Page 1

CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club

Nr. 1

22. Årgang - Marts 2017

Medlems-kontingent for 2017

Lollands Bank

Reg. nr. 6520 - konto 0004158228 Du modtager ingen opkrævning! Foto: Birger Tørnblad Rytter: Sebastian Poulsen Undgå rykker betal senest 31. marts 2017


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 24 60 33 35 anny.hansen@youmail.dk

KLUBLOKALE Lienlund Rødbyvej 189 4900 Nakskov

KASSERER Lone Lund Svingelsvej 23 - Nakskov - tlf. 51 94 80 11 lonedjerff@gmail.com BESTYRELSESMEDLEMMER Peter Storgaard Tilegade 28 4900 Nakskov - tlf. 54 92 41 54 info@storgaardcykler.dk Johnny Jørgensen Friheden 12 4900 Nakskov - tlf 40 87 33 99 friheden12@live.dk Rasmus Petersen Jødevej 53 4900 Nakskov - tlf. 40 75 00 75 rasmus.petersen95@gmail.com

Nakskov Cykle Club er tilsluttet Dansk Cykle Union (DCU) Dansk Idræts Forbund (DIF) Nakskov Sportsråd Klubbladet ”CYKLEN” udgives af Nakskov Cykle Club (NCC) KLUBBLAD OG HJEMMESIDE Kim Westen (annoncer) Christiansdalsvej 8 4900 Nakskov tlf. 30 35 53 25 - kikke@sol.dk Kim Schou (ansvarshavende) / Webmaster Munkholmvej 12 4900 Nakskov tlf. 40 98 15 69 - kim.schou@woodys.dk Æresmedlemmer: Kurt Zaremba, 4900 Nakskov Arne Nielsen, 4800 Nykøbing F.

RYTTERREPRÆSENTANT Mads Bæhr Christensen Lavendelvej 26 4900 Nakskov - tlf. 53375886 mhatz_vtec@hotmail.com

REVISOR Kim Schou Munkholmvej 12 4900 Nakskov - tlf. 40 98 15 69 Kim.schou@woodys.dk

DEADLINE for næste nummer

25.05.2017 Side 2


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Formandens side

Formandens side

Skal jeg – eller skal jeg ikke? Skal jeg træne selv i dag, hvor jeg har fri? Bare ud at cykle helt for mig selv og nyde farten, vinden i ansigtet, lyden af cyklen, der fungerer perfekt. Stresse af, nyde naturens lyde og dufte ------ eller skal jeg vente til klubbens fællestræning og køre sammen med de andre i gruppen? Snakke med de andre om løst og fast, blive presset til at køre lidt stærkere og bruge mig selv lidt mere? Er det i aften, jeg skal prøve ”at rykke op” i næste gruppe og finde ud af, om det er dér, jeg skal til at køre for at få mere ud af træningen? ------ eller er det i aften, jeg lige skal tage den lidt med ro og træne sammen med gruppen, der kører langsommere end jeg selv plejer at køre ? Skal jeg køre i korte bukser? ---- eller er det klogere lige at tage de lange på, hvis det bliver koldt, inden jeg når hjem? Blæser det for meget? Skal jeg heller blive hjemme og så cykle en anden dag? Skal jeg deltage i klubbens cykelløb? Skal jeg deltage i nogle af de store motionsløb eller skal jeg køre med på nogle af de mindre løb først og lige prøve mig selv af? (Fortsættes på side 4)

Side 3


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

(Fortsat fra side 3)

Skal jeg – eller skal jeg ikke? Der er mange, mange muligheder, når man har valgt at cykle i sin fritid. Skal jeg – eller skal jeg ikke? Skal jeg tilbyde min hjælp til praktiske gøremål - f.eks. være skiltemand m/k eller kontrol ved cykelløb, jeg ikke selv har valgt at deltage i og så håbe, at andre tager tjansen den dag, jeg gerne vil cykle --- eller skal jeg bare lade være, for jeg deltager alligevel ikke i klub-løbene! - eller skal jeg tilbyde min hjælp i forbindelse med arbejdet til de større arrangementer som NCCs etaper af NCCs MTB-cup og Lollandsløbet, så ryttere, der gerne vil deltage/cykle med – kan det – eller det er ikke mit problem. - måske skal jeg bruge nogle timer og hjælpe til, når der bliver opfordret til at arbejde på området ved Apotekervej eller vedligeholde MTB-stierne ved at køre træflis på – eller skal jeg lade de andre om det, jeg skal alligevel ikke cykle der? Og hvor er det så godt at komme hjem efter cykelturen/ træningen eller arbejdet til glæde for andre rytter i klubben - og føle, at man havde truffet den rigtige beslutning. Måske har man fået en god snak og nogle hyggelige timer sammen med andre NCC-ere!! God sæson og held og lykke med at træffe de rigtige beslutninger! Venlig hilsen Anny

