Page 1

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie DYREKTOR PUP w Wolsztynie

Pion działań aktywizujących

Pion działań informacyjno ewidencyjnych

Pion działań wspomagających

KIEROWNIK

KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY - KIEROWNIK

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Ewidencji i Świadczeń

Dział Finansowo - Księgowy

CAZ

ES

FK

Samodzielne stanowisko ds. Administrowania Siecią Informatyczną AS Samodzielne stanowisko ds. Administracji i Organizacji, Kontroli,Obsługi Sekretariatu oraz Administracyjno Gospdarczych OR/AG

/Struktura%20Organizac  

http://wolsztyn.pup.info.pl/getattachment/cffabaa4-8c24-450f-a6b2-dd637d6f2eb7/Struktura%20Organizacyjna%20PUP%20Wolsztyn.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you