Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55 filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33 www.wrwo@praca.gov.pl www.pupwolow.pl

Plan zajęć aktywizacyjnych w KLUBIE PRACY


wrzesień 2012 Zajęcia aktywizacyjne przeznaczone są dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie 03.09 - 07.09.2012r. godz. 9.00 – 12.00 5 dniowe zajęcia aktywizacyjne Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Cel zajęć: Zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Zidentyfikowanie posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych. Opracowanie bilansu umiejętności oraz słabych i mocnych stron. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego. Przygotowanie uczestników do prezentowania swoich umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 10.09 - 12.09.2012r. godz. 9.00 – 12.00 3 dniowe zajęcia aktywizacyjne Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Metody poszukiwania pracy. Cel zajęć: Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. 17.09 – 18.09.2012r. godz. 9.00 – 12.00 2 dniowe zajęcia aktywizacyjne Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Diagnoza predyspozycji zawodowych. Cel zajęć: Bilans umiejętności zawodowych uczestników. Testy predyspozycji zawodowych, bilans mocnych i słabych stron. Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Konstruowanie dokumentów aplikacyjnych uczestników dostosowanych do wymogów współczesnego rynku pracy. godz. 10.00 – 13.00 3 dniowe zajęcia aktywizacyjne 24.09 – 26.09.2012r. Zajęcia w fili PUP W BRZEGU DOLNYM Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Cel zajęć: Zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Zidentyfikowanie posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych. Opracowanie bilansu umiejętności oraz słabych i mocnych stron. Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy. Poznanie zasad pisania życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego. Przygotowanie uczestników do prezentowania swoich umiejętności i wiedzy na rozmowie kwalifikacyjnej. Analiza najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego uczestnictwa pośrednikom pracy lub doradcom zawodowym.

2

9.%20Plan%20zaj%C4%99%C4%87%20aktywizacyjnych%20w%20Klubie%20Pracy%20-%20WRZESIE%C5%83%2020122012090  

http://wolow.pup.info.pl/getattachment/de820793-19be-419b-9d42-2c19c939d726/9.%20Plan%20zaj%C4%99%C4%87%20aktywizacyjnych%20w%20Klubie%20Pra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you