Page 1

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY O ZORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH MARZEC 2012 R. L.P.

Organizator

Ilość osób

1.

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

10 osób

WYKAZ-pracodawcow-z-ktorymi-zawarto-umowy  
WYKAZ-pracodawcow-z-ktorymi-zawarto-umowy  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/ABC-Pracodawcy/Roboty-publiczne/Wykaz-pracodawcow-,z-ktorymi-zawarto-umowy/WYKAZ-pracodawcow-z-ktorym...

Advertisement