Page 1

CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club

Nr. 3

15. Årgang Oktober 2010 NCC’s spirende ungdom

Foto: Birger Tørnblad Foto: Anny Hansen

Rytter: Sebastian Poulsen


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@nakskovnet.dk.dk KASSERER Jan Johansson Lupinvej 8 4900 Nakskov - tlf. 54 92 23 87 jan.johansson@nordicsugar.com BESTYRELSESMEDLEMMER Peter Storgaard Tilegade 28 4900 Nakskov - tlf. 54 92 41 54 storgaard@nakskovnet.dk Kim Westen Christiansdalsvej 8 4900 Nakskov - tlf. 30 35 53 25 Johnny Jørgensen Friheden 12 4900 Nakskov - tlf 40 87 33 99 johnnyjorgensen@nakskovnet.dk RYTTERREPRÆSENTANT Kim Westen Christiansdalsvej 8 4900 Nakskov - tlf. 30 35 53 25

KLUBLOKALE Lienlund Rødbyvej 189 4900 Nakskov Nakskov Cykle Club er tilsluttet Dansk Cykle Union (DCU) Dansk Idræts Forbund (DIF) Nakskov Sportsråd Klubbladet ”CYKLEN” udgives af Nakskov Cykle Club (NCC) KLUBBLAD OG HJEMMESIDE Kim Westen (annoncer) Christiansdalsvej 8 4900 Nakskov tlf. 30 35 53 25 Kim Schou (ansvarshavende) Munkholmvej 12 4900 Nakskov tlf. 69 90 00 22 kim.schou@woodys.dk Kim Schou (web-master) Munkholmvej 12 4900 Nakskov tlf. 69 90 00 22

REVISOR Klaus Balch Sørensen Havebyen 6 4900 Nakskov - tlf. 29 27 07 41

DEADLINE for næste nummer

Æresmedlemmer: Arne Nielsen - 4800 Nyk. F. Kurt Zaremba - 4900 Nakskov

25.02.2011 Side 2


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Man må yde for at kunne nyde! Formandens side Formandens side

Det gamle ordsprog gælder: •

når vi hver især planlægger, hvad vi skal yde mht. til træning i løbet af vinteren for at holde formen ved lige og de overflødige kilo fra sidebenene når vinterens klubaktiviteter skal planlægges og gennemføres når aktiviteterne i sæsonen 2011 skal planlægges og gennemføres når der skal vælges medlemmer til bestyrelsen og udvalgene når der skal tegnes annoncer til klubbladet når der skal skrives indlæg til klubbladet og hjemmesiden når der skal trænes med drengene i klubben når arbejdet og klublivet skal fungere godt

• • • • • • • • Flere medlemmer har ydet et stort stykker arbejde med at planlægge og gennemføre de mange arbejdsopgaver/aktiviteter – små som store – der er gennem hele sæsonen, men de kan kun nydes, såfremt vi skriftes til at yde en indsats for at gennemføre dem!

Klubbens sommercup er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi skiftes til at yde en indsats ved at stå for skiltning mv. så alle kan nyde at komme og deltage i de forskellige etaper. Det er bestyrelsens intention, at flere af klubbens øvrige arbejdsopgaver/ arrangementer kan overtages af medlemmerne. F.eks. kan der være et team, der klarer rekordforsøgene, et andet team, der står for klubmesterskaberne osv. på den måde, at man sammen med hjælpere klarer opgaverne. På den måde skulle vi meget gerne kunne bevare det høje aktivitetsniveau, som vi har i klubben. Det er også nødvendigt, at der kommer flere medlemmer i bestyrelsen, så de mange forskellige arbejdsopgaver der kan deles ud til flere personer. --- så jeg håber, at rigtig mange medlemmer kommer til generalforsamlingen med en positiv indstilling mht. til at være med til at yde for at kunne nyde! Med ønsket om en god og aktiv vintersæson - Anny Side 3


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

GENERALFORSAMLING NCC Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 1. november 2010 kl. 19 i Falckvænget nr. 1 Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på www.nakskov-cc.dk) Valg af dirigent Formandens beretning herunder udvalgenes beretninger: • Aktivitetsudvalg (Kim Westen, Johnny Jørgensen) • Bladudvalg/hjemmesiden (Kim S. og Kim Westen) Kim S. fremlægger beretning • Sponsorudvalg (ad hoc) • (Festudvalg) vælges ikke på generalforsamlingen Kassererens beretning (regnskab) Indkomne forslag Valg af bestyrelse • Formand vælges for 2 år ad gangen på lige årstal: på valg Anny Hansen – Anny er villig til genvalg • Kasserer vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal: *)ikke på valg • Valg af 2 – 6 bestyrelsesmedlemmer **(det antal bestyrelsen finder passende): på valg Johnny Jørgensen, Peter Kristensen og Kim Westen. Alle er villige til genvalg. • Udvalg – se under udvalg Valg af rytterrepræsentant (vælges på generalforsamlingen af licensrytterne) På valg Kim Westen – modtager ikke genvalg. Valg af revisor: på valg Klaus Balch Sørensen Eventuelt (hvor ting ikke kan vedtages) *)Der skal findes en person til at aflaste Jan Johansson i kassererjobbet enten med selve regnskabet eller med nogle af de øvrige opgaver. **)Der skal findes en person mere til klare arbejdsopgaverne i bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 26. oktober 2009.

Bestyrelsen Side 4


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Licensryttere I kampen om NCCs Pointpokal har NCCs licensryttere opnået følgende resultater i sæsonen 2010: U15 - Sebastian N. Poulsen - 1 point U17 - Lars Krygermeier - 1 point U17 – Mathis Johansson – 58 point - rykket I Junior Junior – Joachim Heyn – 3 point D-Klassen - Lars Zier Olsen - har ikke haft tid at køre løb H40 – Kim Westen – 6 point H50 – Jan Petersen – 16 point H50 - Kurt Nicolaisen H60 – Kjeld Ole Hansen – 27 point - rykket i H50 H60 - Mogens Rasmussen – 2 point H60 - Tommy Røder - 5 point

Pointpokalen gives til den licensrytter/konkurrencerytter, der har indkørt flest point ved cykelløb i sæsonen. Tillykke til rytterne med de tilkæmpede point.

