Page 1

Algemeen

De Papelaan is een mooie oude laan in Weesp, waar al in de jaren twintig van de vorige eeuw de eerste sociale huurwoningen van Weesp werden gebouwd. Nu, bijna een eeuw later maken deze woningen plaats voor 28 appartementen in de sociale huur en 22 eengezinswoningen voor verhuur in de vrije sector. De Papelaan ligt in de wijk Hogeweij. Hier wisselen flats en eengezinswoningen elkaar af in ruim opgezette straten, met veel groen en water. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in winkelcentrum Hogeweij. Het centrum van Weesp ligt op vijf minuten wandelen en heeft een ruim aanbod van winkels en gezellige restaurants.

Het gebouw

Sociale huur

Het appartementencomplex ligt op de hoek van de Papelaan - Plataanlaan. Het gebouw loopt in de Papelaan op van 3 verdiepingen naar 5 verdiepingen aan de Plataanlaan. Dankzij het wisselende gevelbeeld en bouwhoogten hebben de appartementen een eigen uitstraling en identiteit, die goed aansluiten bij de eengezinswoningen in de Papelaan en de appartementen op Meidoorneiland.

De huurprijzen variëren van € 615,00 tot € 653,00 per maand, exclusief servicekosten (prijspeil 2014).

De appartementen De appartementen hebben een oppervlakte van ca 80 m2 (exclusief buitenruimte en externe berging), een ruime woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een inpandige berging. Alle appartementen hebben een inpandige buitenruimte (loggia).

Wooncomfort De appartementen hebben in alle ruimten vloerverwarming. Door het toepassen van een warmte- en koudeopslaginstallatie (WKO) is het mogelijk om de appartementen in de warme zomermaanden ook 2 tot 3 graden te koelen. Hoe dit systeem werkt en wat de voordelen hiervan zijn, leest u op het informatieblad Duurzaam. De appartementen zijn uitstekend geïsoleerd en zeer energiezuinig

Parkeervoorziening Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein, tussen de woonblokken, waar ook bezoekers parkeren. Parkeren is gratis. Alle parkeerplaatsen zijn vrij toegankelijk.

Voorwaarden U komt hiervoor in aanmerking als uw gezamenlijk belastbaar (jaar) verzamelinkomen niet hoger is dan € 34.085,00 (prijspeil 2012). De Woningbouw verleent voorrang aan haar huurders uit Weesp van 55 jaar of ouder die een eengezinswoning in de sociale huur achterlaten of die een sociale huurwoning/appartement achterlaten. Definitieve selectie geschiedt op basis van uw woonduur.

Oplevering De appartementen worden naar verwachting eind 2013 opgeleverd.

Veiligheid Voor de bouw van het appartementencomplex is veelal uitgegaan van de criteria van het Politiekeurmerk (geen certificaat). Het keurmerk stelt veiligheidseisen aan de openbare ruimte, het complex en aan het appartement zelf. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan eisen rond verlichting in een wijk. Maar ook goede sloten op de deuren en ramen vallen onder dit keurmerk. Het hele pakket aan maatregelen zorgt uiteindelijk voor goed beveiligde individuele appartementen in een veilig complex.

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Duurzaam

Wij zijn ons er steeds meer van bewust: de invloed die mensen hebben op de aarde en het milieu is groot. Door de toenemende welvaart en bevolkingsgroei wordt het steeds belangrijker om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar ook onze voorraad fossiele brandstoffen raakt uitgeput, waardoor we moeten zoeken naar nieuwe en meer duurzame bronnen van energie. Als maatschappelijke onderneming wil De Woningbouw dat ook toekomstige generaties goed kunnen wonen en leven. En daar moeten wij nu al op inspelen. Daarom zoeken wij naar nieuwe, hoogwaardige toepassingen van duurzame energie. Eén van die toepassingen is zogenaamde Warmte en Koude Opslag (WKO), waarbij de aarde zelf wordt gebruikt als duurzame bron.

