Issuu on Google+

POWIATOWY URZĄD PRACY pl.  Piastowski  2,  56­ 100  Wołów .............................. (pieczęć PUP) Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres stażu

Rodzaj wykonywanych zadań oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych

od

do

1

2

3


............................................ (data otrzymania karty)

....................................................... (podpis bezrobotnego) organizatora

.............................................................. (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu) …………………………………… podpis i imienna pieczątka

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy ........................................................................................................ …………......................................................... (podpis i imienna pieczęć pracownika powiatowego urzędu pracy)

2


/sprawozdanie%20-%20Junio