Side 5


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Tanker efter Lollandsløbet !! I ti år satte jeg skilte op før Lollandsløbet og pillede dem ned igen, når arrangementet var overstået. I år besluttede jeg så, at det nu var min tur til at cykle med. Jeg synes ligesom, at jeg havde aftjent min ”værnepligt” med det organisatoriske arbejde. Jeg havde såmænd et ganske udmærket løb, men når man sådan skal cykle 114 kilometer, er man nødt til - sidst på turen - at bruge lidt psykologiske fif for at klare de sidste kritiske kilometer. Når sveden løber i øjnene og det svider, når lungerne arbejder som en blæsebælg, når benene efterhånden er blytunge og man samtidigt er godt øm i den nederste kødfulde del af ryggen, ja så må man i sit indre finde motivation til at fortsætte. Og her er det tanken om belønningen, når man kommer i mål, der får én til at gøre arbejdet færdigt. Og hvad er så belønningen? Jo, vi er mange, der kører videre på tanken om en kold fadøl og et par grillpølser, når turen er overstået. Man fornemmer ligefrem duften og smagen, og klarer på den måde den sidste del af turen. Således opsat på at få belønningen for 114 kilometers kørsel trillede jeg og andre i mål i dette års udgave af Lollandsløbet. Forestil dig, hvor stor min og andres skuffelse var, da vi måtte konstatere, at der var udsolgt af grillpølser. Følelsen var næsten den samme, som da jeg for mange år siden var til popbal på ”Skandinavien” og dansede tæt med en lækker pige hele aftenen og fulgte hende hjem - selvom hun boede halvvejs til Sandby. Da vi nåede hendes gadedør, sagde hun godnat og lukkede døren for næsen af mig. Og så kunne jeg ellers gå den lange vej tilbage til Nakskov - i regnvejr. I stedet for grillpølser blev vi så henvist til en buffet. Men det bliver aldrig det samme. I Vejle, hvor der er over 3.000 deltagere, i ”Grejsdalsløbet” har det aldrig været et problem at få et par pølser efter veludført arbejde på cyklen. I Nakskov kan man ikke klare at have pølser nok til 200 deltagere. Det er for dårligt. Buffet det kan være godt nok, men en kold fadøl og et par grillpølser efter turen, det er sgu´ en menneskeret. Og så er det sagt. Startnummer 249 Freddy Thygesen Side 6


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

MTB-vintercup 2010 – 2011 Regler: Mødested: Møllemarkskolen, Rødbyvej 60 i Nakskov Samtlige deltagere følges ad til etapens startsted, hvorfra der køres en prøveomgang på ruten. Der sættes IKKE skilte på ruten. Klasseinddeling: ”voksen”-klasse og ”drenge”-klasse Afvikling: - løbene køres over 1 time + 1 omgang: den førende rytter skal køre 1 time, før der ringes med klokken til sidste omgang. Pointgivning: der gives point ud fra antal startende ryttere: er der 20 ryttere til start får vinderen 20 point, nr. 2 får 19 point osv. Startgebyr / præmier: startgebyr 10 kr. pr. etape. Det opsparede beløb bruges til en hyggelig afslutning efter sidste etape. MTB-nummer til cyklen: husk at medbringe dit MTB-nummer fra 2010 Arbejdsfordeling: mht. at afmærke ruten på de enkelte etaper kommer senere Etaper: etape: lørdag den 23. oktober 2010 kl. 13 fra Møllemarkskolen. Reserver følgende lørdage: den 27. nov. 2010 – 11. dec. 2010 – 22. jan. 2011 – 12. feb. 2011 – 26. feb. 2011 evt. med afslutning på Fjorden. Nærmere oplysninger om ruterne, når tilladelserne foreligger. Husk du kan også køre MTB-løb: • lørdag den13. nov. 2010 MTB-tur hos Jane og Jan i Langebæk • søndag den 09. jan. 2011 kl. 10 fra Lienlund – NCCs Nytårsløb • søndag den 16. jan. 2011 kl. 11 i Kragenæs: De fede må svede --MTB-erne fra Maribo – Gertjan, Dorte og Carsten - har lavet et MTB-løb til os i Maribo i Bangshaveparken og Kidnakken. Dato oplyses senere.

Hilsen Johnny og Anny Side 7


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 8


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

NAKSKOV CYKLE CLUB’s

UDVALG 2010 AKTIVITETER: JOHNNY JØRGENSEN, KIM KLUBBLAD: Kim Westen og Kim Schou SPINNING: Anne Nicolaisen

Side 9


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Velkommen til nye ryttere Glædeligt at kunne byde velkommen til nye ryttere – både børn og voksne – som har fået lyst til at træne / cykle sammen med os. Velkommen i Nakskov Cykle Club til: • Morten Bek Nielsen (11 år) - Rolandsvej 13 – 4900 Nakskov • Anton Brun (11 år) – Klokkevangen 14 – 4983 Dannemare • Peter Brun (11 år) – Klokkevangen 14 – 4983 Dannemare • Patrick Nyborg Pedersen (15 år) – Skolebakken 65 – 4900 Nakskov • Benjamin Hansen (15 år) – Rugvænget 26 – 4900 Nakskov • Rasmus Petersen (15 år) - Jødevej 53 – 4900 Nakskov • Ida Johansson (17 år) - Lupinvej 8 – 4900 Nakskov • Bo Jensen – Søllehusvej 12 – 4900 Nakskov • Bo Hampe – Langesø Tværvej 2 – 4913 Horslunde • Per Steen – Skovvænget 17 – 4900 Nakskov Ida og Rasmus har trænet med motionisterne fra Skolegården på Møllemarkskolen. Anton, Christian, Morten og Peter (alle 11 år) træner tirsdag og torsdag eftermiddag. Benjamin, Patrick, Sebastian og Simon (alle 15 år) træner onsdag og fredag eftermiddag. Anny

Harly Petersen Automobiler A/S Tårsvej 10 — 14, 4900 Nakskov Tlf. 54 95 05 33

Se mere på: www.harlypetersen.dk Side 10


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Cykelmagasinet OBS!

Cykel-Motion Danmark 2011

Så er det igen blevet det tidspunkt, hvor du skal genbestille – afbestille eller måske abonnere på cykelmagasinet Cykel-Motion Danmark 2011. Cykelmagasinet udkommer fire gange om året: Forår 2011 i februar – Sommer 2011 i maj – Efterår 2011 i september og Vinter 2011 i december. Ønsker du at abonnere på cykelmagasinet i 2011, skal du senest 15. november 2010 bestille det hos Storgaard Cykler samt betale 130 kr., som er prisen for de fire numre, når du er medlem af NCC. Stykpris i løssalg er 65 kr.