Wat doet een WKO? Een WKO is een gesloten systeem. Het water wordt alleen gebruikt voor het verwarmen en koelen van het appartement. In de grond worden twee bronnen geboord: één bron voor het koude water en één bron voor het warme water. ’s Zomers pompt het systeem grondwater uit de koude bron (6-10º C) naar het appartement. Deze geeft zijn koude via een warmtewisselaar af aan het met water gevulde buizensysteem in de vloer van het appartement. Daarmee wordt het appartement gekoeld. Tegelijkertijd wordt het water in het buizensysteem van het appartement door de hogere temperatuur in het appartement opgewarmd. Deze warmte wordt via de warmtewisselaar aan het bronwater afgegeven en hierdoor opgewarmd tot 12-16º C, wat vervolgens weer de bodem wordt ingebracht (warme bron). ’s Winters gebeurt het omgekeerde, waarbij het enige verschil is dat door tussenkomst van de warmtepomp de temperatuur van 25 tot 42ºC wordt gebracht.

Warm water Voor warm tapwater wordt een aparte warmtepomp in het appartement geïnstalleerd. Voor de opwarming hiervan maakt de warmtepomp gebruik van de ventilatielucht uit het appartement. Omdat de warmtepomp alleen maar elektriciteit gebruikt voor de aandrijving van de pomp zelf wordt hiermee de CO2-uitstoot, ten opzichte van een traditioneel verwarmingssysteem op aardgas, flink gereduceerd.

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHA M.R.

HUISNUMMERS

3.85

1.55

1.71

0.92

3.21

2.28

OPPERVLAKTE

WM

1.72

opstelplaats

1.10

1000x1000mm

2.10

warmtepompboiler

MV

2.05

0.99

6.14

Begane grond: 16G 1e verdieping: 18G 2e verdieping: 20G

Totaal: 82,2 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,4 m2 Slaapkamer 2: 11 m2 Berging inpandig: 4 m2

HUURPRIJS

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

2.85

BIJZONDERHEDEN 2.23

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6 m2

3.85

2.10

Begane grond

plek koelkast

AHD 16A Bergingen

7.20

AHA

AT

AT

AT-1

16G

16F

16E

16D

AHE 18A

4.31

1e verdieping

plek kookplaat

6.52

AHB 16C

AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

2e verdieping

AT-2 18B AHB 18C

AHE 20A

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

AT-3 20B AHB 20C

2.26

2.40

AHA

3.28

3.26

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHB M.R.

HUISNUMMERS

3.85

1.55

1.71

0.92

3.21

2.28

OPPERVLAKTE

2.05

WM

1.72

opstelplaats

warmtepompboiler

MV

2.10

1000x1000mm

6.13

0.99

1.10

Begane grond: 16C 1e verdieping: 18C 2e verdieping: 20C

Totaal: 82,3 m2 Woonkamer/keuken: 37 m2 Slaapkamer 1: 12,4 m2 Slaapkamer 2: 11 m2 Berging inpandig: 4 m2

HUURPRIJS

16C en 18C - € 653,00 per maand 20C - € 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

2.85

BIJZONDERHEDEN

2.23

Loggia: 8,3 m2 Berging extern: 16C - 6,3 m2, 18C - 6,8 m2, 20C - 6 m2

3.85

2.10

Begane grond plek koelkast

plek kookplaat

AHD 16A Bergingen

AHA

AT

AT

AT-1

16G

16F

16E

16D

7.20

AHE 18A

1e verdieping AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

2e verdieping

AT-2 18B AHB 18C

AHE 20A

AHA

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

AT-3 20B AHB 20C

2.26

2.40

6.37

4.16

AHB 16C

3.70

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHD 3.05

HUISNUMMERS Begane grond: 16A

2.56 1.43

3.13

M.R.

4.20

6.28

3.73

OPPERVLAKTE

HUURPRIJS

0.92 1.36

Totaal: 82,4 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,8 m2 Slaapkamer 2: 9,2 m2 Berging inpandig: 5,5 m2

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

1.91 opstelplaats warmtepompboiler

WM

1.10

1.02

2.00

2.33

MV

1.91

BIJZONDERHEDEN Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6,3 m2

1000x1000mm

2.90

3.05

AHD 16A

Begane grond

Bergingen

plek koelkast

AHA

AT

AT

AT-1

16G

16F

16E

16D

AHB 16C

2.26

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

7.20

3.28 3.26

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHE

3.05

HUISNUMMERS 1e verdieping: 18A 2e verdieping: 20A

2.56

1.43

OPPERVLAKTE

3.73 M.R.

4.20

6.28

3.13

Totaal: 82,4 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,8 m2 Slaapkamer 2: 9,2 m2 Berging inpandig: 5,5 m2

HUURPRIJS 1.36

0.92

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

1.91 opstelplaats warmtepompboiler

WM

1000x1000mm

1.10

BIJZONDERHEDEN Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6 m2

1.02

2.00

1.91

2.33

MV

2.90

3.05

AHE 18A

1e verdieping

plek koelkast

AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

AT-2 18B AHB 18C

7.20 AHE 20A

AHA

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

AT-3 20B AHB 20C

2.26

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

2e verdieping

3.28 3.26

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHF 2.71

2.90

HUISNUMMERS 3e verdieping: 22E

1.43

3.83

4.20

3.13

OPPERVLAKTE

M.R.

