

8,3%

-6,8%

Solvabiliteit

2,8%

3,5%

4,4%

5,3%

6,0%

Personeelskost per VTE

60.533

59.408

63.368

65.229

63.375

De liquiditeit geeft de mate aan waarin een bedrijf in staat is haar lopende schulden af te lossen. Als de onderneming in staat is alle lopende schulden af te lossen spreken we van een liquide onderneming. Berekening liquiditeit: (Vlottende activa − Voorraad goederen + Liquide middelen) / Kort vreemd vermogen Rentabiliteit of winstgevendheid geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Berekening rentabiliteit: bedrijswinst / eigen vermogen * 100%

Sociaal oogmerk Ter verwezenlijking van haar sociale doel (beter bekend als het ‘sociaal oogmerk’ van de maatschappij) heeft Woonpunt in 2020 belangrijke investeringen gedaan voor de uitbreiding, modernisering, ombouw en renovatie van haar patrimonium. In totaal werd er 29 miljoen euro geïnvesteerd (om exact te zijn € 29.120.941,31). De werkingskosten waren voor circa 74% gericht op enerzijds het onderhoud en de herstelling van sociale huurwoningen, anderzijds op de levering van water, gas en elektriciteit aan de huurders. Tenslotte liepen de personeelsuitgaven in 2020 op tot ongeveer 2 miljoen euro (€ 2.313.171,54 euro) voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, het opvolgen van extern uitbestede werken en het verlenen van diensten aan de huurders. Deze diensten aan huurders houden onder meer in: een doorgedreven sociale dienstverlening, schoonmaak van gemeenschappelijke delen, woningtoezicht, administratieve bijstand, …

De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. Berekening solvabiliteit: eigen vermogen / totaal vermogen * 100%


DEEL 2: PROJECTEN IN 2020 NIEUWBOUWPROJECTEN 2020

RENOVATIES EN VERVANGBOUW IN 2020

12

WE opgeleverd ca. 1,8 miljoen euro

162

WE opgeleverd ca. 27,2 miljoen euro

11

WE in uitvoering ca. 2 miljoen euro

299

WE in uitvoering ca. 39,4 miljoen euro

100

WE in voorbereiding ca. 18,6 miljoen euro

706

WE in voorbereiding ca. 96,7 miljoen euro

WE = wooneenheden. Dit kunnen bv. gehele woningen maar ook appartementen zijn.


OPGELEVERD IN 2020 Nijverheidsstraat 2-4

9x 1-slaapkamer appartementen voor senioren

€ 1.325.787,14 excl. btw

Ontwerp: S3A architecten uit Mechelen

Aannemer: Everaert Cooreman nv uit Berlare


Veluwestraat 4

3x 2-slaapkamer appartementen voor verkoop

€ 490.326,07 excl. btw

Ontwerp: Architectenbureau Patsy Van der Kelft

Aannemer: Everaert Cooreman nv uit Berlare


Mahatma Gandhi - Perceel 2 - fase 1

78 appartementen en 6 woningen: • 31x 2-slaapkamer appartementen • 36x 3-slaapkamer appartementen • 11x 4-slaapkamer appartementen • 6x 5-slaapkamer woningen

€ 15.071.673,00 excl. btw

Ontwerp: COMODO architecten uit Leuven

Aannemer: DEMOCO uit Hasselt


Mahatma Gandhi - Perceel 3 – fase 2

38 appartementen en 4 woningen: • 29x 1-slaapkamer appartementen • 5x 2-slaakamer appartementen • 4x 4-slaapkamer appartementen • 4x 4-slaapkamer woningen

€ 7.917.503,30 excl. btw

Ontwerp: Jef Van Oevelen uit Ekeren

Aannemer: Brebuild uit Antwerpen


De Streyp

30 appartementen en 6 woningen: • 2x 1-slaapkamer appartement • 28x 2-slaapkamer appartement • 6x 2-slaapkamer woningen

€ 4.246.366 excl. btw.

Ontwerp: Quirynen Jacobs uit Machelen

Aannemer: Brebuild nv uit Antwerpen


IN UITVOERING 2020 Karperstraat - Ernest Wijnantsstraat

11 nieuwbouw woningen: • 7x 3-slaapkamer woningen • 4x 4-slaapkamer woningen

€ 2.006.446,72 excl. btw.

Ontwerp: ARQ architecten uit Sint-Niklaas

Aannemer: Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal

ca. 2021 klaar


Diverse adressen:

Lange Heergracht

Renovatie daken in het kader van de ERP maatregels 2020 (deel 1 zonder omgevingsvergunning)

Vervanging van individuele ketels door een collectief stooksysteem

€ 2.120.212,92 incl. 6% btw

Ontwerper: Aras

€ 661.460,87 incl. 6 % btw

Ontwerper: Herlixcka

Aannemer: Zolders Dakprojecten

Aannemer: Van Den Branden Marynen en Co bvba uit Aartselaar

ca. voorjaar 2021 klaar

ca. zomer 2021 klaar


Varkensstraat

Mahatma Gandhi – fase 1 tot fase 4

Vervanging van individuele ketels door een collectief stooksysteem

Heraanleg openbaar domein

€ 1.974.690,96 incl. 6% btw

€ 11.365.551,94

Ontwerper: Herelixcka

Ontwerp: Omgeving cvba uit Berchem

Aannemer: EEG nv uit Gullegem

Aannemer: Van Hoeyveld uit Boortmeerbeek

ca. najaar 2021 klaar

ca. 2024 klaar


Mahatma Gandhi perceel 2 - fase 2

62 appartementen en 4 woningen: • 24x 1-slaapkamer appartementen • 10x 2-slaapkamer appartementen • 28x 3-slaapkamer appartementen • 1x 4-slaapkamer woning • 3x 5-slaapkamer woning