Anny

Side 11


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 12


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Challenge Copenhagen Turbeskrivelse

Sanne og jeg besluttede at deltage i Challenge Copenhagen i vinteren 2009-2010. Challenge Copenhagen er et triathlonstævne på den lange distance, hvor man svømmer 3,8 km, cykler 180 km og løber et marathon (42,195 km). Challenge Copenhagen blev afholdt i centrum af København søndag den 15. august med mål foran Christiansborg. Grunden, til vi valgte at ”udsætte” os selv for denne distance, var, at vi ville prøve kræfter med en mere udholdenheds-præget konkurrence end de kortere konkurrencer, vi har lavet tidligere. Desuden var det første gang, at Ironman-distancen blev afholdt i København, så rent logistisk var der også god grund til at slå til nu. Udfordringen virkede overkommelig på den måde, at vi begge har svømmet meget og har cyklet en del gennem de sidste mange år. Det var derfor hovedsageligt det afsluttende maraton, der virkede lidt skræmmende. Men selvom vi følte os godt forberedt, var der alligevel mange ting, der skulle spille sammen på dagen og meget, der kunne gå galt fx brandmænd, punkteringer, dehydrering, når man er i gang så længe mm.. Rækken af udfordringer startede allerede dagen før selve stævnet, da København og Nordsjælland blev ramt af det kraftigste regnskyl i august måned i cirka 35 år. Det var så slemt, at T1 (skiftezonen fra svømning til løb), hvor vi havde tjekket vores cykler og cykeludstyr ind lørdag eftermiddag, blev totalt oversvømmet i løbet af natten. Arrangørerne måtte derfor arbejde natten igennem for at holde styr på hjelme og cykeltøj, der flød rundt i én stor forvirring. Desuden betød det voldsomme vejr, at kloakkerne flød over og løb ud i havet og forurenede vandet i Amager Strandpark, hvor svømmedelen skulle gennemføres. Det kom efterfølgende frem, at stævne-arrangørerne havde fået besked om, at vandet ikke var frigivet til svømning, inden stævnet blev sat i gang søndag morgen kl. 7:00. Det blev dog ikke formidlet videre til os deltagere pga. ”en fejl” i kommunikationen arrangørerne imellem. Da vi stod op kl. 4:20 og spiste morgenmad, var den kraftige regn imidlertid stoppet, så det var med forhåbninger om godt vejr, at vi kørte til Amager Strandpark kl. 5:00. Sanne skulle starte kl. 7:05 og jeg kl. 7:25. Da vi havde fået vores våddragter på, begyndte det igen at regne, dog langt fra så voldsomt som (Fortsættes på side 14)

Side 13


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

(Fortsat fra side 13)

aftenen/natten før. Vi kom begge fint igennem de 3,8 km svømning, og de brandmænd, vi havde stiftet bekendtskab med på tidligere træningsture i Amager Strandpark, var heldigvis væk denne morgen. Jeg gennemførte svømningen på 48:23, mens Sanne svømmede på 52:39 og vandt en våddragt for den hurtigste svømmetid hos kvinderne. Da vi satte os på cyklerne småregnede det stadig, hvilket betød, at der lå meget vand på vejene. Derfor måtte vi sænke hastigheden de første 15 km gennem den indre by, da vi skulle igennem en masse skarpe sving, inden vi ramte Strandvejen. Men da vi først kom ud på Strandvejen og kørte nordpå mod Humlebæk, kørte det hele fint, selvom folk stadig punkterede for et godt ord på de våde veje. På grund af regnen var en del af de små veje, der skulle bringe os fra Strandvejen ud på Kongevejen og tilbage mod København blevet oversvømmet, så ruten måtte lægges om. Desuden var der en del hjælpere, der konstant måtte stå og øste vand væk fra vejene de steder, hvor vejene kun var delvist oversvømmet (de så ikke helt tilfredse ud, anden gang vi kørte forbi dem efter cirka 4 timers cykling)! Heldigvis undgik vi punkteringer, og da vi efter 90 km igen ramte Strandvejen for at køre ud på anden omgang af cykelruten, var vejene helt tørre. Der var 3 depoter for hver omgang, hvor hjælperne stod og rakte nye drikkedunke, energibarer og geler frem, som man kunne gribe i forbifarten, hvilket fungerede rigtigt godt. Sanne cyklede på 5:36:52 og jeg på 4:56:05 (ca. 10 min hurtigere end Rolf Sørensen :)).

Vi kom begge godt ud på det afsluttende løb, og solen var nu så småt begyndt at komme frem bag skyerne. Der var mødt ekstremt mange tilskuere op langs løberuten (ca. 115.000!), der heppede og hjalp os deltagere gennem strabadserne, så meget de nu kunne. Det var virkeligt fantastisk at opleve så stor opbakning, og man mærkede næsten ikke, at kroppen var ved at være godt træt før sidste halvdel af løbet, hvor vi begge gik en del ned i tempo. Udover trætte ben kæmpede vi begge med maveproblemer på den sidste omgang på løbet, hvilket muligvis hang sammen med det forurenede vand, vi havde svømmet i tidligere på dagen. Trods hård kamp kom vi begge gennem løbet, og det var en helt fantastisk fornemmelse at løbe over målstregen foran familie og venner som jernmand/jernkvinde. Sannes løbetid blev 4:14:30 og min 3:55:53. Desværre fik vi efterfølgende så ondt i maven, at der ikke var meget overskud til glæde os over vores sluttider på henholdsSide 14


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

(Fortsat fra side 14)

vis 10:49:09 og 9:47:44, der var klart hurtigere end de tider vi håbet på inden konkurrencen startede. Først cirka 3 døgn senere (og 4-6 kg lettere) var de maveproblemer, svømningen sandsynligvis havde forårsaget, ovre. Set i bakspejlet har det træningsforløb og selve konkurrencen været en positiv og meget lærerig oplevelse, og det er helt sikkert værd at overveje at forsøge at gentage succesen til næste års Ironman-konkurrence. Af: Kasper Didriksen

Foto: Til højre - Sanne

Nederst - Kasper

Side 15


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

DM for B&U 2010 I weekenden den 21. og 22. august 2010 deltog Sebastian Nysted Poulsen i DM for B&U, arrangeret af Holstebro CC. Om lørdagen blev der kørt en enkeltstart på 16,5 km. Den kørte Sebastian på ca. 28 min., hvilket rakte til en placering i B-feltet til søndagens linjeløb på 49,2 km. Her blev Sebastian nr. 7 i tiden 1:23:54 - hvilket gav 1 point og en pokal. Tillykke fra NCC !! Nedenfor ses glimt fra weekendens stævne.