6.13

HUURPRIJS

â‚Ź 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

0.92

1.36 1 36

2.06 WM

opstelplaats warmtepompboiler

BIJZONDERHEDEN Loggia: 8,3 m2 Berging extern: 6 m2

1.10

1000x1000mm MV

1.86

2.06 6 1.02

2.23

Totaal: 82,2 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,2 m2 Slaapkamer 2: 10 m2 Berging inpandig: 5,6 m2

2.90

3.05

3e verdieping

plek koelkast

AHF

AT-1

22E

22D

AT-4 22B AHG 22C

2.26

2.40

6.52

4.31

plek kookplaat

7.20

AHH 22A

3.70

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHG M.R.

0.92 1.55

HUISNUMMERS

3.85

3e verdieping: 22C

OPPERVLAKTE 3.21

2.28

WM

1.72

6.13

MV

2.10

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

2.05

0.99

Totaal: 82,1 m2 Woonkamer/keuken: 37 m2 Slaapkamer 1: 12,4 m2 Slaapkamer 2: 11 m2 Berging inpandig: 4 m2

HUURPRIJS

â‚Ź 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

BIJZONDERHEDEN

Loggia: 6,6 m2 Berging extern: 6 m2 Schuine wanden in de woonkamer en de slaapkamer

2.23

2.85

1.10

3.85

2.10

3e verdieping plek kookplaat

AHH 22A

plek koelkast

AT-1

22E

22D

AT-4 22B AHG 22C

1.93

H=1500

2.30

H=1500

6.28

4.16

7.20

AHF

3.47

H=1500mm

H=1500mm

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHH 3.05

2.56

HUISNUMMERS 3e verdieping: 22A

1.43

Totaal: 82,1 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,8 m2 Slaapkamer 2: 9,2 m2 Berging inpandig: 5,5 m2

M.R.

6.28

3.73

4.20

OPPERVLAKTE

HUURPRIJS

1.36

0.92

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

1.91

opstelplaats

WM

warmtepompboiler 1000x1000mm

1.09

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6 m2

1.02

2.00

2.32

MV

1.91

BIJZONDERHEDEN

3.05

2.90

3e verdieping

AHH 22A

plek koelkast

AHF

AT-1

22E

22D

AT-4 22B AHG 22C

2.26

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

7.20

3.26

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHI M.R.

HUISNUMMERS 1.55

1.71

3.79

3.21

2.05

1.72

WM

H=1500mm

opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

6.14

0.99

2.10

4e verdieping: 24C

OPPERVLAKTE

Totaal: 79,8 m2 Woonkamer/keuken: 35,5 m2 Slaapkamer 1: 12,1 m2 Slaapkamer 2: 10,6 m2 Berging inpandig: 4 m2

2.28

HUURPRIJS

â‚Ź 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

BIJZONDERHEDEN

Loggia: 5,2 m2 Berging extern: 6 m2 Schuine wanden in de woonkamer en de slaapkamer

2.23

2.85

1.10

2.10

3.69

4e verdieping plek koelkast

plek kookplaat

AHJ 24A AT-5 24B AHI 24C

6.15

4.16

7.01

1.71

2.15

H=1500mm

H=1500mm

0.92

3.17 3.28

modern, duurzaam en comfortabel

H=1500mm

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AHJ 3.05

2.56

HUISNUMMERS 3e verdieping: 24A

1.43

Totaal: 80,4 m2 Woonkamer/keuken: 35,8 m2 Slaapkamer 1: 12,8 m2 Slaapkamer 2: 9,2 m2 Berging inpandig: 5,5 m2

M.R.

