Page 1

Stoel “OTIS”

_______________________

Verkrijgbaar in 4 kleuren

€149 Optioneel: armsteunen €40

bekijk alle meubelen op

www.xooon.com

n ew�


V I T R I N E “ FA N E U R ” 195 cm hoog met LED-verlichting

€ 12 9 9

Stoel “OTIS” _______________________ Combinatie stof Kibo en Fantasy met zwart metalen draadframe. Verkrijgbaar in 4 kleuren

€149

Optioneel: set armsteunen €40

TA F E L “ FA N E U R ” In naturel eikenhout met metalen onderstel. Verkrijgbaar in diverse afmetingen. 240 x 110 cm € 119 9

• Gemaakt van naturel eikenhout • Metalen frame • Soft-close systeem • LED-verlichting

n ew�“FANEUR” c o l l e c t i o n

D R E S S E T T E “ FA N E U R ” 170 x 120 cm met LED-verlichting

€ 129 9 € 119 9 IN TROD UC TIE

:

g €10 0 k o r t i n Designkrukje “OWEN”

€79

bekijk alle meubelen op

www.xooon.com


S t a n d a a r d :

• Verstelbare rugleuning, voetensteun en hoofdsteun • Keuze uit 2 onderstellen

O p t i o n e e l :

• Elektrische bediening (ook hoofdsteun) • Keuze uit netstroom of accu

n ew�

Verstelbare rugleuning

v e r s t e l ba a r

o o k a l s l eefhoek

B O E K E N K A S T “ FA N E U R ” In naturel eikenhout, l e d195 e r cm hoog € 6 9 9

verstelbaar

R E L A X FA U T E U I L “ T I R A N A”

t e xt i e l

o o k a l s l e e fh o e k o v e r ig e m a teria l en

leder

t e xt i e l

c o mp l eet m eubel progra m m a

l o s s e uitw a s ba re hoes

o v e r ig e ma t e r i a l e n n a t u u rl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

c o mp l e e t me u b e l p r ogra m m a d i r e c t m eenem en

l o s s e u it wa s b a r e h o es v e r kr i jgba a r in div. a fm etingen

n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n noes ten beva tten g o e d e kw a l iteit

4 -Z I T S X L S O FA “ L I M A” In stofgroep 1 € 10 9 9 d i r e c t me e n e me n In stofgroep 2 € 114 (afgebeeld) u i9 t mu ntende kw a l iteit v e r kr i jg b a a r in d i v. afm etingen s p e c i a l e deta il s

g o e d e kwa l i t e i t v e r kr i jgba a r in divers e kl euren

u i t mu n t e n d e kwa l i t eit v e r kr ij gba a r in divers e m a teria l en

s p e c i a l e d e t a il s 7 l e v e r tij d 5weken

vers tel ba a r

ook a l s leeefhoek r in divers m a teria l en v e r kr i jg b a a r inv e d ri vkre ij rsgba e klaeuren in vele kleuren en stoffen

7 5weken

breedte

in vele elementen

v e r kr256 ijg bcm a a r i n d ivleverbaar e rs e m a teria l en l eder

l e v e r t ijd

Verstelbare voetensteun

tex tiel

v e r kr ijg b a a r i n d iv e rs e m a teria l en overige m a teria l en

com pl eet m eubel progra m m a

Met manueel verstelbare rugleuning, voetensteun en hoofdsteun. In stofgroep 1, op zwart metalen draaivoet € 9 9 9

Verstelbare hoofdsteun


IN TROD UC TIE

:

g €10 0 k o r t i n Comfortsofa “HARLEM” __________________________ 2,5-zits in stofgroep 1 €1099

€999

Optioneel: designpoot +€100

2 , 5 -Z I T S C O M F O R T S O FA “ H A R L E M ” In stofgroep 1 met standaard poot € 10 9 9 € 9 9 9 In stofgroep 2 met designpoot € 129 9 € 119 9 (afgebeeld) Uit te breiden met vele opties. Ook verkrijgbaar als 3-zits.

