Page 1

▼ Automation

▼ Tema: Sågverk

▼ Wood Fusion

Stolab satsar i Sverige

Uppåt för sågverksbranschen

Framtidens design i fokus

Trä & TEKNIK arrangeras AV Svenska Mässan i Göteborg 21–24 augusti 2012

Träbranschens

LJUSA FRAMTID

Öppettider 9.00–17.00


Red. 21–24 augusti 2012, Svenska Mässan, Göteborg Öppettider: 9.00–17.00 www.traochteknik.se

Logistik & Transport är producerad av Rivista AB på uppdrag av: Trä & Teknik, Svenska Mässan, S-412 94 Göteborg, tel: 031-708 80 00, www.traochteknik.se Produktion: Rivista AB, Mässans Gata 10, 412 51 Göteborg, tel: 031-708 66 80. www.rivista.se. Ansvarig utgivare: Stefan Sundqvist. Redaktör: Pernilla Falkman Berger. Texter: Mats Ahlstedt. Redigering: Susanne Nilsson. Annonser: Lotta Carlsson. Tryck: MittMedia Print 2012. Tidningen publiceras även på www.rivista.se.

▼ Trä & Teknik

i korthet ”Stolab ska vara kvar i Sverige” sid 4 Automation av industrin krävs för ökad produktiovitet

sid 5

Uppåt för sågverken

sid 6

Osäkert för bransch med många ansikten

sid 7

Storsatsning på nyheter

sid 9

Så ska Tibro bli centrum för världens möbelindustri

sid 10

Tradition möter högteknologi sid 12 Ekoportal 2035

sid 15

Produktnyheter

sid 16

Fratiden visioner tar plats på Wood Fusion

sid 18

Först i världen med dubbel miljömärkning

sid19

Seminarieprogram

sid 19

Mässteamet Stefan Sundqvist, AnnaSara Perslow och Kurt Johansson hälsar välkommen till årets bästa mötesplats för trä- och teknikbranschen.

Trä & Teknik

starkare än någonsin ▼ Så hittar du till Svenska Mässan Det är enkelt att hitta till Svenska Mässan i Göteborg. Med bil: Kör av E6 vid avfart 71 – Mässan, Scandinavium, Liseberg. Närmaste parkering är p-huset i affärscentret Focushuset. Med flyg till Landvetter: Ta flygbuss eller taxi till Korsvägen/Mässans gata. Från Centralstationen: Ta spårvagn 2, 4, eller 13. Från Brunnsparken: Ta spårvagn 5. Gå av vid hållplats Korsvägen. Svenska Mässan ligger mitt i Göteborgs city. Du har promenadavstånd till det mesta inom nytta och nöje, plus ett suveränt kommunikationsläge när du kommer hit och åker hem. Gå gärna in på www.gothiatowers.com och läs om förmånliga nöjespaket med boende på Hotel Gothia Towers som ligger i direkt anslutning till Svenska Mässan.

▼ Skriv ut ditt entrékort • Redan innan mässan kan du skriva ut ditt entrékort till mässan. Så slipper du använda dyrbar tid till r­egistrering och kanske köer. • Gå in på www.traochteknik.se

Trä & Tekniks projektledare Stefan Sundqvist hyser gott hopp om att nå målet på 10 000 kvadratmeter såld utställningsyta. Drygt 9 000 är klart så här långt. – Tendensen är att allt fler väljer att bestämma sig så sent som möjligt. Men vi har fortfarande 150 företag i pipeline. Trä & Teknik har i 30 år varit den självklara mötesplatsen för trä- och möbelindustrin. Och mässan den 21-24 augusti 2012 blir inget undantag. Sågverksnäringen står i fokus med både leverantörer och högintressanta experter på plats. Även i år får Wood Fusion stort utrymme. Det kommer som vanligt att bli en mix av intressanta utställare, spännande seminarier och diskussioner om framtiden för en bransch i stark omvandling – men med en stark framtidstro. – Det råder stor brist på bostäder och bostadsbyggandet kommer att ta fart, vi vet bara inte riktigt när. Då är det viktigt att vi står rustade, ser om vår bransch och vår verksamhet och kan motsvara alla högt ställda krav på produktivitet, energieffektivitet och grön tillverkning. Vi ska tänka nationellt och se till att vi kan behålla produktionen i Sverige, säger ­Stefan

2 

Sundqvist och öppnar mässan för en dialog ­mellan alla intressenter som vill och kan bidra. Stefan och hans projektteam har arbetat ­ onsekvent och långsiktigt för att stärka och k utveckla mötesplatsen ännu mer – nog så viktigt i en tid då branschen ställs inför allt tuffare utmaningar. – Ett besök på mässan ska kännas så viktigt att det inte går att undvara. En plats där alla som är intresserade av sin omvärld och hur den påverkar framtiden vill och skall vara, understryker Stefan Sundqvist. – Mässbesöket skall ge både inspiration och uppslag till nya lösningar och nya affärer. Det är här, på Trä & Teknik vi ska formulera tränäringens framtid.

Det är på Trä &Teknik vi ska ­formulera trä­ näringens framtid.

konjunktur och ett Europa i kris står mötesplatsen Trä & Teknik starkare än någonsin. Och Stefan Sundqvist räds inte en viss minskning av utställningsytan om nu så skulle bli fallet. – Även om ytan minskar ökar värdet av mötesplatsen. Kvantitet är inte detsamma som kvalitet. Alla som har något intresse av att Sverige även i framtiden ska ha en stark träindustri bör komma till Göteborg den 21–24 augusti. ■ Trots en sviktande

www.traochteknik.se


Välkommen

till våra montrar B04:42 och B06:62

CNC-styrd överfräs med vrål – kapacitet!

Vi gör det samtidigt! Justersåg blev också skivsåg Vinklingsbar klinga +/- 45°.

h y N

r e et

m e d se

o m ra

å v i

Världsnyhet: Helt DATASTYRD hyvel strukturhyvling nu i Sverige!!

Tele: 036-39 66 90

! r a ntr

www.sagspecialisten.se


Nanofibrer från cellulosa framtiden för svensk skogsnäring ■ ■ ■ Inredningsdetaljer i bilar, isoleringsmaterial för byggbranschen och membran till högtalare – alla tillverkade av cellulosafibrer. Nanoteknologin har tagit steget in i skogsindustrin. Lars Berglund är professor i fiber- och polymerteknik och föreståndare för Wallenberg

Wood Science Centre på KTH i Stockholm. I samarbete med Chalmers har man i uppdrag att utveckla helt nya produkter än de traditionella, baserade på cellulosa. – Vi har redan idag fem-sex patent, men inga produkter för kommersiell tillverkning. Men på två-tre års sikt kommer vi troligen

att få se de första. Det handlar inte bara om att utveckla nya produkter, för att kunna producera i stora volymer krävs troligen ny produktionsutrustning och där är vi inte ännu, förklarar Lars Berglund. Förenklat kan man säga att det handlar om att slå sönder cellulosafibrer så att de

inte blir större än nanopartiklar och se hur man kan foga samma dessa till nya material. Cellulosa i sig är urstarkt, det är miljövänligt och dessutom det vanligaste organiska ­materialet på jorden. Fordonsindustrin ser med intresse på den nya teknologin. Ytbeläggnings- och förpack-

”Stolab ska vara kvar i Sverige” För familjeägda Stolab är det otänkbart att tillverka möbler någon annanstans än i Sverige. Nu satsar man på ny produktionsteknik genom att investera i en 5-axlig CN-maskin. Säg Stolab och de allra flesta möbelintresserade tänker omedelbart på Lilla Åland – stolen som gjort företaget känt. I år är det 70 år sedan Carl Malmsten skapade den stol som hela världen lärt sig älska, tillverkad av massiv björk till såväl hem som offentliga miljöer. Stolab var också en av de första möbeltillverkarna i Sverige som installerade NC-maskiner, upplyser produktionschefen Henrik Möller. – Sedan styrelsen beslutade att Stolab ska vara kvar i Sverige år 2000 har vi investerat nästan 40 miljoner i vår fabrik (maskiner och lokaler) i Smålandsstenar.

Lilla Åland och Stolabs övriga möbler med traditionellt hantverk kombinerat med högautomatiserade NC-maskiner. – Vi besöker regelbundet sågverken som levererar råvaran, björk. Vi har höga krav på virket avseende bland annat fukthalten. Vi gör allt själva – från att björken kommer in i fabriken till färdig möbel. Kunden kan till och med själv bestämma färgen, kommenterar Henrik Möller.

Idag tillverkas

Man svarvar, borrar och putsar bitarna i samma maskin och därefter sågas de upp i rätt längd av en robot. Maskinerna går i 3-skift dygnet runt. av tillverkningen görs i förprogrammerade maskiner är operatörerna inte sysslolösa mellan omställningarna i produktionen. – Det är mycket hantverk, bland annat finputsas detaljer mellan de olika produktionsavsnitten. – Allt kan inte ersättas av robotar. Det mänskliga ögat avgör ofta bäst när slipningen är klar. Vi använder maskiner för kantslipning och lackslipar stolarna med robot så visst går det att automatisera även möbeltillverkning. Men det är svårare att än vid till exempel komponentsammansättning i en fordonsfabrik, menar Henrik Möller. Ledningen för Stolab har slagit fast att produktionen skall stanna i Sverige. Man arbetar även med ständiga kvalitetsförbättringar bland annat genom testmaskiner man byggt själva. Nästa stora investering för framtiden sker före sommaren. ■

Även om mycket

Se oss! Trä & Teknik, monter C03:22 Svenska Mässan, 21-24 augusti

Vi säljer inte bara produkter. Vi kan ge dig mer än så. Vi kan effektivisera din egen produktion och berättar gärna på vilket sätt. Via vårt stora kontaktnät erbjuder vi komponenter i såväl stora som små volymer. Skräddarsydda komponenter som gör din egen produktion ännu mer lönsam.

Produktionen av Stolabs stol Lilla Åland sker med traditionellt hantverk i kombination med högautomatiserade NC-maskiner. Foto: STOLAB

MDF Board Plywood Lamellskivor Spånskivor OSB-skivor

Laminat Limfog Kompositmaterial Kantlist Massivträ Bänkskivor

Bekanta dig också med det breda sortimentet som finns på våra tre lagerställen. Produkter som finns för omgående leverans med vårt effektiva turbilssystem.

Bäst på skivmaterial och massivträ

Välkommen in till oss.

www.ceos.se

4 

www.traochteknik.se


ningsmaterial som ersätter plaster är andra prioriterade områden. De nya materialen kan förses med egenskaper så att de är starkare men lättare än stål. Nanokompositer från cellulosa kommer dessutom från förnyelsebara råvaror som är såväl återvinningsbara som biologiskt nedbrytbara.

Det är därför man från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör den här världsunika satsningen på Wallenberg Wood Science Centre. Totalt rör det sig om 400 miljoner kronor under tio år för att göra svensk skogs- och träindustri mer konkurrenskraftig internationellt.

200 000 arbeten skapar skogsindustrin, tillsammans med sina underleverantörer, i Sverige.

Automation av industrin – krävs för ökaD produktivitet och branschens överlevnad

– För att klara konkurrensen i framtiden måste företagen automatisera i högre grad – och det gäller framför allt den mindre och medelstora industrin. De stora är redan duktiga på det. Kerstin Johansen är lektor vid avdelningen för industriell produktion på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för industriell träteknik. Efter tio års industriell erfarenhet av svensk elektronikindustri och en doktorsavhandling om ”Produktionsanpassning i samarbete mellan olika företag” ligger nu fokus på hur små och medelstora företag kan samverka med akademin för att effektivisera sina produktionsanläggningar. Elektronik-, verkstads- men framför allt fordonsindustrin har länge haft en hög automationsgrad. Träindustrin ligger inte alls lika långt framme. –  Inom träbearbetningsindustrin är utmaningarna delvis annorlunda, inte minst på grund av råvaran, materialet och att man ofta inte har lika långa serier. Men en ökad automationsgrad är nödvändig för att öka produktiviteten. Det handlar inte om att göra sig av med folk, utan att förändra och höja kompetensen, säger Kerstin Johansen.

Det handlar inte om att göra sig av med folk, utan att för­ ändra och höja ­kompetensen.

Intresset har ökat mycket bara under de senaste åren, inte minst hos mindre och medelstora företag, konstaterar hon. Det finns en mängd frågeställningar som lämpar sig för forskningssamarbeten. – Vilka moment passar för automation och vilka

Kerstin Johansen lektor vid Linköpings universitet menar att träbranschen ligger efter andra branscher när det gäller autmationsgraden. Ett samarbete mellan forskare och industrin skulle dock kunna bidra till många effektiva produktionslösningar. Foto: LINKÖPINGS UNIVERSITET

gör det inte? Kan man använda befintlig teknik som modifieras och anpassas för träindustrins förutsättningar? Är det robotar man behöver eller annan typ av automation? Måste produkten förändras för att bättre passa produktionsprocessen? – Flera företag som Stolab och Itab för att nämna några har redan en viss automatiseringsgrad där man bland annat utnyttjar robotar. Men många företag skulle behöva hjälp med att driva

den här utvecklingen, säger Kerstin Johansen. Kerstin Johansen brinner för sitt arbete och de möjligheter till effektiva produktionslösningar forskningen kan bidra till. – Som alltid i forskarsammanhang är finansieringen problemet. Om flera företag kan samverka inom ett specifikt område kan vi från universitetets sida hjälpa till att definiera forskningsområden och formulera ansökningar om stöd från exempelvis VINNOVA. ■

Hållfasthetssortering - Strength Grading Hög precision och takt Hög repeterbarhet Modern teknikplattform Robust och lättanvänd Hög tillgänglighet Lång erfarenhet Dynalyse AB Brodalsvägen 7, SE-433 38 Partille Tel: +46 (0)31 44 86 32 www.traochteknik.se

www.dynalyse.se mikael.perstorper@dynalyse.se daniel.sandin@dynalyse.se

Dynagrade

-240 bit/min

Precigrader

-180 bit/min

Densigrader

-200 bit/min

Klassning i C16..C18..C24..TR26..osv C16..C24..TR26..C30..C45... E-modul, densitet, rått eller torrt virke Densitet - rått eller torrt

Välkommen till

Monter A01:42

Dynalyse AB Dynamic analysis expertise

5


Hallå där!

Bertil Stener, direktör på Svenskt Trä

hur ser framtiden ut för ­industrin?

– Vi befinner oss i utgången av en recession som på global nivå orsakat en brutal nedgång i nybyggnationen som i stort sett halverats sedan 2006. Och vi ser ingen riktigt tillväxt det här året heller. – Men om världsmarknaden

totalt sett är skakig med problem i många länder finns det trots allt fog för viss optimism när det gäller svensk träindustri. Bryter man ner verksamheten ser man en ganska stark tillväxt i vissa segment framför allt på ­exportsidan. Nordafrika köper mycket fura för snickeri till fönster. Marknaderna i Asien och USA växer,

Polen och Turkiet är nya exportländer som visar god potential. – Trots att svensk sågverks­industri minskat sin produktion från 18 till ­cirka 17 miljoner kubikmeter de ­senaste åren finns det ingen anledning att kasta yxan i sjön. Länder med billig arbetskraft köper fortfarande råvara. Vår industri ligger med

UppÅt för sågverken

– men stora strukturförändringar krävs Sågverksbranschen har under åren gått igenom flera stålbad, men kommit stärkta ur krisen. – Det är ingen tvekan om att det har skett en strukturförändring. Tendensen är tydlig – de stora blir större och många av de mindre försvinner. Den totala producerade volymen sågade trävaror har successivt ökat under åren, trots att antalet industrier minskat. sekreterare inom Sawtec. Och han har koll. Tomas Ivarsson är ofta på resande fot, besöker företag både i Sverige och utomlands där hans företag bedriver utbildning och andra former av konsultationer. – Sågverksindustrin är kapitalintensiv och konkurrensutsatt. Det betyder ökade krav på produktivitet och kompetens, något som vissa företag kan ha svårt att klara idag. De stora växer via företagsköp och samgåenden för att utnyttja skalfördelar och blir därmed mer produktiva, konstaterar han. – Visst finns det ett flertal mindre, nischade aktörer, små välskötta familjeföretag som klarar sig relativt bra trots allt. Men trenden är ändå tydlig. Om man ber Tomas Ivarsson se framåt och berätta om hur sågverksindustrin ser ut om 10–15 år är han både hopp-

Det säger Tomas Ivarsson

För att kunna möte den ökade konkurrensen krävs stora investeringar inom sågverksindustrin i Sverige,

full och lite oroad samtidigt. – Den här utvecklingen har bara påbörjats. Det krävs stora investeringar i framtiden och det kräver i sin tur större volymer. Produktiviteten ökar Tomas Ivarsson. och det sker i stor utsträckning genom automation. Här måste alla inom branschen vara beredda på omställningar. – Att såga ”brädor och plank”, det kan

många göra på ett utmärkt sätt. Men en träbit är inte bara en träbit. Man säljer inte längre en produkt utan en funktion. Kunskapen om slutanvändningen måste också bli bättre i sågverksindustrin. För att nå dit krävs två saker: • Bättre kommunikation från marknadssidan till dem som sitter i produktionen. • Företag som aktivt går ut i skolorna och talar om att träindustrin är en attraktiv framtidsbransch och trämaterialets enorma fördelar. Men det finns bara två gymnasieutbildningar som har någon form av sågverksindustriell inriktning – Vilka ungdomar från Stockholm, Göteborg och Malmö söker till ett gymnasium i Kalix? Ett annat alternativ är Hammarö utanför Karlstad. Det är alldeles för dåligt om vi ska slå vakt om branschens framtid. ■

Datortomografi nästa stora investering i sågverken LOAB förvärvade nyligen Kagon AB – ett företag som erbjuder ett brett sortiment av branschspecifika förnödenheter och förslitningsdetaljer. – Det är ett ben till i vår verksamhet. Kagons produktsortiment ger oss synergieffekter till vår eftermarknad, säger LOAB:s vd Claes Otterbeck. Sågverksindustrin har gått igenom ett stålbad de senaste åren. En rad orsaker har påverkat lönsamheten: finanskrisen, valutakursen, en starkt minskad husbyggnation i Sverige, en vikande marknad i USA som inte fullt ut kom-

penserades av ökad export till andra länder, samt inte minst den finansiella turbulensen i södra Europa. – Vår marknad för stora maskininvesteringar i sågverksbranschen fluktuerar starkt. Vissa år är det inga alls, andra kan det vara flera stora investeringar. Det inte är något större drag i marknaden just nu, men trots det ser det bra ut för oss, säger Claes Otterbeck. – Marknaden för förnödenheter är däremot relativt konstant. Strategin med förvärvet av Kagon är att få en stabilare marknadssituation. På mässan kommer Kagon som erbjuder förnödenheter för träindustrin, rullningslager och tillbehör, rem-

6 

och kedjetransmissioner, pneumatik samt verktyg för skärande bearbetning, att utgöra en del av LOAB:s monter. LOAB kommer för sin del att visa en datortomograf anpassad för gran och furu som kommer att finnas för försäljning till sågverksindustrin våren 2013. Utvecklingen av magnetröntgen för träindustgrin har skett i samarbte mellan bla Luleå Tekniska universitet, SP Trätek, TräCentrum Norr samt SCA. Tomografen röntgar stocken i 360º ner till millimeternivå. Man får en exakt kunskap om stockens kvalitet och kan utnyttja virket optimalt. Det ger mindre spill och ökar dessutom värdet på skogen. ■

LOAB visa en datortomograf anpassad för gran och furu på mässan. Foto: Andreas Vallazzawww.traochteknik.se


små lager och arbetar stenhårt med att producera kostnadseffektivare. Till det kommer en stor satsning på ­produktutveckling och skapande av nya produkter av trä som ersätter andra material. Trä har många fördelar både ekonomiskt och miljömässigt. – Vi har också en framgångsrik in-

dustri för större hus och större hallar, en marknad som sannolikt kommer att växa. Träindustrin är en av våra viktigaste exportnäringar och med den innovationsförmåga som finns i ­branschen kommer den ­sannolikt att få en ännu större betydelse i framtiden.

