Woof Woof Arf Arf Black Hole

Page 1

ISSN: 2391-8896

magazyn artystyczno -naukowy Karolina Balke, Monika Brzegowska Dagny Dobrowolska, Konrad Juściński Anna Katarzyna Domejko Tomasz Drewicz, Katarzyna Hoffmann Katarzyna Klich, Kamila Kobierzyńska Anna Róża Kołacka, Paweł Korbus Ryszard Paweł Kostecki, Marek Kucharski Ewa Kulesza, Kasper Lecnim Izabela Maciejewska, Agnieszka Mastalerz Paweł Matyszewski, Iwona Ogrodzka Martyna Pająk, Natalia Pakuła Agnieszka Piasecka, Aga Piotrowska Eliza Proszczuk, Damian Reniszyn Zuzanna Rokita, Patryk Różycki Marta Stachowska, Maja Starkiewicz Paweł Stasiewicz, Maja Staśko Katarzyna Szaulińska, Natalia Wiśniewska Marcelo Zammenhoff, Ewa Żuchnik

czarna dziura temat numeru

pod redakcją: Marty Ostajewskiej Urszuli Kluz-Knopek

numer 3 grudzień 2016


2

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


3

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


4

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


5

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


6

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


7

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 20169

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


10

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


11

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


12

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


13

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


14

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 201616

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


17

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


18

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


19

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016

Damian Reniszyn |Limited edition instalacja Autoportret II - skan 3d, druk cyfrowy na poliestrze 270x270 cm, Limited Reniszyn - wydruk z poliaktydu (PLA) na drukarce 3D, 15x7x4 cm, autoportret w skali 1:12 (15x7x4 cm), Strój Performera - kombinezon, tkanina, 170x50 cm | 2015 Projekt odwołuje się do charakterystycznego dla kultury epoki postinternetowej aspektu wirtualności i wykorzystuje technologiczne osiągnięcia ostatnich lat – skanowanie i druk 3D. Narzędzia te dają niespotykaną dotychczas możliwość płynnego przechodzenia miedzy materialną realnością a cyfrową wirtualnością. Dowolny przedmiot można zamienić na zbiór danych, które dzięki nowej technologii druku, stają się materialnym obiektem. Główny akcent projektu położono na zagadnienia związane z portretowaniem. Projekt Limited edition zawiera hiperrealistyczny autoportret wydrukowany drukarką 3D w pomniejszonej skali oraz cyfrowe szkice, w tym skany 3D sprowadzone do spłaszczonej tekstury i wygenerowane jako pliki jpg; wydrukowane następnie w monumentalnej skali. Powstały autoportret rzeźbiarski – postać performera – staje się obiektem kolekcjonerskim, idealnym do trzymania w dłoniach, niczym figurka superbohatera z limitowanej edycji, którą możemy kreować swój własny performance w zabawkowej skali. Jednocześnie rzeźba umieszczona w szklanej gablocie, niedostępna do dotykania przez widzów potęguje jej nieosiągalny, limitowany charakter. Na potrzeby projektu został zaprojektowany strój do realizowania performance`ów uwiarygadniający moje intencje a zarazem wizualnie ikonizujący mnie jako postać performera na fotografiach oraz krótkie formy video wynikające z performatywnej aktywności.


20

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


21

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


22

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


23

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


24

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


25

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


26

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 201628

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


29

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


30

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


31

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


32

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


33

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


34

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


35

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


36

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


37

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


38

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


39

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


40

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


41

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


42

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


43

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


44

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


45

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


46

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


47

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


48

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 201650

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


51

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


52

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


53

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


54

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


55

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


56

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


57

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


58

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


59

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


60

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


61

Woof Woof Arf Arf • Czarna dziura • nr 3 • 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.