Page 2

NEN2580MEETRAPPORT

Toelichting op het rapport Woning Media heeft in opdracht van Engel & Völkers een NEN2580 meetrapport samengesteld, waarin de gebruiksoppervlakten en inhoud zijn aangegeven. Object Type: Adres: Postcode/plaats: Meetcertificaat type A:

Woning De Lairessestraat 90 III M 1071 PJ Amsterdam Op locatie gemeten

Datum meetopname: Datum meetrapport:

12 augustus 2016 17 augustus 2016

Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580:2007 NL; ’Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalings-methoden.’ Woning Media heeft de navolgende vloeroppervlakten en inhoud vastgesteld:

3e V

Totaal

Bruto Vloeroppervlak woning

152,80

152,80 m2

G.O. Wonen

139,60

139,60 m2

-

0,00 m2

1,70

1,70 m2

-

0,00 m2

Aftrekposten: Vides

-

0,00 m2

Aftrekposten: Trapgaten

-

0,00 m2

13,20

13,20 m2

-

0,00 m2

509,35

509,35 m3

G.O. Overige inpandige ruimte G.O. Gebouwgebonden buitenruimte G.O. Externe bergruimte

Aftrekposten: Tarra Aftrekposten: h<1.50m Bruto Inhoud woning

Rapport opgemaakt door S.A. van Gastel, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Amsterdam, 17 augustus 2016 Sebastiaan van Gastel Woning Media Nederlan

© 2016 ‐ Woning Media ‐ www.woningmedia.nl

Op al onze diensten en transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op onze website www.woningmedia.nl.

Profile for Woning Media

WMNL - NEN2580 meetrapport - De Lairessestraat 90-3  

Woning Media Nederland - NEN2580 meetrapport

WMNL - NEN2580 meetrapport - De Lairessestraat 90-3  

Woning Media Nederland - NEN2580 meetrapport