Page 20

Damian Reniszyn | Protezy: Luneta

video performance, obiekt | 2014

Ciało w relacji z obiektami ulega deformacji, zostaje zdominowane na rzecz nowego, organicznego tworu. Wchodząc w relację z obiektami staję się nieczytelny, jakby obiekt zaprzeczał funkcji mojego ciała. Mamy wrażenie, że obiekt staje się protezą ciała, a raczej ciało jest protezą protezy.

Profile for wofwoofarfarf

Woof Woof Arf Arf  

Woof woof arf arf is a thematic, nationwide magazine featuring works of art and scientific texts. Every issue is associated with a series of...

Woof Woof Arf Arf  

Woof woof arf arf is a thematic, nationwide magazine featuring works of art and scientific texts. Every issue is associated with a series of...

Advertisement