Page 1

GAZETA PRZECHODNIA

# 0/1

GAZETA BEZPŁATNA

24. lutego 2012

NAKŁAD: Wydanie internetowe

NIEREGULARNIK TYGODNIOWY – UZUPEŁNIENIE

RUCH POZYTYWNIE SPOŁECZNY

CZYLI JAK ODNALEŹĆ

NIE W YRZUCA J!

czas wo lny !

PRZEK AŻ DALEJ

N A T U R A = Z D R O W I E   /  N A U K A = E N E R G I A   /  Z I E M I A = Ż Y C I E   /  M Ą D R O Ś Ć = R Ó W N O W A G A   /  Ś W I A D O M O Ś Ć = C Z A S W O L N Y

#0/1 Kochani!

ZŁOTA nie da się zjeść.

MIŁOŚĆ wypełnia każdą chwilę naszego życia. Jest wszechobecna i wystarczy po nią sięgnąć i zaprosić ją do swojego życia, wypełnić to życie, jak oddechem i delektować się tym pięknym uczuciem.

poczuć GO w przestrzeni swojego serca i obdarowywać sobą przestrzeń innych . Jakże piękne wówczas staje się wszystko to, co nas otacza...

Z OKAZJI zbliżającej się WIOSNY, życzę, aby spokój w miłości był obecny w życiu każdego z nas i wypełniał każdą sekundę w przestrzeni naszych serc... Niech ta potęga wzrasta z minuty na minutę i swoim zasięgiem obejmuje każde jestestwo duszy, każdą istotę na tej ziemi.

W NUMERZE:

{s.5} UKRYTA historia {s.6} Jedzenie, NIEJEDZENIE MIĘSA {s.7} Choroby MIGAŁKÓW...

{s.8} WAŻNE A.C.T.A. ... i inne.

#1

W NUMERZE: 9. marca 2012

Krysia

{s.2}

< – - – - P.s.

PLAKAT Ciekawość

{s.3} 14 OZNAK na to, że współczesny świat chyli się ku upadkowi

{s.5}

Jak to jest z tą DARMOWĄ ENERGIĄ

{s.6}

ALTERNATYWNA HISTORIA ludzkości ... oraz wiele innych.

ZACHĘCAMY O DRUKU NUMERU NA DRUKARKACH I POWIELANIA NA KSERO. GAZETA KOLPORTOWANA W MIASTACH: Poznań, Warszawa, Trójmiasto, Olsztyn, Lublin, Wrocław, Gorzów Wlkp., Łódź, Szczecin, Suwałki, Kielce ...i innych.

www.gazetawolne.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY dzielenia się informacją, wiedzą, doświadczeniem... redakcja@gazetawolne.pl

redakcja@gazetawolne.pl


obraz #0/1 – SPIRALA OBIEKTÓW


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

3

od REDAKCJI W TYM NUMERZE POWSTAJE PIERWSZA LISTA NASZYCH MARZEŃ (.............. PYTAŃ) (................ POTRZEB) BAZA DO UZUPEŁNIANIA . ROZGLĄDAJMY SIĘ, SŁUCHAJMY I SZUKAJMY WOKÓŁ NAS SĄ LUDZIE CHCĄCY NAS SŁUCHAĆ. NARESZCIE I ICH TEŻ KTOŚ WYSŁUCHA. SPISZMY LISTĘ ABY OKREŚLIĆ O CZYM CHCĘ KOMUNIKOWAĆ. A CO CHCĘ PRZYSWAJAĆ OKRYJMY DOKĄD WIODĄ NASZE ŚCIEŻKI POMIĘDZY SOBĄ.

www.gazetawolne.pl ogłoszenia@gazetawolne.pl

#0/1

WOLNA WYMIANA MYŚLI - - - - - - - - - - - > str. 12

reklamy@gazetawolne.pl

publicystyka@...

OGŁOSZENIA

REKLAMY

PUBLICYSTYKA

DZIELMY SIĘ POTRZEBAMI.

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM.

Jeśli prowadzisz ekologiczne gospodarstwo, jeśli prowadzisz sklep z ekologiczną żywnością, jeśli ręcznie wykonujesz elementy ubioru wierzchniego, jeśli chciałbyś zamienić coś na coś innego, jeśli...

Jeśli prowadzisz działalność zgodną z naszymi celami, jeśli prowadzisz warsztaty rozwoju świadomości, jeśli posiadasz wiedzę i dzielisz się nią, jeśli...

WASZA WIZJA Jeśli prowadzisz bloga, jeśli jesteś dziennikarzem, jeśli jesteś naukowcem, jeśli jesteś świadom, jeśli...


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

4 ZASOBY – Sir Julian Rose*

ZŁOTA

nie da się jeść. Paniczne poszukiwania bezpiecznej przystani dla inwestycji finansowych sprawiły, że wielu na pozór sprytnych obywateli zainwestowało swoje pieniądze w zakup złota. W efekcie wartość tego szlachetnego metalu poszybowała w górę, osiągając poziom 1800 USD za uncję w momencie pisania tego artykułu (październik 2011). Daje to inwestorom poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że ich pieniądze zachowają swoją wartość. Jednak w obliczu nadchodzących społecznych, gospodarczych oraz ekologicznych wstrząsów jakie dotykają Ziemię i narastają z każdym dniem, złoto wbrew nadziejom wielu, może wcale nie okazać się rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo na przyszłość. Gdy przyjrzymy się z pewnym dystansem wirującej tarczy spekulacyjnej ruletki, która przykuwa uwagę światowych mediów i wielu lepiej sytuowanych obywateli, wtedy można zauważyć, że złota niestety, albo na szczęście, nie da się jeść. W odróżnieniu od wielu innych, bardziej podstawowych metali, jest go także trudniej przerobić na lemiesze pługa. Ostatnimi czasy spekulanci zaczęli pompować pieniądze w zakupy ziemi uprawnej, traktowane jako zabezpieczenie wobec rosnących cen żywności i oparte na przekonaniu o gwarantowanym popycie na tak podstawowe produkty jak pszenica, ryż, kukurydza czy sorgo. Takie działania nie zmierzają jednak do dobrych celów, są raczej objawem nakierowanych na zysk motywacji, tych samych, które stoją za ruchami jakie wstrząsnęły gospodarką w czasie ostatniej dekady. Ku czemu więc się zwrócić, gdy wszystko wokół wydaje się być kotłowaniną rozdętych ego, bezwstydnej chciwości i wściekłej eksploatacji? Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od wnikliwego rozpatrzenia przyczyn, które doprowadziły do obecnego stanu rzeczy. Następnie przystąpić do planu działania, który opiera się na długofalowym zaangażowaniu w stworzenie zdrowszego i być może prostszego modelu codziennego życia. Oznaczałby on zdecydowane odejście od obecnego

{

Jak wielu Polaków z łatwością zauważa, sytuacja gospodarcza Europy staje się coraz bardziej niebezpieczna. Zagrożenie jest tak poważne, że przywódcy strefy euro gorączkowo szukają sposobów na wzmocnienie swoich kulejących gospodarek.

etosu kapitalistyczno – konsumpcyjnego, który doprowadził naszą planetę na skraj ekozagłady i do wyczerpania zasobów z jednej strony oraz ogromnych nierówności wśród ludzi z drugiej. Kiedy staramy się pogłębić nasze zrozumienie przyczyn tych bezprecedensowych wstrząsów, wtedy bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że poza łajdakami, którym wyznaczono rolę odpowiedzialnych za wzloty i upadki światowej gospodarki, istnieją inne siły operujące zza kulis. Ci, których „widzimy w telewizji” są często zwykłymi marionetkami, wykonującymi polecenia tego niewidzialnego reżimu, którego intencją wydaje się kontrola tego co dzieje się na świecie dla swoich własnych celów. Ten reżim wydaje się składać ze stosunkowo niewielkiej grupy bogatych jednostek i korporacji, które uzyskały przemożny wpływ zarówno na rządy narodowe jak i na międzynarodowe instytucje finansowe, które stanowią zwornik światowej gospodarki. To coś w rodzaju tajnego kartelu, który obejmuje swoimi mackami takie instytucje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światowa Organizacja Handlu. Jego ważni przedstawiciele są także ulokowani na strategicznych pozycjach w  Unii Europejskiej, w północnoamerykańskiej strefie wolnego handlu – NAFTA oraz w  gospodarczym obszarze strefy Pacyfiku – Pacific Rim. Imperia bankowe, giganci farmaceutyczni, magnaci naftowi, monopoliści rynku nasion i żywności mają ogromne wpływy w tym klubie, sprawującym przemożną kontrolę nad naszym życiem w sposób, którego niemal nie zauważamy. To na ich rozkaz ludzkie wartości i kodeksy moralne są rozbijane i lekkomyślnie porzucane, a brutalne wojny są wszczynane w obcych krajach w poczuciu absolutnej bezkarności. Szybko można zauważyć, że faszystowski reżim z czasów drugiej wojny światowej nie skończył się wraz z procesem w Norymberdze, ale znalazł bezpieczne schronienie w zachodnim i północnoamerykańskim społeczeństwie, dokonując tego całkowicie utajnionego manewru na naszych oczach. Fakt, że ta maskarada jest skutecznie przedstawiana jako „demokracja”, to dowód na ich

