Issuu on Google+

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie DYREKTOR PUP w Wolsztynie

Pion działań aktywizujących

Pion działań informacyjno ewidencyjnych

Pion działań wspomagających

KIEROWNIK

KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY - KIEROWNIK

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Ewidencji i Świadczeń

Dział Finansowo - Księgowy

CAZ

ES

FK

Samodzielne stanowisko ds. Administrowania Siecią Informatyczną AS Samodzielne stanowisko ds. Administracji i Organizacji, Kontroli,Obsługi Sekretariatu oraz Administracyjno Gospdarczych OR/AG


/Struktura%20Organizac