Page 1

Rachunek nr XXXXX Oryginał/Kopia Data wystawienia: 28 marca 2013 Data sprzedaży: 28 marca 2013 Miejsce wystawienia: Madryt

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Aleksandra Wołkowicz Ul. Niewiadoma 100

Adres:

Wąchock

Miejscowość

12-345, Wąchock

Kod pocztowy i poczta:

123-45-67-890

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

mLingua Sp. z.o.o Stary Rynek 100 Poznań 61-773, Poznań 778-14-35-103

Uwagi: 1str =1125 znaków przekładu (ze spacjami włącznie) N a z w a

L. p.

t o w a r u

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

l u b u s ł u g i Tłumaczenie pisemne pl-es

Str.

1150,53

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

45,03 zł

0,00zł

51808,63zł

Razem:

51808,63zł

0,00zł 51808,63zł

Piędziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze Przelew na konto 5 maja 2013

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Rachunek uproszczony  

Rachunek uproszczony

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you