Page 1

Nieuws van Woonpunt voor de bewoners van Parkstad In dit nummer extra veel aandacht voor duurzaamheid | Open dagen koop/huurwoningen Overbroek 2 | Een ‘speeltuin’ voor ouderen en gehandicapten in Hoensbroek 2 | ­Contant betalen niet mogelijk bij Woonpunt 2 | Groen evenement: Dag van het Park 3 | Vervangingswerkzaamheden De Heugden 3 | Huurwoning verbouwen? 4 | Nieuwe auto’s

13 Hoe duurzaam is Woonpunt? Duurzaamheid: een belangrijk onderwerp waar iedereen tegenwoordig mee bezig is. Dat geldt ook voor Woonpunt. In dit artikel kunt u lezen wat Woonpunt doet om de samenleving duurzamer te maken.

Duurzaamheid gaat niet alleen over het verbeteren van het milieu door bijvoorbeeld in een energiezuinige auto te rijden. Het gaat er ook om dat je producten maakt of bouwt die een lange tijd meegaan. Een duurzame woning is dus een woning die het milieu zo min mogelijk belast maar ook één die niemand ooit wil af breken. Een woning die op een goede plek ligt, gebruiksvriendelijk is, mooi ontworpen en makkelijk aan te passen aan veran­derende woonwensen (bijvoorbeeld bij nieuwe bewoners of omdat iemand minder mobiel wordt). Milieuvriendelijk werken

Klinkt heel logisch. Maar hoe brengt Woonpunt duurzaamheid in de praktijk? Dat doen we op verschillende manieren. Aan de ene kant proberen we ons werk zo milieuvriendelijk mogelijk te doen: onze nieuwe bedrijfsauto’s zijn energiezuinig (meer hierover verderop in deze krant), we ­ge­bruiken op kantoor alleen FSC-gecer­tificeerd papier. Het FSC­keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Ook dragen we regel­matig financieel bij aan milieuvriendelijke ideeën uit de wijken.

Passiefhuizen en energielabels

Vanzelfsprekend heeft duurzaamheid ook onze volle aandacht als het gaat om onze woningen. Bij nieuwbouwprojecten streven we ernaar woningen te bouwen die zo goed mogelijk scoren als het gaat om energie, milieu en toekomstwaarde. We gebruiken alleen FSC-gecertificeerd hout, zorgen voor een goede isolatie, nemen energiebesparende maatregelen en proberen nú al rekening te houden met eventuele (woon)wensen in de toekomst. Niet alleen in de woningen zelf, maar in de gehele wijk. In de Maastrichtse wijk Nazareth werken we bijvoorbeeld aan vijftien zeer energiezuinige senioren­woningen (zogenaamde passiefhuizen), waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. In Born streven we zelfs naar klimaatneutrale woningen. Dankzij zonnepanelen en andere maatregelen wekken deze woningen net zo veel energie op als ze verbruiken. Als bestaande woningen een onderhouds­beurt krijgen, proberen we daar ook zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen. We vervangen oude ketels altijd door HR-ketels en als er nieuwe ramen geplaatst moeten worden, dan kiezen we voor HR++-glas. Soms gaan we zelfs een

stapje verder. In de Maastrichtse wijk Sint Maartenspoort hebben we energiebesparende voorzieningen aan­ge­­bracht in 90 woningen, waardoor het energielabel van de woningen is gestegen van D naar B. Wie betaalt?

