Woonpunt Mechelen bouwt al 100 jaar (t)huis

Page 1

Woonpunt Mechelen bouwt al 100 jaar jouw (t)huis

1921-2021 Een eeuw vol verhalen Sociaal huren bij Woonpunt


Inzetten op duurzame, warme buurten

Beste lezer, 100 jaar geleden werd De Mechelse Goedkope Woning opgericht. Ondertussen Woonpunt Mechelen. De naam veranderde, maar ons doel bleef hetzelfde. Al 100 jaar bouwen we woningen en appartementen om de meest kwetsbare Mechelaars een betaalbaar huis te bieden. Een thuis. Een duwtje in de rug. Extra kansen voor zij die dat het meest nodig hebben. Daar mogen we trots op zijn. De voorbije jaren investeerden we fors in grote renovatie- en nieuwbouwwerken. Meer dan 325 miljoen euro. Leegstand werd aangepakt. Woningen in slechte staat werden pareltjes. Wijken werden opgewaardeerd, wat niet enkel goed is voor sociale huurders. Leefbaarheid en duurzaamheid werden prioriteiten. Er kwamen extra sociale woningen, maar kwantiteit werd nooit boven kwaliteit geplaatst. Ook de komende jaren blijven we investeren in duurzame, leefbare en groene sociale woonwijken. Voor een beter en mooier Mechelen. Dit jaar en volgend jaar vieren we feest. We herdenken onze 100-jarige geschiedenis en kijken vooruit naar de toekomst. En onze huurders staan daarbij centraal. Na een moeilijk coronajaar, gaan we voluit voor warme en betrokken buurten. Met aandacht voor buurtbewoners, vrijwilligers en medewerkers die alle lof verdienen voor hun continue inzet. Op de volgende pagina’s lees je persoonlijke getuigenissen van onze huurders en het leven in de sociale woonwijken. Ook hen willen we graag bedanken om hun ervaring met ons te delen. Op naar de volgende 100 jaar Woonpunt Mechelen! - voorzitter Woonpunt - Arthur Orlians


Mahatma Gandhistraat 1000 Blok E-G/R-Q 1000 © Ludo Sleeckx


1951 Tentoonstelling 30-jarig bestaan MGW © Regionale Beeldbank Mechelen


Een eeuw vol verhalen In 2021 bestaat Woonpunt Mechelen - destijds geboren als De Mechelse Goedkope Woning 100 jaar. Reden om even stil te staan bij deze eeuw historie. Onze bestaansreden is nog steeds dezelfde als vanouds: Mechelaars een aangename en betaalbare woning in een warme buurt aanbieden. We blikken terug op een eeuw herinneringen van buurtbewoners over de impact van sociaal wonen op hun leven. Daarom delen buurtbewoners van verschillende generaties in deze bundel hun ervaringen met de buurt waarin ze wonen of opgroeiden. We koesterden de hoop om van 2021 een groots feestjaar te maken voor onze huurders. De pandemie stak daar een stokje voor, waardoor we buurtfeesten en een groot slotevenement uitstellen tot 2022. Om 2021 niet geheel onopgemerkt voorbij te laten gaan, zetten we doorheen het hele jaar kleine acties voor buurtbewoners op die coronaproof verlopen. In het voorjaar konden buurten onderling elkaar verblijden met lekkere baksels. Tijdens de zomer werden krasloten voor geschenkmanden uitgedeeld. En ook dit najaar hebben we nog een kleine verrassing voor onze huurders in petto. Wat zal je nog meer in dit naslagwerk kunnen lezen? We blikken terug op hoe sociaal wonen door de decennia heen evolueerde en kijken hoopvol naar de toekomst. Laten we letterlijk beginnen bij het begin van Woonpunt Mechelen. Op de volgende pagina’s kan je in onze tijdlijn ontdekken hoe onze sociale huisvestingsmaatschappij begon en door de jaren heen gegroeid is. Vervolgens is het tijd om al onze vrijwilligers te bedanken. Daarna komen enkele van onze huurders aan het woord over hun wijk.

4


1921

Jaren ‘20 - ‘40

Jaren ‘50

Jaren ‘60 - ‘80

Op 15 juli 1921 wordt De Mechelse Goedkope Woning (MGW) opgericht.

De eerste tuinwijken van MGW waren Papenhof aan de Nieuwedijk en Doornenstraat aan de Tervuursesteenweg. Vervolgens schieten de noodwoningen als paddenstoelen uit de grond.

In de jaren ‘50 staat alles - na WOII - in het teken van wederopbouw en uitbreiding: krotten ruimen en meer gezinswoningen bouwen.

Naast verdere groei van het aantal sociale woningen in de jaren ’60, krijgt het wooncomfort door de jaren heen een steeds belangrijkere rol.