Side 4


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 5


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

NCC fællestræning fra Aktiv EL Start søndag den 26. marts 2017 kl. 09.30 HUSK sommertid! Træningen starter fra pladsen ved Aktiv EL, Linkøpingvej 30, 4900 Nakskov Tirsdag og torsdag aften er der fællestræning på omkring 2 timer. Man kan vælge at køre på ét af følgende hold: Blåt hold for nye ryttere eller ryttere, der vil cykle en hyggelig aftentur, når tiden tillader det - omkr. 35 km. i begyndelse af sæsonen. Grønt hold: for lidt øvede ryttere - distance 45 - 50 km. Gult hold: for trænede ryttere - distance 50 - 60 km. Rødt hold: for øvede ryttere - distance 60 - 80 km. På blåt og grønt hold køres med holdkaptajn På gult og rødt hold vælges holdkaptajn på træningsaftenen. Lørdag eftermiddag og søndag formiddag trænes uden holdkaptajn. Tirsdag og torsdag formiddag kl. 10.00 er der fællestræning fra pladsen ved Aldi, Løjtoftevej 4, 4900 Nakskov. Mødetidspunkter - se træningstider - her i klubbladet. Fællestræningen foregår på racercykel og der skal benyttes cykelhjelm under træningen!

Side 6


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

NCC’s udvalg 2017   

Aktiviteter: Johnny Jørgensen, Anny Hansen Spinning: Anne Nicolaisen Klubblad: Kim Westen og Kim Schou

*************************************************************

Side 7


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

MTB-cup 2016 - 2017

MTB-vintercup 2016 - 2017 blev kørt over 7 etaper med NCC som arrangør af 2 etaper - Skolebakken og Lienlund - LFCK stod for etaperne i Systofte Grusgrav og Hamborgskoven - Maribo MTB var ansvarlige for etaperne ved Kajakklubben og Frilandsmuseet og Per Døssing havde påtaget sig arbejdet med at lave etapen i Kramintse. Terminsplanen var ikke optimal med bl.a. hele november uden løb og 4 etaper på 5 uger. Én af årsagerne kan være, at der ikke må arrangeres løb i Hamborgskoven og Kramnitse i jagtsæsonen. TAK til arrangørerne, der har brugt MANGE TIMER på at lave spor/ ruter til glæde og udfordringer for mange ryttere. Måske kan vi blive bedre til at hjælpe hinanden med at rydde op efter en etape?? TAK for de mange gode billede, der bl.a. kan ses på MTB Falster og www.nakskov-cc.dk. TAK til tidtagerne, der hurtigt efter etapen var klar med etapens resultatliste! 103 ryttere - 143 i sidste sæson - har deltaget i én eller flere etaper. 3 ryttere i H50+ har deltaget i alle 7 etaper. vindere af MTB-cup 2016 - 2017: H1 - Peter Langerup, RobinHus H50+ - Kurt Møller, MTB Falster Damer - Gitte Grejgaard, LFCK Ungdom- Lasse Markersen, MTB Falster Drenge - Simon Hansen, Maribo (Fortsættes på side 9)

Side 8


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Efter 7. etape, der blev kørt ved Lienlund, var der afslutning med cacao, boller og MTB-kage ---- og evaluering af MTB-cuppen. Ved evalueringen blev deltagerne enige om, at MTB-cup 2017 2018 skal:  køres over 8 etaper med sporet i Bangsebro skoven som ny etape  køres med første etape i oktober 2017 og sidste etape i februar 2018 med hensyntagen til MTB-løb på Møn og i Næstved samt weekenderne i forbindelse med skoleferierne i uge 42 og uge 7 fri holdes for etaper.  pointsystem som i 2016 - 2017 - INGEN FRATRÆKKERE! Anny