inteligencję i naszą głupotę. Odkrycie tego stanu rzeczy może być na początku szokujące, szczególnie dla tych, którzy ulokowali swoje nadzieje w status quo, dzięki któremu przejdziemy przez „ten trudny okres”. Jednak rzeczywistość jest taka, że jeżeli raz przyjmiemy prawdę, wtedy nie ma już od niej odwrotu. A to stawia nas z powrotem wobec pytania: „Ku czemu więc się zwrócić, gdy wszystko wokół wydaje się być kotłowaniną....?” Odpowiedź brzmi – po pierwsze musimy się zwrócić ku samym sobie. Musimy uznać, że jesteśmy współodpowiedzialni za zgodę na to, aby taki ponury scenariusz realizował się na naszych oczach. Przecież jak lubią mówić obywatele Europy i USA „żyjemy w  nowoczesnej demokracji”. A jednak to my sami ciągle na nowo składamy nasz los w ręce autokratycznych szarlatanów, którzy swobodnie poruszają dźwignie despotycznej władzy. To my sami przenieśliśmy odpowiedzialność za nasze sprawy na tych, którzy są mistrzami propagandy, oszustwa i nieuczciwej manipulacji. To my odegraliśmy rolę brytyjskiego premiera Neville’a Chamberlaine’a , który w przededniu drugiej wojny światowej, trzymając w ręku kawałek papieru ogłaszał, że zawiera on obietnicę Hitlera, iż naziści nigdy nie zaatakują Wielkiej Brytanii. Podobnie jak Chamberlain uspokajaliśmy własne sumienia, poddając nasze przeznaczenie dyktatowi korporacyjnych barbarzyńców i będących na ich żołdzie uśmiechniętych polityków. Sami dobrowolnie zgodziliśmy się na wprowadzenie w stan odrętwienia przez korporacyjne media, których przekaz nie ma nic wspólnego z „budzeniem świadomości”, ale polega na wpędzaniu nas w pułapkę sztucznego konsumeryzmu i zajmowaniu się śmieciową rozrywką. Ta gigantyczna machina propagandowa wciska nam stale do głowy przekaz, że powinniśmy bez przerwy walczyć o pozyskanie środków na zakup kolejnych przyjemności z lśniących półek globalnego supermarketu. Jednak te półki zaczynają tracić swój blask, a nam zaczynają spadać z oczu łuski. Zaczynamy dostrzegać, że to co braliśmy za rzeczywistość było jedynie „rzeczywistością wirtualną”. Okazuje się, że Ziemia to nie

hipermarket, ale czująca istota z wysoką gorączką- zatruta, zanieczyszczona i eksploatowana ponad wszelką miarę – przez nas – pchające wózki wypełnione licznymi towarami, szukające znanych marek marionetki globalnej elity korporacyjnej. Globalnej elity przypominającej mały kartel, który zmierza do przekształcenia ostatnich ziemskich zasobów w bankowe aktywa i to samo pragnie uczynić z tymi, którzy świadomie lub nie, zgodzili się na pełnienie takiej roli w tym złowieszczym planie. Najwyższy więc czas abyśmy odzyskali władzę i kontrolę nad naszym przeznaczeniem. Ciągle możemy dokonać takiego wyboru – ciągle nie jest za późno. Każdy kto posiada środki do przeżycia, nie musi być niewolnikiem, a każdy kto posiada kawałek ziemi, nie musi być głodny. Szybko uświadamiamy sobie, że pieniądze w banku nie gwarantują bezpieczeństwa na przyszłość. W tym samym czasie kiedy obumierające państwa i prywatne instytucje finansowe nadają sobie prawa do sięgania coraz głębiej do naszych kieszeni, zaczyna docierać do nas prawda, że większość z tego co nam kradną płynie w postaci czeków, premii i bonusów do portfeli najsprytniejszych padlinożerców, skompromitowanych szefów i polityków. Z trudnością dostrzegamy, że nasze przychody są używane do dalszego nakręcania imperialistycznych zbrojeń, by potem dzięki nim zmiażdżyć i uzależnić kolejny kraj bogaty w ropę naftową i inne surowce. A wszystko po to by zaspokoić nienasycony, materialistyczny głód i ledwo ukrywane ambicje kolonialne. Jednak wszystkimi wydarzeniami rządzi prawo karmy mówiące o tym, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Dlatego w tym samym czasie gdy despotyczne siły imperializmu wydają się zdobywać kontrolę nad rodzajem ludzkim, podnosi się silny głos mądrości i prawdy, sprzeciwiający się ich dominacji. Pośród aktów ludobójstwa dokonywanych przez nikczemnych despotów jesteśmy świadkami narodzin nowych wizji, sposobu w jaki rodzaj ludzki powinien dbać o siebie i swoją czującą Planetę. Doszliśmy do sytuacji, kiedy niemożliwe jest już siedzenie okrakiem i unikanie decyzji po której stronie odwiecznego konfliktu się opowiemy, po tej czy po tamtej. Tak więc ci, którzy zastanawiają się jak i gdzie bezpiecznie zainwestować swoje oszczędności mogą stwierdzić, że to kosmiczna rzeczywistość postawiła ich na karmicznym rozstaju


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

5

WIEDZA – MARCIN DACHTERA dróg życia. W lewą stronę wskazuje drogowskaz z napisem: „bezpieczeństwo finansowe”, w prawą z napisem: „bezpieczeństwo życia” bazujące na dobrowolnej prostocie. Ci dla których najważniejsze jest zachowanie swojego dobrobytu, skierują się na lewo i zainwestują swoje pieniądze w złoto. Ci, którzy chcą pogłębić swoją świadomość i wydostać się ze stanu materialnej zależności pójdą na prawo. Ci pierwsi znajdą się na znajomym terytorium, gdzie nie brakuje doradców, oferujących sposoby zabezpieczenia się przed niepewnością i zmianą. Będzie to jednak oznaczało tylko przedłużenie agonii i kontraktu z ciemnymi mocami obecnego reżimu. Przed tymi, którzy skierują się na prawo, pojawi się wyzwanie innej natury: w jaki sposób wyzwolić się ze starych, materialnych zależności i skierować swoje życie na tory prostszych, bardziej harmonijnych relacji do wartości niematerialnych, do uniwersalnej energii, której dostęp blokują fanatycy materializmu. Ci, którzy wybiorą tę drugą ścieżkę, być może zastanowią się czy nie zainwestować posiadanych (indywidualnie lub grupowo) środków w  kawałek urodzajnej ziemi, zdolnej do produkcji żywności wysokiej jakości, paliwa i odzienia na codzienne potrzeby. W ten sposób odzyskają powoli kontrolę nad swoim losem i niezależność od zaciskającego się systemu kontroli, który opiera się na zgodzie swoich uczestników na zniewolenie. W im większym stopniu wyzwolimy się z tego diabelskiego kontraktu, tym bardziej ograniczymy jego władzę nad nami i nad światem. Jednocześnie w większym stopniu doświadczymy samorealizacji, zaspokojenia naszych głębszych potrzeb i twórczych aspiracji. W chwili gdy walące się instytucje starego świata pociągną wszystko co ma jakąkolwiek wartość w odmęty katastrofy, wtedy zapewnienie sobie następnego posiłku, źródła czystej wody, czy sposobu wytwarzania energii stanie się problemem podstawowej wagi. Umiejętność zajmowania się ziemią nabierze podstawowego znaczenia podczas gdy umiejętność „robienia pieniędzy” stanie się bezużytecznym obciążeniem.

Ukryta historia cd.

Książka Marcina Dachtery Człowiek i dinozaury... W 2011 roku portal niewiarygodne. pl zamieścił ciekawy artykuł o temacie kryptozoologicznej. W stanie Utah odkryto malowidła, ukazujące ludzi w towarzystwie roślinożernych dinozaurów... Od razu znalezisko z Kachina Bridge wzbudziło kontrowersje w społeczności naukowej. Ewolucjoniści nie chcieli przyjąć do wiadomości,iż kształty namalowane na skałach przedstawiają zauropody. Natomiast kreacjoniści uznali malowidła północnoamerykańskich Indian za dowód na to że świat ma 6 tys lat... Ja natomiast uważam ,że obie strony sporu mylą się okrutnie. Dla zatwardziałego darwinisty wspólne występowanie homo sapiens i zauropoda w tym samym czasie jest niedorzeczne , ze względu na przyjęta teorię o niedawnym pojawieniu się człowieka na Ziemi( którą obaliłem ). Więc stosując się do marksistowskiej zasady.,jeżeli fakty przeczą teorii to tym gorzej dla faktów, naukowcy uznali iż dinozaurów na skałach namalowanych nie ma. Natomiast kreacjoniści wyliczając wiek świata dzięki dodawaniu wieku postaci biblijnych, zapomnieli o tym że dzięki datowaniu metodą C14 można dowieść w pełni naukowo że świat jest dużo starszy od tego z biblii. Rozwiązaniem kryptozoologicznej zagadki. jest fakt egzystencji ludzi w czasach występowania dinozaurów takich jak zauropody około 65 mln lat temu. Malowidło może być dużo starsze niż nam się wydaje...

Dinozaury z Acambaro W lipcu 1944 r. blisko 70 letni Waldemar Julsrud, kupiec, z pochodzenia Niemiec, jechał konno u podnóża El Toro w  Acambaro. Wnet spostrzegł lekko odsłonięte obrobione kamienie i ceramiczną figurkę. Jalsrud znał się na archeologii, przeczuwał więc wagę odkrycia jakiego dokonał. Wnet zawarł umowę z meksykańskim rolnikiem. Za każdą nieuszkodzoną figurkę płacił mu tylko peso . Raptownie rosnąca kolekcja Julsruda liczyła wkrótce już 33 500 figurek! Niezwykłych figurek...

,,W 1954 r. rząd meksykański oddelegował do Acambaro czterech znanych archeologów. W pobliżu wykopalisk Julsruda znaleźli kolejne skupisko figurek. W pierwszej chwili uznali je za autentyczne. Po trzech tygodniach zmienili raport: wyobrażenia dinozaura obok człowieka po prostu muszą być podróbkami!