Planera mässbesöket med nya appen ■ ■ ■ Nu har vi utvecklat en speciell applikation för att förenkla livet för alla besökare på Trä & Teknik 2012 som har en smartphone. Med appen i telefonen hittar du lätt alla utställare. Där finns en plan över utställningshallarna, information om mässaktiviteter och

erbjudande från mässans restauranger samt annat matnyttigt. Med hjälp av appen kan du i förväg planera mässbesöket och boka möten, helt enkelt göra mässbesöket lite smartare och effektivare.

Två nyförvärv breddar Image Systems Börsnoterade Image Systems AB har förvärvat Sawco AB och RemaControl AB som bildar ett nytt affärsområde inom Image Systems – RemaSawco. Integrationen pågår för fullt och den nya bolagsbildningen skall presenteras på Trä & Teknik.

Småhusbyggandet har minskat drastiskt, men ROT-avdraget bidrar till att andra delar av branschen växer, till exempel dörr-, fönster-, inrednings- och möbeltillverkare samt köksföretagen. 

Osäkert för bransch med många ansikten Thomas Strand på TMF, Trä & Möbelföretagen ser en svajig marknad framför sig. – Det råder en stor osäkerhet om framtiden. Bolånetaket är förödande. Folk som vill byta bostad lyckas inte sälja. Bostadsmarknaden blir statisk, flyttkedjorna fungerar inte. Det är en rejäl salva Thomas Strand fyrar av. Och han siktar både på regeringen och på Finansinspektionen som undersökt bolånetakets effekter och kommit fram till att det fungerar som det ska. Thomas Strand håller inte med. – Bolånetaket tillsammans med byggoch planläggningslagen stryper marknaden. 2007–2008 producerades 12 000 småhus. I år byggs 5 000. Lägg till det att folk som vill sälja inte lyckas trots att det finns gott om köpare. De har inte råd på grund av det krävs en så hög kontantinsats. Bolånetaket infördes för snabbt utan att man egentligen förstod vilka konsekvenser det skulle få för småhustillverkarna.

Och någon gång måste man ta tag i fastigheterna i miljonprogrammen som har ett enormt renoveringsbehov. Problemet är, enligt Thomas Strand, finansieringen – och att politikerna inte förstår hur viktigt det är att bostadsmarknaden fungerar och att det går bra för trä- och möbelindustrin. Kan vårbudgetens sänkning av fastighetsavgiften vara ett litet steg på rätt väg? – Regeringens förslag att stimulera bostadssektorn är inte ens ett slag i luften. Dagens situation med en brist på 250 000 lägenheter kräver fler och betydligt mer kraftfulla åtgärder. Om politikerna hittar nya smörjmedel för att få igång bostadsproduktionen avhjälper man inte bara bostadsbristen. Man värnar om en av Sveriges viktigaste industrier med många företag i glesbygden. Bara i vår region (södra Sverige) omsätter skogs och träbranschen cirka 280 miljarder och är en av Sveriges viktigaste exportbranscher, påpekar Thomas Strand. – Branschen står för 10–12 procent av industrin totala produktionsvärde, förädlingsvärde och sysselsättning. Framför allt går det bra för tillverkarna av möbler för offentlig miljö och kontor där exporten under januari ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. ■

Dagens situation med en brist på 250 000 lägen­ heter kräver fler och betydligt mer kraftfulla åtgärder.

Dörr-, fönster-, inrednings- och möbeltillverkare samt köksföretagen har gett en växande marknad, mycket tack vare ROT-avdragen.

Men allt är inte nattsvart.

www.traochteknik.se

Image Systems hade innan förvärvet två ben att stå på: Scanning och bildbehandling för kunder inom medieindustrin och rörelseanalys för försvars-, bil- och testindustrin. Genom förvärvet får man nu ytterligare ett ben – styr- och mätteknik för sågverksindustrin. – Kärntekniken är den samma i alla tre bolagen. Nu får vi tillgång till nya marknadssegment, säger Mikael Jacobsson, ägare i Image Systems (noterat på Nasdaq OMX Stockholm) samt styrelseordförande i Remacontrol AB och Sawco AB och den som leder integrations­ arbetet.

blir allt viktigare inom träindustrin. Nu får vi kompetens och utrustning för hela kedjan från inmätning av virket till kvalitetssortering av brädorna. Idag görs de stora investeringar inom ­sågverksindustrin med fokus på att ta produkter på hyllan in i produktionen och göra den effektivare. Det handlar om att höja utbudet och lönsamheten i den befintliga verksamheten, kommenterar Mikael Jakobsson. Genom att Image Systems nu förvärvar två företag som är specialiserade på mätteknik inom sågverksindustrin får man en betydligt större och starkare organisation, ett bredare produktsortiment och därmed möjlighet att ta sig an större och mer komplexa projekt på såväl ­hemmamarknaden som internationellt.

– Bild och bildanalys

har gjort sig känt på världsmarknaden för sina mätramar, som mäter, styr och rapporterar i varje led i sågverket med kundanpassade lösningar. Sawco har en rad applikationer och system för hela processen från inmatning till slutsortering. – Affären ger också bolagen utökade utvecklingsresurser för att möta konkurrensen på den globala marknaden, säger Mikael Jakobsson. ■

Rema Controll AB

7


Garanterat heltäckande med Teknos

Välkommen till vår monter C04:10

Pleas e visit our sta nd C� �:�� at Trä & Tek n ���� in i Göteb org.

EXPERIENCE OUR NEW COLLECTION: ZOOM® ����

With ZOOM® we don‘t just offer you high product quality and the latest trend orientated decors � but also a wide range of helpful services. Your everyday resource. For a first impression, please visit our website: � www.egger.com/zoom

Industriträ EGGER Scandinavia APS · Jernbanegade 5a · 6862 Tistrup · Denmark · � +45 7529 1000 · � +45 7529 1150 · info-scan@egger.com

Allt för massivträ-bearbetning. Allt från en leverantör. Allt 100 procent! Kom och se våra nyheter i monter B05:42 Där visar vi bland annat succén Hydromat 3500

KLYVNING • KAPNING • OPTIMERING • FINGERSKARVNING • LIMNING HYVLING OCH PROFILERING • FÖNSTERTILLVERKNING • ENSTYCKSPRODUKTION • AUTOMATISERING

Postadress: Box 283, 301 07 Halmstad | Besöksadress: Skackelvägen 1, 302 62 Halmstad, Telefon: 035 17 67 00 | Telefax: 035 17 67 80 | Email: info@waco.se | Internet: www.waco.se

8 

www.traochteknik.se


Facket och arbetsgivarna i unikt möte på mässan ■ ■ ■ GS, facket för skogs-, trä- och den grafiska branschen, och TMF, arbetsgivareorganisationen för hela den träförädlande industrin och ­möbelindustrin möts på Trä & Teknik 2012. – Det handlar om att vi tillsammans

ska utveckla svensk träindustri, säger Thomas Strand på TMF. Det är första gången facket och arbetsgivareförbundet sätter sig ner tillsammans på samma sida bordet. – Vi ska inte förhandla om kronor och ören utan gemensamt diskutera bran-

schens överlevnad. Det är första steget mot ett samarbete som rör branschens ödesfrågor. Någon agenda är inte satt, det blir ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans ska dra upp riktlinjerna för hur ett framtida samarbete ska se ut, säger Thomas Strand.

Thomas Strand på arbetsgivarorganisationen TMF.

Ejderstedts storsatsar på nyheter Ejderstedts gör en stor satsning på Trä & Teknik 2012 och visar nyheter från flera av sina stora leverantörer. – Bland annat Webers bredbandslipar som har flera patenterade lösningar för renblåsning och reducerad luftmängd, kommenterar Olle Darelid. Ejderstedts visar även Webers nya flexibla slipsystem Planetary Head för profilerade detaljer i bredbandsputsar. – Flexibla slipsystem är i och för sig ingenting nytt och inte heller att de finns i en bredbandsputs. Det nya är den sinnrika konstruktionen som gör att man får ett perfekt slipresultat i profilerna och samtidigt har en ordinär bredbandsslip, säger Olle Darelid. – Slipningen blir perfekt oavsett om man slipar släta ytor eller profiler utan att behöva kompromissa. Ett annat patent från Weber är CBS-tekniken som helt eliminerar repor vid oscillation. Det är en stor fördel när man ska lackera detaljer med högblanka lacker.

Hela Holz-Hers program av kantlistmaskiner ställs ut på mässan, bland annat den helt nya modellen STREAMER, som förutom vanligt kantningsaggregat även har ett förfräsaggregat samt det nya limsystemet GLUE JET – en vidareutveckling av HolzHers patenterade teknik att lägga på lim med munstycke. – Med GLUE JET och ett pneumatiskt tryckverk får man en limfog som kan mäta sig med laserkanter, säger Olle Darelid och fortsätter: – Till en av de större kantlistmaskinerna från Holz-Her kommer vi att integrera en returtransport och staplingsfunktion från BARBARIC. Arbetsstycken lyfts, vänds och returneras till operatören. När sista kanten är färdig staplas arbetsstycket på pall i separata stationer. Hundegger kommer också att vara på plats och visa hur man rationellt kapar och bearbetar byggkomponenter med komplexa former, borrningar och urfräsningar. Planen är att även stora delar av Martin-programmet ska visas, bland annat fräsmaskinen T27, planhyveln T45 och den nya sågen T65 som ersätter T60 Classic. ■

Ejderstedts visar upp flera stora nyheter på Trä & Teknik 2012, till exempel det nya limsystemet Glue Jet.  Foto: Ejderstedts

VÄLKOMMEN TILL HÄFELES MONTER, C02:02!

THE

MAKES IT WORK.

Moovit lådsystem från Häfele är ett system för många användningsområden. Moovit imponerar inte bara genom en mycket mjuk och tyst funktion utan även genom den innovativa frontjusteringen. Förutom en bärkraft på 50 kg finns Moovit nu även tillgänglig med en 30 kg version. Detta är beslagsteknik genomtänkt av experter. Liksom alla andra 10.000 produkter i Häfele katalogen „Den Stora Häfele”. www.hafele.se

Tel. +46 (0)36 18 00 88, info@hafele.se

AZ_Moovit_225x162_SW.indd 1

www.traochteknik.se

30.05.12 09:25

9


med senaste tekniken och vi har även konstruerat egna maskiner för att uppnå bästa prestanda. När det gäller slipservice kommer yrkesskickligheten in i bilden. Vi är mycket stolta över våra medarbetare som klarar alla typer av

slipuppdrag, berättar Sågcenters marknads- och försäljningsansvarige Jerker Svensson Den mångåriga erfarenheten har gett Sågcenter ett stabilt rykte. De har alltid varit en drivande del i utvecklingen och har aldrig

kompromissat med kvaliteten. – Kunden ska få så god avkastning som möjligt i sin verksamhet med hjälp av våra produkter och rådgivning. Det är en stark drivkraft för oss och sporrar oss att ständigt hitta nya vägar.■ ■ ■ Sågcenter i Smålandsstenar är experter på tillverkning och slipning av sågklingor och bandsågblad anpassade för den svenska träindustrins höga krav. – Våra egentillverkade bandsågblad och sågklingor framställs

Foto: ROXX

Nytillverkning och slipning av klingor och bandsågblad

Daniel Andersson synar en sågklinga.

Så ska Tibro bli centrum för världens möbelindustri Efter studierna till möbelsnickare köpte Magdalena Svedlund en gammal skola i Tibrotrakten för att starta eget snickeri. Men ett jobberbjudande ändrade planerna. Nu ägnar hon sig istället åt att göra Tibro och Västsverige till ett Mecka för världens möbelindustri. Magdalena Svedlund

är utbildad möbelsnickare. Efter studier på Stenebyskolan och en tid i Norge ville hon flytta tillbaka till Sverige och köpte en gammal skola mellan Tibro och Hjo. Tan- Magdalena Svedlund. ken var att starta eget snickeri. Men erbjudandet om att bli marknadskoordinator för IDC West Sweden kom emellan. Nu ägnar hon sig åt att göra Tibro och Västsverige till ett centrum för världens möbelindustri. Magdalena Svedlund är relativt nyhemkommen från den stora möbelmässan i Milano där hon tillsammans med sina kollegor byggde en monter med syftet att sätta Tibro och Sverige på världskartan. – Vi är duktiga på design i Sverige. Det märktes inte minst i Milano. Den skandinaviska ljusa, blonda och enkla designen är väldigt populär. Nu ska vi berätta om Inredia och varför alla ska komma till Sverige och Tibro. av möbeltillverkning och inte minst samverkan för att stödja varandra, utbyta erfarenheter och bygga ny kompetens. Det utmynnade 1961 i att man startade TFM, Tibro Förenade Möbelfabriker som sedermera blev IUC Tibro 1996 och IDC West Sweden 2007. Tibro har en lång tradition

Magdalena Svedlund och hennes kollegor besökte nyligen möbelmässan i Milano. ”Den skandinaviska ljusa, blonda och enkla designen är väldigt populär”, säger hon.

År 2005 formades en framtidsvision, ”Vision Tibro 2017” som innebar att man skulle ha fokus på kunskap och design. Fyra år senare fattade kommunen och näringslivet ett gemensamt beslut om att förverkliga Inredia. – Målet är att skapa en internationell mötesplats för design och inredning att besöka och inspireras av, säger Magdalena Svedlund. – Här ska inredare, arkitekter och företag mötas och utveckla idéer tillsammans. Man kan diskutera material, design, formgivning och produktion med

syfte att gemensamt utveckla en kostnadseffektiv industri som står för hög kvalitet och tilltalande design. med namnet Inredia invigs i höst. Eventuellt kommer Magdalena Svedlund själv att medverka med egen design så småningom. En av hennes skapelser, ett högblankt skåp med svarvade ben och spira, finns i länsresidenset i Göteborg efter att landshövdingen Lars Bäckström fallit för det på en utställning. ■

Själva byggnaden

Design och hantverk – konkurrensmedel för svensk träindustri Om träindustrin generellt har det kämpigt går det däremot bra för möbeltillverkarna. mest känt för Lamino, en fåtölj av trä och fårskinn, tillverkad i obruten följd sedan 1956 och som säljs i cirka 10 000 exemplar om året över hela världen. ”Folkhemslyx” säger Peter Jiseborn, vd på Swedese, och påpekar i samma andetag att Lamino nog är den möbel Peter Jiseborn. som säljs mest efter IKEA. Swedese har lyckats kombinera svensk kvalitetsdesign och ett gediget hantverk med industriell spetskompetens. – Vissa av våra produkter tillverkas från ax till limpa, från faner till fåtölj, och det är nog lite ovan-

Swedese är kanske

ligt i vår bransch. Vi gör allt under eget tak – från som nödvändig för att effektivisera delar av prohandslipning till fräsning och borrning i CNC- duktionen. maskiner. – Men det är designen som är vårt främsta kon– Dataprogrammering gör det dessutom mer kurrensmedel. intressant för ungdomar att jobba i vår industri, understryker Peter Jiseborn. Vi har inga problem Swedese säljer möbler till hem och offentlig med att rekrytera operatörer. Däremot kan det på miljö. Den sistnämnda sektorn går bäst, för att inte säga riktigt bra. sikt bli ett bekymmer att få tag på söm– 30 procent av vår produktion går merskor och tapetserare. Intresset för de på export. Vi skulle gärna vilja öka traditionella hantverksyrkena är betydligt den andelen till 50 procent, önskar lägre. Peter Jiseborn. Swedese och Peter Jiseborn värnar, Att ställa ut på Milanomässan är trots att företaget är högmodernt inom den del av den strategin. Med nyheter vissa segment, om det renodlade hantav Broberg Ridderstråle, Claesson Koiverket. visto Rune, Staffan Holm, Lime Studio, – Slipklossarna och slipningen för Roger Persson och tyskfödda Corinna hand gör du dig aldrig av med. Det är Warm lämnar man ingenting åt slumögat, inga maskiner eller robotar, som Staffan pen. Swedese ska bli ännu större på den avgör när det är färdigt. Holms internationella möbelmarknaden. ■ Peter Jiseborn ser automatiseringen pall Spin.