De woningschade die WOI in Mechelen aanrichtte, zette het al bestaande tekort aan woningen nog meer onder druk. Er waren zeker 4.000 woningen tekort in de stad om elk gezin apart te huisvesten.

Voor het eerst wordt het begrip sociale woning in de mond genomen en werd het begrip ‘sociale mix’ actueel.

Door de economische crisis koos men meer voor aaneengesloten bebouwing met minder openbaar groen. Tot de jaren ’80 zullen sociale woonwijken zich tot de stadsrand beperken.

5

Door fusie met “Het Gelukkig Gezin” kreeg MGW er eind jaren ’70 ook woningen in deelgemeentes Heffen en Hombeek bij.


Jaren ‘90

2000 - 2008

2009 - 2019

2020 - ...

De focus van MGW richt zich op het begin van de eerste renovatiewerken.

Het nieuwe millennium wordt afgetrapt met enerzijds kleine projecten. Anderzijds maakt MGW werk van verdere renovatie op verschillende plaatsen.

Renovatieplan 1.0 wordt in 2009 in het leven geroepen om de oude complexen stuk voor stuk op te krikken tot de kwaliteitseisen van de 21ste eeuw.

Renovatieplan 2.0 is het tweede deel van het 20-jarenplan.

Ook komt er meer aandacht voor participatie en vrijwilligerswerk. Zo verdeelt MGW haar patrimonium in 10 wijken en begint daar wijkvergaderingen op te zetten. Bewoners krijgen de vraag om zich vrijwillig in te zetten voor de sfeer en leefbaarheid van hun buurt.

De renovaties van 2.800 woningen zullen verspreid worden over een periode van 20 jaar. De eerste 10 jaar vallen onder de naam Renovatieplan 1.0.

Dit ging samen met woonnoodoperaties in het centrum in samenwerking met de Stad.

In 2011 verandert MGW haar naam naar Woonpunt Mechelen om met haar tijd mee te gaan.

6

Het is ook de bedoeling om het Pleinmakersproject verder uit te breiden. Daarnaast bereidt Woonpunt haar fusie met SVK Mechelen voor om tegen 2023 als één woonmaatschappij te werken. Dit alles om te zorgen voor goede woonsten in warme buurten.


Sociaal huren bij Woonpunt Mechelen Wat een eeuw geleden begon als een bescheiden, dappere eerste stap naar sociale huisvesting is in 2021 uitgegroeid tot een organisatie die aan 2.497 huurders (plus hun gezinsleden) een warme thuis biedt. De woonnood is er de afgelopen eeuw zeker niet minder op geworden. Nog 3.530 kandidaat-huurders staan bij ons op de wachtlijst voor hun warme en betaalbare woonst. Dat zijn nog eens 3.500+ redenen om hard door te werken.

Inspraak op jouw (t)huis Hoe geven wij onze huurders eigenlijk inspraak op onze werking? Dit doen we al jaren op verschillende manieren. Het hoeft niet gezegd te worden dat COVID-19 in de periode 2020-2021 een stok in de wielen van grote en kleine ontmoetingsmomenten stak. In deze periode moesten we overschakelen op een tevredenheidsenquête onder alle huurders, al werken we al sinds 2017 met kleinere enquêtes. Buiten dit soort uitzonderlijke omstandigheden om, organiseren we met regelmaat bewonersvergaderingen en kerngroepen. De eerste kerngroepen ontstonden in 2009 om renovatie in een wijk samen met bewoners in goede banen te leiden. Daarnaast was de HuurdersAdvies Raad Mechelen (HARM) jaren actief binnen Woonpunt. Geëngageerde huurders uit verschillende wijken gaven o.m. advies over huisdieren, schotelantennes, tuinafsluitingen, ...

Sinds de Mechelse Goedkope Woning van naam veranderd is in Woonpunt Mechelen, krijgen we als huurders meer inspraak via kerngroepvergaderingen. We konden niet steeds de hele buurt uitnodigen: dat zou onhaalbaar zijn om regelmatig te doen. Daarom zijn toen de kerngroepen opgericht: een aantal mensen uit de wijk die zich inzetten als spreekbuis voor wijk.

7


Zo voelen huurders zich betrokken. Als je ze mee verantwoordelijkheid geeft voor hun buurt, dan doen ze hun best om die aangenaam te maken.

- Kerngroeplid Bethaniënpolder - Paula (p.15)

Vrijwilligers zetten zich in voor warme buurten In dezelfde geest van ‘samen problemen aanpakken’ lanceerden we met Stad Mechelen in 2017 het project Pleinmakers. Pleinmakers zijn geëngageerde Mechelaars die met coaching van de Stad en Woonpunt het sociale leven en burencontact in de Mechelse sociale woonwijken versterken. Ze dragen op die manier bij aan verbondenheid binnen de wijk. Met een uitbreiding naar 15 Pleinmakers bevestigen Stad Mechelen en Woonpunt Mechelen de meerwaarde van dit project dat ondertussen internationale weerklank heeft gevonden. Ook het aantal wijken waar Pleinmakers actief zijn neemt toe. We breiden het project uit naar vier andere wijken: Otterbeek, Mahatma Gandhi, Bethaniënpolder en Vennekant. In ruil voor hun engagement kunnen de Pleinmakers aan een voordelig tarief wonen in hun wijk.