Rok później kolekcją Julsruda zainteresował się Charles Hapgood, Przedstawiały one ludzi różnych amerykański profesor antropologii ras, wodne potwory rodem z baśni i  z uniwersytetu w New Hampshire. ludowych bajań, a przede wszystkim Przystępował do bali dań uważając, przypominające smoki zwierzęta, za- że ma do czynienia z oszustwem. I... dziwiająco podobne do dinozaurów. zmienił zdanie. Badał kolekcję przez A co najdziwniejsze – czasami koło osiemnaście lat. W  1973 r. wydał dinozaurów występowały posta- własnym nakładem książkę „Tajemci przedstawiające ludzi. Można nice Acambaro”, dowodząc autenbyło zobaczyć stwory pożerające tyczności figurek Julsruda. Hapgoludzi, ale były też figurki świad- od zaprosił do współpracy zoologa czące o zupełnie innych więzach Ivana T. Sandersona i byłego prokułączących oba te gatunki. Cho- ratora stanowego Earle’a Stanieya ciażby: Kobieta tuli w ramionach Gardnera, twórcę kryminałów o adprehistoryczne zwierzątko o dłu- wokacie Perrym Masonie. gim pysku mrówkojada, mężczyzna Gardner opisał później historię wyjedzie na potworze przypominają- kopalisk w Acambaro w książce bocym stegozaura. Występują nawet gato ilustrowanej zdjęciami. Sandersceny o podtekście seksualnym... son był zdumiony, ze jedna z figurek Wrzawa zapanowała w świecie ar- jest dokładną podobizną amerykańcheologów, którzy za nic nie byli skiego dinozaura (brachiozaura)! skłoni zaakceptować znalezisk Obok figurek znaleziono zęby jaz Meksyku. kiegoś zwierzęcia. Jak się oka,,Badacze’’, którzy kolekcji nie wi- zało, należały do wymarłedzieli, okrzyknęli niewinnego Jul- go w  epoce lodowcowej konia! sruda oszustem . Wystarczył fakt, że Sanderson i Gardner podjęli podinozaury NIE MOGŁY żyć w tym szukiwania na własną rękę – pod samym czasie, co ludzie. Zupełnie domem naczelnika policji, zbudowanym jeszcze w XIX w., na 25 lat przed przybyciem Julsruda do Meksyku. Znaleźli tam 43 figurki! By zbadać autentyczność kolekcji, Hapgood wysłał do laboratorium w USA osady węgla po wypalaniu, znalezione na figurkach. Wyniki otrzymane w kilku laboratoriach różniły się, ale i tak świadczyły, że nie są to współczesne podróbki. Według badaczy, figurki pochodziły z 4530, 1640 lub 1110 r. p.n.e. Badania metodą termoluminescencji przyniosły kolejną datę: 2500 r. p.n.e.

Możemy zacząć działać od razu. Wystarczy zabrać pieniądze z mainstreamowych banków, które tworzą system opresji i wyzysku na naszej planecie i złożyć je w instytucjach inwestujących zgodnie z etyką, wspomóc przedsięwzięcia mające na celu cd. na str 11

inaczej podchodzili do sprawy ci, którzy kolekcję widzieli. Na przykład Carlos Perea z Narodowego Muzeum Antropologii oświadczył, że figurki są autentyczne!

fot. Figurki z meksykańskiego Acambaro

cd. na str 7.


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

6 ZDROWIE – ANITA DUDZIAK

Jedzenie, niejedzenie mięsa. Nie chciałabym dokładać do tego kolejnych klocków w postaci tego, że równie niezdrowa jest żywność modyfikowana genetycznie, bo to otwierałoby nowe wątki w postaci np. : „Co zdrowsze: warzywa GMO, czy spożycie zwierzęcia ustrzelonego w lesie”.

woli mojej- w drugą stronę. Niestety obecnie często zdarza się tak, że jak oznajmiam, że jestem wegetarianką, to – zwłaszcza jeśli ktoś słyszy o tym po raz pierwszy- próbuje mnie „nawracać” na mięsną drogę.

{

Jedzenie mięsa budzi dość kontrowersje. Kwestia jego jedzenia albo niejedzenia najczęściej ma bądź to nadbudowę ideologiczną (nie chcę krzywdy innego stworzenia), bądź zdrowotną: z grubsza można byłoby tak podzielić linie argumentacyjne jakie na okoliczność jedzenia/niejedzenia mięsa są praktykowane.

dziemy się lepiej czuli.

Tombak kładzie nacisk na to, żeby praktykować dietę selektywną (zresztą nie tylko on, spotkałam się z innymi opracowaniami zalecającymi takie praktyki), której podstawowym założeniem Tak jak wspomniałam wcześniej, jest niełączenie węglowodanów Osobiście niejedzenie mięsa chciałabym jednak kwestię wege- z białkami. praktykuję dopiero od początku tarianizmu osadzic w nieco szer- W tym kontekście najwiękzeszłego roku. Dodam jeszcze jed- szym kontekście. szą przykrość jaką można sobie ną kwestię: jestem szczęśliwą po- Jakiś czas temu spotkałam się uczynić to mieć przyzwyczajesiadaczką grupy krwi marki „zero” z  bardzo ciekawą lekturą „Czy nia żywieniowe, które zakładają i wierzcie mi lub nie, jednak mięso można życ 150 lat” autorstwa Mi- spożywanie potraw węglowodanaprawdę bardzo lubię. chała Tombaka. Ten pan w nurtach nowo- białkowych, a już zwłasz-

oficjalnych często jest postrzegany jako szarlatan, i main setram nie obdarzył go na szczęście wielką estymą. Osobiście przyznaję się, że po zastosowaniu w praktyce kilku jego rad dotyczących żywienia , faktycznie samopoczucie mi się pojawiło. Jednak miało to związek nie tylko z wykluczeniem mięsa z mojej diety. W związku z moim nowym freekiem przeczytałam wiele tyrad Tombak nie zakazuje jedzenia i opracowań o wyższości posiada- mięsa, wskazuje jednak na fakt, nia kłów nad posiadaniem dłu- że nieumiejętne, (tak, dokładnie giego jelita cienkiego, jak też wyż- nieumiejętne) według niego boszym rzekomo poziomie energii wiem ludzki żołądek nie jest „worosób, które jedzą tylko warzy- kiem” do którego można wrzucać wa i owoce, niż tych, które spo- bezkarnie co bądź, w mało uważżywają jeszcze do tego mięso. nych <kolejnościach > i <konfiguNiestety wnioski jakie mi się po racjach> odżywianie może źle odprzeczytaniu tych dyskusji nasu- bić się na naszym samopoczuciu nęły to takie, że przebiegają one i w zdrowiu. znowu według jakiegoś ustalo- Organizm ludzki jest w stanie tranego scenariusza- walki przeciw- wić mięso, jednak potrzebuje dużo stawnych paradygmatów, która to większej ilości energii oraz zasowalka ma rozstrzygnąć o słuszno- bów własnych (w postaci składści jednego z nich. ników mineralnych, które pobiera Decyzja o jego niejedzeniu przyszła spontanicznie, tak jak decyzja o rzuceniu palenia (paliłam grubo ponad paczkę dziennie przez ponad 10 lat, od ponad trzech lat nawet się nie „zaciągnęłam”)- po prostu pewnego dnia wstałam i postanowiłam, że jeść mięsa nie będę. I przestałam.

z własnych tkanek) do tego, żeby taki proces przeprowadzić.

Chciałabym w tym punkcie zaproponować nową perspektywę: Jako stworzenia mające układ pokarmowy przystosowany do trawienia zarówno roślin jak i mięsa, możemy zadecydowac co chcemy jeść. Jedzenie bądź niejedzenie mięsa powinno być rozważane jako element większej całości, jaką jest ogólna bytność w homeostazie zarówno z samym sobą, jak otaczającym nas środowiskiem.

Żeby mięso przewędrowało łagodnie przez nasz układ pokarmowy, po pierwsze nie powinno się go łączyć z żadnymi węglowodanami, po drugie powinno się w takim posiłku mięsnym spożyć dużo warzyw (najlepiej surowych), gdyż one posiadają dużo substancji ułatwiających ten trudny proces trawienia.

Osobiście podjęłam decyzję, że mięsa jeść po prostu nie chcę. Nie oznacza to tego, że deprecjonuję w jakiś sposób czyjeś „mięsożerne” postawy. To, że nie jem mięsa nie znaczy, że inni również go jeść nie mają – oczekiwałabym jednak podobnego poszanowania wolnej

Według Michała Tombaka, najbezpieczniej dla organizmu jest przyjmować „duże objętości” bardziej lekkostrawnych potraw, na które kwalifikują się potrawy sporządzane z warzyw czy owoców. Jednak sama rezygnacja z mięsa wcale nie gwarantuje tego, że bę-

cza np. pomieszanie mięsa z ryżem czy z ziemniakami. Dlaczego mieszanie węglowodanów z białkami jest tak niekorzystne? Chodzi o  czas trawienia jednych i drugich: węglowodany trawią się szybciej – już w jamie ustnej i początkowych fragmentach jelita cienkiego, mięso trawi się natomiast: raz – dłużej, dwa- w bardziej odległych fragmentach tego samego jelita. Proszę mnie poprawić, jeśli podaję błędne informacje, piszę z pamięci i mogę się mylić, jednak co tu istotne to to, że w ciągu 30 minut od zjedzenia kurczaka z ryżem, ten ostatni jest praktycznie cały strawiony i czeka na wchłonięcie, a kurczak nie. Wtedy ta strawiona papka z ryżu „oblepia” fragmenty niestrawionego mięsa, utrudniając enzymom trawiennym „dobranie” się do niego.

moje wegetariańskie (praktycznie wegańskie) posiłki. W diecie bezmięsnej bardzo ważne jest to, by zastępować mięso nie tylko warzywami strączkowymi, lecz również orzechami i właściwymi olejami. To tyle pokrótce. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że w kontekście zdrowia jedzenie i niejedzenie mięsa tak właśnie wygląda- zależy od sposobu jego spożywania. Tombak zaznacza jednak, że z perspektywy długoterminowej, dobrze zbilansowana dieta wegetariańska jest korzystniejsza, ponieważ organizm angażuje mniejszą ilość cennej energii życiowej na sam proces trawienny, mogąc zagospodarować ją np. w zakresie wzmacniania odporności- a wiemy jak bardzo w dzisiejszym świecie, jest ona istotna. Jest też kwestia związana z jakością spożywanego mięsa. Wiadomo, że „lepsze” jest takie, którego Istota nie cierpiała i nie bała się w momencie śmierci i jeśli już mięso jeść, to na pewno lepiej takie, które nie zawiera w sobie strachu i cierpienia innej istoty. Jednak uważam, że sama kwestia spożywania mięsa lub nie, jest sprawą indywidualnego wyboru.