Side 16


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 17


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Årets pokal-mestre ses nedenfor - Tillykke !

Side 18


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 19


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Træningslejr i Toscana Turbeskrivelse

Jeg var af sted på en træningslejr med cykelskolen fra CELF. Vi var 11 der skulle af sted på en 10 dages træningslejr. Ud over os unge så havde vi Claus Westerholt (afdelingsleder på CELF) og vores træner Flemming Skov

med på turen. Vi tog af sted onsdag den 7. april, kl. 06 fra CELF i Nykøbing. Vores cykler var blevet hentet om mandagen og kørt ned til hotellet. Vi blev kørt ned til Lübeck lufthavn, hvor vi skulle flyve fra. Vi skulle have været fløjet kl. 12.45, men vores fly var omkring 1 time forsinket, så vi sad lang tid og bare ventede i lufthavnen. Da vi endelig var kommet ned til Pisa, blev vi kørt til vores hotel, som lå nede på strandpromenaden. Vi boede to sammen på hvert værelse med undtagelse af den ene piger der var med. Hun boede alene. Vi var allerede ude at køre den første dag, hvor vi kørte en lille tur på omkring 1t 30 min. Vi var ude at prøve nogle små bakker, hvor der blev kørt lidt til op af dem. Det var den tungeste af os ovre fra skolen, der var hurtigst oppe alle gangene den første dag, så om aftenen var det ham, der fik ”dagens præmie”. Det var noget der blev uddelt hver aften til den, der havde udmærket sig på den ene eller anden måde (jeg nåede at få den 2 gange). Vi var ude og køre hver dag. Turene var på omkring 4 timer hver gang. Vi var ude og køre på nogle forskellige bjerger/bakker. På den 2. dag havde vi turens eneste styrt. Det var en der styrtede på vej ned ad et bjerg, men der skete heldigvis ikke så meget hverken med ham eller hans cykel. Midt på turen lå der en test, hvor vi skulle køre op ad Monte Serra, hvilket også er det bjerg, mange af de professionelle bruger til at køre test på. Vi havde, inden at vi kom hen til stigningen kørt omkring 70 km. Stigningen var ca. 11 km. Da vi skulle køre op ad det, tog Claus tid på os, så vi kunne se, hvor hurtigt at vi kørte op. Vi blev sendt af sted samlet, men der gik ikke lang tid, før vi lå, som vi plejede at gøre på stigningen. Vi kom da også i nogenlunde sammen rækkefølge som vi plejede, hvilket betød at jeg kom op som den fjerde. En af dagene var vi også ude at køre en tur med Rasmus Guldhammer, der også har gået på cykelskolen. En af dagene havde Velo Tours guider lavet en tur for os, hvor vi skulle cykle rundt Side 20


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

og se forskellige ting. Det blev samtidig til den længste tur, vi havde dernede. Den endte på omkring de 6 timer og lige omkring de 120 km. Vi havde også en dag, hvor vi var i Firenze og gå rundt, der var egentlig meget hyggeligt. Vores cykler blev sendt hjem dagen før vi tog hjem. Men så skete der ligesom noget med en vulkan oppe på Island, som gjorde, at vi måtte blive i Italien i 3 dage mere. 3 dage der føltes som lang tid, dels fordi vi ikke havde vores cykler, så der var ikke ret meget at lave, dels fordi vi ikke vidste, hvor længe vi skulle blive dernede, men Velo Tours fik skaffet en bus, som kørte ned og hentede os. Det var en rigtig god tur, med nogle gode træningsture og nogle gode dage dernede. Hilsen Joachim Heyn.

Cykelholdet fra CELF i Toscana

Side 21


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 22


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

54 92 18 88 - TRÆLAST VESTLOLLANDS TRÆLASTHANDEL Tømmergade 7 - Nakskov www.stark-byg.dk

Side 23


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Turen til Tjekkiet

Jeg var enormt glad, da jeg blev spurgt om jeg ville stille op for distrikt sjælland til løb nede i Tjekkiet – som er på 4 etaper i området omkring Louny fra den 9. til den 11 Juli med 2 halv etaper den 10. Løbet er et internationalt løb med deltagelse fra Tyskland, Belgien, Holland, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet, Danmark, Polen og vist nok et par andre. Jeg svarede selvfølgelig, ja efter jeg havde haft takket nej tak til selvsamme løb sidste år. Vi var fire drenge mig, Simon (Næstved), Emil(Rødovre) og Frederik (Lyngby). Vi skulle have været 6 på holdet; men da der ikke kunne skaffes ledere nok måtte vi nøjes med 4 ryttere. Jeg var lidt spændt over at skulle ned og køre, og de sidste to uger før vi skulle af sted, havde jeg ikke været helt på toppen, så jeg var lidt nervøs for min egen præstation dernede. (Fortsættes på side 25)

Side 24


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

(Fortsat fra side 24)

1. etape var en bjerg etape og den gik desværre som jeg havde frygtet, jeg havde en dårlig dag og satte over 14 minutter til i klassementet, så klassementet var væk. Men heldigvis havde Simon en god dag, selvom det at køre opad ikke er hans speciale fik han alligevel fightet sig frem til en 2. plads. Frederik fik også kørt nogle bjergpoint ind så han lå nr. 3 i bjergkonkurrencen. Dagen efter startede vi med en enkelstart på 10 km, jeg havde heldigvis fået det godt igen og kørte en fornuftig enkelstart. Simon kørte nu også den enkelstart han kunne men den var bare ikke god nok til at forsvare 2. pladsen med, så han lå nu 3’er sammenlagt. Senere sammen dag skulle vi køre 3. etape, som skulle være et gadeløb, så jeg havde glædet mig helt vildt til noget fladt terræn. Men da vi kom der ud, fandt jeg ud af at ruten lå i en dal med en pæn knold på. Det var en sjov etape og jeg følte nu at jeg havde overskuddet. Der var indlagt præmie spurter, og jeg blev 3’er på to af dem, den ene hvor jeg blev 3’er i spurten, som var så tæt så man ikke anede hvem der blev 1’er, 2’er eller 3’er og den anden vandt jeg nede fra feltet, mens der lå to mand ude. Det blev en etape hvor der ikke skete det store i selve klassementet. Den 4. og sidste etape – konge etapen - gik taktikken på at Emil og jeg skulle lukke huller mens Frederik og Simon skulle spare sig til afslutningen. Der var bonus sekunder til de 4. første og det var vigtigt at holde en Østriger fra at få mere end 5 bonus sekunder. Emil udgik tidligt i løbet med en knækket kæde, så jeg var stort set ene om at lukke udbrudsforsøgende. Tingene flaskede sig som det skulle og favoritgruppen var samlet til afslutningen som var en 2 km stigning – vi var hen over den stigning 6 gange. Jeg måtte slippe ca 300 meter fra mål, mens Frederik vandt etapen og Simon beholdte den samlede 3. plads. Mathis

