Page 1

Nieuwsbrief November 2011 10e jaargang

www.wayquisperu.com

Nieuwe opzet en jaarverslag

zij met het vliegtuig naar Lima mag om daar de producten te laten onderzoekenonze producten te kunnen laten keuren door de Keuringsdienst in Peru. Nadat al onze voornaamste producten gekeurd zijn, kunnen wij gaan nadenken over een merknaam en logo type waardoor Wayquis meer bekendheid zal krijgen.

Een beetje anders dan de meeste van u van ons gewend zijn krijgt iedereen dit keer de nieuwsbrief en het jaarverslag per post. Wij zijn blij met wat wij tot op heden hebben kunnen realiseren met uw financiële hulp en zoals u ziet heeft Wayquis Peru vanaf nu een nieuw gezicht; een nieuw logo en een nieuwe website. Ook verschijnt er bij deze nieuwsbrief voor iedereen een jaarverslag van 2009 en 2010 zodat u kan zien wat er de afgelopen jaren met uw geld gedaan is. Wij hopen dat wij u vanaf 2011 tevens een goed en duidelijk overzicht kunnen gaan geven van de gemaakte kosten in Peru. Dit alles is mede gerealiseerd door de enorme inzet van onze twee nieuwe Nederlandse vrijwilligers want zij hebben ervoor gezorgd dat er dit jaar een officieel jaarverslag is gekomen en dat ons logo en onze website in een nieuw jasje zijn gestoken. Bedankt iedereen!

Keuringsdienst van Waren In mei waren de eerste twee producten van Wayquis Peru opnieuw hygiënisch gekeurd. Zoals beloofd zouden wij in augustus september de volgende twee producten laten keuren maar helaas is dat wat vertraagd omdat op het moment dat Cristina met onze producten af wilde reizen naar Arequipa zij met de bus een ongeluk heeft gehad. De bus is ’s nachts tegen een tegenligger gebotst en over de kop geslagen. Gelukkig zijn er geen doden te betreuren maar de schrik zat er bij de reizigers goed in. Cristina had alleen wat flinke schaafwonden en kneuzingen. De producten die gekeurd moesten worden waren tevens onbruikbaar en er is besloten om in november opnieuw te kijken en ik heb met haar overlegd dat

info@wayquisperu.com

Het logo Samen met Klaas Woltman in Nederland hebben wij gekeken naar een nieuw logo voor onze stichting en wij waren er al gauw uit dat het een leuk idee zou zijn als ons logo getekend zou worden door een gehandicapte in Cuzco. In overleg met Peru zijn er diverse tekeningen gemaakt en hebben wij besloten dat deze tekening (gemaakt door Armando een doofstomme jongen die werkzaam is op ons project) is uitgekozen als nieuw logo van Wayquis in Peru en Nederland. Armando is erg trots op het feit dat zijn tekening is uitgekozen als meest geschikte tekening en wij willen hem ook bedanken voor zijn inzet. Natuurlijk willen wij Klaas Woltman ook bedanken voor zijn creatieve ideeën en hulp bij het maken van het logo. Tevens beheert hij op dit moment onze site die in een geheel nieuw jasje gestoken is. Hartelijk bedankt.

Zelf gaan kijken Verder wil ik u meedelen dat ik op 30 januari 2012 zelf naar Peru vlieg om te kijken hoe het ervoor staat met het project. Ik zal gedurende 3 ½ week zelf rond gaan kijken en hopelijk met een hoop nieuw en leuk foto/filmmateriaal terug komen om u dat vervolgens te kunnen laten zien.


10e jaargang Vaso de leche Op 5 februari 2012 gaan de twee Belgische studenten Leen en Nele voor 5 maanden naar Peru om daar stage te gaan lopen. Samen met hun lerares en Vrijwillig Wereldwijd hebben wij gekeken wat zij binnen hun studie voor ons zouden kunnen betekenen en een van hun opdrachten zal zijn om binnen de arme wijken/basisscholen in Cuzco een voedingsplan op te stellen. Het komt nog vaak voor dat de arme kinderen zonder goed ontbijt naar school gaan. Voor velen zal het ontbijt bestaan uit een droog broodje of koekje. Leen en Nele willen met onze contactpersoon in Cuzco gaan kijken of wij in samenwerking met bepaalde ‘arme’ scholen een goed voedings- en hygiëne plan op kunnen zetten om de kinderen en hopelijk ook hun ouders kunnen laten beseffen dat een goed ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is en tevens de basishygiëne regels (tandenpoetsen, handenwassen etc) van enorm belang zijn. Leen en Nele zijn vanuit België al erg betrokken bij de diverse projecten en zij zijn nu al druk bezig om zoveel mogelijk geld in te zamelen om voor een zo lang mogelijke periode de kinderen van o.a.een goed ontbijt te kunnen voorzien. Zo hebben ze van een fabriek in België 90 kg snoep gedoneerd gekregen die zij voor onze projecten verkopen. Zo wordt er door hun achterban sjaals gebreid voor de verkoop om op deze manier

Nieuwsbrief November 2011

maar een zo groot mogelijk bedrag binnen te halen. Ook willen wij met deze studenten gaan kijken of er excursies gemaakt kunnen worden naar ons project om de kinderen te laten zien hoe yoghurt en kaas bereid worden en zo hun interesse in zuivel te laten groeien. Wayquis Peru kan daar een belangrijke factor in zijn omdat wij werken met zuivelproducten die tot heden toe groten-deels zijn goedgekeurd door de keurings- dienst van waren. In samenwerking met Vrijwillig Wereldwijd is er gekeken naar wat wij met het ingezamelde geld kunnen doen om zoveel mogelijk projecten in Cuzco te helpen en er is besloten om in 2012 zoveel mogelijk projecten te helpen met een goed begin van de dag. Een beker melk of zuivel is vaak een luxe product in Peru en voor arme gezinnen niet te betalen. Daarom hopen wij op deze manier een jaar lang te kijken of wij juist deze kinderen kunnen voorzien van hun dagelijkse zuivelproducten want dat is erg belangrijk voor een goede ontwikkeling van de botten.

Fijne feestdagen voor iedereen Verder willen wij u allen dit jaar weer heel hartelijk bedanken voor uw steun aan ons project. Wij wensen u allen hele fijne feestdagen toe en een gezond en goed 2012!

Donaties Wilt u ons ook financieel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 51.85.89.781 van de ABN Armo bank te Nijmegen, ten name van Stichting Wayquis Peru. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.wayquisperu.com. Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail info@wayquisperu.com Heeft u geen internet dan kunt u ook bellen naar 024-8905156. Wilt u voortaan onze nieuwsbrief digitaal ontvangen of zich willen afmelden voor de nieuwsbrief, laat dat ons dan alstublieft even weten.

nieuwsbrief nov2011  

nieuwsbrief

nieuwsbrief nov2011  

nieuwsbrief

Advertisement