Als alleenstaande moeder van 28 jaar met twee zonen woon ik sinds 2016 in Otterbeek. In november 2020 ben ik Pleinmaker voor de buurt geworden. Ik steek met plezier de handen uit de mouwen om een aangename activiteit te organiseren, de buren te informeren, of als vrijwilliger mensen te helpen. Graag wil ik meebouwen aan een positief imago van een sociale woonwijk. Als bekeerde moslima help ik graag mee om bruggen te bouwen tussen de verschillende gemeenschappen. - Pleinmaker Marjolein

8


Heb jij als (kandidaat-)huurder nog een nieuw idee hoe we voor jou inspraak kunnen organiseren? Laat het Woonpunt zeker weten via telefoon, e-mail, brief, of een gesprek in ons kantoor.

Flatwachters in de bres voor huurders Woonpunt kan samen met de huurders rekenen op de hulp van een groeiend aantal flatwachters. Flatwachters zijn vrijwilligers van onschatbare waarde voor een aangename buurt. Het zijn de mensen die in een aantal appartementsgebouwen en wijken een brug slaan tussen de bewoners en onze organisatie. Ze nemen verschillende taken op zich. Zo zorgen flatwachters voor de verspreiding van informatie via de infoborden en bussen ze algemene brieven van Woonpunt bij de huurders. Ook hebben ze een sleutel van de gemeenschappelijke delen. Wanneer een externe firma buiten de kantooruren toegang nodig heeft tot de algemene delen, kan de flatwachter hiervoor zorgen. Daarnaast weten ze hoe de alarmen werken en kunnen ze huurders adviseren over bv. de cv-installaties. De flatwachter geeft meldingen over eventuele problemen door naar Woonpunt of Stad Mechelen en ze mogen huurders aanspreken over het huishoudelijk reglement. Huurders met vragen of problemen kunnen de flatwachters bellen: hun gsm-nummer wordt verspreid vanuit Woonpunt onder de huurders. We spraken een van onze flatwachters over zijn motivatie. Ludo Sleeckx (72), inmiddels drie jaar zeer begaan met zijn buurt als flatwachter, vertelt hoe de bal aan het rollen ging: “Ik ben door Woonpunt gevraagd om flatwachter te worden, omdat ik al heel veel bezig was met de wijk en de mensen. Ik hielp mee de problemen opsporen, als er ergens iets kapot was. Als er eens iets mis was, riep ik de mensen bijeen. Ik had het voordeel dat ik wist wie waar woonde.” Deze paraatheid om in actie te komen voor zijn medemens zit Ludo in het spreekwoordelijke bloed:

9


“Ik ben eigenlijk heel mijn leven al een vrijwilliger. Toen ik 11 jaar oud was, ging ik op school elke winterdag alle kolenkachels vullen. Vrijwilliger zijn, zit in mij. Als ik ergens kan helpen, dan sta ik voor je klaar.” Contacten leggen, betrokken zijn en vertrouwen opbouwen. Dat zijn de bouwstenen voor een goede flatwachter, meent Ludo: “Ik doe deze taak voor Woonpunt heel graag. Toen we twee jaar geleden naar ons nieuwe appartement in de gerenoveerde blok verhuisden, ben ik mezelf meteen gaan voorstellen aan mijn buren. Ondertussen hebben wij een goed contact en ken ik hier bijna iedereen bij naam.” Soms is Ludo urenlang in de weer voor al zijn vrijwilligersactiviteiten: “Nu ben ik andere activiteiten aan het afbouwen. Ik heb jaren mee de rommelmarkten georganiseerd, les Nederlands aan anderstaligen in de wijk gegeven, meegeholpen aan het organiseren van het zomerse buurtfeest Global Fiësta,… Ik ben altijd constant bezig geweest met de wijk en de mensen die er wonen. Met flatwachter Wim - van het gebouw hiernaast - werk ik ook heel fijn samen.” Tot slot geeft deze betrokken buurtbewoner graag nog tips voor toekomste vrijwilligers: “Als de laatste nieuwe gebouwen hier in de wijk af zijn, zou het goed zijn als er nog een flatwachter bij komt. Iemand die zich ook voor de volle 100% wil inzetten. We zijn tenslotte het contact tussen Woonpunt en de mensen. We staan wat dichter bij de situatie, we zien de problemen ter plaatse,… Als nieuwe flatwachter is het heel belangrijk om contact te leggen met de bewoners, spreek ze eens aan onderweg. Zo leren mensen je kennen en vertrouwen.”

