Page 1

B.2.7

DIMECRES

B.2.4

E.0.5

DIJOUS

DIVENDRES

Organització treball

Elegir la lletra de la cançó

Parlar el vestuari

Saber de que anem a parlar al video. Elecció de canço

Elegir la lletra de la cançó

Guió del video

Elegir lletra de la cançó

Guió del video

C.2.4

DILLUNS

DIMARTS

E.1.8

DIMECRES

E.1.8 Pasar guió al ordinador C.2.4 Aclarir el guió

Muntatje

Muntatje

Muntatje

Muntatje

C.2.4 Muntatje

Muntatje

Muntatje

Dimecres, 2.7- Organització de treball,: Cristina Gómez i Miguel Lara. Saber de que anem a parlar al video: Casandra Blanch i Olga Crespo. Elecció canço: Daniel Fernandez, Rafa Cervera, Christian Asins, Alex Martinez. Dijous, 2.4- Elegir lletra de la canço: Olga Crespo, Alex Tordera, Cristina Gómez I Casandra Blanch. Divendres, 0.5- Parlar del vestuari i guió del video: Tots. Dilluns- Pasar el guió al ordinador: Cristina Gómez. Aclarir guió: Alex Martinez, Miguel Lara. Muntatje: (vestuari i maquillatge) : Casandra Blanch i Olga Crespo. (Organització): Cristina Gómez i Alex Martinez. (Lloc): Rafa Cervera, Alex Tordera i Christian Asins. (Edicció Música): Daniel Fernandez I Miguel Lara.

CAP DE SETMANA - ASSATJOS

Dimarts, 2.4- (vestuari i maquillatge) : Casandra Blanch i Olga Crespo. (Organització): Cristina Gómez i Alex Martinez. (Lloc): Rafa Cervera, Alex Tordera i Christian Asins. (Edicció Música): Daniel Fernandez I Miguel Lara. ASSATJOS Dimecres: Cristina Gómez i Alex Martinez. (Lloc): Rafa Cervera, Alex Tordera i Christian Asins. (Edicció Música): Daniel Fernandez I Miguel Lara. ASSATJOS

PLANIFICACIÓ VIDEO  
PLANIFICACIÓ VIDEO  

La planificació de cada dia del nostre video