Het liefst nemen we dit soort maatregelen zo snel mogelijk bij al onze woningen. Maar Woonpunt moet verantwoord met haar geld omgaan en kan niet oneindig investeren in deze – vaak kostbare – zaken. Daarom verhogen we in goed overleg met huurders en de belangenverenigingen meestal de huur in complexen waar we energiebesparende voorzieningen hebben aangebracht, zodat we in ieder geval een deel van de investeringen terugverdienen. Als het voor de bewoners duidelijk is dat de energierekening fors lager wordt, is dat meestal geen probleem. Dit is echter niet altijd het geval, bijvoor­beeld als een aanpassing pas na een aantal jaren loont. En daarom kijken we bij elk nieuwbouwof onderhoudsproject in hoeverre het verantwoord is – zowel voor Woonpunt als voor onze huurders – om duurzame maatregelen te nemen. Ook duurzaam: het artikel Nieuwe auto’s voor Woonpunt op pag. 4.

jaargang 6 | zomer 2010 | nummer 13

voor Woonpunt 4 |


Open dagen koop/ huurwoningen Overbroek In de Hoensbroekse wijk Overbroek

Geïnteresseerd? Kom dan een kijkje

bouwt Woonpunt 49 royale gezinswonin-

­nemen in de modelwoning tijdens een

gen en herenhuizen. De woningen zijn zo-

van onze open dagen. Onze wooncon-

wel te koop (vanaf e 210.000,- v.o.n.) als

sulent staat elke zaterdag in juli tussen

te huur (vanaf e 720,- per maand). Ze zijn

10.00 en 12.00 uur klaar om u rond te

ruim van opzet en liggen centraal in de

leiden en uw vragen te beantwoorden.

wijk aan een brede laan met veel groen en bomen. Een deel van deze woningen wordt deze zomer opgeleverd.

Woonconsulente Biljana Djakovic laat u graag de modelwoning zien.

Een ‘speeltuin’ voor ouderen en gehandicapten in Hoensbroek Een soort speeltuin speciaal voor mensen met een beperking en ouderen. Dat is het belevingsplein dat op het terrein van speeltuin De Smidse in Hoensbroek wordt ge­ realiseerd. Een bijzonder initiatief, waar Woonpunt graag aan meewerkt.

Contant ­betalen niet mogelijk bij Woonpunt Soms willen huurders hun huur contact betalen op het kantoor van Woonpunt. Dit is echter al een tijdje niet meer mogelijk. U kunt wel bij ons pinnen of via acceptgiro betalen. Maar het makkelijkste is natuurlijk om de huur per automatische incasso te betalen. Een machtiging is verkrijgbaar bij Woonpunt of bij uw bank. Eén keer invullen, daarna gaat het elke maand vanzelf.

Speeltuin De Smidse is al ruim veertig jaar een begrip in de wijk Slak Horst Metten in Hoensbroek. In 2009 stapten de buren van de speeltuin, een kantoor van zorginstelling Pergamijn, naar het bestuur. Zij hadden het idee om op het lege terrein een soort speeltuin voor ­ouderen en gehandicapten te maken. Op maat gemaakte toestellen

Marie-José Kremer, penningmeester van het bestuur van De Smidse, vertelt: ‘Wij waren meteen gecharmeerd van het idee. Hier in de omgeving liggen verschillende woonvormen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Bovendien ligt om de hoek een verzorgingstehuis voor ouderen. Het is toch geweldig om hen de mogelijkheid te bieden om meer te bewegen en te spelen?’ De buurt reageerde eveneens enthousiast. Vervolgens was het zaak om concrete plannen te ontwikkelen. Marie-José: ‘Hiervoor is een werk-

groep in het leven geroepen, waarin het bestuur en vertegenwoordigers van de ­gemeente, buurtgericht werken, het zorgcentrum en enkele fysiotherapeuten zaten. Samen hebben we gebrainstormd over zaken als: wat houdt zo’n bewegingsplein precies in, waaraan moeten de toestellen voldoen en natuurlijk: hoe gaan we dat betalen? Rolstoelvriendelijke speeltoestellen zijn namelijk enorm duur.’ Vooruitstrevend idee

