Page 1

EN LASTBIL KOMMER LASTAD BESÖK EN AV VÅRA TRE ANLÄGGNINGAR! NYKÖPING | TROSA/VAGNHÄRAD | HUDDINGE

Korsord på sid. 4 med fina priser

Hur du bygger din egna altan sid. 2

NYKÖPING

TROSA/VAGNHÄRAD

HUDDINGE

NA Svensson Woody Bygghandel Arnöleden 1, Nyköping 0155-26 21 00 www.nasvensson.se info@nasvensson.se

NA Svensson Woody Bygghandel Kalkbruksvägen 2, Vagnhärad 0156-67 57 70 www.nasvensson.se info@nasvensson.se

Woody bygghandel Djupåsvägen 8, Huddinge 08-608 93 00 www.woodyhuddinge.se info@woodyhuddinge.se


Så lyckas du med ditt altanbygge 1. Planering

Uterummets placering i anslutning till huset brukar vara given. Var uterummet placeras beror på en kombination av flera faktorer. Solfaktorn är viktig - övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Ett alternativ är två uterum i olika väderstreck. Eftersom uterummet är en utvidgning av husets vistelseyta ska man tänka på att kommunikationen inne-ute fungerar bra. Vindskydd och insynsskydd är faktorer att också ta hänsyn till. För den unge familjen är ett barnvänligt uterum en självklarhet. Fundera redan från början på hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak. Ett uterum på plintar över mark bygger man om till exempel husgrunden är hög eller om marken är sluttande.

För att bygga en altan utan tak behövs i de flesta fall inget bygglov. Vissa kommunder har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Gränsen är ofta 600 mm. Kontrollera därför med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m. Alla mått är i mm där inget annat anges.

2. Materialval

3. Plintar

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Uterummets stolpar vilar nertill mot gjutna betongplintar. I det här fallet har vi använt stolpskor, som gjuts fast i plintarna. Alternativt kan kraftiga plattjärnsbeslag användas.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till: • trä i kontakt med mark • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall) • trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel i syllar, på plintar och betongplattor)

Om marken består av grus och sten gräver man plinthålen cirka 500-600 djupa till fast underlag. All matjord ska tas bort. Därefter gjuts plinten av betong, varvid beslagen gjuts fast efter riktning och uppstagning. Om matjordslagret är tjockt eller om marken är lerig och tjälskjutande måste betongplintarna längre ner i marken för att nå fast underlag. Först grävs ett djupt hål och en liten bottenplatta gjuts av betong. Tryck fast en bit armeringsjärn i mitten. När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av pappa med diameter 150 i hålet och jorden fylls tillbaka runtom. Därefter fylls pappröret med betong och beslaget gjuts fast.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till: • oskyddat trä ovan mark Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och vinkelbeslag ska vara ordentligt rostskyddade - använd rostfritt alternativ före varmförzinkat. Ytbehandling med till exempel alkydoljefärg eller transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med färg eller penetrerande grundolja. 250

5

3

0

4. Konstruktion

Stödregel (bärlina) 1, 6 000 lång, skruvas fast med fransk träskruv eller fasadplugg mot husgrunden. Regeln består av två bitar: 45 x 45 och 45 x 195, vilka skruvas ihop.

7

Den främre stödregeln 2 skruvas ihop av två bitar: 45 x 45 och 45 x 195. Avväg regeln noga med långt vattenpass, så att den blir horisontell och på exakt samma höjd som den andra stödregeln. Eftersom längden i vårt exempel är 6 000 kan dold längdskarvning göras med stöd mitt över stolpe.

6

2 600

0

1 9

För mer inspiration:

www.byggbeskrivningar.se /altan

De 11 golvreglarna 3 är av dimension 45 x 145 och längd 2 400. De fixeras med skråspikning eller vinkelbeslag mellan de båda stödreglarna i fram- och bakkant, på c-avstånd 600. Framkantens breda srödregel döljer helt golvreglarnas ändträ. Trädäckets golv görs av dimensionen 28 x 95-120. Använd 5 mm tjocka distansbitar när bräderna spikas eller skruvas fast, så blir springorna lika stora.

8

Stolparna 4 är uppbyggda som en l-balk. De spikas ihop av en mittbit 45 x 70 och två ytterbitar 34 x 120. Fördelen är att man på ett snyggt sätt kan sammanfoga stolpar och horisontella reglar utan synliga skarvar. Se även detaljen som visar en hörnstolpe.