6.28

3.73

4.20

OPPERVLAKTE

HUURPRIJS

1.36

0.92

â‚Ź 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

1.91

opstelplaats warmtepompboiler

WM

1000x1000mm

1.10

2.33

MV

Loggia: 6,1 m2 Berging extern: 6 m2 Schuine wanden in de woonkamer

1.02

2.00

1.91

BIJZONDERHEDEN

2.90

3.05

4e verdieping

plek koelkast

AHJ 24A AT-5 24B AHI 24C

1.87

2.28

6.28

plek kookplaat

4.16

7.18

3.26

3.21

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT

2.71

2.90

HUISNUMMERS

Begane grond: 16F, 16E 1e verdieping: 18F, 18E 2e verdieping: 20F, 20E

1.43

4.20

Totaal: 82,3 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,2 m2 Slaapkamer 2: 10 m2 Berging inpandig: 5,6 m2

M.R.

6.13

3.13

3.83

OPPERVLAKTE

HUURPRIJS

0.92

opstelplaats

WM

warmtepompboiler

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

1.36

2.06

1.10

1000x1000mm

BIJZONDERHEDEN

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 16F - 6 m2, 16E - 6 m2, 18F - 6 m2, 18E - 7,4 m2, 20F - 6 m2, 20E - 6 m2

1.86

2.06 1.02

2.23

MV

3.05

2.90

Begane grond

plek koelkast

AHD 16A Bergingen

AHA

AT

AT

AT-1

16G

16F

16E

16D

7.20

AHE 18A

4.31

1e verdieping AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

AT-2 18B AHB 18C

AHE 20A

2e verdieping AHA

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

AT-3 20B AHB 20C

2.26

2.40

6.52

plek kookplaat

AHB 16C

3.26

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT1 2.71

2.90

HUISNUMMERS Begane grond: 16D 1e verdieping: 18D 2e verdieping: 20D 3e verdieping: 22D

3.83

4.20

1.43

OPPERVLAKTE

6.13

M.R.

Totaal: 82,3 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,2 m2 Slaapkamer 2: 10 m2 Berging inpandig: 5,6 m2

0.92

HUURPRIJS

1.36

2.06

16D en 18D - € 653,00 per maand 20D en 22D - € 630,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

opstelplaats

WM

warmtepompboiler

1.10

1000x1000mm MV

BIJZONDERHEDEN

1.86

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 16D - 6,5 m2, 18D - 6,8 m2, 20D - 6 m2, 22D - 6 m2,

1.02

2.23

2.06

3.05

2.90 AHD 16A

Begane grond

plek koelkast

Bergingen

AHA

AT

AT

AT-1

16G

16F

16E

16D

7.20

6.52

plek kookplaat

4.31

1e verdieping

AHE 18A

AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

2e verdieping

2.40 2.26

AT-2 18B AHB 18C

AHE 20A

AHA

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

3e verdieping

3.26

AHB 16C

AT-3 20B AHB 20C

AHH 22A

AHF

AT-1

22E

22D

AT-4 22B AHG 22C

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT2 2.36

3.25

HUISNUMMERS 1e verdieping: 18B

OPPERVLAKTE

1.43

6.28

4.21

4.01

Totaal: 83,4 m2 Woonkamer/keuken: 37,6 m2 Slaapkamer 1: 12,4 m2 Slaapkamer 2: 10 m2 Berging inpandig: 5,6 m2

HUURPRIJS

2.26

1.40

M.R.

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

BIJZONDERHEDEN

WM

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6,1 m2

0.92 opstelplaats

1.10 1.84

1000x1000mm

1.38

MV

2.20

warmtepompboiler

2.70

3.25

1e verdieping

AHE 18A

plek koelkast

AHA

AT

AT

AT-1

18G

18F

18E

18D

AT-2 18B AHB 18C

2.26

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

7.20

3.26

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT3 2.22

3.59

HUISNUMMERS 2e verdieping: 20B

OPPERVLAKTE

Totaal: 82,2 m2 Woonkamer/keuken: 37,3 m2 Slaapkamer 1: 14,6 m2 Slaapkamer 2: 8,9 m2 Berging inpandig: 4,1 m2

4.01

3.56

4.21

1.24

6.28

HUURPRIJS

2.74

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

M.R.