Osobiście nie chcę już jeść czyjegoś martwego ciała. Wychodzę z założenia, że jeśli nie muszę (nie ma takiej opcji, że za wszelką ceną muszę walczyć o przetrwanie i szukać wysokoenergetycznego, niewielTym samym organizm musi znów kiego objętościowo pożywienia), uszczuplić swoje własne zasoby to po prostu nie chcę. cennych składników mineralnych Najgorsze w tym wszystkim jest ,żeby taki karkołomny proces tra- to, że żeby należycie chcieć zadbać wienny przeprowadzić , co nie za- o kwestie własnego zdrowia i  żywsze udaje się z sukcesem. W efek- wienia, trzeba na to przede wszystcie potem w jelitach zalega taka kim wiedzy, uwagi i czasu….. A pow połowie strawiona breja, któ- nieważ żyjemy w świecie gdzie nikt ra się „kisi”, fermentuje wydzie- na nic nie ma czasu, a już tym barla toksyny, które poprzez jelita są dziej, żeby zadbać o siebie na najwchłaniane przez cały organizm, bardziej bazowym poziomie i w a dodatkowo organizm zmuszony należyty sposób, pozwala to tyljest prowadzić grabieżczą polity- ko wnioskować o kiepskiej jakokę względem samego siebie… Ta- ści kultury/cywilizacji w jakiej żykie coś będzie nam czynić zarówno jemy. W tym kontekście zabijanie mięso z ziemniakami, jak i wege- zwierząt na mięso jest jedynie potariańskie posiłki ułożone w mało chodną barbarzyńskich paradygświadomy sposób. matów <ignorowania samych Mnie osobiście niejedzenie mięsa siebie> , szerzonych przez kulturę służy. Jednak zauważyłam dużą w jakiej żyjemy. jakościową zmianę w moim samopoczuciu dopiero kiedy bardziej PROGR AM ARCHIWALNY 12 SPOJRZEŃ uważnie zaczęłam komponować livestream.com/wolnaludzkosctv


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1 LECZENIE – AGATA WASZAK

{

Choroby migdałków... WYCINAĆ czy LECZYĆ? Migdały to skupiska tkanki limfatycznej. Znajdują się po obu stronach gardła między łukami podniebiennymi, na połączeniu górnych odcinków układu: oddechowego i pokarmowego. Dzięki temu strategicznemu położeniu i zdolności produkowania przeciwciał (antygenów) chronią organizm przed drobnoustrojami. Do najczęstszych chorób migdałków zalicza się: przewlekłe stany zapalne (anginy), infekcje grzybicze (zwłaszcza szczepem Candida albicans) oraz infekcje bakteryjne (zwłaszcza szczepem Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty). Najczęstsze objawy przerostu migdałów to: - utrudnione połykanie; – kłopoty z oddychaniem przez nos; – niedosłuch oraz częste zapalenia ucha środkowego; – a w ostrych stanach zapalanych: ból. Migdały z psychosomatycznego punktu widzenia: - przerost – gdy w rodzinie są spory, kłótnie oraz gdy dziecko z jakiegoś powodu czuje się niechciane; - zapalenie – życie w lęku, tłumione uczucia, zahamowana twórczość. Co robić? Zdania wśród specjalistów są podzielone. Jedni uważają, że chore migdały należy jak najszybciej usunąć, aby nie siały zapalenia po całym organizmie. Inni (i do tych zaliczam

cd. ze str. 5

Wybór należy do Ciebie! „Odkryliśmy 50% zwiększenie ryzyka przedmenopauzalnego raka piersi u kobiet, u których przeprowadzono tonsilektomię w porównaniu z kobietami z zachowanymi migdałkami” (Naukowcy z University of Buffalo)

się ja) twierdzą, że sprawy nie wolno bagatelizować, ale należy podjąć wszelkie możliwe próby leczenia – a nie usuwać. W praktyce usunięcie migdałów zwiększa podatność organizmu na ciężkie infekcje. Co polecam? Płukanki ziołowe: rzepikiem pospolitym, szałwią lekarską, anyżkiem, olejem z oregano, siemieniem lnianym lub mieszanką o następującym składzie: liść mięty, liść szałwii i kwiat rumianku. Wzmacnianie układu odpornościowego przez zastosowanie probiotyku kolonizującego (taki, który sam namnaża się w przewodzie pokarmowym) – np. szczep Lactobacillus plantarum 299V lub ekstrakt z siary bydlęcej, tzn. liofilizowane Colostrum. Poza tym polecam homeopatię: – w stanach ropnych: Mercurius solubilis; – przy silnym obrzęku: Apis; – przy zaognieniu: Belladonę; – przy infekcji grzybiczej Monilla albicans + koniecznie w/w szczep probiotyczny + izopatia; - w związku z tym, że migdały stanowią ważną część układu limfatycznego warto przeprowadzić drenaż preparatem Lymphomyosot.

Ich wiek został oceniony na maksimum cztery tysiące lat. Skąd zatem starożytni twórcy figurek mogli wiedzieć, jak wyglądały dinozaury, które miały wymrzeć 65 milionów lat wcześniej? Oszustwa dokonuje się zwykle po to, by zarobić. W przypadku kolekcji Julsruda nic takiego nie miało miejsca.

Nowe spojrzenie na medycynę. Nie liczy się, na co chorujesz – ważne jest, dlaczego?! Wykonujemy: – badanie żywej kropli krwi – diagnostykę elektrostrefową: DiaCor – diagnostykę termoregulacyjną – testy nietolerancji pokarmowych • dietetyka • detoksykacja • odkwaszanie • homeopatia • izopatia • terapia dr Bach’a • terapia światłem • prądy selektywne Konsultacje prowadzą: – Agata Waszak – lek. med. Krzysztof Krupka Centrum WASZAK

W ekstremalnych przypadkach można stosować, mało popularną w Polsce, terapię neuralną, która polega na podawaniu substancji leczniczych bezpośrednio do migdałka (zastrzyki). centrumwaszak.pl

stu centów za figurkę. Ta cena nie wyrównałaby mu wkładu pracy włożonej w wytwarzanie niezwykle precyzyjnie wyrzeźbionych (czasem bardzo dużych) figurek. Poza tym każda figurka jest unikatem, nie są tylko powtórzeniami jednego lub kilku modeli. Skąd zresztą niepiśmienny meksykański wieśniak mógłby zdobyć wiadomości o dinozaurach, daleko przekraczające nawet ówczesne ustalenia nauki? Np. jeden z archeologów, prowadzących wykopaliska w Acambaro od 1950 do 1955 r. uznał figurki za podrobione, gdyż Jeden z brontozaurów miał na ciele „kolce”.

Sam Julsrud na znalezisku nie zarobił ani grosza, nie odzyskał też ani peso z pieniędzy płaco- Dopiero w  1992 r. zrekonstrunych meksykańskim rolnikom. owano po raz pierwszy taki okaz... Nigdy nie sprzedał żadnej figurki. Figurki wypalane byty nad ogniRolnik dostawał około dwuna- skiem, co wymagało zużycia ogromnych ilości opału. Tymcza-

Poznań, ul. Zielona 8 (+48) 790 41 20 43 www.centrumwaszak.pl

Zapraszam na warsztaty

Vedic Art-malarstwo sercem

WIEDZA – MARCIN DACHTERA

Eksperci wpadali w prawdziwy popłoch, gdy już po badaniach powiedziano im, że badali próbki pochodzące z  „kolekcji dinozaurów”. W 1990 r. fragmenty figurek Julsruda zbadano metodą radiowęglową.

7

sem w rejonie Acambaro drewno było prawie niedostępne. Kto pokryłby gigantyczne koszty jego sprowadzenia? Poza tym na pewno ktoś zauważyłby dym z ogniska – w końcu wypalenie trzydziestu paru tysięcy figurek musiało zabrać dużo czasu. Oprócz figurek ceramicznych do kolekcji Julsruda trafiło kilka kamiennych: z twardego kamienia, ze śladami erozji. Podrobienie ich wymagałoby dużej wiedzy naukowej i znajomości fałszerskiego rzemiosła.’’ 5

Warsztaty Vedic Art to nowa metoda rozwoju osobowości, dla wszystkich tych, którzy nigdy nie malowali, jak i tych, którzy uczyli się malowania. • na warsztatach możesz wyrazić swoja własną naturę • odzyskać wiarę w siebie • być kreatywnym w każdej dziedzinie życia • realizować swoje marzenia • odkryć w pełni swój potencjał • pogłębić kontakt z własna duszą (głębią) • pobudzić odbiór intuicyjny po przez jasnowidzenie • lub po prostu malować Poznasz 17 zasad Vedic Art, będących kluczem do twojego wnętrza. Zajęcia prowadzi Agnieszka Matusiewicz malarka i nauczycielka Vedic Art. Warsztaty malarskie odbywają się:

Olsztyn, ul. Okopowa15 (Baszta) 5) M.Cremo, R. Thompson, Zakazana Archeologia, Wydawnictwo Patra ISBN 83-918516-3-x str. 112

Informacje o terminach warsztatów znajdziesz na stronie:

www.vedicart.piasta.pl tel 608-145-755

zakazanawiedza. wordpress.com

email:agamatusiewicz@wp.pl


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

8 SPOŁECZEŃSTWO

WAŻNE {

W ACTA jest napisane m.in.: - Do podjęcia “działań korygujących/prewencyjnych” można przystąpić na podstawie samego PODEJRZENIA naruszenia prawa - Można podjąć ww. działania “bez wysłuchania drugiej strony” - “Działania korygujące” i “Naruszenie praw” nie są zdefiniowane i są dowolnie interpretowane przez urzędnika (któryś departament USA, pod naciskiem ich wywiadu i korporacji) - Co bardzo ważne: wg. Konstytucji Polski, Umowy Międzynarodowe mają moc “nad” Polskim Prawem i je zastępują jeżeli byłyby sprzeczne - Kompetencje sądzenia własnego Polskiego Obywatela za jego przestępstwa na terytorium Polski zostały dobrowolnie oddane na rzecz USA, które może zażądać ekstradycji a my nie możemy odmówić (przypomnę – na podstawie samego PODEJRZENIA, BEZ WYSŁUCHANIA DRUGIEJ STRONY) Tak więc, jeżeli któryś departament/agent/korporacja USA rzuci PODEJRZENIE na kogokolwiek że może być “piratem”, może go ZAMKNĄĆ na tak długo jak uważa i  NIE SŁUCHAĆ jego obrony i podejmować działania korygujące jakie uważa za stosowne (cela 2x2, pozbawienie ubrania, wbijanie igły pod paznokieć, uśmiercenie, itp., vide: Guantanamo). Bez względu na to czy ktoś jest winny, czy nie – wystarczy PODEJRZENIE. A do momentu podpisania ACTA (bo nasz dobrotliwy Premier podpisze nawet rozbiory za poklepanie po ramieniu), wg. polskiego prawa, można było kogoś aresztować na bodajże 24/48h i w tym czasie należało postawić zarzuty, a każdy miał prawo do OBRONY I  SPRAWIEDLIWEGO PROCESU. A więc powstał kolejny element totalitarystycznej globalnej układanki USA, w  którym odebrano podstawowe prawo do wolności i sprawiedliwego procesu obywatelom republik bananowych z upośledzonymi reprezentantami, np. takiej Polski (a Niemcy czy Szwajcaria NIE PODPISAŁY).

