Page 1

WOMEN IN PLACES'TAN DÜNYA KAMUOYUNA AÇLIK GREVLERİ HAKKINDA ÇAĞRI Bugün 1000’e yakın sayıda KCK hükümlü ve tutuklusu açlık grevi yapmaktadır. 12 Eylül’de Diyarbakır’daki iki cezaevinde başlayan eylemler, ülke çapında 65 cezaevine yayılmış olup kadın ve reşit olmayan hükümlülerden de destek görmüştür. Eylemin 50. gününe ulaştığımız bugün ilk başlayanlar için sakatlık ve ölüm riski başlamıştır. Eylemciler günde bir küp şeker, bir parmak tuz ve bir B vitamini almaktadır. Eylemcilerin başlıca şartları; (1) Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması, (2) Anadilde savunma hakkı tanınması, (3) Anadilde eğitim hakkı tanınması. Bazı gözlemciler “Öcalan'a uygulanan tecridin kalkmasının” ve “anadilde savunma hakkının tanınması”nın açlık grevlerinin son bulması için yeterli olacağını söylüyor. Women in Places olarak açlık grevinin 50. gününe yaklaşıldığı bugünlerde, Türkiye Devleti’nin, grev yapanların taleplerini "Kabul edilemez" gerekçesiyle görmezden gelmesine tepki gösteriyoruz. Aynı zamanda ana akım medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının açlık grevlerine karşı ilgisizliği insan değerinin olmadığının bir göstergesidir. Bugün bu topraklarda kurumlar, televizyonlar, gazeteler ve köşe yazarları korku içinde susmaktadır. Hükümetin ve ana muhalefet partilerinin bir bütün olarak ölüme bıraktığı hayatları görmezden gelmektedir. Women in Places olarak, hükümetin mesele ile ilgili derhal adım atması için kamuoyunda baskı yaratılmalıdır diyoruz. Medyanın ölü sessizliğini bozmasını ve yeterince insani olan bu taleplerin ölümlerle sonuçlanmaması için bir an önce harekete geçilmesini talep ediyoruz. Women in Places olarak en başta, gücünü kamuoyundaki sessizlik ve tepkisizlikten alan devlet otoritesini ve devlet aklını reddediyor; Bu yönde iktidarı onaylayan kamuoyunun sessizliğine tepki gösteriyoruz. Çözüme giden yolda, bugünü paylaşan ve eylem gücü olan her vicdanlı insanın yapabilecek bir şeyleri olduğuna inanıyoruz. Aksi takdirde, tarih bizleri yargılayacaktır. Women in Places

women-in-places-deklarasyon