C O M F O R T- S O F A “ H A R L E M ” Kies uit vele stof en ledersoorten je favoriete kleur

Kies uit 2 poten

1. Metaal antraciet (standaard)

2. Designpoot zwart metaal (optioneel)


vers tel ba a r

C O M F O R T-S O FA “ H A R L E M ”

sofa samen opties! ook a l s l eefhoek

Stel je +Comfort en kies je l eder

vers tel ba a r

tex tiel

ook a l s l eefhoek overige m a teria l en

l eder

com pl eet m eubel progra m m a

tex tiel

l os s e uitw a s ba re hoes

overige m a teria l en na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten

com pl eet m eubel progra m m a direct m eenem en

n ew�

l os s e uitw a s ba re hoes verkrij gba a r in div. a fm etingen

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten goede kw a l iteit

direct m eenem en uitm untende kw a l iteit

verkrij gba a r in div. a fm etingen s pecia l e deta il s

goede kw a l iteit verkrij gba a r in divers e kl euren

uitm untende kw a l iteit verkrij gba a r in divers e m a teria l en

s pecia l e deta il s 7 l evertij d 5weken

r in divers e m a teria l en verkrij gba a r inverkrij diversgba e klaeuren in vele kleuren en stoffen

7 5weken

breedte 214gba cma r in divers e m a teria l en verkrij

l evertij d

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

+Comfort

have it ! y a w � your

opties

Verstelbare zitdiepte (manueel of elektrisch)

uniek!

rug óf ! Standaard uniekextra hoge rug (+7 cm)

Extra luxe zitcomfort met Pocketvering

USB aansluiting (voor opladen telefoon, tablet etc.)


Armstoel “GIULIETTE” _____________________

02

In combinatie stof en lederlook. Met 4-poot zwart op wielen. Voordeelkleuren al voor

E E T TA F E L “ G A R D A”

€219

Met blad in massief kikarhout en luxe metalen X-frame

B E R G K A S T “ G A R D A” 140 cm hoog € 5 4 9

190 x 100 cm € 119 9 220 x 100 cm € 12 9 9 Ook verkrijgbaar met U-frame.

• Luxe kikarhout met doorlopende houtnerf • Frame + fronten massief • Deuren en laden voorzien van Soft-close systeem

“GARDA” c o l l e c t i o n

TIJ DELIJ K:

g €10 0 k o r t i n

D R E S S O I R “ G A R D A” Fronten massief kikarhout, poten metaal. 180 cm breed €999 € 8 9 9 220 cm breed €1099 € 9 9 9 240 cm breed €1199 € 10 9 9 (afgebeeld)

bekijk alle meubelen op

www.xooon.com


ook als leefh o e k

leder

v erstelbaar

* deze armatuur is geschikt voor LED-lampen van energieklassen A++ t/m E

verstelbaar

Hanglamp “VICTOR”*

€229

textiel

ook als leefhoek overige ma t e r i a l e n

leder

te xtiel

compleet m e u b e l p r o g r a mma

losse uitw a s b a r e h o e s

ov erige materialen natuurlijk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a t t e n

c ompleet meubelprogram ma

B O E K E N K A S T “ G A R D A” 190 cm hoog € 59 9 FA U T E U I L “J A X ”

direct mee n e me n

Combinatie van stof en kunstleder. losse uitw asbare hoes

Frame in RVS met kleuraccent.

verkrijgbaa r i n d iv. a fme t in g e n

In 4 kleurcombinaties € 2 9 9

n atuurlijk materiaal, kan n o e s t e n b e v a t t e n goede kw al i t e i t

d irect meenemen uitmuntend e kwa l it e it

v erkrijgbaar in div. afme t in g e n speciale de t a i l s

goede kw aliteit verkrijgbaa r in d i v e r s e kl e u r e n

u it muntende kwaliteit verkrijgba a r i n d iv e r s e ma t e r ia l e n

speciale details 7 levertijd 5weken

verstelbaar

fhtoeerkia l e n neondkivael sr slee ema v e rkrijgbaar inverkrijgba diverse k laeruiro in vele kleuren en stoffen

7 5weken

in vele opstellingen breedte leverbaar 273 cm v erkrijgbaar in diverse ma t el er idael re n

le vertijd

H O E K S O FA “ V O L A R E ” Bestaande uit een 2,5-zits-element en ottomane.