4

Stolparna 5 mot husväggen är av klenare dimension än övriga stolpar. Mittbiten, som den övre räckesregeln vilar mot, är 45 x 45. Denna skruvas eller spikas fast mor husväggen. Ytterbitarna är av dimension 34 x 70.

7 Räckesreglar 45 x 70

Mitt på sidoräckena är en stolpe 6. Dimensionerna är, liksom för övriga stolpar, 45 x 70 och 34 x 120. Vänta med att spika fast sista ytterbiten tills kryssreglarna är på plats.

Överliggare 34 x 120

De horisontella räckesreglarna 7, som är 45 x 70, utgör räckets stomme. Mellan dem kan kryssreglarna fixeras. Därvid gäller noggrann måttagning på plats och att krysset görs halvt-i-halvt. Räckesreglarna kan också fungera som spikfäste om lodräta spjälor, 22 x 95-120, ska spikas fast. Det dekorativa urtaget sågas med elektrisk sticksåg.

Trappsteg 45 x 145

5 Stolpe

6 Stolpe Golvbräder 28 x 95-120

Betongplint

900

Kryss 45 x 70

8 Kil 45 x 145 x 280 9 Balk

45 x 145

Betongplatta

Trappans sidostycken (vangstycken) består av en stödbalk 9 45 x 145 med fastspikade måttanpassade kilar 8 ovanpå. Kilarna utgör stöd för trappstegen som spikas fast. De idealiska måtten för en trappa är cirka 300 stegdjup och cirka 150 trappstegshöjd. Under mark vilar sidostyckena mot två betongplattor, avsedda för trädgårdsgångar. Upptill fixeras sidostyckena mot främre stödregeln med skråspikning eller vinkelbeslag.


VIRKE

s

i r p t t Ä till r

IMPREGNERAD TRALL

NTR AB = Trä ovan mark NTR A = Kontakt med mark och vatten PRIMA KVALITÉ = Klassad G4-2 = Färre & mindre kvistar

16x70 mm NTR AB........................................... 22x95 mm NTR AB ...................................... 28x95 mm NTR AB ...................................... 28x120 mm NTR AB G4-3 .......................... 28x120 mm NTR AB G4-2 PRIMA ........... 28x120 mm NTR AB Brunrillad ................. 28x145 mm NTR AB .................................... 34x145 mm NTR AB ....................................

IMPREGNERAD RÅPLAN 45x45 mm NTR AB ...................................... 45x70 mm NTR AB ...................................... 45x95 mm NTR AB ...................................... 45x120 mm NTR AB .................................... 45x145 mm NTR A ....................................... 45x170 mm NTR A ....................................... 45x195 mm NTR A ....................................... 45x220 mm NTR A ....................................... 22x45 mm NTR AB ...................................... 22x145 mm NTR AB .................................... 70x70 mm NTR A ......................................... 95x95 mm NTR A .........................................

YTTERPANELER 22 MM

Finsågad gran och obehandlat 22x45 ................................................................

Pris/lpm

8:90 9:50 11:90 12:90 17:90 17:50 19:90 22:90

22x70 ................................................................ 22x95 ................................................................ 22x120* ............................................................ 22x145* ............................................................ 22x170* ............................................................

4:90 6:90 7:90 10:90 12:90 15:90 17:90

22x195 .............................................................. *Finns även grundmålad och mellanstruken i två längder

Byggreglar C14, konstruktionsreglar C24 45x45 C14........................................................ 45x70 C14........................................................ 45x95 C14........................................................

8:90 13:90 16:90 22:50 26:50 32:90 41:90 49:50 7:90 22:90 26:00 49:00

Pris/lpm

45x120 C14 ..................................................... 45x145 C24 ..................................................... 45x170 C24 ..................................................... 45x195 C24 ..................................................... 45x220 C24 .....................................................

Fjällpanel 19x120 ..............................................................

Mälarpanel

22x120 .............................................................. 22x145 ..............................................................