O co na prawdę chodzi w ACTA? KONIECZNIE PRZECZYTAJ i nie słuchaj PROPAGANDY

Przypomnę że p. Branning który wyniósł Wikileaks na krążku “Lady Gaga”, siedział w celi “2x2” na podstawie samego PODEJRZENIA popełnienia przestępstwa przez 18 MIESIĘCY. Miał na sobie same kalesony, a jak zażartował że “po co mu brali spodnie i pasek, mógłby się przecież powiesić na kalesonach”, to od tego momentu go przetrzymują NAGO. USA nie podpisało Konwencji Genewskiej, więc może torturować więźniów (jak w de facto obozie koncentracyjnym USA w  Guantanamo), a  potęga militarna daje im prawo silniejszego do prowokowania dowolnych wojen i zabijania milionów ludzi w dowolnej części świata. Teraz także do wyłapywania “niewygodnych” pod dowolnym pretekstem, którego nie muszą motywować i za który mogą zrobić cokolwiek. W ACTA nie chodzi o prawa autorskie, ale o przestrzeganie elementarnych praw obywatelskich – do odpowiadania przez WŁASNYM PAŃSTWEM, do SPRAWIEDLIWEGO PROCESU, do domniemania NIEWINNOŚCI, do poszanowania OSOBISTEJ PRYWATNOŚCI i  wolności do WYRAŻANIA POGLĄDÓW – oczywiście pod warunkiem poszanowania praw innych osób, bo np. łamanie praw autorskich jest złem i nikt temu nie przeczy. W  ACTA nie chodzi o  piratów i muzykę, ale o trzymanie za gębę obywatela swojego obywatela i obywatela republik bananowych, żeby go wywiad USA mógł wrzucić do pierdla kiedykolwiek i za cokolwiek. Od tego momentu, na każdego z  Was USA może rzucić “podejrzenie” o bycie “piratem” (co przypominam w żaden sposób nie jest w ACTA zdefiniowane – więc piratem może być “po uważaniu” ktoś noszący okulary, lub każdy Murzyn, albo każdy mieszkaniec Wodzisławia, albo – wreszcie – każdy kto skrytykuje władze USA), a  następnie zażądać ekstradycji do USA czego Rząd Polski nie może odmówić, po czym nie stawiając Wam zarzutów przez 10 lat i bez konieczności udowodnienia Wam winy, nie dając Wam

nawet prawa wytłumaczenia się, może podjąć dowolne działania korygujące, włącznie z torturami, śmiercią, okaleczeniem. USA po ataku na World Trade Center wyprała mediami swoim obywatelom mózgi i wprowadziła Patriot ACT (zrzeczenie się praw do procesu, prywatności w ochronie przed “terroryzmem”, co ludzie kupili), teraz tylnymi drzwiami rozszerzyli Patriot ACT na znaczną część obywateli innych państw świata – Internautów. Patriot ACT to totalitaryzm w  USA offline. ACTA to legalny totalitaryzm na całym świecie online. Jesteśmy już raczeni informacjami w mediach że “to przecież nie takie złe”, że tylko chodzi o “prawa autorskie”, że żeby “nie kraść”, itp. Klasyczna kampania, by utrzymać państwo w ryzach i nie dopuścić do buntu jak ruchy antyglobalistyczne w  USA. W najbliższym czasie będziemy raczeni przez media newsami, że na którymś opozycyjnym portalu znaleziono linki do linków prowadzących do linków które prowadzą do linków do nielegalnych filmów (czyli dowolnej strony, strzelam że cała sieć linkuje do siebie do 10–tego “pokolenia”), a jego redaktor został poddany ekstradycji i trafił do zagranicznego pierdla. To wszystko po to, żeby nauczyć Was gdzie Wasze miejsce i że władzy nie należy podskakiwać. Wybraliśmy Premiera i  musimy z nim żyć przez najbliższe 4 lata, choćby podpisał nawet i rozbiory. Mam jednak nadzieję, że będziecie o tym co zrobił pamiętać przy kolejnych wyborach i nie dacie się znów zmamić kolorowymi reklamówkami jak to będzie cudownie, jaka będzie druga Irlandia i jak wszystko się dookoła samo zbuduje. Apeluję do Was o to. Druga sprawa, w  ACTA chodzi też o  BIZNES, np. PATENTY do LEKÓW, czy NASION, których właścicielami są największe korporacje świata. To biznes gigantyczny i możliwość zmonopolizowania rynku przez producentów, którzy mogą dyktować ceny (kosztem braku

dostępności leku wśród ludzi – ale co tam, niech “bydło zdycha” jak go nie stać na nasze produkty, tzn. leki czy żywność). Tego tematu jednak nie chcę roztrząsać, bo uważam że jeszcze cięższym problemem jest to o czym do Was pisze, czyli formalne zakończenie resztek wolności jakie nam zostały. I tutaj, każdy kto dopuścił się domniemanego, nieudowodnionego “naruszenia praw autorskich” producenta leku czy nasion, poniesie za to konsekwencje. Nasze miejsce jest w kamieniołomach i przy kasie w skarbówce, mamy tylko żreć, mnożyć się, harować i płacić podatki, które są dystrybuowane do 1% bogatej części świata. I Pan się na to wszystko zgodził – Brawo Panie Premierze. :–) Żeby była jasność – PIRACTWO=KRADZIEŻ, PRAW AUTORSKICH TRZEBA W  100% PRZESTRZEGAĆ, ale NIE KOSZTEM POWROTU DO KOMUNY, Nie kosztem pozbawienia prawa do sprawiedliwego procesu, nie kosztem oddania obcemu mocarstwu prawa do dowolnego potraktowania Polskiego Obywatela na podstawie widzimisię. A tak niestety już jest. NA KONIEC – jedno w  tym wszystkim jest tylko pocieszające. Starsi moi Czytelnicy pamiętają “Solidarność” i o co wtedy ludzie walczyli – o wolność, brak cenzury, prawa człowieka, obalenie ustroju totalitarnego. Wszyscy wierzyli że wykluje się wtedy coś lepszego, a tu, niespodzianka, historia zatacza koło. Jednak żadne imperium w historii ludzkości nie trwa wiecznie. Wszystko ma swój początek i koniec. W Polsce w latach 50–tych były strajki, kolejne w 70–tych, a w 80–tych wszystko d**nęło z wielkim hukiem. Obserwujemy pierwszą (drugą?) falę strajków w Polsce (np. 10 tys. osób w Krakowie, prężnych, 20– 30, wykształconych, dobrze ubranych, innymi słowy władze mają się czego bać, bo zapewniam Was że nie był to pospolity durny motłoch i gimnazjaliści, jak piszą media). Są strajki w zw. z sypiącą się UE – Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy – kompletna blokada medialna, żebyśmy nie wiedzieli i się nie przyłączali. Są olbrzymie strajki w USA, ruchy antyglobali-


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

9

WOLNALUDZKOSC.PL styczne we wszystkich miastach. Patrząc na historię, można to porównać do rozruchów w Polsce w 56, czy latach 70–tych. Globalny system wytrzyma jeszcze kolejne 2–3 fale niezadowolenia, ale nie będzie to trwało wiecznie. Pamiętajcie że to My Wszyscy jesteśmy 99% świata – więc widać światełko w tunelu. Wierzę, wiem, że kiedyś znowu będziemy wolni. A jeżeli nawet nie my, to nasze dzieci lub wnuki. :–) P.S. Zrzekam się praw autorskich majątkowych do tej wypowiedzi (osobistych się nie da zrzec). Wyrażam zgodę na powielanie mojej wypowiedzi, cytowanie, kopiowanie, dowolne rozpowszechnianie i podejmowanie każdego działania na rzecz zwiększenia przekazu – za co z góry dziękuję. P.S.S. ŹRÓDŁA: Konstytucja RP, art. 91.2., 90.1, 55.1. art. 91.2. “Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.” art. 90.1. “Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.” art. 55.1. “Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z  ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (...)” ACTA, art. 12.2: “Każda strona przyznaje swoim organom sądowym prawo zastosowania (12.1. “szybkich i skutecznych”) środków tymczasowych BEZ WYSŁUCHANIA DRUGIEJ STRONY (...) W  wypadku postępowania prowadzonego bez wysłuchania drugiej strony, każda strona przyznaje swoim organom sądowym prawo do podejmowania natychmiastowego działania w odpowiedzi na wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i do podejmowania decyzji bez zbytniej zwłoki (...)”