1.35

0.92

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6 m2

1.88 opstelplaats

1.10

warmtepompboiler

1.85

0.2 m2

BIJZONDERHEDEN

WM

1000x1000mm

2.09

2.74

2.20

1.35

1.21

MV

2.22 AHE 20A

2e verdieping plek koelkast

AT

AT

AT-1

20G

20F

20E

20D

AT-3 20B AHB 20C

2.26

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

7.19

AHA

3.26

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT4

3.59

HUISNUMMERS 3e verdieping: 22B 2.22

OPPERVLAKTE

4.01

Totaal: 82,2 m2 Woonkamer/keuken: 37,3 m2 Slaapkamer 1: 14,6 m2 Slaapkamer 2: 8,9 m2 Berging inpandig: 4,1 m2

HUURPRIJS

6.28

4.21

3.56

1.24

2.74

â‚Ź 653,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

0.92

M.R.

1.88

1.10

opstelplaats warmtepompboiler

1.85

1000x1000mm MV

1.35

1.21 2.74

Loggia: 7,4 m2 Berging extern: 6 m2 Schuine wanden in de woonkamer 2.20

1.35

BIJZONDERHEDEN WM

2.22

2.09

3e verdieping

AHH 22A

plek koelkast

AHF

AT-1

22E

22D

AT-4 22B AHG 22C

2.12

2.40

6.37

plek kookplaat

4.16

7.20

3.26

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Woningtype AT5 2.22

3.59

HUISNUMMERS 4e verdieping: 24B

4.01

OPPERVLAKTE

Totaal: 81,5 m2 Woonkamer/keuken: 33,8 m2 Slaapkamer 1: 12,8 m2 Slaapkamer 2: 9,2 m2 Berging inpandig: 4,1 m2

3.56

4.21

1.24

6.28

HUURPRIJS

2.74

â‚Ź 615,00 per maand exclusief servicekosten (prijspeil 2014)

0.92

M.R.

1.85

1.88 opstelplaats

1.10

warmtepompboiler 1000x1000mm

1.35

1.21

MV

2.74

Loggia: 5,9 m2 Berging extern: 6 m2 Schuine wanden in de woonkamer 2.20

1.35

BIJZONDERHEDEN WM

2.09

2.22

4e verdieping plek koelkast

AHJ 24A AT-5 24B AHI 24C

1.80

2.21

6.22

plek kookplaat

4.16

7.20

3.26 H=1500mm

H=1500mm

3.28

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


22E

20A

20B

20C

20D

MV

20E

20F

20G

18A

24B

18B

B

18G

16G

32-pPA90

18F

16F

32-pPA90

WM

16E

MV

32-pPA90

32-pPA90

18E

16A

18D

16C

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

16C

16D

32-pPA90

24A

SM

M.R.

22D

opstelplaats 1000x1000mm

warmtepompboiler

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

18C

16A

www.papelaanweesp.nl

modern, duurzaam en comfortabel

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

22C

32-pPA90

22B

WM

32-pPA90 32-pPA90

22A

MV

32-pPA90

24C

opstelplaats 1000x1000mm

warmtepompboiler

32-pPA90

32-pPA90

Containerruimte

MV

WM

WM

32-pPA90

B

opstelplaats

WM

1000x1000mm

MV

SM

32-pPA90

MV

opstelplaats 1000x1000mm

32-pPA90

16D

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

warmtepompboiler

32-pPA90

16E

32-pPA90

warmtepompboiler

WM

16F

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

16G

32-pPA90

32-pPA90

Papelaan

32-pPA90

Bergingen Beganegrond WKO

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

M-04

M-04S

Herensingel

32-pPA90

32-pPA90

M.R.

32-pPA90


20A

20B

20C

20D

20E

20F

20G

18A

24B

18B

B

18G

16G

32-pPA90

18F

16F

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

MV

32-pPA90

32-pPA90

18E

16D

16A

18D

16C

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

16C

18C

16A

www.papelaanweesp.nl

modern, duurzaam en comfortabel

WM

16E

32-pPA90

24A

SM

M.R.

22E

MV

32-pPA90

22D

opstelplaats 1000x1000mm

warmtepompboiler

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

22C

32-pPA90

22B

WM

32-pPA90 32-pPA90

22A

MV

32-pPA90

24C

MV

opstelplaats 1000x1000mm

warmtepompboiler

32-pPA90

32-pPA90

Containerruimte

WM

WM

WM

32-pPA90

B

opstelplaats 1000x1000mm

MV

SM

32-pPA90

MV

opstelplaats 1000x1000mm

32-pPA90

16D

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

warmtepompboiler

32-pPA90

16E

32-pPA90

warmtepompboiler

WM

16F

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

16G

32-pPA90

32-pPA90

Papelaan

32-pPA90

Plattegrond beganegrond WKO

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

M-04

M-04S

32-pPA90

32-pPA90

M.R.