Side 25


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Turbeskrivelse

Tour des Alpes – en cykeltur over de store bjerge i Alperne

Indledning Om efteråret når vinden blæser og det er ved at at blive koldt og mørkt er det måske tiden, hvor den kommende cykel-sæson planlægges. Hvis du hører til dem, som om vinteren planlægger den kommende sæson – evt. med en cykeluge i sensommeren, så ved du, at der skal trænes regelmæssigt og måske meget, for at være klar til dine eller dit mål. Med tankerne på, at der skulle være et ”mål” med cykeltræningen i 2010 havde jeg tilmeldt mig La Marmotte (et endags motionscykelløb i bjergene omkring L’Alpe D’Huez), men valgte så i stedet at tilmelde mig ”Tour des Alpes” med Velo Tours som arrangør. Det afgørende for dette valg var, at andre cykel-motionister fra Nakskov Cykle Club havde valgt dette arrangement. Disse klubmedlemmer er Ole Christensen, Tommy Jensen, Arne Larsen og Jørgen L. Jensen og vi har tidligere været på ”Coast to Coast” tur til Pyrenæerne sammen, så vi kender hinanden. På arrangørens hjemmeside kan man se ruteplan og samlede km og højdemeter for en sådan tur, ligesom der er anbefalinger til træningsomfang mv., så man har et godt udgangspunkt for at planlægge sæsonens træning og at komme i den rigtige form. Tour des Alpes er en cykel-ferie, hvor vi cykler fra hotel til hotel og hvor bussen medbringer kufferter mv. På dagens etape er der en service-bil med, som dels medbringer de smurte baguettes og dels medbringer det skiftetøj til dagens rute, som man selv har pakket og afleveret om morgenen. Vi fordeles i 3 grupper – alt efter styrke og hver gruppe (ca. 11-14 ryttere) har så sin egen guide, idet Velo-Tours medbringer erfarne guider/ryttere til disse ture. Os fra Nakskov startede efter eget ønske således: Arne, Ole og Tommy i gruppe 2 og Jørgen og Kim i gruppe 3 – men senere viste det sig, at Arne var så godt kørende, at han allerede fra det første bjerg kørte med gruppe 1 og fortsatte der resten af turen. Når man er på sådan en tur med Velo Tours er døgnet fastlagt skematisk og en plan for dagen ser ofte således ud:

Side 26


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Morgenmad: Afgang på dagens etape: Frokost: (Baguette m/pålæg) Hjemkomst Fritid Orientering om næste dags etape Middag/aftensmad

kl. 07:30 kl. 09:30 På et godt sted på dagens rute kl. 16 – afhængig af etapens længde kl. 16 -19 kl. 19:15 kl. 19:30

Turen Dag 1 - Transport til Cuneo Forårets cykel-mæssige højdepunkter er overstået – såsom Grejsdalsløbet, Forårsklassikerne og Tour de France, og også sommerferien med familien, så her først i august 2010 er vi klar til Tour des Alpes. 7. august 2010 stiger vi på i Roskilde, hvor bussen holder klar. Da vi skal køre ca. 27 timer i bus, har flere taget støttestrømper på, så ben og fødder ikke hæver så voldsomt. Men prøv at forestille dig, hvor smarte vi ser ud i korte bukser, støttestrømper og sandaler ! Det var vist godt, at vi kunne gemme os i bussen. Der var opsamling på Fyn og i Jylland og da vi nåede grænsen var der kun 24 timers transport til Cuneo. De fleste havde madpakke, en god bog og lidt musik med på turen, så lige pludselig var vi nået frem til et solrigt Norditalien ca. 60 km fra Torino i byen Cuneo. Dag 2 - Cuneo Efter godt forarbejde fra rejseleder, Mona Sørensen fra Velo-Tours kunne vi få vores værelser ved middagstid og vi aftalte at tage en cykeltur over middag – blot for at få rørt benene, som var lidt stive efter den lange bustur. Det blev en forholdsvis kort tur på ca. 25 km – men hvilken ! Guiderne var ikke med på denne tur, men der var nogle deltagere på holdet, som havde studeret området og mente vi kunne køre lidt uden for Cuneo, for derefter at køre lidt op og lidt ned. Efter ca. 10 km drejede vi ind på en smal vej – forbi en restaurant med søndagsgæster, som netop spiste søndagsfrokosten. Vi syntes, at det var fantastisk flot, at alle gæster rejste sig og klappede – rigtig hyggeligt – som om de ikke havde set cyklister før. Inden længe blev vi dog lidt klogere. Det viste sig, at der foran os lå en temmelig skrap stigning, som først steg med op til 16% og senere op til 22%, og da vi ikke Side 27


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

vidste hvor lang en stigning vi havde foran os, var der nogle af os, som stod af og gik et stykke – også for at spare benene til mandagens 1. etape. Nu forstod vi bedre klapsalverne først på stigningen. Det var dog ikke så lang en stigning (ca. 1.700 meter), så efter nedkørsel og en lille rundtur var vi igen hjemme i Cuneo, hvor cykler blev afleveret og vi kunne slappe af resten af dagen. 1. etape - Vinadio – Barcelonette (Col de la Lombarda og Col de la Bonette)

Allerførst skal nævnes, at den viste grafik er jf. Velo-Tours planlagte rute, hvilket forklarer forskellen i forhold til den eller de kørte etaper i løbet af ugen. Denne første etape blev betegnet som ”kongeetapen” – p.g.a. dagens 2 høje bjerge og i alt ca. 120 km. For at alle skulle kunne nå at komme hele ruten igennem kørte vi 30 km med bus fra Cuneo, hvorefter opstigningen på ca. 25 km op mod Col de Lombarda kunne begynde. Reelt taler vi om 21,3 km med en stigningsprocent på 6,8%. På dette første bjerg var der tale om utrolig smuk natur og rigtigt godt vejr. Toppen ligger i 2.350 meters højde. Efter at de 3 grupper startede med ca. 1 minuts mellemrum skete der hurtig det, Side 28