Ken jij iemand die net als Ludo, Wim en vele anderen zich graag voor zijn buurt wilt inzetten namens Woonpunt? Grijp je telefoon, mail ons, stuur een brief, of kom op gesprek in ons kantoor. We ontvangen je graag met open armen.


Bewoners schetsen het buurtleven We spraken huurders van verschillende generaties: sommigen huren al hun hele leven lang bij ons, anderen pas enkele jaren. Allen waren ze zo aardig en openhartig om hun verhaal met ons te delen. Wij van Woonpunt zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. We kunnen enkele rode lijnen in hun verhaal trekken: •

Ze zijn tevreden over hun nieuwe huis, dat ze toegewezen kregen op een moeilijk punt in hun leven.

Ze zouden graag het burencontact intensiever gestimuleerd zien. Dit is iets waar Woonpunt en de Stad dankzij de inzet van vrijwilligers aan bijdragen. We willen dit ook in de toekomst blijven aanwakkeren.

Bewoners hechten er belang aan dat ze hun mening over de buurt kunnen uiten en dat Woonpunt hiermee aan de slag gaat. Kortom, men wil inspraak.

Lisette (90) in Mechelen Centrum Lisette vertelt hoe ze jaren geleden als alleenstaande moeder bij MGW terecht kwam: “Mijn zoon was zes jaar toen ik gescheiden ben. Vervolgens heb ik nog bij mijn moeder gewoond met mijn kind. Nadat ons moeder gestorven is, ben ik naar hier gekomen. Hier heb ik mijn LAT-relatie leren kennen. Die relatie duurde vijf jaar, daarna is hij overleden.” Lisette heeft veelbewogen jaren meegemaakt en de buurt doorheen de decennia drastisch zien veranderen. “Hier in de buurt is veel veranderd. Vroeger jaren waren er veel cafés, want er stond hier een soldatenkazerne. Het is nu moderner en die boekerij was er vroeger niet. De vroegere kazerne is een museum van de oorlog van ’40-’45 [n.v.d.r. Kazerne Dossin] geworden. Ook zijn er veel winkeltjes verdwenen, daar staan nu allemaal appartementsblokken.”

11


Uiteraard heeft WOII een enorme impact gehad op de toen nog kleine Lisette. “Ik was negen jaar oud toen de oorlog uitbrak. Toen zag je de Joden hier toekomen en dan verder doortrekken in die treinen. Dat was een trieste tijd.” Bewoners komen en gaan, terwijl Lisette ze blijft gadeslaan. Ze vertelt hoe de buren die al het langste in het gebouw wonen daar ‘pas’ een jaar of tien wonen, anderen slechts zes jaar. Hoewel haar buren Lisette meestal aan haar raam groeten, mag het burencontact hechter, wat deze dame betreft. Natuurlijk iets dat niet altijd evident is wanneer je elkaars taal niet spreekt. Hoe de nog zeer zelfstandige Lisette over haar toekomstige woonst en leven in de buurt denkt: “Ik zou het liefste van al hier blijven wonen. Ik kook zelf nog, of krijg overschotten van de kinderen. Ik doe de was en de strijk ook zelf, en ik heb altijd kleding versteld. Wat moet je anders heel de dag zitten doen?” “Ik heb van kinds af aan turnlessen gevolgd, ook als gepensioneerde. En één keer per maand gaan wij met de turners (een stuk of 15 personen) in het buurthuis De Rooster een goedkope maaltijd eten. Mensen kunnen in De Rooster ook computerlessen volgen en ze organiseren gezellige namiddagen met kaartspelen. Nu kan het niet meer, omdat het buurthuis gesloten is door corona, maar het zal wel terug open gaan.”

Daisy (85) in wijk Otterbeek Als kind van de oorlog, kwam Daisy al op zeer jonge leeftijd in een woning van de MGW te wonen: “Ik was 4 - 9 jaar oud tijdens WOII. Ons ouderlijk huis werd verwoest in de strijd. Daarom kregen mijn ouders, samen met mijn zus en ik, een nieuwe woning van Woonpunt (toen nog de MGW) op het Oud Oefenplein zodra het gebouwd was in 1951.”