32-pPA90


Plattegrond 1e verdieping B

18G

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

M.R.

32-pPA90 32-pPA90

WM

opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

Papelaan

18F

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

18E

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

18D

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

SM

SM SM 32-pPA90

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

WM 32-pPA90

WM

32-pPA90

32-pPA90

M.R. MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

WM

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

18A

18B

18C M-04 M-04S

Herensingel

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Plattegrond 2e verdieping B

20G

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

M.R.

32-pPA90 32-pPA90

WM

opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

Papelaan

20F

32-pPA90

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

20E

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

20D

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

SM

SM SM

32-pPA90

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm 32-pPA90

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

WM

32-pPA90

MV

32-pPA90

WM

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

WM

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

20A

20B

20C

Herensingel

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Plattegrond 3e verdieping B

Papelaan WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

22E

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

WM opstelplaats

1000x1000mm

warmtepompboiler

MV

32-pPA90

M.R.

22D

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90 32-pPA90

SM

SM SM

32-pPA90

32-pPA90

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm 32-pPA90

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

WM

32-pPA90

MV

32-pPA90

WM

M.R.

32-pPA90

32-pPA90

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

WM

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

22A

22B

22C

H=1500mm H=1500mm

H=1500mm H=1500mm

Herensingel

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Plattegrond 4e verdieping

Papelaan SM

M.R. 32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

H=1500mm

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm 32-pPA90

M.R.

M.R.

WM

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

H=1500mm

32-pPA90

32-pPA90

WM

32-pPA90

MV

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90

WM

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

opstelplaats warmtepompboiler 1000x1000mm

MV

32-pPA90

32-pPA90

32-pPA90 32-pPA90

24A

24B

24C

H=1500mm

H=1500mm

H=1500mm H=1500mm

H=1500mm

H=1500mm

H=1500mm

H=1500mm

Herensingel

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Technische beschrijving HET GEBOUW Entree en lift

HET APPARTEMENT Keuken

• glazen schuifdeuren met elektrische deuraandrijving

Alle appartementen hebben een standaardkeuken van Keller, met:

• donkergrijze aluminium kozijnen • video-intercominstallatie en elektronische sleutel (tag) voor toegang tot het gebouw

• 4 boven- en 4 onderkasten

• akoestisch plafond, wit gesausd

• een enkele roestvrijstalen spoelbak

• grijze keramische vloertegels

• een verchroomde éénhendel keukenmengkraan

• grijze keramische wandplaten, met daarboven wit spuitpleisterwerk

• wandtegels tot ca. 1500mm boven het aanrecht, naast het aanrecht achter opstelplaats kooktoestel (e.e.a. is afhankelijk van woningtype en gekozen keukenopstelling)

• elektronisch bellentableau (touchscreen) • roestvrijstalen postkasten • trappen naar etages van beton, met roestvrijstalen buisleuningen • lift met stoeltje, leuning en halfhoge spiegel • appelgroene kleurelementen

Parkeren • gratis parkeren • voldoende parkeerplaatsen op het naastgelegen parkeerterrein, tussen de woonblokken, waar ook bezoekers parkeren

• een kunststof werkblad

• mogelijkheid voor het aansluiten van een motorloze afzuigkap op de mv-installatie of een recirculatiekap met motor, die de kookluchten filtert door middel van een koolstoffilter • geen gasaansluitingen: elektrisch koken Voor het aanrechtblad en de kastdeuren kunt u een keuze maken uit een bepaald aantal kleuren. Dit geldt ook voor de tegels aan de wand. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Het is ook mogelijk om tegen betaling de keuken uit te breiden met extra kasten en inbouwapparatuur. De Woningbouw heeft een aantal opties, waaruit u een keuze kunt maken.