Witamy w grupie Wolnej Ludzkości Jesteśmy na krawędzi niewiarygodnej globalnej zmiany. Na rozdrożu gdzie podejmiemy decyzje, które wpłyną na życie na Ziemi daleko w przyszłość tego co nazywamy czasem. Możemy szeroko otworzyć drzwi umysłowych i emocjonalnych więzień, które ograniczały rasę ludzką przez tysiące lat. Albo też możemy pozwolić agentom tej kontroli zakończyć ich plan dla umysłowego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego zniewolenia każdego mężczyzny,

kobiety i dziecka na tej planecie światowym rządem, armią, centralnym bankiem i walutą, podtrzymywanymi przez populację na mikrochipach. Przy pomocy WOLNEJ LUDZKOŚCI chcemy dopełnić wiele „luk” informacyjnych tak, by umożliwić zaistnienie Zmian w realnym wymiarze codziennego życia . Nasze działania mają na celu inspirować posunięcia przyczyniające się do tego, byśmy mogli jako ludzkość wybudować tożsamość planetarną w oparciu o istnienie świadomości

WOLNA LUDZKOŚĆ Ramówka TV Wolna Ludzkość. W poniedziałki: *14:00 „W poszukiwaniu Prawdy” Marek Ejtminowicza (USA). Relacje prosto ze Stanów Zjednoczonych. *20:00 „Akademia Wyobraźni” Paulina Moskalik. Warsztaty z zakresu motywacji i kreatywności Paulina Moskalik We wtorki: *20:00 „Global News – alternatywna wizja świata” Piotr Piątak. W środy *20:00 „Rozmowy zaawansowane” niezwykłe informacje o naturze rzeczywistości. Audycja prowadzona jest przez działających aktywnie lightworkerów – Joannę Rajską i Jacka Czapiewskiego, autorów książki: „Między chaosem a świadomością – Hiperfizyka”. W czwartki: *20:00 „Czas przebudzenia” Mikołaj Rozbicki. W Piątki: *20.30 „Nowa Ziemia” Daniel Kowalczyk. Audycja o samowystarczalnych ekologicznych siedliskach. W soboty: *21.00 „Jaskinia Szamana” Maciej Dziubla. Inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. W niedziele: *17.00 „Sekrety długowieczności” Dariusz Żochowski. O naturalnych metodach pozwalających uniknąć chorób *20.00 „Tajemnice przetrwania” Przemysław Karda. Zasady przetrwania w niesprzyjających warunkach. Zapraszamy na livestream.com/wolnaludzkosctv


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

10 ĆWICZENIA – MACIEJ DZIUBLA

Odzyskaj siebie

POPRZEZ ODDECH

{

Jak wspomniałem w pierwszym odcinku naszego cyklu to właśnie oddech powinien umożliwiać nam panowanie nad emocjami i regulować nasze funkcje życiowe.

Aby tak się stało musimy przywró- Choć to autonomiczny układ ner- W następujących po sobie odcinkach cić oddechowi należne miejsce i waż- wowy reguluje pracę serca to jed- postaram się w prosty czytelny sponość w hierarchii całego procesu, któ- nak właśnie on ma najistotniejszy sób przybliżyć wam wiele prostych ćwiczeń, których wykonywanie pory nazywamy życiem. wpływ na jego funkcjonowanie. Prawidłowy oddech oczyszcza cia- To poprzez oddech możemy przy- lepszy znacząco wasz oddech i jedło z toksyn a umysł z emocji, umoż- spieszyć lub spowolnić akcję serca, nocześnie zacznie budować mocniejliwia bezpieczną penetrację naszej wyregulować ciśnienie krwi, a także szy system energetyczny waszych wewnętrznej przestrzeni jak też po- doprowadzić do porządku nadaktyw- ciał. Praca z oddechem przybliży was dróżowanie po jej peryferiach. ność lub niedoczynność gruczołów do- samych do siebie a ciało, któremu przywrócicie naturalny sposób saZa jego pomocą możemy regulować krewnych. Niestety nie są to informamoregulacji odwdzięczy się wam pracje, których możemy dowiedzieć się od procesy zachodzące w ciele ale rówwidłowym funkcjonowaniem, umysł nież stymulować procesy umysłowe. ludzi związanych z tzw. ochroną zdrowia pracą w sporcie lub tym podobną. stanie się bardziej otwarty i chłonny. Można by wymienić jeszcze wiele Praca raz wykonana da wam stabilny pozytywnych analogii na które ma W procesie rozwoju cywilizacyjnego fundament dalszego rozwoju. wpływ sposób w jaki oddychamy, ale tak jak o wielu ważnych rzeczach zaPamiętajcie jednak, że praca z  oddewydaję mi się, że najistotniejszą cechą pomnieliśmy o tym co daje nam na co chem jest pracą wymagającą przynajdzień dobre samopoczucie i w wielnaszego oddechu jest jego fraktalno mniej na początku pewnej systemaholograficzna natura umożliwiająca kim stopniu poprawia jakość naszetyczności. Jeśli chcecie pracować raz postrzeganie go jako odbicia pulsują- go funkcjonowania, zapomnieliśmy dziennie np. rano, pracujcie raz dzieno oddechu. cej natury oddechu wszechświata. nie. Jeśli chcecie dwa razy w tygodniu Różnica jest tylko w długości cyklu Nierozerwalnie związane z odde- niech to będzie dwa razy w tygodniu trwania jego poszczególnych faz ale chem jest również funkcjonowa- ale niech to będzie praca systematycznie naszego systemu energetycznenie w samej istocie. na dwa razy w tygodniu. Rytmiczna tak go. Płytki nierównomierny oddech jak rytmiczny powinien być oddech. Trochę w tym wszystkim oddechoto nie tylko słabe ciało ale również wej megalomanii ale aby przywrócić słaby system energetyczny. Słaby Jeśli zaobserwowaliście już swój odmu należyte miejsce w naszej świasystem energetyczny to niemożność dech ( 1 część ) przejdziemy do drugiedomości, a szczególnie w świadomoczerpania energii z otoczenia i bloka- go ćwiczenia. ści ciała nigdy dość o tym mówić. dy tegoż przepływu w ciele. Blokady Siadamy z wyprostowanymi plecami Na koniec jeszcze tylko garść informa- przepływu energii w ciele to w konse- najlepiej na twardym krześle lub tabocji dotyczących funkcji oddechu i jago kwencji gorsze funkcjonowanie narzą- recie. Ręce układamy luźno na udach wpływu na procesy zachodzące w au- dów i co za tym idzie najprzeróżniejsze lub lewą półotwartą dłoń kładziemy tonomicznym układzie nerwowym. na brzuchu poniżej pępka, a prawą dłoń choroby psychosomatyczne.

kładziemy na lewej. Zamykamy oczy i zaczynamy świadomie oddychać. Pamiętamy, że do oddychania mamy nos ( usta są do jedzenia). W tym ćwiczeniu staramy się o ile możemy wydłużyć w miarę trwania wdech i wydech, ale robimy to nieskończenie delikatnie. O ile pojawi się taka opcja – to wprowadzamy pomiędzy wdechem a wydechem, krótką przerwę, którą będziemy nazywać bezdechem. Jeśli nie będziemy zbytnio wymuszać faz oddychania powinien pojawić się rytm oddechowy i właśnie o to nam chodzi. Utrzymajcie ten rytm tak długo jak to możliwe i to już koniec ćwiczenia. Możecie próbować ile zechcecie ale optymalny czas to 10-15 min- na początku więcej nie wytrzymacie. Po ćwiczeniu może pojawić się senność lub pobudzenie i to jest normalne, różnie reagujemy na początku. To jest najbardziej naturalne a jednocześnie potężne ćwiczenie oddechowe, jeśli będziecie wykonywać go w sposób delikatny to po kilku dniach będziecie gotowi do następnej pracy. Ten kto nie próbuje nie wie gdzie mógłby dojść gdyby spróbował. Do zobaczenia w  następnym numerze. PROGRAM: JASKINIA SZAMANA www.livestream.com/ wolnaludzkosctv

POLITYKA – MIKOŁAJ ROZBICKI

Nie krzyczcie

NA KUKIEŁKI...

24 Luty 2012

{

nie liczą się lub się boją. Sami są w pułapce – albo się dostosują, albo zostaną zniszczeni przez posłuszne systemowi media lub zginą w tajemniczym wypadku… Oczywiście część z nich jest wtajemniczona do pewnego stopnia – oni mają pilnować ogólnego biegu spraw pod dyktando globalistów, stępne elementy systemu kontroli, niemniej sami do końca nie wiedzą nadzoru i inwigilacji. Mechanizm mawszystkiego, sami tkwią i w pułapce nipulacji “Problem – reakcja – rozwiąbez wyjścia, sami tkwią w iluzji. zanie” kłania się po raz kolejny.Widzieliśmy to zresztą w Polsce 11.11.11, Taki Tusk jest świetnym przykładem. gdy idealnie rozegrano propagando- Widać, że się zużył. Teraz stanie się wo możliwość wywołania zamieszek kolejnym kozłem ofiarnym. Widać już (w pewnych tylko miejscach oczywi- po nim doskonale, że entuzjazm mu ście, akurat gdzie były kamery…) – co opadł. Wie już, że nie ma żadnej włapotem było i jak władza to użyła – pa- dzy i nic do powiedzenia, a musi kłamać i tłumaczyć się za wszystko. Jest miętacie świetnie. w pułapce tak samo jak Pan Obama. Czy damy się na to nabrać? Nie uśmiecha im się to, co mają robić, Oby nie. Zostawcie polityków. ale muszą to robić. Mieliby zaryzyW większości są oni zagubieni całkokować swoje życie i własnej rodziny, wicie, żyją na innej planecie, w ogóle by cokolwiek zrobić, cokolwiek ujawnie wiedzą co się dzieje w ich kraju ani nić…? Łatwo się mówi, jak nie jest się na świecie. Ci zaś co coś tam wiedzą, tej mafii. Politycy wchodzą w system

Jak czasem włączę TV i widzę te żałosne, zakłamane twarze naszych polityków i rządzących też mam ochotę zaklnąć siarczyście i zrobić im coś bardzo niedobrego…

Zastanawiam się ile można kłamać No właśnie…. Rządzących…? oraz jak bardzo można żyć na innej I tu tkwi właśnie pułapka. Oni nami planecie… Ale wówczas przypomi- nie rządzą! To są tylko marionetki – nam sobie trzeźwiący fakt: przecież to szkoda więc na nich energii, nie krzycztylko aktorzy, kukiełki nie mające nic my na kukiełki systemu! do powiedzenia. Nie ma zatem sensu Pułapka tkwi w tym, że prawdziwi skupiać się na nich zbytnio. władcy systemu próbują teraz wywoIm więcej kłamstw i manipulacji, jak łać nienawiść względem naszych poodnośnie terroryzmy, zamachu smo- lityków, ich obwinić za wszystko, na leńskiego, im więcej kolejnych podat- nich skupić uwagę. A przy tym oczyków, głupich praw ograniczających wiście wywołać masowe niezadonaszą swobodę, im więcej zabierania wolenie, zamieszki, burdy, demolkę, nam wolności i godności na wszelkich agresję… Potem władza zrobi co trzepolach – tym bardziej nasza irytacja ro- ba – postara się zapewnić “ład i pośnie. Czasem naprawdę nie dziwię się rządek”, co oznacza kolejne ustawy złości i agresji jaka w ludziach narasta i przepisy ograniczające naszą wolwzględem naszych rządzących…. ność, a wprowadzające kolejne na-


