Page 1

PROPOZYCJA PLANU SZKOLEŃ NA 2013r. FINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lp.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

WYMAGANIA MINIMALNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI KWARTAŁ I

SPAWANIE ZAAWANSOWANE METODĄ MAG STALI WĘGLOWYCH KONSTRUKCYJNYCH 1 ZAKOŃCZONE EGZAMINEM TUV

wykształcenie min. podstawowe, dobry stan zdrowia, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, sumienność, gotowość do pracy zmianowej

SPAWANIE 2 ZAAWANSOWANE METODĄ TIG ZAKOŃCZONE EGZAMINEM TUV

wykształcenie min. podstawowe, dobry stan zdrowia, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, sumienność, gotowość do pracy zmianowej

3

4

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY

wykształcenie min. podstawowe, prawo jazdy kat. C, dobry stan zdrowia, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozróżnianie barw, sumienność

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY + PRAWO JAZDY KAT. B

wykształcenie min. średnie, wysoka motywacja, kreatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dokładność, skrupulatność, umiejętność nawiązywania kontaktów

II

III

ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLEŃ W GODZINACH

PLANOWANA LICZBA OSÓB W GRUPIE

ILOŚĆ GRUP W CIĄGU ROKU

PRZEW. EGZAMIN ZEW. TAK/NIE

IV

160

170

140

160

10

10

10

10

1

1

1

1

TAK

TAK

TAK

TAK

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, książeczka spawacza, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, książeczka spawacza, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, świadectwo kwalifikacji zawodowej Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN i kursu prawa jazdy, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


5

PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI

wykształcenie min. średnie, znajomość obsługi komputera, wysoka motywacja, kreatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dokładność, skrupulatność

160

15

1

TAK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

6

KURS KOSMETYCZNY Z ELEMENTAMI WIZAŻU I STYLIZACJĄ PAZNOKCI

wykształcenie min. gimnazjalne, dokładność, wyobraźnia, rozróżnianie barw, sumienność, zdolności manualne

220

10

1

TAK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

7

POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEROWYMI PROGRAMAMI MAGAZYNOWYMI + UZYSKANIE UPRAWNIEŃ KIEROWCY WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

TAK

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, książeczka kierowcy wózków jezdniowych

wykształcenie min. podstawowe, podstawy obsługi komputera, dobry stan zdrowia, dokładność, wyobraźnia przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sumienność, gotowość do pracy zmianowej

160

10

1

W przypadku finansowania szkoleń z EFS będzie wydany dodatkowo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, spełniający wymogi informacyjne o współfinansowaniu szkolenia z POKL Plan szkoleń został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra P racy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Sporządziła: Edyta Konowalczyk

Uwaga: W zależności od posiadanych środków powyższy plan szkoleń może ulec zmianie. PUP w Wołowie zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń oraz zmiany terminu i liczby uczestników szkoleń.

Plan%20szkoleń%20na%202013%20rok201302111455  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/c4c37dfa-a355-4564-8cb0-208284dda66d/Plan%20szkoleń%20na%202013%20rok201302111455.doc

Plan%20szkoleń%20na%202013%20rok201302111455  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/c4c37dfa-a355-4564-8cb0-208284dda66d/Plan%20szkoleń%20na%202013%20rok201302111455.doc

Advertisement