10 

www.traochteknik.se


Lastsäkring

Lyft

1000-tals effektiva borststrån som ersätter slippapper!

Säkrar allt gods i rörelse

Karosseri

Strapping / Emballage

Höjer din produktivitet och kvalitet lönsamhet! Besök oss i monter A00:07

så berättar vi mer! www.osborn.com

Finish. First.

Forankra ABT AB Box 100, 447 23 Vårgårda Tel 0322-66 78 00. info@forankra.se www.forankra.se

TONGLOADER American patent no 5.752.594 - 5.931.287 Canadian patent no 2.185.609

Enstycksmatare

Bes mon ök oss ter B i 01:0 2

Hanterar varierande bredd och tjocklek utan omställning. Kan utrustas med tillbehör för små eller stora virkesdimensioner. Kan anpassas för rått, torrt och hyvlat virke.

Upp till 240 bitar/minut. Standarddimension 16x75—100x250 mm. Över 120 st levererade i Europa.

www.framtec.se

Gjuterivägen 1, S-713 32 Nora Tel +46 (0)587-808 70

E-mail info@framtec.se


Patenterat lättviktsmaterial visas upp på mässan ■ ■ ■ Riga Wood Sweden utökar sitt sortiment och visar upp det nya patenterade lättviktsmaterialet DendroLight träpanel på Trä & Teknik. Det handlar om en helt ny produkt på den skandinaviska marknaden och är en träbaserad

produkt som består av vinkelrätt limmade träprofiler ihopsatta till block. Dessa sågas till skivor som sedan kant- och ytbeläggs med plywood, MDF, HDF eller annat material. Den främsta fördelen är vikten; skivorna är upp till 40% lät-

tare än massivträ, och de är även lätta att bearbeta och vidareförädla. Materialet har hög hållfasthet, bra ljud- och värmeisolering och är lätt att transportera. Exempel på användningsområden är bland annat möbelkom-

ponenter, dörrar och trappor, golv- och takpaneler samt bärande konstruktioner. Tillverkningen sker i Lettland hos Dendrolight Latvija av som är den första och enda licensierade producenten i världen.

Blum introducerar ett nytt skensystem

Grass satsar på modern, högteknologisk funktion i köksmiljöer. 

Foto: GRASS NORDISKA AB

Häfeles belysning i och på möbler. 

Foto: BLUM

Foto: Häfele

Tradition möter högteknologi Hur ser trenden i beslagsbranschen ut och vilka heta nyheter kommer vi att möta på Trä & Teknik 2012? Tradition och lantlig, gammaldags stil parad med funktionalitet och elektronik, minimalism och ergonomi är det som gäller.

GRASS:

Blum:

– Vi upplever att många vill tillbaka till den tra-

Även Blum tar fasta på nya skensystem för

ditionella, lantliga stilen. Det ska vara ”den gamla looken”, säger Ingemar Brengesjö på Grass Nordiska AB. Med lantlig stil avses infällda fronter, utanpåliggande socklar och ramträluckor. För att få den rätta lantliga stilen används ofta ett synligt gångjärn som justeras på samma sätt som ett dolt modernt. – Men även om kunderna vill ha ett gammaldags utseende på köksluckorna kan detta kombineras med modern, högteknologisk funktion som elektrisk öppning. Skensystem för trälådor som är justerbara i djup-, höjd- och sidled är andra produkter vi kommer att visa på mässan.

trälådor med möjlighet att justera fronterna fyrdimensionellt. – Jag vill också lyfta fram våra klaffbeslag för väggskåp. Målet är att underlätta köksarbetet och skapa ergonomiska arbetsflöden. Innehållet i skåpet blir mer lättillgängligt och överskådligt, säger Patrik Legrell på Blum Svenska AB. – Om man dessutom utrustar skåpet med en elektrisk öppnings- och stängningsfunktion räcker det med en liten knuff för att öppna fronten. Vill man stänga trycker man bara på den lilla sändaren – snabbt och smidigt.

Lantlig look från Grass. 

Blum vill bygga ergonomiska kök. 

Foto: GRASS NORDISKA AB

12 

Foto: BLUM

Häfele: Häfele sätter funktionalitet och smarta lösningar i centrum. – Mer prylar på mindre yta, förklarar Christian Thederan. Vi var först med att marknadsföra detta. Det handlar om att utnyttja utrymmet maximalt, men också att skapa ergonomi och ta bort barriärer för funktionsnedsatta. Alla beslag gör det möjligt att höja och sänka skåp och arbetsytor. – Vi satsar också mycket på säkerhet genom vårt system Dialock med transponderteknologi för att öppna och låsa beröringsfritt. Det är anpassat för alla in- och utpasseringar, men även inne i rum för låsning av exempelvis vitrinskåp, upplyser Christian Thederan. – Belysning på och i möbler är också något som kommer starkt och där har vi en rad intressanta produkter inom tre områden 12 och 24 volt samt 350 milliampere, både för dekoration och för arbetsbelysning. Man visar även antiseptiska handtag för sjukhusmiljöer som i test visat att de håller både bakterier och virus borta.

Häfele visar antiseptiska handtag.

Foto: Häfele

www.traochteknik.se


Dags att tjäna pengar på investeringen? Vi kapar underhållskostnaderna och ökar driftsäkerheten!

Då gäller det att välja den utrustning som har absolut högsta tillgänglighet samt ger rätt kvallitet och kapacitet av den leverantör som ger bästa möjliga support och service. Besök oss i monter B09:51 så berättar vi mer.

Ersätt slitdelar av metall med plast

Träbearbetning

Plast har många unika egenskaper. Genom att ersätta komponenter av metall med konstruktionsplast i tillverkningslinjer, transportsystem och liknande kan underhållskostnaderna minskas och driftsäkerheten höjas. Carlsson & Möller har materialen och kompetensen.

CNC-maskiner (3-5 axlar) CNC-maskiner (5+ axlar) Kantlist-, CNC-maskiner (bl.a. med Laser)

Se möjligheterna i vår monter på Trä & Teknik eller besök vår hemsida www.c-m.se

Bredbandsputsar Lackeringsutrustning Målningsutrustning (bl.a. robotar) Snickerimaskiner Såganläggningar Anläggningsteknik och golvmaskiner Pressar (plant, fleretage och 3D)

OBEL-P Automation A/S

Borr- och tappinslagningsmaskiner

Clipsmontage på trä – alu fönster

Återvinning/Energi Rivare, kvarnar, såll och hantering Pelletpressar, hammarkvarnar Hanteringsutrustning Brikettpressar

Service o underhåll

Det är många som anser att vi ger branschens bästa service. Vill du få ut mesta möjliga av din investering? – Prova du också! Exempel på clips typer

Dörrkarmar med clips

FRÅN IDÉ TILL EFFEKTIV PRODUKTION I MONTER B09:51 Clipsmontage

Clipsmaskin

Cypresvej 16-18 · DK 7400 Herning Tel. +45 97 21 78 00 · Fax +45 97 21 78 01 im@obelp-automation.dk · www.obelp-automation.dk www.traochteknik.se

Tel +46 (0)36 38 78 00 | post@mared.se | www.mared.se

1121425_SE-Automation_clipsmont_b110x162.indd 1

29/05/12 14.27

13


THE INTEGRATED CAD/CAM/ERP SOLUTION

Kan man tillverka med bara CAD?

Besök oss i monter A03:32

# TopSolid´Wood är en integrerad CAD/CAM programvara för konstruktion och tillverkning i möbel- & inredningsindustrin. Det är en unik programvara som möter behoven hos designers, tillverkare och underleverantörer i träbranschen. Nytt för i år är att TopSolid´Wood även erbjuder moduler för konstruktion av kök och badrum i butik. Detta gör att företag kan konstruera och visualisera lösningar tillsammans med slutkunden och sedan automatiskt och integrerat driva tillverkning. Varför välja ett mekanik CAD system när du kan välja ett integrerat CAD/CAM system utvecklat för din bransch?

CAD/CAM systemet för möbel- & inredningsindustrin +46 8 594 708 00 info-se@protech.se

14 

www.traochteknik.se


”NC-maskinerna och robotarna måste börja prata samma språk” ■ ■ ■ Tore Strand ansvarade för seminarieprogrammet på den första Trä & Teknikmässan för 30 år sedan. Sedan dess har konferensen varit ett stående och populärt inslag under varje mässa. Tore Strand var anställd på dåvarande Träteknikcentrum och

ansvarade för seminarieprogrammet fram till 1986. – Tekniken har förändrats radikalt, säger Tore Strand. Då var NC-tekniken i sin linda. Idag har den mer eller mindre revolutionerat tillverkningen. Men robotar fanns redan på den

tiden, så det är ingenting nytt. Det finns dock betydligt mer att göra att göra på teknikutvecklingens område. – NC-tekniken i sig har bidragit till att tillverkningen har gått från enkla produkter i långa serier till tillverkning i enstyck och bearbetning i alla

riktningar. Men man använder bara robotar i begränsad omfattning och det beror på att man inte programmerar robotarna och NC-maskinerna i samma programspråk. Det skulle gynna utvecklingen om man kom överens om en gemensam standard.

”Bensinmacken” Ekoportal 2035” är en tänkt anläggning där produkter av förnyelsebar råvara från svenskt skogsbruk visas. 

Trä & Tekniks första seminarieprogram.

Ekoportal 2035 lyfter den svenska skogsindustrin Ett av de intressantaste inslagen på Trä & Teknik blir troligen Ekoportal 2035 – skogsindustriernas vision om ett hållbart samhälle där produktionen, mätt som förädlingsvärde, i det svenska skogsindustriklustret ska fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten ska komma från nya produkter. av visionen är en – bensinstation. – Alla vet vad en bensinmack är i dag. För de flesta betyder den bensin och korv, säger Jan Lagerström, forskningsdirektör på Skogsindustrierna. Men morgondagens bensinmack kommer inte att ha någon bensin att sälja och korven måste

Den konkreta bilden

www.traochteknik.se

man ha tagit till nya höjder, så alla förstår att här finns utrymme för förändring, två år sedan när man diskuterade framtiden med biobaserade förnybara produkter i centrum. Man kom också fram till att forskningen alltför ofta satsar på att putsa på befintliga produkter (starkare, tunnare, vitare, böjstyvare) och utveckla processer istället för att fokusera på konsumenterna och nya produkter som faktiskt kan göra skillnad både för miljön och för människors beteende. – Det finns en otrolig mängd produkter vi kan utveckla baserade på skogsråvara – från asfalt till kemikalier, textilier, kläder, läder, LED-displayer för att nämna några. Trä lämpar sig alldeles utmärkt som byggmaterial även för större fastigheter. Vid förtätning av städer bygger

Foto: SKogsindustrierna

man ofta på befintliga hus. Att då använda färdiga moduler av trä är både ekonomiskt lönsamt och klimatsmart. Trä binder kol. Skogsråvaran är alltså positiv ur flera aspekter. Den är förnyelsebar och minskar utsläppet av koldioxid, påpekar Jan Lagerström.

Visionen skapades för

Färdiga moduler av trä är både ekonomiskt lönsamt och ­klimatsmart

för att använda en klyscha, bara fantasin som sätter gränsen för vad skogsråvaran kan användas till. – Det finns många exempel på forskningsresultat som är på väg att omsättas till kommersiella produkter. Men vi måste öka takten ännu mer och se till samhällsnyttan. De krav som nu ställs på hållbarhet, hälsa för en åldrande befolkning och minskad påverkan på miljön skall vi inom skogsindustriklustret möta genom att bli ännu mer innovativa, säger Jan Lagerström. ■

Egentligen är det,

15


Hallå där!

Vad har du för förväntningar på årets mässa?

– För mig betyder Trä & Teknik en samlingspunkt där den stora grejen är att umgås och utbyta erfarenheter. Det är en viktig mötesplats för branschen.

Jonas Wahlbeck, Mouldex

Vad kommer ni själva att visa?

– Vi ställer ut tillsammans med det slovenska företaget Ledinek som vi har agentur för i Sverige, Norge, och Danmark. Deras

Högre produktivitet med Athour M6OO ■ ■ ■ Morbidelli Author M600 är ett 5 axligt arbetscentrum för träindustrin med en helt ny portalstruktur designad för att eliminera vibrationer och säkerställa en mycket hög kvalitet. Den nydesignade mekaniska strukturen gör det möjligt för Author M600 att med extrem flexibilitet utföra tung bearbetning. Det finns flera framträdande funktioner på Morbidelli Author M600. Bland annat uppnås hög produktionseffektivitet med en eller två elektrospindlar, varav en med fem stycken och en med

tre stycken styrda och interpolerande axlar. Motoreffekter erbjuds upp till 18 kW. Dessutom finns möjlighet att automatiskt växla upp till 70 tillgängliga verktyg. Borrlådor erbjuds med upp till 57 st individuellt styrda spindlar.

maskinprogram omfattar alla typer av vidareförädling av virket med fokus på snabba omställningar och hög precision. Nytt för i år är vårt samarbete med det franska företaget Joulin som tillverkar vacuumsystem. Bland annat kommer vi att visa deras nya produkt, ett mindre sugdon för alla typer av förflyttning. Det unika är att det stänger ner alla ventiler som inte ligger an mot virket – det krävs betydligt mindre kraft och energi.

■ ■ ■ Kyocera Unimerco presenterar en hel rad nyheter och lönsamma verktygslösningar till träindustrin på Trä & Teknik. – Vi presenterar den nya produkten Easy Cut, som genom en speciell geometri ger en rad fördelar som låg ljudnivå, längre ståndstid och bättre bearbetningskvalitet, säger säljchef Jarl Strömbom. I fleraxlig bearbetning med hög och låg matning i kombination eliminerar geometrin på Easy Cut problem med brännmärken. Verktyget är användbart till många material och applikationer i såväl genommatingsmaskiner som stationära maskiner.

Besök oss i monter C03:42

– Vi påverkas inte så hårt. Vi har flera ben att stå på, så det mesta pekar uppåt. En stor del av vår verksamhet och kompetens ligger på service och underhåll. Eftermarknaden utgör en betydande del i vår verksamhet. Många väljer att underhålla maskinparken i dåliga tider, andra rustar för en kommande högkonjunktur.

Precigrader nu även för råsortering ■ ■ ■ Dynalyse ABs Dynagrade hållfasthetssortering presenterades som en revolutionerande kompakt och kostnadseffektiv teknik för första gången på Trä och Teknik 1996. Sedan dess har cirka 150 Dynagrade och vidareutvecklingen Precigrader installerats i ett tiotal länder. Precigrader är nu godkänd även för sortering av rått virke, det vill säga före torkning, tack vare dess noggranna bestämning av den så kallade E-modulen och densiteten. Dessa parametrar kan också användas som ingångsvärden till en optimerad torkprocess. För alla redan installerade produkter finns olika nya och effektiva optioner

Sawmaster – modul­ uppbyggd bandsåg

Rätt verktyg sätter fart på produktionen

Hur påverkas ni av valutakriser och minskat byggande?

■ ■ ■ Söderhamn Eriksson är en av de ledande av utvecklingen inom sågverksteknik. Man erbjuder effektiva och driftsäkra maskiner och system, vilka ger lägsta produktionskostnad för sågverk över hela världen. På Trä & Teknik visar företaget upp AKE Sawmaster som är en nyutvecklad moduluppbyggd bandsåg med extrem tillförlitlighet som anpassas till många olika applikationer. Sawmaster byggs helt färdig i Söderhamn Erikssons verkstad, med komplett internt hydraulmontage och eldragning. Sawmaster kan levereras som stock- eller blocktagande maskin, fristående eller i kombination med reducerare samt i grupper om 2, 3 eller 4 sågenheter. På Trä & Teknik visas AKE Sawmaster bestyckad med CARmatarverk, vilket är Söderhamn Erikssons patenterade matarverkskoncept som förbättrar måttnoggrannheten och kurvsågningsegenskaperna hos bandsågar. Dessutom är maskinen utrustad med VisionTilt.

– uppdateringar - för förbättrad funktionalitet. Allt i syfte för att öka kundens konkurrenskraft och livslängden för deras system.

Premiär för ny allroundlift för skivor ■ ■ ■ Lifts Alls nya allroundlyft Basic lyfter allt upp till 50 kg, snabbt och smidigt. Den är idealisk för plana, solida ytor som till exempel träskivor och plåtar, men funkar även ypperligt för att lyfta kartonger och säckar av olika slag. Basics olika vakuumapplikationer, som i en enkel handvändning byts ut av användaren själv, kompletteras dessutom alltid av en krok. Jämfört med traditionella vakuumlyftare drar Basic, som är helt tryckluftsdriven, extremt lite energi vilket ger positiva effekter på såväl miljö som driftkostnader, men även på arbetsmiljön då Basic är en väldigt tyst lyft.

Nyheter på väg till Trä & Teknik

Häng med till Trä & Teknikmässan 21-24 augusti. I vår monter kommer du upptäcka en hel del spännande produkter – bland annat Corian, ett mångsidigt material med fantastisk styrka. Vi visar också andra material med spännande egenskaper för alla behov. Välkommen!

16 

www.fredricsons.com

www.traochteknik.se


Din kompletta verktygsleverantör K om o våra ch n ju t d e l ikat av mon ter B es ser i 0 4:4 0

EFFEKTIVARE

SÅGNING! Med sågblad från Sågcenter får du längre gångtider och bibehållen skärpa. Vårt serviceåtagande gör att bandsågsbladen räcker längre! Träffa även Tolé Verktyg i vår gemensamma monter.

Besök oss i Monter B02:12

Box 102, 333 22 Smålandsstenar Tel 0371-335 80, fax 0371-306 46 info@sagcenter.se, www.sagcenter.se

www.format-4-sweden.com

Er verkstad. Allt på ett bräde!

Träbearbetningsmaskiner för hantverk och industri!