12


Daisy heeft levendige herinneringen aan deze tijd: “Water halen deden we destijds aan de waterpomp met een emmer, maar we hadden wel een bad. Dat was toen een luxe. Ik heb altijd graag op Oud Oefenplein gewoond. Ik haalde graag kattenkwaad uit met mijn vriendin.” Op volwassen leeftijd vond Daisy de liefde en sloeg haar vleugels uit, opnieuw naar een pand van MGW. “Toen ik trouwde, verhuisden mijn man en ik naar een appartement in De Schijf. Het was toen nog helemaal nieuw, net zoals ons huis aan het Oefenplein was toen we erin trokken. De speeltuin daar was een uitkomst voor mijn dochter. ’s Zomers werden er volkskermissen georganiseerd met volksspelen voor de kinderen en een bloemenparade.” Na vele jaren in De Schijf te hebben gewoond, verhuisde Daisy naar Otterbeek. Ze was al vertrouwd met de wijk, omdat haar ouders er na haar trouwen woonden. Ze kwam er dus regelmatig met haar dochter haar ouders bezoeken. Daarom ging Daisy, na haar scheiding, graag in deze wijk wonen. Ze woont er nog steeds met veel plezier. Daisy hoopt nog lang gelukkig te mogen zijn in Otterbeek en van haar tuintje te kunnen genieten.

Renilda en Gustaaf (80) in wijk Mahatma Gandhi Renilda en echtgenoot Gustaaf wonen al bijna 50 jaar in de wijk die de afgelopen jaren veel nieuwbouw ziet. Renilda vertelt: “Mijn man en ik wonen al 47 jaar in dit huis. We zullen er met 50 jaar ons jubileum vieren. Door de jaren heen is er van alles veranderd tegenover vroeger. De jongeren in de buurt zijn nu meer aangepast dan vroeger. Als je ze hoort praten, zijn het Mechelaars zoals u en wij. Burenruzies zijn er hier niet, daarom is het een rustige wijk.”

13


Herinneringen aan mooie momenten in de buurt hebben ze in overvloed. Zeker over de jonge jaren van hun kinderen, die in de wijk opgroeiden: “We hebben veel mooie herinneringen hier. Ik vond het tof dat onze vijf kinderen altijd zoveel bewegingsruimte hadden om te spelen. Kinderen uit de straat kwamen hier spelen. De kinderen hebben hier eind jaren ’70 - begin jaren ‘80 goed kunnen spelen. De zes huizen hier hadden allemaal kinderen van dezelfde leeftijd, dus die speelden allemaal met elkaar en hadden veel ruimte. Aan die periode hebben wij de beste herinneringen.” Wat er naar de toekomst nog anders mag? Weer wat extra groene open ruimtes in de wijk. “Vroeger waren er meer grote, groene zones, maar die zijn nu allemaal bebouwd. Het is een heel groot verschil. We hebben de vroegere, grijze appartementsgebouwen nog zien opbouwen. De cirkel was laatst rond toen we die gebouwen ook weer zagen afbreken. Maar je kan de wijk niet vergelijken met een straat waar alle mensen elkaar kennen, en die met de stoel aan de deur kunnen gaan zitten en daar een feestje kunnen bouwen. Het gebeurt hier regelmatig in bv. de Stenenmolenstraat dat daar een buurtfeestje is en dat is daar veel gemakkelijker te organiseren.” “Mijn favoriete plaats in de buurt is mijn tuin. Er is hier wel een plein in de buurt, maar dat is voor de kinderen: daar voetballen ze. Achteraf komt daar nog een waterbekken voor regenwateropvang.” Het echtpaar is tevreden met de buren, maar zou graag de sociale contacten een extra impuls zien krijgen. Gustaaf beaamt: “Het burencontact is verminderd. We kennen een paar mensen die heel vriendelijk zijn. De mensen zeggen wel beleefd goedendag en we doen al eens een babbel. We vinden het wel moeilijk om iets te organiseren nu. Er was vroeger een jaarlijks, intercultureel burenfeest – Global Fiësta – van aan de Vaart tot hier, niet enkel in deze wijk – met optredens enzo hier op het grasveld in de buurt.”

14


Paula (70) in wijk Bethaniënpolder Paula straalt van enthousiasme wanneer ze terugkijkt op haar jaren in Bethaniënpolder: “Ik woon hier al bijna 34 jaar. Ik ben jullie dan ook enorm dankbaar dat ik - na mijn scheiding destijds - beroep heb kunnen doen op jullie. Als alleenstaande moeder met twee schatten van kinderen kon ik in aanmerking komen voor een woning. Bij de eerste aanblik was ik volkomen verkocht. En dat ben ik nog steeds voor 100%. Mijn leven is hier bij wijze van spreken terug begonnen in de positieve zin: ik had een betaalbare woning, werk en de kinderen konden naar hun school De Spreeuwen blijven gaan. We kwamen hier aan en zeiden: ‘Hier willen nooit meer weg!’ Ondertussen zijn mijn zoon en dochter de deur uit, maar mijn kleinkinderen noemen het hier hun tweede thuis. Hoe mooi is dat te horen!” Over de verschillende manieren van inspraak is Paula, als kerngroeplid, zeker te spreken: “Sinds de komst van [voormalig voorzitter] Alexander Vandersmissen en de verandering van naam van De Mechelse Goedkope Woning naar Woonpunt Mechelen is er veel positieve input geweest. De bewoners kregen een stem. Er werd al eens in dialoog gegaan en via de kerngroepen hadden we meer inspraak in de eventuele veranderingen en aanpassingen. Dit gaf de bewoners meer verantwoordelijkheid.” “Ondertussen (na de verbouwingen en de komst van de 11 nieuwe woningen) is onze wijk nog meer opgewaardeerd. Ik vind persoonlijk dat we in de mooiste en beste wijk leven, met veel dank aan jullie team en inzet! Met de komst van Arthur Orlians als voorzitter zal al het werk van Alexander zeker in positieve zin verder gaan.” Qua gemeenschapsgevoel zit het volgens deze dame ook snor in de buurt:

15


“De meesten die hier wonen, wonen hier zoals ik ook al lang en zijn zowat vergroeid met de wijk. Wat de samenhorigheid nog sterker maakt: de buren hier in onze straat kennen mekaar en we leven vriendelijk, maar met de nodige discretie, en begripvol samen. Een goede betrouwbare buur is goud waard. Ik wil mij ook blijven inzetten voor de goede werking van de buurt. Ik hoop hier nog vele jaren gelukkig te kunnen zijn.”

Daniel (60) in wijk Oud Oefenplein Daniel is goed te spreken over het huis dat hij en zijn gezin door Woonpunt toegewezen kregen: “Ik woon sinds 2016 in deze wijk. Daarvoor woonden we [n.v.d.r.: Daniel met zijn vrouw en twee kinderen] in een groot maar oud en koud huis in deelgemeente Walem. Ik vond het belangrijk om een goede woning te krijgen.” “De ligging van de wijk is dichtbij de winkels. Soms worden er door Woonpunt evenementen georganiseerd. De wijk zelf is ook goed: geen problemen met de buren. Je hebt minder ruimte dan we in Walem hadden, maar we hebben hier betere verwarming en aangename buren naast en tegenover ons.” Deze man gelooft volledig in de kracht, verbeelding en passie van mensen, zolang ze maar de kans krijgen om dit te uiten. “Als buitenlanders hebben we soms goede ideeën voor de maatschappij, of hebben we waardevolle kennis die we kunnen delen. Ik vond het daarom belangrijk dat mijn kinderen Nederlands leerden, hoewel het moeilijk was voor mij want ik spreek Frans.” Ook deze zomer ziet Daniel al kansen voor meer sociaal contact in de wijk: “In de buurt heb ik contact met verschillende buren. In de toekomst zou het goed zijn om een gezamenlijke barbecue te organiseren. Iedereen kan er een klein beetje aan bijdragen. Ook de Stad geeft hiervoor subsidies. Zo zouden we een barbecue per straat kunnen houden.” 16


Christel (50) in Mechelen Centrum Christel is één van de zeer sociaal geëngageerde huurders, die al decennialang huurt bij Woonpunt. “Ik woon hier nu 4 à 5 jaar. Toen ik nog jong was, woonde ik op Neerheide bij mijn ouders. Daarna ben ik tegenover mijn ouders gaan wonen op Overheide. Ik huur al bij Woonpunt sinds 1995. Van daaruit ben ik verhuisd naar de Mahatma Gandhistraat en tot slot hier terechtgekomen, omdat de appartementsblokken in de Gandhi afgebroken moesten worden.” Deze dame blikt terug op haar herinneringen: “In de Mahatma Gandhistraat hadden wij een goede band met elkaar: we hadden een groep waarmee we ’s avonds bijeen zaten. Het was er rustig en je had veel mensen om je heen. Ik heb ook in dienstencentrum Den Abeel gewerkt als vrijwilliger.” “Mijn mooiste herinnering uit de Gandhistraat is mijn buurvrouw José, die nu in een woonzorgcentrum zit. We kennen elkaar al heel lang. Ik hielp haar altijd boodschappen doen. Dat doe ik hier ook voor de oudere mensen, gisteren nog. Altijd sociaal, hé.” Over haar huidige woonst in het centrum vertelt Christel: “Ghislaine vind ik een hele lieve buurvrouw. Toen ik hier pas woonde, heeft ze mij soep aangeboden en ze zei: ‘Als je nog iets nodig hebt, kom je naar mij.’ Dat doet deugd. Onze flatwachter hier - Robby - is een heel harde werker, dat mag ook eens gezegd worden.” Niet alles is rooskleurig, maar Christel blijft ijverig aan de slag:

17


“Ik ben alleen. Mijn moeder is vroeg gestorven en mijn familie woont niet in de buurt. Ik heb wel veel steun aan de straathoekwerker en ik doe twee dagen per week vrijwilligerswerk bij AMAi. Ik werk daar graag. Ik kijk al uit naar morgen, wanneer ik er weer naartoe mag.” Welke ideeën deze dame tot slot graag met ons deelt: “Als ik een idee mag delen met Woonpunt: ik zou hier aan de balkons [van appartementsgebouwen] bloembakken hangen. Die mevrouw daar”, Christel wijst naar een balkon vol bloeiende bloesems, “heeft altijd mooie bloemen. Zo drie of vier bloembakken, dat zou het minder kaal maken. Dat zal mooi uitkomen, vind je niet? Ik denk dat je wel mensen hier vindt die die plantjes water zouden willen geven.” Woonpunt neemt haar opfleurende advies onder beraad voor de toekomst van de buurt.

