__MAIN_TEXT__

Page 1

Meer kredietruimte èn meer zekerheid


Het Woningborg-certificaat zakelijk biedt bouwondernemingen meer financiÍle ruimte Zakelijke opdrachtgevers, zoals institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen, vragen bij het verstrekken van bouwopdrachten in toenemende mate om bankgaranties. Vanuit hun positie niet meer dan logisch gezien het aantal faillissementen in de bouwsector van de afgelopen jaren. Maar wat zij vaak niet beseffen, is dat een bankgarantie de kredietruimte van de bouwonderneming vermindert. En deze kredietruimte is voor u als bouwonderneming cruciaal. Woningborg begrijpt deze problematiek. Daarom heeft Woningborg een uitstekend alternatief voor deze bankgaranties ontwikkeld: het Woningborgcertificaat voor zakelijke opdrachtgevers. Voor zekerheid voor uw opdrachtgever, bent u bij ons dus ècht aan het juiste adres!


Het Woningborg-certificaat zakelijk Of het nu gaat om de bouw van huur- of koopwoningen, appartementen, commerciĂŤle ruimten, parkeergarages, zorggebouwen, scholen, distributiecentra, hotels of kantoren, al deze gebouwen kunnen gewaarborgd worden onder onze zakelijke waarborgregeling. En het hoeft niet per se om nieuwbouw te gaan. Ook de renovatie van bijvoorbeeld een bestaand appartementencomplex kan in aanmerking komen voor een Woningborg-certificaat. Het zakelijke Woningborg-certificaat biedt uw opdrachtgever twee vormen van zekerheid: De afbouwwaarborg Woningborg waarborgt de afbouw van het gebouw zonder extra kosten. Hiermee is de initiĂŤle investering van uw opdrachtgever 100% veiliggesteld! Dat gaat dus veel verder dan een bankgarantie van 5% of 10% van de aanneemsom. En dat is heel wat waard. De herstelwaarborg Het zakelijk Woningborg-certificaat hoeft niet te stoppen bij de oplevering of aan het einde van de onderhoudstermijn. Net zoals bij het particuliere Woningborgcertificaat kunnen wij naast afbouw ook herstel van gebreken waarborgen. En dat tot een maximale termijn van 10 jaar en tot 50% van de aanneemsom. Als dat geen zekerheid is!


Integrale Kwaliteit Beheersing Er is een toenemende trend waarneembaar waarbij de kwaliteitsborging van bouwprojecten steeds meer onder de verantwoording van de uitvoerende partij komt te vallen. In plaats van het inzetten van traditioneel toezicht door de opdrachtgever, moet de aannemer nu zelf aantonen dat de kwaliteit is gewaarborgd. De Woningborg groep speelt in op deze trend. Als ingeschreven onderneming weet u dat Woningborg ieder bouwplan technisch toetst. Maar wij kunnen voor u nog veel meer toegevoegde waarde bieden. In samenwerking met Woningborg Advies is het concept ’Integrale Kwaliteit Beheersing’ ontwikkeld. Tijdens de bouw vinden kwaliteitsinspecties plaats op basis van onze eerdere technische risicoanalyses. Als u gebruik maakt van deze optie bouwt u een compleet dossier op, waarmee u de kwaliteit van het bouwwerk ook daadwerkelijk kunt aantonen richting uw opdrachtgevers. Uw opdrachtgever krijgt meer kwaliteit en maximale zekerheid!


Alle voordelen op een rij: # Ruim 30 jaar ervaring met gewaarborgde garantie. # Preventieve technische plantoetsing. # Beperking van risico’s. # Reductie van faalkosten. # Verhoging van kwaliteit. # 100%- afbouwwaarborg.


Alle voordelen op een rij: # Alternatief voor het stellen van bankgaranties. # Verbetering liquiditeitspositie. # Vergoeding van vertragingsschade. # Dekking boete Wet Keten Aansprakelijkheid. # Dekking boete Wet Arbeid Vreemdelingen. # Herstelwaarborg tot 10 jaar na oplevering. # Optie voor Integrale Kwaliteit Beheersing.


Hoe kunt u in het bezit komen van het Woningborg-certificaat zakelijk? Bel onze account manager Imke Swierstra op 06 82 18 79 64 voor meer informatie of het maken van een afspraak. U kunt hem natuurlijk ook een e-mail sturen, i.swierstra@woningborggroep.nl Ook op onze website kunt u zien wat de mogelijkheden zijn van het nieuwe Woningborgcertificaat zakelijk.

Bezoekadres: Tielweg 24 2803 PK GOUDA Postadres: Postbus 805 2800 AV GOUDA

T. 0182 – 58 00 04

www.woningborggroep.nl info@woningborggroep.nl


Profile for Woningborg

Meer kredietruimte en meer zekerheid  

Woningborg biedt bouwondernemingen meer financiële ruimte. Lees hierover meer in onze brochure

Meer kredietruimte en meer zekerheid  

Woningborg biedt bouwondernemingen meer financiële ruimte. Lees hierover meer in onze brochure