Högsta precision och bästa arbetskomfort till ett rimligt pris i förhållande till prestanda Format-4 är en partner du kan lita på när det gäller planering, utrustning och finansiering av din verkstad.

FORMAT-4, Kvalitet och precision från ÖsTeRRike

Felder-Group Sweden

Bellevue kontorshotell stadiongatan 65 ∙ 217 62 Malmö Tel. 040 636 52 31

kappa 400 x-motion Justersåg

CNC H22 Bearbetningscentrum

MässA

Trä & TEknik 2 21.–24.0ser8på.2mä01 ssan:

Otroliga pri ällningar mässmask iner och nybest

www.traochteknik.se

exact 63 Planhyvel

perfect 710 e-motion Kantlistmaskin

 Details online

17


Kulturell kompetens gör företag mer kreativa ■ ■ ■ Hur kan företag inom träbearbetningsbranschen ta vara på sina kreativa resurser, utveckla organisationen, stärka varumärket och öka sin produktivitet genom att använda sig av kultur? Organisationen TILLT (Skåde-

banan Västra Götaland) har under flera år framgångsrikt arbetat med ett stort antal företag där konstnärlig verksamhet berikat organisationen och rent konkret ökat tillväxten. TILLT håller ett seminarium på

Woodfusion där företrädare för industrin, politiker och tjänstemän i ett öppet samtal diskuterar kulturens roll i industrin och hur den kan utmana och stärka företagen. Modern kreativitetsforskning visar att företag och organisatio-

ner som väljer att korsbefrukta sin verksamhet med konstnärlig kompetens ökar sin innovationskraftskapacitetet, sin kreativitet, sin konkurrenskraft och den sociala sammanhållningen på ett smart och effektivt sätt.

I år är det dags för den tredje upplagan- av Wood Fusion – en mötesplats där utställare och besökare kan träffa formgivare, arkitekter och konstruktörer. Fokus för årets Wood Fusion kommer att ligga på lönsam produktion, kunskapsöverföring och teknisk utveckling.

Framtidens visioner  tar plats på Wood Fusion Hur ska vi höja potentialen i träet som råvara? Vad kan materialet användas till? Hur ska vi höja lönsamheten och göra produktionen grönare? Wood Fusion arrangeras nu för tredje gången på Trä & Teknik – en tummelplats för arkitekter, formgivare, forskare, innovatörer och robotutvecklare.

över hur starkt Wood Fusion har utvecklats, säger AnnaSara Perslow, som ansvarar för planeringen av den här ”mässan i mässan”. – Nu går industrin själva in och vill medverka till att Wood Fusion utvecklas. De flesta är angelägna

– Vi är enormt glada

om att ha den är specifika mötesplatsen där man möts över ”crossover” med en gemensam röd tråd – människa – material – maskin, säger AnnaSara Perslow.

för fyra år sedan efter önskemål från både utställare och besökare om att man även ville träffa formgivare, arkitekter och konstruktörer. Resultatet blev en mötesplats för kreativitet där inte bara de goda idéerna blomstrade – besökarantalet till Trä & Teknik påverkades mycket positivt. Fokus för årets Wood Fusion kommer att ligga på lönsam produktion, kunskapsöverföring och teknisk utveckling. Den teknik med automation och robotar i tillverkningen, som länge varit fordonsindustrins signum, tränger nu in även i träindustrin.

– Hur kommer svensk träindustri att slå vakt om produktionen i Sverige? Automation kommer att spela en allt större roll. Men den kommer inte att ersätta hantverket utan istället erbjuda nya möjligheter, säger AnnaSara Perslow.

Wood Fusion etablerades

Möt Stolab på Wood Fusion och hör om hur man låter form, funktion och miljöansvar gå hand i hand för en satsning på svensk produktion av den tidlösa Carl Malmstenritade stolen Lilla Åland. Eller lyssna på trendsättarna på Promostyl som sedan 60-talet har tolkat samhällets attitydförändringar och hur de avspeglar sig i färg, form och material. Skogsindustrins vision är att produktionen ska fördubblas till år 2035. Halva tillväxten ska komma från nya produkter. Hur många av dessa kommer vi att få se på Wood Fusion 2012? ■

Framgångsreceptet för effektivare ytbehandling och dispensering: coverspray! Coverspray erbjuder ett brett program av utrustning för både en och två komponenter som limmer, tätningsmedel och färger (1K 2K 3K)

Gedigen expertis inom Träindustrin Mycket hög lokal serviceambition med global erfarenhet Miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar Experter med lösningar för ytbehandling, limmer och tätningsmedel. Upptäck KremlinRexsons kompletta produktprogram på: www.coverspray.se

Official Distributor of

18 

Kremlin Rexson

www.traochteknik.se


15 800 000 000 Den totala exporten av möbler ökade med 6 procent till 15,8 miljarder kr under januari – december 2011 jämfört med 2010 enligt SCB. Den totala importen av möbler ökade med 1 procent till 13,4 miljarder kr under samma period jämfört med 2010. Handelsbalansen var positiv med 2,4 miljarder kr.

Seminarieprogram Är det möjligt att höja potentialen i trä som råvara? Vad händer om olika aktörer inom träindustrin samverkar över gränserna för en mer hållbar utveckling? Hur kan ett sådant samarbete se ut? På årets Wood Fusion tar vi ett bredare grepp om svensk träindustri. Här är ett axplock ur årets seminarieprogram:

Kährs först i världen med dubbel miljömärkning Kährs är först i världen med att tillverka golv som är dubbelt miljömärkta och certifierade enligt FSC och Fair Trade. Virket kommer från småskaligt skogsbruk i Chile, sågverket har utrustning från Logosol. första slutkunden svenska ambassaden i Santiago där besökare och personal nu trampar på ett golv som inte bara är estetiskt tilltalande. Det är första steget i en ny och dubbelcertifierad Virket till Kährs miljömärkta golv produceform av skogsbruk som ska gynna ras av ett småskaligt skogsbruk i Chile. Foto: KÄHRS återväxten och bereda möjligheter till nya arbetstillfällen i områden som teknik, produktion av högvärdiga tidigare mer eller mindre har skövlats produkter och ett FSC-certifierat och uthålligt skogsbruk som syftar till genom alltför hård avverkning. Projektet startades av SSC att stimulera återväxten och återstälForestry, ett från början svenskt la den biologiska mångfalden. Syftet företag som arbetar med skogscer- är att kostnadseffektiv kunna komtifiering. Platsen är byn Curacautin mersialisera skogen på ett varsamt i Chile. Den ligger i en dalgång tidi- sätt och därmed åstadkomma nya arbetstillfällen och en lönsam gare omgiven av storslagen industri som kan växa med och värdefull skog. Under marknaden. lång tid pågick omfatSeminarium tande överavverkningar ◗ Bruce Uhler – Det är inget biståndsi dalgången samtidigt ­kommer att hålla ett projekt utan en affärssom åtgärder för återseminarium på Wood Fusion om den nya mässig satsning för beskogning försummamiljö­satsningen. att skapa utveckling des, vilket har lett till och minska fattigdomen att skogarnas ekologiska genom en rättvis handel och ekonomiska värden är med skogsprodukter, betonar en bråkdel av det de skulle Klas Bengtsson. kunna vara. – För vår del tillför golven tillverkade av virke från det här proDet har också inneburit att många arbetstillfällen har försvunnit i ett jektet ett mervärde. FSC är den område som idag är ett av Chiles världsledande miljömärkningen för fattigaste, säger Klas Bengtsson, vd ett uthålligt skogsbruk med biologisk mångfald, Fair Trade arbetar på SSC Forestry. –  För några år sedan inledde vi för att de som arbetar i skogen har arbetet med att utveckla ett nytt kon- goda arbetsvillkor, säger Bruce Uhler, cept baserat på småskalig sågverks- miljö­ambassadör på Kährs. ■ Följdriktigt blev den

EFFEKTIVISERA MERA ◗ Nya framställningstekniker, automatisering och robotar som ersätter det goda hantverket kan låta skrämmande, men det innebär också nya möjligheter att kunna fortsätta producera vackra möbler och hus med fönster, dörrar, takstolar, golv och väggar även i framtiden – och att kunna fortsätta bibehålla en lokal produktion. Missa inte: Stolab – värdet av att vårda ett svenskt varu­märke, med Martin Johansson, vd, Stolab.

BYGG OM, BYGG NYTT ◗ Hur möter svensk träindustri kraven på ombyggnation av miljon­programhusen 2020–2050? Hur kan vi effektivisera framtagningen av material och hur kommer materialen att se ut?

VAD KAN VI GÖRA MED TRÄ? ◗ Tänk dig tyg av trä, bilar inredda med träbaserat läder, miljövänlig biltvätt med talloljebas och cyklar i trä? Eller ett viltstängsel i trä som levereras på rulle, sätts ner i jorden och bildar en levande skyddsvägg. På Wood Fusion upplever du det senaste och skapar det nya. Missa inte: Inspiration till innovation. En vision av hur det kan se ut år 2035 med massor av produkter från förnybara material. Ekoportal2035 tar oss till en ”bensinmack”, men också in i stan och visar alla möjligheter med biobaserade material i två framtidsmiljöer, med Jan Lagerström Skogsindustrierna

TRENDANALYS ◗ Förnyelsebart, tåligt och en genuin, levande känsla. Egenskaper som ligger helt rätt i tiden, varför det satsas stort på trä i design och produktutveckling. Missa inte: Parisbaserade trendanalytikerna Promostyl som berättar om framtidens inredningar och material. ◗ För mer information och uppdaterat program se www.traochteknik.se eller facebook.com/woodfusion

Välkommen till vår monter C01:21 Svarvade, CNC-frästaträdetaljer trädetaljer Svarvade,hyvlade hyvlade och och CNC-frästa Centrumtappar Centrumtappar

spiralräfflade förlimmade spiralräfflade •• rakräfflade rakräfflade •• förlimmade

www.traochteknik.se

19


Renholmen presenterar ny ströläggare

RemaControl + Sawco = sant! RemaSawco blir en spännande leverantör med större kapacitet och ett komplettare sortiment. Våra avancerade mätsystem och gedigna erfarenhet från produktionsstyrning blir nu ännu kraftfullare. Vi erbjuder det bästa från timmerintag till slutsortering.

■ ■ ■ Den första prototypen av Renholmens nya ströläggare är färdig och redo att presenteras. Den officiella lanseringen kommer att äga rum på Trä & Teknik. Redan nu efterlyser företaget en prototypvärd. – Det vi gör med den här produkten är att höja nivån för effektivitet, kapacitet och prestanda i en del av produktionskedjan på ett sätt som ingen annan gjort, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen. Matningsprincipen och staplingsfunktionen är nyutvecklade och patentsökta. Båda har betydelse för den höga kapacitet maskinen kan erbjuda och gör det möjligt att hantera virket i byggda skikt istället för styckevis. Högprestandaprodukten är å ena sidan robust konstruerad och kombinerar 40 års erfarenhet med det nyaste inom hanteringsteknik. Å andra sidan bryter den ny mark

med spektakulära 20 utlägg per minut vid två meters skiktbredd, en kapacitetsökning med cirka 50 procent jämfört med dagens lösningar. Med den här nyheten, samt den just lanserade och ställbara frikapningsenheten FlexiCut, samt Trippelläggaren, marknadens snabbaste paketläggare, ger nytänkarna på Renholmen återigen prov på vad nästa generations processoptimerade virkeshanteringsutrustning är kapabel till.

Möt oss på trä & teknikMässan GÖTEBORG 21-24 AUGUSTI MONTER C04:49

Besök oss i monter B04:02 så berättar vi hur vi kan säkra en högre lönsamhet för ditt företag.

• Elmotorer 0,1-10000 kW • Servomotordrifter • Specialmotorer • Transmissioner • Frekvensomriktare • Komponentmaterial 384 30 Blomstermåla, Tel 0499-271 00, E-post: info@bevi.se, www.bevi.se

Besök os monte s i r B01:0 2

HBS barkrivare - en säker investering

UJ Trading AB är en av de ledande leverantörerna av begagnad utrustning till träindustin

Se vår hemsida: ujtrading.se UJ Trading AB, Gransnåret 17, 711 95 Gusselby, Sweden, Tel. +46 (0)581-502 00, www.ujtrading.se 20 

www.traochteknik.se


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG A. Falkenberg Eftf A/S

B07:82

ACG Fyrtal

C02:03

AriVislanda AB

Postboks 263 NO-1377 BILLINGSTAD, NORGE

Box 930 SE-501 10 BORÅS

Maskingatan 2 SE-891 38 ÖRNSKÖLDSVIK

Tel: +47 66778900

Tel: +46 33 253200

Tel: +46 660 86800

Fax: +47 66778901

Email: rolf@acgfyrtal.se

Fax: +46 660 19922

Email: jbj@falkenberg.no

Web: www.acgfyrtal.se

Web: www.falkenberg.no

AECO S.p.A

B02:10

Airtec A/S

B00:15

AKE Knebel GmbH + Co. KG

B09:62

Aabling Handel A/S

C04:50

Lanciavej 2 DK-7100 VEJLE, DANMARK

Email: thomas.wastlund@arivislanda.com Web: www.arivislanda.com

AT-Träkomponent AB

Tel: +46 271 29990

Fax: +45 75859040 Email: kim@aabling.dk

Tel: +49 74332610

Email: info@at-trakomponent.se

Web: www.aabling.dk

Fax: +49 7433261100

Web: www.at-trakomponent.se

Email: akeknebel@ake.de

Atlas Copco

ABB AB

C05:22

C01:27

Box 66 SE-828 22 EDSBYN

Hölzlestrasse 14-16 DE-72336 BALINGEN, TYSKLAND

Tel: +45 476408888

B07:20

Becker Vakuumteknik AB

Al-Ko

B05:82

Almab Storvik AB

B01:41

Tel: +46 18 565200

C02:29

Tel: +46 290 33400

Tel: +46 21 325000

Representerade företag:

Email: information.seabb@se.abb.com Web: www.abb.se

Produktivitet och maskinsäkerhet i en klass för sig ABB kan nu erbjuda en komplett produktplattform för träindustrin. Ett erbjudande som innehåller allt från person/maskinsäkerhet till ökad energieffektivitet. Exempel från träindustrin Med en leverantör av skräddarsydda produkter och lösningar som höjer produktiviteten samtidigt som driftstopp och personskador förhindras, blir det avsevärt mycket lättare att möta de nya maskindirektiven utan att tumma på produktiviteten. I ett sågverk kan det till exempel handla om en integrerad lösning, där en mjukstartare, frekvensomriktare eller en servo ser till att förlänga livslängden och öka tillförlitligheten på sågen. Övervakning med en säkerhetsPLC, som tillsammans med ljusbommar, säkerhetsgivare samt säkra rotations- och stilleståndsvakter säkerställer maskin- och personsäkerheten.

Email: cpr.info@se.atlascopco.com

Alpha Dot

C01:41

Alphacam

B05:82

Awuko

C02:42

American Hardwood Industries

C04:42

Bandamatic

B08:20

Ammeraal Beltech AB

A04:10

BAO Chemie

C02:42

Barberan

B09:51

Tel: +46 44 7803010

Bargstedt

B07:60

Fax: +46 44 43349

BARTH

B05:82

Beslag Design i Båstad AB

BASYS

D01:01

Be-Ge Industri AB

A04:28

Box 1036 SE-269 21 BÅSTAD

Box 35 SE-289 05 HANASKOG

Email: info@ammeraalbeltech.se Web: www.ammeraalbeltech.se

Andre

A02:21

Andritz Iggesund Tools AB

B07:31

Box 6 SE-825 21 IGGESUND

Web: www.atlascopco.se

Box 912 SE-572 29 OSKARSHAMN

Email: henrik.frankenberg@andritz.com Web: www.andritz.com

Anser

C01:41

APR Automation AB

A04:20

Web: www.be-ge.com

Becker Acroma / Sherwin- Williams Sweden Coatings KB

Abra Import AB

Tel: +46 570 18080

Email: info.acroma@sherwin.com

Email: info@apr-automation.se

Representerade företag:

Web: www.apr-automation.se

Tel: +46 11 369690 Fax: +46 11 239837 Email: kenneth.eriksson@abraimport.se Web: www.abraimport.se

Email: hakan.brandt@beckhoff.se Web: www.beckhoff.com

C04:31

Tel: +46 431 78480

Bessey

C02:42

Bevi AB

C04:49

B09:80

Box 2016 SE-195 02 MÄRSTA Tel: +46 381 26100

Fax: +46 570 18080

Fax: +46 40 6808161

Web: www.beslagdesign.se

Email: info@be-ge.se

Fax: +46 650 29170

Tel: +46 40 6808160

Email: info@beslagdesign.se

Fax: +46 491 81900

Tel: +46 650 29100

Stenåldersgatan 2 A SE-213 76 MALMÖ

Fax: +46 431 78499

Tel: +46 491 761800

Snickaregatan 8 SE-671 34 ARVIKA

Box 662 SE-601 15 NORRKÖPING

B03:20

Fax: +46 8 6442545

Web: www.almab.se

Allt från en och samma leverantör, ABB.

C04:40

Beckhoff Automation AB

Tel: +46 8 7439000

Email: almab@almab.se

Fax: +46 21 134112

Email: kundservice@beckervakuum.se

MAC Valves, Belgien • PHD, Tyskland • FIPA GmbH, Tyskland • Gebr. Becker GmbH, Tyskland SE-105 23 STOCKHOLM

Fax: +46 290 33410

Fax: +46 18 565209 Web: www.beckervakuum.se

Box 201 SE-812 25 STORVIK SE-721 83 VÄSTERÅS

A02:32

Söderforsgatan 33 SE-752 28 UPPSALA

Fax: +46 271 29998

Web: www.ake.de

Träindustrins ytbehandlingspartner – producent av färg, lack och bets för den träbearbetande industrin. Som en del av Sherwin-Williams är vi idag en av världens ledande företagsgrupper vad gäller industriell ytbehandling. Tillsammans med våra Syntemor och återförsäljare hjälper vi våra kunder att växa genom partnerskap och produktutveckling, samt att skapa tekniska lösningar för ökad kostnadseffektivitet, kvalité och minskad miljöpåverkan.