Voor de financiering van het belevingsplein (ongeveer € 90.000) werd in eerste instantie de gemeente Heerlen benaderd. Marie-José: ‘De gemeente was meteen positief, ook omdat het zo’n vooruitstrevend initiatief is. In heel Nederland zijn er maar twee andere belevingspleinen. Samen met de Provincie Limburg heeft Heerlen ongeveer de helft van de kosten op zich genomen. Om de rest bij elkaar te sprokkelen, hebben we allerlei instanties

aangeschreven met de vraag of zij een ­bijdrage wilden leveren. Woonpunt reageerde al snel door ons uit te nodigen voor een gesprek met directeur John ­Gijsen en senior consulent leefbaarheid Jo Kleyn. Zij wezen ons op het leefbaarheidsfonds, waaruit Woonpunt allerlei projecten op het gebied van wonen en welzijn betaalt. Binnen enkele dagen ­nadat we het aanvraagformulier had­den ingevuld, kregen we een positief ­antwoord.’ Trots op resultaat

Mede dankzij Woonpunt staat er nu een prachtig belevingsplein met onder meer een rolstoelschommel, een mandschommel, een zand- en watertafel op rolstoelhoogte, een jeu-de-boulesbaan en een loopbrug met stapstenen. Een resultaat om trots op te zijn en dat is Marie-José dan ook: ‘Het ziet er echt geweldig uit en de mensen van het bejaardentehuis en de woonvormen in de buurt kunnen bijna niet wachten tot het plein open gaat.’

Let er altijd op dat u de huur vóór het begin van de maand betaalt. Lukt dit niet of kunt u de huur helemaal niet

Het belevingsplein van speeltuin De Smidse

meer betalen, neem dan direct contact

wordt op zondag 11 juli feestelijk geopend!

op met Woonpunt. Onze medewerkers zijn altijd bereid een betalingsprobleem met u te bespreken (uiteraard discreet) en te zoeken naar een oplossing. Bijvoor­beeld een kosteloze betalingsregeling bij één of twee maanden huurachterstand. Ook kunnen we u in contact brengen met een schuldhulpverlener. Doet u niets en loopt uw huur­schuld op, dan schakelt Woonpunt een deurwaarder in. Bij een achterstand van drie maanden of meer vragen we de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Maar vanzelfsprekend willen we dat – net als u – liever voorkomen!

2


Groen evenement: Dag van het Park

Op zondag 30 mei 2010 organiseerde

fonds, waren we meteen overtuigd,’

de ANWB samen met een groot aantal

vertelt Jo Kleyn, senior consulent leef-

Nederlandse gemeenten voor de zesde

baarheid bij Woonpunt. Hij was op de

keer de Dag van het Park. Dit jaar was het

dag zelf ook aanwezig om de organisatie

thema van dit groene familie-evenement

de helpende hand te bieden.

‘bomen’. Ondanks de aanhoudende regen wisten ze er in het Heidserpark in Heerlen

Het programma was de moeite meer

een feestelijke dag van te maken. Natuur-

dan waard. Naast zang en dans, was er

lijk was ook Woonpunt van de partij.

een grote fancy fair en een streekproductenmarkt. Schalmeienkorps Glück

Het Heidserpark vormde de locatie bij

Auf trakteerde de bezoekers op een

uitstek voor dit feestelijke evenement.

mini-concert. Bovendien waren er voor

Het park met het openluchttheater was

de liefhebber verschillende wandelroutes.

namelijk net helemaal opgeknapt en

En ook aan de kinderen was gedacht;

werd tijdens de Dag van het Park officieel

de Scouting zorgde ervoor dat ze ruim-

heropend door wethouder Lex Smeets.

schoots aan hun trekken kwamen, door

De organisatie van deze dag was in

leuke activiteiten als een touwparcours

handen van de Stichting Wijkbeheer

en stokbrood roosteren. Als klap op de

Vrieheide. ‘Toen ze bij ons aanklopten

vuurpijl werd de dag besloten met een

voor een bijdrage uit het leefbaarheids-

optreden van superact CH!PZ.

