__MAIN_TEXT__

Page 1

Bouwen van uw eigen woning


Beperk uw risico’s met een Woningborg-certificaat Het laten bouwen van een vrijstaande woning is vaak de grootste stap in uw leven. U let waarschijnlijk op veel zaken; bijvoorbeeld op de architectuur, indeling van de woning en de gebruikte materialen. Maar, schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met de garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van de woning? Een bouwonderneming kan immers failliet gaan en na oplevering van de woning kunnen technische gebreken ontstaan. Wanneer u deze risico’s wilt beperken is het belangrijk een nieuwbouwwoning te kopen waarop de Woningborg Garantie- en waarborgregeling van toepassing is.


Het Woningborg-certificaat

Screening door deskundigen van Woningborg

Het Woningborg-certificaat biedt u als opdrachtgever van een nieuw te bouwen woning altijd twee vaste vormen van zekerheid:

Nadat uw woning door uw aannemer bij ons is aangemeld, doen we verschillende toetsingen.

De insolventiewaarborg Bij een insolventie, ofwel faillissement van de ondernemer tijdens de bouw, bouwen we uw woning af inclusief het schriftelijk overeengekomen meer- en minderwerk. Woningborg kan er ook voor kiezen in plaats van afbouw u een schadevergoeding te betalen. Bij afbouw vallen de meerkosten van de afbouw ten opzichte van de nog te betalen resterende termijnen van de aanneemsom onder de dekking van onze waarborg. U betaalt in dat geval dus nooit meer dan u was overeengekomen. De herstelwaarborg Dit noemen we ook wel gewaarborgde garantie. De ondernemer verstrekt 3 maanden na oplevering Woningborg-garantie op gebreken aan uw woning gedurende 6 jaar. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan of, na uitspraak van een arbiter en het verstrijken van de hersteltermijn, niet wil presteren.

Zo beoordeelt een van onze bouwplantoetsers de technische documentatie, zoals de technische omschrijving en de tekeningen van uw woning. Dit doen we om vroegtijdig risico’s op bouwfouten op te sporen. Tijdens de bouw van de woning voeren we steekproefsgewijs minimaal één bouwplaatsbezoek uit. We informeren de bouwondernemer over de uitkomst. Daarnaast toetsen we de (concept-)aannemingsovereenkomst op een juiste en evenwichtige rechtsverhouding tussen u en de aannemer. Woningborg heeft hiervoor een modelovereenkomst Kavelbouw ontwikkeld. Deze kunt u ook downloaden via onze website.


Alle voordelen op een rij: # Scherpe prijs: 0,40% exclusief btw van de aanneemsom. # Bij een faillissement van de ondernemer bouwen we uw woning af of u krijgt een schadevergoeding. # Al het schriftelijk overeengekomen meerwerk valt onder de dekking. # Alle bouwmethoden kunnen worden gewaarborgd. # Preventieve technische toets aan het Bouwbesluit en de normen van goed en deugdelijk werk. # Gewaarborgde garantie. De ondernemer garandeert de bouwkundige kwaliteit van de woning gedurende 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Voor ernstige gebreken tot 10 jaar en 3 maanden.

# Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan of, na uitspraak van een arbiter en het verstrijken van de hersteltermijn, niet wil presteren. # Evenwichtige aannemingsovereenkomst. # Bemiddeling tussen u en de ondernemer bij garantieklachten na oplevering als dat mogelijk is. Dit is gratis. # Toegang tot een laagdrempelige geschillenregeling. # Woningborg waarborgt al meer dan 40 jaar nieuwbouwwoningen.


Hoe komt u in het bezit van een Woningborg-certificaat? Kies voor een bij Woningborg aangesloten ondernemer als u een kavelwoning gaat bouwen en vraag de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst het Woningborgcertificaat voor u in orde te maken. De ondernemer kan uw plan bij Woningborg aanmelden. Op onze website vindt u in het ondernemersregister welke bouwondernemingen bij ons zijn ingeschreven.

Contact Kijk op onze website www.woningborg.nl voor meer informatie. Bezoekadres: Tielweg 24 2803 PK GOUDA

T. 0182 - 58 00 04

Postadres: Postbus 805 2800 AV GOUDA

info@woningborggroep.nl

Gouda, november 2019


www.woningborg.nl

Profile for Woningborg

Bouwen van een eigen woning  

Wilt u een vrijstaande woning laten bouwen? Dan is een Woningborg-certificaat geen overbodige luxe. Verzeker u tegen onnodige risico's. Lees...

Bouwen van een eigen woning  

Wilt u een vrijstaande woning laten bouwen? Dan is een Woningborg-certificaat geen overbodige luxe. Verzeker u tegen onnodige risico's. Lees...