Page 1

…………………………………….. ( pieczątka organizatora stażu)

LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ STAŻ ……………………………….. (miesiąc, rok)

………………………………... ( numer umowy)

……………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby odbywającej staż) DZIEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PODPIS OSOBY

…………………………………………………… ( podpis i pieczątka imienna organizatora stażu)

SYMBOL: W – dzień wolny udzielony na pisemny wniosek bezrobotnego ( wniosek o dzień wolny należy dołączyć do listy obecności) C – zwolnienie lekarskie Dzień wolny od pracy ( np. sobota, niedziela, święta itp.) proszę wykreślić z listy obecności) Termin dostarczenia listy do urzędu pracy (w terminie 2 dni od zakończenia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni stażu))

Dostarczono do PUP dn. …………………………………………………………………………………..

/Lista%20obecności%20oso  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/718c48cd-7f02-4bfa-b04f-ea4b47c14ff6/Lista%20obecności%20osoby%20przebywającej%20na%20stażu.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you