• alle parkeerplaatsen zijn vrij toegankelijk

Badkamer

Bergingen op de begane grond

De badkamer is voorzien van:

• houten kozijnen en deuren, betonnen vloeren, stenen wanden • één elektrapunt en verlichting, gekoppeld aan de meterkast van het appartement

Afgesloten gemeenschappelijk binnengebied • binnengebied alleen toegankelijk voor huurders van de appartementen • bergingen en containerruimte met rolcontainers voor huishoudelijk afval • achter de bergingen een goed verlicht openbaar achterpad, aansluitend op het parkeerterrein en de achterliggende woningen

Overige

• een wastafel met een verchroomde afvoerbuis met sifon, een planchet, een spiegel en een verchroomde éénhendel wastafelmengkraan • een douchehoek, een verchroomde thermostatische douchemengkraan, doucheslang, douchekop, bevestigd aan een glijstang, voorzien van afschottegels, waardoor het niveau van de douchehoek lager ligt dan de rest van de badkamervloer • wandtegels tot aan het plafond • vloertegels Voor het toilet en de badkamer kunt u een keuze maken uit een bepaald aantal vloer- en wandtegels. Wanneer u een appartement aan de Papelaan gaat huren, krijgt u een complete lijst met alle mogelijkheden. Onze woonconsulenten helpen u graag bij het maken van de keuzen.

• twee vluchttrappen aan de buitenzijde van het gebouw • alleen toegankelijk voor huurders en medebewoners • rolstoelvriendelijk • op elke etage een voorziening voor het opladen van een scootmobiel

Z.O.Z.

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl


Technische beschrijving Toiletruimte

Ventilatie

De toiletruimte is voorzien van:

• mechanische ventilatie met 3-standen schakelaar, in de berging in het appartement, voor ventilatie van keuken, badkamer, toilet en berging

• een staand toilet, vlakspoelmodel, met laaghangend reservoir, kunststof zitting en deksel • een fontein met koudwaterkraan • wandtegels tot ca. 1200mm boven de vloer

Loggia’s

• vloertegels

• lichtaansluiting

• spuitpleisterwerk boven het tegelwerk tot aan het plafond

• betonnen vloeren, gemetselde balustraden

Afwerking algemeen • alle wanden in het appartement, waar geen tegelwerk of spuitpleisterwerk wordt aangebracht, worden behangklaar opgeleverd (exclusief behang)

• balustraden derde verdieping (zijde Plataanlaan) van veiligheidsglas in een aluminiumframe • balustraden vierde verdieping van aluminiumplaten, waarmee ook de gevel is bekleed

• plafonds van wit spuitpleisterwerk in zeer fijne korrel

Galerijen

• aluminium raamkozijnen en loggiadeuren, voorzien van ventilatieroosters, kleur binnenzijde wit en buitenzijde donkergrijs

• betonnen vloeren

• witte binnendeuren en deurposten • raamkozijnen voorzien van een lege buisleiding voor screens

• verlicht • aluminium hekken

Energiezuinig • energielabel A

Deze screens worden niet door De Woningbouw geleverd. De Woningbouw stelt wel voorwaarden aan de kleur en het type van de screens. Wij informeren u daarover later.

• vloerverwarming en –koeling in alle ruimten ( WKO) • gevelkozijnen HR+/+ tweebladig glas • zonnepanelen op het dak, opgewekte zonne-energie wordt teruggeleverd

Elektrische installatie • één rookmelder in de hal op 230V met back-up batterij

Algemeen

• twee loze voorzieningen in de keuken ten behoeve van uitbreiding apparatuur, niet bedraad en niet aangesloten op een groep in de meterkast

Deze informatiemap is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van informatie, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van de wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De Woningbouw is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woningen. De op tekening vermelde (oppervlakten) maten zijn circamaten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van De Woningbouw. Alle artists impressions zijn slechts bedoeld om u een indruk van het gebouw te gegeven. De uitvoering in detail, materiaaltoepassing, de inrichting van het openbaar gebied kunnen bij de realisatie afwijken van de impressies. Deze tekeningen hebben geen juridische werking, zodat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

• in woonkamer en hoofdslaapkamer een bedrade aansluiting voor CAI en telefoon • zonnepanelen per appartement gekoppeld, opgewekte zonne-energie wordt teruggeleverd

Verwarming en warm (tap-)water • in het gehele appartement vloerverwarming/vloerkoeling via een energiebesparende WKO-installatie buiten het gebouw • warm tapwater door middel van een wamtepompboiler in de berging in het appartement • wasmachine- en condensdrogeraansluiting in de berging in het appartement, elk met een eigen groep in de meterkast voor gelijktijdig gebruik

modern, duurzaam en comfortabel

www.papelaanweesp.nl

woningbouw  

http://www.papelaanweesp.nl/sociaal.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you