Fax: +46 381 26199

Bevivägen 1 SE-384 30 BLOMSTERMÅLA

Web: www.beckeracroma.com

Tel: +46 499 27100

Syntema i Linköping AB, Sverige • Syntema i Vaggeryd AB, Sverige • Syntema i Göteborg AB, Sverige • Syntema i Tibro AB, Sverige • Bjärnums Industriservice AB, Sverige

Fax: +46 499 20008 Email: info@bevi.se Web: www.bevi.se

Biele

B05:82

i m Träff on a o ter n B ss

05:

HEINOLA SÅGVERKSMASKINER är sedan länge kända för maskiner och lösningar med hög tillgänglighet, utmärkt utbyte och nöjda kunder.

www.traochteknik.se

32

HEINOLA i Sverige och Norge: Stefan Rydbergh Tel +46 70 720 34 34 stefan.rydbergh@heinolasm.com

21


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG

Biesse S.p.A Biesse Scandinavia

B07:82 B07:82

Busck & Co AB

A01:02

Gamla Riksvägen 14 SE-428 32 KÅLLERED Tel: +46 31 870900

Cefla

B05:82

Consultec System AB

Celaschi

B05:82

Censit AB

B02:10

Box 709 SE-931 27 SKELLEFTEÅ

Email: info@busck.se

Box 331 SE-331 23 VÄRNAMO

Web: www.busck.se

Tel: +46 370 691010

Fax: +46 31 872712

Busellato

A03:62

Fax: +46 370 18888

Bürkle

B07:60

Web: www.censit.se

Tel: +46 36 150380

Bütfering

B07:60

Fax: +46 36 150380

Bögh Consult

C02:42

C F Nielsen - Bogma AB

A02:22

Betavägen 11 SE-556 52 JÖNKÖPING

Email: biesse.scandinavia@telia.com Web: www.biesse.com

Box 71 SE-523 22 ULRICEHAMN

Representerade företag:

Biesse S.p.A, Italien

Binol AB

B07:40

Bjärnums Industriservice AB

B09:80

Blum

C04:02

Blum Svenska AB

C03:02

Box 186 SE-561 23 HUSKVARNA

Fax: +46 321 41340 Email: niclas.wiik@bogma.com Web: www.bogma.com

Canning

A00:07

Cargotec Sweden AB

B08:02

Tel: +46 8 4453800

Fax: +46 36 13 38 90

Fax: +46 8 4453838

Email: info.se@blum.com

A01:32

Stærmosevej 190 DK-5690 TOMMERUP, DANMARK

Web: www.kalmarind.se

Carlsson & Möller, AB

Web: www.bolltec.com

A03:62

Storgatan 28 SE-921 31 LYCKSELE

Web: www.c-m.se

A01:30

Representerade företag:

Box 46 SE-820 10 ARBRÅ

GNSSystems AB, Sverige • SignalPartners AB, Sverige

CaseStudio Viktoriagatan 2 A SE-411 25 GÖTEBORG Tel: +46 31 203049 Email: info@casestudio.se

Tel: +46 278 642500

Web: www.casestudio.se

Fax: +46 248 642520 Email: isd@bruks.com Web: www.bruks.com

B03:22

CB

A03:62

Ceetec A/S

A03:10

Industrivej 7 DK-5580 AABY, DANMARK Tel: +45 64421473 Fax: +45 64421472

225x78_225x78 2012-06-04 11:52 Sida 1

Chiorino

B00:20

CNCMACHINE

C02:01

Tel: +46 703 770004 Email: info@cncmachine.se

Email: info@ceetec.dk

Consultec är ett ledande företag inom utveckling av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Förutom tjänster kopplade till våra program erbjuder vi tjänster inom arkitektur, konstruktion och kundspecifik mjukvaruutveckling. StairCon® är utformat för att ge bästa möjliga stöd för en enkel och kostnadseffektiv tillverkning av trappor, från försäljning till produktion. • StairCon® Basic- Design/konstruktion med 3D visning • StairCon® Light- Produktionsdata med materialoptimering, produktionslista, skalenliga produktionsritningar och fullskaleutskrift skala 1:1 • StairCon Limited- Som StairCon Light, men begränsade design funktioner • StairCon® CAM - Produktionsunderlag till 3-5 axliga CNC-maskiner • StairCon® Web, marknadsföring på Internet, modell, material, ytbehandling i 3D direkt på webben. • Export-Import av DXF-fil • Prissättningsmodul

CORAL

B05:82

Costa

B05:82

Coverspray International AB

C03:31

Fax: +49 231 98129010

Arendalsvägen 33 J SE-434 39 KUNGSBACKA

Email: mail@compass-software.de

Tel: +46 300 566330

Tel: +49 231 9812900

Fax: +46 300 70966 Email: info@coverspray.se Web: www.coverspray.se

Diacraft AB, Sverige

Web: www.cartesia.se

B07:18

Web: www.ceos.se

Representerade företag:

Email: info@cartesia.se

Bruks AB

Email: info@ceos.se

Web: www.compass-software.de

Fax: +46 950 15858

B00:18

Fax: +46 380 675840

Web: www.cncmachine.se

Tel: +46 950 12005

Brookhuis Micro Electronics

Tel: +46 380 675800

Steinhammerstrasse 140 A DE-44379 DORTMUND, TYSKLAND

Broby Trading AB

Busellato, Italien • CB, Italien • Essepigi, Italien • Griggio, Italien • Orma, Italien • Vitap, Italien

C03:22

Email: info@c-m.se

Cartesia GIS AB

Representerade företag:

B05:82

CEOS AB

C01:52

B07:60

Web: www.brobytrading

Centauro

Compass Software GmbH

Brandt

Email: jonas@brobytrading.se

Representerade företag:

Telco Sensors A/S, Danmark • Euchner Sicherheit GmbH, Tyskland • Reer Lightcurtains S.p.A, Italien • AECO S.p.A, Italien • Gamma Safety S.r.l, Italien

Fax: +46 42 184722

C02:42

Tel: +46 70 5460385

Email: info@censit.se

A03:29

Borstelfabrijk Holland

Pappersbruksvägen 10 B SE-280 60 BROBY

Web: www.staircon.com

Coima srl

Tel: +46 42 253800

Email: tommy@bolltec.com

Burseryds Bruk

A04:56

Box 22161 SE-250 23 HELSINGBORG

Tel: +46 380 16305

Email: tom.verta@consultec.se

Slakthusgatan 1 SE-504 41 BORÅS

Email: infosverige@cargotec.com

Web: www.blum.se

Tel: +46 910 87800 Fax: +46 910 87809

Box 10 SE-571 03 FORSERUM

Box 1133 SE-164 22 KISTA

Tel: +46 36 38 77 50

Boll-tec Maskin AB

Tel: +46 321 26240

A04:40

Staircase-programvaror ND Programvara för Trapptillverkning. Sedan 1992 har Compass Software (CS) utvecklat intelligenta mjukvarulösningar för tillverkning av trappor, vilket garanterar ett smidigt utbyte av data mellan processplanering och produktion såväl som en perfekt användning av dessa uppgifter för att bidra till en ökad försäljning och en förbättrad presentation. CS erbjuder idag ett universellt mjukvarukoncept, som tillgodoser de olika behoven hos trapptillverkare i Tyskland, Europa, USA och Asien. Bolagets huvudkontor ligger i Dortmund, Tyskland. Härifrån sker all produktutveckling av ny och befintlig programvara. Ett serviceteam, på plats och är även tillgängligt via telefon, garanterar teknisk hjälp för att undvika driftstopp.

Representerade företag:

Kremlin Rexson, Frankrike • Sames, Frankrike

CPM

B09:51

Cyklop AB

B02:52

Box 3053 SE-127 03 SKÄRHOLMEN Tel: +46 8 50305300 Fax: +46 8 50305390 Email: info@cyklop.se Web: www.cyklop.se

Dalmec

A01:12

Dana Lim

C02:30

Datalogic

B09:32

Web: www.ceetec.dk

- Mer än “bara” furu

- Furu med stående årsring - Fri från besvärande kvistar - Lätt att ytbehandla 22 

aren s ö l m e l Prob tion k u d o r np - gör di ! enklare

Besök oss i monter: c05:02 www.traochteknik.se


Datapolarna i Skellefteå AB

A01:30

Dynalyse AB

A01:42

EGGER Scandinavia ApS

C05:44

Vretgatan 5 SE-931 33 SKELLEFTEÅ Tel: +46 910 12090

Nyheter: Frontino 20 – nytt beslagssystem med ”flushfunktion” Banio – nytt duschbeslag från EKU

Fax: +46 910 13040 Email: Anders.Marklund@DataPolarna.se Web: www.datapolarna.se

DataPolarna har sedan 1997 jobbat med logistiksystem för sågverk och annan träförädling. Under mässan visar vi framförallt våra system för bokning, paketlogistik och timmerhantering. SawInfo: System för all logistikhantering i gaffeltruckar från sågen till utlastningen. TimberTime: Lossning-/lastningsbokning av timmer, massaved, virkespaket, spån flis m.m. GPSTimber: Lagerlogistik för timmer-/ vedhantering på sågverk och massarbuk. Vi kommer även att delta i Wood Fusion med föredrag om: ”Jämnare inflöde av timmer” samt ”Effektivare paketlogistik”

Decospan

C04:30

Delle Vedove

B05:82

Delmhorst Instrument Company B00:18 Diacraft AB

C01:52

Dimter - Weinig Group

B04:42/B06:62

Direktlaminat AB

B05:44

Mellangatan 22 SE-239 30 SKANÖR Tel: +46 472 550950 Email: upplysning@direktlaminat.se

Brodalsvägen 7 SE-433 38 PARTILLE

Jernbanegade 5A DK-6862 TISTRUP, DANMARK

Tel: +46 31 448632

Tel: +45 75291000

Fax: +46 31 448605

Fax: +45 75291150

Email: sales@dynalyse.se

Email: info-scan@egger.com

Web: www.dynalyse.se

Web: www.egger.com

Dynalyse AB marknadsför, tillverkar och utvecklar sorteringsutrustningarna Densigrader, Dynagrade och Precigrader. Hållfasthetssortering med Dynagrade och Precigrader sker idag i fler än 150 hyvlerier, justerverk och sågverk runt om i världen. Systemen är godkända enligt flera standarder, bl a EN14081 för sortering i ex.vis C18, C24, TR26, C30. Med Precigrader fås mycket goda utbyten ända upp till C45. Precigrader är också installerad i råsortering för klassificering av rått virke (ej fruset). Alla våra levererade system kan moderniseras och uppgraderas. Hjärtligt välkommen till monter A01:42!

EGGER är ett familjeföretag med säte i St-Johann Österrike. Idag är det 6500 anställda, omsättning 2 miljarder€ 17 produktionsanläggningar i sju länder i Europa, 22 säljkontor och ett internationellt nätverk av partners. EGGER levererar till möbelindustrin, distributörer, prefabricerande tillverkare och DIY. Produkter från EGGER finns både i det privata och det offentliga rummet, som del av huskonstruktion, kök, badrum, kontor, vardagsrum och sovrum. Under varumärket EGGER finns ett omfattande sortiment från sågade produkter till laminatgolv. Det vägledande mottot för EGGER är ”More from Wood”.

Dynea

C02:30

Düspohl

B05:82

EBS

C01:41

EIT Instrument Markets Ultraviolet (UV)

Edward Hultén AB

C04:42

Ejderstedt & Fröding AB

Web: www.direktlaminat.se

Kungsparksvägen 83 SE-434 39 KUNGSBACKA

Box 43 SE-560 27 TENHULT

Representerade företag:

Tel: +46 300 18000

Tel: +46 36 186050

Fax: +46 300 15217

Fax: +46 36 188187

Email: info@hulten.nu

Email: olle.darelid@ejderstedts.se

Web: www.hulten.nu

Web: www.ejderstedts.se

Egger, Österrike • FunderMax, Österrike • Rehau, Tyskland • Niemann Möbelteile, Tyskland

DLH Sverige AB

C05:20

ElFarag Company

Tel: +20 1017421114

A03:40 B04:62

Representerade företag:

Fax: +46 451 42401 Email: info-sverige@dlh-group.com

Efsen Engineering A/S

Martin, Tyskland • Gannomat, Österrike • Holzher, Tyskland • Weber, Tyskland • Reinbold, Tyskland • Barth, Tyskland • Hundegger, Tyskland • Coral, Italien • Pizzi, Italien • Weinig, Tyskland

Web: www.dlh.se

DLH Sverige är leverantören av skivmaterial för snickerier, möbelindustrier, butiksinredare m fl. Vi har ett av Sveriges bredaste sortiment.

DMT Diamond Technology

C02:42

DORMA

C04:02

DriSteem

C03:32

Dubus

B05:82

Durante & Vivan

C02:30

A03:40

Skelstedet 6, Trørød DK-2950 VEDBÆK, DANMARK

EKU AG EKU AG Beschlägetechnik

Tel: +45 45650260

C04:02 C02:22

Fax: +45 45650261 Email: efsen@efsen.dk

A02:50

Engwall o. Claesson AB

A02:29

Götlundagatan 11 SE-124 71 BANDHAGEN Tel: +46 8 860350 Fax: +46 8 999003 Email: info@eoc.se Web: www.eoc.se

Ernst P AB

C02:42

Box 16006 SE-412 21 GÖTEBORG Tel: +46 31 7030770 Fax: +46 31 7030779 Email: info@ernstp.se Web: www.ernstp.se Representerade företag:

Festool, Tyskland • Hoffmann, Tyskland • BAO Chemie, Tyskland • Borstelfabrijk Holland, Nederländerna • Pfohl, Tyskland • Bessey, Tyskland • Rustins, Storbritannien • Sandmaster, Storbritannien • Awuko, Tyskland • Naturhaus Naturfarben, Tyskland • Pizzi, Italien • DMT Diamond Technology, USA • Bögh Consult, Danmark

D01:01

Fabriksgatan 5 SE-633 46 ESKILSTUNA Tel: +46 16 121130 Fax: +46 16 121138 Email: info@kulturbeslag.se Web: www.kulturbeslag.se Representerade företag:

Svenska Gångjärn, Sverige

Essepigi

A03:62

Essve Sverige AB

C04:32

Box 770 SE-191 27 SOLLENTUNA

Web: www.efsen.dk Representerade företag:

EIT Instrument Markets Ultraviolet (UV), USA • Fusion UV Systems Inc., USA

Egger

Emballeringsprodukter AS

Eskilstuna Kulturbeslag AB

Representerade företag:

Tel: +46 451 42400

A04:42

Kafr Eldawar EG-00203 ALEXANDRIA, EGYPTEN

Glunz, Tyskland • Oaks Unlimited, USA • American Hardwood Industries, USA • Northland Forest Products, USA • Unilin, Belgien • Europlac, Slovakien

Box 2014 SE-281 02 HÄSSLEHOLM

• med monteringsvänlig och genomtänkt funktion • med hydraulisk dämpnings- och stängningsfunktion • med välkänd schweizisk kvalitet.

C05:44

Tel: +46 8 6236100

Wilerstrasse 90 CH-8370 SIRNACH, SCHWEIZ Tel: +41 719665656

Fax: +46 8 926865 Email: mse@essve.se Web: www.essve.se

Fax: +41 719665657

Euchner Sicherheit GmbH

Email: office@eku.com

Europlac

C04:42

EWD GmbH

B04:20

FABA S.A

A02:21

Web: www.eku.ch

Skjutdörrsystem för möbel, inredning och bygg • med designlösningar för trä och glas

B02:10

”Fullständigt överlägsen” … säger Björn Andersson vid sågverks- och träförädlingsföretaget Sveden Trä och fortsätter: “Vi håller kvalitet högt, det är vårt signum. Det var också anledningen till att vi valde just WoodEye 5. När vi hade testat den nya scannern var det ett enkelt val.” Se WoodEye 5 – den femte generationen virkesscanner, med ny syn på enkelhet, produktivitet och lönsamhet. Möt oss på Trä & Teknik i Göteborg, den 21-24 augusti 2012. Vi ses i monter B05:40. Björn Andersson, Sveden Trä.

Innovativ Vision AB, Finnögatan 14, 582 78 Linköping. Tel: 013-460 51 00 info@ivab.se www.woodeye.se

www.traochteknik.se

23


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG

Rather Str. 29 DE-42855 REMSCHEID, TYSKLAND

Forankra ABT är aktiv inom fyra affärsområden: Strapping/Emballage, Lastsäkring, Lyft och Karosseri. Vår unika affärsidé erbjuder er lösningar för säkra godstransporter genom hela transportkedjan. Forankra ABT ingår i Axel Johnson gruppen.

Tel: +49 2191 92840

Foudila Oy AB

Fagus-GreCon GmbH

B04:42/B06:62

Falcioni

B05:82

FAMAG-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

C03:50

Griggio GS Facket för Skogs- Trä & Grafisk Bransch

A03:62

HjoTrade AB

B01:01

Nolängsgatan 14 C SE-544 32 HJO

B01:09

Tel: +46 503 700001 Fax: +46 503 700002 Email: order@hjotrade.se Web: www.klammerasken.se

A01:52

Hoffmann

C02:42

Email: info@famag.com

Styrmansgatan 1 FI-64260 KASKÖ, FINLAND

Web: www.famag.com

Tel: +358 62227555

Box 1152 SE-111 81 STOCKHOLM

Email: ilkka.foudila@foudila.fi

Tel: +46 10 4708300

Hogia Industrial Systems AB

Fax: +46 8 207904

SE-444 28 STENUNGSUND

Email: anette.vahlne@gsfacket.se

Tel: +46 303 68870

Fax: +49 2191 928420

Fantacci s.r.l.