6:90 9:90 11:90 15:90 22:90 26:90 30:90 34:90 11:50 10:90 13:90

Vi har fler paneler på lager! Enkelfasspont | Dubbelfasspont | Elingepanel | Stockpanel


EN MYCKET FÖRLÄNGD ÖVERLÄPP OCH NOS ELEKTRONVOLT REPARERA TROSS

TÄVLA OCH VINN! SKEENDEN SOM FÖLJER PÅ VARANDRA HAR GETT NAMN ÅT BUKT I SYDSVERIGE GÖR DET SAKNAR SÄLLAN PÅ MAKEN? SOMMA- VILL AVGE REN VÄTE STÅR SOLEN I KLOCKAN TOLV

FÖRR I FLERA ARTER AV NÄSTAN HJORT- VAR MANS MUN DJUR

BÖR FICTIONFÖRFATTARE VÄL VARA

ÖDESDIGER

FOTBOLLSFÖRBUND

HUM LEVER PÅ SKÄMT AN

BRÖDKRUBBA PAKETFÖREBUD KALLADE SVERIGE DÅ BARBARESKSTATERNA HETTE KUNGEN DEN LÄSPE OCH HALTE ERIKSSON HERMELIN

VILL DEN KOMMA SOM ÄR EFTER?

DET HELT AVVERKADE SKOGSOMRÅDET JAPNASKA DIKTER BORDTENNIS DET KAN BLI HUS

SJÖ OCH STAD I NORD-USA DET GÅR

KANKSE TACKA

FÖRE NÅD

VID SÅDAN ANVÄNDS KANSKE BEAGLE

OOLONG OCH EARL GREY

NEDSÄTTANDE OM LÅNG MAN

BÖR SÅS SOM INTE REDER SIG SJÄLV TRÄ FRÅN SAMMANSVÄLLNINGAR FRÅN AB I ALNUS FRANKRIKE GLUTINOSA RÖKVERK PAUS I VERSRAD SKILJS FRÅN VETE

VAR ELVIS MER VILD ÄN I FILM SENSOR

MÅNGA I OCEANIEN TROPISK BÖNA

BESTÄMS AV RIKSBANKEN

STÖRRE KUNGSFISK

BÖR MAN PORSLIN VID TRANSPORT

FIRAS MED TANJA FÖLJER HIPP

GISSA ELLER ACCEPTERA

Bulls ©Engholms 2014

ROTERA

KORSORDSMAKARE: BÖRJE ENGHOLM 2014

1:a pris: 2.500:- i presentkort i våra butiker SÖD E RMAN L ANDS NYHE T E R En vinnare kommer dras i varje butik Lämna in ditt korsord eller skicka det med post till den butik du önskar vinna ett presentkort från senast 31 augusti 2014. Märk kuvertet med ”Korsord”

dy N.A Svensson Woo Arnöleden 1, 611 29

NYKÖPING

20 1 4 -0 1 N.A Svensson Woody Kalkbruksvägen 2, 610 70

VAGNHÄRAD

Woody Huddinge Djupåsvägen 8, 141 40 Gäller ej medarbetare och deras familjer

HUDDINGE


Taktegel

Vittinge Enkupigt ......... Tvåkupigt ........

Var på den säkra sidan! Fråga oss om tak.

På Woody finns allt du behöver salmat under ett tak. Från material till undertak och läkter, till takpannor och allt som behövs för att göra arbetet däruppe helt säkert. Så vill du ha en komplett och säker taklösning ska du börja med att besöka oss på Woody. Vi är lite proffsigare, helt enkelt.

Var rädd om dig däruppe!

199:-/m 159:-/m

2 2

Takshingel XL

Svart. Exkl. fot och nockplatta. Ord. 125:-/m2

99:-

Underlagspapp

T-tak super EVO Godkänd underlagstäckning. 1x25 m med klisterkant. Täckande mått 22,3 m2 Ord. 759:-

685:-/rl

Ytpapp Top Tite Fallskyddspaket Baseline. Ett komplett fallskyddspaket

1495:-

1x8 m med klisterkant. Täckande mått 6,9 m2

695:-/rl 3 gr................... 965:-/rl 6 gr...................