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

at rytterne blev spredt henover bjerget – både gruppe 1, 2 og 3 blev blandet godt sammen og denne formiddag kom de første indikationer om, hvem der ikke var i den rette form til disse bjerge. Efter at vi gruppevis samlede op på toppen af bjerget kørte vi igen nedad – forbi Isola 2000 (ligger i 2000 meters højde) og helt ned i bunden i 873 meters højde, hvorefter det igen gik opad. På vej op ad dagens sidste bjerg, Col de la Bonette, som reelt er Europas højeste pas beliggende i en højde af 2.802 meter holdt vi frokost-pause efter at have kørt ca. 66 km. Vi samledes gruppevis og spiste den baguette med pålæg, som guiderne havde pakket om morgenen og medbragt i servicevognen. Dertil drak vi vand, kaffe og spise et par småkager. Derefter gik det igen opad - i en natur som mistede mere og mere af bevoksning mod toppen. Med ca. 900 meter tilbage til toppen, kan man vælge at køre den nemme vej eller tage den stejle stigning til det kunstigt anlagte pas hvor vi skulle samle op gruppevis. De fleste – også jeg - tog den stejle stigning, selv om flere af os lige måtte af og gå de sidste par meter, hvor stigningen var hård og hvor lårene var ømme efter en lang dag i bjergene. Hvis du hører til dem, som ikke kender dette bjerg, så tænkt tilbage til Tour de France i 2008, hvor en rytter fra holdet Barloworld, John Lee Augysten kom først over toppen for lidt efter at miste herredømmet og styrte 30 meter ned ad bjerget! Da alle havde nået toppen, herunder 2 som blev hjulpet op det sidste stykke, ved at blive trukket af ledsagerbilen (fy !) eller sidde med i bilen, var vi klar til turen ned mod hotellet og først tæt på ”mål” fik vi oplyst, at de sidste 3 km til hotellet ligeledes gik opad. Nu var det jo ikke det vi havde forventet, så disse sidste km føltes utroligt hårde på en dag, hvor vi fik cyklet ca. 118 km og 3.700 højdemeter. Det var en lang dag, hvor vi i gruppe 3 først var på hotellet ca. 19:15. Ved hotellet fik vi kufferter og blev placeret på et ældre ski-sportshotel, som ikke havde været beboet siden i vinters. Det fandt vi hurtigt ud af, idet Jørgen startede med at gå i bad, hvor vandet for det første var koldt og for det andet kunne man ikke lukke for vandet igen. Jørgen måtte stikke bruseren ned i toilettet, for at hotelværelset ikke skulle blive oversvømmet. Blandingsbatteriet var i stykker og jeg måtte hente hjælp i receptionen. Vi fik så skiftet blandingsbatteri og kunne så komme videre med aftensmad og til orienteringsmøde om næste dags etape. Side 29


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

2. etape - Barcelonette til Briancon (Col de Vars og Col de Izoard)

Vi vågnede til en flot solskinsmorgen i 1.136 meters højde og dagens program blev at gruppe 1 og 2 skulle køre to bjerge og gruppe 3 et bjerg på dagens rute til Briancon. Vi blev igen sendt af sted gruppevis og gruppe 3 lagde forsigtigt ud og vi kørte de første 16 km samlet, hvorefter benene fik lov at bestemme, hvem der kom først til toppen af Col de Vars i 2.111 meters højde – en stigning over 14,1 km med 5,7% gns. stigning – de sidste 4 km steg voldsomt – her blev gennemsnitsstigningen hævet til 9,5% - hvilket gjorde at mine ben valgte at tage den sidste del af stigningen lidt med ro, idet gårdsdagens stigning havde sat sit aftryk på kroppens kræfter. Os fra Nakskov var dog igen i dag mellem de første der nåede toppen, særligt godt kørende var Jørgen Jensen, som blev toer. Vi måtte igen vente på de ”tunge” i feltet og der var også et par af rytterne, som på vej nedad skulle undervises i, hvordan man kører nedad et bjerg. Frokosten blev holdt i bunden efter nedkørslen – lidt i skyggen, da det var blevet en varm dag. Vi var ”hjemme” ca. kl. 16.00 og der var tid til lidt eftermiddagshygge, efter at vi havde fået vores værelser og cykeltøjet var blevet hængt op. Vi kigger lidt på byen og området – nogle køber lidt forsyninger og vi slapper af indtil kl. 19.00, hvor vi Side 30


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

informeres om næste dags program. Denne dag kørte gruppe 3 ca. 94 km og 1.720 højdemeter. Gruppe 1 og 2 kørte lidt flere km (vistnok 10-12 km og havde ca. 1.000 højdemeter mere end os). De kørte over Col de Izoard op i 2.361 meters højde – 14,5 km opad med en gns. stigning på 6,9%. 3. etape - Briancon til Valloire (Col de Lautaret og Col du Galibier)

Dette var en af de dage, som jeg havde glædet mig til, idet vi i dag skulle henover Col du Galibier – et bjerg, som jeg kun kendte til via cykelløb i TV. Der var 37 km til toppen af Galibier og gruppen fulgtes til toppen af Col du Lautaret, som ligger i en højde af 2.058 meter. Herfra kørte man sit eget løb til toppen af Galibier, som er på 8,5 km og med en gns. på 6,9% - allersidst før toppen rammer man 12%, så her kom pulsen helt op. Jeg kunne fra starten i Briancon mærke, at jeg nu igen – som på første dag – havde ”gode” ben og var ivrig efter at få lov til at køre, men måtte slappe lidt af og bare følge med og nyde den rigtig flotte udsigt på vej mod Col du Lautaret. Vi så gletchere og sne på toppen af de høje bjerge omkring os og efterhånden som vi kom længere op kunne vi også mærke, at temperaturen faldt. Side 31