Side 9


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

LÆS HER, så ved du også at --- LOLLANDSLØBET 2017 - som noget nyt - afvikles på en NY DATO og UGEDAG nemlig lørdag den 19. august 2017 med start og mål på Lienlund, Rødbyvej 189 i Nakskov. Første start kl. 10.00. Løbet arrangeres for 18. gang i samarbejde med Lions Club Nakskov. På distancerne 112 km. - 75 km. og 43 km. er der tidtagning med onlinetilmelding frem til torsdag den 17. aug. 2017 samt tilmelding på dagen mod forhøjet startgebyr. På distancerne 25 km. og 16 km. køres uden tidtagning med tilmelding på dagen. Læs om Lollandsløbet 2017 på www.nakskov-cc.dk hvor der er mulighed for onlinetilmelding. --- NCCs åbne løb, cykelløb for konkurrenceryttere / licensryttere afvikles lørdag den 10. juni 2017 som DM i enkeltstart for Veteranryttere og enkeltstart for alle øvrige ryttere. Løbet har start og mål på Maglehøjvej ved Cirkuspladsen og ruter på Maglehøjvej, Rudbjergvej og Bogøvej. Yderligere oplysninger vedr. cykelløbet kommer på www.nakskov-cc.dk --- cykelmagasinet Cykel-Motion Danmark 2017 nu udkommer 1. marts - 1. juni - 1. september og 1. december HUSK - som abonnent - at hente dit blad hos Storgaard Cykler. --- status på arbejdet med MTB-spor på Apotekervej: sporene er under udarbejdelse - vand og lerjord skal fjernes, før arbejdet kan gøres færdigt. Sitka-graner plantet i efteråret 2015 gror godt. Bøgeskoven bliver åbnet i 2020 og egeskoven bliver åbnet i 2022. Til den tid må der laves - ikke bygges - spor mellem træerne. På et tidspunkt sætter Naturstyrelsen en skrivelse om / beskrivelse af området på informationstavlen ved P-pladsen. Inden længe bliver der arrangeret en arbejdsweekend. Side 10


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Velkommen til nye ryttere Velkommen til nye ryttere, der i løbet af foråret 2017 fåer lyst til at cykle / træne sammen med os. Velkommen til: 

Lene Baltzer, Lavendelvej 21, 4900 Nakskov

Nogle NCC-ere kører på racercykel hele året ---andre NCC-ere kører på mountainbike hele året --og nogle NCC-ere kører på mountainbike om vinteren og racercykel om sommeren. I sommerhalvåret er der fællestræning på racercykel. I vinterhalvåret er der fællestræning på mountainbike. Se mulighederne for fællestræning her i klubbladet eller på NCCs hjemmeside www.nakskov-cc.dk. Husk, du er altid velkommen til at spørge rytterne på dit hold om råd mht. indstilling af din cykel, cykeltræning mv. Er du interesseret i / har brug for en opdateret medlemsliste, er der et link på www.nakskov-cc.dk under kontakt og "kun for medlemmer". Du skal kontakte Kim Schou på kim.schou@woodys.dk for at få login navn og adgangskode.

Anny

Side 11


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Race result – NCCs elektroniske tidtagningssystem – en rigtig god investering, der har gjort det nemt og hurtigt at bringe resultatlister efter et cykelløb – takket være NCCs fire dygtige tidtagere.

Systemet består af en chipmåtte, som rytteren forsynet med chipnummer, kører hen over samt en sort boks, hvor alle data dels er skrevet ind og dels bliver registreret. Chip til brug af denne måtte er placeret i et styrnummer eller et nummer sat om saddelpinden. Tidtagerne: Christian Petersen, Jan Larsen, Jesper Christensen og Mads Christensen har på skift stået for tidtagning og resultatliste. Systemet har med succes været brugt til interne klubløb, Lollandsløbet i august 2016 med både online tilmelding og tilmelding på dagen samt Nytårsløb 2017 med både løbere og mountainbikeryttere. Rigtig godt har tidtagningen også fungeret ved NCCs MTB-cup 2016 – 2017 med 7 etaper. Til nogle etaper har resultatlisten været klar – næsten – før rytteren var kommet ud af badet!!

Når en dame får et par nye handsker hører der ofte også ny hat, taske og sko samt tøj til ------ sådan er det også med race result: den indkøbte chipmåtte er beregnet til tidtagning ved løbeløb og MTB-løb. Til landevejsløb på racercykler skal anvendes en tynd landevejsmåtte. En sådan har bestyrelsen besluttet at NCC investere i. Chip til denne måtte skal placeres på forgaflen. Der skal løbende investeres i chipnumre og ved online-tilmelding skal der betales en afgift –--–- MEN det er en rigtig god investering!!

Anny Side 12


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Mere Træflis!

I 2016 fik NCC træflis fra Julebyen mod selv at sørge for at rive det sammen og køre det til Lienlund, hvor det – med tilladelse fra P&V blev lagt ud på stierne, hvor vi og andre kører på mountainbiker – og det har været rigtig godt! Skulle NCC sige ”ja tak” til tilbudet om at hente træflis fra Julebyen denne gang? Vi takkede nej med ”det store arbejde” i erindring!  og nu har NCC alligevel fået træflis fra Julebyen mod selv at betale for at få det kørt til Lienlund ved ”jem & fix”. Nu er håbet så, at vi evt. mountainbikere – kan hjælpe hinanden med at køre det ud på de stier, der trænger til et lag træflis – alt sammen med tilladelse fra P&V. Kim W og Anny

Side 13


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 14


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 15


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

NB! Landevejsløb 2017 Program og regler for alle NCC’s landevejsløb, kan ses i den folder som uddeles sammen med dette klubblad. Hvis du mister folderen kan du hente den på klubbens hjemmeside. Løb til LF-mesterskaberne er ikke med i folderen.