B09:62

Fantacci Srl

A03:29

Felder Group Sweden AB

B05:02

Felder KG

B05:02

KR-Felder-Straße 1 AT-6060 HALL I. TIROL, ÖSTERRIKE Tel: +43 522358500

Web: www.foudila.fi

Framtec AB

B01:02

Gjuterivägen 1 SE-713 32 NORA Email: info@framtec.se

Olvägen 22 SE-342 50 VISLANDA

Web: www.framtec.se

Tel: +46 472 34330

Fredricsons Trä AB

Fax: +43 522356130

Web: www.gsfacket.se

Gunnarssons Verkstads AB, C

Tel: +46 587 80870

C03:42

Email: mail@cgv.se

Web: www.felder.at Representerade företag:

Tel: +46 31 7050500

Gustafssons Maskinteknik

SweDendro AB, Sverige • Plano Maskin AB, Sverige • Felder Group Sweden AB, Sverige

Fax: +46 31 7050501 Email: lars.sernhede@fredricsons.com

Blåsmålen 2 Stenberga SE-574 97 VETLANDA

Festo AB

Web: www.fredricsons.com

Tel: +46 383 85045

B01:13

Box 21038 SE-200 21 MALMÖ

Friz

Tel: +46 40 383800

Fromm Sverige AB

Fax: +46 40 383899 Web: www.festo.com

B01:22

Box 9122 SE-200 39 MALMÖ

B08:20

Göteborgs List- & Träindustri AB C05:11

Tel: +46 8 6211120

Web: www.festool.se

Festool

C02:42

Finiture Srl

A03:29

FinScan

B00:10

FIPA GmbH

A02:32

Firefly AB

B03:42

Textilgatan 31 SE-120 30 STOCKHOLM

Fax: +46 8 6211121

FunderMax

B05:44

Fusion UV Systems Inc.

A03:40

Föreningen Svenska Sågverksmän B01:37 c/o Susanne Andersson SE-904 35 UMEÅ

B05:82

Holzma

B07:60

Homag

B07:60

Hundegger

B05:82

HygroMatik GmbH

B00:15

Håkansson Sågblad AB

B07:40

Box 125 SE-662 23 ÅMÅL Tel: +46 532 61640 Fax: +46 532 61650 Email: order@hakansaw.com

Haacon

A01:12

Tel: +46 36 180088

HBS rivare

B01:02

Email: thomas.johansson@hafele.se

Heco Nordiska AB

C02:32

Rocknevägen 16 SE-330 33 HILLERSTORP

Fax: +46 36 180099 Web: www.hafele.se

Höcker Polytechnik Schweden

Tel: +46 370 375100 Fax: +46 370 375105

Email: johan.nilsson@hpt.net

Email: owe.klippel@heco.se

IMA

B09:51

IMA Norscan AB

C04:31

Tel: +46 90 14 10 467

Heesemann

B09:51

Fax: +46 09 17 14 28

Heinola Sågverksmaskiner Ab

B05:32

P.O Box 24 FI-18101 HEINOLA, FINLAND

B05:82

Gamma Safety S.r.l

B02:10

Fax: +358 38484301

Gannomat

B05:82

Web: www.heinolasm.fi

Gebr. Becker GmbH

A02:32

Heraeus Noblelight GmbH

A02:01

Tel: +46 370 99455

GlueStick AB

C02:30

Herrljunga Träindustri AB

C01:39

Email: office@ima.se

Glunz

C04:42

Web: www.ima.se

Fax: +47 32136680

GNSSystems AB

A01:30

Hudenevägen 34 SE-524 92 HERRLJUNGA

Email: ty@fjosviken.no

Tel: +46 513 12095

Goodtech Solutions AB, Region Göteborg

B02:42

Vauth Sagel, Tyskland

Web: www.firefly.se

Fischer Maschinenfabrik B04:42/B06:62 GmbH Fjösviken Iseli AS

B01:40

Fjösviken NO-3525 HALLINGBY, NORGE Tel: +47 41415000

Web: www.fjosviken.no

Flex Trim A/S

A01:10

Hedelund 28 DK-7870 GLYNGÖRE, DANMARK

Tel: +358 3848411

Tel: +46 31 88 73 00

Tel: +45 96760128

Fax: +46 31 88 73 50

Fax: +45 96760158

Email: info.gsg@goodtech.se

Email: ba@flex-trim.com

Web: www.goodtech.se

Tel: +49 5108 64090

Web: www.flex-trim.com

C01:32

Tel: +46 322 667800 Fax: +46 322 667810 Email: info@forankra.se Web: www.forankra.se

A02:30

Representerade företag:

Email: info@brunner-hildebrand.com

LECAB Materialhantering AB, Sverige

Web: www.brunner-hildebrand.com

C02:12

HJ Försäljnings AB

Sankt Göransvägen 29 SE-554 54 JÖNKÖPING

Rönnqvists väg 6 SE-312 60 MELLBYSTRAND

Tel: +46 36 312900

Tel: +46 70 2699550

Fax: +46 36 312901

Fax: +46 430 495 50

Email: ingemar.brengesjo@grass.eu

Email: hakan.trading@telia.com

Web: www.grass.eu

Web: www.hjforsaljning.se

Graule Maschinenbau GmbH

B04:42/B06:62

GreCon - Weinig Group

B04:42/B06:62

24 

B01:35

Kaveltorpsgatan 2 SE-714 33 KOPPARBERG Tel: +46 580 88660 Fax: +46 580 88678 Email: aulis@imhservice.se Web: www.imhservice.se

Fax: +49 5108 8133

GRASS Nordiska AB

Box 100 SE-447 23 VÅRGÅRDA

IMH Service AB

Email: bo.alavik@herrtljunga-tra.se

Hildebrand Holztechnik GmbH

Fax: +46 370 99552

Representerade företag:

Fax: +46 513 10443

Vorwerkstr. 9 DE-30989 GEHRDEN, TYSKLAND

Forankra ABT AB

Box 128 SE-335 23 GNOSJÖ

Email: info@heinolasm.fi

Web: www.herrljunga-tra.se

Metallvägen 4 SE-435 33 MÖLNLYCKE

B06:82

Borgloherstrasse 1 DE-491 76 HILTER A.T.W, TYSKLAND

Gabbiani

Email: info@firefly.se

C02:02

Ryhovsgatan 4 SE-553 03 JÖNKÖPING

Web: www.heco.se

Web: www.fss.nu

Fax: +46 8 4492501

Holzher

Web: www.hakansaw.com

Web: www.glt.se

Bandamatic, Japan • OMS, Italien • M.J Maillis, Grekland • Samuel Strapping, USA • Siat Spa, Italien

B04:42/ B06:62

Häfele GmbH & Co KG Tyskland filial Sverige

Email: info@glt.se

Email: info@fss.nu

Tel: +46 8 4492500

Långavallsgatan 4 A SE-424 57 GUNNILSE Fax: +46 31 3325515

Representerade företag:

Email: info-se@tts-festool.com

C00:05

Tel: +46 31 3325500

Web: www.fromm-pack.com

Fax: +46 40 670 10 39

Fax: +46 383 85020

B07:60

Email: se@fromm-pack.com

Tel: +46 40 670 10 50

B03:55

Gyokucho

Box 636 SE-175 26 JÄRFÄLLA

Email: info@festo.se

Festool

B01:42

Web: www.hogia.se/industrial

Holtec GmbH

Web: www.cgv.se

Freud

C00:14

Email: industrial@hogia.se

B06:30

Fax: +46 472 30566

Box 8844 SE-402 71 GÖTEBORG

Email: info@felder.at

Hofmann Maschinenfabrik B04:42/B06:62 GmbH

A02:21

Representerade företag:

Faba S.A, Polen • Inter-Diament Sp.j., Polen • Andre, Polen

IMH Service AB utvecklar, tillverkar och säljer snabbt omställningsbara hydrauliska spikmaskiner till företrädesvis emballageindustrin och palltillverkare. Företaget tillhandahåller även maskinlösningar till annan industri där sammanfogningsteknik med spik, skruv eller lim förekommer. Företaget äger även patent på maskiner för tillverkning av så kallade EKO pallar där sammanfogningen av pallens olika beståndsdelar sker automatiskt med träplugg i stället för spik av metall. I verksamheten ingår även i stora delar reservdelsförsäljning samt service och uppdateringar av dom äldre IMH maskinerna. www.traochteknik.se


Se onlinekatalogen med produktregister på www.logistik.to Ingenjörsfirma Evert Johansson AB

B07:82

Kiilto AB

A00:04

LIAA-Investment and Developmet Agency of Latvia

Grönhultsvägen 1 SE-543 51 TIBRO

Perses 2 LV-1442 RIGA, LETTLAND

Tel: +46 504 13080

Tel: +371 67039400

Email: info@evertj.se

Web: www.liaa.gov.lv

Web: www.evertj.se

Lieds Verktøy AS

Ingenjörsfirma G Hedlund AB

B06:20

Box 89 SE-822 22 ALFTA

Box 7080 SE-187 12 TÄBY Fax: +46 8 7568004 Email: info@kiilto.se

Fax: +46 271 55734 Email: info@ingfahedlund.se

KILAB Kedjeexperten i Lingbo AB B02:20

Web: www.ingfahedlund.se

InMark AS

B09:20

Inredia

Kolvägen 2 SE-816 92 LINGBO Tel: +46 297 50200

Järnvägsgatan 17 SE-543 50 TIBRO

Fax: +46 297 50299 Email: info@kedjeexperten.se Web: www.kedjeexperten.se

Tel: +46 500 502525

Email: magdalena.svedlund@inredia.se Web: www.inredia.se

Inter-Diament Sp.j.

A02:21

Interlift AB

A02:04

Getinggränd 2 SE-275 39 SJÖBO

KITO

A01:12

Koivu-Trading OY

B09:20

Kopparbergs Robot-Teknik AB

A01:52

Verkstadsvägen 59 SE-714 36 KOPPARBERG Tel: +46 580 10620

Tel: +46 416 17400 Fax: +46 416 17650

Web: www.krtab.se/

Email: info@interlift.se Web: www.interlift.se

Kremlin Rexson

C03:31

Representerade företag:

Kvarnstrands & Oertli Scandinavia AB

B04:40

Svealyft AB, Sverige

Interwood AB

C04:30

Box 36113 SE-400 13 GÖTEBORG Fax: +46 31 518800

Storgatan 11 SE-574 50 EKENÄSSJÖN

Tel: +47 70172800 Fax: +47 70172801

Tel: +46 225 62000 Email: info@lsab.se Web: www.lsab.se

Representerade företag:

Working-Process Srl, Italien • Fantacci Srl, Italien • Finiture Srl, Italien • Coima srl, Italien • Uniconfort Srl, Italien

Luja Maskinservice

Vi leverer maskiner, verktøy og utstyr til treindustrien med hovedvekt på utstyr til å produsere vinduer og dører. Alt fra: avsug, bio-oppvarming, malingsroboter, convaier, maskinsenter, verktøy og vi produserer alt av verktøy til treindustrien og ikke minst produksjon av profilplater til alle verktøysystem for vindusproduksjon. Sammen med WP-Nordic, representerer vi alle Skandinaviske land og Baltikum.

Tel: +45 63320011

C05:41

Datavägen 6 SE-175 43 JÄRFÄLLA Tel: +46 8 7549015 Fax: +46 8 6269015

B07:60

Mafell AG

Linck HvT GmbH

B04:20

ITW Angleboard

B03:22

Email: sewood@unimerco.se

B09:02

ITW Mima / Haloila Oy

B03:22

Web: www.kyocera-unimerco.se

Linde Material Handling AB

Jartek Oy

B03:02

Representerade företag:

C04:02

Tåstarpsgatan 34 SE-514 31 TRANEMO Fax: +46 325 77112

LC Såg & Maskin AB

B06:22

Norra Kilaforsvägen 8 SE-821 30 BOLLNÄS

Tel: +46 31 696300 Fax: +46 31 696397

www.jotun.no/industri

Representerade företag:

Razorsaw, Japan • Gyokucho, Japan

Mared AB, Ingenjörsfirman J

Email: info@linfalk.se

Tel: +46 36 387800 Fax: +46 36 387840

Email: lisker@telia.com

Email: post@mared.se

Ledinek Engineering d.o.o.

A01:62

B09:20

Web: www.mared.se

Web: www.lisker.fi/se

LOAB AB

Na dolech 6 CZ-58601 JIHLAVA, TJECKIEN

B04:20

Faktorigatan 3 SE-703 62 ÖREBRO

Tel: +420 567304002 Fax: +420 567312268

Tel: +46 19 6111540 Email: loab@loab.se

Bohovska 019A SI-2311 HOCE, SLOVENIEN Tel: +386 2 6130061 Fax: +386 2 6130060 Email: info@ledinek.com Web: www.ledinek.com

Leuco

B09:51

Tel: +46 13 314020

Fax: +358 3 872 3450

B04:20

C02:09

Web: www.malco.se

Tel: +46 76 1041 477

Kagon AB

www.traochteknik.se

C04:44

Box 214 SE-561 23 HUSKVARNA

A01:62

Web: www.kglist.se

Linfalk Trading AB

Email: info@malco.se

B00:07

Ledinek

Email: thomas@kglist.se

B03:52

Vähäkuja 3 FI-17200 VÄÄKSY, FINLAND

B00:15

Fax: +46 474 52959

Lindens Verktyg och Maskiner

Lisker OY

JS Humidifiers plc

Tel: +46 474 52950

Fax: +46 911 60595

Web: www.linde-mh.se

Web: www.lc1.se

B02:42

Fabriksgatan 5 SE-360 71 NORRHULT

Tel: +46 911 66840

Email: info@linde-mh.se

Email: info@lc1.se

LECAB Materialhantering AB

KG List AB

Fax: +46 19 7663090

A00:07

A01:62

Web: www.katres.cz

C00:05

Web: www.linfalk.se

Joulin

Katres spol s.r.o.

Web: www.magnawood.se

Lippert Unipol

Tel: +46 278 40100

Email: info@jotun.se

Email: kjell@magnawood.se

Månskensgatan 52 SE-941 36 PITEÅ

Fågelögatan 2 SE-582 78 LINKÖPING

Tel: +46 325 47250

Fax: +46 300 74871

Malco AB

Tel: +46 19 7663000

Larssons Träindustri i Tranemo AB C01:21

Box 151 SE-421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA

Web: www.jotun.se;

Box 1305 SE-701 13 ÖREBRO

Lamello

C05:39

Tel: +46 300 430500

Web: www.limab.com

B09:62

A02:32

Varlabergsvägen 10 SE-434 39 KUNGSBACKA

Fax: +46 31 583388 Email: sales@limab.se

Lahden Teräteos Oy

B08:20 B04:42/B06:62

Magna Wood AB

Tel: +46 31 584400

Fax: +46 36 313200

A00:01

Web: lovangersmaskin.se

MAC Valves

Exportgatan 38 B SE-422 46 HISINGS BACKA

Tel: +46 36 344600

Jotun Sverige AB

Email: info@lovangersmaskin.se

B06:32

Leuco, Tyskland • Freud, Italien

B07:51

Fax: +46 913 10353

B03:22

A01:12

Web: www.luna.se

Tel: +46 913 10038

ITW / Signode

JDN

Email: luna@luna.se

Kungsvägen 20 SE-930 10 LÖVÅNGER

C01:41

Web: www.jartek.fi

Fax: +46 322 606203

Lövångers Järn & Maskin AB

IP Printing

Email: sales@jartek.fi

Tel: +46 322 606000

LIMAB AB

Box 3237 SE-550 03 JÖNKÖPING

C04:22

SE-441 80 ALINGSÅS

Email: info@kosab.net

B01:42

Fax: +358 37875282

Web: www.luja.dk

Luna Sverige AB

B03:22

Kyocera Unimerco Tooling AB

Tel: +358 37875400

Email: mail@luja.dk

Liljendals Bruk

Representerade företag:

P.O.Box 14 FI-15101 LAHTI, FINLAND

Fax: +45 63320088

Fax: +46 383 30027

B09:32

B07:21

Agerhatten 16 A, Hal 2 DK-5220 ODENSE SØ, DANMARK

M.J Maillis

Kübler

B08:42

Fax: +46 225 62120

Web: www.lieds.no

Ligmatech

Web: www.interwood.se

Megawood, Tyskland • Decospan, Belgien

Web: www.logosol.se

LSAB Group

Web: www.liftsall.se

Web: www.kvarnstrands.se

Email: info@interwood.se

Email: info@logosol.se

A03:29

Email: lifting@liftsall.se

Tel: +46 383 34700

Tel: +46 31 515151

Fax: +46 611 18289

Svinöhed 415 SE-770 70 LÅNGSHYTTAN

Lifts All AB

Email: info@krtab.se

B09:42

Tel: +46 611 18285

Email: post@lieds.no

Web: www.kiilto.se

Logosol AB Fiskaregatan 2 SE-871 33 HÄRNÖSAND

Boks 8040, Spjelkavik NO-6010 ÅLESUND, NORGE

Tel: +46 8 7328875

Tel: +46 271 55410

A04:08

B01:42

Representerade företag:

Masterwood, Italien • Vecoplan, Tyskland • IMA, Tyskland • Heesemann, Tyskland • Panhans, Tyskland • Barberan, Spanien • CPM, Nederländerna

Web: www.loab.se

Markal

C01:41

Representerade företag:

Martin

B05:82

Masterwood

B09:51

Kagon AB, Sverige • Linck Hvt GmbH, Tyskland • EWD GmbH, Tyskland • Springer Maschinenfabrik AG, Österrike • Microtec GmbH, Italien • Prinz Kettensägetechnik, Österrike

Logitrans

A01:12 25


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG

Matthews Swedot AB

A01:50

NaxoFlex AB

Box 93 SE-431 22 MÖLNDAL

Box 305 SE-593 24 VÄSTERVIK

Tel: +46 31 3387900

Tel: +46 490 257500

Fax: +46 31 845117

Fax: +46 490 257505

Email: info@matthews.se

Email: support@naxoflex.se

Web: www.matthewsmarking.se

Web: www.naxoflex.se

Megadyne

B00:20

Nermans Märksystem AB

Megawood

C04:30

Metabo Sverige AB

C01:02

Box 347 SE-651 08 KARLSTAD

Skiffervägen 6 SE-553 03 JÖNKÖPING

Representerade företag:

Email: weine.gunnevik@metobo.se Web: www.metabo.se

C02:36

Alpha Dot, Storbritannien • IP Printing, Tyskland • Anser, Kina • Markal, USA • EBS, Tyskland

Niemann Möbelteile

B05:44

Nordautomation AB

B01:20

Strandvägen 64 SE-870 52 NYLAND

Industrigatan 10 SE-312 34 LAHOLM

Email: peter.nasman@nordautomation.fi

Email: bjorn.bernsfelt@micor.se

Web: www.nordautomation.fi

Web: www.micor.se

Nordisk Träteknik Såg & Trä/Woodnet

MiCROTEC GmbH

B04:20

Milltech AB

B05:30

Blockvägen 8 SE-352 45 VÄXJÖ

Box 72001 SE-181 72 LIDINGÖ Fax: +46 8 6616455 Email: alf.h@mentoronline.se

Fax: +46 470 707699

Web: www.woodnet.se

Email: soren.schjolin@milltech.se

Nordiska Träbehandlings AB

Web: www.milltech.se

Mirka

C04:02

Box 18 SE-133 21 SALTSJÖBADEN

Missler Software

A03:32

Tel: +46 8 6300602

A04:06

Fax: +46 8 753 09 44

Traktorgatan 5 SE-442 40 KUNGÄLV

B09:20

Fax: +46 303 94255

Email: rossander@ntab.se

Nifsåsvägen 11 SE-831 52 ÖSTERSUND

C00:01

Email: lazaros.tsantaridi@sp.se

Norsk Treteknisk Institutt

B01:40

Email: info@moretens.com

Lindens Verktyg och Maskiner, Sverige • Sernbrandt AB, Sverige • Toolbox AB, Sverige

A01:62

Munkfors Sawmill Support AB Box 124 SE-684 23 MUNKFORS

OEM Automatic AB

Tel: +46 563 53500

Box 1011 SE-573 28 TRANÅS

Fax: +46 563 53527

Tel: +46 75 2424136

Email: per.jonsson@munkfors.com

B09:32

Web: www.oemautomatic.se

Binol AB, Sverige

Representerade företag:

C02:42

Datalogic, Italien • Rockwell, USA • Z-laser,

26 

A03:32

Fax: +46 8 59470809

Web: www.osmose-europe.com

Email: info-se@protech.se

Panhans

B09:51

Pfohl

C02:42

PHD

A02:32

Pilana Knives s.r.o.