Ta det säkra före det osäkra! Ytpapp Monier taksäkerhetspaket

Pintari Just nu är det extra bra att vara Grå/svart 0,7x10 m. Täckande på den säkra sidan. Vi har paket- mått 5,8 m2. Minimum 7 gr. pris på snöräcke, takbryggepaket /rl och livlineinfästning. Gäller alla Moniers och Plannjas taktillbehör som vi har på lager. Vi har tillbehören på lager

385:-

Jönåkerpannan

59:-

OBS! Priset gäller vid köp av hel pall, ca 30 m2. Pallkostnad tillkommer

/m2

Råspont/Ändspont

Ändspont= skarva var du vill

6:50/lm Korrigerad takplast Efflon 20x95 ............... 7:50/lm 1135x2500 mm ................ 299:- 20x120 ............. 8:50/lm 1135x3000 mm ................ 349:- Bärläkt 1135x3500 mm ................ 399:- Ohyvlad gran 1135x4000 mm ................ 449:- 25x25 ............... 2:90/lm 1135x4500 mm ................ 499:- 25x36 ............... 3:50/lm

Hängränna Stuprör

17x95 ...............

125 mm, svart eller vit

2 meter 99:3 meter 149:4 meter 199:-

Takavvattning

87 mm, svart eller vit

1 meter 89:2,5 meter 159:-

Med Lindabs kompletta system för takavvattning är det enkelt att ge ditt nya tak den perfekta inramningen. Alla produkter finns i 10 olika kulörer och allt är tillverkat i stål för riktigt lång hållbarhet.


välkomna sommaren! Postlåda

9441b, låsbar vit. Finns i vit och svart. Ord. 319:-

Postlåda mark

Flaggstång inkl fäste, knopp, knap och lina Standard 9 meter

279:-

9440b, svart. Ord. 1.155:-

699:-

2.490:-

Standard 12 meter

3.990:-

Svensk flagga 240 cm. Ord. 295:-

249:-

Postlåda

9442b, grön. Finns i fem färger. Ord. 215:-

300 cm. Ord. 349:-

299:-

179:-

Vimpel 3 meter

99:- 129:-

Wendela torkvinda 55 m

Gräsfrö Villa Classic

Modulstege top

795:-

229:1 kg. ................. 79:-

2, 3 och 4 m från

Wendy torkvinda 50 m

4 meter

3 kg. Ord. 279:-

649:-

Modulstege base

349:-

Slangset maxi

2.5, 3.5 och 4.5 m från

695:-

Roundup gel

Ord. 229:-

169:-

150 ml.

199:-

Spade ergo spets Ord. 440:-

20 meter slang ½ med kopplingar och strålmunstycke.

369:-

Spade villa spets Ord. 269:-

219:-

Jordförbättring 40 liter

5 säckar

125:225:-

Ogräsättika Kraft, 5 l.

Toabark

79:-

Natur, 20 l. Ord. 128:-

99:-

10 säckar

Byggskyffel

3007. Ord. 299:-

249:-

Blanda sorterna som du vill och lasta direkt på bilen!

Skottkärra Ekeby 90 g, omonterad. Ord. 795:-

695:-

Finns flera storlekar

Barnskottkärra Happy

Omonterad. Ord. 279:-

249:-


dags att tända grillen! Grillset 6645

Kokosbriketter 9 kg

129:-

279:-

Bäst i test!

