Page 1

Madryt, dn. 27 marca 2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25 marca 2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Aleksandra Wołkowicz, Ul. Niewiadoma 10, 05-199 Wąchock, NIP: 123-45-67-890

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4 059,90 euro

2. Kwota uzysku:

2 029,95 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

2 029,95 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 365.39 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3 694,51 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące sześćset dziewiędziesiąt cztery euro i piędziesiąt jeden centów)


........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek za tłumaczenie. Mam nadzieję że poprawny, bo z matematyki orłem nie byłam.

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek za tłumaczenie. Mam nadzieję że poprawny, bo z matematyki orłem nie byłam.

Advertisement