Sandy (42) in Mechelen Centrum Al meer dan een decennium huurt Sandy samen met haar dochter een appartement via Woonpunt. “Als alleenstaande met mijn dochter (17) huur ik al 15 jaar via Woonpunt. Ik heb acht jaar in Mahatma Gandhi gewoond. Het appartement daar sprak mij meteen aan. Inmiddels woon ik al 7 jaar hier in het centrum.” “De reden van de verhuizing had met mijn gezondheid te maken. Hier woon ik dichter bij mijn ouders (die in Mechelen Noord wonen), mocht er iets gebeuren. Anders had ik – vanwege de afbraak van de oude appartementsblokken in de Gandhi – sowieso vorig jaar moeten verhuizen naar iets anders. Het was een goede keuze: er kan eigenlijk niks tegen deze buurt op. Het is hier super om te wonen, met de sfeer van de buren.” Sandy is werkelijk in de wolken met haar buren:

18


“Met corona staan de buren hier – op afstand – wel eens samen op de stoep voor een babbeltje. We helpen mekaar ook uit de nood met bv. boodschappen, of een was voor iemand draaien. We houden de sfeer goed. Iedereen staat hier voor de ander klaar. Zelfs buren in de straat die geen sociale woning huren, helpen ons graag en omgekeerd. We zeggen elkaar: “Als je iets nodig hebt, laat het maar weten”, en dan doen we voor elkaar wat we kunnen. Ik denk dat er nog weinig wijken zijn tegenwoordig met sfeer en solidariteit als de onze.” Sandy’s favoriete herinnering aan haar jaren in het centrum is het jaarlijks wederkerende buurtfeest de Buurtbabbel: “Dat is een buurtevenement dat we één keer per jaar, meestal tijdens het laatste weekend van juni, organiseren. Dat is niet alleen voor de buren van dit appartementsgebouw, maar voor de hele straat. Het is gezellig samen zijn, hier vooraan op het pleintje, met wat muziek en een hapje van op de BBQ en drankje voor iedereen. We hebben het al twee of drie jaar georganiseerd. De laatste twee jaar kon het – vanwege het virus – niet doorgaan, wat heel spijtig is. Hopelijk gaat het volgend jaar wel door.” De toekomstwensen van Sandy zijn ‘voortdoen zoals we nu bezig zijn’: “Ik hoop dat we de sfeer kunnen houden zoals hij nu is. Dat alle bewoners goed met elkaar blijven overeen komen. De band is hier echt heel fijn. Beneden woont bv. Louisa, die vorig jaar - in volle coronalockdown – 90 jaar werd. We hebben dat met verschillende buren gevierd aan haar raam. We legden met de buren samen voor een cadeautje en een drankje. We hadden toen ook extreem goed weer en konden op die manier de verjaardag van enkele bewoners toch vieren.” Kortom, solidariteit maakt een warme buurt waar het fijn wonen is.

19


Terug in de tijd We doken in ons archief om je enkele foto’s van wijken voor te schotelen die door de jaren heen drastisch veranderd zijn. Het resultaat kan je bewonderen op de volgende pagina’s. Je ziet steeds een beeld uit het verleden van de wijk met daarnaast een recente foto van diezelfde wijk. De archiefbeelden zijn op ware grote weergegeven, wat meteen de evolutie van fotografie de afgelopen decennia mooi illustreert.

We hopen op het slotevenment in 2022 je een heuse expo in diezelfde trend te mogen tonen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Heb jij nog foto’s uit een ver of recent verleden waar een mooi verhaal aan vasthangt? En mogen we dat delen tijdens ons slotevenement? Contacteer dan meteen onze communicatiedienst om jouw verhaal te doen en je foto’s te tonen. Meer uitleg geven we je heel graag tijdens een kort, vrijblijvend gesprek. Bel snel naar 015 28 09 31 of mail naar communicatie@woonpuntmechelen.be.

20


De wijk Oud Oefenplein werd gebouwd in 1951 en is daarmee één van onze oudste wijken.


Oud Oefenplein in 2021. Grotendeels begin 21ste eeuw al gerenoveerd.


Grote Nieuwedijkstraat - Nijverheidstraat 1974 © Regionale Beeldbank Mechelen


Nieuwe appartementen voor senioren op dezelfde kruising in 2021 © Ludo Sleeckx


1958 wijk Otterbeek vanaf de Antwerpsesteenweg © Regionale Beeldbank Mechelen


Beeld van Otterbeek in 2020. In 2021 legt de Stad de straten er volledig opnieuw aan.


