Page 1

BYGGERIETS ANKENÆVN Sekretariatet: Postboks 102, 1004 København K

KLAGESKEMA

Journalnr. ____________________

Rev. 18. juni 2008

Husk: Klageskemaet skal udfyldes på maskine eller med sorte blokbogstaver. Alle felter skal udfyldes. Hvis klageskemaet ikke er udfyldt tilstrækkeligt, kan sekretariatet returnere sagen.

1. Forbrugerens navn: __Inga og Preben Wolfsen_________________________________________________________ Adresse: _Dybbølsten 22________________________________________________________ Postnr. og by: 6400 Sønderborg_________________________________________________ Tlf. privat:___74487009____ Mobil tlf.: ___40507909___ E-mail: __mail@wolfsen.dk______ 1.1 Adresse, hvor arbejdet er udført: __Dybbølsten 22, Sønderborg_______________ 2.

Virksomhedens navn: __Broagerlands Snedker og tømrerforretning ApS__

Adresse: Hørtoftevej 16 a 6400 Sønderborg CVR.nr.: __53943918_______ Tlf.nr. ____74442009_________________________ (Står gerne på fakturaen, evt. SE-nr.)

Eventuel kontaktperson i virksomheden: v/Evald Cordes___________________________ Har du tidligere indgivet klage til Byggeriets Ankenævn om det arbejde og/eller den ejendom, der nu klages over nej Hvis ja, angiv eventuelt journal nr.:_________________________________

ja

3. Klagen omhandler arbejde udført i forbindelse med: Nybygning Tilbygning Ombygning Renovering Reparation Andet (angiv hvilket) ombygning af badeværelse mv. (se vedlagte udbudsmateriale) klages over forhold vedrørende: Murerarbejde Tømrer/Snedkerarbejde Stenhuggerarbejde Levering af køkken Montering af køkken Tækkearbejde Levering af yderdøre og/eller vinduer Kloakarbejde Brolæggerarbejde Jordarbejde Anlægsgartnerarbejde Malerarbejde Gulv Andet (angiv hvilket)____(se vedlagte specifikation)_______________________

1


BYGGERIETS ANKENÆVN Sekretariatet: Postboks 102, 1004 København K 4. Der klages over: Kvaliteten af det udførte arbejde (Uddybes under punkt 14) Prisen på det udførte arbejde (Uddybes under punkt 14) Både pris og kvalitet (Uddybes under punkt 14) Andet (angiv hvilket)_______________________________________ 5. Aftalegrundlaget: Mundtlig aftale Skriftligt tilbud (vedlægges som bilag) Skriftligt overslag (vedlægges som bilag) Regningsarbejde 6. Hvornår er arbejdet bestilt?______________________________ 7. Hvornår er arbejdet afsluttet?____________________________ 8. Økonomisk mellemværende: Har virksomheden sendt faktura/afregning på det arbejde, du klager over? nej

ja

9.1

Samlet entreprisesum / faktureret beløb kr.: ___________________________

9.2

Liste over fakturaer: Fakturanr.: fakturadato: ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

9.3

beløb: ___________ ___________ ___________ ___________

betalt den: ___________ ___________ ___________ ___________

9.5

Jeg har betalt hele det fakturerede beløb kr.:______________________ (dokumentation skal vedlægges som bilag) Jeg har betalt kr.:____________________________________________ (dokumentation skal vedlægges som bilag) Jeg har tilbageholdt kr.:_______________________________________

9.6

Jeg har intet betalt

9.7

Er restbeløbet taget til inkasso?

9.4

Nej ja Kopi af inkassoskrivelse skal vedlægges som bilag. Er der anlagt retssag? Nej

ja

Der skal fremsendes kopi af udskrift af retsbogen, hvoraf det fremgår, at sagen er hævet.

2


BYGGERIETS ANKENÆVN Sekretariatet: Postboks 102, 1004 København K 9. Hvornår konstaterede du manglerne, som du klager over? _____________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 10. Hvornår har du klaget til virksomheden (kopi af eventuel relevant korrespondance vedlægges)? ____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 11. Hvordan har virksomheden reageret over for din reklamation? ________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 13. Har du retshjælpsdækning i din hus og/eller familieforsikring? Ja

Nej

14. Konkrete klagepunkter: I de fleste sager bliver der udpeget en uvildig skønsmand, der sammen med sagens parter besigtiger det arbejde, der klages over. Angiv så vidt muligt hvilke konkrete bygningsdele og problemer (fejl, mangler, skader, pris el. lign.) du ønsker vurderet. Sekretariatet gør opmærksom på at nævnet ikke accepterer henvisninger til bilag. Punkt A:

Punkt B:

Punkt C: 3


BYGGERIETS ANKENÆVN Sekretariatet: Postboks 102, 1004 København K

Punkt D:

Punkt E:

Punkt F:

4


BYGGERIETS ANKENÆVN Sekretariatet: Postboks 102, 1004 København K 15. Bilagsliste: Det letter sagsbehandlingen, hvis der vedlægges bilag (gerne i kopi), der illustrerer sagsforløbet. Angiv på denne liste, hvilke bilag (tilbud, faktura, kvittering, reklamation, tegninger mm.) der er vedlagt. Husk venligst, at påføre bilagene samme tal som på listen: Bilag 1:_________________________________________________________________________ Bilag 2:_________________________________________________________________________ Bilag 3:_________________________________________________________________________ Bilag 4:_________________________________________________________________________ Bilag 5:_________________________________________________________________________ Bilag 6:_________________________________________________________________________ Bilag 7:_________________________________________________________________________ Bilag 8:_________________________________________________________________________ Bilag 9:_________________________________________________________________________ 16. Klagegebyr og underskrift Klagegebyr kr. 300,00 er indbetalt til Jyske Bank på konto 5032 102871-9 Vedlagt i check Mit bankkonto nr.:

Reg. Nr.: _________

Konto nr.:___________________

(I tilfælde af tilbagebetaling af klagegebyr)

Undertegnede underkaster sig herved vedtægternes bestemmelser. Særligt henledes opmærksomheden på vedtægternes § 8, stk. 2 og 3 vedrørende sagens omkostninger, hvoraf bl.a. fremgår at klager kan blive pålagt op til kr. 3.000 i sagsomkostninger. Undertegnede erklærer desuden at være bekendt med ”Vejledning for forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn”, herunder særligt pkt. 13.

, den Sted

/ Dato

- 20 Underskrift

5

byg & garanti  

klageskema vedr. ombygning af badeværelse mv.