Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza pracodawców oraz niepełnosprawne osoby bezrobotne do udziału w programie „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. Informujemy, że Powiat Wołowski decyzją Pełnomocnika Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymał środki finansowe w wysokości 54.900,00 zł na realizację w 2013 r. programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. W ramach otrzymanych środków ze stażu skorzysta przez okres 6 miesięcy 12 osób niepełnosprawnych, w tym 7 z lekkim stopniem niepełnosprawności i 5 ze stopniem umiarkowanym. Osobom odbywającym staż w ramach programu „Junior” oprócz stypendium stażowego wypłaconego ze środków Funduszu Pracy dodatkowo udzielana jest comiesięczna pomoc ze środków PFRON w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Pracodawcy uczestniczącemu w programie przysługuje ze środków PFRON jednorazowa premia z tytułu odbycia stażu przez bezrobotnego. Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Junior” można uzyskać w PUP w Wołowie, Pl. Piastowski 2, pok. 11 i 17, tel. 389 48 10 lub 389 10 92 wew. 255, 263.

JUNIORJUNIOR201304170839  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/95da0865-9ba9-46df-b10c-bf6868386fed/JUNIORJUNIOR201304170839.doc

Advertisement