t e xt i e l

v erkrijgbaar in diverse ma t e r i a l e n o v e r ig e ma t e r i a l e n

c o mp l e e t me u b e l p r o g r a mma

l o s s e u it wa s b a r e h o e s

n a t u u r l i jk ma t e r ia a l , ka n n o e s t e n b e v a tten

d i r e c t me e n e me n

v e r kr i jg b a a r in d i v. a fme t i n g e n

g o e d e kwa l it e it

In stofgroep 1 € 179 9 In stofgroep 2 € 19 9 9 (afgebeeld)


Elementensofa “SEGMENTO” 1-Zits element in stofgroep 1. Uniek: Ook los te plaatsen! €449

€399

Stel samen uit vele elementen.

Combineer uit vele stof en ledersoorten je bekleding. Ook mogelijk in duo bekleding


direct m eenem en

l os s e uitw a s ba re hoes verkrij gba a r in div. a fm etingen

jouw

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noes ten beva tten goede kw a l iteit

x x l

direct m eenem en uitm untende kw a l iteit

l ou n ge verkrij gba a r in div. a fm etingen s pecia l e deta il s

bedenk je natuurlijk zélf! goede kw a l iteit verkrij gba a r in divers e kl euren

uitm untende kw a l iteit verkrij gba a r in divers e m a teria l en

s pecia l e deta il s 7 l evertij d 5weken

vers tel ba a r

ook a l s leeefhoek r in divers m a teria l en verkrij gba a r inverkrij diversgba e klaeuren in vele kleuren en stoffen

breedte

in vele opstellingen

leverbaar 287gba cma r in divers verkrij e m a teria l en l eder

hoogwaardig zitcomfort! 7 5weken

l evertij d

tex tiel

verkrij gba a r in divers e m a teria l en overige m a teria l en

com pl eet m eubel progra m m a

l os s e uitw a s ba re hoes

na tuurl ij k m a teria a l , ka n noe s te n be vatte n

direct m eenem en

verkrij gba a r in div. a fm eting e n

goede kw a l iteit

uitm untende kw a l iteit

s pecia l e deta il s

verkrij gba a r in divers e kl eu r e n

ELIJK VAN OFITEER TIJD PRverkrij gba a r in divers e m a t e r i al e n

10 % k o r t i n g

7 5weken

l evertij d

X X L E L E M E N T E N S O FA “ S E G M E N TO ” verkrij gba a r in divers e m a t e r i al e n Bestaande uit 4 elementen.

(2,5-zits element met 1 arm, hoek large, 1-zits XL zonder arm en longchair) In stofgroep 1 €2946 € 26 4 9 In stofgroep 2 €3146 € 2 8 4 6 (afgebeeld)

E LE M E N T E N SO FA “ S EG M E N TO” Uniek! Elk element is ook los te plaatsen (360º afwerking) A

Breid je lounge uit met bijpassende “SEGMENTARO” tafeltjes!

A

A

B DUO bekleding

UNI bekleding


direct m eeneme n u i tm u n te n de k wal i te i t

verkrij gba a r i n di v. af m e ti n g e n s pe ci al e de tai l s

TIJ DELIJ K:

g €20 0 kortin

goede kw a l itei t ve r k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n

Sofa “PHOENIX” ___________________

uitm untende k wal i te i t ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e

3,5-Zits in leder Cuba (ledergroep 30) €2099

v i n t a g e

€1899

s pecia l e deta i l s 7 l e ve r ti jd 5weken

Optioneel: designpoot +€100

al sr slee emf ate h oerki al e k r irjg ne ndi ve verkrij gba a r inve dirve s ebaar k l e uirook in vele kleuren en stoffen

leather

ve r s te l baar

7 5weken

in vele opstellingen breedte leverbaar 257gba cma r i n di ve verkrij r s e m atel er ide al re n