Rostfri grillform

för grönsaker eller fisk

319:-

Vi har över 50 olika Weber-tillbehör

Pizzasten

Elgrillskolständare

Rund, 36 cm

399:-

Ord. 149:-

99:Go Anywhere

Svart. Ord. 949:-

749:-

Klotgrill Premium+ 57 cm

749:-

Grön. Ord. 2.695:-

2.295:-

Smokey Joe Svart

599:-

Compact Kettle 47 Svart. Ord. 949:-

Rök: Smokey mountain cocker 37 Gasolgrill Spirit Original E-310 Ord. 6.999:-

5.995:-

Gasolgrill Genesis E-330 Ord. 14.599:-

One-touch premium plus 57 cm, svart. Ord. 2.799:-

11.495:- 2.195:-

Ord. 2.999:-

2.695:-

Grillar och grilltillbehör är beställningsvara i Huddinge


Maskiner för Bensingräsklippare

Grästrimmer

Gräsklippare X3 50S Självgående. Ord. 4.995:-

Grästrimmer ART23 EASYTRIM

3.995:-

Ord. 395:-

Multiclip 50

Multiclip 50 SE Jubileum

Ord. 3.495:-

2.895:-

349:-

495:-

Multitrimmer AMW10RT MULTI

Motordel. 1 000 W-motor ger kraftig avverkning Ord. 1.895:-

1.695:-

Hondamotor. Ord. 7.995:-

6.995:-

Kraftfull “High Power“-motor på 400 W Ord. 645:-

Elstart. Ord. 5.995:-

5.395:-

Multiclip PRO 50S Svan

Grästrimmer ART23 COMBITRIM

Grästrimmer ART26 COMBITRIM Kraftfull “High Power“-motor på 450 W Ord. 795:-

695:-

Batterigräsklippare Elgräsklippare Rotak 37LI

36 V, 2 batterier Ord. 5.995:-

4.995:-

Elgräsklippare Rotak 32

Ord. 1.495:-

1.295:-

Elgräsklippare Rotak 40

Ord. 2.595:-

2.295:-

Villa FM85

Åkgräsklippare

18.995:-

Villa 320 HST

Ord. 22.900:-

Midiestyrd hydrostat Ord. 25.900:-

21.995:Trädgårdsmaskiner/gräsklippare är beställningsvara i Huddinge


din trädgård! Bensinmaskiner

55 cm

Häcksax SHP60

Röjsåg CG33EJ

1.995:-

Sele, slyklinga, sågklinga och trimmerhuvud på köpet!

1,6 hk. Ord. 5.495:-

4.990:-

Motorsåg CS 40EA 2,4 hk. Ord. 3.995:-

Grästrimmer bensin ST28SJ Ord. 1.495:-

13” svärd

1.295:-

Övrigt Nilfisk högtryckstvätt

c125.3-8pc. All inclusive med terrasstvätt, rörrensare och bilborste. Ord. 2.395:-

1.995:-

Batterimaskiner Sladdlös häcksax AHS 48LI Ord. 1.695:-

Vals Kompostkvarn AXT 22D Ord. 3.995:Handyclip Ord. 599:-

495:Kompostkvarn BioMaster 2200

1.495:-

Sladdlös grästrimmer Art 23 LI

Ord. 1.495:-

1.295:-

18 V

1.495:-

14,4 V

3.495:-

3.490:-

18 V

Sladdlös grästrimmer Art 26 LI

Ord. 1.595:-

1.395:-


Hörmann garageport

JUST NU! Kampanj på Takskjutport för garage RenoMatic 2014

11.600:-

fr. omonterad

Monterat och klart med vår tjänst Wedo! * *priset gäller efter ROT-avdrag för standardmontage

Aldrig har det varit enklare att byta fönster, dörrar eller garageport. Med vår tjänst We do! behöver du varken lyfta ett handtag eller tänka på hur det ska gå till. Vi ser till att det blir monterat och klart till fast pris. Kontakta vår lokala We do! säljare för mer information.

14.900:-

Besök vår utställning!

Päivi Pettersson 0155-26 21 38 paivi.pettersson@nasvensson.se Nyköping & Trosa/Vagnhärad

Tommy Sörensen 08-608 93 26 tommy.sorensen@woodyhuddinge.se Huddinge

Besök vår utställning!


NA Svensson Woody Bygghandel VerkSAmheT: Bygghandel , industri- och färghandel ANläggNiNgAr: huddinge, Nyköping och Trosa Vagnhärad ANTAl ANSTällDA: Cirka 70 totalt OmSäTTNiNg: Cirka 150 miljoner

Tummen upp för logistikcentret i Trosa Vagnhärad Det har gått ganska precis ett år sedan NA Svensson Woody Bygghandel slog upp portarna till sin tredje butik med tillhörande bygglager och logistikcentral i Trosa Vagnhärad. Sedan dess kan företaget erbjuda sina kunder bättre service i form av breddat sortiment och avsevärt ökad leveranskapacitet. Roger Hamberg som är platschef på anläggningen i Huddinge berättar att det har hänt mycket i företaget det senaste året. – Vi har vuxit genom att utveckla och effektivisera verksamheten på flera områden. Nu har vi öppen butik på tre orter, och det är förstås jättebra, men framförallt så handlar det om stora lager och väl fungerande logistik, vilket är en stor fördel för oss, och som gynnar alla våra kunder. Tack vare logistikcentret har leveranskapaciteten utökats betydligt, vilket förstås innebär att lagerservicen har blivit avsevärt bättre även i butikerna i Huddinge och Nyköping. – Nu kan alla butiker ta emot beställningar fram till klockan 18, och vi kan garantera leverans dagen efter. För våra kontokunder innebär detta bara fördelar då de kan handla på sitt konto i alla våra tre anläggningar. Anläggningen i Trosa Vagnhärad, som är