Periode: 1950-1958 Rusthof in de Schijfstraat © Regionale Beeldbank Mechelen


De Schijfstraat is in 2021 deels regenoveerd, deze werken zijn momenteel in volle gang.


De volgende 100 jaar Woonpunt Mechelen Tot zover ons verleden en enkele interessante huurdersverhalen. Ondertussen blijft de woningnood in Vlaanderen torenhoog. Volgens de laatste statistieken van de VMSW (eind 2020) staan iets meer dan 169.000 kandidaat-huurders in Vlaanderen op de wachtlijst voor een sociale woning. Desalniettemin geloven we in een toekomst waarin iedereen van zijn recht op een goede woning kan genieten. Wat zijn de toekomstplannen van Woonpunt om mee te werken aan een oplossing voor dit prangende probleem? •

Fors uitbreiden van het aantal beschikbare sociale woningen in Mechelen.

Doortrekken van de renovatie op al onze woningen en appartementen (via de renovatieplannen).

Meer vrijwilligers aantrekken voor sociale inzet in de wijken voor vlotte, wederzijdse communicatie.

Belangrijk in deze toekomstplannen is de impact van de politieke beslissing tot het vormen van woonmaatschappijen. Tegen 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren per gemeente één maatschappij vormen: de woonmaatschappij. Woonpunt bereidt samen met SVK Mechelen deze fusie al enkele jaren voor en is daarmee koploper in Vlaanderen voor een vlotte overgang.

Feest voor onze huurders Voordat het zover is, kan je eerst in de zomer van 2022 genieten van de gezellige buurtfeesten die we zullen organiseren. Bovendien is iedereen in diezelfde zomer van harte welkom bij ons slotevenement. Daar zullen we ons jubileumjaar in stijl afsluiten aan de hand van verhalen van onze huurders. Deze festiviteiten vormen de kroon op onze jubileumviering.

29


Tijdens het jaar van ons feitelijk 100-jarig bestaan (2021) hebben we enkele pandemieproof acties georganiseerd om de warmte en medeleven in onze buurten te ondersteunen. Zo sturen we het hele jaar door verjaardagskaarten naar alle jarige huurders, worden er kleine bakacties onder de bewoners georganiseerd, verloten we geschenkmanden aan 100 huurders en plannen we ook in het najaar nog een hoopgevende actie. Dit alles om de goede moed erin te houden en onze huurders te laten weten dat we hen niet vergeten zijn.

Wim en Brigitta delen taart met buurman Hassan tijdens bakactie © Ludo Sleeckx

Cecilia is zeer blij met haar verjaardagskaart van Woonpunt © Cecilia Van Dromme 30


Wie leidt Woonpunt Mechelen in goede banen? Raad van Bestuur (2018-2024) Voorzitter: Arthur Orlians Ondervoorzitters: Alexander Vandersmissen Bert Delanoeije Raadsleden: Fabienne Blavier Gabriella De Francesco Steven Vercauteren Elisabet Okmen An Verbruggen Dirk Letens Thijs Verbeurgt Willem De Rooster Zineb El Boussaadani Eddy Verhaeven

Directiecomité Arthur Orlians Alexander Vandersmissen Bert Delanoeije Fabienne Blavier Gabriella De Francesco Steven Vercauteren

Directeur Yvette Dierckx 31


Colofon Geraadpleegde bronnen • DE GESCHIEDENIS VAN DE MECHELSE GOEDKOPE WONING VAN HET ONTSTAAN TOT HEDEN, 1996, Mechelen • ACADEMISCHE ZITTING TER GELEGENHEID VAN HET 85-JARIG BESTAAN VAN DE MECHELSE GOEDKOPE WONING, 2006, Mechelen • Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen (z.d.), DE MECHELSE GOEDKOPE WONING, https://id.erfgoed.net/personen/11110

Redactie

Medewerkers Woonpunt Mechelen

Foto’s

Medewerkers Woonpunt Mechelen, Ludo Sleeckx, de Regionale Beeldbank Mechelen en Cecilia Van Dromme

Vormgeving Denise Mol

Drukwerk

Drukkerij Meeus Kelderbeemd 18 2470 Retie

Verantwoordelijke uitgever Arthur Orlians Lijsterstraat 6 2800 Mechelen

Met speciale dank aan:

Iedereen die dit naslagwerk heeft helpen realiseren. Om onze huurders en partners in deze digitale eeuw nauw bij onze werking te betrekken, kan je ons volgen op onze socialemediakanelen: Facebook: @WoonpuntM - Instagram: @WoonpuntM - LinkedIn: Woonpunt Mechelen


Mahatma Gandhistraat 1000 Blok A-C © Ludo Sleeckx


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.