l evertij d

te x ti e l

verkrij gba a r i n di ve r s e m ate r i al e n ove r i g e m ate r i al e n

com pl e e t m e u be l pr ve r s te l baar

l os s e u i twas bar e h o ook al s l e e f h oe k

n atu u r l i jk m ate r i aa

l ede r

di r e ct m e e n e m e n

te x ti e l

ve r k r i jg baar i n di v. ove r i g e m ate r i al e n

oeog der am k wal co m pl e e t m e u begl pr m ai te i t

i tm l o s s e u i twas bar eu h oeus n te n de k wal i t

s pe ci al e de tai l s na tu u r l i jk m ate r i aal , k an n oe s te n b

ve r k r i jg baar i n di v di r e ct m e e n e m e n

ve r k r i jg baar i n di v ver k r i jg baar i n di v. af m e ti n g e n

7 5weken

goe de k wal i te i t

Tafellamp “MANDY”*

€79

D R E S S O I R “ K I N N A”

l e ve r ti jd

ve r k r i jg baar i n di v ui tm u n te n de k wal i te i t

Met Soft-close deuren en laden. 220 cm breed € 9 9 9 Ook verkrijgbaar in 150 en 180 cm breed.

s p e ci al e de tai l s

ve r k r i jg baar i n di ve r s e k l e u r e n

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n

7 5weken

l eve r ti jd

ve r k r i jg baar i n di ve r s e m ate r i al e n

bekijk alle meubelen op

www.xooon.com

FA U T E U I L “ G R AT Z ” Frame in zwart metaal. Kies zelf je stof en / of ledersoort. In stof vanaf € 4 4 9

n ew�


tex tiel

bekijk alle meubelen op

overige m a teria l en

com pl eet m eubel progra m m a

www.xooon.com l os s e uitw a s ba re hoes

na tuurl a l , Zka FA UijTkEmUaIteria L “ LU EnRnoes N ” ten beva tten

Frame in RVS. Kies zelf je stof of ledersoort. In stof vanaf € 34 9

direct m eenem en

verkrij gba a r in div. a fm etingen

goede kw a l iteit

uitm untende kw a l iteit

s pecia l e deta il s

S A LO N TA F E L “ K I N N A” In tramwood met zwartmetalen accenten. 110 x 60 cm € 39 9

*in deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E

verkrij gba a r in divers e kl euren

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

7 5weken

B O E K E N K A S T “ K I N N A” 200 cm hoog € 5 4 9

l evertij d

verkrij gba a r in divers e m a teria l en

• Tramwood smoke • Poten in zwart metaal • Deuren en laden met Soft-close systeem

“KINNA” c o l l e c t i o n

Hanglamp “MANDY”*

€179

S TO E L “J A X ” Combinatie van stof en kunstleder. Frame in RVS met kleuraccent. In 4 kleurcombinaties € 159

TA F E L “ C O LO M B O ” Blad massief eiken of kikarhout Ovaal 200 x 120 cm € 9 9 9 Rond Ø 130 cm € 8 9 9 | Ø 150 cm € 9 9 9


verdraaid handig!

“ D A V Y ” Bekleding: Kleuren: Onderstel: Extra:

Kunstleder Tatra Zwart metaal 180º draaibaar voor een gemakkelijke op- en afstap.

Alle barstoelen die je bij ons koopt zijn uitgerust met een luxe draaisysteem. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk op- en afstapt. Handig en bovendien scheelt het overbodig schuiven met de stoel!

€169

“ S C O U T ” Bekleding: Bekleding detail: Kleuren: Onderstel: Extra:

Kunstleder Tatra Stof Calabria RVS 180º draaibaar voor een gemakkelijke op- en afstap.

Barstoel “AIDEN” ___________________

Met zwart metalen frame. Combinatie van stof en kunstleder. Verkrijgbaar in 3 kleuren

€169

€179

@

© XOOON | Onlirefolder_NL_03-2018 | drukfouten, prijs- en modelwijzigingen en kleurafwijkingen voorbehouden. Acties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen. Prijzen geldig t/m 25-03-2018

Bekijk én bestel online op www.xooon.com

180º draaibaar

XOOON Woonboulevard Oldenzaal | geldig t/m 25 maart  
XOOON Woonboulevard Oldenzaal | geldig t/m 25 maart  

XOOON is trendy, opvallend en eigenzinnig. De collectie wordt regelmatig vernieuwd en speelt in op de nieuwste trends en kleuren.