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

11

CO BY BYŁO, GDYBY... – MIKOŁAJ ROZBICKI

WIEŚCI z Galaktyki. Przeciętny człowiek traktuje nasze Słońce jako obiekt, który od zawsze, gdzieś tam sobie wisi, dając światło i  ciepło, bo „tak zwyczajnie” już tu jest. Starożytne cywilizacje miały zupełnie inne podejście do naszej najbliższej gwiazdy. Większość czciła i szanowała jej moc. Byli głęboko świadomi, że dzięki niej istnieje całe życie na naszej planecie. Nawet, biorąc pod uwagę jedynie znaną nam historię planety, ludy pierwotne na całym globie zupełnie inaczej traktują i traktowały życiodajne Słońce, zresztą to samo dotyczy naszej Ziemi – uznają wszystko wokół nich jako przejaw ducha, przejaw świadomości, a te obiekty niebieskie są dla nich specyficznymi istotami. Każda z nich pełni określoną z góry funkcję. Najczęściej mówi się o tym, że Słońce jest przekaźnikiem energii kosmicznej z centrum naszej galaktyki. To stamtąd idzie energia regulująca wszelkie cykle życia i trafia ona do nas właśnie poprzez naszą najbliższą gwiazdę, skupisko masy, energii, cząstek. Słońce jest zatem centrum wszelkiej aktywności życiowej.

Gdzie w samym człowieku znajduje się to pierwotne centrum? Ogólnie rzecz biorąc, w sercu. Mięsień sercowy zaczyna pracować po trzech tygodniach od zapłodnienia. Pewien mały punkcik zaczyna wówczas pulsować w niezmiennym rytmie Słońca. Rytm ten nigdy się nie zmienia. Serce może pracować szybciej lub wolniej, lecz centralny rozrusznik pulsuje w  rytmie 72 uderzeń na minutę. To jest rytm Kosmosu. Przepompowywanie krwi przez serce jest źródłem aktywności fizycznej. Lecz jest jeszcze jedno źródło aktywności, drugie centrum energetyczne człowieka, które łączy go z naturą. Istnieje centrum, które nazywa się splotem słonecznym. Splot słoneczny jest energetyczną strukturą, która łączy człowieka z przyrodą. Jest to centrum wszystkich nerwowych połączeń w ciele. Niekiedy jest on nazywany inteligencją ciała. Z reguły aktywnością mięśni steruje rdzeń mózgowy. Ten system jest odziedziczony jeszcze po wyżej zorganizowanych roślinach. Lecz wszyscy, którzy zajmują się duchowymi prakty-

cd. ze str. 3 bardzo często ze szczytnymi ideami i zamiarami, ale potem wtłaczani są w system i mają nakładaną smycz. Kto się z niej zrywa, kończy znowuż w tajemniczych wypadkach, zamachach dokonywanych przez szaleńców itp… Cóż zatem zrobić? Nie krzyczmy na kukiełki. Współczujmy im. Nie dajmy się prowokować do nienawiści i zamieszek – to jest im tylko na rękę. Całą naszą energię poświęćmy na budowanie alternatywnej rzeczywistości. Weźmy sprawy we własne ręce, określmy jakiego świata chcemy, znajdźmy ludzi – alternatywnych projektantów, ekonomów, wizjonerów, technologów, wynalazców, rolników, lekarzy itp i zaprojektujmy świat jakiego chcemy. Ten system upadnie – bez dwóch zdań. Pytanie, co potem? Musimy mieć fundamenty nowej rzeczywistości. I tym właśnie kierujemy się w działalności Wolnej Ludzkości. Mikołaj Rozbicki czasprzebudzenia.wordpress.com

{

Co by było, gdyby Słońce było żywą istotą…?

kami, wiedzą, że prawdziwym centrum jest właśnie splot słoneczny. Tu znajduje się, jak mówią okultyści, duchowe serce człowieka. Tu jest ośrodek naszych emocji. Gdy czytamy w rozmaitych mistycznych książkach o sercu, można to rozumieć dwojako: jako serce prawdziwe (fizyczne) lub jako splot słoneczny (serce duchowe). Osoby, które mają czuły splot słoneczny wiedzą, że dowolne zjawisko w otoczeniu wywołuje reakcję w tym rejonie ciała. Gdy znajdujemy się w środowisku nieharmonijnym, odczuwamy ucisk na splot słoneczny, odczuwamy niewygodę w tym ośrodku. I odwrotnie, w atmosferze pozytywnej i harmonijnej odczuwamy ciepło w tym miejscu. Majowie wiedzieli, że nasze Słońce jest istotą żywą, która oddycha, i że w każdym określonym czasie synchronizuje się z ogromnym organizmem, w którym istnieje, że po otrzymaniu rozbłysku światła z centrum galaktyki promieniuje znacznie intensywniej, wytwa-

ZASOBY – sir Julian Rose*

produkcję zdrowej żywności, inicjatywy na rzecz lokalnego produkowania energii ze źródeł odnawialnych i tysiące innych projektów pojawiających się obecnie na całym świecie. W ten sposób możemy już teraz zakończyć trwający lata, odbierający energię kompromis i umieścić nasze pieniądze tam gdzie jest nasze serce. Musimy być przygotowani na moment, w którym korporacyjne bóstwa upadną i światła zgasną. Takie przygotowanie uruchomi nowe, pozytywne interakcje na poziomie małej wspólnoty. Interakcje rodzące się wtedy, gdy zaczniemy zaspokajać swoje podstawowe życiowe potrzeby nabywając dobra i usługi od tych, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcia mające ludzką skalę, odpowiedzialne i mające dobry wpływ na kulturowe i naturalne środowisko, w odróżnieniu od tych, którzy eksploatują ostatnie zasoby planety dla własnych korzyści i potęgi.

Tak więc tym, którzy pokładają nadzieje na zbawienie w drogich metalach, radziłbym się raz jeszcze dobrze zastanowić. Złota nie da się jeść. JR grudzień 2011r. ··································· *) Sir Julian Rose – prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, www.gmo.icppc.pl www.icppc.pl www.eko-cel.pl , właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia „Soil” (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Korespondent w prestiżowego pisma „Environment Now” (Teraz środowisko), doradca instytucji rządowych, autor książki „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania glob alnych problemów”

Sir Julian Rose www.renesans21.pl

rzając na swej powierzchni to, co nasi naukowcy zwą wybuchami słonecznymi i zmianami pola magnetycznego. Mówią nam, że to dzieje się co każde 5125 lat, że Ziemia wygląda na uszkodzoną wskutek zmian na Słońcu poprzez przesunięcie swojej osi ob-

rotu oraz przepowiedzieli, że od czasu pojawienia się tego przesunięcia wytworzą się ogromne kataklizmy. Dla Majów procesy Wszechświata takie jak na przykład oddychanie galaktyki, są cykliczne i nigdy się nie zmieniają. To zaś co ulega zmianie to świadomość człowieka, który podlegając im, ciągle znajduje się na drodze do doskonałości. I to właśnie dlatego tak wiele mówi się w tym kontekście o  roku 2012 – ma być to rok przełomowy pod wieloma względami, a Słońce ma tutaj odgrywać bardzo ważną rolę. Czy faktycznie przechodzimy teraz do Nowej Epoki? Czy Słońce emituje coraz to większą ilość energii i informacji budzącej ludzi i zmieniającej nasz świat? Wszystko to nabiera w tym kontekście większego sensu. Zatem drogie Panie i  drodzy Panowie – patrzmy na niebo z większą uwagą, a na nasze słoneczko i siebie samych z większym szacunkiem. PROGRAM CZAS PRZEBUDZENIA livestream.com/wolnaludzkosctv


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

12

NASZE MARZENIA, POTRZEBY, PYTANIA

ODPOWIEDZI

INNE POMYSŁY

NASZE POTENCJAŁY: (uświadomione i nieuświadomione, wykorzystywane i niewykorzystywane możliwości, talenty, tendencje, umiejętności, które chcemy rozwijać:

SONDA:

wytrwałość, otwartość, ciekawość, dojrzałość, obowiązkowość, świadomość, rozwój, wrażliwość, wiedza, odwaga, multidyscyplinaność, fizyczność, osiągnięcia twórcze, wrażliwość, zdobycze umysłowe, ekspresja, społeczeństwo wokół i inne...

PRAWA CZŁOWIEKA wg. Pani Mileny: „Mam prawo do wszystkiego, ode mnie zależy z czego skorzystam.”

CO OGRANICZA Panią M.?

„ (...) - polityka państwa / pieniądze, bo ich brak / lenistwo zwyczajne (szeroko pojmowane jako bzdet ;) - zobowiązania wobec rodziny (często jednak na własne życzenie, z chęci kontrali swojej kuchni, mieszkania, swojego... źle krojonego ogórka ;) JAK DAĆ Z TYM RADĘ (pokrótce): + więcej samodyscypliny + zmiana zewnętrza, środowiska (...)”

Już za tydzień rusza internetowy system wymiany.

Ręczne wyroby odzsyskiwalnych. odnowa-hm@o2.pl

MAIL, TELEFON, IMIĘ, REGION, I CZAS, ...

JAK SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ ?

z

materiałów

Kosze z papierowej wikliny, ręczkawiczki i oydobz z wełny i filcu, itp. USŁUGI, RĘKODZIEŁA, NIEPOTRZEBNE PRZEDMIOTY, ŻYWNOŚĆ, NARZĘDZIA, ...

CO OFERUJESZ ?

Materiały do dalszej pracy (zepsuta biżuteria, wełna, recycling) i produkty żywnościowe pierwszej (i drugiej ;) potrzeby.

USŁUGI, RĘKODZIEŁA, PRZEDMIOTY NIEPOTRZEBNE, ŻYWNOŚĆ, ...

CZEGO POTRZEBUJESZ ? TWOJE MARZENIA POPRZEZ WYMIANĘ.


