Page 1

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻY LUTY 2012 R. L.P.

Organizator

Ilość osób

1.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie

1 osoba

2.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

2 osoby

3.

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

1 osoba

4.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie

1 osoba

5.

Kancelaria Adwokacka w Wołowie

1 osoba

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wołowie

1 osoba

7.

ELDOS Sp. z o.o. we Wrocławiu

1 osoba

8.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży wsi Godzięcin

1 osoba

9.

Antyki- Meble-Renowacja Uskorz Mały

1 osoba

10.

Urząd Skarbowy w Wołowie

1 osoba

11.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Wołowie

1 osoba

12.

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Wołowie

1 osoba

13.

Urząd Gminy Wińsko

2 osoby

14.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej PZC Wołów

1 osoba


Prokuratura Rejonowa w Wołowie

1 osoba

16.

WAL-MAR Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym

1 osoba

17.

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

3 osoby,

18.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DREWNOPAK” Sp. z o.o. w Wińsku

1 osoba

19.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie

1 osoba

20.

Zakład Handlowo Usługowo w Wołowie

1 osoba

21.

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

1 osoba

22.

Gospodarstwo Rolne Krzydlina Wielka

1 osoba

23.

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie

3 osoby

24.

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „MAGDA” w Wołowie

1 osoba

15.

/WYKAZ%20pracodawc%C3%B3w  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/7250278e-63e7-43b7-a621-1ed54dca0b70/WYKAZ%20pracodawc%C3%B3w%20z%20kt%C3%B3rymi%20zawarto%20umowy%20...

/WYKAZ%20pracodawc%C3%B3w  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/7250278e-63e7-43b7-a621-1ed54dca0b70/WYKAZ%20pracodawc%C3%B3w%20z%20kt%C3%B3rymi%20zawarto%20umowy%20...

Advertisement