Det har varit en intensiv tid, och vi har jobbat hårt. Men nu känner vi att vi är på banan. Det fungerar riktigt bra nu! Roger Hamberg, platschef Huddinge

både modern och välanpassad för ändamålet, har en yta på hela 11 000 kvadratmeter, med både butik och bygglager. För företagets kunder innebär det utökade sortimentet tillgång till ett betydligt större utbud avett flertal varor, bland annat trävaror, målade paneler och Marbodalkök. Antalet artiklar i lager är omkring 16 000, och till det finns omkring 100 000 artiklar i beställningssortimentet. Personalmässigt har man utökat med cirka tio tjänster, vilket innebär att omkring 70 personer idag arbetar inom företaget. NA Svenssons huvudmålgrupp är förstås proffsen i byggbranschen, men de vänder sig såklart också till oss hemmafixare och tillika medvetna konsumenter, och de tycker om att jobba nära sin kunder. – Vi kommer in tidigt i byggprocessen för att sedan finnas till hands hela vägen.

Det handlar om rådgivning, försäljning, logistik och leverans. Från lagret i Vagnhärad rullar tre stora lastbilar dagligen med varor till byggarbetsplatser, och från butikerna i Huddinge och Nyköping rullar mindre lastbilar med lokala leveranser. Till det kan vi förstås erbjuda bärhjälp och montering av vissa varor, som dörrar, fönster, garageportar och tak. Det gör vi under ett koncept som vi kallar för ”We do”. NA Svensson Woody Bygghandel har alltså uppnått sitt mål med expansionen i Trosa Vagnhärad. Nu kan företaget garanterat leverera produkter och material till rätt plats på överenskommen tid. – Det har varit en intensiv tid, och vi har jobbat hårt. Men nu känner vi att vi är på banan. Det fungerar riktigt bra nu, säger Roger Hamberg och gör tummen upp.


Sommarprojekt 1 Hängfåtölj Koppla av i sommar i din egensnickrade Så här gör du:

1.

Du behöver

Kapa till alla delar (A-F) i furu med en såg. Borra de fyra hålen om 26 mm i diameter på del (A) och (B) som repet ska löpa i.

Furu Flätad lina 12 meter Bandsåg / sticksåg / såg Fil

A Regel sittyta, 2 st Bredd: 70 mm Längd: 460 mm Djup: 21 mm

Borrmaskin Borr, 3,5 mm och 26 mm Skruvdragare Trallskruv 3,5 x 40 mm Grundfärg

B Regel ryggstöd, 2 st Bredd: 70 mm Längd: 380 mm Djup: 21 mm

Utomhusfärg Rollerset / pensel

Av Sofie Sjöström

C Bräda, 3 st Bredd: 145 mm Längd: 580 mm Djup: 21 mm

D Bräda, 2 st Bredd: 95 mm Längd: 580 mm Djup: 21 mm

E Mitten regel, 2 st Bredd: 70 mm Längd: 580 mm Djup: 21 mm

F Vinkelregel, 2 st Bredd: 145 mm Längd: 210 mm Djup: 21 mm

De röda flätade linorna är här framträdande och fungerar som ett funktionell accessoire till den annars enkla fåtöljen i vit furu.

2. 3.

Fila av alla kanter.

Tips!

5.

Förborra, limma och skruva ihop bräda (C) och (D) mot reglarna (A) och (B).

Du kan ställa fåtöljen i

Förborra, limma och skruva ihop vinkelregel (F) mot regel (A) och (B).

4.

Sätt fast båda mittenreglarna (E) på samma sätt mot regel (A) och (B).

detlutningsläge du vill

genom att justera

6.

Grundmåla möbeln och låt torka. Måla därefter med en utomhuskulör. Trä två linor (gärna i avvikande kulör)

genom de fyra hålen. Förankra gungan ordentligt i trädet.