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

13

ZASOBY I ... WOLNY HANDEL ZAPRASZAMY O WSPÓŁPRACY

{ { {

ogłoszenia@gazetawolne.pl

reklamy@gazetawolne.pl sponsorzy@gazetawolne.pl

publicystyka@...

Z filmu WAKING LIFE: „(...) ciągle, nieustannie|kontynuujemy poszukiwania, 00:38:15:wypełniając ciszę|własnymi pragnieniami, obawami i fantazjami. 00:38:19:Jesteśmy napędzani myślą, że|nie ważne jak pusty się wydaje świat, 00:38:23:nie ważne jak zdegradowany i|zużyty się nam ukazuje, 00:38:27:wiemy, że wszystko jest możliwe. 00:38:29:I w określonych okolicznościach 00:38:31:nowy porządek świata jest tak|samo możliwy jak stary. 00:38:53:ci, którzy cierpią z powodu braku życia... 00:38:55:i ci, którzy cierpią z nadmiaru życia. 00:38:59:Ja zawsze znajdowałem się w drugiej kategorii. 00:39:02:Kiedy się o tym pomyśli, 00:39:05:niemal każde ludzkie zachowanie, czynność... 00:39:08:nie jest zasadniczo|różne od zachowania zwierzęcia. 00:39:12:Najbardziej zaawansowane|technologie i kunszty 00:39:15:lokują nas w najlepszym wypadku|na poziomie super szympansa. 00:39:19:W rzeczywistości przepaść pomiędzy, 00:39:22:powiedzmy Platonem czy Nietzsche|a przeciętnym człowiekiem 00:39:25:jest większa niż przepaść pomiędzy|szympansem a przeciętnym człowiekiem. 00:39:29:W sferze życia duchowego 00:39:32:prawdziwy artysta, święty, czy filozof 00:39:35:są rzadko osiągalni. 00:39:37:Dlaczego jest ich tak niewielu?. 00:39:40:Dlaczego historia świata i|ewolucji nie jest historią postępu, 00:39:45:ale raczej niekończącym się,|jałowym zbiorem zer? 00:39:49:Nie rozwinęły się żadne wyższe wartości. 00:39:52:Do diabła, Grecy 3000 lat temu|byli tak zaawansowani w rozwoju jak my. 00:39:57:Więc jakie są te przeszkody,|które powstrzymują ludzi 00:40:00:przed dotarciem do ich prawdziwego potencjału? 00:40:03:Odpowiedź na to pytanie|można znaleźć w innym pytaniu, które brzmi: 00:40:09:Jakie jest najbardziej|uniwersalne określenie człowieka 00:40:12:strach czy lenistwo? (...)”

Wolny Handel to platforma informacyjna, kojarząca ze sobą osoby prywatne i firmy, które chcą uczestniczyć w wymianie barterowej. Naszą ideą jest swoboda wymiany towarów, usług i wartości intelektualnych. Chcemy pokazać, że wszyscy, niezależnie od stanu posiadania, mamy coś do zaoferowania innym uczestnikom życia społeczno-gospodarczego. Pragniemy, aby ludzie zdali sobie sprawę, że brak stałego źródła dochodów nie musi oznaczać wyłączenia ze społecznego obiegu dóbr i usług, a rodzaj, czy specyfika posiadanego środka wymiany nie implikuje przydatności społecznej. Nic nie stoi na przeszkodzie. śledźcie na www.wolnaludzkosc.tv

www.wakinglifemovie.net • www.tiny.pl/hphvj

MAIL, TELEFON, IMIĘ, REGION, I CZAS, ...

USŁUGI, RĘKODZIEŁA, BUDOWNICTWO, MECHANIKA, I INNE DZIAŁANIA KREATYWNE, ...

DAM PRACĘ MOJE MIEJSCE, MOJA PRACA CO LUDZIE POWINNI ABY - - - - - -> MARZEŃ, ...


WOLNE • GAZETA POZYTYWNA SPOŁECZNIE • #0/1

14

· · · · · · · · · · · · · · · · ·  ACTA

INFORMACJE – PIOTR PIĄTAK

Przestrzegamy przed braniem udziału w internetowych akcjach- po naszych interwencjach niektóre z takich portali zostało zamkniętych (z powodu przypuszczania wykradania danych przejęcia kontroli nad grupami sfruosobowych). strowanych, walczących o byt świadomych ludzi...

Oczy szeroko OTWARTE! {

Witajcie świadomi bracia i siostry, Społeczeństwo słabo interesuje się historią i rzeczywistością,

„Matrix jest systemem, Neo. Ten system jest twoim wrogiem. Ale kiedy jesteś wewnątrz, rozejrzyj się. Co widzisz? Biznesmenów, nauczycieli, prawników, stolarzy. Próbujemy uratować prawdziwe umysły ludzi. Ale dopóki to robimy, ci ludzie nadal są częścią tego systemu, i to on czyni ich naszym wrogiem.

Aby zrozumieć to, co się dzieje wokół nas. obojętność i dążenie do własnego celu kosztem innych, pragnienie posiadania i siła technologii zniekształca naszą wiedzę i kontakty między ludzkie zamykając nas w fabrykach grupowego obłędu...

Zamykamy się na prawdę, na indywidualność bytu… pragnąc posiadać to, co jest wpajane jako potrzebne do życia:

Każda reakcja, wypowiedź, myśl … odmienna od schematu myślenia grupy traktowana jest jako wariactwo i teoria spiskowa – w której żyjemy dzień po dniu...

praca (bez wymiernych zysków – Musisz zrozumieć, że większość z tych poza egzystencją na granicy życia ludzi nie jest jeszcze gotowa, aby ich i śmierci), odłączyć. technologia (uzależnienie od tego, I wielu z nich jest tak bezwładna, co wczoraj nie było nam potrzebne), tak beznadziejnie podległa systenałóg i popęd... mowi, że oni będą walczyć, aby go Tylko otwarte umysły widzą, że jest chronić.” to manipulacja wynikająca z chęci

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·teledysk tiny.pl/hphmg

pieniądz (bez wartości, żadna waluta świata nie ma obecnie pokrycia w złocie),

PS. od Krysi

Zapraszamy na cykl niezwykłych seminariów:

{ Świat u progu zmian bądź gotowy na transformację}

prowadzone przez Joannę Rajską i Jacka Czapiewskiego, autorów książki:

Kochani! Gorąco polecam – każdy powinien to obejrzec, wysłuchac i wprowadzic w życie treści z niego płynące... Miłej lektury Krystyna

„Między chaosem a świadomością – Hiperfizyka”

2-4.03.2012 w Lublinie

W piątek odbędzie się spotkanie z Mikołajem Rozbickim autorem książki „Nowy Porządek Świata” – koszt 10 zł. (istnieje możliwość zamówienia książki (NR.O) u organizatora) Koszt uczestnictwa w dwudniowym seminarium 180 zł.

„Bądźcie Światłem w godzinie ciemności... Bądźcie Miłością w godzinie strachu... Doświadczajcie swojej Boskości...” TY JESTEŚ MNĄ, A JA TOBĄ!

• Sala konferencyjna hotelu Młyn.

kontakt: ryszardmazurek1@gmail.com • tel.: 533 304 307

24-25.03.2012 we Wrocławiu Klub Firley, ul. Grabiszyńska 56 Koszt uczestnictwa: 200 zł Mikołaj Rozbicki • mikolajrozbicki@vp.pl • tel.: 506 299 370 Szczegóły na: www.wolnaludzkosc.pl •

czasprzebudzenia.wordpress.com

TRANSFORMACJA ŚWIADOMOŚCI. Budowa i funkcje Wszechświata: tiny.pl/hphmt

www.gazetawolne.pl

· · · ·  UWAGA, ważne!

Informujemy, że wszelkie „Referenda internetowe” nie mają mocy prawnej. Zgodnie z ustawą o referendum, aby było ono wiążące, należy zebrać 500,000 podpisów w  tradycyjnej formie. Przestrzegamy przed braniem udziału w internetowych akcjach.

· ·  Rezonans Schumanna to zjawisko powstawania stałych fal elektromagnetycznych między Ziemią i jonosferą przy niskich i ultra niskich częstotliwościach. Nauka zauważyła, że ten „puls Ziemi” ulega ostatnio zmianom. Aż do początku lat osiemdziesiątych rezonans miał częstotliwość 7,8 Hz. Naukowcy spekulują, że ta wartość była na stałym poziomie przynajmniej przez kilka tysięcy lat. Według aktualnych pomiarów częstotliwość osiąga już wartość 12 Hz. Zmiany rezonansu Schumanna stanowią zagadkę dla nowoczesnej nauki. Aby to było możliwe, albo średnica Ziemi zmalała o kilkaset kilometrów, lub dolna granica jonosfery wzrosła ze zwykłej odległości 60-70 km do 300-400 km. Co więcej, częstotliwość Schumanna zależy od pory dnia, ale także od pory roku. Działanie Słońca może być kluczowym elementem wpływającym na te zmiany. Nie ulega wątpliwości, że zmiany tej swoistej wibracji nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie organizmów żywych. Możliwe symptomy tych zmian odczuwalne przez ludzi to migreny, bóle mięśni, skurcze. Niektórzy wręcz twierdzą, że te zmiany mogą w pewnym okresie czasu wpłynąć na ludzkie DNA. Nie brakuje tez opinii, że gdy rezonans osiągnie pewną wartość krytyczną nastąpią jakieś wielkie zmiany w świadomości człowieka. Stała stymulacja fal mózgowych inną niż zwykle częstotliwością może powodować zmiany, których nauka nie potrafi teraz nawet przewidzieć. PROGRAM GLOBAL NEWS livestream.com/wolnaludzkosctv

dodatek-wolne-nr-0-1  

# W NUMERZE: i obdarowywać sobą przestrzeń innych . Jakże piękne wówczas staje się wszystko to, co nas otacza... GAZETA BEZPŁATNA Niech ta p...

dodatek-wolne-nr-0-1  

# W NUMERZE: i obdarowywać sobą przestrzeń innych . Jakże piękne wówczas staje się wszystko to, co nas otacza... GAZETA BEZPŁATNA Niech ta p...