Side 16


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 17


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 18


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 19


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Ved Dampmøllen 1 4900 Nakskov Tlf. 54 92 14 15 – Fax. 54 92 12 29

Side 20


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 21


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 22


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

www.nakskov-cc.dk

Side 23


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

NCC-klubregler

Tilskud fra NCC

Tilskud cykelture

NCC yder tilskud til cykelture i ind- og udland efter følgende regler: Tilskud til udlandsture max. kr. 150,00 pr. medlem. Tilskud til indenlandsture uden for Lolland Falster er kr. 75,00 pr. medlem, dog max. halvdelen af startgebyret. Hvert medlem kan søge én gang om året. Kontingent skal være betalt. Ansøgningsfristen er senest 14 dage før tilskuddet forventes udbetalt. Skriftlig ansøgning eller via mail til kasserer, Lone Lund. HUSK så at NCC’s bestyrelse og bladudvalget ser gerne, at du/I som tager på tilskudsgivende ture, giver lidt tilbage i form af en turbeskrivelse/historie til klubbladet – gerne med foto’s. Tilskud - spinning NCC yder tilskud til spinning, kr. 100,00 i vinterhalvåret. Hvert medlem kan søge én gang om året. Kontingentet skal være betalt. Skriftlig ansøgning - eller via mail til kasserer, Lone Lund. Tilskud - licensryttere NCC yder tilslud til licensryttere - såfremt rytteren har gennemført/ påbegyndt minimum 5 licensløb og rytteren har hjulpet til (eller har skaffet en hjælper) ved et af bestyrelsen udpeget NCC arrangement. NCC’s gavepolitik

NCC giver en gave / sender en opmærksomhed til en NCC-er, såfremt NCCs bestyrelse har modtaget en invitation til åbent hus eller begivenheden er annonceret som åbent hus-arrangement i dagspressen. NCC sender en opmærksomhed i forbindelse med konfirmation, bryllup og begravelse/bisættelse.

Side 24


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 25


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Sommerhalvårets træningstider 2017 er som følger: Tirsdag og torsdag kl. 17:30 i uge 13, 14, 15 og 16 Tirsdag og torsdag kl. 18:00 fra og med uge 17 Lørdag kl. 13:00 og Søndag kl. 09:30 Helligdage kl. 09:30 Al træning starter fra Linkøpingvej 30 (AKTIV El), 4900 Nakskov

Formiddagsholdet: Tirsdag og torsdag kl. 10:00

Al træning med dette hold starter fra ALDI, på Løjtoftevej 4, Nakskov

Side 26


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Kalender’en

Kalender’en Ugedag

Dato

Klokken

Arrangement

Sted

Lørdag

25.03.17

13:00

Indledningsløb - LFCK

Søndag

26.03.17

09:30

Sæsonstart 2017 (racer)

Linkøpingvej 30

Tirsdag

28.03.17

17:30

Start træningstid

Linkøpingvej 30

Torsdag

30.03.17

17:30

Start træningstid

Linkøpingvej 30

Tirsdag

25.04.17

18:00

Ændring af træningstid

Linkøpingvej 30

Torsdag

27.04.17

18:00

Ændring af træningstider

Linkøpingvej 30

Tirsdag

09.05.17

18:00

10 og 20 km Rekordforsøg

Vindeby Kirke

Tirsdag

30.05.17

18:00

NCC’s pokalkørsel 2017

Asserstrupbakken

Marts

April

Maj

Juni Mandag

05.06.17

Sydhavstrim

Rødby

Lørdag

10.06.17

NCC’s DM for veteraner

Maglehøjvej

Tirsdag

20.06.17

18:00

Klubmesterskab, linjeløb

Asserstrupbakken

Tirsdag

27.06.17

18:00

Klubmesterskab, enkeltstart

Vindeby

Side 27


STORGAARD CYKLER — 54 92 41 54 v/Peter Kristensen — Tilegade 28, 4900 Nakskov E-mail: info@storgaardcykler.dk

Side 28

NCC - 1-2017  
NCC - 1-2017  

Klubblad for medlemmer af Nakskov Cykle Club samt andre cykelsportsinteresserede.

Advertisement