Page 1


Smrodek cz.1  
Smrodek cz.1  

Oto pełna lista autorów „Smrodka (wg liczby narysowanych stron)”: Wojtek Wawszczyk (ojciec Smrodka), Jacek Rokosz (matka Smrodka), Waldek Mo...

Advertisement