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

På toppen af Col du Lautaret gjorde vi holdt og fik tanket op, så vi havde vand til turen mod toppen af Galibier. Da Jørgen Jensen og jeg var klar til at køre videre, var de fleste fra vores gruppe kørt mod toppen, så det betød, at der var noget at køre efter på vej opad bjerget. Jeg har det sådan, at jeg prøver at finde en rytme i kroppen, som gør at jeg (efter omstændighederne) får et let tråd ved både at trække og træde med fødderne og det kan jeg gøre indtil stigningsprocenten kommer over 8%, så skal jeg kæmpe noget mere og trådet bliver tungt. Jeg kom i gang og snart hentede jeg den første fra vores gruppe og inden jeg nåede toppen havde jeg hentet alle fra gruppen – lige med undtagelse af vores velkørende guider. En dejlig formiddag, som blev gjort helt perfekt af, at vejret var med os – det var lunt og der var den flotteste udsigt fra toppen af Col du Galibier, hvilket sjældent sker. Efter at der var blevet taget fotos af både udsigten og af os selv, var der en 18 km nedkørsel til Valloire, som det meste af vejen var god og gav mulighed for, at sætte tempoet i vejret. Da vi nåede Valloire, som ligger i 1401 meter højde var temperaturen steget og det var dejligt vejr. Det var i dag en kort tur på 46 km og 1.254 højdemeter, så frokost-baguetten og lidt rødvin blev fortæret ved hotellet på græsplænen med udsigt til mtb-ryttere som kørte ”down-hill” på skråningerne. 4. etape - Moutiers til Moutiers Denne dags oprindelig tur skulle have været en tur på 163 km fra Valloire til Moutiers – henover Col de L’Iseran (2.770 meter højde), men turen blev aflyst p.g.a. regnvejr. Beregninger viser, at der ville havde været iskoldt på toppen med temperaturer under frysepunktet. Guiderne viser at de i sådanne tilfælde er handlekraftige og vi kørte istedet med bussen til Moutiers, hvor det over middag blev tørvejr og solskin, så der blev arrangeret cykelture om eftermiddagen (gruppevis). Gruppe 1 og 2 kørte mod Courchevel og gruppe 3 kørte en tur til det måske ukendte Notre Dame du Pré med en stigning på ca. 12 km og 1.000 højdemeter. Denne dag var Jørgen Jensen igen godt kørende og var først på toppen. Efter 42 km og et café besøg var vi tilbage ved hotellet kl. 16.00.

Side 32


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

5. etape - Moutiers – Valloire (Col du Madelaine og Col du Télégraphe)

Vejret var igen godt og vi kørte fra hotellet kl. 09.30 på vej mod endnu et legendarisk bjerg, som jeg endnu ikke havde prøvet at bestige. Efter 8 km fælles tur (alle grupper) bliver vi sendt afsted gruppevis fra bunder af Col du Madelaine. Når man starter i gruppe 3 kan man fornemme om man kan følge med de ryttere fra andre grupper. Nogle bliver overhalet og man bliver selv overhalet. Det er nøjagtigt som virkeligheden – forstået på den måde, at hvis man forcerer fra starten, så er der stor mulighed for at kræfterne slipper op før toppen og de 24,5 km til toppen af Col du Madelaine er en lang vej – gns. på 6,3 %. For mit eget vedkommende havde jeg fundet en god rytme, som dog blev ødelagt på de steder, hvor bjerget stiger mere end 8% - her fik jeg igen kontakt bagfra af ryttere, som jeg var kørt forbi – herunder Tommy Jensen. Vi fulgtes dog ad hele vejen til toppen. På vej mod toppen bliver det overskyet og det betyder at det er koldt at stå stille og da vi runder Col du Madelaine er det kun med et forholdsvis kort stop. Vi venter lige på Jørgen Jensen og Ole Christensen for derefter at køre 20 km ned i bunden af bjerget, hvor vi skal holde frokost. På nedturen er det så de lidt tungere drenge, som fører an, så Ole og Tommy kommer først til frokost. Efter frokosten kører alle samlet mod Col du Télégraphe forbi opkørsel til andre kendte stigninger i området, som Col du Glandon og Col du Croix de Fer og pludselig har vi en 12 km stigning med 7,3 % hele vejen til toppen af Col du Télégraphe. Her er det godt at køre lidt i skygge for nu er det varmt og solen bager ned mod os. Der var et enkelt styrt i bunden, men mere fordi alle nu skal koncentrere sig om den rette gearing inden det går opad. Fra toppen af dagens sidste bjerg er der ca. 5 km hjem til hotellet, så allerede på Side 33


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

toppen af bjerget var der en god stemning, og vi skulle jo alle fotografes med skiltet ”Col du TéléGraphe” i baggrunden. Hjemme ved hotellet havde Arne Larsen sørget for, at der var en kold øl til alle os fra Nakskov. Endnu en god cykeldag var slut. Denne dag kørte vi 94 km og 2.814 højdemeter. Om aftenen – hvor mine ben var lidt stive, var der middag på en Michélinrestaurant ved hotellet – endnu en god oplevelse. 6. etape – Valloire til Alpe D´Huez ( Col du Galibier og Alpe D´Huez)

Denne sidste cykeldag i alperne havde nu sat sine spor på flere af os ryttere. Jeg var blevet forkølet og følte mig sløj, men valgte alligevel at tage cyklen, frem for at skulle sidde i bussen på vej til Alpe D´Huez. Inden starten kunne jeg dog se, at flere havde valgt at stoppe her – også fordi vejret var gråt og køligt og der var snak om, at vi skulle have regnvejr senere på dagen. Vi kom af sted og nøjagtigt som på turen til Col du Vars valgte jeg at tage den lidt med ro opad den 18 km lange opkørsel til Galibier, som vi igen skulle forcere – blot fra den anden side end tidligere på ugen. Det var godt, at vi havde set hvor smukt det kan være fra toppen af Galibier, fordi i dag var sigtbarheden ringe og det var rigtig koldt, så det var godt at jeg havde husket varmt tøj og vinterhandsker – men alligevel rystede både cykel og jeg på vej nedad i det kolde vejr. Side 34


