De schaapskooi augustus 2013

Page 1

AUGUSTUS 201327e jaargang nr. 3

Augustus 2013

TENNISCOMPLE X “DE SCHAAPSKOOI” Schapendijkje 6 1782 TG Den Helder Tel. 0223613077

CORRESPONDENTIE-ADRES: Postbus 50 1780 AB Den Helder Giro: 4473641 ABN/AMRO: 58.75.40.465

NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD VAN Telf.

Voorzitter: Peter Wezelman

613281

Kegelbaan/Boekingen: Tiny van Leeuwen

Secretaris: Mieke Timmerman

633202

Boeking via e-mail: ka.vanleeuwen@quicknet.nl

2e Secretaris: Wijna Dubbelaar

643437

Kegelhuis "Alle Negen"

Penningmeester: Edwin de Wit

621156

Commissaris recreatietennis: Anita Schenk

634105

Tennislessen: Baars tennisschool Ruud Baars e-mail: Website:

618404 06-51598713

612003

06-55367043 info@baarstennisschool.nl www.baarstennisschool.nl

Voorzitter technische comm: Vacature

Redactiecommissie: Hanny Dekker Hans Boon

624110 645918

Competitieleider: Richard Kooijman

06-51354412

Beheerder Website: Kees Botter

631091

619608

Onderhoud Website: Frans Vermeulen

www.topspin-mbsov.nl info@topspin-mbsov.nl

Commissaris jeugd: Anita Vermeulen Commissaris Bar: Diny Kuiper Commissaris onderhoud: Pierre van Veen

06-15658070 621517 TC Topspin is een onderdeel van de Marine Bedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging Den Helder

Public Relations/Sponsors:

Ledenadministratie: Lia van Zanten e-mail: em.vanzanten@ziggo.nl

KvK Alkmaar nr. V 40634867 624774VOORWOORD Hallo Topspinners, We kunnen al weer een aantal weken genieten van prachtig weer. Soms te warm om te tennissen maar over het algemeen heerlijk. Midden in de vakanties en toch moeten we al weer vooruit kijken naar de toernooien die op ons complex plaats gaan vinden. De inschrijvingen voor ons toernooi komen gestaag binnen. Wij hopen dat er vele Topspinners mee doen. Achter de schermen is de toernooicommissie bezig met de voorbereidingen. Er moet nu eenmaal een heleboel geregeld worden. De mogelijkheid om digitaal in te schrijven, toernooitelevisie, de barbezetting, aankleding van het park, de prijzen voor de verloting, feestavond, het schoonmaken en opslag van alle vis voor het visbakken, taakverdeling binnen de commissie, posters, het tip top maken van de banen, het onderhoud aan het groen rond het park, het schilderwerk op en rond het clubgebouw en nog vele zaken. Overal moet aandacht aangegeven worden om het alles zo soepel mogelijk en goed te laten verlopen. Aarzel niet om voor bovengenoemde zaken een helpende hand te bieden want nog steeds geldt " vele handen maken licht werk". En bovendien is zo'n toernooi belangrijk voor de clubkas en onze uitstraling naar buiten. Als we straks net bijgekomen zijn van het grote open toernooi volgt daarna een minder grote maar zelfde voorbereiding voor het Onderutdijkie waarin er weer van alles gedaan moet worden voor de jeugd. Jullie weten natuurlijk dat er altijd wat te eten is bij Topspin en kunnen ons laten verwennen met een gebakken visje of heerlijke maaltijd die door onze "huiskoks" Peppie en Kokkie met liefde en betrokkenheid. En uiteraard wordt er een lekker biertje getapt en kunnen we vanaf het balkon of terras genieten van alles wat er gebeurd. Wij hopen jullie allemaal te zien spelen, of kijken, tijdens het toernooi en wensen iedereen de hoofdprijs, maar er kan er maar een de nummer 1 zijn. Laten wij in ieder geval hopen dat het weer mee werkt en het een prachtige week wordt, met veel tennisplezier, spanning en gezelligheid. Hierna gaan wij alweer naar het einde van dit seizoen en hopen natuurlijk weer op ook een mooi najaar, waarin we lang door kunnen spelen. We zullen zien en duimen er voor. Maar voorlopig genieten we nog van al het mooie weer. Voor ieder die nog op vakantie gaat een heel fijne vakantie toegewenst en voor iedereen die nog aan andere toernooien meedoet, veel succes en vooral ook plezier. Peter Wezelman

Clubkampioenschappen 2013 Dit jaar konden de clubkampioenschappen gelukkig weer doorgaan, er was voldoende animo om in verschillende categorieĂŤn te kunnen spelen. Er werd gespeeld in de dames dubbel, mix, en de heren enkel. Voor elk onderdeel was er een grote groep inschrijvingen, dus er konden voldoende partijen worden gespeeld. De wedstrijden waren verdeeld over drie weken en aan het eind hiervan werd er gestreden om de eerste en tweede plaats. De volgende winnaars gingen ieder met een leuke cadeaubon naar huis. Bij de dames dubbel:

1e 2e

Mieke en Trudy Yentl en Nel

Bij de mix koppels:

1e 2e

Mieke en Peter Lia en Pierre

Bij de heren enkel:

1e 2e

Jack Chris

Allemaal van harte gefeliciteerd ! We hopen dat er volgend jaar weer voldoende inschrijvingen zijn om de clubkampioenschappen door te kunnen laten gaan.