Piratbyxor Fristads

Handske Guide 30

35:-

Trallskruv tx20

139:139:169:-

4,2x45. Ord. 185:-

599:-

4,2x55. Ord. 185:4,2x75. Ord. 219:-

Kap/gers책gpaket

/st

Cirkels책g

DW770GP+ DE7023

C6SS

3.995:-

1.195:-

Borrmaskin

Vinkelslip

DS18DSAL, 18V. 2X2AH

125 mm, 800 W

2.395:-

595:-

Sticks책g GST90E

1.395:-

Tigers책g JR3050T

1.295:Combokit

LCT303X1, 10,8V

2.495:Skruvdragare Multimaskin TM3000CX3

1.695:-

DF330DWE

1.395:-


Stora utställningar i Nyköping och Vagnhärad! Badrumsmöbler, duschar och badkar Badrumsfläkt Intellivent Vit

Badrumsfläkt S-100

Kakel Boden 20x50. Vitt, blankt eller matt

Klinker Arvika 20x20. Ljusgrå, mörkgrå, svart

1.795:-

399:-

Tvättställblandare Aero med popup ventil

179:189:-

/kvm

/kvm

549:-

Duschset Aqua Vit, flex 1,5 m

199:-

Duschblandare termostat Aero 160cc 749:-

WC 9085

S-Vattenlås, inkl. sits

1.995:-


IDEO takfärg 3 l

169:- IDEO takfärg 399:- IDEO väggfärg 229:- IDEO väggfärg 569:|

10 l

49:89:-

|

IDEO rollertråg Standard IDEO rollertråg Extra

IDEO Penselset inne

Väggspackel lätthand 10 l

199:-

3l

|

49:-

10 l

IDEO Penselset ute

79:-

Friserien Grön Fri 1 l 169:- | Grön Fri 5 l 750:Prick Fri 1 l 179:- | Prick Fri 5 l 795:-

Mögel Fri 1 l 99:- | Mögel Fri 5 l 395:-

Underhållstvätt 1 l 59:- | Underhållstvätt 5 l 195:Målningstvätt 1 l 59:- | Målningstvätt 5 l 195:-

99:-

Superfix 300 ml Latexfog X-Acryl 300 ml

Rumba Ek 13 mm, lackad

13 mm, mattlackad

289:-

Maskeringstape 4307

39:-

/kvm

24:- | 25 mm, 50 m 33:38 mm, 50 m 49:- | 50 mm, 50 m 69:19 mm, 50 m


Målningssystemet

Bestå grundolja 3 l

455:-

Bestå grundfärg 10 l, vit

1.399:-

Ord. 1.931:-

Träolja

4 l, färglös

229:-

Bruten kulör 150:- tillägg

Bestå täckfärg 10 l, standardkulörer

1.629:-

Ord. 2.290:-

Falu rödfärg Falu rödfärg Falu rödfärg 10 l, svart

10 l, röd

10 l, ljusröd

699:- 449:- 625:-

För att undvika fällor när man målar om sitt hus bör man ta hjälp av någon som kan bedöma husets kondition och som har kunskap om allt som har med målning att göra. Därför finns Fasadexperten. För att ge kvalificerad hjälp till alla husmålare helt enkelt. Fasadexperten är en person som är specialutbildad och diplomerad av Alcro. Hos oss hittar du Fasadexperter på alla tre orter.

Allt det här får du hjälp med vid en fasadbesiktning: • Utvärdering av fasadens ytskikt • Noteringar om brister som kan skada fasaden, tex läckande . hängrännor eller fuktbindande buskage. • Ytlig kontroll av puts på sockel och fasad. • Analys av den färgtyp som huset . är målat med idag. • Rekommendation om lämplig

färgkvalitet och färgåtgång för ommålningen. • Rådgivning om hjälpmedel som underlättar arbetet som ställningar, skylift med mera. • Arbetsråd om tvättning, skrapning och eventuella andra förarbeten. • Anvisningar och arbetsråd för målning.

Camilla Trosa/ Vagnhärad

Jonny Trosa/ Vagnhärad

Mathilda Huddinge

Johan Huddinge

Nyköping

Trosa/Vagnhärad

Huddinge

NA Svensson Woody Bygghandel Arnöleden 1, Nyköping 0155-26 21 00 www.nasvensson.se info@nasvensson.se

NA Svensson Woody Bygghandel Kalkbruksvägen 2, Vagnhärad 0156-67 57 70 www.nasvensson.se info@nasvensson.se

Woody bygghandel Djupåsvägen 8, Huddinge 08-608 93 00 www.woodyhuddinge.se info@woodyhuddinge.se

Priserna gäller så långt lagret räcker t.o.m 31 augusti. Med reservation för ev. tryckfel

Sommarbladet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you