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Der blev gjort holdt på Col du Lautaret, hvor der var café-besøg med varm kakao – inden vi forsatte ned mod bunden i nærheden af Bourg d’Oisans, hvor vi nød frokost og mentalt ladede op til den sidste del af turen. Fra bunden af Alpe D´Huez er der 13,8 km til toppen med et gns. på 8,1% og især de første 3 km er utroligt hårde, for her stiger det op til ca. 10%. Vejrudsigten passede fint, for efter at have påbegyndt opstigningen til Alpe D´Huez var det begyndt at regne og man blev våd. Det betød, at det varmemæssigt var til at holde ud, at køre opad bjerget. Man gør sig sine tanker på dette legendariske bjerg og da det var tredje gang, ville jeg prøve om jeg kunne køre lidt hurtigere opad bjerget denne gang i forhold til tidligere. Jeg blev overhalet af 2-4 ryttere på vej op, som var rigtig godt kørende – det var nu ikke nogen fra vores selskab. På toppen af Alpe D´Huez kunne jeg registrere, at turen op havde taget 1 time og 11 minutter, hvilket er en forbedring på 10 minutter i forhold til tidligere. Hurtigste rytter i selskabet fra ”Velo-Tours” kørte op på ca. 52 minutter. På toppen af Alpe D´Huez var det om at få regnjakken på, for nu blev det koldt, når der ikke skulle bruges flere kræfter på at cykle opad. En lidt ærgerlig afslutning, men hellere regnvejr på vej mod toppen end at køre i regnvejr hele dagen. I dag kørte vi 80 km og 2.434 højdemeter Efter at have fundet hotel, fået et varmt bad og fået varmen i kroppen var det dejligt at slappe lidt af inden den obligatoriske afslutningsceremoni med champagne og chips/kager og tale fra tur-leder, Mona Sørensen. Senere skulle vi mødes til den afsluttende middag på et nærliggende hotel på Alpe D´Huez. Vi sluttede af med 3 retter god mad (vi havde nu fået god mad hele ugen) men denne sidste dag føltes lidt særligt. Vi var tilbage på vort hotel ca. kl. 22.00 og der var afgang mod Danmark tidligt næste morgen. Dag 9. – Alpe D´Huez – Roskilde Foran os lå igen en lang tur i bus. Der var ro i bussen og mon ikke vi alle bare ønskede at hvile benene efter denne cykelmæssige store oplevelse. Nogle i bussen ser frem til nye eventyr, mens der sikkert er andre, som inderst inde siger ”det gør jeg aldrig igen”. Det kan også være at nogle har erfaret, at det først er sjovt, når træningsindsatsen er gjort og man kan cykle med hele dagen. Tidlig mandag morgen var vi nået til Roskilde, og der var kun et par timer til vi igen var hjemme i Nakskov – en masse oplevelser rigere. Tak til Ole, Arne, Tommy og Jørgen for en masse gode oplevelser. Kim Schou Side 35


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Ved Dampmøllen 1 4900 Nakskov Tlf. 54 92 14 15 – Fax. 54 92 12 29

Side 36


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 37


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 38


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 39


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

ENDNU ET NCC-TILBUD til dig! Et godt tilbud !

Eftermiddagsholdet mødes tirsdag og torsdag kl. 13 på Møllemarkskolen, Rødbyvej 60 i Nakskov. Et tilbud til dig, der har lyst til og mulighed for at holde formen ved lige ved at cykle på landevejen. ALLE, der kører med ud på træningsturen kommer også hjem sammen med dagens deltagere. Det lover Ove Christensen, der er initiativtager til eftermiddagsholdet. EFTERMIDDAGSHOLDET kørte første gang tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 13 fra Møllemarkskolen. Træningen foregår på racercykler/vinterracere lige pt. Deltagerne aftaler, hvilke cykler der køres på hen over vinteren. Du kan møde op, når du har lyst og tid! Du kan evt. kontakte Ove Christensen for at høre mere om ”vedligeholdelsesturene” på Tlf. 54948648 Mobil 30242851 E-mail ove.christensen@mail.dk Side 40


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 41


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 42


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 43


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Tilskud motionsarrangementer Igen i år er der mulighed for, at modtage tilskud til cykelture i ind- og udland.

Tilskud fra NCC

Tilskud til udlandsture max. kr. 150,00 pr. medlem. Tilskud til indenlandsture uden for Lolland Falster er kr. 75,00 pr. medlem, dog max. halvdelen af startgebyret. Hvert medlem kan søge én gang om året. Kontingent skal være betalt. Ansøgningsfristen er senest 14 dage før tilskuddet forventes udbetalt. Ansøgning til kasserer, Jan Johansson.. HUSK så at NCC’s bestyrelse og bladudvalget ser gerne, at du/I som tager på tilskudsgivende ture, giver lidt tilbage i form af en turbeskrivelse/historie til klubbladet – gerne med foto’s.

Side 44


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Side 45


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Årets sommercup 2010 havde deltagelse af 47 ryttere i de forskelling grupper. Gruppe 1 med 15, gruppe 2 med 13 og gruppe 3 med 12 deltagende ryttere. Damer og drenge som nævnt i skemaet. Øvrige placeringer kan ses på www.nakskov-cc.dk.

Side 46


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Kalender’en Ugedag

Dato

Klokken

Arrangement

Sted

Lørdag

23.10.10

13:00

Onsdag

27.10.10

17:30

Mandag

01.11.10

19:00

NCC Generalforsamling

Falckvænget 1

Lørdag

13.11.10

13:00

MTB-tur i Langebæk

Langebæk

Lørdag

20.11.10

08:45

Årsmøde i distrikt Sjælland

Lørdag

27.11.10

13:00

MTB-cup

Møllemarksskolen

11.12.10

13:00

MTB-cup

Møllemarksskolen

Søndag

09.01.11

10:00

NCC Nytårsløb

Lienlund

Søndag

16.01.11

11:00

De fede må svede ..

Kragenæs

Lørdag

22.01.11

13:00

MTB-cup

Møllemarksskolen

Tirsdag

25.01.11

19:00

Sportsrådsmøde i Nakskov

Branderslev

Onsdag

02.02.11

19:00

Ryttermøde

Falckvænget 1

Lørdag

12.02.11

13:00

MTB-cup

Møllemarksskolen

Lørdag

26.02.11

13:00

MTB-cup

Møllemarksskolen

27.03.11

09:30

Sæsonstart 2011

Møllemarksskolen

Oktober

Kalender’en MTB-cup

Møllemarksskolen

Distrikt Sjælland - terminsmøde

November

December Lørdag Januar

Februar

Marts Søndag

Side 47


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: storgaard@nakskovnet.dk

Træningstider Vinterhalvårets træningstider 2010/2011 er som følger: På vinterracer: (evt. skift til MTB aftales mellem rytterne henover vinteren) Tirsdag og torsdag kl. 13.00 fra Møllemarksskolen På vinter-racer: Lørdage kl. 13.00 fra Møllemarksskolen Søndage kl. 10.00 fra Møllemarksskolen På MTB: Lørdage

kl. 13.00 fra Møllemarksskolen

Papir + tryk er sponseret af

Side 48

Nakskov Cykle Club's klubblad nr. 3 - 2010  
Nakskov Cykle Club's klubblad nr. 3 - 2010  

Klubblad for Nakskov Cykle Clubs medlemmer og andre cykelsportsinteresserede.

Advertisement