Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 56 ­100 Wołów, pl. Piastowski 2 e­mail: wrwo@praca.gov.pl www.pupwolow.pl

Klub Pracy Plan  ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH  w Klubie Pracy LIPIEC 2011  Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie LIPIEC 2011 godz.  5 dniowe zajęcia aktywizacyjne

4.07 – 8.07.2011r.

9.00 – 12.00 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Zidentyfikowanie posiadanych 

umiejętności i predyspozycji zawodowych. Opracowanie bilansu umiejętności oraz słabych i mocnych stron.  Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. Poznanie zasad i kształtowanie  umiejętności pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego. Przygotowanie  uczestników do prezentowania swoich umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej  popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Trening rozmowy kwalifikacyjnej. 12.07 godz.  3 dniowe zajęcia aktywizacyjne – 14.07.2011r. 9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Metody poszukiwania pacy. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisania życiorysu  zawodowego i listu motywacyjnego. Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych  do wymogów współczesnego rynku pracy. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. 19.07 godz.  2 dniowe zajęcia aktywizacyjne – 20.07.2011r. 9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Diagnoza predyspozycji zawodowych. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Testy predyspozycji zawodowych, bilans mocnych i słabych stron.  Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.  Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych do wymogów współczesnego rynku  pracy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie  swojego uczestnictwa pośrednikom pracy lub doradcom zawodowym. 

Maksymalnie 10 miejsc w jednej grupie warsztatowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 56 ­100 Wołów, pl. Piastowski 2  www .pupwolow.pl    


Klub Pracy Plan  ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH  w Klubie Pracy   SIERPIEŃ 2011 Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie SIERPIEŃ 2011 9.08­11.08.2011r. godz.  3 dniowe zajęcia aktywizacyjne 9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Metody poszukiwania pacy. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisana życiorysu  zawodowego i listu motywacyjnego. Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych  do wymogów współczesnego rynku pracy. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. 17.08­18.08.2011r. godz.  2 dniowe zajęcia aktywizacyjne 9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Diagnoza predyspozycji zawodowych. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Testy predyspozycji zawodowych, bilans mocnych i słabych stron.  Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisana życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.  Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych do wymogów współczesnego rynku  pracy. 22.08­26.08.2011r.

godz.

5 dniowe zajęcia aktywizacyjne

9.00 – 12.00 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Zidentyfikowanie posiadanych  umiejętności i predyspozycji zawodowych. Opracowanie bilansu umiejętności oraz słabych i mocnych stron.  Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. Poznanie zasad i kształtowanie  umiejętności pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego. Przygotowanie  uczestników do prezentowania swoich umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej  popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie  swojego uczestnictwa pośrednikom pracy lub doradcom zawodowym. 

Maksymalnie 10 miejsc w jednej grupie warsztatowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie 56 ­100 Wołów, pl. Piastowski 2 www.pupwolow.pl

Klub Pracy Plan  ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH  w Klubie Pracy  


WRZESIEŃ 2011 Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie WRZESIEŃ 2011 5.09­9.09.2011r. godz.  5 dniowe zajęcia aktywizacyjne 9.00 – 12.00 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Zidentyfikowanie posiadanych  umiejętności i predyspozycji zawodowych. Opracowanie bilansu umiejętności oraz słabych i mocnych stron.  Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. Poznanie zasad i kształtowanie  umiejętności pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego. Przygotowanie  uczestników do prezentowania swoich umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej  12.09­14.09.2011r.

popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. godz.  3 dniowe zajęcia aktywizacyjne

9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Metody poszukiwania pacy. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisania życiorysu  zawodowego i listu motywacyjnego. Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych  do wymogów współczesnego rynku pracy. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. 19.09­20.09.2011r. godz.  2 dniowe zajęcia aktywizacyjne 9.00 – 12.00 Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Diagnoza predyspozycji zawodowych. Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Testy predyspozycji zawodowych, bilans mocnych i słabych stron.  Poznanie zasad i kształtowania umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.  Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych do wymogów współczesnego rynku  pracy.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie  swojego uczestnictwa pośrednikom pracy lub doradcom zawodowym. 

Maksymalnie 10 miejsc w jednej grupie warsztatowej

/Plan%20zaj%C4%99%C4%87%2  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/610179ed-c054-4c57-83a7-d3e983b2db5b/Plan%20zaj%C4%99%C4%87%20aktywizacyjnych%20III%20kwarta%C5%82%20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you