Vervangingswerkzaamheden De Heugden In de wooncomplexen Corioveste I en II, gelegen aan De Heugden in Heerlen, is de cv-ketel en ventilatieapparatuur dringend aan vervanging toe. Bij sommige appartementen geldt datzelfde voor de keuken en delen van de badkamer. Daarom begint Woonpunt in juli van dit jaar met de vervangingswerkzaamheden. Op 16 en 17 juni organiseerde teamleider woontechniek Frank Hoedemakers twee informatiebijeenkomsten om bewoners op de hoogte te brengen van wat er gaat gebeuren. Best lastig

Frank kan zich inleven in de gevolgen die de werkzaamheden met zich meebrengen. Hij zegt: ‘De geplande vervangingswerkzaamheden zijn noodzakelijk, maar voor de bewoners brengen ze natuurlijk wel de nodige overlast met zich mee. Afhankelijk van wat er in een woning vervangen moet worden, zijn we er ongeveer 1 tot 3 weken bezig. Dat is best lastig, want in die periode lopen er voortdurend werkmensen in en uit, is er veel stof en herrie en kun je als bewoner

maar beperkt gebruik maken van de voorzieningen in je woning.’ Overlast beperken

Heeft Woonpunt maatregelen genomen om de overlast voor bewoners te beperken? Frank knikt bevestigend. Hij somt op: ‘Voorafgaand aan de uitvoering maken we in elke woning een werk- en een leefzone, door de plaatsing van afsluitbare stofwanden. De werkmensen hebben dus geen toegang tot de woonkamer en beide slaapkamers. Bovendien zorgen we voor tijdelijke voorzieningen in de appartementen zoals een warmwaterboiler, een elektrische kachel en kookplaat. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van voorzieningen als wasmachines, drogers en koelkasten. Deze plaatsen we in een aantal leegstaande appartementen.’

meent Frank. ‘Daarbij proberen we onze bewoners zoveel mogelijk te helpen. Zo bieden we hen onder meer gratis de diensten van Roos aan bij het inpakken en tijdelijk opslaan van bezittingen. Ook kunnen onze huurders nog rekenen op een financiële vergoeding, omdat ze maar gedeeltelijk gebruik van hun appartement kunnen maken, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.’

communicatielijnen tussen bewoners en uitvoerders zo kort mogelijk te houden, stelt Woonpunt een bewonerscommissie samen, waarin namens Woonpunt Jo Kleyn zit. Een aantal vrijwilligers meldde zich hiervoor aan tijdens de bewonersavonden. Tijdens beide informatieavonden reageerden bewoners positief op de plannen: ‘Woonpunt heeft er goed over nagedacht; we zijn blij met deze aanpak.’

Bewonerscommissie

De totale doorlooptijd van het project bedraagt ongeveer veertig weken. Om de

Veel terug

Frank Hoedemakers: ‘We proberen de

Het klinkt alsof er aan veel gedacht is, maar het blijft natuurlijk behelpen. ‘Natuurlijk is het even door de zure appel heen bijten, maar je krijgt er wel veel voor terug,’

overlast tot een minimum te beperken’

3


Huurwoning verbouwen?

‘We hebben nu veel meer leefruimte!’ In vijf jaar tijd heeft de huurwoning van de familie Van Gastel flink wat veranderingen ondergaan. Martin van Gastel: ‘We hebben de woning helemaal naar onze smaak verbouwd en ingericht.’

‘Vijf jaar geleden zijn we hier komen ­wonen. Het was aan de buitenkant een nette woning, maar we vonden hem wel wat klein en van ­binnen nogal afgeleefd. Daarom hebben we hem flink onderhanden genomen. We zijn begonnen met het vernieuwen van alle binnendeuren en het behangen van de muren. Daarna hebben we van twee slaapkamers één gemaakt en de z­ older uitgebreid met een dakkapel. Voor de meeste klussen hoefden we

geen toestemming te vragen, maar voor de dakkapel geldt wel een meldingsplicht. Zolang je je aan de gemeentevoorschriften houdt, is er geen probleem. Woonpunt laat je eigenlijk heel vrij als je iets aan je woning wilt doen,’ aldus Martin van Gastel. Toestemming vragen