€ 11.340.379,00 excl. btw. (raming)

Ontwerp: COMODO architecten uit Leuven

Aannemer: DEMOCO uit Hasselt

ca. 2022 klaar


Mahatma Gandhi perceel 3 - fase 3

99 appartementen en 4 woningen: • 54x 1-slaapkamer appartementen • 26x 2-slaapkamer appartementen • 5x 3-slaapkamer appartementen • 12x 4-slaapkamer appartementen • 2x 5-slaapkamer appartementen • 1x 3-slaapkamer woning • 3x 4-slaapkamer woning

€ 19.508.679,79 excl. btw. (raming)

Ontwerp: Jef Van Oevelen uit Ekeren

Aannemer: Brebuild nv uit Antwerpen

ca. 2022 klaar


Geerdegem-Schonenberg Sloop van 10 woningen om te vervangen door 12 stuks 4-slaapkamer woningen

€ 2.166.928,60 excl. btw

Ontwerp: Architectenbureau VORM 3 bvba uit Deurne

Aannemer: Bouwbedrijf Wienen uit Zutendaal

ca. eind 2021 klaar


Schijfstraat – Gebouwen A, B en C – fase 2

Ankerstraat Heraanleg openbaar domein

79x 1-slaapkamer appartementen

€ 473.913,44 incl. 21% btw

€ 5.529.175,92 excl. Btw (fase 1 + 2)

Ontwerp: D+A CONSULT uit Mechelen

Ontwerp: KPW Architecten uit Herent

Aannemer: Gebroeders Van Den Bogerd bvba uit Meerle

Aannemer: P.I.T. nv uit Kapellen

ca. midden 2022 klaar

ca. najaar 2023 klaar


G. De Stassartstraat

G. De Stassartstraat

Renovatie van 727 individuele ketels

Interne renovatie van 39 appartementen

€ 1.436.199,30 incl. btw

€ 843.631,38 excl. 6 % btw

Ontwerper: Woonpunt Mechelen

Ontwerp en opvolging: Woonpunt Mechelen

Aannemer: Jansens BVBA uit Lille

Aannemer: gesplitste aanneming per bouwelement

ca. zomer 2024 klaar

ca. voorjaar 2024 klaar


IN VOORBEREIDING Mahatma Gandhi

Ploegstraat – Eggestraat

Punctuele ingrepen Noord 6 woningen en 15 appartementen Ontwerp: OM/AR uit Berchem

35 appartementen en 8 woningen Ontwerp: A33 architecten uit Leuven

Punctuele ingrepen Zuid 7 woningen en 16 appartementen Ontwerp: ARQ architecten uit Sint-Niklaas

Feestzaal Oud-Oefenplein

Otterbeek 39 appartementen en 15 woningen in de Wielewaalstraat Ontwerp: WAW architecten uit Leuven 9 eengezinswoningen in de Mezenstraat Ontwerp: Architectenbureau Mouton uit Gent Heraanleg openbaar domein Ontwerp: INFRABO nv uit Westerlo

Ankerstraat 12 woningen en 18 appartementen Ontwerp: PcP architecten uit Genk

Nekkerspoelstraat – Paardenkerkhofstraat 37 appartementen, waarvan 30 zorgkamers en assistentiewoningen met gemeenschappelijke leeffuncties Ontwerp: ARQ architecten uit Sint-Niklaas

Neerheide – Overheide

Afbraak van de oude feestzaal en garageboxen voor de bouw van 6 appartementen Ontwerp: KPW architecten uit Leuven

Oud-Oefenplein Vervangbouw 174 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

Komet-site 9 woningen en 16 appartementen Ontwerp: Architecten Binst

Philipus De Montestraat Vervangingsbouw van 28 appartementen naar 7 woningen en 30 appartementen Ontwerp: S3 Architecten uit Mechelen

Vennekant Vervangbouw van 60 appartementen door minimum 40 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

105 appartementen met ondergrondse parking Ontwerp: S3Architecten uit Mechelen

Fabiolalaan

Heraanleg openbaar domein Ontwerp: Omgeving cvba uit Berchem

14 bestaande woningen vervangen door 21 nieuwbouw woningen Ontwerp: nog niet bekend


Streyp Molenhofstraat

Diverse adressen:

Vervangbouw van 12 appartementen Ontwerp: Quirynen Jacobs uit Machelen

Renovatie daken in het kader van de ERP maatregels 2020 (deel 2 met omgevingsvergunning) Ontwerp: Aras

Kriekerijvelden Project 2: Gagelstraat-Valkstraat Vervangbouw 22 appartementen en 7 eengezinswoningen Ontwerp: Staut Architecten

Kriekerijvelden Project 3: Gagelstraat-Sparrenstraat Vervangbouw 18 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

Kriekerijvelden Project 4: Bel-étages Vervangbouw 42 eengezinwoningen Ontwerp: nog niet bekend

Gustaaf van de Woestijenstraat Nieuwbouw 13 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

Zelestraat 2 Interne renovatie van 8 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

Sint Jacobsstraat Interne renovatie van 24 appartementen Ontwerp: nog niet bekend

Meysbrug Interne renovatie van 16 appartementen Ontwerp: nog niet bekend


COLOFON Projectfoto’s: Ludo Sleeckx Foto’s Woonpunt: medewerkers Woonpunt Mechelen Tekst: medewerkers Woonpunt Mechelen Lay-out, infografieken en illustraties: Drukkerij Meeus Datum van uitgave: mei 2021 Verantwoordelijke uitgever: Arthur Orlians Druk: Puur digitale druk, zo dragen we bij aan een duurzame samenleving.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.