Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY pl.  Piastowski  2,  56­ 100  Wołów .............................. (pieczęć PUP) Wołów, dnia .........................

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pana/i/ .................................................................................................................. (imię i nazwisko)

Okres stażu

Rodzaj wykonywanych zadań oraz uzyskanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych

od

do

1

2

3


............................................ (data otrzymania karty)

....................................................... (podpis bezrobotnego) organizatora

.............................................................. (podpis i imienna pieczątka osoby sprawującej nadzór nad odbywaniem stażu) …………………………………… podpis i imienna pieczątka

Data zwrotu do powiatowego urzędu pracy ........................................................................................................ …………......................................................... (podpis i imienna pieczęć pracownika powiatowego urzędu pracy)

2

/sprawozdanie%20-%20Junio  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/bfce698c-25ef-4f29-9210-3285f214feff/sprawozdanie%20-%20Junior%20program%20aktywizacji%20zawodowej%20...