Voor de uitbouw op de benedenverdieping moest de familie Van Gastel wel toestem-

ming vragen. Martin: ‘Ik moest vooraf de bouwtekeningen en (installatie)tech­ nische rapporten aan de technisch beheerder van Woonpunt laten zien. Toen dit akkoord was, konden we aan de slag. Een aannemer heeft de constructieve klussen uitgevoerd en een installateur de elektrotechnische zaken. De rest heb ik zelf gedaan. Tussendoor is de technisch beheerder van Woonpunt een paar keer komen kijken. Hij was te spreken over de omvang van de uitbouw en de kwaliteit ervan. Zelf ben ik ook hartstikke trots op het ­resultaat, zeker als ik zie hoeveel extra leefruimte het ons heeft opgeleverd!’

Meer informatie Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan contact op met Woonpunt, ­kantoor Parkstad. Onze medewerkers zijn graag bereid u nader te ­­in­formeren.

Ook verbouwingsplannen?

Ze zijn bereikbaar op maandag tot en

Als huurder van Woonpunt heeft u veel

met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

vrijheid om te klussen in uw woning. Vaak

en ­vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

zelfs zonder dat u daarvoor toestemming hoeft te vragen. Bij ingrijpende verande-

Parkstad

ringen, zoals een aanbouw, moet u wel

Akerstraat 27, 6411 GW Heerlen

vooraf contact met ons opnemen. Vanzelf-

Postbus 2578, 6401 DB Heerlen

sprekend moeten alle veranderingen

T (045) 561 52 15 F (045) 572 96 05

technisch in orde zijn, voldoen aan alle

parkstad@woonpunt.nl ­

wettelijke eisen en bij wijzigingen aan

www.woonpunt.nl

elektrische (gas)installaties of leidingen moet er een keuringsrapport van een erkend installateur aanwezig zijn. Tot slot

Colofon

is het belangrijk dat de verhuurbaarheid

Teksten: Woonpunt, Facet’n

van de woning niet in het gedrang komt

Ontwerp: Zuiderlicht

en de woning mag niet in waarde dalen.

Fotografie: Philip Driessen

Meer weten? In de folder Kluswijzer vindt

Drukwerk: Andi Druk

u alle informatie over de mogelijkheden en regels bij klussen in uw woning. U kunt

Deze krant is gedrukt op

hem aanvragen bij Woonpunt of down-

­FSC-gecertificeerd papier

loaden via www.woonpunt.nl.

Nieuwe auto’s voor Woonpunt U heeft het misschien al gezien: de nieuwe zilvergrijze Woonpuntauto’s. Met de nieuwe auto’s willen we een bijdrage leveren aan een beter milieu. De auto’s (model Toyota Yaris) zijn zeer energiezuinig. Hierdoor veroorzaken ze veel minder CO2uitstoot dan de meeste (eigen) auto’s waarmee de Woonpuntmedewerkers tot voor kort in de wijken reden. Bovendien bieden we de gebruikers van de nieuwe auto’s een cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aan. Daarin leren ze hoe ze nóg zuiniger en veiliger kunnen rijden. De nieuwe auto’s hebben nog een voordeel: u weet zo precies waar en wanneer een van de Woonpuntmedewerkers in uw wijk aanwezig is. Schroom niet om hem of haar aan te spreken als u bijvoorbeeld een vraag heeft. Overigens blijven de medewerkers van Serviceonderhoud en de wijkbeheerders gewoon in hun vertrouwde witte Woonpuntbestelwagens rondrijden.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend Zomer 2010

Bewonerskrant Woonpunt, editie Parkstad, zomer 2010  
Bewonerskrant Woonpunt, editie Parkstad, zomer 2010  

Bewonerskrant Woonpunt, editie Parkstad, zomer 2010, #13

Advertisement