De recreatiecommissie.Beste Topspinners, Dit jaar had de commissie bedacht om eens een surprise toernooi te organiseren, wat ook echt een surprise zou worden. Jullie kennen ons onderhand wel een beetje en weten dat we altijd wel weer wat leuks in petto hebben. Maar helaas waren er te weinig inschrijvingen om het door te laten gaan, en zo gebeurde hetzelfde met het zomeravond toernooi. Het is ook vakantie tijd en er zijn overal opentoernooien bezig dus is het ook niet zo heel raar. Jammer alleen voor de enthousiaste tennissers die wel inschrijven en dan moeten worden afgezegd. Maar we laten jullie niet in de steek en komen in september nog met een aantal toernooien in de lucht, dus kan er dan weer worden ingeschreven. De meeste zijn dan weer terug van vakantie en kunnen dan het luie zweet er weer uitslaan. Houd de mail en de inschrijflijsten in de kantine in de gaten en vergeet vooral niet in te schrijven. De recreatiecommissie.2013

Topspin opentoernooi:

zaterdag 24-08 t/m zondag 01-09

Onderutdijkie:

zaterdag 07-09 t/m zondag 15-09

Wandelstoktoernooi:

zondag 22 september aanvang 13.00 uur

Sluitingstoernooi:

zondag 29 september aanvang 12.00 uur


AANMELDINGSFORMULIER JUNIOREN

Originele Pasfoto

Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. “TOPSPIN / MBSOV”, een afdeling van de M BSOV. Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

35 x 45 mm

Naam + Voorl.

:

Voornaam

:

Adres

:

Geboortedatum

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon Vast + 06 nr.

:

KNLTB nummer

:

06- . . . . . . . . . . . (indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden)

Gelieve de pasfoto niet met een paperclip of nietje te bevestigen.

Man / Vrouw *) Speelsterkte

Enkel ………. / Dubbel………….. : Beginner / Reeds eerder getennist *)

*) doorhalen wat niet van toepassing is E-mailadres

:

Contributie: Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, d.m.v. overschrijving op giro 44 73 641 of ABN AMRO rekeningnummer 58.75.50.465 t.n.v. penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam) Betaling van de contributie bij inschrijving: d.m.v overschrijving GIRO / BANK *) doorhalen wat niet van toepassing is Voor de betaling van de contributie worden geen acceptgirokaarten verzonden. Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk deurwaarder. De meerkosten zijn dan voor uw rekening. Opzegging: Indien u niet vóór 1december schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het volgend jaar De opzegging kan ook via E-mail, zie colofon van het clubblad.

Tarieven 2013 Junioren t/m 12 jaar Junioren t/m 17 jaar

€ 65.00 € 90.00

De leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar is bepalend voor de hoogte van de contributie. Nieuwe jeugdleden kunnen profiteren van de volgende aanbieding in 2012: 10 voorjaarslessen, 25% korting van TC Topspin op deze lessen. 10 voorjaarslessen + 15 najaarslessen 25% korting van TC Topspin op deze lessen. 15 najaarslessen 10% korting van TC Topspin op deze lessen. Groepen bestaan uit minimaal 4 personen. De lessen worden verzorgd door Baarstennisschool. (www.baarstennisschool.nl)

Datum:

Handtekening Ouder of Verzorger:

U kunt dit formulier, met een originele pasfoto van 35 x 45 mm, inleveren bij - of opsturen naar: Ledenadministratie T.C.Topspin / MBSOV, Postbus 50 1780 AB Den Helder of 1e vroonstraat 51, 1781 LV Den Helder. Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar

www.topspin-mbsov.nl


AANMELDINGSFORMULIER

Originele Pasfoto

Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. “TOPSPIN / WSOV”, een afdeling van de W.S.O.V. Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

35 x 45 mm

Naam + Voorl.

:

Voornaam

:

Adres

:

Geboortedatum

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon Vast + 06 nr.

:

KNLTB nummer

:

E-mailadres

:

Gelieve de pasfoto niet met een paperclip of nietje te bevestigen.

Man / Vrouw *)

06- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden)

Speelsterkte

Enkel ………. / Dubbel………….. : Beginner / Reeds eerder getennist *)

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Contributie: Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, contant of d.m.v. overschrijving op giro 44 73 641 of ABN AMRO rekeningnummer 58.75.50.465 t.n.v. penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam) Betaling van de contributie bij inschrijving: contant / d.m.v overschrijving GIRO / BANK *) doorhalen wat niet van toepassing is Voor de betaling van de contributie worden geen acceptgirokaarten verzonden. Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk deurwaarder. De meerkosten zijn dan voor uw rekening. Bardiensten: Zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en opgenomen in het Bestuursbeleid dient ieder senior lid twee bardiensten per tennisseizoen te draaien. Opzegging: Indien u niet vóór 1december schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het volgend jaar De opzegging kan ook via E-mail, zie colofon van het clubblad.

AANVRAAG LIDMAATSCHAP VAN DE WSOV U dient als gezin lid te zijn of te worden van de WSOV ad € 24,- per jaar, waarbij inwonende kinderen van 18 jaar en ouder gerekend worden als lid en ontvangen, evenals het gezin, een acceptgirokaart voor het betalen van de contributie van het hoofdbestuur van de WSOV.    

Bent u al lid van de WSOV? Werkzaam bij Defensie? Welk bedrijf? Peoplesoft (“V”) nummer:

....................................................... Ja/Nee * Ja/Nee * ....................................................... .......................................................

Datum : ......................................................... Handtekening: ....................................................... Defensiemedewerkers gaan hierbij akkoord dat de contributie voor de WSOV maandelijks van zijn/haar salaris wordt ingehouden.

Datum:

Handtekening:

U kunt dit formulier, met een originele pasfoto van 35 x 45 mm, inleveren bij - of opsturen naar: Ledenadministratie T.C.Topspin / WSOV, Doorzwin 2505, 1788 KR Den Helder. Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar www.topspin-wsov.nl