B02:12

Pizzi

B05:82

Pizzi

C02:42

PLANET

D01:01

Web: www.protech.se Representerade företag:

TopSolid, Frankrike • Missler Software, Frankrike • Proliner, Nederländerna • Prodim, Nederländerna

Quick Wood APS

C01:40

Tinvej 4 DK-3060 ESPERGAERDE, DANMARK Tel: +45 49131948 Fax: +45 49133191 Email: bent@quickwood.se Web: www.quickwood.com

Raimann - Weinig Group B04:42/ B06:62 Randek AB

A03:02

Representerade företag:

Basys, Tyskland • Tiger, Tyskland

Plano Maskin AB

B05:02

PMC Lubrication AB

B02:02

Box 321 SE-891 27 ÖRNSKÖLDSVIK

Fax: +46 346 55 701

A01:12

Fax: +46 411 17413 Email: info@pmh.se

Prima-Vent A/S

Tångvägen 24 SE-311 32 FALKENBERG Tel: +46 346 55 700

A02:02

Email: sales@randek.com Web: www.randek.se

Randek develops, manufactures and markets high-performance machines and systems for prefabricated house manufacturing. The product range consist of: cut saws, wall floor and roof lines, roof truss system, butterfly tables and special machines. The automation level stretches from fully automated to manual. The company history goes back to the 1940s and began working in close cooperation with the first prefabricating house producers. Today leading house producers in 36 countries are using Randek machines and system.

Razorsaw

C00:05

REA Elektronik GmbH

B03:22

Reer Lightcurtains S.p.A

B02:10

Email: erik.junge@prima-vent.dk

Rehau

B05:44

Web: www.prima-vent.dk

Rehau AB

C03:54

Energivej 9 DK-6700 ESBJERG, DANMARK Fax: +45 76109710

Email: info@aut.oem.se

Representerade företag:

Naturhaus Naturfarben

Tel: +46 8 59470800

Email: lars.norden@osmose.se

Tel: +45 76109700

Fax: +46 75 2424210

Web: www.munkfors.com

Fax: +46 42 260525

Schmalz, Tyskland • Dalmec, Italien • Logitrans, Danmark • Kito, Japan • JDN, Tyskland • Haacon, Tyskland • Teleradio, Sverige

Web: www.oddenverksted.no

Web: www.promostyl.se

Tel: +46 42 262580

Representerade företag:

Email: firmapost@odden-verksted.no

Email: promostyl@tendinformation.eu

Protech AB

Web: www.pmh.se

Fax: +47 62580359

B07:40

C04:39

Fax: +46 42 27 12 21

Girovägen 13 SE-175 62 JÄRFÄLLA

B03:61

B01:40

Promostyl Trendinformation Bengt Langhs gata 9 SE-254 33 HELSINGBORG Tel: +46 42 21 11 20

Email: roger.dahl@osmoscandinavia.se

Obel-P automation

Tel: +47 62573410

Representerade företag:

C02:41

DE-48231 WARENDORF, TYSKLAND

Tel: +46 411 13800

NO-2338 ESPA, NORGE

Ledinek, Slovenien • Joulin, Frankrike

OSMO Holtz und Color GmbH & Co. KG

C04:42

Web: www.obelp-automation.dk

Web: www.mouldexsweden.se

Promostyl Scandinavia

Lippert Unipol, Tyskland • Unipol, Tyskland • Canning, Storbritannien • SINJET, Sverige

C04:42

Odden Verksted A/S

Email: info@mouldexsweden.se

A03:32

Oaks Unlimited

Email: im@obelp-automation.dk

Fax: +46 35 223671

Proliner

Representerade företag:

Northland Forest Products

Fax: +45 97 21 78 01

Tel: +46 35 223670

A03:32

Box 1514 SE-271 00 YSTAD

Tel: +45 97 21 78 00

Gamla Fyllinge 452 SE-305 94 HALMSTAD

Prodim

PMH International AB

Cypresvej 16 DK-7400 HERNING, DANMARK

Web: www.processbefuktning.se

Web: www.osborn.se

Web: www.pmcgroup.se

Web: www.treteknisk.no

Representerade företag:

Email: info@processbefuktning.se

Email: info@osborn.se

Email: lars-ove.stahl@pmclubrication.se

Email: firmapost@treteknisk.no

Web: www.moretens.com

Fax: +46 8 6590158

Representerade företag:

Tel: +46 8 50939300

Fax: +47 22604291

Tel: +46 8 6590155

Airtec A/S, Danmark • JS Humidifiers plc, Storbritannien • HygroMatik GmbH, Tyskland

Fax: +46 33 130585

Tel: +47 98853333

Fax: +46 63 124896

Box 244 SE-561 23 HUSKVARNA

Tel: +46 33 130020

Postboks 113 Blindern NO-0314 OSLO, NORGE

Tel: +46 63 121890

A00:07

Web: www.berjo.se

Box 5609 SE-11486 STOCKHOLM

B03:52

Osborn International AB

Email: kontor@berjo.se

Nordiskt Brandskyddat Trä

MOReTENs AB, M10

A03:62

InMark AS, Norge • Koivu-Trading OY, Finland

Web: www.mixon.se

B05:82

A02:50

Orma

Representerade företag:

Email: jan-willem.pijl@mixon.se

Morbidelli

Orgapack GmbH

Energivägen 2C SE-135 49 TYRESÖ

Neustadtstrasse 2, Postfach CH-8317 TAGELSWANGEN, SCHWEIZ

Web: www.ntab.se

Tel: +46 303 246660

Mouldex Sweden AB

B03:51

Tel: +46 8 6704100

Tel: +46 470 707690

B00:15

B08:20

Lilla Garnisonsgatan 36 SE-254 67 HELSINGBORG

Fax: +46 612771738

Fax: +46 430 49201

ProcessBefuktning AB

OMS

Osmose Sweden AB

Tel: +46 612771730

Tel: +46 430 49200

C00:09

B05:82

Fax: +46 36 133190

Email: lars.jonsson@nermans.se Web: www.nermans.se

Pro-Fit

Omal

Tyskland • Kübler, Tyskland

Tel: +46 36 389200

Fax: +46 54 851021

Fax: +46 36 160754

Mixon AB

C01:41

Tel: +46 54 221580

Tel: +46 36 100660

Micor AB

A03:12

PrimPanel AB

C05:02

Järnvägsgatan 2c SE-543 50 TIBRO

Tel: +46 19 206400 Fax: +46 19 206401

Tel: +46 504 15131

Email: info-orebro@rehau.com

Fax: +46 506 15074

Web: www.rehau.se

Email: info@primpanel.se Web: www.primpanel.se

Prinz Kettensägetechnik

Box 1201 SE-701 12 ÖREBRO

B04:20

Reichenbacher Hamuel GmbH

B04:42/B06:62

www.traochteknik.se


Reinbold

B05:82

RemaControl Sweden AB

B04:02

Pilgatan 21 SE-721 30 VÄSTERÅS Tel: +46 21 812100 Fax: +46 21 811881 Email: kjell.pettersson@rema.se Web: www.rema.se

Renholmen AB

B09:22

Box 10 SE-930 47 BYSKE

anpassa och erbjuda lim som uppnår maximal produktivitet och säkerhet. Vi vill hjälpa till att skapa värden som ökar våra kunders konkurrenskraft. Vi kan tillsammans med dig som kund skräddarsy totallösningar med lim- och blandningsutrustningar. Varmt Välkommen till vår monter!

Scanexpo a/s

B01:40

Lilleströmveien 994 NO-1912 ENEBAKK, NORGE Tel: +47 64927109

till vår monter C05:40

Fax: +47 64926509

Tel: +46 912 40800

Email: office@scanexpo.com

Fax: +46 912 61182 Email: gunnar.marklund@renholmen.se

Web: www.scanexpo.com

Web: www.renholmen.se

Scanware i Sverige AB

Riga Wood Sweden AB

C03:29

Box 6063 SE-141 06 KUNGENS KURVA

B00:10

Persbylånga 108 SE-748 94 ÖRBYHUS Tel: +46 295 61288 Email: jl@scanware.se

Tel: +46 8 6625177

Web: www.scanware.se

Fax: +46 8 6653397 Email: tina.haugdahl@rigawood.se

Representerade företag:

Web: www.rigawood.se

FinScan, Finland

Robert Bosch AB

C03:12

SE-416 64 GÖTEBORG Tel: +46 31 7225200 Fax: +46 31 7225299 Email: jan.samuelsson@bosch-pt.com Web: www.bosch.se

Rockwell

B09:32

Roséns Machinery & Vision

B03:40

Schelling Anlagenbau GmbH

Välkommen

B04:42/B06:62

Schmalz

A01:12

Schmalz

C05:29

Schmersal Nordiska AB

C01:30

Efter mer än 80 år i branschen vet vi att nyckeln till framgång är service, kunskap och samarbete med kunden. Du som söker beslag har kommit rätt. Svenssons i Tenhult och Järnbolaget i Knislinge är dina givna val. Vi levererar till dörr- och fönsterindustrin, husfabriker, inredningsoch specialsnickerier, metallfabriker och många fler. Hos oss möts du av personal, med gediget produktkunnande, alltid redo att snabbt hjälpa dig med rätt lösning av beslag. Tävling i montern med fina priser!

Lovene SE-531 96 LIDKÖPING Tel: +46 510 54 52 40 Fax: +46 510 53 20 06

Box 176 SE-435 24 MÖLNLYCKE

Email: erik.eveborn@rosenia.se Web: www.rosenia.se

Routech

B05:82

Rubber Company AB

B00:04

Box 17 SE-186 21 VALLENTUNA Tel: +46 8 51430570 Fax: +46 8 51430599 Email: fredrik.holmquist@rubberco.se Web: www.rubberco.se

Rundvirke, AB

C01:27

Linbanevägen 1 SE-820 26 MARMAVERKEN Tel: +46 270 62716 Fax: +46 270 425555 Email: ulrika@rundvirke.se

Tel: +46 31 3383500 Fax: +46 31 3383539 Email: info-se@schmersal.com Web: www.schmersal.se

Schmersal utvecklar och marknadsför maskinsäkerhetskomponenter som effektiviserar produktionen hos våra kunder samtidigt som de bidrar till en säkrare arbetsmiljö. I vårt produktsortiment finns bl a: säkerhetsbrytare, -lås, magnetbrytare för säkerhet, nödstopp, linnödstopp, säkerhetsreläer, ljusbom, -ridå, säkerhetsbuss, -mattor, -lister, staket för maskinsäkerhet samt speciallösningar inom maskinsäkerhet. Våra produkter produceras i Tyskland och finns representerade över hela världen.

Schuko GmbH

Web: www.rundvirke.se

Rustins

C02:42

Garanterat heltäckande med Teknos

Välkommen till vår monter C04:10

B04:42/B06:62

Schunk Intec AB

C05:29

Sabado Group, Oy Ahlskogsvägen 49 FI-68410 NEDERVETIL, FINLAND Tel: +358 405072088

Box 19057 SE-152 26 SÖDERTÄLJE

Web: www.sabadogroup.com

Tel: +46 8 55442100

Email: info@sabadogroup.com

Fax: +46 8 55442101

Sames

C03:31

Samuel Strapping

B08:20

Sandmaster

C02:42

Schmalz, Sverige

Savotech AB

C02:30

SCM

B05:82

Sernbrandt AB

B03:52

Tel: +46 370 669025

SFS intec AB

C01:22

Fax: +46 370 669035 Email: info@savotech.se

Olivehällsvägen 10 SE-645 42 STRÄNGNÄS

Web: www.savotech.se

Tel: +46 152 715010

Representerade företag:

Fax: +46 152 715099

Järnvägsgatan 4 SE-330 27 HESTRA

Dynea, Norge • Dana Lim, Danmark • Durante & Vivan, Italien • GlueStick AB, Sverige Savotech är ett företag som utvecklar, säljer och distribuerar lim för den träbearbetande industrin. Vår mission är att utveckla, optimera, www.traochteknik.se

Email: ulrika.markne@se.schunk.com Web: www.schunk.com Representerade företag:

Email: ekst@sfsintec.biz Web: www.sfsintec.biz.se

Siat Spa

B08:20 Industriträ

27


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG

SIBE International, AB

C03:32

Mamrevägen 3 - 5 SE-163 43 SPÅNGA Tel: +46 8 56484950 Fax: +46 8 56484959 Email: info@sibe.se Web: www.sibe.se

Cefla, Italien • Sorbini, Italien • Delle Vedove, Italien • Falcioni, Italien • Düspohl, Tyskland • Vollmer, Tyskland • Costa, Italien • Stromab, Italien • Centauro, Italien • Striebig, Schweiz • Alphacam, Storbritannien • Weima, Tyskland • Dubus, Frankrike • Al-Ko, Tyskland • Celaschi, Italien • Unifog, Danmark • Omal, Italien • Biele, Spanien

Entré 8

STILL Sverige AB

Representerade företag:

DriSteem, USA

SignalPartners AB

A01:30

Signode AB

B03:22

Entréplan

Wilhelm Sonessons väg SE-241 96 STOCKAMÖLLAN Tel: +46 413 544900

Email: sales@stillstocka.se

EAT & GO

Web: www.stillstocka.se

Stoftkontroll Sverige AB

A04:20

Box 2 SE-647 21 MARIEFRED Tel: +46 152 60520

Box 7092 SE-187 12 TÄBY

Email: us@stoftkontroll.se

D04:14

Web: www.stoftkontroll.se

Tel: +46 8 6309960

D01:12

Striebig

B05:82

Email: info@signode.se

Stromab

B05:82

Web: www.signode.se

Svealyft AB

A02:04

Svenska Gångjärn

D01:01

Svenska Träförsäkringar AB

A04:34

Fax: +46 8 7561930

Representerade företag:

ITW / Signode, USA • ITW Mima / Haloila Oy, Finland • ITW Angleboard, Sverige • REA Elektronik GmbH, Tyskland • Videojet Technologies GmbH, Tyskland • Trioplast AB, Sverige • Burseryds Bruk, Sverige • Liljendals Bruk, Finland

Sinjet

A00:07

Skanditrä, AB

C03:40

Davidshallsgatan 20 SE-211 45 MALMÖ

Email: johan.ingvarsson@skanditra.com Web: www.skanditra.com

Skog-Data AS

Tel: +46 722 452050 C01:39

Email: kjell.gustafsson@svenskatra.se

B01:40

C02:36

C01:32

C02:32 C03:31

C01:21 C01:30 C02:29

Svenssons i Tenhult AB

C05:40

Email: info@svenssonsitenhult.se

Web: www.skogdata.no

MIX Restaurant

C01:22

C02:22

C01:12

C02:12

C01:02

C02:02

Sälggatan 2 SE-252 30 HELSINGBORG

C03:30

Svetruck AB

C

C03:22

C02:03

C03:02

C02:01

Web: www.svenssonsitenhult.se

C03:30

C

C02:30 C03:29

C04:31

C02:09

Incontro Bar & Restaurant

Fax: +46 36 390650

Email: firmapost@skogdata.no

C03:32

C03:12

Tel: +46 36 390640

Fax: +47 22643226

C03:40 C04:39

Email: mikael@traskydd.com

Box 143 SE-560 27 TENHULT

Tel: +47 22086400

C00:01

C00:05

C00:04

B07:10

Box 321 SE-341 26 LJUNGBY

Tel: +46 42 380380

Tel: +46 372 86600

Fax: +46 42 148620

E501:01

Fax: +46 372 82450

Email: mail@smekano.se

E501:05

Email: info@svetruck.com

Web: www.smekano.se

Web: www.svetruck.com

Sorbini

B05:82

SweDendro AB

B05:02

Sotholms Bruk AB

A02:11

Swestrap AB

A02:50

Box 107 SE-142 22 SKOGÅS

Box 5038 SE-580 05 LINKÖPING

Tel: +46 8 7710500

Huvudentré 5 Gothia Towers

Tel: +46 13 374500

Email: johan@sotholmsbruk.se

Entré

Fax: +46 13 147620

Web: www.sotholmsbruk.se

Hiss till H

Email: info@swestrap.se

SPRINGER Maschinenfabrik AG

B04:20

Stefani

B05:82

Stenberg AB, Jon

B07:62

Maskinvägen 1 SE-361 42 LINDÅS Tel: +46 471 25100 Fax: +46 471 25101 Email: robert.stenberg@jonstenberg.se Web: www.jonstenberg.se

Stenbergs Träteknik AB

C01:40

C01:27

Fax: +46 8 50893893

C02:42 C03:42

Web: www.svenskatra.se

C00:01

C

C03:50C04:49

C01:42 C02:41

Web: www.traskydd.com

Postboks 444, ØKERN NO-0513 OSLO, NORGE

Smekano Maskinfirma AB

C01:41

Tel: +46 8 7912360

Fax: +46 40 120382

C03:54

C01:52

Box 22307 SE-104 22 STOCKHOLM

Tel: +46 40 174905

D04:06

D01:01

Hyvlaregatan 1 SE-461 32 TROLLHÄTTAN

Svenska Träskyddsföreningen

D

B05:82

Web: www.swestrap.se Representerade företag:

Emballeringsprodukter AS, Norge • Orgapack GmbH, Schweiz

Syntema i Göteborg AB

B09:80

Syntema i Linköping AB

B09:80

Syntema i Tibro AB

B09:80

Syntema i Vaggeryd AB

B09:80

System Andersson AB

A01:41

Box 53 SE-560 27 TENHULT

Selma Lagerlöfsgatan 5 SE-553 13 JÖNKÖPING

Tel: +46 36 353750

Tel: +46 36 5702060

Fax: +46 36 184630 Email: info@stenbergstra.se Web: www.stenbergstra.se

Fax: +46 36 5702090 Email: mail@systemandersson.se Web: www.systemandersson.se

Monternr: C05:44 www.egger.com/zoom

Sågcenter i Smålandsstenar AB Box 102 SE-333 22 SMÅLANDSSTENAR Tel: +46 371 33580

Representerade företag:

Fax: +46 371 30646

SCM, Italien • Morbidelli, Italien • Routech, Italien • Gabbiani, Italien • Stefani, Italien •

Email: jerker.svensson@sagcenter.se

28 

Web: www.sagcenter.se

B02:12

Monternr: B03:62, B03:86, B04:62 www.ejderstedts.se

Sågspecialisten i Jönköping AB

B04:42/B06:62

Soldattorpsgatan 12 SE-554 74 JÖNKÖPING Tel: +46 36 396690 Fax: +46 36 138888 Email: info@sagspecialisten.se Web: www.sagspecialisten.se

www.traochteknik.se


HALLPLAN

Trä & Teknik 2012 • 21–24 augusti

Entré 1

Service Center B09:82

B07:82

B06:82

B05:82

EAT & GO

B03:86

B03:86

B02:70

D05:12

D07:19

D07:11

B03:62 B03:62

B04:62 B04:62

B06:62

B05:62

B07:62

B09:80 B08:62

B03:61

A03:62

A01:62

B09:62

A04:56

D05:02 D07:01

B03:52

B07:60

B02:52 B03:51

C04:44

B04:42

C04:50

B05:44B01:41 C05:44 B01:41

B01:42

B02:42

B05:42

B03:42

EAT & GO

D06:02 D06:01

B09:52

B07:51

B03:55

B09:51

B01:37

C05:40

B04:40 B01:40

B07:42

C04:32 C05:28

B01:35

C04:30 C05:29

B08:42

B09:42

C04:12 C05:11

B03:22 B03:22

B01:21

B01:13 C05:20

B02:20

B01:12

B02:12

C00:09

B08:36

B

A02:50

A01:42

A02:42

B09:40

B05:30

A03:40 A04:39

A02:32 A03:31

A03:32

A

B09:32

B08:22

B06:20

B07:20

B09:22

A01:22

C05:02

B01:01

C00:14

B01:02

B00:01

B02:10

B00:04

A04:20

B07:18

B08:20

B09:20

A02:11

A01:12

A02:12

A03:20

A04:08 B06:02

B07:10

B08:02 B09:01

B09:02

A02:01

B04:02

B00:10

A04:10

A03:12

B03:02

B00:07

A04:22

A02:22

B04:20

B02:02

A04:34

A04:26 A03:22

A02:21

A04:40

A04:28

A01:30 A02:30 A02:29 A03:29

B06:30 B06:22 B07:21

A04:42

B05:02 B01:06

A04:48

A03:42

A02:40 A01:32

A02:27

B06:32

A01:50 A01:50

B07:32

B03:20

B01:09 C04:10

C04:02

B04:22

B05:32

B05:22

B01:20

B07:40 B07:31 B07:31

B02:22 B01:22

C05:22

B05:40

B03:40

A03:52

A04:44

A01:41

C04:40 C05:39

A02:52

A01:52

C04:42C05:41

C04:22

A04:52

B00:15

B00:18

B00:20

A01:10

A02:02

A03:10

A01:02

A02:04

A03:02

A00:01

A00:04

A04:06

A00:07

Entré 2

Heaven 23 Cubicad Design Revision: 3.4

Representerade företag:

Brookhuis Micro Electronics, Nederländerna • Delmhorst Instrument Company, USA

Monternr: B03:22 www.signode.se

Monternr: B07:31 www.andritz.com

Monternr: A01:50 www.matthewsmarking.se

Söderhamn Eriksson

B04:22

Box 113 SE-826 23 SÖDERHAMN Tel: +46 270 74600 Fax: +46 270 18790 Email: info@se-saws.com Web: www.se-saws.com

Representerade företag:

Weinig Group, Tyskland • Dimter - Weinig Group, Tyskland • GreCon - Weinig Group, Tyskland • Raimann - Weinig Group, Tyskland • Wilhelm Altendorf GmbH, Tyskland • Fagus-GreCon GmbH, Tyskland • Reichenbacher Hamuel GmbH, Tyskland • Hofmann Maschinenfabrik GmbH, Tyskland • Mafell AG, Tyskland • Schelling Anlagenbau GmbH, www.traochteknik.se

Österrike • Holtec GmbH, Tyskland • Schuko GmbH, Tyskland • Fischer Maschinenfabrik GmbH, Tyskland • Graule Maschinenbau GmbH, Tyskland

Sågteknik i Södermanland AB Västra Kvarngatan 62 SE-611 32 NYKÖPING Tel: +46 155 55926 Fax: +46 155 55903 Email: pekka@sagteknik.se Web: www.sagteknik.se

B00:18

T-Emballage

C03:40

Nydalavägen 14 SE-574 35 VETLANDA Tel: +46 383 59900 Fax: +46 383 14664 Email: info@t-emballage.se Web: www.t-emballage.se

29


UTSTÄLLARE OCH REPRESENTERADE FÖRETAG

TAWI AB

B00:01

Box 10205 SE-434 23 KUNGSBACKA Tel: +46 300 18500 Fax: +46 300 18990 Email: info@tawi.se Web: www.tawi.se

Teknos AB

C04:10

Box 211 SE-514 24 TRANEMO Tel: +46 325 619500 Email: kenneth.maklin@teknos.se

B03:52

TOOLS Kagon

B02:22

Tel: +46 23 777800

Web: www.teknos.se

Telco Sensors A/S

B02:10

Teleradio

A01:12

Tepro Machine & Pac System AB/ A02:42 UniGripper Vinkelvägen 10 SE-685 34 TORSBY Tel: +46 560 27270

Fax: +46 23 63316 Email: kagon@kagon.se Web: www.kagon.se

TOOLS Momentum AB

Email: lennarth@tepro.nu Web: www.unigripper.com

C04:02

Box 1009 SE-551 11 JÖNKÖPING

B09:01

EKU AG, Schweiz • Blum, Österrike • Mirka, Finland • Dorma, Tyskland • Virutex, Spanien • Lamello, Schweiz

B07:60

Box 113 SE-235 22 VELLINGE

B09:51

Veisto Sverige

B06:02

Wennerlunds Maskin AB

Tel: +46 31 878055 Fax: +46 31 273656 Email: info@wennerlunds.se

Tel: +46 240 12880

Web: www.wennerlunds.se

Tel: +46 281 75800 Email: borje.vikstrom@westlings.se

Box 152 SE-711 23 LINDESBERG

Tel: +46 31 272130

Woodcontrol Scandinavia AB

Vollmer

B05:82

Waco Jonsereds AB

B05:42

Tel: +46 35 176700

Fax: +46 504 785509 Email: thomas@woodcontrol.se Web: www.woodcontrol.se Representerade företag:

WoodEye by Innovativ Vision AB B05:40

Email: info@waco.se Web: www.waco.se

C03:30

B01:02

Fax: +46 31 582790

Wagner Electronic Products

B09:62

Wagner GmbH, J

C01:12

Wagner Industrial Solutions Scandinavia AB

C01:12 Finnögatan 14 SE-582 78 LINKÖPING

Skolgatan 61 SE-56831 SKILLINGARYD

Email: conny@trilack.com Web: www.trilack.com

Tel: +46 13 4605100

Tel: +46 370 79830

Fax: +46 13 104061

Fax: +46 370 798 48

Email: info@ivab.se

Email: pas@wagner-industri.com

Gransnåret 17 SE-711 95 GUSSELBY

Web: www.wagner-industri.net

Tel: +46 581 50200

Wagner GmbH, J, Tyskland

Web: www.woodeye.se

Woodteam AB

Representerade företag:

Fax: +46 581 50381

Representerade företag:

Tel: +46 504 785500

Wagner Electronic Products, USA • Fantacci s.r.l., Italien • Lahden Teräteos Oy, Finland

Fax: +46 35 176780

Tel: +46 31 585355

TMF - Trä- och Möbelföretagen

B09:62

Grönhultsvägen 1 SE-543 51 TIBRO

Web: www.vitech.se

Email: info@triab.com

Web: www.ujtrading.se

Web: www.westlings.se

Tel: +46 612 22850

Box 283 SE-301 07 HALMSTAD

Web: www.tillt.se

B07:32

Wilhelm Altendorf GmbH B04:42/B06:62

Fax: +46 31 878838

Email: rickard.karlsson@ujtrading.se

Westlings Industri AB

Fågelvägen 8 SE-870 52 NYLAND

Email: jarl.moritz@vitech.se

Ålegårdsgatan 3 SE-431 50 MÖLNDAL

Email: info@tillt.se

Representerade företag:

Chiorino, Italien • Megadyne, Italien

Fax: +46 612 22080

A02:01

B00:20

Heliumgatan 3 SE-43153 MÖLNDAL

B09:40

UJ Trading AB

D04:14

Vecoplan

Web: www.welinoco.com

A03:62

Tiger

Tel: +46 31 608210

C04:31

Vitech Virkeshantering AB

C04:22

B03:22

Packhusplatsen 2 SE-411 13 GÖTEBORG

Vauth Sagel

Vitap

Tormek AB

Trioplast AB

TILLT

Email: anette@welinoco.com

Web: www.valutec.se

C04:02

A03:32

Homag, Tyskland • Holzma, Tyskland • Bargstedt, Tyskland • Brandt, Tyskland • Bütfering, Tyskland • Weeke, Tyskland • Weinmann, Tyskland • Friz, Uganda • Ligmatech, Tyskland • Bürkle, Tyskland

D01:01

Fax: +46 8 54410459

Email: info@valutec.se

Virutex

TopSolid

Backa Bergögata 6 SE-422 46 HISINGS BACKA

Representerade företag:

Tel: +46 8 54410440

Fax: +46 910 87959

Box 171 SE-780 50 VANSBRO

Trilack Finishing AB

Web: www.frick.se

Tel: +46 910 87950

B03:22

Heraeus Noblelight GmbH, Tyskland

Email: tfab@frick.se

C02:41

Videojet Technologies GmbH

Representerade företag:

Fax: +46 40 420246

Welin & Co AB

Fax: +46 31 3409920

Web: www.triab.com

Tel: +46 40 422000

B07:60

Web: www.veisto.se

TRIAB /Tri Innovations AB

Representerade företag:

B04:42/B06:62

Weinmann Stenhagsvägen 45-47 SE-184 33 ÅKERSBERGA

Email: claes@veisto.se

Web: www.tormek.se

Web: www.theofils.se

Box 709 SE-931 27 SKELLEFTEÅ

Weinig Group

Tel: +46 31 3409900

Email: pontus.gyllby@tormek.se

Email: info@theofils.se

B05:22

B05:82

Fax: +46 60 554231

Fax: +46 581 10930

Fax: +46 36 306625

Valutec AB

Weinig

Box 6184 SE-400 60 GÖTEBORG

Tel: +46 581 14790

Tel: +46 36 306600

Valon Kone (VK) är ett globalt verkande företag, som har specialiserat sig på utveckling och tillverkning av rotorbarkningsmaskiner och rotreduceringsutrustning.

Lövstigen 38 SE-771 36 LUDVIKA

Web: www.toolsmomentum.com

Fax: +46 560 13536

Thomas Frick AB

Toolbox AB Box 17 SE-791 21 FALUN

Fax: +46 325 76754

Theofil Carlsson AB

tillbaka. Vi säljer deras huggknivar, motstål, flisknivar, hyvelstål, blanketter. Vi lagerför de flesta vanliga knivar för snabba och korta leveranstider. Vi tar även fram specialknivar helt efter kundens önskemål. En stor del av våra verktyg säljes genom vår webbshop. Adressen är www.tole.se där finner du bilder och beskrivande text på de flesta verktygen.

Wareco Logistics AB

C00:09

Brunnemyrsvägen 4 SE-451 55 UDDEVALLA

Tel: +46 703 311185 Email: info@woodteam.se Web: www.woodteam.se

Tel: +46 522 91971

HBS rivare, Sverige

B08:36

Kanalvägen 19 SE-54533 TÖREBODA

WoodTech AS

Fax: +46 522 91977

B01:40

Hegdalsveien 108 NO-3261 LARVIK, NORGE

Box 55525

Uniconfort Srl

A03:29

SE-102 04 STOCKHOLM

Unifog

B05:82

Tel: +46 8 7627250

Unilin

C04:42

Pro-Fit, NederlÄnderna

Unipol

A00:07

WBP Trading AB

Valon Kone AB

B08:22

Axel Danielssons väg 269 SE-215 82 MALMÖ

Working-Process Srl

A03:29

Tel: +46 40 130060

WP-Nordic

A03:29

Fax: +46 8 7627214 Email: info@tmf.se Web: www.tmf.se

Tolé Verktyg AB

B02:12

Tel: +46 495 30229 Email: tomashessel@tole.se Web: www.tole.se Representerade företag:

Pilana Knives s.r.o., Tjeckien Tole´Verktyg AB säljer och producerar skärande verktyg för sågverk, träindustri & hyvlerier. En stor del säljes till bioenergisidan, då främst huggknivar. Etablerat sedan 1943 i Virserum. Vi är agent för Pilana knives i Tjeckien sedan 10 år

Web: www.wareco.se

Tel: +47 33165570

Representerade företag:

Fax: +47 33165575

C04:12

Kvarnvägen 7 SE-821 43 BOLLNÄS Tel: +46 278 20480 Fax: +46 278 20094 Email: jukka.nilsson@valonkone.se Web: www.valonkone.se

Valon Kone (VK) is a global company that specializes in the development and manufacturing of rotor log debarkers and butt-end reducers.

30 

Email: post@woodtech.no Web: www.woodtech.no

Email: christer.ronnerberg@wbptrading.se

Postboks 32 DK-7400 HERNING, DANMARK

Web: www.wbptrading.se

Tel: +47 26277977

Fax: +46 40 139560

Fabriksgatan 11 SE-570 80 VIRSERUM Fax: +46 495 30218

Email: info@wareco.se

WEBER

B05:82

Wedevåg Färg AB

A01:32

Email: holger@wp-nordic.com

Z-laser

B09:32

Industrigatan 7 SE-711 72 VEDEVÅG Tel: +46 581 645900 Fax: +46 581 26011 Email: info@wedevagfarg.se Web: www.wedevagfarg.se

Weeke

B07:60

Weima

B05:82 www.traochteknik.se


Copyright Blum · TA24SE11_HIT LIGHTHOUSE.de

år v l l i n t 02 e m 03: m o rC lk Vä onte m

LIGHTHOUSE.de

PERFEKT FUNKTION FRAN BLUM

traber@lighthouse.de

elektriska öppningsfunktion SERVO-DRIVE. Det räcker med en liten knuff på fronten! www.blum.se

Phone +49 8382 9321-35

Upptäck mer på:

Sweden

Simone Traber

Ad Trä & Teknik

225 x 330 mm

type area

Upplev hur enkelt du öppnar dina handtagsfria lådor, utdrag och klaffar med vår

www.traochteknik.se

31


Returadress Svensk a Mässan 412 94 Göteborg

21-24 augusti i Göteborg

Monter B09:80

Välkommen in till vår monter och diskutera ytbehandling med oss och våra återförsäljare.

Sherwin-Williams Sweden Coatings KB Bellö | 570 32 Hjältevad | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 95 info.acroma@sherwin.com | www.beckeracroma.se

kreativ ytbehandling idag, imorgon

Trä & Teknik 2012  

Trä och Teknik i Göteborg är Nordens mest kompletta träindustrimässa. Här visas hela bredden av produkter och tjänster för träindustrins all...

Trä & Teknik 2012  

Trä och Teknik i Göteborg är Nordens mest kompletta träindustrimässa. Här visas hela bredden av produkter och tjänster för träindustrins all...

Advertisement